Mühazirə otağı/Cədvəl IV (Cümə axşamı) 12: 00-13: 20; 13: 40-15: 00 (2B) Otaq: 412, 411. Məsləhət saatlarıYüklə 55.62 Kb.
tarix26.02.2017
ölçüsü55.62 Kb.
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

AZLL 108 Müasir Azərbaycan dili - II

3 kreditDepartament

Azərbaycan dili və ədəbiyyat

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2015, yaz

Fənni tədris edən müəllim (lər)

f.ü.f.d. Cahid Kazımov

E-mail:

cahid@ismayiloglu.com

Telefon:

(+99450) 661 0021

Mühazirə otağı/Cədvəl

IV (Cümə axşamı) - 12:00-13:20; 13:40-15:00 (2B)

Otaq: 412, 411.Məsləhət saatları

Bazar ertəsi, saat 13.00-15.00

Prerekvizitlər

AZLL 106

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas ədəbiyyat

 1. A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild, Bakı, 2010.

 2. S.Cəfərov. Müasir Azərbaycan dili. II hissə. Bakı 1982.

 3. B.Xəlilov. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı, 2008.

 4. Müasir Azərbaycan dili. EA-nın nəşri. I hissə Bakı, 1971.


Əlavə ədəbiyyat

 1. S.Cəfərov. Azərbaycan dilində söz yaradıcılğı. Bakı, 1960.

 2. H.Bayramov. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. Bakı, 1978

 3. Z.Verdiyeva, F.Ağayeva, M.Adilov. Azərbaycan dilinin semosiologiyası. Bakı, 1979.

 4. M.Qasımov. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları. Bakı, 1973.

Kursun vebsaytı

www.cahid.info

Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili

-

Digər

-

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Sərbəst iş
5

Fəallıq
5

Davamiyyət
10

Kurs işi (Layihə)
-

Təqdimat
10

Final imtahanı
40

Digər
-

Yekun
100

Kursun təsviri

Müasir Azərbaycan dili fənni Azərbaycan dilçiliyinin hər bir bölməsinin məqsədini, məzmununu, dilin tarixini, onun inkişaf dövrlərini, müasir vəziyyətini, tədris-təlim fəaliyyətinin təşkilini, fonetik quruluşunu, çox zəngin lüğət tərkibini və qrammatik quruluşunu əks etdirir.

Kursun məqsədləri

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik sistemin, lüğət tərkibini, qrammatik quruluşunu, ədəbi dilin həm yazılı, həm şifahi formaları üçün qəbul edilmiş normaları çatdırmaq.

Fənnin tədrisinin nəticələri (hədəfləri):

Müasir Azərbaycan ədəbi dilini interaktiv-fəal təlim üsulları ilə tədris etmək, Azərbaycan dilinin nəzəri və praktik cəhətdən tələbələrə öyrədilməsində yüksək nəticələrə nail olmaq.

Tələbələrin nəzəri cəhətdən əldə etdikləri bilik və məlumatları praktikada yoxlamaq, onları bacarıq və vərdişlərə çevirmək, onlarda yüksək nitq mədəniyyəti formalaşdırmaq, lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək, doğma ana dilinə məhəbbət hissi aşılamaq.ƏLDƏ OLUNACAQ TƏCRÜBƏ:

 • tələbələrin müstəqil və yaradıcı şəkildə təhsil almaq imkanı;

 • onların tədqiqatçıya çevrilməsi;

 • əldə etdikləri məlum biliyə əsaslanaraq yenisini əldə etmək;

 • əks əlaqənin yaradılması və dərketmənin gücləndirilməsi;

 • sualvermə bacarığının formalaşdırılması;

 • fəal dinləmə bacarığının formalaşdırılması;

 • əməkdaşlıq ünsiyyətinin yaradılması bacarığının formalaşdırılması.
Ümumi qaydalar:

1. DAVAMİYYƏT: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır.

2. FƏNNİN MƏNİMSƏNİLMƏSİ QAYDASI: Balların maksimum miqdarı – 100 bal.

Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1.

29.01.2015

29.01.2015Leksikologiyaya giriş

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibiA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 193-195.

2.

05.02.2015

05.02.2015Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə daxil olan sözlərin mənşə qrupları

İşlənmə dairəsinə və işlənmə xüsusiyyətlərinə görə söz qruplarıA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 199-267.

3.

12.02.2015

12.02.2015Terminologiya

İnkişafına görə söz qrupları. Köhnəlmiş və yeni sözlər
A.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 199-267.

4.

19.02.2015

19.02.2015Onomologiya

Semasiologiya. Sözün məcazi mənalarıA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 272-354.

5.

26.02.2015

26.02.2015Çoxmənalı sözlər və omonimlər

Sinonim və antonimlərA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 272-354.

6.

05.03.2015

05.03.2015Frazeologiya

Devitologiya. Leksik yolla söz yaradıcılığıA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 356-380.

7.

12.03.2015

12.03.2015Morfoloji yolla söz yaradıcılığı

Sintaktik yolla söz yaradıcılığıA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 272-354.

8.

19.03.2015
19.03.2015

Leksikologiya. Leksikoligiyanin mövzusu, məqsəd və vəzifələri

Aralıq imtahanı

A.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 193-209.

9.

26.03.2015

26.03.2015Dilin lüğət tərkibi

Sözlərin mənşə tərkibiA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 199-267.

10.

03.04.2015

03.04.2015İşlənmə sahəsinə və işlənmə xüsusiyyətinə görə söz qrupları

TerminologiyaA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 250.

11.

10.04.2015

10.04.2015İnkişafına görə söz qrupları

OnomologiyaA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 272.

12.

17.04.2015

17.04.2015Semasiologiya

Tək və çoxmənalı sözlərA.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 304.

13.

24.04.2015

24.04.2015Omonim sözlər
Sinonim və antonimlər

A.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 321-357.

14.

01.05.2015
01.05.2015

Frazeologiya
Derivatologiya. Leksik yolla söz yaradıcılığı

A.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 356.

15.

08.05.2015
08.05.2015

Morfologiya və sintaktik yolla söz yaradıcılığı
Leksikoqrafiya

A.Qurbanov. Müasir Azərb. ədəbi dili. Bakı, 2010, s. 387-439.Final imtahan


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə