Yardılamaq, kömək ləməkYüklə 5.25 Kb.
Pdf просмотр
səhifə8/58
tarix25.03.2017
ölçüsü5.25 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58

 
: duraq, dayaq.
 
Aylav
8
 
: dayrə, dolayı, halqa burlağ, burğuş, tavlav, 

 
sözün özü 
 
 
23
park, aylanıb tavanıb kəvlənib duran su.
 
Aylavlı 
: qιvrımlı, virajlı.
 
Aylı halqa
: ay biçimində olan, halqa sırqa.
 
Aylın  
: yaktı, aydın, yaktılık, yağtılık, ot, açıklık, 
anıklık, carıklık.
 
Aymaq  
: anıklamak, səbt etmək, müşəxxəsləmək, 
tamamlamak\ söyləmək.
 
Aymaq  
: oymak sektör, kəsiş, avdan
4
, bölük, qol, əl, 
dəsdə.
 
Aymaq 
: oymak, tayfa, yer, urın, məmləkət, ölkə, 
qalpaktakı süs.
 
Aymaqlıq
9
: məmləkətə bağlı, mərbut
 
Aymaq  
: ayıtmak, demək, bayan etmək, aydınlamak, 
ayırd etmək, açmak,  bəlirmək  çıkarmak, 
buyurmak.
 
Ayman  
: havlı, aymança, üstü açık otaq, tövlə, 
duvar, çit, barmaqlıq, gərmi, aylav.
 
Aymança
: üstü açık otaq (kömür, mal-qara üçün 
yer), tövlə, duvar, çit, barmaqlıq, Ayman, gərmi, 
havlı, aylav. 
Aymaz 
: qanmaz, səfeh.
 
Ayna 
: cam, şüşə, pəncərə, güzgü, deşik\ ayna 
(şüşə) kərxanası. ayna (şüşə) salmaq.
 
Aynala
4
 
: çərçevrə, dövradövr, alkakotan
 
Aynalıp 
: piç, piş
 
Aynalış  
: baş qatma, oyunçak.
 
Aynalmaq
: aydınlanmaq, iyiləşmək, açıklanmaq, 
huşa gəlmək, özünə gəlmək, özün ələ almaq
ayağa qalxmaq.
 
Aynamaq
8
: aynımak, naz etmək\ degişmək, təhərdə 
təhərə düşmək. 
Aynatmaq
8.14
: degişmək.
 
Ayni birdənğ
: birdəngə, dəngəş, əşit.  
 
Aynı 
: ötə uksav, mənqzəş, bir qıl, bidəy, bidəv, 
biçəv, bir tiqiz, bir törli, bir toşli, bir tosli, okşaş, 
aynı mav.
 
Aynı 
: taynı, kimi.
 
Aynımak
: aynamaq
8, 
naz etmək əzilmək, qırcanmaq, 
qısranmaq.
 
Aypara  
: aydaq, ay parçası, aytəkin, aybəniz.
 
Ayracan : ayıran, 
safi
 
Ayraq 
: dağ geyiği, dağ keçisi.
 
Ayran 
: salap
4
, çalap
5
, qatıq
9.
 
Ayranbuz
:  buzlu ayran.
 
Ayratın 
: xisusən. 
 
Ayrı  
: özgə, artık, başqa, qeyr.
 
Ayrı 
: adınçı
4
, başqa, digər, ala
4.
 
Ayrı
8
 
: buğra
8
, iki hörgüklü dəvə 
 
Ayrık 
: budax, qanat, bölük, qol, baldak
8
 
Ayrıkşa  
: dəyişik, özgə
4
, özgəçə
6
, özgəşə
6
, ayrımşa, 
üytgəşik
8
, bölək
9
.
 
Ayrılık 
: alalıq
4,
 ayrıt, fərq
 
Ayrılmaq:
 boşanmaq
9
, doğmaq, boşalmaq, 
boşlanmaq.
 
Ayrılmaq:
 çeşitləşmək, seçilmək, dəyişilmək. 
 
Ayrılmaq
: sökülmək, çıkmaq, qopmaq, yırtılmaq, 
(türmədən)boşumaq
9.
 
Ayrım 
: özgəlik, özəllik, fərqlik\ Ayrım qoymaq: 
ayrım, özgəlik, fərq qoymaq
 
Ayrımşa:
 dəyişik, özgə
4
, özgəçə
6
, özgəşə
6
, ayrıkşa, 
üytgəşik
8
, bölək
9.
 
Ayrıt : 
fərq, ayrılıq. 
Ayşık 
: həlqə 
 
Ayta durmak
: demək
 
Aytçı 
: ırçı, ozan, söyləyən, oxuyan. 
 
Aytçı 
: ozan, söyləyən, xanəndə, ırçı.
 
Aytəkin  
: aydaq, ay parçası, aypara, aybəniz.
 
Aytılı
9
 
: məşhur, şöhrətli.
 
Aytım 
: mahnı.
 
Aytımlı
5
 
: xoş ahəng.
 
Aytınız 
: buyurun. 
 
Aytış  
: deyiş, ayış, söz, danşıq.
 
Aytoru
5
 
: xulasə, imumiyyətdə, olağandan.
 
Aytoru
5
 : olağandan, qıssa
3
, yumak
3
, sıqımta
3
, cəm
8

tüyin
4
, x
ulasə,
 imumiyyətdə.
 
Ayuq 
: kötü.
 
Ayur.. 
: < aytmak. deyur, buyuyur.
 
Az    
: yukarı, dikə (<> uz  düz, uzun, uzaq).
 
Az - çok 
: az - tola.
 
Az - tola 
: az- çok.
 
Az  
: biçə
9
 , 
biraz. 
 
 
Az  
: qovşak, kövrək, yüngül, zayıf, alçak, kəm, 
yumşak, puka.
 
Az çok  
: çala - biçik, yarım yamalak, çala - bula, 
biraz, əsgig, qarışık, çala çok.
 
Az  
: azacık, azar\ az az: azar azar.
 
Az  
: quru, zayıf, azık, izər, azar.
 
Az  
: yukarı, dikə, azaq
sumer
: ışıldayan, 
parıldayan, tanqayan, dəgəyən. 
 
Az 
: azaqsumer: ışıldayan, parıldayan, 
tanqayan, dəgəyən, yukarı, dikə
 
Aza 
: az, munğ, azap, quru, izər, azar.
 
Azacık 
: azar\ azar azar: az az.
 
Azad 
: açıq. azat, bütün\ azat boyu: bütün boyu\ 
Azık: igid, cəsur\ azıqlık: igidlik 
 
Azadlık :
 ərkinlik, dinclik, dərman, macal.
 
Azak 
: biləxərə, sonğ, azakdan.
 
Azakdan
: azak, sonğ, biləxərə
 
Azaq
sumer
: az, dikə, ışıldayan, parıldayan, tanqayan, 
dəgəyən, yukarı.
 
Azal 
: yer sürən abzar, xış.
 
Azalamak:
 kəmləmək 
, azavlamak, kisirətüv, 
kiçirətüv, kəmətüv. 
 
Azalmış:
 asqın, zayıf, çəlimsiz < çalım (qabiliyyət, 
güc). 
 
Azamat
5
 
: igid
 
Azap 
: izər, azar.
 
Azar - azar
: azlap - azlap.
 
Azar azar
: yavaş yavaş.
 
Azar 
: azacık\ azar azar: az az.
 
Azarlamak
: < yazğarlamak, qınamak, danlamak.  
 
Azat 
: azad, bütün\ azat boyu: bütün boyu\ Azık: 
igid, cəsur\ azıqlık: igidlik 
 
Azavlamak:
 kəmləmək , 
azalamak, 
kisirətüv, 
kiçirətüv, kəmətüv  
 
Azay 
: əksik\ azaylık: azaymak: əksiklik
 
Azca 
: çalaca
8
, azacıq, yoxacıq, kəmisi, alaca, 
salca
8
, bir salιm
8
, bir çalιm
8
, bir az
 

 
sözün özü 
 
 
24
Azdırmak
: birinin başını aylamak, gicətmək.
 
Azık - tuluk 
: yeyim - içim - geyim.
 
Azık 
: igid, cəsur\ azıqlık: igidlik\ azad: açıq. azat, 
bütün\ azat boyu: bütün boyu.
 
Azık 
: istihsal\ süt azıkları.
 
Azık 
: ziyil, tölül, döyül. 
 
Azık
15
 
: iyi, yakcı.
 
Azık
15
 
: sıra, sisilə\ yazıklı: sıralı.
 
Azıksız 
: yeməksiz, ac.
 
Azıq - tuluq
: aşamlık. yeyim – içim – geyim. 
 
Azıq  
: boğaz
9
, yem.
 
Azıq 
: azık - avkat, uzuk - tuluk, asamlık, iymit.
 
Azir
5
 
: nəzir, adak (tay, pay).
 
Azış 
: şiddət, yeyinlik\ azışmaq: hizlənmək.
 
Azqal
9
 
: çukur, örək
9.
 
Azqırlıq
14
: üzsüzlük. 
Azqırıq 
: müştəbehdüşmək, iştibah etmak, iğva, 
səhvə düşmək.
 
Azqış artış
: əqəlliyyət - əksəriyyət.
 
Azlanmak
: tamahlanmak, dadanmak.
 
Azlap - azlap
: azar – azar.
 
Azlık 
: ehtiyac.
 
Azman  
sarman , iri
 
Azmaq 
: böyümək, daşmak, şaşmaq, yügürmək, 
şişmək.
 
Azrak 
: bir nəmə.
 
Azu 
: gücli, acı diş: güclü diş\ azusuz: qücsüz, 
aciz.
 
Azu
5
 
:
1)
 acıdiş - 
2)
 quvvətli, igit\ azulu: sivri qayaları 
olan dağ.
 
Azuq 
: acıq, acı, qatıq, tünd.
 
Azuq 
: ağız yemi.
 
Azusuz 
: aciz, gücsüz
 
Azuu
5
 
:
1)
 acı diş 
- 2)
 quvvətli, igit\ azuulu: sivri 
qayaları olan dağ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B , b 
 
 
 
 
 
 
Baba 
: ark - ata.
 
Babat 
: ovat, uvat, uvand, abad, tam, sağlam, 
yaxcı, bütün\ ovat qal
8
: sağlam qal.
 
Baca 
: dəmkeş.
 
Baca 
: gözənək, bacalı hər bir şey.
 
Bacak 
: < basak, göt. 
Bacarak
hünər
 uzluq
 yetərlik, yararul
15
.
 
.
 
Bacarak
: qıvrıklı, uyumlu.
 
Bacarıkl
ı: <> bəcərıkli <>  becərikli <> bəsərikli <>   
başa rikli <> bacarıkli 
 
Bacarık
sız: çala - çula, yarpı - yalta, yarı - yamalaq, 
boş, yetərsizlik, yaramaz,  naqis, çəlimsiz, yüngül, 
dəyərsiz.   
 

 
sözün özü 
 
 
25
Bacarıq:
 vergi, çıkar.
 
Bacarıqlı
: paxmu
10
, vergili, usta.
 
Bacarmak
: iyiləşdirmək, sona çatdırabilmək, işləmək, 
yaratmak, aşırmaq, qazanmaq, bitirmək.
 
Bacarmaq
: aşırmaq, qazanmaq, bitirmək.
 
Bacı  
: əcəkə. 
 
Bacı 

1)
 arvad 
2)
 başdaş: əş, yoldaş, bir kişiyə 
görə xanımı.
 
Bacı
1
 
: böyük
1
, ulu, apay
3
, apa
4
, əcə
5
, əcək
5

əcəkə
8
, ağa - əçə
9.
 
Bad 
: bada, başlanqıç, əvvəl, birinci, ilkin 
mərhələ.
 
Bada bad
: padar, tez tez, dal ba dal, haydanhay, 
həsir hüsür, çalılıkilən
 
Bada 
: bad, başlanqıç, əvvəl, birinci, ilkin mərhələ.
 
Badabad
: çalılıkilən, haydanhay, həsir - hüsür.
 
Badoş 
: qalın gön.
 
Bağ 
: allah, tanrı, 
idi
14, 
əktirən. 
Bağ 

=
 boğ 
=
 bük.
 
Bağ 
: ağac\ bağ salmaq: ağac tikmək.
 
Bağ 
: bağım, quşaq (qovşaq), əkləm, boğum
9.
 
Bağ 
: bağlam, ip, boğuç.
 
Bağ 
: büküt, bağlam, yığın, boğı
8.
 
Bağ 
: ciş
5
, ip, boğuç
9.
 
Bağ 
: səmirt\ bağaraqmak: səmirtmək
 
Bağ 
: yön, tərəf.
 
Bağana 
: > bahana < bağ. bağana, bağıntı.
 
Bağana 
: quzu dərisi.
 
Bağar 
: otlak, otluk.
 
Bağaraqmak:
 səmirtmək\ bağ: səmirt.
 
Bağça
9
 
: bukca, düğüncək
8
, paket, dolama, burama.
 
Bağdaşa qur
maq: bağdayış, çarpaz qışlarla dizə 
köçmək.
 
Bağdaşık
: bənzəşik, türdəş.
 
Bağdaşma
: birləşmə, sözləşmə, bağlaşma, uyuşma, 
ittifaq.
 
Bağdayış
:  bağdaşa qurmaq, çarpaz qışlarla dizə 
köçmək.
 
Bağıl  
: bağlı, boğca, bavıl < bağ. 
 
Bağım  
: bağ, quşaq (qovşaq), əkləm, boğum
9.
 
Bağımlı  
: bağlı, qadağalı, qolqarama, qolqadaxlı.
 
Bağındırmak
4
: fəth etmək, boyun əydirmək
8
, dartıp 
almak.
 
Bağınt(l)ı
: qaraşlı, bağna
8
, bakınlı
9
, boysınlı, tabe'.
 
Bağıntı  
: oran, bağlılık, ilinti, ilgi, ölçü, nisbət. 
 
bağır 
: <> qabırğa. bakırğa, bağurqa, kovurğa, 
qabırçak.
 
Bağır 
: ciyər.
 
Bağır 
: döş
3
, kürək
3
, gövdə
4
, köks
2
.
 
Bağır 
: köp, kan, baravan.
 
Bağırdaş
: səmimi
 
Bağırınğ bilən
 sürünmək
8
: yerdə sürünmək\ 
bağrına basmak
 
Bağırmak
: böğürmək, acı acı ağlamaq, bağırıb 
çağırmaq, hünkür hünkür ağlamaq.
 
Bağırmak
: haykıykırmak, kıç kıykırmak, kıykırmak, 
ğığırmaq.
 
Bağırsak
: içək, qarınbağ.
 
Bağış  
: bələş(bəxşiş), hidyə, armağan, pay, töhfə. 
 
Bağış 
: çay pulu, saylık, üstüv. 
 
Bağış 
: el, sıxın.
 
Bağış 
: təxsis, ayır (ayırmaq), boğum.
 
Bağışlamak
: arlığamak, inayət etmək
 
Bağışlamaq:
 təxsis etmək. ayırmaq
 
Bağışlaşma
: həlallaşma,  boşıqlaşma, ilalaşma
8

bağırıləşmək.
 
Bağışlayın !:
 keçərsiniz
5
?, eşitmədim
6
!.
 
Bağışlayın !
: keçin !
 
Bağışlı 
: vergili, əli açıq. 
 
Bağıt 
4.5
: yönəliş, yünəliş, təmən, betalış (bet
üz 

almaq), istiqamət.
 
Bağla 
: burşak, burçak, canduuy(noxud)
 
Bağlam  
: bağ, büküt, yığın, boğı
8
 
Bağlam 
: bağlam, ip, bağ, boğuç.
 
Bağlama
: artırma, izafə
 
bağlama
: sarılma, boyun bağı
 
Bağlamak
: eşmək, qoşamaq, toxumak, cüddəmak, 
yanaşdırmak 
 
Bağlamaq
: çatmaq, tikmək düğünləmək, ərmək 
 
Bağlamaq
: danğamaq, 
banmaq
 evləndirmək. 
taxmaq, tomurcuk,  
doldurmaq, 
çıkarmak, tutmaq 
(buz), oramaq, sarιmaq, dolamaq, aylamaq\ alnı 
danqalı: alnı bağlı.
 
Bağlamaq
: həng basmaq, əmələ gəlmək, həngəmək.
 
Bağlamaq
: qutarmaq, bitirmək, başarmaq, sonamaq.
 
Bağlan 
: vəhşi ördək.
 
Bağlanış
: ilimtə
7
, arağatnaşık, alaqa, ilimti, bağlantı.
 
Bağlanış
: munasibət, görə. 
 
Bağlanmaq
: aşıq olmaq: vurulmaq, qapanmaq, söz 
vermək, ilişmək, ilgilənmə, anlaşılmaq.
 
Bağlanmaq
: çiyrimək, kəsilmək, qapanmaq, doymaq, 
düyünlənmək.
 
Bağlanşık: 
əhdnamə. 
 
Bağlanşık
: əhdnamə.
 
Bağlanşıq
: arağatnaşıq, birikə, rabitə.
 
Bağlaşma
: birləşmə, sözləşmə, uyuşma, bağdaşma, 
ittifaq.
 
Bağlaşmaq:
 bəsləşmək, yarışmaq, dartışmaq, 
çəkişmək.
 
Bağlı  
: bağıl, boğca, bavıl < bağ. 
 
Bağlı  
: bağımlı, qadağalı, qolqarama, qolqadaxlı.  
 
Bağlı  
: burc, boğun, düyün, taxıntı, tutuk, ilişkin, 
ilişik, qaraşlıq, qaraş, məsələ, mərbut. 
 
Bağlı  
: endik
8
, könülküş
9
, köniqu
7
, komarlık, adət.
 
Bağlı  
: qolqarama, bağımlı, qolqadaxlı, qadağalı.
 
Bağlı  
: yandaş, bitişik, müttəsil  
 
Bağlılık  
: oran, bağıntı, ilinti, ilgi, ölçü, nisbət.
 
Bağsız  
: baş - başdak, öz başına, ağasız
6

qaravsız
6
, qaraşsız
8
, ərkinçə, irikli, ərkin, ərkənə, 
ərikkən, eygin, irkin, azad, müstəqil.
 
Bağsız 
: saysız, bol, aldan
10
, çok, mul, mol, dol, gen, 
dərin, uzaq, tola, arbın.
 
Bağurqa

met 
(< qab = bağ >)qabırğa<> bakırğa, 
kovurğa, qabırçak, qabırğa.
 
Bağιş  
: keçirim, dözməzçilik, rəhm, ötrim.
 
Bahadaş
8
: əşdəğər.
 
Bahadur
: bağadur, qalın.
 
Bahadür
: < buğadür
12
.
 

 
sözün özü 
 
 
26
Bahar  
: göktəm
8
, yaz, göytüm
5.
 
Bax 
: <
=
> qab\ baxaq : 
met
 qabax\ göz : gör: kov.
 
Baxa - baxa
: birdən, ansızın.
 
Baxanda
: qarağanda, görə,...nisbətən\  keçən ilə 
qarağanda 
=
  keçən ilə baxanda ; nisbətən ; görə. 
 
Baxdırmaq
: qarakdırmaq, qarıtmaq
9
, çəkdirmək.
 
Baxı 
: baxım, baxıdaki: bəsidəki. qorukdakı\ 
pansiyondakı.
 
Baxım
   :  tərbiyə

 asıra, eğitim\ tərbiyə etmək: 
asıramak, bəsləmək, yedirmək\ asıranlı: bəsili, 
tərbiyəli, asıranmış.
 
Baxışdırma
: yetişdirmə, becətmə, yetinləmə, 
gəlişəmək. 
 
Baxıt  
: baxt, qut, onğunlıq
 
Baxma ! 
: sayma ! güvənmə ! bağlanma !
 
Baxmaq
: qaramak, gözləmək, sormak, tikşirmək
7

aramaq, ilikləmək.
 
Baxmaq
: bayqamaq
9
, qayğumaq, qarumaq, 
qoruğmaq, diqqət eləmək, sınamaq, dənəmək.
 
Baxmaq
: gözükmək, bala bala öyrənşimək. 
adətlənmək  
 
Baxmaq
: qayırmaq, görmək, təvəcüh etmək, məşğul 
olma, işləmək   
 
Baxşi 
: şaman, bakşi
5
 
Baxt  
: baxıt, qut, onğunlıq.
 
Baka
8
 
: başa, yana, yaka
 
Bakarma
: yönətim, idarə, yönətmə.
 
Bakı 
: < baqu
ka:
 quba, ulu, böyük\ quba
 met
 > baqu 
> bakı. 
Bakım  
: bəsi, bəsləmə, bəsiləmə.
 
Bakırğa 
: bağurqa, kovurğa, qabırçak, qabırğa.
 
Baqa qoyma
k: otlatmak.
 
Baqa 
: sarı, tərəf, yön, yan\ iki baqa: iki tərəfə.
 
Baqaq 
: domba göz.
 
Baqat
12
 :
 kötü, pis.
 
Baqi 
: < bağlı qalan. qalınca.
 
Baqığlı 
: (< bakmaq: görmək) baxınlık,  görülən.
 
Baqış  
: kömək, qoldavlık, yardamlık, dayanık.
 
Baqmak 
: bağlamak.
 
Bal  
: arı
12
 .
 
Bal buzdak
: buz qaymaq, dondurma.
 
Bal 
: arı yağı.
 
Bala bala
: asayın.
 
Bala 
: bölək, bölük.
 
Balaban
:
1)
 böyük, pota, yekə 
2)
 oynayan ayı 
3)
 dövül 
çubuğu
bulğar.
 
Balaban
5
: yavru quş. doğan.
 
Balaca 
: <> alaşa.
 
Balaca 
: avıncak.
 
Balacamak
:  tikələmək, budamak, butamak, 
tikələmək, bölük bölük etmək, qanatlamak, qol qol 
etmək, bala bala etmək. balakaylatuv. 
Balaq 
: bala, camış balası.
 
Balaq 
: şalvar, culbar, tamman, tuman, şalvar\ iç 
balaq: at tuman.
 
Balalık
2
 
: tuxumluk, uşaklık
2
, balayatkı
3
, balayatık
3

yatın
4
, beçədən
6
, analık
7
,  yatğı
8
, balıyatkı.
 
Balasak
5
: evcimən
1
, evsək
5
, evcil
2
.
 
Balay
12
 
: kor.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə