Penitensiar sistemdə Vərəmə nəzarət üzrə TƏLİmatYüklə 4.08 Mb.
Pdf просмотр
səhifə21/21
tarix09.02.2017
ölçüsü4.08 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

1)  Qlobal  Fondun  LİQ-i  və  TBİ  tərəfindən  göndərilmiş  dərmanlar  müəssisəyə  daxil 
olarkən əvvəlcə qaimənin surəti nəzarət buraxılış məntəqəsinin əməkdaşlarına təqdim edilir, 
yoxlanılır, gətirilmiş dərmanların müəssisəyə girişinə icazə verilir. 
2) Dərmanlar müəssisəyə daxil olduqdan sonra təhvil alan şəxs (aptek rəisi və ya əczaçı) 
tərəfindən  yararlılıq  müddətinə  və  sayına  baxılaraq  qəbul  edilir  aptek  anbarında  stellajlara 
və soyuduculara yığılır. 
3)  Saxlanma  müddəti  və  sayı  dəqiqləşdirildikdən  sonra  qaiməyə  təhvil  alması  barədə 
qəbul  edən  şəxs  tərəfindən  imza  atılıb,  qaimənin  əslinin  biri  həmin  idarə  və  təşkilata  geri 
verilir, biri isə İMM-nin aptekinin qaimələr olan qovluğuna tikilir. 
4)  Həmin  qaiməyə  əsasən  “VƏD-in  mədaxil  və  məxaric  jurnalı”na  dərmanlar  mədaxil 
edilir. 
5)  Şöbədə  növbəti  gün  ücün  nəzərdə  tutulmuş  xəstə  sayına  və  hər  xəstənin  müalicə 
sxeminə uyğun gündəlik (DOTS proqramı üzrə həftənin 7 günü, DOTS plyus proqramı üzrə 
həftənin  6  günü)  tərtib  edilən  dərman  sifarişinə  əsasən  dərmanlar  günün  sonunda  əczaçı 
tərəfindən  sayılaraq hər bir şöbə ücün ayrılmış xüsusi dərman qablarına yığılır. 
6)  Hər  gün  səhər  şöbələrin  tibb  bacısı  və  ya  tibb  qardaşı  sifariş  tələbnaməsinə  əsasən 
yığılmış dərmanları sayıb təhvil aldıqdan sonra imzalayır. 
7)  Şöbələr  tərəfindən  verilmiş  sifariş  tələbnamələri  toplanaraq  cəmlənib  “VƏD-in 
mədaxil və məxaric jurnalı”-nda gündəlik məxaric hissəsinə qeyd edilir. 
8)  Şöbələrdə  xəstələrə  dərman  paylandıqdan  sonra  günün  ikinci  yarısında  şöbənin  tibb 
bacısı  tərəfindən  hansı  səbəbdən  (imtina,  həkimin  icazəsilə,  azad  olma  ilə,  məhkəmədə 
iştirakının  vacibliyi  ilə  əlaqədar  və  s.)  istifadə  olunmamış  VƏD-ləri  aptekə  qaytarılaraq 
əczaçıya təhvil verilir və növbəti günün sifarişi tələbnaməyə yazılır. 
9) Həftə sonunda aptekə qaytarılan dərmanlar cəmlənərək “VƏD-in mədaxil və məxaric 
jurnalı”na mədaxil kimi qeyd edilir. 
10)  Hər  ayın  sonunda  ayın  əvvəlinə  qalıq,  ay  ərzində  məxaric,  ay  ərzində  mədaxil  və 
şöbələrdən  qaytarılmış  dərmanların  sayı,  ayın  sonuna  qalıq  sayı  toplanaraq  aylıq  hesabat 
yazılır  və  baş  həkim  tərəfindən  təsdiq  edilmiş  hesabatın  surəti  TBİ-yə  və  Qlobal  Fondun 
LİQ-inə göndərilir. 
11)  Həmin  hesabatlar  əsasında  dərmanlar  sayılaraq  sənədin  faktiki  sayla  uyğunluğu 
yoxlanılır. 
12) TBİ-yə və LİQ-ə verilən hesabatlar və xəstə sayı hesabı əsasında növbəti yarımillik 
üçün VƏD-ə tələbat hesablanır və alınması hazırlanır. 
13) Hər rübdə bir dəfədən gec olmayaraq dərmanların hər partiya və seriya nömrələrinə 
uyğun olaraq ekspertizaya göndərilir. 
14)  Aptekin  anbarlarında  gündəlik  olaraq  termometriya  və  hiqrometriya  aparılaraq 
müvafiq qeydiyyat jurnallarında qeyd edilir. 

Penitensiar sistemdə vərəmə nəzarət üzrə Təlimat, 2013
 
188 
 
15) VƏD-lərin istifadə müddəti əczaçı tərəfindən daim nəzarət altında saxlanılır və qısa 
istifadə müddəti olan dərmanlar ilkin istifadəyə buraxılır. 
16)  Qlobal  Fondun  Layihəsi  çərçivəsində  alınan  VƏD-lərin  istifadəsi,  saxlanılması, 
paylanması,  qeydiyyatın  aparılması  mütamadi  olaraq  LİQ-in  satınalma  üzrə  mütəxəssisi 
tərəfindən yoxlanılıb, nəzarət altında saxlanılır. 
Xəstələrə verilən sövqedici ərzaqların istifadəsi haqqında qaydalar 
1)  LİQ  və  TBİ  tərəfindən  göndərilmiş  ərzaq  məhsulları  müəssisəyə  daxil  olarkən 
əvvəlcə  qaimənin  surəti  nəzarət  buraxılış  məntəqəsinin  əməkdaşlarına  təqdim  edilir, 
yoxlanılır, gətirilmiş qida məhsullarının müəssisəyə girişinə icazə verilir. 
2)  Qida  məhsulları  müəssisəyə  daxil  olduqdan  sonra  təhvil  alan  şəxs  (aptek  rəisi  və 
yaxud  əczaçı)  tərəfindən  yararlılıq  müddətinə  və  sayına  baxılaraq  qəbul  edilir  aptekin 
anbarında stellajlara yığılır. 
3)  Saxlanma  müddəti  və  sayı  dəqiqləşdirildikdən  sonra  qaiməyə  təhvil  alması  barədə 
qəbul  edən  şəxs  tərəfindən  imza  atılıb,  qaimənin  əslinin  biri  həmin  idarə  və  təşkilata  geri 
verilir, biri isə İMM-nin aptekinin qaimələr olan qovluğuna tikilir.  
4)  Həmin  qaiməyə  əsasən  “Həvəsləndirici  ərzaq  məhsullarının  qeydiyyatı  jurnalı”na 
mədaxil edilir. 
5)  Şöbədə  növbəti  gün  ücün  nəzərdə  tutulmuş  xəstə  sayına  uyğun  gündəlik  (DOTS 
proqramı  üzrə  həftənin  5  günü,  DOTS  plyus  proqramı  üzrə  həftənin  6  günü)  tərtib  edilən 
ərzaq  sifarişinə  əsasən  hər  səhər  əczaçı  tərəfindən  sayılaraq  hər  bir  şöbənin  tibb  bacısına 
təhvil  verilir  və  şöbələrin  xəstə  sayı  hesabına  verdiyi  sifariş  blankını  təhvil  alan  və  təhvil 
verən tibb işçisi imzalayır. Ərzaq məhsulları gündəlik əsasında xəstələrə paylanılır. 
6) Şöbələrin sifariş blankları  toplanaraq cəmlənib qida məhsullarının mədaxil-  məxaric 
jurnalına işlənir. 
7) Hər  ayın  sonunda  ayın  əvvəlinə qalıq, ay  ərzində  məxaric, ay  ərzində  mədaxil, ayın 
sonuna  qalıq  sayı  toplanaraq  aylıq  hesabat  yazılır  və  baş  həkim  tərəfindən  təsdiq  edilmiş 
hesabatın surəti TBİ-yə və LİQ-ə göndərilir. 
8) TBİ-yə və LİQ-ə verilən hesabatlar əsasında və xəstə sayı hesabı növbəti rüblük ərzaq 
məhsullarına tələbat hesablanır və sifarişi hazırlanır. 
9)  Həmin  hesabatlar  əsasında  ərzaqlar  sayılaraq  sənədin  faktiki  sayla  uyğunluğu 
yoxlanılır. 
10)  Aptekin  anbarlarında  gündəlik  olaraq  termometriya  və  hiqrometriya  aparılaraq 
müvafiq qeydiyyat jurnallarında qeyd edilir. 
11) Şöbədə məhbuslara paylanmış ərzaq məhsullarını məhbusların təhvil alması barədə 
blanklar məhbuslar tərəfindən həftəlik imzalandıqdan sonra ay ərzində aptekə təhvil verilir.    
12)  Ərzaq  məhsullarının  istifadə  müddəti  əczaçı  tərəfindən  daim  nəzarət  altında 
saxlanılır və qısa istifadə müddəti olan mallar ilkin istifadəyə buraxılır. 
13)  Qlobal  Fondun  Layihəsi  çərçivəsində  alınan  ərzaq  məhsullarının  istifadəsi, 
saxlanılması,  paylanması,  qeydiyyatın  aparılması  mütamadi  olaraq  LİQ-in  satınalma  üzrə 
mütəxəssisi tərəfindən yoxlanılıb, nəzarət altında saxlanılır. 
Xəstələrə verilən gigiyenik paketlərin istifadəsi haqqında qaydalar 
1) LİQ və TBİ tərəfindən göndərilmiş gigiyenik mallar müəssisəyə daxil olarkən əvvəlcə 
qaimənin  surəti  nəzarət  buraxılış  məntəqəsinin  əməkdaşlarına  təqdim  edilir,  yoxlanılır, 
gətirilmiş gigiyenik mallara müəssisəyə girişinə icazə verilir. 
2)  Gigiyenik  mallar  müəssisəyə  daxil  olduqdan  sonra  təhvil  alan  şəxs  (aptek  rəisi  və 
yaxud  əczaçı)  tərəfindən  yararlılıq  müddətinə  və  sayına  baxılaraq  qəbul  edilir  aptekin 
anbarında stellajlara yığılır. 

Penitensiar sistemdə vərəmə nəzarət üzrə Təlimat, 2013
 
189 
 
3)  Sayı  dəqiqləşdirildikdən  sonra  qaiməyə  təhvil  alması  barədə  qəbul  edən  şəxs 
tərəfindən imzalanır, qaimənin əslinin biri həmin idarə və təşkilata geri verilir,biri isə İMM-
nin aptekinin qaimələr olan qovluğuna tikilir.  
4)  Həmin  qaiməyə  əsasən  “Gigiyenik  paketlərin  qeydiyyatı  jurnalı”na  məhsullar 
mədaxil edilir. 
5)“DOTS  plyus  proqramı  üzrə  müalicə  alan  xəstələr  üçün  əlavə  gigiyenik  paketlərin 
paylanma  cədvəli”nə  əsasən  şöbədə  xəstə  sayına  uyğun  tərtib  edilən  sifarişə  uyğun  əczaçı 
tərəfindən sayılaraq hər bir şöbənin tibb bacısına məhsullar təhvil verilir və sifariş blankını 
təhvil  alan  və  təhvil  verən  şəxs  imzalayır.  Şöbələrin  tibb  bacıları  hər  bir  xəstə  üçün 
hazırlanmış gigiyenik paketlərin adları, sayı və təhvil alınma barədə blankı xəstə tərəfindən 
imzalandıqdan  sonra  aptekə  təhvil  verir.  Gigiyenik  paketlər  aylıq  əsasında  DOTS  plyus 
xəstələrə paylanılır. 
6)  Şöbələrin  sifariş  blankları  toplanaraq  cəmlənib  “Gigiyenik  paketlərin  mədaxil- 
məxaric jurnalı”na işlənir. 
7) Hər  ayın  sonunda  ayın  əvvəlinə qalıq, ay  ərzində  məxaric, ay  ərzində  mədaxil, ayın 
sonuna  qalıq  sayı  toplanaraq  aylıq  hesabat  yazılır  və  baş  həkim  tərəfindən  təsdiq  edilmiş 
hesabatın surəti TBİ-yə və LİQ-ə göndərilir. 
8)  TBİ-yə  və  LİQ-ə  verilən  hesabatlar  əsasında  və  xəstə  sayı  hesabı  növbəti  rüblük 
gigiyenik paketlərinə tələbat hesablanır və sifarişi hazırlanır. 
9)  Həmin  hesabatlar  əsasında  gigiyenik  paketlər  sayılaraq  sənədin  faktiki  sayla 
uyğunluğu yoxlanılır. 
10) Şöbədə məhbuslara paylanmış gigiyenik paketlər məhbusların təhvil alması barədə 
blanklar məhbuslar tərəfindən imzalandıqdan sonra ay ərzində aptekə təhvil verilir. 
11) Gigiyenik malların istifadə müddəti əczaçı tərəfindən daim nəzarət altında saxlanılır 
və qısa istifadə müddəti olan mallar ilkin istifadəyə buraxılır. 
12)  Qlobal  Fondun  Layihəsi  çərçivəsində  alınan  gigiyenik  paketlərin  istifadəsi, 
saxlanılması,  paylanması,  qeydiyyatın  aparılması  mütamadi  olaraq  LİQ-in  satınalma  üzrə 
mütəxəssisi tərəfindən yoxlanılıb, nəzarət altında saxlanılır. 
2-ci  sıra  VƏD-lərlə  müalicənin  yan  təsirlərinin  idarəedilməsi  üçün  dərmanların  istifadəsi 
haqqında qaydalar 
1) LİQ və TBİ tərəfindən göndərilmiş gigiyenik mallar müəssisəyə daxil olarkən əvvəlcə 
qaimənin  surəti  nəzarət  buraxılış  məntəqəsinin  əməkdaşlarına  təqdim  edilir,  yoxlanılır, 
gətirilmiş gigiyenik mallara müəssisəyə girişinə icazə verilir. 
2)  Gigiyenik  mallar  müəssisəyə  daxil  olduqdan  sonra  təhvil  alan  şəxs  (aptek  rəisi  və 
yaxud  əczaçı)  tərəfindən  yararlılıq  müddətinə  və  sayına  baxılaraq  qəbul  edilir  aptekin 
anbarında stellajlara yığılır. 
3)  Sayı  dəqiqləşdirildikdən  sonra  qaiməyə  təhvil  alması  barədə  qəbul  edən  şəxs 
tərəfindən imzalanır, qaimənin əslinin biri həmin idarə və təşkilata geri verilir,biri isə İMM-
nin aptekinin qaimələr olan qovluğuna tikilir.  
4)  Həmin  qaiməyə  əsasən  “Əlavə  təsir  dərmanların  qeydiyyat  jurnalı”-na  dərmanlar 
mədaxil edilir. 
5) Əlavə təsir dərmanları  fərdi əmsal hesabı  əsasında (xəstələrin sayından asılı  olaraq) 
sayılır və, əsasən, həftəlik şöbələrə paylanılır. 
6) Hər həftə şöbələrin tibb bacısı və ya tibb qardaşı sifariş tələbnaməsinə əsasən yığılmış 
dərmanları sayıb təhvil aldıqdan sonra imzalayır. 
7)  Şöbələr  tərəfindən  verilmiş  sifariş  tələbnamələri  toplanaraq  cəmlənib  “Əlavə  təsir 
dərmanların jurnalı”-nda gündəlik məxaric hissəsinə qeyd edilir. 
8)  Şöbələrdə  xəstələrə  dərman  paylandıqdan  və  ya  vurulduqdan  sonra  həftə  ərzində 
şöbənin tibb bacısı tərəfindən hər hansı bir səbəbdən (imtina, həkimin icazəsilə, azad olma 

Penitensiar sistemdə vərəmə nəzarət üzrə Təlimat, 2013
 
190 
 
ilə, məhkəmədə iştirakının vacibliyi ilə əlaqədar və s.) istifadə olunmamış dərman maddələri 
aptekə qaytarılaraq əczaçıya təhvil verilir və növbəti həftənin sifarişi tələbnaməyə yazılır. 
9)  Həftə  sonunda  aptekə  qaytarılan  dərmanlar  cəmlənərək  “Əlavə  təsir  dərmanların 
jurnalı”-nda mədaxil kimi qeyd edilir. 
10)  Hər  ayın  sonunda  ayın  əvvəlinə  qalıq,  ay  ərzində  məxaric,  ay  ərzində  mədaxil  və 
şöbələrdən  qaytarılmış  dərmanların  sayı,  ayın  sonuna  qalıq  sayı  toplanaraq  aylıq  hesabat 
yazılır və baş həkim tərəfindən təsdiq edilmiş hesabatın surəti TBİ-yə və LİQ-ə göndərilir. 
11)  Həmin  hesabatlar  əsasında  dərmanlar  sayılaraq  sənədin  faktiki  sayla  uyğunluğu 
yoxlanılır. 
12)  TBİ-yə  və  LİQ-ə  verilən  hesabatlar  və  xəstə  sayı  hesabı  əsasında  növbəti  il  üçün 
əlavə təsir dərmanlara tələbat hesablanır və alınması hazırlanır. 
13)  Aptekin  anbarlarında  gündəlik  olaraq  termometriya  və  hiqrometriya  aparılaraq 
müvafiq qeydiyyat jurnallarında qeyd edilir. 
14)  Əlavə  təsir  dərmanların  istifadə  müddəti  əczaçı  tərəfindən  daim  nəzarət  altında 
saxlanılır və qısa istifadə müddəti olan dərmanlar ilkin istifadəyə buraxılır. 
15)  Qlobal  Fondun  Layihəsi  çərçivəsində  alınan  əlavə  təsir  dərmanların  istifadəsi, 
saxlanılması,  paylanması,  qeydiyyatın  aparılması  mütamadi  olaraq  LİQ-in  satınalma  üzrə 
mütəxəssisi tərəfindən yoxlanılıb, nəzarət altında saxlanılır. 
İMM-in  Laboratoriyasında  istifadə  olunan  reaktiv,  reagent  və  işlənmə  materiallarının 
istifadəsi haqqında qaydalar 
1)  İMM-in  laboratoriya  müdiri  hər  ilin  sonunda  nəzərdə  tutulan  (xəstə  hesabından) 
müayinələrin  əsasında  növbəti  il  üçün  Tələbnamə  Formasını  hazırlayır.  Bu  forma  LİQ-in 
satınalma üzrə mütəxəssisinə imzalanmış şəkildə təqdim olunur. 
2)  TBİ-i  və  LİQ  tərəfindən  satınalınmış  laborator  materialları  il  ərzində  istifadə 
olunduqca İMM-nin laboratoriyasına təhvil verilir. 
3)  LİQ  və  TBİ  tərəfindən  göndərilmiş  laborator  materialları  müəssisəyə  daxil  olarkən 
əvvəlcə  qaimənin  surəti  nəzarət  buraxılış  məntəqəsinin  əməkdaşlarına  təqdim  edilir, 
yoxlanılır, gətirilmiş malların müəssisəyə girişinə icazə verilir. 
4)  Laborator  materialları  müəssisəyə  daxil  olduqdan  sonra  təhvil  alan  şəxs 
(laboratoriyanın  müdiri)  tərəfindən  yararlılıq  müddətinə  və  sayına  baxılaraq  qəbul  edilir, 
laboratoriyanın anbarlarda stellajlara və soyuduculara yığılır. 
5)  Saxlanma  müddəti  və  sayı  dəqiqləşdirildikdən  sonra  qaiməyə  təhvil  alması  barədə 
qəbul  edən  şəxs  tərəfindən  imza  atılıb,  qaimənin  əslinin  biri  həmin  idarə  və  təşkilata  geri 
verilir, o biri isə İMM-nin laboratoriyasının qaimələr olan qovluğuna tikilir. 
6)  Ay  ərzində  işlənmiş  materialların  qeydiyyatı  laboratoriya  müdiri  tərəfindən  aparılır. 
Ayın sonunda mədaxil, məxaric və qalığlar hesablanaraq yazılı şəkildə aktlaşdırılır. 
7) Laboratoriyanın reagent, reaktiv və işlənmə materiallarının hesabatları rüblük (3 ay) 
əsasında LİQ-ə təqdim olunur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penitensiar sistemdə vərəmə nəzarət üzrə Təlimat, 2013
 
191 
 
Haşiyələr  
1.
 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası   
2.
 
Региональный  план  по  профилактике  и  борьбе  в  лекарственно-устойчивым 
туберкулезом 
в 
Европейском 
регионе 
Всемирной 
Организации 
Зравоохранения, ВОЗ, 2012 год 
3.
 
Beynəlxalq  Qızıl  Xaç  Komitəsi,  Ədliyyə  nazirliyi  Tibb  baş  idarəsi  və  Səhiyyə 
nazirliyinin  Milli  Vərəmə  Nəzarət  Mərkəzi  arasında  azadlığa  buraxılan  DD  vərəm 
xəstələrinin  müalicəsinin  izlənilməsinə  dair  Üçtərəfli  Anlaşma  Memorandumu. 
Bakı şəh., 30 mart 2009-cu il. 
4.
 
ÜST-nın “Həbsxanada vərəmlə mübarizə” təlimatı. 2005-ci il 
5.
 
 “DD  vərəmin  idarə  olunması  proqramına  dair  təlimat.”  ÜST-nin  “Stop  TB 
partnerşip” şöbəsi. ÜST, Cenevrə, 2007-ci il 
6.
 
“Vərəmin idarə olunması: vərəm müəssisələri  işçiləri üçün təlim”  (Modullar a-k). 
ÜST, Cenevrə, 2003-cü il. 
7.
 
“Həbsxanada vərəmə nəzarət” təlimat. USAİD, TB/CTA və İCRC, Texniki dəstək 
üzrə Vərəm Koalisiyası və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi. Cenevrə, yanvar 2009-
cu il 
8.
 
Azərbaycan  Respublikası  ƏN  TBİ  və  SX  İB  arasında  Qlobal  Fondun  9-cu  Raund 
“Azərbaycan  penitensiar  sistemində  vərəmə  nəzarətin  gücləndirilməsi  layihəsi 
çərçivəsində  'Adi'  vərəm/  Dərmana  Davamlı  vərəm  əleyhinə  müalicəni  başa 
çatdırmadan  azadlığa  buraxılan  keçmiş  məhbusların  mülki  sektorda  müalicələrini 
davam etdirmələrinin təşkili, nəzarəti və dəstəyi” layihəsi üzrə 26 fevral 2011-ci il 
tarixli Əməkdaşlıq Müqaviləsi. 
9.
 
Azərbaycan  Respublikası  SN  ETACXİ  və  Qlobal  Fondun  9-cu  Raund  Vərəm 
Layihəsinin  sub-resipiyenti  SX  İB  arasında  müalicəsi  başa  çatmadan  Ədliyyə 
Nazirliyinin İxtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsindən azadlığa buraxılmış vərəmli 
xəstələrin  SN-nin  tabe  vərəm  əleyhi  tibb  müəssisələrində  müalicələrinin  sonadək 
izlənilməsi üzrə 10 May 2012-ci il tarixli Əməkdaşlıq Müqaviləsi.  
10.
 
Müalicəsi  başa  çatmadan  Ədliyyə  Nazirliyinin  İxtisaslaşdırılmış  müalicə 
müəssisəsindən  azadlığa  buraxılmış  vərəmli  xəstələrin  SN-nin  tabeçiliyində  olan 
vərəm  əleyhi  tibb  müəssisələrində  müalicələrinin  davam  etdirilməsinə  məsul  tibb 
işçisi,  azadlığa  buraxılmış  vərəm  xəstəsi  və  müalicələrinin  sonadək  izlənilməsinə 
sosial dəstək göstərən və nəzarət edən SX İB arasında Razılaşma sənədi. 
11.
 
Azərbaycan 
Respublikasında  vərəmlə  mübarizə  haqqında  Azərbaycan 
respublikasının Qanunu. Bakı şəhəri, 2 may 2000-ci il.  
12.
 
M.Iseman.  A  Clinician’s  Guide  to  Tuberculosis.  Lippincott  Williams&Wilkins 
Publisher, 2000. P.271 
13.
 
Mitchison  DA.  The  diagnosis  and  therapy  of  tuberculosis  during  the  past  100 
Years. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171: 699–706. 
14.
 
Fox  W, Ellard  GA, Mitchison  DA.  Studies  on  the  treatment  of  tuberculosis 
undertaken by the British Medical Research Council tuberculosis units, 1946-1986, 
with relevant subsequent publications. Int J Tuberc Lung Dis. 1999 Oct;3(10 Suppl 
2):S231-79. 
15.
 
Obermeyer  Z,  Abbott-Klafter  J,  Murray  CJL  (2008).  Has  the    Strategy  Improved 
Case Finding or Treatment  Success? An Empirical  Assessment.  PLoS ONE 3(3): 
e1721.doi:10.1371/journal.pone. 0001721 

Penitensiar sistemdə vərəmə nəzarət üzrə Təlimat, 2013
 
192 
 
16.
 
Espinal  MA, Kim  SJ, Suarez  PG, Kam  KM, Khomenko  AG, Migliori  GB, Baéz 
J, Kochi A, Dye C, Raviglione MC. Standard short-course chemotherapy for drug-
resistant  tuberculosis:  treatment  outcomes  in  6  countries.  JAMA. 2000  May 
17;283(19):2537-45. 
17.
 
Migliori  GB, Espinal M, Danilova  ID, Punga VV, Grzemska M, Raviglione MC. 
Frequency  of  recurrence  among  MDR-TB  cases  'successfully'  treated  with 
standardised  short-course  chemotherapy.  Int  J  Tuberc  Lung  Dis.  2002 
Oct;6(10):858-64. 
18.
 
GUIDELINES  FOR  ESTABLISHING  -PLUS  PILOT  PROJECTS  FOR  THE 
MANAGEMENT  OF  MULTIDRUG-RESISTANT  TUBERCULOSIS  (MDR-
TB). WHO, 2000 
19.
 
Treatment of tuberculosis: guidelines - 4th edition. WHO/HTM/TB/2009.426 
20.
 
Frieden TR. Lessons from tuberculosis control for public health. Int J Tuberc Lung 
Dis. 2009 Apr;13(4):421-8. 
21.
 
Mitchison  DA.  The  diagnosis  and  therapy  of  tuberculosis  during  the  past  100 
Years. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171: 699–706. 
22.
 
Rastogi  N,  Labrousse  V,  Goh  KS.  In  vitro  activities  of  fourteen  antimicrobial 
agents  against  drug  susceptible  and  resistant  clinical  isolates  of  Mycobacterium 
tuberculosis  and  comparative  intracellular  activities  against  the  virulent  H37Rv 
strain in human macrophages. Curr Microbiol. 1996 Sep;33(3):167-75. 
23.
 
Guidelines  for  the  programmatic  management  of  drug-resistant  tuberculosis. 
WHO/HTM/TB/2008.402 
24.
 
Palomino  JC, Ramos  DF, da  Silva  PA.  New  anti-tuberculosis  drugs:  strategies, 
sources and new molecules. Curr Med Chem. 2009;16(15):1898-904. 
25.
 
Stop  TB  Partnership.  Working  Group  for  New  TB  Drugs.  Pipeline. 
http://www.newtbdrugs.org/pipeline.php 
26.
 
M.Iseman.  A  Clinician’s  Guide  to  Tuberculosis.  Lippincott  Williams&Wilkins 
Publisher, 2000.  
27.
 
Hall  RG,  Leff  RD,  Gumbo  T.  Treatment  of  active  pulmonary  tuberculosis  in 
adults:  current  standards  and  recent  advances.  Insights  from  the  Society  of 
Infectious Diseases Pharmacists. Pharmacotherapy. 2009 Dec;29(12):1468-81. 
28.
 
Munro  SA, Lewin  SA, Smith  HJ, Engel  ME, Fretheim  A, Volmink  J.  Patient 
adherence  to  tuberculosis  treatment:  a  systematic  review  of  qualitative  research. 
PLoS Med. 2007 Jul 24;4(7):e238. 
29.
 
Treatment of tuberculosis: guidelines - 4th edition. WHO/HTM/TB/2009.426 
30.
 
HAIN LIFESCIENCE. Home page. 
http://www.hain-lifescience.de/en/
 
31.
 
Fox  W, Ellard  GA, Mitchison  DA.  Studies  on  the  treatment  of  tuberculosis 
undertaken by the British Medical Research Council tuberculosis units, 1946-1986, 
with relevant subsequent publications. Int J Tuberc Lung Dis. 1999 Oct;3(10 Suppl 
2):S231-79. 
32.
 
Global tuberculosis control: epidemiology, strategy, financing. WHO report 2009. 
33.
 
Faustini  A, Hall  AJ, Perucci  CA.  Risk  factors  for  multidrug  resistant  tuberculosis 
in  Europe:  a  systematic  review.  Thorax. 2006  Feb;61(2):158-63.  Epub  2005  Oct 
27. 
34.
 
Treatment  of  tuberculosis:  guidelines  for  national  programmes,  Third  edition. 
WHO/CDS/TB/2003.313 

Penitensiar sistemdə vərəmə nəzarət üzrə Təlimat, 2013
 
193 
 
35.
 
Laserson  KF,  Thorpe  LE,  Leimane  V,  Weyer  K,  Mitnick  CD,  Riekstina  V, 
Zarovska E, Rich ML, Fraser HS, Alarcón E, Cegielski JP, Grzemska M, Gupta R, 
Espinal  M.  Speaking  the  same  language:  treatment  outcome  definitions  for 
multidrug-resistant tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2005; 9: 640-5 
36.
 
Francis  J.  Curry  National  Tuberculosis  Center  and  California  Department  of 
Health  Services,  2004:  Drug-Resistant  Tuberculosis:  A  Survival  Guide  for 
Clinicians  
37.
 
Blumberg  HM  et  al.  American  Thoracic  Society/Centers  for  Disease  Control  and 
Prevention/Infectious Diseases Society of America: treatment of tuberculosis. Am 
J Respir Crit Care Med. 2003 Feb 15;167(4):603-62. 
38.
 
National  Collaborating  Centre  for  Chronic  Conditions.  Tuberculosis:  clinical 
diagnosis  andmanagement  of  tuberculosis,  and  measures  for  its  prevention  and 
control. London: Royal College of Physicians, 2006. 
39.
 
Руководство  по  лечению  туберкулеза  с  множественной  лекарственной 
устойчивостью. «Партнеры во имя здоровья», 2003  
40.
 
Gunnels  JJ, Bates  JH, Swindoll  H.  Infectivity  of  sputum-positive  tuberculous 
patients on chemotherapy. Am Rev Respir Dis. 1974 Mar;109(3):323-30. 
41.
 
Colebunders  R, Bastian  I.  A  review  of  the  diagnosis  and  treatment  of  smear-
negative pulmonary tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2000 Feb;4(2):97-107. 
42.
 
Planning and budgeting for TB control activities [web site].Geneva, World Health 
Organization, 
2011 
(http://www.who.int/entity/tb//planning_budgeting_tool/download/en/index.html, 
accessed 25 September 2011). 
43.
 
Rajbhandary  SS,  Marks  SM,  Bock  NN.  Costs  of  patients  hospitalized  for 
multidrug-resistant  tuberculosis.  TheInternational  Journal  of  Tuberculosis  and 
Lung Disease, 2004, 8(8):1012–1016. 
44.
 
White  VLC,  Moore-Gillon  J.  Resource  implications  of  patients  with  multidrug 
resistant tuberculosis. Thorax, 2000, 55(11):962. 
45.
 
Mahmoudi A, Iseman MD. Pitfalls in the care of patients with tuberculosis. Journal 
of the American Medical Association, 1993, 270(1):65. 
46.
 
Burman  WJ  et  al.  A  cost–effectiveness  analysis  of  directly  observed  therapy  vs 
self-administered therapy for treatment of tuberculosis. Chest, 1997, 112(1):63. 
47.
 
Kang  YA  et  al.  Cost  of  treatment  for  multidrug-resistant  tuberculosis  in  South 
Korea. Respirology, 2006, 11(6):793–798. 
48.
 
Tupasi  TE  et  al.  Feasibility  and  cost–effectiveness  of  treating  multidrug-resistant 
tuberculosis: a cohort study in the Philippines. PLoS Medicine, 2006, 3(9):e352. 
49.
 
Floyd  K,  Pantoja  A.  Financial  resources  required  for  tuberculosis  control  to 
achieve  global  targets  set  for  2015.  Bulletin  of  the  World  Health  Organization, 
2008, 86(7):568–576. 
50.
 
Sanders  GD  et  al.  Cost-effectiveness  of  HIV  screening  in  patients  older  than  55 
years of age. Annals of Internal Medicine, 2008, 148(12):889. 
51.
 
UNAIDS  2010.  Cost  of  treating  HIV  in  HIV/TB  co-infection  (personal 
communication). 
52.
 
Johns B, Baltussen R, Hutubessy R. Programme costs in the economic evaluation 
of health interventions. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 2003, 1(1):1.  
53.
 
Tuberculosis  surveillance  in  Europe  2009.  Stockholm,  European  Centre  for 

Penitensiar sistemdə vərəmə nəzarət üzrə Təlimat, 2013
 
194 
 
Disease  Prevention  and  Control,  and  Copenhagen,  WHO  Regional  Office  for 
Europe, 
2011 
(
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1103_TB_SUR_2009.pdf
)

54.
 
 Devaux  I  et  al.  Surveillance  of  extensively  drug-resistant  tuberculosis  in  Europe 
2003–2007. 
Eurosurveillance, 
2010, 
www.who.int/publications/2008/9789241547581_eng.pdf
)
  
55.
 
FIND  Negotiated  Prices  for  Xpert®  MTB/  RIF  and  Country  List  [web  site]. 
Geneva, 
Foundation 
for 
Innovative 
New 
Diagnostics, 
2010 
(
http://www.finddiagnostics.org/about/what_we_do/successes/find-negotiated-
prices/xpert_mtb_rif
.). 
56.
 
Price  of  programme  cost  inputs  [web  site].  Geneva,  World  Health  Organization, 
2011 (
http://www.who.int/choice/costs/prog_costs_intro/en/index.html
)
 
57.
 
Guidelines  for  cost  and  cost–effectiveness  analysis  of  tuberculosis  control. 
Geneva, 
World 
Health 
Organization, 
2002 
(
http://www.who.int/tb/publications/2002/en/index1.html
)
   
58.
 
ECDC-WHO/Europe  Joint  Surveillance  [online  database].  Stockholm,  European 
Centre  for  Disease  Prevention  and  Control,  and  Copenhagen,  WHO  Regional 
Office for Europe, 2011 (
http://www.ecdcwhosurveillance.org
)
  
59.
 
Styblo K. The relationship between the risk of tuberculous infection and the risk of 
developing  infectious  tuberculosis.  Bulletin  of  the  International  Union  against 
Tuberculosis and Lung Disease, 1985, 60:117–119. 
60.
 
Tiemersma  EW  et  al.  Natural  history  of  tuberculosis:  duration  and  fatality  of 
untreated  pulmonary  tuberculosis  in  HIV  negative  patients:  a  systematic  review. 
PLoS 
One, 
2011, 
6(4): 
e17601 
(
http:www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0017601
)
 
61.
 
Banerjee  R.  Extensively  drug-resistant  tuberculosis  in  California  1993–2006. 
Clinical Infectious Diseases, 2008, 47:450–457. 
62.
 
Kim  H  et  al.  Impact  of  extensive  drug  resistance  on  treatment  outcomes  in  non-
HIV-infected  patients  with  multidrug-resistant  tuberculosis.  Clinical  Infectious 
Diseases, 2007, 45:1290–1295. 
63.
 
Mitnick  CD  et  al.  Comprehensive  treatment  of  extensively  drug-resistant 
tuberculosis. New England Journal of Medicine, 2008, 359:563–574. 
64.
 
Seung  KJ  et  al.  Early  outcomes  of  MDR-TB  treatment  in  a  high  HIV-prevalence 
setting 
in 
Southern 
Africa. 
PLoS 
One, 
2009, 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0007186
 , 
65.
 
National Highway Transport Safety Administration, National Center for Statistics 
and  Analysis.  Determining  estimates  of  lives  and  costs  saved  by  motorcycle 
helmets [web site]. Washington, Department of Transportation, 2011 
66.
 
Guidelines  for  the  programmatic  management  of  drug-resistant  tuberculosis. 
Emergency  update  2008,  Geneva,  World  Health  Organization,  2008 
(http://whqlibdoc.who. www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811433.pdf). 
67.
 
Sotgiu  G.  et  al.  2009.  Epidemiology  and  clinical  management  of  XDR-TB:  a 
systematic review by TBNET. EuropeanRespiratory Journal 33(4):871 -881. 
 
                                                           
i
Colbert G, Richey D, Schwartz JC.Widespread tuberculosis including renal 
involvement.Proc (BaylUniv Med Cent). 2012 Jul;25(3):236-9. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə