Asif KƏNGƏRLİYüklə 16.07 Kb.
Pdf просмотр
səhifə8/8
tarix22.04.2017
ölçüsü16.07 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 
 

 
124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ə
Ə
L
L
A
A
V
V
Ə
Ə
L
L
Ə
Ə
R
R
 
 
 
 
 
 

 
125 
 
L
L
ə
ə
t
t
i
i
f
f
ə
ə
l
l
ə
ə
r
r
 
 
 


D
D
A
A
Ş
Ş
 
 
D
D
A
A
 
 
D
D
A
A
Ş
Ş
I
I
N
N
 
 
Y
Y
O
O
L
L
D
D
A
A
Ş
Ş
I
I
D
D
I
I


 
 
 
İndiki Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndi orada yetişdirilən bal 
kimi şirin “Şahtaxtı” qovunu ilə məşhurdur. Bir vaxtlar var idi, kənd 
camaatının çoxu öz ailəsini qovun əkib-becərməklə dolandırardı. 
Şahtaxtılı Hacı Abbasın “Şah bağı” deyilən yerdə beş pud
*
 yeri 
var idi. O həmin yerdə qovun əkmək istəyir, ona görə də Meydana 
gəlir,  orada  həmkəndlisi  Tavar  Baxşəli  ilə  danışır.  Onlar  bostan 
yerinə  mərküz
*
  çəkməkdən  ötrü  günçıxan-günbatan  işləməyə  üç 
girvənkə
*
  sarı  yağa  razılaşırlar.  Tavar  Baxşəli  özü  ilə  bir  nəfər  də 
götürüb  bostan  yerinə  gedir  və  səhərdən  axşamacan  “ölmə,  diril” 
işləyirlər. 
Gün batır,  Ay çıxır.  Bu  heyni
*
  Hacı  Abbas  özü  də  gəlib  çıxır. 
Hacı Abbas mərküzün dəstəyini əlinə alıb onları əlavə işlədir. Tavar 
Baxşəli dilə gəlir: 
–  Hacı,  axı  biz  səninlə  Gün  çıxandan  Gün  batanacan 
danışmışdıq... 
Hacı  Abbas  başını  qaldırıb  bir  Aya,  bir  də  kərdi
*
  çəkilməmiş 
yerə baxır, zarafata salıb deyir: 

 
Çəək, Ay da Günün yoldaşıdı... 
Onlar  Ay  işığında  bir  xeyli  də  işləyib  əldən-dildən  düşürlər. 
Nəhayət ki, qurtarıb Hacı Abbasın evinə tərəf gedirlər. Yolda Tavar 
Baxşəli bir daş götürüb çuxasının altında gizlədir. 
Hacı arvadı Tükəz xanımı çağırır: 
– Seyid qızı, tərəzini gətir Baxşəligilin yağını çəkək. 
Yağ tərəziyə qoyulanda Baxşəli daşı tərəzinin gözünə atır. Hacı 
Abbas bozarır: 
– Baxşəli, o nədi, o daşı niyə ora atdın? 
Tavar Baxşəli gülümsəyib deyir: 
– Çəək, daş da daşın yoldaşıdı... 
Şahtaxtı, 2002. 

 
126 
 
 


A
A
X
X
I
I
R
R
,
,
 
 
Q
Q
O
O
Y
Y
 
 
A
A
X
X
S
S
I
I
N
N


 
 
 
Şahtaxtı kəndi sərhəddə, Araz çayının qırağında olduğuna görə 
oradan İrana qaçaq keçmək istəyənlər həmişə çox olub. Bunun üçün 
yaxşı  üzən  və  Araza  bələd  olan  adamlar  lazım  idi.  Kənddə  bir 
neçəsi  bunu  özünə  peşə  eləmişdi,  ailəsini  onunla  dolandırırdı. 
Şahtaxtıda ən yaxşı bələdçi isə Qara Hüseyn sayılırdı... 
Bir  gün  dağ  kəndlərinin  birindən  Şahtaxtıya  üç  erməni  gəlir, 
onlar  İrana  getmək  istəyirlər.  Ermənilər  Qara  Hüseynlə  sövdə-
ləşirlər.  O  adamın  hərəsini  bir  girvənkə  yağa  Arazdan  keçirməyə 
razı olur. Gecə hamısı çayın qırağına gəlirlər. Hava zülmət qaranlıq 
imiş,  ona  görə  də  Qara  Hüseyn  ulumu  tapa  bilmir.  Ulum  –  o  taya 
keçmək üçün Arazın ən əlverişli  yerinə deyirlər. Ermənilərdən biri 
iti  axan  yerə  düşüb  axır,  boğulmağa  başlayır.  Onun  yoldaşları 
həyəcanla Qara Hüseynə deyirlər: 
– Hüseyn kirvə, Hüseyn kirvə, bizdən biri axır! 
Qara Hüseyn axanın dalınca baxıb tövrünü pozmadan deyir: 

 
Onun bir girvənkə yağı mənə lazım deyil, axır, qoy axsın. 
Şahtaxtı, 2002. 
 
 
«
«
S
S
Ə
Ə
N
N
 
 
H
H
A
A
Z
Z
I
I
R
R
 
 
V
V
Ə
Ə
Z
Z
İ
İ
Y
Y
Y
Y
Ə
Ə
T
T
 
 
A
A
L
L
M
M
I
I
Ş
Ş
S
S
I
I
N
N
»
»
 
 
 
XX əsrin iyirminci illəri idi. Adranikın erməni-daşnak ordusu 
Naxçıvan əyalətinə girərək kəndləri qarət edir, yandırır, qadın, uşaq, 
qoca demədən hamını öldürür, əhaliyə olmazın zülm edirdilər. Ona 
görə  də,  yeni  yaranan  Naxçıvan  Araz  Türk  Respublikası  Türkiyə 
Cümhuriyyətindən  kömək  istəmək  məcburiyyətində  qalır.  Və  Ka-
zım  Qara  Bəkir  paşanın  qoşunu  Araz  çayını  keçərək  Naxçıvan 
torpağına daxil olur, onlardan bir bölüyü də Şahtaxtı kəndinə gəlib 
çıxır.  Kənd  camaatı  xilaskar  türk  əsgərlərini  sevinclə  qarşılayır  və 
onlardan  heç  nəyi:  at,  araba,  azuqə,  yem  –  əsirgəmir.  Əsgər  də 
çatışmırdı, ona görə də, türk zabiti kənd cavanlarını Meydana yığıb 

 
127 
baxış keçirir. Bu kənddə də Məşədi deyilən bir oğlan var idi. Uşaq 
vaxtı  quzu  otararkən  eşşək  zoncuq
*
  atmış,  onun  sol  gözünü 
tökmüşdü. Baxış zamanı Məşədi əlini həmin gözünün üstünə qoyub 
deyir: 

 
 Əfəndim, mənim bu gözüm mayıfdı. 
Türk  zabiti  bunu  səfərbərlikdən  yayınma  cəhdi  hesab  edərək 
qeyzlənir: 

 
Cənab Allah sənin sol gözünü yummuş və sən hazır vəziyyət 
almışsın. Hadi, gavurla döyüşə! – deyərək Məşədini də ermənilərin 
üstünə gedən dəstəyə qatır. 
Şahtaxtı, 2014. 
 
 
«
«
O
O
 
 
D
D
A
A
 
 
O
O
N
N
U
U
N
N
 
 
Y
Y
A
A
Y
Y
A
A
Ş
Ş
I
I
Ğ
Ğ
I
I
D
D
I
I
»
»
 
 
 
XX  əsrin otuzuncu illəri idi. SSRİ-nin,  o cümlədən Azərbay-
canın da əhalisinin çoxu savadsız idi. Ona görə də, Stalinin əmri ilə 
hamı:  fəhlə  və  kəndlilər  işdən  sonra  savadsızlığı  ləğvetmə  kurs-
larına gəlməli, oxuyub-yazma və hesab öyrənməliydilər. Belə kurs-
lardan  biri  də  indiki  Kəngərli  rayonunun  Böyükdüz  (Aşağı  Bö-
yükdüz) kəndində açılmışdı. 
Bu kənddə də Fizzə adlı çox baməzə, özü də dilişirin bir qadın 
var  idi.  Tez-tez  “heş  vədə,  heş  vədə”  sözünü  işlətdiyinə  görə  hamı 
onu elə Heşvədə xala deyə çağırırdı. 
Cabbar müəllim hesab dərsi keçirdi. 
O yazı taxtasına “2” rəqəmini yazıb Heşvədə xaladan soruşur: 
– Bu neçədi? 

 
“2” – deyə Heşvədə xala tez cavab verir. 
Cabbar  müəllim  “2”-nin  yanına  bir  “0”  da  əlavə  edib  yenə 
soruşur: 

 
Bə bu neçədi? 
Heşvədə xala bilmir. O, özünəməxsus bir təbəssümlə: 

 
O da onun yayaşığıdı, – deyə hamını güldürür. 
Böyükdüz, 2014 

 
128 
 
J
J
a
a
r
r
q
q
o
o
n
n
,
,
 
 
a
a
r
r
x
x
a
a
i
i
k
k
 
 
 
 
v
v
ə
ə
 
 
d
d
i
i
g
g
ə
ə
r
r
 
 
 
 
s
s
ö
ö
z
z
l
l
ə
ə
r
r
i
i
n
n
 
 
m
m
ə
ə
n
n
a
a
s
s
ı
ı
 
 
 
 
slujebni 
 
– xidməti 
advokat 
 
– vəkil 
“ağ” 
 
– heroin 
aşıra bilmirəm  
 
– aydınlaşdıra bilmirəm 
atanşik 
 
 dələduz, fırıldaqçı 
avariya 
 
– yol qəzası 
bankrot 
 
– müflisləşmə 
bariqa 
 
– narkotik alverçisi 
“baş” 
 
– bir çəkimlik nəşə 
“bayan”  
 
 
– şpris 
bidar 
 
– oyaq 
bozpört  
 
 
– bozartma, ət xörəyi 
bu heyni 
 
 
– bu vaxt, bu zaman 
çarıq    
 
 
– göndən düzəldilən ayaqqabı 
çaxtuman  
 
 
– imarət 
çəmçə  
– palçıq yaymaq üçün bənna aləti   
(masterok) 
çerez 
 
– vasitəsilə 
çet 
 
– qramın dörddə biri 
cuvar    
 
 
– su işlərinə baxan şəxs 
desil 
 
– millilitrin onda biri 
dəstərxan  
 
 
– süfrə 
dincəlməyə 
 
– həbsxanaya 
“dorojka”  
 
 
– buruna çəkmək üçün bir doza heroin 
düşürlər 
 
– aludə olurlar 
Əshabü-Kəhf 
 
– müqəddəs yer, pir  

 
129 
girvənkə  
 
 
– 400 qram 
handan-hana    
 
– sonradan-sonraya 
heybə   
 
 
– çiyinə salınan iki gözlü çanta 
ilişdim 
 
– tutuldum 
işverən 
 
– satqın, xəbərçi 
“it”lər 
 
– burada: polislər 
iynəyə oturmuşdu 
 
– iynə vuran narkoman idi 
kapremont 
 
– əsaslı təmir 
kayf    
 
 
– keyf 
kərdi    
 
 
– lək 
kozyol  
 
 
– “keçi”, divar hörmək üçün ayaqaltı 
“kristal mal” 
 
– kristal heroin 
krovat 
 
– çarpayı 
krupnı partiya 
 
– böyük məbləğdə 
kruq 
 
– əhatə, dairə, ətraf; burada: “dostlar” 
“ley-pey” 
 
– tök-iç 
lezvalayırsan 
 
– özünü həlak edirsən 
“list” 
 
– 10 ədəd həb 
“lomka” 
 
 
– narkotik olmayanda baş verən  
kəskin ağrılar 
“mal”   
 
 
– narkotik, heroin 
mərküz 
  
 
– kərdi, lək çəkmək üçün alət 
müf 
 
– müftə 
“mürşüdü nəşə” 
 
– tutumlu nəşə 
“narkoşa” 
 
– narkoman 
Nikolay vaxtı   
 
– çar II Nikolayın dövrü 
obyektdə  
 
 
– tikinti sahəsində 
öddək 
 
– qorxaq 
operasiya 
 
  
– müdaxilə, əməliyyat 
otopleniya 
 
– istilik sistemi 
paçka    
 
 
– qutu 
patava   
 
 
– dolaq 

 
130 
pensiya 
 
– təqaüd 
peraşki 
 
– içi kartofdan olan qəlyanaltı 
peredoza  
 
 
– artıq, ifrat doza 
pılesos 
 
– tozsoran 
pioner 
 
– burada: təzə başlayan 
piyan 
 
– sərxoş 
podlı iş 
 
– alçaq iş 
podyez 
 
– binanın giriş qapısı 
poker 
 
– kart oyun növü 
posledni 
 
– axırıncı 
pritonda 
 
– sığınacaqda 
pud I    
 
 
– çəki vahidi, 1 pud = 16 kq 
pud II   
 
 
– burada: bir sot 
qanıx verməz   
 
– yanğımı söndürməz 
“qara” 
 
– tiryək 
qavara 
 
– yiyə 
“qırılmaq” 
 
– aralanmaq 
“qızıl vuruş” 
 
– ölümlə nəticələnən narkotik qəbulu 
qram 
 
– burada: dəqiqə 
qulluq 
 
– burada: iynə 
rubl 
 
– rus pulu 
salofan 
 
– sellofan paket 
sanatoriya 
 
– burada: həbsxana 
şəpləyir 
 
– iynə vurur 
sərrac   
 
 
– yəhər, yüyən düzəldən usta 
“şey” 
 
– nəşə, şeyxor – nəşəxor 
Sibir    
 
 
– burada: həbsxana 
“şimon” 
 
– axtarış 
sıxaq 
 
– kart oynayaq 
skorı 
 
– təcili yardım 
şörümək 
 
– həddən artıq pul vermək 
sroka gedib 
 
– həbs olunub 

 
131 
stanok 
 
– dəzgah 
sumka 
 
– çanta 
“tiyan”  
 
 
– heroin bişirmək üçün qab,  qaşıq 
toçkası 
 
– kiçik satış yeri 
toğlu    
 
 
– beş-altı aylıq quzu 
torbamızı tikib 
 
– burada: evimizi yıxıb 
tramal 
 
– ağrıkəsici dərman 
“trixat” 
 
– titrəmə, əsmə 
türmə 
 
– həbsxana, dustaqxana 
“tuxta mal” 
 
– kustar, zay heroin 
uqolovnik 
 
– polis əməliyyatçısı 
xalx    
 
 
– özgə, özgə adam 
xorrayıb 
 
– nəşə çəkib 
xosək 
 
– sadə, kasıbyana ev 
“doma” 
 
 
– burada: damara düşmüşəm 
zəbərdəst 
 
– enlikürək, canlı-cüssəli adam 
zinalıq  
 
 
– özgə qadınla cinsi əlaqə 
zloy 
 
– qatı 
zoncuq 
 
– təpik, şıllaq 

 
132 
 
S
S
o
o
s
s
i
i
a
a
l
l
-
-
p
p
s
s
i
i
x
x
o
o
s
s
o
o
m
m
a
a
t
t
i
i
k
k
 
 
t
t
e
e
s
s
t
t
 
 
 
 
Mən, narkotik və ya alkoqol qəbulundan: 
 
Tam imtina etmişəm. İstifadə etmirəm.............. 

Cəmisi bir dəfə istifadə etmişəm........................ 

Hərdənbir qəbul edirəm..................................... 

Daima qəbul edirəm........................................... 

“Zapoy” yaxud “peredoza”ya düşmüşəm...........  5 
 
 
İşdə, vəzifədə yüksəlmişəm, yaxud 
işə düzəlmişəm. İşləyirəm.................................. 
 

İşdə əvvəlki vəzifədə qalmışam ........................ 

İşdə aşağı vəzifəyə keçirilmişəm....................... 

İşdə cəza almışam, yaxud qəzaya səbəb 
olmuşam ............................................................ 
 

İşdən çıxmışam. İşləmirəm................................ 

 
 
Ailədə və ətrafdakılarla münasibətim 
yaxşıdır, yainki yaxşılaşıb................................. 
 

Ailədə və ətrafdakılara qarşı 
münasibətim dəyişməyib.................................... 
 

Ailədə və ətrafdakılara qarşı 
münasibətim pisləşib.......................................... 
 

Evdə dava-dalaş salıram, ətrafdakılarla 
yola getmirəm.................................................... 
 

Alkoqol yaxud narkotik qəbulu zəminində 
inzibati cəza almışam......................................... 
 

 
 
Özümü fiziki və psixi cəhətdən xeyli 
yaxşı hiss edirəm................................................ 
 

Əvvəlki fiziki və psixi halımdayam................... 


 
133 
Fiziki və psixi cəhətdən özümü 
pis hiss edirəm.................................................... 
 

Alkoqol və ya narkotiki beynimdən çıxara 
bilmirəm, depressiyadayam............................... 
 

Halım  elə  pisdir  ki,  bəzən  özümü  öldürmək 
istəyirəm, yaxud buna cəhd etmişəm................. 
 

 
Qiymətləndirmə: 
 
4-8 bal – yaxşı 
9-10 bal – kafi 
11-12 bal – qeyri-kafi 
13-20 bal – SOS! 
 
Qeyd: 10 baldan çox toplayan şəxs yubanmadan mütləq 
narkoloqa müraciət etməlidir! 
 
 

 
134 
 
 
Ə
Ə
l
l
a
a
m
m
ə
ə
t
t
d
d
a
a
r
r
 
 
g
g
ü
ü
n
n
l
l
ə
ə
r
r
 
 
 
 
1.
 
31 may – Siqaretsiz gün 
2.
 
26  iyun  –  Narkotik  maddələrdən  sui-istifadəyə  və  onun 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı beynəlxalq mübarizə günü 
3.
 
Noyabrın II həftəsinin III günü – Siqaretdən imtina günü 

 
135 
 
A
A
n
n
o
o
n
n
i
i
m
m
 
 
N
N
a
a
r
r
k
k
o
o
l
l
o
o
j
j
i
i
 
 
M
M
ü
ü
a
a
l
l
i
i
c
c
ə
ə
-
-
M
M
ə
ə
s
s
l
l
ə
ə
h
h
ə
ə
t
t
 
 
K
K
a
a
b
b
i
i
n
n
e
e
t
t
i
i
 
 
 
Əgər  Sizdə  narkomaniya,  toksikomaniya  və  ya  alkoqolizmlə 
bağlı  problem  yaranıbsa,  onda  Anonim  Narkoloji  Kabinetə,  təcrü-
bəli həkim-narkoloq Asif Kəngərliyə müraciət edin. 
Asif həkim xəstəni onun öz evində, anonimlik qorunmaqla mü-
alicə edir. Bu zaman şəxsiyyəti təsdiq edən heç bir sənəd tələb olun-
mur. Evdəki müalicə çox rahat və əlverişlidir, çünki hətta qohum və 
qonşular belə bundan xəbərsiz qalırlar. 
Müalicə  detoksikasiya  ilə  başlayır,  əvvəlcə  daxili  orqanlardakı 
patologiya  və  “lomka”  ağrıları  götürülür,  xəstə  yatızdırılır.  Sonra 
pasiyentin əsəbləri, qara ciyəri və cinsi sferası müalicə olunur. Axır-
da aversion terapiya, yəni spirtli içkilərdən və narkotik maddələrdən 
iyrəndirici  terapiya  aparılır.  Həmçinin  meyilliyi  götürən,  depres-
siyanı aradan qaldıran preparatlar da təyin olunur. 
Anonim Narkoloji Kabinetdə narkotik maddələrə görə test qoy-
durmaq və dəyərli məsləhətlər də almaq olar. 
 
Ünvan:  Nizami rayonu, Şirin Mirzəyev küç., 108.        
(Qara Qarayev metrosunun yanı) 
 
Əlaqə telefonu:   (+99450)
  
303 44 45
   mobil 
(+99412)  
422 43 22
   kabinet 
 
Kabinet bazar və bayram günləri də daxil olmaqla hər gün saat 
12.00-13.00  arası  işləyir.  Gələrkən  mobil  telefona  zəng  etməyi 
unutmayın. 

 
136 
 
K
K
İ
İ
T
T
A
A
B
B
I
I
N
N
 
 
İ
İ
Ç
Ç
İ
İ
N
N
D
D
Ə
Ə
K
K
İ
İ
L
L
Ə
Ə
R
R
 
 
 
 
ÖN SÖZ ƏVƏZİ 
Məndən söyləməkdir, sizdən... ......................................................... 6 
Sizinlə söhbət .................................................................................. 10 
 
I Hissə. PYESLƏR 
Bəla ................................................................................................. 15 
Zəhrimar.......................................................................................... 64 
Tənəzzül .......................................................................................... 78 
 
II Hissə. HEKAYƏLƏR 
Zəhrimar.......................................................................................... 83 
Məntiq ........................................................................................... 100 
Şər suyu......................................................................................... 102 
Etiraf ............................................................................................. 104 
Qəlyan ........................................................................................... 107 
Ömürlük dərs ................................................................................ 109 
“Tələ” ............................................................................................ 112 
Allahın bəxşişi .............................................................................. 116 
 
III Hissə. ƏLAVƏLƏR 
Lətifələr ......................................................................................... 128 
Jarqon, arxaik və digər  sözlərin mənası ....................................... 128 
Sosial-psixosomatik test ............................................................... 132 
Əlamətdar günlər .......................................................................... 134 
Anonim Narkoloji Müalicə-Məsləhət Kabineti ............................ 135 
 
 

 
137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asif Kəngərli (Məmmədli) 
 
BƏLA 
 
Pyes və hekayələr 
 
Bakı – «Mütərcim» – 2014 
 
*** 
 
Асиф Кенгерли (Мамедли) 
 
БЕДА 
 
Пьесы и рассказы 
 
Баку – «Мутарджим» – 2014  

 
138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitab müəllifin öz redaktəsi ilə çap olunur 
 
 
 
Rəssamlar: 
 
ямякдар ряссам, 
 
профессор Адил Рцстямов 
 
Arəstə Məmmədli 
 
 
Fotoqraf: 
 
Orxan Mustafayev 
 

 
139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nəşriyyatın direktoru – prof. Telman Vəlixanlı 
Nəşriyyat redaktoru – Əliş Mirzallı 
Kompüter səhifələnməsi və üz qabığının işlənməsi –  
Mətanət Qaraxanlı 
 
 
Kitab «Mütərcim» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzində 
səhifələnmiş və çap olunmuşdur.  
 
 
Çapa imzalanıb: 25.11.2014. 
Format: 60x84 1/16. Qarnitur: Times. 
Həcmi: 8,75 ç.v. Tiraj: 500. Sifariş № хх.  
Qiyməti müqavilə ilə. 
 
 
 
 
ТЯРЪЦМЯ 
ВЯ НЯШРИЙЙАТ-ПОЛИГ РАФИЙА 
МЯРК ЯЗИ
Аз 1014, Бак ы
, Рясул Рза к цч., 125
596 21 44; 497 06 25; (055) 715 63 99 
e-mail: mutarjim@mail.ru
 
www.mutercim.az 
  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə