Allerqologiya 1 Allerqoloji kabinetdə mütləq nə olmalıdır?


) Allergik konyunktivitin bazis (daimi) müalicəsində hansı preparatlar istifadə olunur?Yüklə 1.64 Mb.
səhifə18/18
tarix16.02.2017
ölçüsü1.64 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

1129) Allergik konyunktivitin bazis (daimi) müalicəsində hansı preparatlar istifadə olunur?

A) Ketotifen

B) Yerli təsirli antihistaminlər

C) Kromonlar

D) Sadalananların hamısı

E) Sistem antihistaminlər


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1130) İlboyu davam edən allergik rinitin hansı aparıcı simptomu adətən xəstələri daha çox narahat edir?
A) İrinli ifrazat

B) Qaşınma

C) Rinoreya

D) Nazal obstruksiya

E) Asqırma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова «Клиническая аллергология» 2002
1131) Allergik konyuktivit adətən hansı xəstəliklə yanaşı müşahidə edilir?
A) Dərman allergiyası

B) Atopik dermatit

C) Allergik rinit

D) Kvinke ödemi

E) Bronxial astma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1132) Allergik konyuktivitin səbəbkar allergenləri hansılardır?
A) Ev tozu gənələrinin allergenləri

B) Kif və maya göbələkləri allergenləri

C) Ev tozu allergenləri

D) Bitgi tozcuqları allergenləri

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1133) Allergik konyuktivitin müalicəsində nə zaman yerli hormonal preparatların istifadəsi tövsiyyə olunmur?
A) Dərman mənşəli allergik konyuktivitdə

B) Sadalananların hamısı

C) İlboyu konyuktivitlərdə

D) İnfeksion ağırlaşmalarda

E) Mövsümi konyuktivitlərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1134) Bronxial astmanın ağ ciyərdən kənar ağırlaşmasına hansı aiddir?
A) Atelektazlar

B) Emfizema

C) Hipoventilyasion pnevmoniya

D) Ağ ciyər ürəyi

E) Bronxoektazlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1135) Bronxial astma tutmaları adətən hansı vaxt baş verirlər?
A) Günorta

B) Səhər tezdən ya gecə

C) Vaxtın əhəmiyyəti yoxdur

D) Gün ərzində

E) Axşam
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1136) Bronxial astmanın diaqnostikasında bronxolitik test nə ilə aparılır?
A) Salbutamolla

B) Asetilxolinlə

C) Histaminlə

D) Metaxolinlə

E) Ev tozu allergenləri ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1137) Bronxial astma xəstələrində spirometriya zamanı bronxodilatasion test adətən hansı məqsədlə aparılır?

A) Fiziki gərginliyə davamlığı təyin etmək üçün

B) Astma diaqnozunu inkar etmək üçün

C) Xəstəliyin gedişatını proqnozlaşdırmaq üçün

D) Allergenlərə qarşı spesifik həssaslığı təyin etmək üçün

E) Bronxial obstruksiyanın geri dönməsini təyin etmək üçün


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1138) Bronxial astma zamanı aparılan bronxodilatasion test nə zaman müsbət hesab edilir?
A) Bronxolitik inhalyasından sonra GNH1 12% və ya daha çox azalanda

B) Bronxolitik inhalyasından sonra GNH1 5-6% artanda

C) Bronxolitik inhalyasından sonra GNH1 eyni səviyyədə qalanda

D) Bronxolitik inhalyasından sonra GNH1 7-8% artanda

E) Bronxolitik inhalyasından sonra 1 saniyə ərzində güclü nəfəsvermənin həcmi(GNH1) 12% və ya daha çox artanda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ”Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr”. Bakı, 2008
1139) Bronxial astma zamanı aparılan inhalyasion təxribat testləri nə zaman müsbət hesab edilir?
A) Təxribat məhlulun inhalyasından sonra GNH1 8 % və ya daha çox azalanda

B) Təxribat məhlulun inhalyasından sonra GNH1 20% və ya daha çox artanda

C) Təxribat məhlulun inhalyasından sonra GNH1 12% və ya daha çox artanda

D) Təxribat məhlulun inhalyasından sonra GNH1 eyni səviyyədə qalanda

E) Təxribat məhlulun inhalyasından sonra 1-ci saniyədə verilən güclənmiş nəfəs həcmi (GNH1) ən azı 15% azalanda
Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s.22
1140) Bronxial astma zamanı allergenlə inhalyasion təxribat testlərini xəstəliyin hansı mərhələsində aparılması tövsiyyə edilir?
A) Təxribat testlərini aparmaq üçün xəstəlik mərhələsinin əhəmiiyəti yoxdur

B) Astma tutmaları zamanı

C) Kəskinləşmə

D) Remissiya

E) Sakitləşən kəskinləşmə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г.
1141) Atopik bronxial astmanın kəskinləşməsi nə ilə əlaqəli olur?
A) Beta blokator qəbulu

B) Siqaret tüstüsü

C) Qeyri-infeksion (ev tozu və s.) allergenlərin təsiri

D) Sadalananların hamısı

E) Ətraf mühitin qeyri-spesifik qıcıqlandırıcı faktorları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1142) Nebulayzer nədir?
A) Kapsulda olan dərman vasitələrini inhalyasiya etmək üçün cihaz

B) Dozalaşmış aerozol inhalyator

C) Dərman vasitələrini aerozol halında saxlayan cihaz

D) Dərman vasitəlirin məhlulunu xırda dispersli buxara çevirən inhalyasiya apparatı

E) Dozalaşmış, toz hallında dərman vasitələrinin inhalyasiya etmək üçün cihaz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1143) Dərman vasitələrini aerozol halında saxlayan və aerozol preparatlarının ağız boşluğunda çökməsinin qarşısını alan cihaz hansıdır?
A) Speyser

B) Easyhaler

C) Nebulayzer

D) Turbuhaler

E) Handihaler
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1144) Qısa təsirli qlukokortikoid hansıdır?

A) Metilprednizolon

B) Triamsinolon

C) Betametazon

D) Deksametazon

E) Hidrokortizon


Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 75
1145) Aspirin mənşəli bronxial astmalı xəstələrdə aspirinin desensitizasiyası nə zaman aparılır?
A) Mədə xorası olanda

B) Qara ciyər və böyrəklərin ağır patologiyalarında

C) Aspirin və digər qeyristeroid iltihabəleyhinə preparatların qəbuluna zəruriyət olanda (yanaşı ürəyinişemik xəstəliyi, sistem xəstəliklər və s. olanda)

D) Hamiləlik zamanı

E) Astmanın kəskinləşməsi zamanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1146) Hansı cihaz vasitəsilə astmalı xəstələr öz vəziyyətlərini qiymətləndirə və xəstəliklərinə nəzarət edə bilərlər?
A) Pikfloumetr

B) Qazometr

C) Spirometr

D) Pnevmotaxometr

E) Tonometr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г.
1147) Hansı preparatların astmanın müalicəsində, xüsusilə kəskinləşməsində, istifadəsi qəti tövsiyyə edilmir?
A) β-mimetiklərin

B) Xolinolitiklərin

C) Maqneziya sulfatın

D) Sedativ preparatların

E) Steroidlərin
Ədəbiyyat: GİNA, 2009
1148) Bronxial astmanın müalicə sxemi son beynəlxalq tövsiyyələrə görə neçə pillədən ibarətdir?
A) 2

B) 1


C) 5

D) 4


E) 3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ”Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr”. Bakı, 2008
1149) Bronxial astmanın neçə nəzarət səviyyəsi var?
A) 6

B) 3


C) 5

D) 2


E) 4
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ”Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr”. Bakı, 2008
1150) İrsi angioödemin müalicəsində hansı preparat effektlidir?
A) Siproheptadin

B) Setirizin

C) Prednizolon

D) Danazol

E) Omeprazol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 270
1151) Hansı preparatın uzunmüddətli istifadəsi hepatosellyular adenoma və karsinoma yarada bilər?
A) Omeprazol

B) Setirizin

C) Prednizolon

D) Peritol

E) Danazol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 270
1152) Aşağıdakılardan hansı kortikosteroid preparatların yan təsirinə aiddir?
A) Şəkərli diabet

B) Asteniya

C) Mialgiya

D) Ağız boşluğunda quruluq

E) Arterial hipotoniya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 87
1153) Antileykotriyen preparatlarının yan təsirinə hansı aiddir?
A) Osteoporoz

B) Katarakta

C) Şəkərli diabet

D) Asteniya

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 97
1154) Hansı dərman vasitələri fototoksik aktivliyə malikdirlər?
A) Virus əleyhinə dərmanlar

B) Kortikosteroidlər

C) Tetrasiklinlər

D) Kalsium preparatları

E) Sefalosporinlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 377
1155) Hansı dərmanlar Stivens - Cons və Layell sindromlarını yaratmağa meyilli deyil?
A) Sulfanilamidlər

B) Poliomielit vaksinası

C) Barbituratlar

D) Steroidlər

E) Penisillinlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 527
1156) Hansı preparatlar dərman qızdırması yaratmır?
A) Steroidlər

B) Barbituratlar

C) Xinidin

D) Penisillinlər

E) Sulfanilamidlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 529
1157) Hansı dərman(lar) İgE asılı olmayan anafilaktoid reaksiya yarada bilər?
A) Streptokinaza

B) Allergen ekstraktları

C) Qeyri - steroid iltihab əleyhinə preparatlar

D) Vaksinlər

E) Penisillinlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 530
1158) Hansı dərmanlar allergiya verərək kəskin pnevmonit yarada bilər?
A) Fermentlər

B) Sulfanilamidlər

C) Nitrofuran törəmələri

D) Pirazolonlar

E) Penisillinlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 534
1159) Hansı dərman allergik miasteniya yarada bilər?
A) Penisillamin

B) Biseptol

C) Aspirin

D) Penisillin

E) İnsulin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 536
1160) Hansı dərman vasitəsi allergik miokardit yaratmır?
A) Novokain

B) B - qrup vitaminlər

C) Sulfanilamidlər

D) C vitamini

E) Pankreatin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 376
1161) Fenotiazin tərkibli dərmanlara (aminazin, etmozin, ftorasizin və s. ) qarşı allergiya varsa hansı antihistamin preparatı istifadə etmək olmaz?
A) Diazolin

B) Suprastin

C) Pipolfen

D) Tavegil

E) Setirizin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 379
1162) Hansı dərman preparatını hamiləlik zamanı istifadəsi qəti tövsiyə edilmir?
A) Kromonlar

B) Loratadin

C) Prednisolon

D) Budesonid

E) Ketotifen
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова и Н. И. Ильиной «Аллергология и иммунология. Национальное руководство» 2009 г., s. 578
1163) Hansı dərman vasitəsinin istifadəsi ağciyər eozinofiliyası yaratmır?

A) Nitrofuranlar

B) Klemastin

C) Ampisillin

D) Ranitidin

E) Asetaminofen


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Горячкиной, К. П. Кашкина «Клиническая аллергология и иммунология» 2009 г., s. 155
Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə