A m. Veber; b o. KontYüklə 41 Kb.
tarix21.04.2020
ölçüsü41 Kb.
2-Variant.

1. Quyidagi fikrlar qaysi mutafakkirga tegishli: «Sotsiologiya insonning ijtimoiy xulqi mohiyati va ahamiyatini tushunishi, jamiyat rivojiga sabab bo’lgan qonunlar echimini ko’rsatib berishi kerak»?

A) M. Veber;

B) O. Kont;

C) G. Zimmel

D) G. Spenser.

2. Avtoritar jamiyatga xos xususiyat...

A) Bir partiyalik

B) Shaxsning siyosiy erkinliklarini cheklash

C) Davlat mafkurasining hukmronligi

D)Jamiyatni demokratik printsipda asosida boshqarish

3.Zamonaviy jamiyat hayotida begonalashuvning qanday turlarini ajratib ko’rsatish mumkin?

A) Siyosiy

B) Iqtisodiy

C) Ijtimoiy

D) Barcha javoblar to’g’ri

4. Sotsiologiya qaysi so’zdan olingan?

A) yunoncha

B) inglizcha

C) fransuzcha

D) lotincha

5. «Sotsial stratifikatsiya» atamasi qaysi fandan o’zlashtirilgan?

A) falsafa

B) biologiya

C) geologiya

D) politologiya

6. Oila sotsiologiyasi....

A) Oila jamiyatning asosiy bo’g’inidir

B) Oila – bu nikoh munosabatlaridir

C) Oila iqtisodiy munosabatlar yig’indisidir

D) Oila ijtimoiy munosabatlardan tashkil topadi

7. Sotsiologiyada shaxs deganda kim nazarda tutiladi?

A) Dunyoga kelgan har qanday inson

B) Jamiyatda yashaydigan va uning me’yorlariga amal qiladigan har qanday kishi

C) Taniqli arbob

D) Ahamiyatli kishi

8. Dyurkgeym deviant xulqatvor nazariyasining asosiy tushunchasi...

A) anomiya

B) degumanizasiya

C) destabilizasiya

D)ekspluatasiya

9. G’arbda etnosotsiolog sifatida nom qozongan Sharq mutafakkiri:

A) Abu Ali Ibn Sino

B) Abu Nasr Forobiy

C) Al Moturudiy

D) Abu Rayxon Beruniy

10. ”Ko’zgudagi Men” nazariyasining asoschisini aniqlang:

A) E.Dyurkgeym

B) P.Sorokin

C) Ch.Kuli

D) U.Tomas

11. Deviant harakat deganda nima nazarda tutiladi?

A) dohiylik

B) jinoyatchilik

C) dindorlik

D) intelegentlik

12. Sotsial stratifikatsiya deganda nima tushuniladi?

A) jamiyatda sotsial tengsizlikni ifodalash

B) jamiyatdagi millatlararo munosabatlar

C) sotsiomadaniy xususiyatlar

D) sotsial iqtisodiy rivojlanish jarayonlari

13. Quyidagilardan qaysi biri eng ommaviy emperik metod bo’lib hisoblanadi?

A) so’rov metodi

B) suhbat metodi

C) eksperiment metodi

D) kuzatish metodi

14. Sotsiologik tadqiqot necha bosqichdan iborat?

A) 2 bosqich

B) 3 bosqich

C) 4 bosqich

D) 5 bosqich

15. Sotsiologik tadqiqot dasturi nimadan boshlanadi?

A) Muammo qo’yish, ob’ekt va predmetni aniqlab olishdan

B) Tanlash tizimini asoslashdan

C) Gipotezani ilgari surishdan

D) Maqsad va vazifalarni aniqlashdan

16. Jamiyatda shaxs va sotsial guruhlarning sotsial me’yorlarga amal qilishini nazorat qiluvchi tizim – bu:

A) sotsial birlik

B) sotsial institut

C) sotsial birlashma

D) sotsial tashkilot

17. Sotsial xattiharakat nazariyasi asoschisi...

A) R. Merton

B) G. Spenser

C) G. Zimmel

D) M. Veber

18. Kasta bu...?

A) Qadimgi Xitoyda mavjud sinf.

B) Qadimgi Hindistondagi ijtimoiy tizim.

C) Markaziy Osiyodagi ijtimoiy sinflar.

D) Qadimgi Rim aholisi.

19. Amerikalik sotsiolog Bell tomonidan kiritilgan hozirgi kun jamiyati ko’rinishini aniqlang?

A) farovonlik jamiyati

B) industrial jamiyat

C) postindustrial jamiyat

D) mo’l – ko’lchilik jamiyati

20. Quyidagi sotsial hodisalardan qaysi birini deviant xulq–atvorga kiritish mumkin?

A) Tug’ilish, o’lim.

B) Ichkilikbozlik, narkomaniya.

C) Migrasiya, kadrlar qo’nimsizligi.

D) Ishsizlik

21. «Deviant» so’zining ma’nosini toping?

A) ijtimoiy normalarni xurmat qilish

B) ijtimoiy normalarga bo’ysunish

C) tartib qoidalarni yaratish

D) ijtimoiy me’yorlardan chetga chiqish

22. «Sotsial mobillik» tushunchasi nimani ifodalaydi?

A) xulq–atvor normalarining qaysidir bir vaziyatdagi ma’lum bir to’plami

B) individ (sotsial guruh) tomonidan o’zining sotsial mavqeini o’zgartirishi.

C) sotsial tizim barqarorligining buzilishi.

D) sotsial tizimda individ va guruh munosabatlarining o’zgarishi

23. «Sotsial mobillik» termini sotsiologiyaga nechanchi yilda kiritilgan?

A) 1928 yilda

B) 1927 yilda

C) 1839 yilda

D) 1837 yilda

24. «Sotsial mobillik» terminini sotsiologiyaga kim kiritgan?

A) P. Sorokin

B) M. Veber

C) R. Merton

D)T. Parsons

25. Insonning necha xildagi ehtiyojlari mavjud?

A) 4

B) 3


C) 2

D) 1


26. Mehnat faoliyati, ijtimoiy faollik, ma’naviyat insonning qanday ehtiyojlariga kiradi?

A) Tabiiy

B) Sun'iy

C) Ijtimoiy

D) Madaniy

27. Shaxs ijtimoiy hulqini o‘z-o‘zini boshqarishining dispozision nazariyasiga kim asos solgan?

A) T.Znaneskiy va Ch.Tomas

B) D.J.Mid va G.R.Minton

C) G.Merton va T.Parsons

D) Ch.Kuli va R.Darendorf

28. Shaxs xizmati va xatti-harakatidan qat’iy nazar, jamiyat tomonidan belgilab qo‘yiladigan mavqei nima deb ataladi?

A) Ijtimoiy rol

B) erishilgan mavqe

C) Ijtimoiy xarakat

D) belgilangan mavqe

29. Shaxs manfaatlari asosida nima yotadi?

A) Ehtiyoj

B) Talab


C) Pul

D) Taklif

30. Manfaatning necha turi mavjud?

A) 5


B) 4

C) 3


D) 2

Fakultet_______________________________________


Guruh_______________________________________
Talaba F.I.SH.____________________________________________________________________________-


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30
Ma’ruzachi: dots. X.O’rinboyev
Amaliyot o’qituvchisi: N.Farxodjonova

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə