Urologiya 30. 01. 2017 Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili


) Aşağıdakı hansı maddələr və antibiotiklər penisilinin antaqonistləridir və ona uyuşmurlar?Yüklə 1.52 Mb.
səhifə5/16
tarix13.04.2017
ölçüsü1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

256) Aşağıdakı hansı maddələr və antibiotiklər penisilinin antaqonistləridir və ona uyuşmurlar?
A) Gentamisin

B) Sulfanilamidlər

C) Streptomisin

D) Kanamisin

E) Levomisetin, askorbin və nikotin turşusu, qələvilər
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
257) Streptomisinin müalicəvi effektini nə gücləndirir?
A) Vitamin B1

B) Penisillin

C) Tetrasiklin

D) Gentamisin

E) Levomisetin
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
258) Sidiyin turş reaksiyasında daha yüksək müalicəvi effektə hansılar malikdir?
A) Neviqramon, sulfanilamidlər

B) Kanamisin, streptomisin

C) Gentamisin

D) Penisillin, yarımsintetik penisillinlər, tetrasiklinlər, nitrofuranlar, 5-NOK (nitroksolin)

E) Eritromisin
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
259) Sidiyin qələvi reaksiyasında sadalananlardan biri istisna olmaqla daha yüksək müalicəvi effektə malikdirlər?
A) Eritromisin, gentamisin, streptomisin, kanamisin, sulfanilamidlər, neviqramon

B) Tetrasiklin

C) Ampisillin

D) Nitroksolin, 5-NOK

E) Furaqin, furadonin
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
260) Müalicəvi effekti sidiyin reaksiyasından asılı olmayan preparatlar hansılardır?
A) Kanamisin

B) Sulfanilamidlər

C) Levomisetin, ristomisin, furazolidon

D) Tetrasiklin

E) Yarısintetik penisillinlər
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
261) Kəskin seroz (irinli) pielonefrit zamanı sefalosporin qrupu antibiotiklərlə (klaforan,sefamezin və s.), aminoqlikozidlərlə (gentamisin və s.) optimal müalicə kursu neçə gün təşkil edir?
A) 20 gündən artıq

B) 15 - 20 gün

C) 5 - 6 gün

D) 2 gün


E) 10 - 15 gün
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
262) Bakteriotoksik şok zamanı nəyin dərhal vena daxilinə yeridilməsi məqsədə uyğundur?
A) Plazmanın

B) Reopoliqlükinin

C) Hemodezin

D) 5% - li qlükozanın

E) Poliqlükinin və kortikosteroidlərin
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
263) Nefropeksiya aparılmış xəstəyə əməliyyatdan sonrakı dövrdə nə məsləhət görülür?
A) 2 gündən sonra ayağa qalxmaq

B) 21 gün ərzində yataq rejimi

C) 7 – 10 gün ərzində yataq rejimi

D) Əməliyyatdan 3 gün keçmiş bel bandajı

E) 12 gün ərzində yataq rejimi, lövhəli çarpayıda
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
264) Fəsadsız 1 - ci dərəcəli nefroptozda xəstəyə nə məsləhət görülməlidir?
A) Atletik gimnastika

B) Gəzinti, qaçış

C) İdman əks göstərişdir

D) Aerobika

E) Uzanmış halda müalicəvi idman
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
265) Fəsadsız 1 - ci dərəcəli nefroptozda xəstəyə sadalananlardan hansi biri məsləhət deyil?
A) Çəkisinin artırılması

B) Uzanmış halda müalicəvi gimnastika

C) Ağır fiziki əməyi qadağan etmək

D) Bandajın geyilməsi

E) Palçıqla müalicə
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
266) Müalicəvi idman hansı halda məqsədəuyğundur?
A) Kəskin pielonefrit və prostatində

B) Nefroptozda, xroniki pielonefrit və prostatitdə

C) Xroniki epididimitdə

D) Polikistozlu və multikistozlu böyrəkdə

E) Böyrəkdə mərcanvari və çoxsaylı daşlarda
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
267) Uroloji - onkoloji xəstəyə təyin olunmuş polikimiyəvi terapevtik preparatların kardiotoksik təsirini aradan qaldırmaq üçün nə məqsədəuyğundur?
A) Kimyəvi preparatlarının dozasının azaldılması

B) Prednizolon tabletləri

C) Vena daxilinə qlükoza, ATF, kokarboksilaza, B1, B6, C vitaminləri, kimyəvi preparatlarının dozasının azaldılması

D) Vena daxilinə qlükoza

E) Müalicənin dayandırılması
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
268) Sidik kisəsinin şişinin polikimyəvi terapiya nəticəsində xəstənin bütün qan göstəriciləri 75% aşağı düşmüşdür. Belə halda nə vacibdir?
A) Analoji təsirli preparatlarla dəyişmək

B) Kimyəvi preparatların dozasının azaldılması

C) Müalicənin dayandırılması

D) Kimyəvi preparatların dozasının azaldılması

E) Preparatların yeridilməsinin arasının uzadılması
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
269) Vena daxilinə yeridilən qlükoza məhluluna əlavə olunan insulininin miqdarı aşağıdakı hansı düsturla hesablanır?
A) 1 insulin vahidi 2, 0 qr quru qlükozaya

B) 1 insulin vahidi 8, 0 qr quru qlükozaya

C) 1 insulin vahidi 1, 0 qr quru qlükozaya

D) 1 insulin vahidi 6, 0 qr quru qlükozaya

E) 1 insulin vahidi 4, 0 qr quru qlyükozaya
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
270) Kəskin və xroniki böyrək çatışmazlıgında xəstələrə nə təyin olunmamalıdır?
A) Yarımsintetik antibiotiklər

B) Sulfanidamidlər

C) Aminoqlikozidlər (gentamisin, kanamisin və s.)

D) Sefalosporinlər

E) Ftorxinolinlər
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-M.:Медицина, 2002.
271) Kəskin qeyri-obstruktiv pielonefritli xəstələrin pəhrizinə nə daxil olmalıdır?
A) Piylər

B) Bütün qeyd olunanlar

C) Zülallar (ət, balıq)

D) Meyvə, tərəvəz

E) Süd məhsulları
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-M.:Медицина, 2002.
272) Böyrək fəaliyyəti pozulmamış xroniki pielonefritli xəstələrin pəhrizinə nə daxil olmalıdır?
A) Süd məhsulları

B) Yağlar (kərə yağı, bitki yağları)

C) Zülallar (ət, balıq)

D) Meyvə, tərəvəz

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-M.:Медицина, 2002.
273) 3 – cü mərhələli xroniki böyrək çatışmazlığı ilə fəsadlaşmış xroniki

pielonefritli xəstələrin pəhrizində sadalananlardan hansı qidanı məhdudlaşdırmaq lazım deyil?
A) Meyvə, tərəvəz

B) Zülallar (ət, balıq)

C) Bütün sadalananlar

D) Yağlar (kərə yağı, bitki yağları)

E) Süd məhsulları
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-M.:Медицина, 2002.
274) Böyrək çatışmazlığı olmayan böyrək polikistozlu xəstələrin pəhrizinə nə daxil edilə bilər?
A) Süd məhsulları

B) Zülallar

C) Meyvə, tərəvəz

D) Yağlar

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-M.:Медицина, 2002.
275) Xəstədən sərbəst olaraq oksalat daşları ifraz olunmaqla oksalaturiya müşahidə olunur. Ona nə məsləhət görülməlidir?
A) Süd məhsullarının məhdudlaşdırılması

B) Bütün sadalananlar

C) Türşəng turşusu tərkibli məhsulların (göyərti, şokolad və s.) məhdudlaşdırılması

D) Limon turşusu tərkibli məhsulların (sitruslar) məhdudlaşdırılması

E) B qrup və A vitaminləri, maqnium tərkibli məhsulların istifadəsinin çoxaldılması
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005г.
276) Xəstədən sərbəst olaraq urat daşları ifraz olunmaqla uraturiya müşahidə olunur. Ona nə məsləhət görülməlidir?
A) Yüksək kalorili pəhrizin məhdudlaşdırılması

B) Südlü – bitkili pəhriz

C) Meyvələr

D) Zülalların məhdudlaşdırılması (gün ərzində xəstənin 1 kq çəkisinə 1 qr qədər ətin istifadəsi)

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г

Bölmə 5. Böyrəklərin anomaliyaları

277) Böyrəklərin yerləşmə anomaliyalarına aiddir?
A) Homolateral distopiya (torakal, bel, qalça, çanaq)

B) Böyrəklərin ikiləshməsi

C) Nefroptoz

D) Heterolateral distopiya (çarpaz), homolateral distopiya (torakal, bel, qalça, çanaq)

E) Heterolateral distopiya (çarpaz)
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
278) Distopiyalı böyrək mütləq diferensasiya olunmalıdır?
A) Heç biri ilə

B) Bütün sayılanlar ilə

C) Fiksə olunmuş nefroptoz

D) Qadın cinsiyyət orqanlarının şişi ilə

E) Bağırsağın şişi ilə
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
279) Böyrəklərin çanaq və bel distopiyarında xarakterik rentgenoloji əlamətlər hansılardır?
A) Böyrəyin rotasiyası

B) Qıvrım, kifayət qədər uzun sidikaxarı

C) Kasaciq ləyən sisteminin genişlənməsi

D) Aşağıda başlanan, qısa damar ayaqcığı

E) Aşağıda başlanan, qısa damar ayaqcığı, böyrəyin rotasiyası
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
280) Böyrəyin distopiyası diaqnozu hansı müayinələrə əsaslanır?
A) Angioqrafiya

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Ekskretor uroqrafiya və angioqrafiya

D) Bütün sayılanlar düzdür

E) Ultrasəs müayinəsi
Ədəbiyyat: Лопаткин Н.А.,Пугачов А.Г. Урология,Москва,Медицина,1988,446с.
281) Böyrəklərin simmetrik birləşmələrinə aiddir?
A) S-vari

B) Y-vari böyrək

C) Nalvari və qaletəbənzər böyrək

D) L-vari böyrək

E) İ-vari
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
282) Nalvari böyrəklərdə qütblərin birləşmə variantları?
A) Hamısı düzdür

B) Ancaq fibroz toxuma ilə birləşmə

C) Aşağı qütblərin parenximatoz boyuncuqla

D) Aorta və aşağı boş venanın arxasında qütblərin boyuncuqla birləşməsi

E) Yuxarı qütblərin, boyuncuq ilə
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
283) Nalvari böyrəyin fəsadları içərisində sadalananlardan hansı birinci yerdədir?
A) Hematuriya

B) Sidikdaşı xəstəliyi

C) Pielonefrit

D) Hidronefroz

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
284) Ekskretor uroqrammalarda nalvari böyrək necə xarakterizə olunur?
A) Kasacıq-ləyən sisteminin rotasiyası ilə

B) Birləşmiş böyrəklərin boylama oxunun kəsişmə bucağının dəyişməsi ilə

C) Hamısı düzdür

D) «Balıq tilovu» simptomunun olması ilə

E) «Balıq tilovu» simptomunun olması və kasacıq-ləyən sisteminin rotasiyası ilə
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
285) L-vari böyrəkdə böyrək qapısının yerləşməsi necədir?
A) Lateral

B) Kranial

C) Medial

D) Biri - medial, digəri- lateral

E) Biri - medial, digəri – kranial
Ədəbiyyat: Лопаткин Н.А.,Пугачов А.Г. Урология,Москва,Медицина,1988,446с.
286) Böyrəyin solitar kistasının patogenezi nə ilə əlaqəlidir?
A) Böyrək toxumasının işemiyası

B) Pielonefrit

C) Kasacıqların obstruksiyasi

D) Kanalcıq okklüziyası (anadangəlmə ilə və ya qazanılmış), sidiyin retensiyası

E) Bütün sayılanlar düzdür
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
287) Böyrəyin solitar kistasına görə cərrahi əməliyyata göstərişlər hansılardır?
A) Kistanın irinləməsi

B) Urodinamik pozğunluq və böyrəkdə xroniki infeksiya

C) Kəskin ağrı

D) Bütün sadalananlar

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
288) Böyrəyin solitar kistasına görə cərrahi əməliyyata göstərişlər hansılardır?
A) Böyrəkdə kista və xərçəngin birgə olması

B) Daimi ağrılar

C) Bütün sadalananlar

D) Hematuriya

E) Kistanın divarının maliqnizasiyası
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
289) Böyrəklərin polikistozu - bu hansı xəstəlikdir?
A) Anadangəlmədir

B) Qazanılmadır

C) Bir tərəflidir

D) Anadangəlmədir, iki tərəflidir

E) İki tərəflidir
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
290) Angioqrammalarda böyrəklərin polikistozu üçün nə xarakterikdir?
A) Külli miqdarda kiçik arteriyaların olması ilə

B) Böyrək arteriyanin ikiləşməsi

C) Damarsız zonaların olması, nazilmiş və uzanmış magistral damarlar ilə

D) Damar şəkilin güclənməsi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
291) Böyrəklərin polikistozunda cərrahi müalicəyə göstəriş nədir?
A) Bakteriuriya

B) Leykosituriya

C) Uzun sürən mikrohematuriya

D) Kistalarin irinləməsi

E) Xroniki piyelonefrit
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
292) Böyrəklərin multikistozu – necə xəstəlikdir?
A) İltihab nəticəsində

B) İkitərəflidir

C) Posttravmatik

D) Birtərəflidir, anadangəlmədir

E) Qazanılmışdır
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
293) Böyrəyin multikistozunun polikistozdan fərqləndirən cəhət hansıdır?
A) İrsi faktorun əhəmiyyəti yoxdur

B) İrsi faktorun əhəmiyyəti

C) İkitərəfli olması

D) Birtərəfli olması

E) Qazanılmış
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
294) Böyrəyin multilakulyar kistası necə olur?
A) Çoxkameralı kistadır

B) Birkameralı kistadır

C) Çoxkameralı və ləyən ilə əlaqəsi olmayan kistadır

D) Ləyən ilə əlaqəsi olmayan kistadır

E) Kasacıqlardır
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
295) Multilakulyar kistanın müalicəsi necədir?
A) Konservativ

B) Kistanın punksiyası (perkutan)

C) Nefrektomiya və ya böyrəyin rezeksiyası

D) Xarici divarının kəsilməsi

E) Kistanın punksiyası və onun boşluğuna sklerozlaşdırıcı maye yeridilməsi
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
296) «Süngərvari böyrək»-lərə aşağıdakı hansı əlamətlərdən hansı aid edilir??
A) Sadalananların hamısı

B) Xəstəlik böyrək piramidləri nahiyəsində xırda kistlərin olmasıilə xarakterizə olunur,kistalar qapalı və yaxud yığıcı sidik borucuqları ilə əlaqəli olur

C) Xəstəlik böyrəklərin struktur anomaliyalarına aiddir

D) Xəstəlik iki tərəfli olur

E) Kistlər yalnız beyin maddəsində -piramidlərdə yerləşərək onları süngərlərdəki boşluqlara bənzədir
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
297) «Süngərvari böyrək» çoxsaylı kiçik kistaların olması ilə xarakterizə edilir?
A) Böyrəyin qabıq və beyin maddəsində

B) Böyrəyin qapısında

C) Böyrəyin piramidalarında

D) Böyrəyin qütblərindən birində

E) Böyrəyin qabıq maddəsində
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
298) « Süngərvari böyrək » üçün kiçik konkrementlərin harada olması xarakterikdir?
A) Ləyəndə

B) Kistaların boşluğunda

C) Parenximada

D) Kasacıqlarda

E) Sidik axarında
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
299) «Süngərvari böyrək» diaqnozu necə müəyyən edilir?
A) Dinamik nefrostintiqrafiya ilə

B) Böyrəyin flebografiyası

C) Böyrək arterioqrofiyası ilə

D) Adi və ekskretor uroqrafiya ilə, ultrasəs müayinəsi

E) Retroqrad ureteropiyeloqrafiya ilə
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
300) Fankoni xəstəliyi nədir?
A) Böyrəklərin polikistozu

B) Süngərəbənzər böyrək

C) Böyrəyin solitar kistası

D) Multikistoz böyrək

E) Böyrəklərin medulyar kistoz xəstəliyi
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
301) Fəsadlaşmamış meqakalikozun müalicəsi?
A) Böyrəyin qütbünün rezeksiyası

B) Xüsusi müalicə tələb etmir

C) Konservativ və nefrektomiya

D) Sanator-kurort

E) Plastik operasiya
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
302) Yuxarı sidik yollarının natamam ikiləşməsinə nə aiddir?
A) Ləyənin ikiləşməsi, sidik axarının haçalanması

B) Sidikaxarının ikiləşməsidir

C) Sidikaxarının haçalanması

D) Heç biri

E) Ləyənin ikiləşməsi
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
303) Parapelvikal kistaların üçün nə xarakterikdir?
A) Ləyən və kasacıqlarla əlaqəlidir

B) Böyrəyin qütbündə yerləşir

C) Böyrək sinusuna lokalizə olunmur

D) Böyrəyin orta seqmentində yerləşir

E) Ləyən və kasacıqlarla əlaqəsi yoxdur, böyrək sinusu nahiyəsinə lokalizasiya olunur
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
304) Veyqert-Meyer qanunu nədir?
A) Sidikaxarları mənsəblərinin yerləşməsi – yuxarı ləyənin axarının mənsəbi proksimal, aşağı ləyənin mənsəbi lateral yerləşir

B) Sidik axarları mənsəblərinin yerləşməsi – yuxarı ləyənin axarının mənsəbi distal, aşağı ləyənin mənsəbi proksimal yerləşir

C) Sidikaxarlarının çarpazlaşması

D) Aşağı ləyənin sidikaxarı mənsəbinin distal yerləşməsi

E) Sidik kisəsinin olmaması
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
305) Veyqert- Meyer qanunu müşahidə edilir?
A) Sidik kanalının daralmasında

B) Sidik axarının tam ikiləşməsində

C) Böyrəyin natamam ikiləşməsində

D) Ləyənin ikiləşməsində

E) Sidik axarının haçalanmasında
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
306) Sidik axarlarının ikiləşməsində daha tez-tez müşahidə olunan fəsadlar hansılardır?
A) Sidikaxarı mənsəbinin ektopiyası nəticəsində sidiyi saxlaya bilməmək

B) Pionefroz

C) Ureterohidronefroz

D) Urodinamik pozğunluqlar

E) Sidik daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: Лопаткин Н.А.,Пугачов А.Г. Урология,Москва,Медицина,1988,446с.
307) Bunlardan hansı sidik axarlarının anomaliyalarına aid deyil?
A) Retrokaval ureter

B) Sidik axarının neyromuskulyar displaziyası

C) İkiləşmiş və ya üçləşmiş sidik axarları

D) Həlqəvi sidik axarı

E) Retroperitoneal fibroz
Ədəbiyyat: Лопаткин Н.А.,Пугачов А.Г. Урология,Москва,Медицина,1988,446с.
308) Retrokaval sidikaxarınının diaqnostikası nəyə əsaslanır?
A) Ultrasəs müayinəyə

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Retroqrad ureteroqrafiyaya

D) Stintiqrafiyaya

E) Spiral KT
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
309) Sidik axarlarının neyromuskulyar displaziyasının mərhələlərinə aid deyil?
A) Axalaziya

B) Hidrokalikoz və piyeloektaziya

C) Hidroureteronefroz

D) Meqaureter

E) Axalaziya və hidroureteronefroz
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
310) Sidik axarlarının neyromuskulyar displaziyasının patomorfoloji əsası nədən ibarətdir?
A) Ureterosele və mənsəblərin lateral yerləşməsi

B) Aşağı sistoidin neyro-muskulyar displaziyası

C) Sidik kisəsinin neyrogen pozğunluqları

D) Mənsəblərin lateral yerləşməsi

E) Ureterosele
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
311) Sidik axarlarının neyro-muskulyar displaziyasının II mərhələsi üçün sadalanan əlamətlərdən hansı biri xarakterikdir?
A) Baş ağrıları

B) Böyrək sancısı tutmaları

C) Tez yorulma

D) Ümumi zəiflik

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
312) Sidik axarlarının neyro-muskulyar displaziyasının II mərhələsində sadalananlardan biri istisna olmaqla hamısı mümkündür?
A) Tezləşmiş ishal

B) İnadlı leykosituriya

C) Hərarətin yüksəlməsi və üşütmə

D) Qarında və bel nahiyəsində küt ağrılar

E) Arterial təzyiqin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
313) Sidik axarlarının neyro-muskulyar displaziyasının diaqnostikasında ən çox informativ müayinə?
A) Aortoqrafiya

B) Venokavoqrafiya

C) Ekskretor (infuzion) uroqrafiya

D) Sistoqrafiya

E) Dinamik nefrostintiqrafiya
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
314) Ektopiyalı sidik axarı mənsəbi hansı halda urogenital sinusun törəməsinə açılmır?
A) Parauretral (vestibulyar) ektopiyada

B) Heç biri

C) Uşaqlıq və uşaqlıqyolu ektopiyasında-qadınlarda sidikaxarı uşaqlıqyolu dəhlizinə açılarsa

D) Sidiklikboynu ektopiyası

E) Uretral ektopiyada
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
315) Sidik axarı mənsəbinin ektopiyasının xarakterik kliniki əlaməti hansıdır?
A) Sidiyi saxlaya bilməmək (sidikqaçırtma)

B) Sidiyin axması

C) Normal siyimə aktı ilə sidiyi saxlaya bilməməyin birgə müşahidə olunması

D) Sidik ləngiməsi

E) Normal siyimə aktı ilə sidiyin daimi axmasının birgə müşahidə olunması
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
316) Sidik axarlarının ektopiyasında hansı əməliyyat aparılmır?
A) Heminefrektomiya

B) İntestinal plastika

C) Uretero-ureteroanastomoz

D) Ureterosistoneostomiya

E) Pieloureteroanastomoz
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
317) Ureteroselenin səbəbləri nədir?
A) Sidikaxarının intramural şöbəsinin daralması

B) Sidikaxarının selikliqişaaltı qatının anadangəlmə neyro-muskulyar zəifliyi və sidikaxarı mənsəbinin dar olması

C) Aşağı sistoidin neyro-muskulyar displaziyası

D) Sidikaxarı mənsəbinin dar olması

E) Sidikaxarının selikliqişaaltı qatının anadangəlmə neyro-muskulyar zəifliyi.
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
318) Ureterosele diaqnozu nəyə əsaslanır?
A) Retroqrad sistoqrafiyaya

B) Ultrasəs müayinəsinə

C) Enən sistoqrafiyaya

D) Ekskretor uroqrafiyaya

E) Enən sistoqrafiyaya və ultrasəs müayinəsinə
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей
319) Ureterosele zamanı ekskretor uroqrommalarda nə aşkar olunur?
A) Sidikliyin aşağı kənarında «dolma defekti»

B) Kasajıqların dilatasiyası

C) Sidikaxarlarının dilatasiyası

D) Sidikaxarının distal ucunun şar kimi kontrastla dolub genişlənməsi və işıqlı qövs ilə əhatə olunması

E) Sidikliyin aşağı kənarında «dolma defekti» və sidikaxarının distal ucunun şar kimi kontrastla dolub genişlənməsi , işıqlı qövs ilə əhatə olunması
Ədəbiyyat: Реконструктивно-пластические операции на мочевых путях у детей


Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə