Tro-seftriaks tro-ceftriAXYüklə 30.51 Kb.
Pdf просмотр
tarix26.02.2017
ölçüsü30.51 Kb.

2

 

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)  

 

TRO-SEFTRİAKS  TRO-CEFTRİAX 

inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz 

 

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Ceftriaxone (sodium salt)   

Tərkibi 

Təsiredici maddə: seftriakson, ceftriaxone (seftriakson natrium şəklində) 1.0q 

Həlledici:1% lidokain hidroxlorid məhlulu 3,5ml. 

 

Farmakoterapevtik qrupu 

Sistem təsirli antibakterial preparatlar, üçüncü nəsil sefalosporinlər  

 

ATC kodu: C01DA13 

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri 

Seftriakson üçüncü nəsil sefalosporinlər sırasından olan geniş təsir spektrli antibiotikdir. Bakteriyaların 

hüceyrə membranımn sintezinin qarşısını almaqla bakterisid təsir göstərir. Əksər qrammənfi, bir çox 

qrammüsbət törədicilərə və bəzi anaeroblara münasibətdə aktivdir. Beta-laktamaza əmələ gətirən 

bakteriyalarm təsirinə qarşı davamlıdır. Seftriaksona həssas olan aerob qrammənfi bakterivalar: Aeromonas 

spp., Alcaligerıes spp., Branhamella catarrhalis, Citrobacter spp., Enterobacter spp. (bəzi ştamları 

davamlıdır), E.coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilusparainfluenzae, Klebsiella spp. (o cümlədən Kl.pneumoniae), Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria 

meningitides, Plesiomorıas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Pseudomonas 

aeruginosa (bəzi ştamları davamlıdır), Salmonella spp. (o cümlədən S.typhi), Serratia spp. (o cümlədən S. 

marcescefıs), Shigella spp., Vibrio spp. (ocümlədən V.cholerae), Yersiniaspp. (ocümlədən Y.enterocolitica). 

Penisillin, birinci və ikinci nəsil sefalosporinlər və aminoqlikozidlərin iştirakında davamlı şəkildə çoxalan 

adları yuxarıda sadalanan mikroorqanizmlərin əksər ştamları seftriaksona qarşı həssaslıq göstərirlər. Kliniki 

məlumatlara görə birinciü və ikincili siflis zamanı preparat yaxşı effekt göstərir. Seftriaksona həssas olan aerob qrammüsbət bakteriyalar: Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus (o 

cümlədən penisiüinaza əmələ gətirənlər), Streptococcus bovis, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans. 

 

Metisillinə qarşı davamlı olan Staphylococcus spp. sefalosporinlərə, o cümlədən seftriaksona qarşı rezistentdir. Enterococcus spp. əksər ştamları da (məsələn, Streptococcus faecalis) preparata qarşı davamlıdır. 

Anaerob törədicilər. Bacteroides spp. (o cümlədən B.fragilis), Clostridium spp (o cümlədən Cl.dxffieüe), 

Fusobacterium spp. (F.mortiferum və F.varium istisna olmaqla ), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., 

Bacteroides spp. beta-laktamaza əmələ gətirən bəzi ştamları (məsələn, B.fragilis) seftriaksona qarşı 

davamlıdır. Seftriakson hematoensefalik baryerdən yaxşı keçir. 

 

İstifadəsinə göstərişlər 

Tro-Seftriaks onlara qarşı həssas olan bakteriyalarm bütün ştamları tərəflndən törədilən infeksiyalar zamanı 

effektlidir, o cümlədən: 

-yuxarı və aşağı tənəffüs yollarımn infeksiyaları (o cümlədən pnevmoniya, ağciyərlərin absesi, plevranm 

empieması); 

-qarın boşluğu orqanlarmm infeksiyaları (o cümlədən xolangit, öd kisəsinin empıeması, mədə-bağırsaq 

traktımn, ödçıxarıcı yolların iltihabi xəstəlikləri, peritonit); 

-sümük və oynaq infeksiyaları; 

-dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları; 

-sidikçıxarıcı yollarm infeksiyaları (o cümlədən pielonefrit); 

-cinsi yolla ötürülən infeksiyalar (o cümlədən qonoreya); 

-infeksiyalaşmış yaralar və yamqlar; 2

 

-meningial qişaların iltihabı, sepsis; -əməliyyatdan sonrakı infeksiyanm profilaktikası. 

 

Əks göstərişlər 

-sefalosporinlərə və penisillinlərə qarşı həssaslığın yüksəlməsi; 

-hamiləliyin birinci üçaylığı 

 

Xüsusi göstərişlər 

Digər sefalosporinlərdən istifadə zamam olduğu kimi, Tro-Seftriaksla müalicə zamam anafilaktik 

reaksiyalarm inkişafmm mümkünlüyünü nəzərə almaq lazımdır. Preparatla uzun müddət aparılan müahcə 

zamanı periferik qanı müntəzəm şəkildə yoxlamaq lazımdır. Nadir hallarda ultrasəs diaqnostika zamanı öd 

kisəsində tutqunlaşmanın aşkar edilməsi mümkündür ki, bu da preparatdan istifädə dayandırıldıqdan sonra 

aradan qalxır. Əgər bu əlamətlor sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrılarla müşayiət olunursa, preparatın qəbulunu 

simptomatik müalicə fonunda da davam etdirmək tövsiyə olunur. 

Ehtiyat tədbirləri 

Hiperbilirubinemiyanın inkişaf riskinin yüksək olması ilə əlaqədar olaraq preparat yenidoğulmuş, xüsusilə də 

yarımçıq doğulmuş uşaqlara ehtiyatla təyin edilməlidir. 

 

Digər dərman maddələri ilə qarşılıqlı təsiri 

İlgər diuretikləri ih (məsələn, furosemid) birlikdə istifadə olunduqda böyrək funksiyalarmm pozulması 

müşahidə edilmir. Tro-Seftriaks və aminoqlikozidlər əksər qrammənfi bakteriyalara münasibətdə sinergizm 

təşkil edir. Bu cür kombinasiya ağır və həyat üçün təhlükəli infeksiyalarm (məsələn, Pseudomonas 

aeruginosa kimi bakteriyalar tərəfindən törədilən) müalicəsi zamanı əsaslandırılmışdır. 

Bir flakonda və va şprisdə seftriaksonu digər antibiotiklərlə qarışdırmaq olmaz!  

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Preparatdan hamiləlik zamanı o halda istifadə etmək olar ki, ana üçün güman edilən fayda döl üçün potensial 

riskdən yüksək olsun (seftriakson cift baryerindən keçir). Preparatdan laktasiya dövründə istifadə vacib 

olduqda ana südü ilə qidalandırmanı dayandırmaq lazımdır (seftriakson südlə xaric edilir). 

 

İstifadə qaydası və dozası 

Preparatın hazırlanması və yeridilmə qaydası: Əzdlədaxilim yeritmək üçün 1 q toz 3,5ml 1%-li lidokain məhlulıında həll edilir və sarğı əzələsinə dərinə 

yeridilir. Venadaxilinə yeritmək üçün 1 q toz 10 ml steril distillə olunmuş suda həll edilir və venaya yavaş-yavaş, 2-4 

dəqiqə ərzində yeridilir. Venadaxili infuziya üçün 2 q toz 40 ml 0,9%-li natrium xlorid məhlulunda, tərkibində 2,5%- li qlükoza olan 

0,45%-li natrium xlorid məhlulunda, 5%-li qlükoza məhlulunda, 10%-li qlükoza məhlulunda, 5%-li fruktoza 

məhlulunda, 6%-li dekstran məhlulunda həll edilir. Venadaxili infuziyanın davametmə müddəti 30 dəqiqədən 

az olmamalıdır. Preparatm məhlulu hazırlanan kimi istifadə edilməlidir. 

Preparat əzələdaxilinə və ya venadaxilinə şırınqa və ya damcı üsulu ilə yeridilir.  

Böyüklər və 12 yaşlı və daha böyük uşaqlar üçün adi dozalar gündə 1 dəfə olmaqla 1-2 q seftriakson təşkil 

edir. Yeridilmələr arasındakı fasilə 24 saatdır. Ağır hallarda və ya orta dərəcədə həssas bakteriyalar tərəfindən 

törədilən infeksiyalar zamanı preparatm gündəlik dozası 4 q-a qədor artırıla bilər. 

Yenidoğulmuşlara (ikihəftəliyə qədər uşaqlara) seftriakson gündə bir dəfə olmaqla 20-50 mq/kq dozada 

təyin edilir. Yenidoğulmuşlarda ferment sistemi yetişmədiyindən onlärda dozanın artırılması yol verilməzdir. Südəmər və 12 yaşa qədər uşaqlar üçün seftriaksonun gündəlik dozası gündə bir dəfə olmaqla 20-80 mq/kq 

təşkil edir. 50 kq və dalja yüksək bədən çəkisinə malik olan uşaqlarda böyüklər üçün olan adi dozalardan 

istifadə olunur. Venadaxilinə 50 mq/kq-dan yüksək dozanın 30 dəqiqodən tez olmamaq şərti ilə damcı üsulu 

ilə yeridilir. Müalicənin davam etmə müddəti xəstəliyin xarakterindən və ağırlıq dərəcəsindən asıhdır. Digər 

antibiotiklərin istifadəsi zamanı olduğu kimi, seftriaksonun yeridilməsini bədən temperaturu normallaşdıqdan 

sonra daha minimum 3 gün davam etdirmək tövsiyə olunur. Bakterial meningit zamanı yenidoğulmuşlara və 

uşaqlara gündə bir dəfə olmaqla 100 mq/kq başlanğıc doza təyin edilir. Maksimal gündəlik doza 4 q-dır. 

Törədicinin identifikasiyasmdan sonra doza aşağı sahna bilər.  

3

 Sidik-cinsiyyət sisteminin aşağı şöbələrinin ağırlaşmalarsız qonokok infeksiyasının müalicəsi zamanı tövsiyə 

olunan doza birdəfə əzələdaxilinə 250 mq seftriakson təşkil edir. Sidik-cinsiyyət sisteminin aşağı şöbələrinin ağırlaşmalar ila qonokok infeksiyasının, yuxarı şöbələrinin və kiçik çanaq orqanlarının müalicəsi zamanı. 

Xəstələrin müalicəsi stasionar şəraitində aparılmalıdır. Terapiyamn xarakteri qonoreyanın kliniki gedişinin 

xarakterindən asılıdır. Belə ki, parauretral və böyük vestibulyar vəzilərin absesləşməsi zamanı N.gonorrhoeae 

mikroblarına münasibətdə effektiv olan mikrobəleyhinə preparatlarla yanaşı, müvafıq patogenetik, 

fizioterapevtik və cərrahi müalicə metodlarından istifadə etmək lazımdır. Sidik-cinsiyyət sisteminin və kiçik 

çanaq orqanlarının ağırlaşmalarsız qonokok infeksiyasımn etioloci müahcəsi zamanı seftriakson hər 24 

saatdan bir əzələ daxilinə 1,0 q dozada yeridihr. 

Böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələrdə qaraciyər funksiyalarının normal olduğu şəraitdə və qaraciyər 

funksiyaları pozulmuş xəstələrdə böyrək funksiyalarımn saxlanılması şəraitində preparatm dozasımn aşağı 

salınmasına ehtiyac yoxdur. Aşkar böyrək çatışmazlığı zamanı (kreatinin klirensi <10ml/dəqiqə) 

seftriaksonun dozası gündə 2 q-dan artıq olmamahdır. 

Qaraciyər və böyrək funksiyaları eyni zamanda pozulduqda,- həmçinin hemodializdə olan xəstələrdə qan 

zərdabında seftriaksonun konsentrasiyasını müntəzəm surətdə yoxlamaq lazımdır. 

Əməliyyatdan sonrakı infeksiyaların profilaktikası məqsədilə əməliyyata 30-90 dəqiqə qalmış bir dəfə 1-2 q 

seftriakson yeridilməsi tövsiyə olunur. 

 

Əlavə təsirləri 

Tro-Seftriaksa qarşı dözümlülük əksər hallarda yaxşı olur. Əlavə effektlər, bir qayda olaraq, geriyə dönəndir 

və preparatdan istifadə dayandırıldıqdan sonra aradan qalxır. Aşağıdakı əlavə effektlərin meydana çıxması 

mümkündür: qarnm bir qədər işləməsi və ya diareya, ürək bulanma, qusma, stomatit, qlossit, eozinofiliya, 

leykopeniya, qranulositopeniya, hemolitik anemiya, trombositopeniya, ekzantema, allergik dermatit

qaşmma, məxmərək, anafllaktiki şok, multiformalı eritema. Nadir hallarda- baş ağrısı, başgicəllənmə, 

qaraciyər transaminazalarının aktivliyinin artması, oliquriya, qan zərdabında kreatininin səviyyəsinin artması. 

Tək-tək hallarda- psevdomembranoz kolit, qanm laxtalanma qabiliyyətinin pozulması, venadaxilinə 

yeridildikdə venanm gedişi boyunca ağrınm olması, flebit. 

 

Doza həddinin aşılması 

Preparatın doza həddinin aşılması haqqında məlumatlar yoxdur. 

 

Buraxılış forması 

İnyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün flakonda toz 1.0q həlledici ilə dəst. 

1 flakon inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz və 1 ampul həlledici içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuda. 

l.0q 50 flakon içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qoyulur. 

 

Saxlanma şəraiti 

30° C-dən aşağı temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanmalıdır. 

 

Yararlılıq müddəti  

3 il. 


Yararlılıq müddəti başa çatmış dərman maddəsindən istifadə olunmamalıdır. 

 

Aptekdən buraxılma şərti  

Həkim reseptilə buraxıhr. 

 

Istehsalçı «TROGE Medical GmbH», Almaniya Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə