AĞri ibrahiM ÇEÇen üNİversitesiYüklə 52.5 Kb.
tarix12.02.2017
ölçüsü52.5 Kb.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN YILSONUNDA BAŞARI BAKIMINDAN YÜZDE ON A GİRENLERİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerden yüzde ona girenleri belirleme esaslarını düzenlemektir.

 

KapsamMadde 2- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ön lisans ve lisans öğretim programlarındaki yüzde ona giren öğrencilerin tespit edilmesi ile ilgili esaslar, bu yönergeye göre yürütülür.

 

Yasal DayanakMadde 3- Bu Yönerge; 2547 sayılı Kanunun 7 inci maddesine ve 27 Ağustos 2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 


.

Yüzde On Hesaplama İşlemleri
Yüzde on a girenleri hesaplama işlemlerine başlamadan önce yükümlü olunan derslerin doğru hesaplanabilmesi için ilgili programın müfredat dersleri eksiksiz tanımlanmalıdır.

-İntibaklar doğru şekilde yapılmış olmalıdır.-Müfredat dönem tanımlarında yer alan zorunlu ve seçmeli ders sayıları doğru şekilde girilmelidir.

Yüzde On a Giren Öğrencileri Belirleme Kriterleri

 1. Yüzde on hesaplama işlemleri Güz ve Bahar dönemi sonunda, bütünleme sınavlarından sonra gerçekleştirilmelidir.

 2. Yüzde On hesaplaması yapılırken bir bölümde öğrencilerin ilgili dönemindeki toplam öğrenci sayısının dikkate alınması, gruplara (şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılması.(Hazırlık sınıfı hariç)

 3. Erasmus/Farabi/Özel Değişim Öğrencileri Yüzde on hesaplarına dahildir.

 4. İlgili döneminde muaf olduğu dersler yükümlü olduğu ders sayısına dahildir.

 5. İlgili programın ilgili sınıfı için Yüzde on sınıf listesi hazırlanırken aşağıdaki öğrenciler sınıf listelerine dahil edilmemektedir;

 1. Hazırlık sınıfı öğrencileri

 2. İlgili dönemde kayıt dondurmuş öğrenciler

 3. Yatay geçişle gelip ilk dönemini okuyan öğrenciler

ç) Normal süresini aşmış öğrenciler

 1. ÇAP / Yandal öğrencileri

 2. Hesaplanan programın ilgili sınıfında yükümlü olduğu zorunlu ve seçmeli ders sayısını almayan öğrenciler.

 3. Yaz Okulunda ders alan öğrenciler

 4. Üstten alınan dersler

 5. Alt sınıf dersleri

 6. Staj dersleri,

Yukarıdaki kriterlere göre oluşan sınıf listesindeki öğrenci sayısı baz alınarak Yüzde on’a girebilecek öğrenci sayısı tespit edilir.

 1. Oluşan sınıf listesindeki her bir öğrenci için Yüzde on ortalaması hesaplanır. Bu ortalama dönem ortalamasından farklı bir ortalamadır.

 2. Yükümlü olunan ders; öğrencinin ilgili sınıfının ilgili döneminde müfredatında alması gereken derslerden oluşur.

 3. Yüzde on ortalaması sadece o dönem için yükümlü olunan dersler kullanılarak hesaplanan bir ortalamadır.

 4. Hesaplanan Yüzde On ortalamasına göre öğrenciler sıralanır ve Yüzde on ‘a giren öğrenciler işaretlenir.

 5. Başarısız dersi olan öğrenci Yüzde on ‘a dahil edilmemektedir.

 6. Yüzde on hesaplanan ilgili dönemde alttan ders almış öğrenciler o dersi başarmış olsalar dahi %10’a girememektedir.

 7. Yüzde on’a giren son öğrencinin ortalaması ile aynı ortalamaya sahip öğrencilerde diğer şartları sağlamış olması şartı ile Yüzde on’a girer.

ç) Yüzde on a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemin birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.
e) Bir öğrenci yalnız Yüzde on a girdiği dönemdeki katkı payının indiriminden yararlanır. Bir sonraki dönemde, yine Yüzde on dilime girerse aynı haktan yararlanmaya devam eder.
f) Öğrenci sayılarında yüzdelik hesabı yapılırken sınıf mevcudunun Yüzde on ubelirlenir, buçuklu sayılar bir üste yuvarlanır.
Belirleme İşlemleri ve Sonuçların Duyurulması

Madde 5- a) Her öğretim yılının sonunda notların kesinleşmesinin akabinde Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri tarafından Yüzde on a giren öğrencilerin isimleri ve karşılarında ağırlıklı genel not ortalamalarını (AGNO) belirtilen liste Fakültelerde Dekanlığa, Yüksekokullarda Müdürlüğe gönderilir.
            b) Belirlenen öğrencilerin durumları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarında görüşülerek karara bağlanır ve kurumun resmi internet sitesinde ya da panolarda duyurulur.

c) Alınan kararlar katkı payı işlemleri için, Öğrenci İşleri Daire başkanlığına gönderilir.

 

DenetimMadde 6- Yüzde on a giren öğrencilerin iş ve işlemlerinin yapılmasının denetimi Fakültelerde Dekan, Yüksekokullarda Müdür tarafından yapılır.

 

YürürlükMadde 7- Bu yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

YürütmeMadde 8- Bu yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.


 

Yönergenin Yayımlandığı Senato Kararının

Tarihi

Sayısı

02.02.2012

02

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergenin Yayımlandığı Senato Kararının

Tarihi

Sayısı

       

11.06.2014

07/039Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə