Allerqologiya 1 Allerqoloji kabinetdə mütləq nə olmalıdır?


) Hansı xəstələrdə meyvə - tərəvəzlər daha çox çarpaz qida allergiyası yaradır?Yüklə 1.64 Mb.
səhifə4/18
tarix16.02.2017
ölçüsü1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

214) Hansı xəstələrdə meyvə - tərəvəzlər daha çox çarpaz qida allergiyası yaradır?
A) Zərdab xəstəliyi olan xəstələrdə

B) Övrəli xəstələrdə

C) Bronxial astmalı xəstələrdə

D) Atopik dermatitli xəstələrdə

E) Pollinozlu xəstələrdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 293
215) Qida allergiyasının klinik təzahürü kimi aşağıdakılardan hansı nadir rast gəlinir?
A) Bronxial astma

B) Atopik dermatit

C) Övrə

D) AnafilaksiyaE) Layell sindromu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 298
216) Qida allergiyasının qastrointestinal təzahürünə hansı aid deyil?
A) Övrə

B) Qarında spastik ağrılar

C) Ürəkbulanma

D) Diareya

E) Qusma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 299
217) Qida allergiyasının nadir rast gəlinən dəri təzahürü hansıdır?
A) Qaşınma

B) Stivens - Cons sindromu

C) Kvinke ödemi

D) Eritema

E) Övrə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 299
218) Əsasən hansı qidanın iyi sensibilizasiyalı orqanizmdə bronxospazm yaradır?
A) Toyuğun

B) Balığın

C) Mal ətinin

D) Südün


E) Balın
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 292
219) Qida allergiyasının hansı klinik təzahürü immunoloji mexanizmdən asılı deyil?
A) Laktaz çatmamazlıq

B) Oral allergik sindrom

C) Atopik dermatit

D) Eozinofil qastroenterit

E) Övrə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 296
220) Zərdab xəstəliyi anlayışana hansı aiddir?

A) Ev tozuna qarşı allergik reaksiya

B) Dərman preparatlarına qarşı sitotoksik tipli allergik reaksiya

C) Dərman preparatlarına toksiki reaksiya

D) Autoimmun reaksiya

E) Yad zərdabın zülalına allergik reaksiya


Ədəbiyyat: Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 532
221) Zərdab xəstəliyinin inkişaf mexanizmində nə iştirak edir?

A) Autoanticismlər

B) İgG, İgM, İgE tərkibli immun komplekslər

C) C1 komplementin komponenti

D) Sekretor İgA

E) Bazofillər


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
222) Zərdab xəstəliyinin kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Kəskin övrə

B) Qastrit

C) Limfadenopatiya

D) Temperatur reaksiyası

E) Dalağın böyüməsi


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
223) Penisillinə allergiyası olan xəstələrin 5%-da hansı çarpaz allergik reaksiya verə bilər?

A) Gentamisin

B) Linkomisin

C) Seftriakson

D) Levomisetin

E) Metronidazol


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
224) Eufillinə allergiyası olan xəstələrin hansı preparatı qəbul etməsi məsləhət görülmür?

A) Teotard, teopek

B) Prednizilon

C) Kalsium ionlarının antaqonistləri

D) Amoksisillin

E) Azitromisin


Ədəbiyyat: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильин. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008г.
225) Zərdab xəstəliyi üçün xarakter əlamətlərdən biri hansıdır?

A) Hidronefroz

B) Selikli qişalarda səpgilər

C) Qaraciyərin böyüməsi

D) Limfoadenopatiya

E) Splenomeqaliyanın olmaması


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г
226) 34 yaşlı kişiyə uroqrafiya üçün ilk dəfə olaraq venadaxili yod tərkibli rentgenkontrast maddə yeridilmişdir. İnyeksiyadan 30 dəqiqə sonra xəstədə qarında kəskin ağrılar, ürəkbulanma, qusma, başağrıları baş verib. Sizin ehtimalınız :

A) Anafilaktik şok

B) Xolesistit

C) Anafilaktoid reaksiya

D) Qida-toksiko infeksiyası

E) Appendisit


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 183
227) Övrə zamanı ilkin elementlər özündən sonra nə qoyur?

A) Qabıqlanma və piqmentasiya

B) İzsiz keçib gedir

C) Qabıqlanma

D) Çapıqlar

E) Davamlı piqmentasiya


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.
228) Stivens-Conson sindromu nə ilə səciyyələnir?

A) Gözün selikli qişasıın təcrid olunmuş zədələnməsi ilə

B) Yalnız dəri zədələnməsi ilə

C) Ağız boşluğunun selikli qişasının təcrid olunmuş zədələnməsi ilə

D) Dərinin, ağız, burunun və cinsi üzvlərin selikli qişalarının zədələnməsi ilə

E) Burunun selikli qişasının təcrid olunmuş zədələnməsi ilə


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.
229) Fiksasiya olunmuş eritema nə ilə səciyyələnir?

A) Prosesin sönmə mərhələsində piqmentasiyanın olmaması ilə

B) Səpgilərin müxtəlif nahiyələrdə lokalizasiyası ilə

C) Subyektiv təəssuratlarla müşayət olunması ilə

D) Səpgilərin eyni nahiyələrdə lokalizasiya olunması ilə

E) Səpgilərin müəyyən lokalizasiyasının olmaması ilə


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.
230) 42-yaşlı qadının əllərində, üzündə və dabanlarında çəhrayı-qırmızı makulalar (ləkələr) əmələ gəlib. Qadın bir çox kişilərlə cinsi əlaqədə olub. Antibiotiklərlə müalicədən sonra, qadında hipotenziya, temperaturun yüksəlməsi, və səpgilərin pisləşməsi baş vermiş. Qadının vəziyyəti nə ilə əlaqəlidir?

A) Sepsis sindromu

B) Kvinke ödemi

C) Dərman allergiyası

D) Stivens-Jonson sindromu

E) Yariş-Herxgeymer reaksiyası (Jarisch-Herxheimer reaction)


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.
231) Dərman allergiyasının ilk əlamətlərində hansı tədbirlər aparılmalıdır?

A) Ən çox allergiya etimalı olan preparatı ləğv etmək

B) Təyin olunan bütün preparatları kəsmək

C) Preparatın dozasını azaldmaqla müalicəni davam etmək

D) Antihistamin preparatları təyin etmək

E) Müalicəni davam etmək


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.
232) Dərman allergiyası zamanı tənəffüs sisteminin hansı zədələnməsi təsadüf edilmir?

A) Birincili ağ ciyər emfizeması

B) Alveolar və interstisial infiltrat

C) Bronxial astma

D) Allergik rinit

E) Pnevmoniyalar


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.
233) Zərdabın ilk yeridilməsi zamanı serum xəstəliyin yaranması hansı müddətdə təsadüf edilir?

A) Zərdabın yeridilməsindən 6 saat sonra

B) Zərdаbın yeridilməsindən 8-10 gün sonra

C) Dərhal

D) Zərdabın yeridilməsindən 3-5 gün sonra

E) Zərdabın yeridilməsindən 15-20 dəqiqə sonra


Ədəbiyyat: Лолор младший, Т.Фишер, Д.Адельман. «Клиническая иммунология и аллергология» 2000 г.
234) Angionevrotik ödemdə dərinin hansı qatları prosesə cəlb olunur?

A) Dərialti piy təbəqəsi

B) Hamısı

C) Epidermis

D) Derma

E) Bazal membran


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 475
235) Zərdаb xəstəliyi üçün tipik olan klinika hansıdır?

A) Selikli qişaların zədələnməsi

B) Temperaturun yüksəlməsi, dəri səpgiləri, artralgiya

C) Bronxoobstruksiya, rinoreya

D) Angionevrotik ödem

E) Bradikardiya, hepatomeqaliya, başgicəllənmə


Ədəbiyyat: Секреты аллергологии и иммунологии, Стэнли М. Нагуа, М. Эрик Гершвин. Москва, 2004
236) Anafilaktik şokun əsasən hansı klinik gedişində hepatit formalaşa bilər?

A) Kəskin xoşxassəli

B) Heç biri

C) Uzanmış

D) Abortiv

E) Kəskin bədxassəli


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 484
237) Hansı dərman maddələri fiksasiya edilmiş dermatitləri daha tez-tez törədirlər?

A) Kromonlar

B) Mukolitiklər

C) Askorbin turşusu

D) B qrupu vitaminləri

E) Sulfanilamidlər


Ədəbiyyat: Секреты аллергологии и иммунологии, Стэнли М. Нагуа, М. Эрик Гершвин. Москва, 2004, s. 219
238) Dərman allergiyasının simptomu kimi kəskin allergik övrə və Kvinke ödemi necə rast gəlinir?

A) Yalnız böyrəklər zədələndikdə, onlarla birlikdə rast gəlir (böyrək zədəsi ilə eyni vaxtda)

B) Tamamilə rast gəlmir

C) Ən tez-tez rast gələn haldır

D) Çox nadir hallarda rast gəlir

E) Yalnız ürək zədələndikdə onunla birlikdə rast gəlir (ürək zədəsi ilə eyni vaxtda)


Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В.А. Ахмедов, Е.Е. Баженов, Н.Е. Волковская. «Лекарственные реакции» 2005г.
239) Qlukokortikoid səbəbindən yaranan avaskular nekroz ən çox bədənin hansı nahiyəsində baş verir?

A) Dizlərdə

B) Budda

C) Biləkdə

D) Dirsəkdə

E) Qabırğalarda


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
240) Eritrodermiyalarda hansı əlamətlər səciyyəvidir?

A) Kəskin nəzərə çarpan piqmentasiya

B) Yüngül piqmentasiya

C) İrinləmə

D) Epidermal nekroliz

E) Lövhəşəkilli dərinin qabıqlanması


Ədəbiyyat: Лолор-младший, Т. Фишер, Д. Адельман. «Клиническая иммунология и аллергология» 2000 г.
241) Layell sindromu üçün hansı hal səciyyəvi deyil?

A) İrinli infeksiyanın qoşulması

B) Gözün buynuz təbəqəsinin zədələnməsi

C) Daxili orqanların zədələnməsinin olmaması

D) Konyuktivanın zədələnməsi

E) Epidermal nekroliz


Ədəbiyyat: Лолор-младший, Т. Фишер, Д. Адельман. «Клиническая иммунология и аллергология» 2000 г.
242) Allergik kontaktlı dermatit göstərdiyimiz hansı halda formalaşır?

A) Dərman preparatlarının istənilən yolla tətbiqində

B) Dərman preparatı dəri altına yeridiləndə

C) Maddələrin dəri ilə bilavasitə kontaktı zamanı

D) Dərmanları daxilə qəbul edəndə

E) Dərmanlar vena daxilinə yeridiləndə


Ədəbiyyat: Лолор-младший, Т. Фишер, Д. Адельман. «Клиническая иммунология и аллергология» 2000 г.
243) Allergik kontakt dermatitin diaqnostikasında hansı testlərdən istifadə olunur?

A) Skarifikasiya testi və dəridaxili test

B) Prick-test

C) Applikasiya testi

D) Dəridaxili test

E) Skarifikasiya testi


Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для диагностики лекарственной аллергии» 2005 г.
244) Dərman aqranulositozu hansı əlamətlərlə müşaiyət olunmur?

A) Anemiya ilə

B) Ağızda yaralarla

C) Angina ilə

D) Sepsislə

E) Hipotermiya ilə


Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лекарственные реакции» 2005 г.
245) Zərdab təkrar yeridildikdə zərdab xəstəliyi göstərilən hansı müddət ərzində inkişaf edir?

A) Zərdab təkrar yeridildikdə zərdab xəstəliyi inkişaf etmir

B) Zərbad yeridildikdən 20 gün sonra

C) Zərdab yeridildikdən 10-12 gün sonra

D) Adətən 12- 36 saat ərzində

E) Sadalananların hamısı düzdür


Ədəbiyyat: Лолор-младший, Т. Фишер, Д. Адельман. «Клиническая иммунология и аллергология» 2000 г.
246) Qlükokortikoid aşağıdakılardan hansına səbəb ola bilməz

A) Hipokalsiuriya

B) Sümüyün rezorbsiyasının (sorulmasının) yüksəlməsi

C) Hipokalsiuriya

D) Qanda cinsi hormonların səviyəsinin azalması

E) Hipertenziya


Ədəbiyyat: : Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
247) Zərdab xəstəliyinin nadir rast gələn təzahürü hansıdır?

A) Meningit

B) Miqren

C) Araxnoidit

D) Beyin qan dövranının pozulması

E) Qlomerulonefrit


Ədəbiyyat: : Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 532г.
248) Allergen daxil edildikdən nə qədər sonra zərdab xəstəliyi daha tez inkişaf edir?

A) 15-20 dəq. sonra

B) 20 gün sonra

C) 8-10 gün sonra

D) Dərhal

E) Yeridilmə vaxtından asılı olmadan


Ədəbiyyat: Лолор-младший, Т. Фишер, Д. Адельман. «Клиническая иммунология и аллергология» 2000 г.
249) Dərman allergiyasının spesifik diaqnostikası üçün hansılardan istifadə olunmur?

A) Təhrikedici testlər

B) Spesifik İgG müəyyən edilməsi

C) Spesifik İgE müəyyən edilməsi

D) Prick-test (göstəricilərə görə)

E) Dəri içi test


Ədəbiyyat: : Секреты аллергологии и иммунологии, Стэнли М. Нагуа, М. Эрик Гершвин. Москва, 2004, s. 221
250) Pollinozlu xəstələrə müalicə təyin edildikdə hansını tətbiq etmək olmaz?

A) Analgin

B) Fitoterapiya

C) Zərdablar

D) Sulfanilamidlər

E) Aspirin


Ədəbiyyat: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.
251) Qlukokortikoid istifadəsi aşağıdakı hansı psixiatrik yan təsirə səbəb olur?

A) Hipomaniya

B) Sadalananların hamısına

C) Psixoz

D) Depressiya

E) Yaddaşın pozulması


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
252) Vaksinin dərhal baş verən tipli allergik reaksiyalarına hansılar aiddir?

A) Mialgiyalar

B) Poliradikulonevrit

C) Roliartralgiyalar

D) Ensafalopatiya

E) Övrə və Kvinke ödemi


Ədəbiyyat: Лолор-младший, Т. Фишер, Д. Адельман. «Клиническая иммунология и аллергология» 2000 г.
253) Aşağıda adları çəkilən dərman preparatlarından hansı angionevretik ödem verə bilər?

A) Dibazol

B) Kaptopril

C) Bisoprolol

D) Hipotiazid

E) Loratadin


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова Н. И. Ильина. «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
254) Hansı immunoglobulinin miqdarı allergik xəstəliklərdə diaqnostika üçün istifadə olunur?

A) İgE


B) İgH

C) İgG


D) İgM

E) İgA
Ədəbiyyat: Лолор-мл., Т. Фишер, Д. Адельман. «Клиническая иммунология и аллергология» Москва 2000


255) Hansı immunoglobulin plasentar baryerdən keçir?

A) İgD


B) İgM

C) İgG


D) İgA

E) İgE
Ədəbiyyat: Р.М. Хаитов, Н.И. Ильин. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.


256) Mikrob mənşəli immunomodulyatorlara hansı aid deyil?

A) Polioksidonium

B) İRS-19

C) Ribomunil

D) Linopid

E) Bronxomunal


Ədəbiyyat: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильин. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.
257) Hansı dərman qrupları qanda T-limfositlərin miqdarını azaldır?

A) Antibiotiklər

B) İmidazol

C) Glukokortikoid

D) Proteaz inhibitorları

E) Antioksidant


Ədəbiyyat: В. Г. Кукес. «Клиническая фармаколoгия» 1999 г.
258) Allerqik reaksiyaların inkişafında E immunoqlobulinin rolu nədədir?

A) İmmunokompleks allerqik reaksiyaların formalaşmasında iştirak edir

B) Ləng tipli hiperhəssas reaksiyaların formalaşmasında iştirak edir

C) Sürətli allerqik reaksiyaları formalaşdırır

D) Birləşdirici toxumanın xəstəliklərində immunokompleks cavabda iştirak edir

E) Sitotoksik immun reaksiyalarda iştirak edir


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. «Аллергология и иммунология: национальное руководство» 2009 г.
259) Allergik bronxospazmı aradan qaldırılması üçün hansı preparatların istifadəsi “tipik” səhvdir?
A) Kalsium qlükonat

B) β2 - adrenomimetiklər

C) Adrenalin

D) Aminofillin

E) Parenteral kortikosteroidlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Anafilaktik şok üzrə klinik protokol”, Bakı, 2009 il, s. 27
260) Fenobarbitala qarşı allergiya varsa hansı dərmanı istifadə etmək olar?
A) Pentalgin

B) Teofedrin

C) Valokordin

D) Antastman

E) Teofillin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Anafilaktik şok üzrə klinik protokol”, Bakı, 2009 il, s. 26
261) Sulfanilamidlərə qarşı allergiya olduqda hansı preparatla çarpaz allergik reaksiya gözlənilir?
A) Aminofillin

B) Brufen

C) C vitamini

D) Hipotiazid

E) Valokordin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Anafilaktik şok üzrə klinik protokol”, Bakı, 2009 il, s. 26
262) Aspirinə qarşı allergiya olduqda hansı preparatlar ehtiyatla təyin edilməlidir?

A) Aminazin

B) Triampur

C) Qeyri-steroid iltihab əleyhinə

D) Aminofillin

E) Aminoqlikozidlər


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Anafilaktik şok üzrə klinik protokol”, Bakı, 2009 il, s. 26
263) İnsulinə qarşı allergiya olduqda hansı preparatla çarpaz allergik reaksiya gözlənilir?
A) Suprastin

B) Furosemid

C) Aminazin

D) Protamin

E) Prometazin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Anafilaktik şok üzrə klinik protokol”, Bakı, 2009 il, s. 26
264) Zərdabın ilkin yeridilməsindən neçə müddət sonra zərdab xəstəliyi özünü büruzə verir?
A) 7 - 12 gün ərzində

B) 25 gündən sonra

C) 2 aydan sonra

D) 1 - 3 gün ərzində

E) Dərhal baş verir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 347
265) Zərdabın təkrar yeridilməsindən neçə müddət sonra zərdab xəstəliyi özünü büruzə verir?
A) Dərhal baş verir

B) 2 aydan sonra

C) 1 - 3 gün ərzində

D) 25 gündən sonra

E) 7 - 12 gün ərzində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., 347
266) Qlukokortikoid səbəbindən yaranan miopatiyanı ən yaxşı hansı cavab təsvir edir?
A) Qlukokortikoidlərin qəbulundan miopatiya yaranmır

B) Qlukokortikoid miopatiyasında ən dəqiq diaqnostik üsul əzələnin biopsiyasıdır

C) Qlukokortikoid miopatiyası istisna diaqnozudur

D) Qlukokortikoid miopatiyasında ən dəqiq diaqnostik üsul elektromioqrafiyadır

E) Qlukokortikoid miopatiyasında ən dəqiq diaqnostik üsul MRT (maqnit-rezonans tomoqrafiyadır)
Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. «Аллергология и иммунология: национальное руководство» 2009 г.
267) Zərdab xəstəliyinin patogenizin əsasını nə təşkil edir?
A) Patogen immun komplekslərinin artması

B) Tosqun hüceyrələrin artması

C) Kininlərin kəskin artması

D) Leykotriyenlərin kəskin artması

E) Reaginlərin kəskin artması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Д. К. Новиков «Клиническая аллергология» 1991г, s. 472
268) Hansı dərmanlar ağciyər eozinofiliyalı xəstələrin vəziyyətini qısa müddət ərzində yaxşılaşdırır?
A) Kortikosteroidlər

B) Antileykotriyenlər

C) Antihistamin preparatlar

D) Antibiotiklər

E) Membranstabilizatorlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 153
269) İnsekt allergiya nəticəsində anafilaktik şok baş verərkən işlədilən 1-ci sıra preparat hansıdır?

A) İntal


B) Adrenalin

C) Atropin

D) Eufillin

E) Akolat


Ədəbiyyat: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильин. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008г.
270) Anafilaktik şokun kəskin dövründə ölümün əsas səbəblərindən biri hansıdır?

A) Kəskin ürək-damar çatmamazlığı

B) Böyrək çatışmazlığı

C) Hipoqlikemiya

D) Qara ciyərin funksiyasının pozulması

E) Qanaxma


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
271) Anafilaktik şok zamanı ürək-damar sistemi tərəfindən hansı dəyişiklik qeyd edilir?

A) Arterial təzyiqin enməsi

B) Auskultasiya zamanı küyün eşidilməsi

C) Diastolik arterial təzyiqin artması

D) Bradikardiya

E) Nəbz təzyiqinin artması


Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г.
272) Bunlardan hansı anfilaktik şokun etioloji faktorudur?

A) Məişət tozu

B) Dərman və qida allergenləri

C) Göbələk sporları

D) Dermatofaqoides pteronissimus

E) Bitki tozcuqları


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клинические рекомендации» 2006г.
273) Daha tez-tez anafilaktik şok nəyin istifadəsindən sonra yaranır?

A) Südün


B) Kərəvizin

C) Yerkökünün

D) Kələmin

E) Yer fındığı (araxis)


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клинические рекомендации» 2006г.
274) Anafilaktik şokun patogenezinin immunoloji mərhələsinin xüsusiyyəti hansı sinfə aid immunoqlobulinlərin istifadəsi ilə əlaqədardır?

A) İgG


B) İgA

C) İgD


D) İgM

E) İgE
Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клинические рекомендации» 2006г.


275) Anafilaktik şok zamanı yaranan hemodinamik pozuntular üçün hansı səciyyəvidir?

A) Kəskin tənəffüs çatışmazlığı

B) «Kəskin qarın» əlamətləri

C) Ota arterial təyziqin artması

D) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı

E) Beyin ödemi əlamətləri


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Клиническая аллергология» 2002г.
276) Aşağıda qeyd edilmiş hansı qrup preparatlar anafilaktoid reaksiyalar törədə bilər?

A) Heterogen zərdablar

B) İnsulin

C) Beta-laktam həlqəli antibiotiklər

D) Yodtərkibli rentgenkontrast maddələr

E) Allergen ekstratları


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. «Аллергология и иммунология: национальное руководство» 2009 г., s. 530
277) Anafilaktik şokun intensiv terapiyasında aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur?

A) Antihistamin preparatları

B) Qlyukokortikosteroidlər

C) Qlukaqon

D) Adrenalin, dopamin

E) Neomisin


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова. «Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний» 2007г.
278) Göstərilən hansı maddələr daha tez-tez anafilaktik şoka səbəb olur?

A) Penisillin

B) Kalsium xlorid

C) Qlükoza

D) Reopoliqlükin

E) Fizioloji məhlul


Ədəbiyyat: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.
279) Göstərilən hansı hallarda anafilaktik şok daha tez-tez əmələ gəlir?

A) Zarlı qanadllıarın sancması

B) Ağcaqandların dişləməsi

C) Mığmığa

D) Taxtabitilərin dişləməsi

E) Tarakanla kontakt


Ədəbiyyat: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.
280) Hansı spesifik immunoterapiya aparıldıqda anafilaktik şok daha tez inkişaf edir?

A) Udmadan dilaltına qoyduqda

B) Allergik applikasiya metodu ilə yeridilməsi

C) Dəri kvadratları üsulu ilə yeridilərkən

D) Allergen peroral yeridilərkən

E) Allergen parenteral yeridilməklə


Ədəbiyyat: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008 г.
281) Göstərilən hansı kliniki əlamətlər anafilaktik şokun abortiv gedişi üçün səciyyəvidir?

A) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı

B) Prodormal dövrün olmaması

C) Beyinin ödemi

D) Xoşxassəli gedişata malikdir

E) Həyati vacib orqanlarda ağır, geridönməz dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. «Аллергология и иммунология: национальное руководство» 2009 г. с. 484
Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə