Daşınmaz Əmlak İdarəçiliyinin Qiymətləndirilməsi Proqramı: Daşınmaz Əmlak Sektorunda İdarəçiliyin Qiymətləndirilməsi üzrə İcra TəlimatıYüklə 0.58 Mb.
səhifə14/14
tarix21.04.2017
ölçüsü0.58 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   1424

3

Münaqişələrin həlli üzrəqeyri-formal və ya sakinlərdən təşkil olunan sistem tərəfindən edilmiş qərarlar tanınır.
A – Münaqişələri bərabər qaydada həll edən qeyri-formal və ya sakinlərdən təşkil olunan bir sistem də vardır və bu sistem tərəfindən edilmiş qərarlar formal hüquqi və inzibati münaqişə həlli sistemi tərəfindən müəyyən dərəcədə tanınır.

B – Münaqişələri bərabər qaydada həll edən qeyri-formal və ya sakinlərdən təşkil olunan bir sistem də vardır lakin bu sistem tərəfindən edilmiş qərarlar formal hüquqi və inzibati münaqişə həlli sistemi tərəfindən ya tanınmır ya da müəyyən dərəcədə tanınır.

C –Heç də həmişə bərabər qaydada qərarlar verməyən qeyri-formal və ya sakinlərdən təşkil olunan bir sistem də vardır lakin onların qəbul etdiyi qərarlar formal hüquqi və inzibati münaqişə həlli sistemi tərəfindən tanınır.

D – Münaqişələri heç də həmişə bərabər qaydada həll etməyən qeyri-formal və ya sakinlərdən təşkil olunan bir sistem də vardır lakin bu sistem tərəfindən edilmiş qərarlar formal hüquqi və inzibati münaqişə həlli sistemi tərəfindən ya tanınmır ya da məhdud dərəcədə tanınır.

24

4

Münaqişənin idarə olunması ilə bağlı vaxtında istifadə imkanı olan appelyasiya prosesi vardır.
A – Daşınmaz Əmlakla bağlı məhkəmə işlərinə dair appelyasiya müraciəti etmək, və mübahisələrin vaxtında və ağlabatan xərclə həll olunması üzrə proses mövcuddur.

B Daşınmaz Əmlakla bağlı məhkəmə işlərinə dair appelyasiya müraciəti etmək, və mübahisələrin vaxtında lakin yüksək xərclə həll olunması üzrə proses mövcuddur.

C – Daşınmaz Əmlakla bağlı məhkəmə işlərinə dair appelyasiya müraciəti etmək üçün proses mövcuddur lakin mübahisələrin həlli uzun vaxt aparır və yüksək xərclə həll olunur.

D – Daşınmaz Əmlakla bağlı məhkəmə işlərinə dair appelyasiya müraciəti etmək üzrə proses mövcud deyil.Torpağın İdarə edilməsi Göstəricisi 25. Qalmaqda olan münaqişədən zərər çəkən torpaqların payı azdır və azalmaqdadır.

25

1

Daşınmaz Əmlakla bağlı münaqişələr formal hüquqi sistemdə ümumi məhkəmə işlərinin az qismini təşkil edir
A – Formal məhkəmə sistemində Daşınmaz Əmlakla bağlı münaqişələr ümumi məhkəmə işlərinin 10%-dən azdır.

B – Formal məhkəmə sistemində Daşınmaz Əmlakla bağlı münaqişələr ümumi məhkəmə işlərinin 10%--30%-ni təşkil edir.

C – Formal məhkəmə sistemində Daşınmaz Əmlakla bağlı münaqişələr ümumi məhkəmə işlərinin 30%--50%-ni təşkil edir.

D – Formal məhkəmə sistemində Daşınmaz Əmlakla bağlı münaqişələr ümumi məhkəmə işlərinin 50%-dən çoxunu təşkil edir.

25

2

Formal sistemdə münaqişələr vaxtlı-vaxtında həll edilir
A – Daşınmaz Əmlakla-bağlı münaqişəyə dair qərar məhkəmə işlərinin 90%-dən çoxunda birinci instansiya tərəfindən 6 ay ərzində verilir.

B – Daşınmaz Əmlakla-bağlı münaqişəyə dair qərar məhkəmə işlərinin 70%-90%-i arasında birinci instansiya tərəfindən 1 il ərzində verilir.

C – Daşınmaz Əmlakla-bağlı münaqişəyə dair qərar məhkəmə işlərinin 50%-70%-i arasında birinci instansiya tərəfindən 18 ay ərzində verilir.

D – Daşınmaz Əmlakla-bağlı münaqişəyə dair qərar məhkəmə işlərinin 50%-dən az hissəsində birinci instansiya tərəfindən 2 il ərzində verilir.

25

3

Qalmaqda olan Daşınmaz Əmlak münaqişələrinin sayı azdır (5 ildən artıq davam edən).
A – Daşınmaz Əmlakla bağlı uzun-müddətli münaqişələr ümumilikdə Daşınmaz Əmlak münaqişəsi ilə bağlı məhkəmə işlərinin 5%-dən azını təşkil edir.

B – Daşınmaz Əmlakla bağlı uzun-müddətli münaqişələr ümumilikdə Daşınmaz Əmlak münaqişəsi ilə bağlı məhkəmə işlərinin 5%-10%-ni təşkil edir.

C – Daşınmaz Əmlakla bağlı uzun-müddətli münaqişələr ümumilikdə Daşınmaz Əmlak münaqişəsi ilə bağlı məhkəmə işlərinin 10%-20%-ni təşkil edir.

D – Daşınmaz Əmlakla bağlı uzun-müddətli münaqişələr ümumilikdə Daşınmaz Əmlak münaqişəsi ilə bağlı məhkəmə işlərinin 20%-dən çoxunu təşkil edir.Panel 9: İnstitusional Tədbirlər və Siyasətlərin Baxışdan Keçirilməsi

Torpağın İdarə edilməsi Göstəricisi 26. Mandatların və praktikanın aydınlığı: torpaq sektorunun tənzimlənməsi və idarə olunması ilə bağlı institusional mandatlar aydın müəyyən olunmuşdur, və məsuliyyətlərin təkrarlanması aradan qaldırılır və məlumat lazım olduğu qədər bölüşdürülür.

26

1

Siyasətin formalaşması, icrası və arbitraj rolları arasında müvafiq vəzifə bölgüsü siyasəti vardır.
A – Maraq toqquşmaları və ya sui-istifadə hallarına səbəb ola bilən vəziyyətlərdə (Daşınmaz Əmlak hüquqlarının transferləri) Siyasətin icrası nəticəsində Daşınmaz Əmlak menecmentliyi və idarə olunması və ortaya çıxa bilən hər hansı mübahisələrlə bağlı arbitraj formalaşması vasitəsilə siyasətin icrası rollarında aydın bölgü vardır.

B – Maraq toqquşmaları və ya sui-istifadə hallarına səbəb ola bilən vəziyyətlərdə(Daşınmaz Əmlak hüquqlarının transferləri) Siyasətin icrası nəticəsində Daşınmaz Əmlak menecmentliyi və idarə olunması və ortaya çıxa bilən hər hansı mübahisələrlə bağlı arbitraj formalaşması vasitəsilə siyasətin icrası rollarında müəyyən dərəcədə bölgü vardır lakin təkrarlayan və münaqişə yaradan məsuliyyət bölgüsü də vardır və bəzən problemlərə səbəb olur.

C – Maraq toqquşmaları və ya sui-istifadə hallarına səbəb ola bilən vəziyyətlərdə(Daşınmaz Əmlak hüquqlarının transferləri) Siyasətin icrası nəticəsində Daşınmaz Əmlak menecmentliyi və idarə olunması və ortaya çıxa bilən hər hansı mübahisələrlə bağlı arbitraj formalaşması vasitəsilə siyasətin icrası rollarında müəyyən dərəcədə bölgü vardır lakin təkrarlayan və münaqişə yaradan məsuliyyət bölgüsü də vardır və tez-tez problemlərə səbəb olur.

D – Maraq toqquşmaları və ya sui-istifadə hallarına səbəb ola bilən vəziyyətlərdə(Daşınmaz Əmlak hüquqlarının transferləri) Siyasətin icrası nəticəsində Daşınmaz Əmlak menecmentliyi və idarə olunması və ortaya çıxa bilən hər hansı mübahisələrlə bağlı arbitraj formalaşması vasitəsilə siyasətin icrası rollarında aydın bölgü yoxdur.

26

2

Daşınmaz Əmlakla məşğul olan nazirliklər və qurumların məsuliyyətləri bir-birini təkrarlamır (üfüqi təkrarlama).
A – Daşınmaz Əmlakın idarəolunması məsələləri ilə məşğul olan müxtəlif qurumların mandatları əsasında müəyyən olunmuş məsuliyyətləri aydın surətdə təyin edilmişdir və Daşınmaz Əmlak sektorunda olan digər qurumlarla təkrarlığıa yol verilməmişdir.

B – Daşınmaz Əmlakın idarəolunması məsələləri ilə məşğul olan müxtəlif qurumların mandatları əsasında müəyyən olunmuş məsuliyyətləri Daşınmaz Əmlak sektorunda olan digər qurumların mandatı ilə müqayisədə məhdud dərəcədə təkrarlığa yol verir lakin bu sahədə az sayda problemlər vardır.

C – Daşınmaz Əmlakın idarəolunması məsələləri ilə məşğul olan müxtəlif qurumların mandatları əsasında müəyyən olunmuş məsuliyyətləri təyin edilmişdir lakin Daşınmaz Əmlak sektorunda olan digər qurumlarla institusional təkrarlığa yol verilməsi və uyğunsuzluq problem olaraq qalır.

D – Daşınmaz Əmlakın idarəolunması məsələləri ilə məşğul olan müxtəlif qurumların mandatları əsasında müəyyən olunmuş məsuliyyətləri zəif təyin edilmişdir və institusional təkrarlığa yol verilməsi və uyğunsuzluq ciddi problem olaraq qalır.26

3

İnzibati (şaquli) təkrarlığa yol verilmir.
A – Hökumətin və inzibati qurumun müxtəlif səviyyələri arasında Daşınmaz Əmlakla-bağlı məsuliyyətlərin təyinatı aydındır və təkrarlığa yol verilmir.

B – Hökumətin və inzibati qurumun müxtəlif səviyyələri arasında Daşınmaz Əmlakla-bağlı məsuliyyətlərin təyinatı aydındır lakin az sayda təkrarlığa yol verilir.

C – Hökumətin və inzibati qurumun müxtəlif səviyyələri arasında Daşınmaz Əmlakla-bağlı məsuliyyətlərin təyinatı geniş təkrarlıqla xarakterizə olunur.

D – Hökumətin və inzibati qurumun müxtəlif səviyyələri arasında Daşınmaz Əmlakla-bağlı məsuliyyətlərin təyinatı aydın deyildır.

26

4

Torpaq hüququ və istifadə məlumatı dövlət qurumları ilə paylaşılır; əsas məlumatlar müntəzəm hesabat olunur və ictimaiyyətə təmin edilir.
Çox hallarda Daşınmaz Əmlak haqqında məlumatın ümumi qaydada saxlandığı faktına görə Daşınmaz Əmlak üzərində hüquqla bağlı məlumat digər institutlarda əgər belə məlumata ehiyac varsa bu zaman ağlabatan qiymətə və asanlıqla əldə edilməklə təqdim edilir.

B –Daşınmaz Əmlak üzərində hüquqla bağlı məlumat maraqlanan institutlarda əgər belə məlumata ehiyac varsa bu zaman ağlabatan qiymətə təmin edilir lakin Çox hallarda Daşınmaz Əmlak haqqında məlumatın ümumi qaydada saxlanmadığı faktına görə asanlıqla əldə edilmir.

C – Daşınmaz Əmlak üzərində hüquqla bağlı məlumat maraqlanan institutlarda əgər belə məlumata ehiyac varsa bu zaman təmin edilir lakin belə məlumatı asanlıqla əldə etmək və ağlabatan qiymətə əldə etmək mümkün olmur.

D – Daşınmaz Əmlak üzərində hüquqla bağlı məlumat maraqlanan institutlar üçün bir siyasət və ya praktiki qayda olaraq təmin edilmir.

26

5

Hüquqların təkrarlığı (sahiblik tipologiyasına əsasən) minimaldır və ziddiyyət və mübahisə yaratmır.
A: Sahibliyə dair Hüquqi Proqramdə aşkar olunan məsələlər və torpaqla bağlı məsələlər üçün prosedurlar (bərpa olunan və yeraltı ehtiyyatlar daxil olmaqla) təmamilə uyğundur və şikayət vermə üçün vahid mexanizm vardır və təkrarlıq olduğu halda şikayət etmək mümkündür.

B:. Sahibliyə dair Hüquqi Proqramdə aşkar olunan məsələlər və torpaqla bağlı məsələlər üçün prosedurlar (bərpa olunan və yeraltı ehtiyyatlar daxil olmaqla) təmamilə uyğundur lakin şikayət vermə və təkrarlıq olduğu halda şikayət etmək üçün müxtəlifliklər mövcuddur.

C: Sahibliyə dair Hüquqi Proqramdə aşkar olunan məsələlər və torpaqla bağlı məsələlər üçün prosedurlar (bərpa olunan və yeraltı ehtiyyatlar daxil olmaqla) bir-birindən fərqlənir lakin və təkrarlıq olduğu halda şikayət etmək mexanizmləri işləkdir.

D: Sahibliyə dair Hüquqi Proqramdə aşkar olunan məsələlər və torpaqla bağlı məsələlər üçün prosedurlar (bərpa olunan və yeraltı ehtiyyatlar daxil olmaqla) bir-birindən fərqlənir lakin və təkrarlıq olduğu halda şikayət etmək üçün effektiv mexanizmlər yoxdur.

26

6

İnstitusional mandatlarda ikimənalılıq(uyğunsuzluq) (institusional xəritəyə əsasən) problemlər yaratmır
A: Torpaqla əlaqəli dövlət qurumları tərəfindən tətbiq olunan proseslər təmamilə inteqrasiyalı və uyğundur.

B: Az istisnanalarla, torpaqla əlaqəli dövlət qurumları tərəfindən tətbiq olunan proseslər təmamilə inteqrasiyalı və uyğundur.

C: Torpaqla əlaqəli müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən tətbiq olunan proseslər müxtəlifdir lakin koordinasiya üçün icra mexanizmləri mövcuddur və müntəzəm istifadə olunur.

D:Torpaqla əlaqəli müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən tətbiq olunan proseslər müxtəlifdir və koordinasiya üçün effektiv mexanizmlər yoxdur.Torpağın İdarə edilməsi Göstəricisi 27. Qərarvermə prosesində bərabərlik və qeyri-ayrıseçkilik: siyasətlər legitim qərarvermə prosesi vasitəsilə tərtib olunurlar və bütün aidiyyatı qurumların rəyləri nəzərə alınır.Hüquqi Proqramdə ayrı-seçkilik yoxdur və əmlak hüquqlarının icrasını təmin edən qurumların xidmətindən hamı istifadə edə bilər.

27

1

Daşınmaz Əmlak siyasətləri və qaydaları mövcuddur və iştirakçı qaydada işlənib-hazırlanır.
A – Müfəssəl siyasət mövcuddur və ya mövcud qanunvericiliyin olması bu fikri deməyə əsas verir. İcmanın bir qrupuna təsir edən Daşınmaz Əmlak siyasəti qərarları zərərçəkənlərlə konsultasiyalar əsasında qəbul edilir və onların fikirləri yekun qərarın formalaşmasında nəzərə alınır və yekun nəticə qərarında əks olunur.

B – Müfəssəl Daşınmaz Əmlak siyasəti mövcuddur və ya mövcud qanunvericiliyin olması bu fikri deməyə əsas verir. İcmanın bir qrupuna təsir edən Daşınmaz Əmlak siyasəti qərarları zərərçəkənlərlə konsultasiyalar əsasında qəbul edilir lakin onların fikirləri yekun qərarın formalaşmasında nəzərə alınmır və yekun nəticə qərarında əks olunmur.

C – Siyasət mövcuddur və ya mövcud qanunvericiliyin olması bu fikri deməyə əsas verir lakin buna baxmayaraq natamamdır (bəzi əsas aparıcı aspektləri əhatə etmir və ya yalnız şəhər ya da yalnız kənd sahələrini əhatə etməklə ölkənin bir hissəsinə şamil edilir) və ya icmanın bir qrupuna təsir edən Daşınmaz Əmlak siyasəti qərarları zərərçəkənlərlə konsultasiyalar əsasında qəbul edilmir.

D – Nə aydın Daşınmaz Əmlak siyasəti mövcuddur nə də mövcud qanunvericilik olması bu fikri deməyə əsas verir və Daşınmaz Əmlak siyasəti qərarları ümumiyyətlə zərərçəkənlərlə konsultasiyalar əsasında qəbul edilmir.

27

2

Daşınmaz Əmlak siyasətində bərabərlik məqsədlərinin əsaslı təsbiti və monitorinqi mövcuddur.
A – Daşınmaz Əmlak siyasətləri müntəzəm surətdə və lazımınca monitorinq edilmiş bərabərlik məqsədlərini özündə əks etdirir və onların bərabərlik məsələlərinə təsiri digər siyasət instrumentləri ilə müqayisə olunur.

B Daşınmaz Əmlak siyasətləri müntəzəm surətdə və lazımınca monitorinq edilmiş bərabərlik məqsədlərini özündə əks etdirir lakin onların bərabərlik məsələlərinə təsiri digər siyasət instrumentləri ilə müqayisə olunmur.

C - Daşınmaz Əmlak siyasətləri bərabərlik məqsədlərini müəyyən dərəcədə özündə əks etdirir və onlar müntəzəm surətdə və lazımınca monitorinq edilmir.

D –Bərabərlik məsələləri Daşınmaz Əmlak siyasətləri tərəfindən nəzərə alınmır.

27

3

Torpaq siyasətinin icrası məsrəflidir və faydalarla müqayisə edilir və adekvat surətdə vəsaitlə təmin edilir.
A: Torpaq siyasətinin icrası məsrəflidir və faydalar müəyyən edilir və xərclə müqayisə edilir və icra üçün kifayət qədər büdcə, resurslar və institusional potensial təmin edilir.

B: Torpaq siyasətinin icrası məsrəflidir lakin heç də gözlənilən faydaların müəyyən edilməsi və xərclə müqayisə edilməsinə əsaslanmır. İcra üçün kifayət qədər büdcə, resurslar və institusional potensial təmin edilir.

C: Torpaq siyasətinin icrası tam məsrəfli deyil və ya siyasətin icrası üçün büdcə, resurslar və institusional potensial baxımdan ciddi qeyri-adekvatlıq vardır.

D: Torpaq siyasətinin icrası məsrəfli deyil və torpaq siyasətinin icrası üçün büdcə, resurslar və institusional potensial qeyri-adekvatdır.27

4

Daşınmaz Əmlak siyasətinin icrasında proqresi göstərən müntəzəm və ictimaiyyətə açıqlanan hesabatvermə vardır.
A – Daşınmaz Əmlak siyasətinin icrasının xərcləri hesablanır və gözlənilən faydalar müəyyən edilir, xərci ilə müqayisə edilir və onun icrası üçün kifayət qədər büdcə, ehtiyyatlar və institusional potensial mövcuddur.

B – Daşınmaz Əmlak siyasətinin icrasının xərcləri hesablanır lakin gözlənilən faydalar və xərclər ilə müqayisə əsasında aparılmır. Onun icrası üçün kifayət qədər büdcə, ehtiyyatlar və institusional potensial mövcud deyil.

C – Daşınmaz Əmlak siyasətinin icrasının xərcləri təmamilə hesablanmıır və onun icrası üçün büdcə, ehtiyyatlar və institusional potensial cəhətdən ən azı birində ciddi çatışmamazlıqlar mövcuddur.

D – Daşınmaz Əmlak siyasətinin icrasının xərcləri hesablanmır və Daşınmaz Əmlak siyasətinin icrası üçün kifayət qədər büdcə, ehtiyyatlar və institusional potensial mövcud deyil.1FIG, 1995.Beynəlxalq Topoqraflar Federasiyasının Kadastra dair Sənədi.

2Kaufmann, D., və s., 2002.İdarəetmənin Qiymətləndirilməsi: Potensial Quruculuq və Fəaliyyətlərin öyrənilməsi üzrə Diaqnostik Alətlər və Tətbiq olunan Metodlar.Müzakirə Layihəsi 1. Vaşinqton, K,.,Dünya Bankı İnstitutu.

32008, GLTN, Qlobal Daşınmaz Əmlak İnstrumentləri Şəbəkəsinin Ümumi Terminləri, UNHabitat, http://www.gltn.net/en/finding-common-definitions.html [əldə etmə tarixi: 30 Mart 2009].

4UNECE, 1996.Daşınmaz Əmlak/Torpağın İdarə edilmə Təlimatları , BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Kommissiyası. Cenevrə UnitedПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə