Baş redaktor: K. M. Tahirov, fəlsəfə doktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Məsul katibYüklə 5.01 Mb.
PDF просмотр
səhifə42/67
tarix25.12.2016
ölçüsü5.01 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   67

Teatr.Kino

Xalq artisti, aktrisa Koltunova Qalina Borisovnanın (05.10.1918-1994) 

anadan olmasının 95 illiyi

Xalq artisti Əliyev Mirzağa Əli oğlunun (25.10.1883-25.10.1954) anadan 

olmasının 130 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Quliyev Nofəl Zahid oğlunun (04.10.1963-

12.1991) anadan olmasının 50 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Niftəliyev Cəmil Səmədxan oğlunun 

(05.10.1968-29.03.1992) anadan olmasının 45 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Yunis Əsgər oğlunun (09.10.1958-

05.05.1992) anadan olmasının  55 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Səfəralı Qurban oğlunun 

(16.10.1963-16.02.1992) anadan olmasının 50 illiyi

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rəhimov Koroğlu İsmayıl oğlunun

(31.10.1953-03.07.1992) anadan olmasının 60 illiyi 

Siyasət.Hərbi iş

Dövlət xadimi İbrahimov Əli İsmayıl oğlunun (01.10.1913-15-16.02.1990) 

anadan olmasının 100 illiyi

Görkəmli sərkərdə və hökmdar Nadir şah Əfşarın (22.10.1688-19.06.1747) 

anadan olmasının 325 illiyi 

Görkəmli siyasi və dövlət xadimi Xasməmmədov Xəlil bəy Hacıbaba 

oğlunun (25.10.1873-1947) anadan olmasının 140 illiyi 

ABŞ dövlət xadimi Ruzvelt Teodorun (27.10.1858-06.01.1919) anadan 

olmasının 155 illiyi

Sərkərdə Vəli bəy Sadıq bəy oğlu Yadigarovun (təq.31.10.1898-03.12.1971) 

anadan olmasının 115 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

Fransız yazıçısı, maarifçi, filosofu Didro Deninin (05.10.1713-31.07.1784) 

287

288


289

290


294

293


296

298


297

292


295

291


276

anadan olmasının 300 illiyi Mədəniyyət.Maarif.Elm

Əməkdar mədəniyyət işçisi Rasizadə Turan Hüseyn Cavid qızının 

(Turan Cavid) (02.10.1923-2004) anadan olmasının 90 illiyi

İdman

Dünya çempionu, Beynəlxalq qrossmeystr Məmmədyarova Zeynəb 

Həmid qızının (03.10.1983) anadan olmasının 30 illiyi

Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, həndbolçu, məşqçi 

Şabanova Rəfiqə Mahmud qızının (31.10.1943) anadan olmasının 70  

illiyi


Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Akademik, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Əsgərov 

Bəhram Mehralı oğlunun (05.10.1933) anadan olmasının 80 illiyi

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru İsayev Abasət İsa oğlunun 

(07.10.1948) anadan olmasının 65 illiyi

Akademik, 2001-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

prezidenti Kərimov Mahmud Kərim oğlunun (18.10.1948) anadan 

olmasının 65 illiyiKimya.Biologiya.Tibb

Kimya elmləri doktoru, professor İbrahimov İbrahim İsmayıl oğlunun 

(10.10.1928-24.01.1990) anadan olmasının 85 illiyi

Tibb elmləri doktoru, oftalmoloq İsmayılzadə Şəfiqə İsa qızının 

(12.10.1918-2004) anadan olmasının 95 illiyi

Məşhur isveç kimyaçısı, mühəndisi, ixtiraçısı Alfred Bernhard Nobelin 

(21.10.1833-10.12.1896) anadan olmasının 180 illiyi

Kimya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Səlimxanov İsa 

Rzabəy oğlunun (31.10.1908) anadan olmasının 105 illiyi 

Tarixdə bu  gün

Ankara Türkiyənin paytaxtı olmuşdur (01.10.1923) 

Beynəlxalq Musiqi Günü (01.10.1975)  

Prоkurоrluq İşçiləri Günü (01.10.1998)

Bеynəlxalq Ahıllar Günü (01.10.1992)

Xocavənd rayonunun işğalı günü (02.10.1992)

Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir 

(03.10. 1993)

Beynəlxalq Müəllim Günü (05.10.1966)

Azərbaycanın Sovet Hökuməti (Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi) Dağlıq 

300


300

301


302

303


303

305


299

305


306

307


277

Qarabağ Muxtar Vilayətinin mərkəzi Xankəndi qəsəbəsinin adını dəyişdirərək 

Stepanakert adlandırılmışdır (06.10.1923) 

Bakıda Azərbaycan Milli Bankının yeni binası istifadəyə verilmişdir 

(06.10.1998)

Ağsu rayonunun yaradılmasının 70 illiyi (08.10.1943)

Ümumdünya Poçt Günü (09.10.1970)

Heydər  Əliyev ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir 

(11.10.1998)

Rusiya İmperiyası ilə Qacar-İran dövləti arasında tarixi Azərbaycan ərazisini 

bölən Gülüstan müqaviləsi imzalanmışdır (12.10.1813)

Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə alternativ əsasda keçirilən seçkilərdə 

İlham Əliyev qalib gəlmişdir (15.10.2003)

Azərbaycanda keçirilən növbəti prezident seçkilərində, ölkə başçısı, Yeni 

Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev ikinci müddətə Prezident 

seçilmişdir (15.10.2008)

Qurban bayramı (16-17.10)

“Uolt Disney” şirkəti təsis edilmişdi (16.10.1923)

Dövlət Müstəqilliyi Günü  (18.10.1994)

Azərbaycan SSR rəsmi olaraq latın qrafikalı əlifbaya keçmişdir  (20.10.1923 )

Beynəlxalq Kulinariya Günü (20.10.2007)

Azərbaycan Respublikası ilə Braziliya (ölkəmizin müstəqilliyini 1991-ci 

il dekabrın 26-da tanıyıb) arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur 

(21.10.1993)

Babək rayonunun təşkil edilməsinin (23.10.1978) 35 illiyi

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü (24.10.1945)

Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin məşhur “Arşın mal alan” 

operettasının Tağıyev teatrında ilk tamaşasının səhnələşdirilməsinin 100 illiyi 

(25.10.1913)

Zəngilan  rayonunun işğalının 20-ci ildönümü (29.10.1993)

İsveçrəli Anri Dünan Qızıl Xaç təşkilatını qurmuşdur (29.10.1863)

Bakı-Ceyhan neft əsas ixrac kəmərinin çəkilməsinə başlanmışdır (29.10.1998) 

Türkiyə Cümhuriyyəti elan edilmiş və Mustafa Kamal Paşa onun ilk 

Prezidenti seçilmişdir (29.10.1923)

I Dünya müharibəsində məğlub duruma düşən Osmanlı dövləti Antanta 

ölkələri ilə Mudros Sülh sazişi imzalayaraq qoşunlarını Azərbaycandan və 

bütün Cənubi Qafqazdan çıxarmaq barədə öhdəlik götürmüşdür (30.10.1918)

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti İlhаm Hеydər оğlu  Əliyеvin аndiçmə 

Günü (31 оktyаbr, 2003)

309

310


311

312


313

308


278

1

Milli ədəbiyyat 

65 

illiyi

Vəli Həbiboğlu

1948-2007

OKTY

ABR

Vəli Həbib oğlu Məcidov 1948-ci 

il oktyabr ayının 6-da Bakı şəhərində 

anadan olmuşdur. 

1967-ci ildə 201 saylı  şəhər orta 

məktəbini bitirmişdir. 

1967-1971-ci illərdə Azərbaycan 

Dövlət Universitetinin kitabxana-

çılıq və biblioqrafiya fakültəsində 

(indiki BDU-nun Kitabxanaçılıq-

informasiya fakültəsi) təhsil almış-

dır.


Əmək fəaliyyətinə 1971-1992-

ci illərdə Azərbaycan Mətbuat 

Komitəsində 

nəzarətçi redaktor 

kimi başlamış, 1975-1984-cü illərdə 

“Azərnəşr”də redaktor, 1986-1992-

ci illərdə “Gənclik” nəşriyyatında re-

daksiya müdiri, 1992-1994-cü illərdə 

“Quruluş”, “Respublikaçı”, “Açıq fi-

kir” qəzetlərində baş redaktor, 1992-

2002-ci illərdə Azərbaycan Milli 

EA-nın Milli Münasibətlər  İnstitu-

tunda şöbə müdiri, direktor müavini 

vəzifələrində çalışmışdır. 

Ədəbi fəaliyyətə 1969-cu ildən 

başlamış, ilk rəyi “Бакинский 

рабочий” qəzetində  dərc edilmiş-

dir. Bundan sonra dövri mətbuatda 

hekayə, publisistik məqalə və rəylər 

dərc etdirmişdir. “Dünyamızı yaşa-

daq”, “Əsgər rəşadəti”, “Didərginlər”, 

“Şahidlər” toplularında publisist ya-

zıları çap olunmuşdur. Uşaqlar üçün 

bir sıra “Bilgə Xaqan” (1993), “Mete 

Xaqan” (1993), “Tanrı qılıncı Atilla” 

(2001) adlı bədii-tarixi kitablar yazıb 

nəşr etdirmişdir. 

XX  əsrin 80-ci illərindən türk 

xalqlarının tarixi, fəlsəfi dünya gö-

rüşü, mifik baxışları istiqamətində 

elmi-tədqiqat işləri üzərində çalış-

mışdır. Bu mövzuda onlarla məqalə 

dərc etmişdir.

 V.Həbiboğlu 1998-ci ildə fəlsəfə 

elmləri doktoru alimlik dərəcəsi al-

maq üçün dissertasiya müdafiə et-

mişdir. 

2002-ci ildə Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının Geostra-

teji Araşdırmalar mərkəzinin direktor 

müavini vəzifəsində çalışmışdır. 

O, dövlət quruculuğu, Azərbaycan 

diasporu, mədəniyyət, həyat tərzi, 

soyqırım və s. problemlərin tədqiqi 

ilə məşğul olmuşdur.

Vəli Həbib oğlu Məcidov  2007-ci 

il fevral ayının 18-də vəfat etmişdir.Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanlıların soyqırı-

mının təşkilatçısı /Həbiboğlu 

Vəli; Elmi red.: İsrafil 

Məmmədov .-Bakı: Qartal , 

2001.

Heydər Əliyev və Azərbaycan 

diasporu /V. Həbiboğlu ; red. 

və ön sözün müəl. V. Arzu-

manlı; AMEA, Beynəlxalq 

Münasibətlər İn-tu.- Bakı : 

Qartal, 2001.- 358 s.

Qədim türklərin 

dünyagörüşündə təbiətə 

münasibətin sosial-fəlsəfi 

aspektləri [Mətn]: fəls.е.d-ru 

а.dər.а.üçün elmi məruzə for-

masında təqdim edilmiş dis.: 

09.00.11. /V. H. Məcidov; M. 

Ə. Rəsulzadə ad. BDU.-Bakı, 

1998.-79 s. 

Terrorçu Andranik və “Böyük 

Ermənistan” xülyası [Mətn] 

/V. Həbiboğlu; Elmi red. İ. 

Məmmədov.-Bakı: Gənclik, 

2002.-212 s.

İ n t e r n e t d ə

www.adam.az

www.anl.az

www.ebooks.preslib.az

6

Publisist

279

Milli ədəbiyyat 

80 

illiyi

Məmməd Araz

1933-2004

OKTY

ABR

Məmməd  İnfil oğlu  İbrahimov 

(Məmməd Araz) 1933-cü il okt-

yabr ayının 14-də Naxçıvan Muxtar 

Rеspublikasının  Şahbuz rayonunun 

Nursu kəndində anadan olmuşdur. 

Burada orta məktəbi bitirdikdən son-

ra 1950-1954-cü illərdə Azərbaycan 

Dövlət Pеdaqoji  İnstitutunun coğ-

rafiya fakültəsində  təhsilini davam 

еtdirmişdir.

Məmməd Araz ədəbi yaradıcılığa 

1952-ci ildə  “İnqilab və  mədəniyyət” 

jurnalında dərc olunan “Yanan işıqla-

rım” adlı şеiri ilə başlamışdır.

Əmək fəaliyyətinə isə doğma 

kəndindəki orta məktəbdə müəllimliklə 

başlamış, sonra Bakıya köçmüş, burada 

1957-1959-cu illərdə Azərbaycan SSR 

Nazirlər Sovеti yanında Baş  Mətbuat 

İdarəsində müvəkkil vəzifəsinə  işə 

qəbul  еdilmişdir. Daha sonra 1959-

1961-ci illərdə Moskvada, kеçmiş 

SSRİ Yazıçılar  İttifaqı  nəzdindəki Ali 

ədəbiyyat kursuna daxil olmuşdur.

O, 1963-1967-ci illərdə “Maa-

rif” nəşriyyatında Bədii  ədəbiyyat 

rеdaksiyasının müdiri, 1967-1970-ci 

illərdə “Ulduz” jurnalının məsul ka-

tibi, 1970-1972-ci illərdə  “Ədəbiyyat 

və incəsənət” qəzеti rеdaksiyasında 

baş 


rеdaktorun müavini, 1972-

1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət 

Nəşriyyatında baş rеdaktorun müavini, 

1974-cü ildən “Azərbaycan təbiəti” jur-

nalının rеdaktoru vəzifəsində işləmişdir. 

1971-1981-ci illərdə Azərbaycan Ya-

zıçılar  İttifaqında Poеziya bölməsinə 

rəhbərlik  еtmişdir. “Еyfеl qülləsində”, 

“Araz yadıma düşdü”, “Qoru-

yun dünyanı”, “Nobеl mükafatı”, 

“Azərbaycanım mənim”  şеirləri həm 

şairin, həm də Azərbaycan poеziyasının 

təkamülündən, yеni mənəvi iqlim və ta-

rixi mərhələlərindən xəbər vеrmiş, bir 

ənənənin yox, minillik əxlaq, fəlsəfə, 

hünər və poеziya irsinin varisi kimi çı-

xış еtmişdir.

M.Araz öz yaradıcılığında poеma 

janrına tеz-tеz müraciət  еtmiş  və ilk 

poеması 1957-ci ildə yazdığı “Üç 

oğul anası” olmuşdur. O, uzun illər 

bədii tərcümə ilə də məşğul olmuşdur. 

Gəncliyindən bu işə yaradıcı  sənətkar 

kimi yanaşan  şair müxtəlif xalqların 

poеziyasına xüsusi maraq göstərmişdir. 

Bunlardan N.Nеkrasov, M.Lеrmontov, 

H.Hеynе,  Şarl Bodlеr, Jan Raynis, 

Abay, Q.Sеvçеnko, V.Luqovskoy, 

M.Lukonin, Y.Smеlyakov, M.Kərim, 

P.Brovka, O.Şеstinski və başqaları-

nı nümunə göstərmək olar. M.Araz 

istеdadlı tərcüməçi kimi dünya xalqla-

rı ədəbiyyatından 195 şеir və 5 poеma 

tərcümə  еdərək onları “Ocaq başında” 

adı ilə 1988-ci ildə kitab halında çap 

еtdirmişdir. 

1982-ci ildə Azərbaycan SSR Fəxri 

fərmanı ilə təltif olunmuş,1984-cü ildə 

“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 

incəsənət xadimi” fəxri adına layiq gö-

rülmüş, 1988-ci ildə “Azərbaycan” və 

“Ulduz” jurnallarında çap olunmuş 

şeirlər silsiləsinə görə Azərbaycan Res-

publikasının Dövlət mükafatını almış, 

Azərbaycan milli ədəbiyyatının inkişa-

fında böyük xidmətlərinə görə 1991-ci 

ildə “Azərbaycanın Xalq şairi” adına 

layiq görülmüş, 1995-ci ildə  “İstiqlal” 

ordeni ilə təltif edilmişdir.

Xalq  şairi Məmməd Araz 2004-cü 

il dekabr ayının 1-də 71 yaşında vəfat 

еtmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmiş-

dir.

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 

2 cilddə /Məmməd 

Araz; ön sözün müəl. 

Y.Qarayev, tərt. ed. 

G.Fətəli qızı.- Bakı: 

Lider, 2004.- C.1.- 224 

s.; C.2.- 232 s.

Publisistika: I kitab 

[Mətn] /Məmməd Araz; 

tərt. ed. G.Fətəli qızı; 

red. Q.Əzizxanlı.- Bakı: 

Adiloğlu, 2001.- 438 s.

Eminalıyev, E. Məmməd 

Araz [Mətn] /Eyvaz 

Eminalıyev; elmi red. 

K.Əliyev; rəyçi və ön 

sözün müəl. S.Qəniyev.- 

Bakı: Səda, 2006.- 130 s.

Fətəli qızı, G. Məmməd 

Arazlı günlərim [Mətn] 

/G.Fətəliqızı; red. 

Q.Əzizxanlı.-Bakı: 

Zəkioğlu, 2008.- 216 s. 

İ n t e r n e t d ə

www.adam.az

www.az.wikipedia.org

www.azadliq.org

www.memmedaraz.az

14

Şair


280

2

Milli ədəbiyyat 

90 

illiyi

Gülhüseyn Hüseynoğlu

1923

OKTY

ABR

Gülhüseyn Hüseyn oğlu Abdul-

layev 1923-cü il oktyabr ayının 16-

da Azərbaycanın Masallı rayonunun 

Mollaoba kəndində anadan olmuş-

dur. 3-4 yaşında ikən ailəsi Bakıya 

köçdüyündən orta təhsilini Bakıda al-

mışdır. 1947-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin (indiki BDU) filologi-

ya fakültəsini bitirmiş, aspiranturaya 

qəbul olmuş, lakin şəxsiyyətə pərəstiş 

dövründə həbs olunmuş, 25 il azadlıq-

dan məhrum edilmişdir. 1956-cı ildə 

ona tam bəraət verilmiş, yenidən as-

piranturaya bərpa edilmişdir. Aspiran-

turada təhsilini tamamladıqdan sonra 

ADU-da müəllim saxlanmışdır. 1988-

ci ildən universitetin Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatı kafedrasının professoru, fi-

lologiya fakültəsi elmi şurasının üzvü 

olmuşdur. Gülhüseyn Hüseynoğlu 

ədəbiyyata müharibə illərində gəlmış, 

“Ana” adlı ilk hekayəsi 1944-cü ildə 

“Ədəbiyyat qəzeti”ndə çap olunmuş-

dur. Sonra müharibə mövzusunda “Ağ 

kələğayı” hekayəsi, 1946-cı ildə isə 

“Bənövşə  əfsanəsi” adlı ilk mənsur 

şeiri nəşr edilmişdir. 1958-ci ildən 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü-

dür.


Görkəmli Azərbaycan  şairi Mika-

yıl Müşfiq yaradıcılığının tədqiqatçısı 

olmuş, elmi monoqrafik  əsərin, çox-

lu tədqiqat xarakterli məqalələrin 

müəllifidir. Oçerk, povest və elmi-

tədqiqat əsərləri yazsa da, bədii yaradı-

cılığında mənsur şeir və hekayə başlıca 

yer tutur. Onun hekayə  və povestləri 

lirik-psixoloji nəsrimizin inkişafında 

mühüm rol oynamışdır. “Nigarançılı-

ğın sonu” adlı hekayəsi bu janrın XX 

əsrdəki  ən gözəl nümunələrindən biri 

hesab edilir. Gülhüseyn Hüseynoğ-

lu nəsrinin dili həm gözəl və  mənalı, 

həm də sadə  və poetikdir. Odur ki, 

hadisələrin izahı inandırıcı  və vale-

hedicidir. Yazıçı seçdiyi mövzuların 

hamısına eyni həssaslıqla yanaşır, 

onları özünəməxsus ustalıqla işləyir. 

Məzmunun oxucu tərəfindən asan-

lıqla qavranılması üçün bir-birindən 

fərqli, bir-birindən düşünülmüş  ədəbi 

priyomlar işlədir. “Xəzərin qoynun-

da”, “Bir ömrün çıraqları”, “Poylunun 

gənc çobanı”, “Etiraf”, “M.Müşfiqin 

yaradıcılıq yolu”, “Kişi kimi”, 

“Məhəbbətdirmi bu” adlı 30-a yaxın 

kitabı kütləvi tirajla buraxılmışdır. 

Əsərləri bir sıra xarici dillərə tərcümə 

edilmişdir.

Ədəbiyyat sahəsindəki xidmətlərinə 

görə 2005-ci ildə “Azərbaycan Res-

publikasının Xalq yazıçısı” fəxri adına 

layiq görülmüşdür.Ə d ə b i y y a t

Ana qoynu [Mətn]: 

hekayələr /G.Hüseynoğlu; 

rеd. А.İsabəyli; rəssam 

Ələşrəf.- Bakı: Şirvannəşr, 

2003.- 16 s.

Məhəbbətdirmi bu?! 

[Mətn]: mənsur şeirlər, 

povestlər, novellalar, 

hekayələr /G.Hüseynoğlu; 

ön söz C.Əhmədov.- Bakı: 

Gənclik, 1996.- 352 s.

Mikayıl Müşfiq [Mətn]: 

fotoalbom /G.Hüseynoğlu.-

Bakı: İşıq, 1999.- 152 s.

Gülhüseyn Hüseynoğlu 

[Mətn] //Azərbaycan yazı-

çıları (XX-XXI yüzillikdə): 

ensiklopedik məlumat kita-

bı.- Bakı, 2011.- S.366-367.

Yusifli, V. Sabir Nuridən 

Gülhüseyn Hüseynoğluna 

ehtiramla [Mətn] /V.Yusifli    

//Ədalət.- 2011.- 23 aprel.- 

S.19.

İ n t e r n e t d ə

www.adam.az

www.anl.az

www.az.wikipedia.org

16

Yazıçı, ədəbiyyatşünas

281

Milli ədəbiyyat 

95 

illiyi

Mirəli Seyidov 

1918-1992

OKTY

ABR

Mirəli Mir Ələkbər oğlu Seyidov 

1918-ci il oktyabr ayının 18-də Qərbi 

Azərbaycanın  İrəvan  şəhərində, fəhlə 

ailəsində anadan olmuşdur. Burada ib-

tidai təhsilini başa vurduqdan sonra, 

1938-ci ildə Bakıda S.Ağamalıoğlu 

adına Hidromeliorasiya Texnikumunu 

bitirmişdir.

1938-1944-cü illərdə İrəvan Dövlət 

Pedaqoji  İnstitutunun Azərbaycan 

bölməsində  təhsil almışdır. Eyni 

zamanda 1941-1945-ci illərdə 

Ermənistan Dövlət Universitetinin 

Şərq  şöbəsində oxumuşdur. Həmin 

illər “Sovet Ermənistanı” qəzeti redak-

siyasında korrektor, ədəbi işçi, Gənclər 

şöbəsinin müdiri, məsul katibin mü-

avini vəzifələrində  işləmiş, mətbuat 

müvəkkili olmuşdur. 

1945-1953-cü illərdə AMEA-nın 

Nizami adına  Ədəbiyyat Muzeyinin 

Orta  əsrlər Azərbaycan  ədəbiyyatı 

şöbəsinin müdiri, 1953-1960-cı illərdə 

Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnsti-

tutunda baş elmi işçi, 1960-1967-ci 

illərdə  ədəbi  əlaqələr  şöbəsində baş 

elmi işçi, 1967-1980-ci illərdə şöbə mü-

diri, 1980-1988-ci illərdə Azərbaycan 

mifologiyası  və orta əsrlər folkloru 

şöbəsinin müdiri, 1987-ci ildən insti-

tutun Xalq yaradıcılığı şöbəsində apa-

rıcı elmi işçi kimi çalışmışdır. 

1982-ci ildə Türkiyədə keçirilən 

4-cü türkoloji konqresdə Sovet 

nümayəndə heyətinin tərkibində ol-

muş, “Azərbaycan mərasimlərində te-

atr ünsürləri (Yuğ mərasiminə əsasən)” 

mövzusunda məruzə etmişdir. 

Ədəbi fəaliyyətə 1941-ci ildə “Sovet 

Ermənistanı” qəzetində çap etdirdiyi 

rəy və oçerklərlə başlamışdır. Həmin 

dövrdən mətbuatda vaxtaşırı  çıxış 

etmişdir. 1969-cu ildə “Azərbaycan-

erməni  ədəbi  əlaqələri (ən qədim 

dövrdən XVIII əsrin sonunadək)” 

mövzusunda doktorluq dissertasiyası 

müdafiə etmişdir. “Azərbaycan mifolo-

giyası Azərbaycan xalqının mənşəyini 

öyrənməkdə bir mənbə kimi” möv-

zusunda tədqiqat üzərində çalışmış, 

1969-cu ildə filologiya elmləri dokto-

ru, 1973-cü ildə professor olmuşdur. 

Ümumittifaq türkoloji müşavirə və 

konfranslarda iştirak etmişdir. 

1976-cı ildən Azərbaycan Yazı-

çılar Birliyinin üzvü, 1983-cü ildə 

Azərbaycanın  Əməkdar elm xadimi, 

1992-ci ildə Azərbaycan milli yaradı-

cılıq akademiyasının müxbir üzvü ol-

muşdur.

1992-ci il aprel ayının 26-da Bakı-da vəfat etmiş, ikinci Fəxri Xiyabanda 

dəfn olunmuşdur. Yaşadığı binanın di-

varına xatirə lövhəsi vurulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Böri-qurt [Mətn] 

/M.Seyidov; elmi 

red. O.Musayev; red. 

P.Quliyeva.- Bakı: Adiloğlu, 

2006.- 40 s.

Yaz bayramı [Mətn] 

/M.Seyidov; red. 

E.Fərruxzadə.- Bakı: 

Gənclik, 1990.- 96 s.

Mirəli Seyidov [Mətn]         

//Azərbaycan yazıçıları (XX-

XXI yüzillikdə):ensiklopedik 

məlumat kitabı.- Bakı, 

2011.- S.641.

İ n t e r n e t d ə

www.adam.az

www.anl.az

www.az.wikipedia.org

www.baku.baku.sahil.az

www.elibrary.az

18

Ədəbiyyatşünas, tənqidçi

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə