Çocuklarla Birlikte Daha GüçlüYüklə 23.09 Kb.
tarix22.04.2017
ölçüsü23.09 Kb.

Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü” Projesi Trabzon Yerel Çalıştayı -1Giriş ve tanışma

Toplantıya Trabzon, Ordu, Samsun ve Rize illerinden toplam 16 kişi katılım sağladı. Katılımcılar: Süleyman BAŞ(Trabzon SHUDER), Mehmet O. AKGÖL(Trabzon SHUDER), İsmail MEMİŞ(Trabzon TÜRK PDRDER), Elif Nur YETİMOĞLU(Trabzon SHUDER), Yağmur Seda FIRAT(KTÜ Toplum Gönüllüleri Vakfı), Muhammet GÜL(Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği), Büşra AKCAN(Trabzon ÇTCS Mücadele Ağı/Trabzon SHUDER), İsmail Sefer KARAİSMAİLOĞLU(Trabzon Sosyal Dayanışma ve Çocukları Koruma Derneği), Cezmi Rüştü ILGAZ(Trabzon TÜRK PDRDER), Berrak Pınar ALİOĞLU(Trabzon Barosu Çocuk Hakları Komisyonu), Mukaddes USTA(Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği), İlknur DİKİCİ(Ünye El Ele Derneği), Canan GÜVEN(samsun Türk PDRDER), Burhan ERGÜN(Samsun Türk Psikologlar Derneği), Hacı KAYA(Trabzon Anadolu Tüm Engelliler Derneği), Gizem GENÇ(Trabzon Barosu Çocuk Hakları Komisyonu), Işıl ERDEMLİ(ICC)

Katılımcılar ikişerli gruplara ayrılarak birbirlerini tanıdılar ve sonrasında tüm gruba kendi grup arkadaşını tanıttılar.

Proje Ve Birinci Bölgesel Toplantı Tanıtımı

Proje koordinatörü Işıl ERDEMLİ projenin genel tanıtımını yaptı. Türk PDR DER temsilcisi İsmail MEMİŞ proje kapsamında STK’lar ile birlikte yerel bazda yapılacak olan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yaptı.1.ETKİNLİK

Beyin fırtınası tekniği ile bölgemizde çocuğa karşı şiddet ve çocuk katılımı bağlamında vurgulanan önemli konu-sorunların sunuşu, önceliklendirilmesi ve seçilecek örnek konu üzerinde katılımcılar ile ortaklaştırma yapılması:

Katılımcılardan çocuğa karşı şiddet konusunda yerel düzeyde karşılaşılan sorunlardan bahsedilmesi istendi. Ortaya çıkan sorunlar; • Göçmen çocukların ticari istismarı

 • Çocuğun gelişiminde duygusal istismar, çocukların isteklerine cevap verememe

 • Çocuk işçiliği

 • Kayıt dışı çocukların ihmal ve istismara açık olması

 • Şiddeti algılama noktasında sorunlar

 • Eğitim seviyesinin düşüklüğü ve etnik farklılıkların cinsel istismarı arttırması

 • Cinsel ayrımdan dolayı ihmalin artması

 • Ekonomik problemlerin ihmali artırması

 • Çok çocukluluk ve düşük sosyo-ekonomik düzeyin ihmali artırması

 • Şiddet algı eşiğinin şiddeti tetiklemesi

 • Cinsel istismar mağduru çocukların yeterli uzman desteği alamaması(özellikle kırsalda)

 • Denetimsiz yerel medyanın ihmal ve istismarı tetiklemesi

 • Holiganizmin şiddeti özendirmesi ve tetiklemesi

 • Engelli çocukların izolasyonu

 • Engelli çocukların ticari sömürüsü

 • Zihinsel yetersizliği olan çocukların cinsel istismarı

 • Kayıp çocuk vakalarının çok fazla tekrar etmesi

 • Kayıp engelli çocukların bulunmasında altyapı yetersizliği

 • Coğrafi şartlarda kırsalda gerekli mevzuatın uygulanamaması

 • Sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu bölgelerde çocuk evliliklerinin olması

 • Çocuk gelin kavramının normalleşmesi

 • İstismar mağduru çocuklarda psiko-sosyal desteğin eksik kalması

 • Toplumsal baskının istismarı açığa çıkmasını engellemesi

Yapılan beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkan fikirlerin ortaklaştırma yapılması istendi.

Ortaklaştırma sonucunda “ Engelli çocukların ihmal ve istismarı” konusu belirlendi. Ardından yapılan değerlendirme sonucunda konunun toplum bazında değerlendirilmesine karar verildi.2. ETKİNLİK

Tartışma Konusu: Çevremize Bakma (Olumlu Ve Olumsuz Akımlar)

Grup Çalışması için katılımcılar iki grup halinde ayrıldılar. Bir önceki çalışmada ortaya çıkan bölgesel sorun ile ilgili olumlu ve olumsuz akımların ortaya çıkarılması istendi.
 1. GRUP

OLUMLU YÖNLER

OLUMSU YÖNLER

 • Konunun yasal düzenlemede yer alması

 • Konu ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması

 • STK bazında kurum ve kuruluşların artması

 • Meslek elemanı sayısının artması

 • Çalışma hayatında istihdam oranının artması

 • Devletin ailelere ekonomik desteği

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde engelli alanındaki projelere öncelik verilmesi
 • Yasal hakların yerel düzeyde bilinmemesi

 • Hedef kitleye hizmetin düşük olması

 • Yasal mevzuatın uygulanmasında eksiklik

 • Coğrafi nedenler dolayısıyla hizmete ulaşmada güçlük

 • Bazı ailelerin çocuğun durumunu kabullenmemesi ve gizlenmesi

 • Ailelerin ihmal ve istismar konusunda farkındalık düzeyinin düşük olması

 • Engel durumunun çocuğun istismara açık hale getirmesi

 • Toplumsal bilinçlenmeye dönük eğitimlerin az olması

Olumlu yönde belirlenen akımların ortaklaşması şu şekilde olmuştur;

Engelli hakları ile ilgili yasal düzenleme yapılması ve ulusal ve uluslararası düzeyde engelli alanındaki projelere öncelik verilmesi “ olarak belirlendi.

Olumsuz yönde belirlenen akımların ortaklaşması şu şekilde olmuştur;

Yasal mevzuatın uygulanmasında eksiklik ve ailelerin ihmal ve istismar bazında bilinç ve farkındalık düzeyinin düşük olması” olarak belirlendi. 1. GRUP

OLUMLU YÖNLER

OLUMSU YÖNLER

 • Kurumların ailelere yaptığı ekonomik destekler

 • STK’ların yaptığı bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları

 • Çocuk İzleme Merkez’lerinin arttırılması

 • Anne baba eğitimleri

 • İhmal ve istismar konusunda aile ve toplumu bilgilendirme
 • Rehabilitasyon kurumlarının denetiminin yetersiz oluşu

 • Aile ve toplum bilgilendirme sürecinin yetersiz oluşu

 • Coğrafi koşulların eğitim sistemine etkisi

 • Eğitimcilerin konu ile ilgili bilgi eksikliği ya da duyarsızlığı

 • İhmal ve istismarın aile tarafından gizlenmesi
Olumlu yönde belirlenen akımların ortaklaşması şu şekilde olmuştur;

STK’ların etkin çalışması ve ailelere ekonomik destek sunulması” olarak belirlendi.

Olumsuz yönde belirlenen akımların ortaklaşması şu şekilde olmuştur;

Ailenin bilinçsiz olması çocuğun engel durumunu kabullenememesi, haklarını bilmemeleri, çalışanlara erişilememesi ve çalışanların bilinçsiz olması” olarak belirlendi.

Yapılan etkinlikler sonucunda iki gruptan birer sözcü seçilerek yaptıkları grup çalışmasının anlatmaları sağlandı.

3.ETKİNLİK

Grup çalışması ve kavram kartları düzenleme

Tartışma Konusu: Kendimize Bakma (Ağların Güçlü Ve Zayıf Yanlarının Belirlenmesi)

Katılımcılar tekrar iki grup halinde ayrıldılar. 1. GRUP

GÜÇLÜ YANLAR

GÜÇSÜZ YANLAR

 • Dayanışma

 • Sosyal çevrenin genişlemesi

 • Amacı doğrultusunda hizmet edildiğinde karşılık bulması

 • Çalışma alanlarına bağlı olarak toplumun bilinçlendirilmesi

 • Üyelerinin aidiyetlik hissinin oluşması

 • Etkileşimin güçlenmesi

 • STK’ların hak arama noktasında statü gereği daha etkin olması

 • Amacı dışında STK’ların varlığı

 • Ekonomik yetersizliklerin

 • STK’larda bireysel çıkarların ön planda tutulması

 • Üyelerin beklentilerinin tam olarak karşılanmaması

 • İdeolojik yaklaşımlar açısından toplumun önyargılı olması

 • STK’ların ortak hareket etmemeleri

 • Ulaşılabilirliğin az olması

2.GRUP

GÜÇLÜ YANLAR

GÜÇSÜZ YANLAR

 • Hesap verilebilir ve şeffaf olma

 • Objektif toplumsal fayda sağlayan

 • Ekip çalışması

 • Aynı toplumsal sorun etrafında birleşme

 • Kolay ulaşılabilirlik

 • Maddi sıkıntılar

 • STK’lar arası koordinasyon eksikliği

 • Siyasi bir gruba yakın durma

 • Önyargılı davranma

 • Yapmak için yapılıyor olması

 • Çalışmaların topluma aktarılamaması

 • Grup içinde ego çatışması

Yapılan etkinlik sonrası katılımcılardan ortaklaştırma yapılması istendi ve belirlenen ortaklaştırma sonucunda kavram kartları düzenlenmesi istendi.

OLUMLU

OLUMSUZ

 • Aynı toplumsal sorun etrafında birleşme

 • Sosyalleşme

 • Örgütlenme

 • Aidiyet

 • Şeffaflık

 • Ekip çalışması

 • Ulaşılabilirlik

 • Amaç birliği

 • Maddi sıkıntı

 • Güç çatışması

 • Egoist yaklaşım

 • Etiketlenme

 • İletişim ve koordinasyon eksikliği

 • Maddi sıkıntılar

 • Ekonomik ve kişisel çıkar

ORTAKLAŞTIRMA

ORTAKLAŞTIRMA

 • STK’laın işbirliği içerisinde ve şeffaf bir şekilde aynı toplumsal sorun etrafında birleşmesi

 • STK’ların maddi sıkıntı ve koordinasyon eksikliği yaşaması

 • STK üyelerinin önyargılı olmaları ve egoist yaklaşım sergilemeleri

DEĞERLENDİRME

Son olarak değerlendirme kısmına geçildi. Katılımcılarla birlikte yapılan değerlendirmede; yapılan bu çalışmanın konu belirleme, STK’lar arası dayanışmayı arttırma ve STK üyelerinin düşüncelerinden faydalanma amaçlı bir program olduğu tekrar vurgulanıp sonraki toplantılarla ilgili bilgilendirme yapılarak çalıştay sonlandırılmıştır.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə