1. V1, V2, V3 aparmalarında Mİ əlamətləri hansı lokalizasiyaya uyğundur?Yüklə 266.2 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix01.01.2017
ölçüsü266.2 Kb.
  1   2   3   4   5

1. V1, V2, V3 aparmalarında Mİ əlamətləri hansı lokalizasiyaya uyğundur?

A) yan


B) ön-yayılmış

C) ön arakəsmə

D) zirvə

E) ön-yan2. Xora xəstəliyinin müalicəsində hansı istifadə olunmur?

A) Simpatikomimetiklər

B) H2 –histamin blokatorları

C) Bismut tərkibli preparatlar

D) Xolinolitiklər

E) Yarımsintetik pensillinlər3. Stendkardiya üçün patoqnomonik simptom.

A) Fiziki yükdən sonra mədəcik ekstrasistolyası

B) Fiziki yükdən sonra ürək nahiyyəsində deşici ağrılar.

C) III və AvF aparmalarında Q dişciynin əmələ gəlməsi

D) V 2-5 aparmalarında mənfi T dişciyi

E) Fiziki yük zamanı döş sümüyü arxası ağrıların və ST-seqmentinin depresiyasının əmələ

gəlməsi

4. 31 yaşlı kişi kəskin xəstələndi. 5 gün əvvəl sağ qabırğaaltı və epiqastral

nahiyələrdə göynədici ağrılar və havalı gəyirmə başlamışdır. Alkoqol qəbul edib.

Müayinə zamanı bədən kütləsində azalma, əllərdə tremor, subikterik sklera,

teleanngioektaziyalar təyin olunur. Qaraciyər 3 sm böyüyüb, kənarları sərtdir.

Mümkün diaqnoz:

A) Kəskin virus hepatiti

B) Daşlı xolesistit

C) Medikamentoz hepatit

D) Qaraciyərin xərçəngi

E) Kəskin alkoqol hepatiti5. Xronik bronxitin kəskinləşməsi zamanı hansı preparatdan istifadə olunmur?

A) Kodein-fosfat

B) Mukaltin

C) Lazolvan

D) Bromheksin


E) Tripsin

6. Hansı qrup preparatlar xroniki ürək çatışmazlığı üçün əsas deyil?

A) Antibiotiklər

B) Anaboliklər

C) K-preparatları

D) Sidikqovucular

E) Ürək qlikozidləri7. II-ci FS stenokardiya üçün xarakterikdir:

A) nitroqliserin ağrıları götürmür

B) Ağrıların 30 dəqiqədən artıq sürməsi

C) Ağrılar adətən sakitlikdə, sol tərəfi üstə uzandıqda meydana çıxır və bədənin vəziyyətini

dəyişdikdə ağrılar dayanır.

D) Düz yerdə 500 m-dən çox məsafə qət etdikdə ağrıların başlanması.

E) tutmalar son günlər daha az fiziki işdən sonra meydana çıxır.

8. Bronxial astma zamanı bəlğəmin analizi üçün xarakterik olmayan nədir?

A) Kurşman kristalları

B) Eozinofillər

C) Epitel hüceyrələri

D) Göbələk cisimcikləri

E) Şarko-Leyden kristalları9. Qeyri-stabil (spontan) stenokardiya budur:

A) Sakitlikdə və gecələr ağrı tutmalarının meydana çıxması

B) Son 2 ayda stenokardiya tutmalarının sayının, müddətinin, intensivliyinin artması

C) Nitroqliserin ağrıları götürmür

D) Yüksək fiziki işdən sonra ağrıların meydana çıxması

E) İlkin əmələ gələn stenokardiya10

. Hansı amil 12-barmaqbağırsaqda xora xəstəliyinin yaranmasına səbəb olan əsas

amillərə aid deyil?

A

) HCl-un hipersekresiyasıB

) duodenit

C

) siqaretçəkməD

) Helikobakter infeksiyası

E

) öd kisəsi xəstəliyi11. Steatoreya nədir?

A) Nəcisdə əzələ lifləri

B) Nəcisdə nişasta

C) Nəcisdə həzm olunmamış selluloza

D) Nəcisdə neytral yağ

E) Nəcisd qan12. Ürək çatışmazlığının müalicəsində istifadə olunan əsas preparat:

A) Veroşpiron

B) Retabolil

C) Voltaren

D) Diqoksin

E) Prednizolon13. İlkin əmələ gələn stenokardiya diaqnozuna uyğundur.

A) Ağrıların son 1 ildə meydana çıxması

B) Ağrıların son 1 ayda meydana çıxması

C) Ağrıların son 6 ayda meydana çıxması

D) Ağrıların son 1,5 ayda meydana çıxması

E) Ağrıların son 2-3 ayda meydana çıxması14. Legionellalar səbəbindən yaranan pnevmoniyalarda istifadə olunur:

A) kefzol

B) klaritromicin

C) penisillin

D) tetrasiklin

E) gentamicin15. 40 yaşlı xəstə sol mədəciyin arxa divarının infarktı diaqnozu ilə xəstəxanaya

daxil olub. 3-cü sutkada qəflətən təngnəfəslik artıb, sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrılar

və aşağı ətraflarda ödem əmələ gəlib. Xəstənin vəziyyəti ağırdır, akrosianoz qeyd

olunur,dəri örtüyü solğundur,ağciyərlər üzərində xırıltı yoxdur. Tənəffus sayi

24/dəq-dir. Ürək tonları kardır, ritmikdir. Auskultasiya zamanı parasternal xətt üzrə

pansistolik küy eşidilir,sistolik titrəmə qeyd olunur. Nəbz 96/dəq. AT-100/60 mm.c.st.

Qaraciyər 6 mm böyüyüb.Təxmini diaqnoz:

A) mədəciklərarası çəpərin cırılması

B) ürəyin revmatik qüsuru


C) ağciyər ödemi

D) ağciyər arteriyasında trombemboliya

E) mitral qapağın prolapsı

16. Qeyri-stabil stenokardiya bu xüsusiyyətlərinə görə proqnostik olaraq daha

ağırdır.

A) Beyin damarlarının tromboemboliyası

B) Fatal sonluqlu aritmiyalar

C) Ağ ciyər arteriyasının hipertenziyası

D) Venoz çatmamazlığın meydana çıxması

E) Miokard infarktının əmələ gəlməsi17. Hansı preparat təzyiq salıcı deyil?

A) Verapamil

B) Atenolol

C) Raunatin

D) Riboksin

E) Kaptopril18. Bu əlamətlərdən biri infeksion endokardit ücün xarakter deyil:

A) ateroventrikulyar blokada

B) dalağın boyuməsi

C) dəridə petexiyalar

D) tromboembotik ağırlaşma

E) hipoxrom anemiya19

. Hansı xəstəlikdə mədənin sekretor-turşuyaratma funksiyası azalır?

A

) Xroniki hipertrofik qastritB

) xroniki antrum-qastrit

C

) Zollinger – Ellison sindromuD

) Xroniki atrofik gastrit

E

) Bütün sadalanmış formalarda20. ÜİX-nin diaqnozu üçün qızıl standart:

A) Dozalaşmış fiziki yük

B) Koronaroangioqrafiya

C) EKQ


D) ExoKQ

E) Miokardın perfuzion stinsiqrafiyası

21. Xroniki hepatitin səbəbi deyil?

A) Virus


B) Sinir-psixi gərginlik

C) Ağır metal duzları

D) Vərəməleyhinə preparatlar

E) Alkoqol22. Hansı rentgenoloji əlamət mitral stenoz üçün xarakter deyil?

A) Ağciyər arteriyasının genişlənməsi

B) Ağciyər köklərində durğunluq

C) Sol mədəciyin hipertrofiyası

D) Sağ mədəciyin hipertrofiyası

E) Ürək belinin hamarlaşması23. Ürək çatışmazlığında sianozun əsas səbəbi:

A) Eritrositoz

B) Qanda reduksiya olunmuş hemoqlobinin artması

C) Sirkulə edən qanın həcminin artması

D) Oksihemoqlobin

E) Hiperkapniya24. Şübhəli vaxtlar ÜİX üçün daha vacib müayinə metodu hansıdır?

A) Yük sınağı

B) ExoKQ

C) EKQ


D) Dördqütblü reoqrafiya

E) Fonokardioqrafiya25. Qlomerulonefritin hansı xroniki morfoloji formasında kortikosteroidlər

göstərişdir?

A) mezangiokapilyar

B) fibroplastik

C) yumaqcıqların minimal dəyişiklikləri

D) fokal seqmentar qlomeruloskleroz

E) membranoz26. Hansı veloerqometriya və tredmil sınağı üçün əks-göstəriş deyil ?

A) Kəskin miokard infarktı

B) Kəskin tromboflebit

C) Tənəffüs çatmamazlığı II-III dərəcə

D) Ürək çatmamazlığı I mərhələ

E) Qeyri-stabil stenokardiya27. 38 yaşlı kişi uzun müddət 12 b.b xorasından əziyyət çəkir (HP-yə test müsbətdir),

kəskinləşmə hər il olur, xora əleyhinə müalicə daimi müalicə olunmayıb. Son 1 ildə

xəstəni qida qəbulu zamanı qusma və lax yumurta iyli gəyirmə narahat edir. Qarın

palpasiyası zamanı sağ qabırğaaltı nahiyədə “şırıtı küyü” eşidilir. Bu xəstədə hansı

patologiyanı düşünmək olar:

A) Maliqnizasiya

B) Qanaxma

C) Stenoz

D) Perforasiya

E) Penetrasiya28. Xronik bronxitin tez-tez rast gəlinən ağırlaşması:

A) Spontan pnevmotoraks

B) Ağciyərlərin emfizeması

C) Ağciyərlərin tuberkulyozu(vərəmi)

D) Ekssudativ plevrit

E) Ağciyərlərin kalsifikasiyası29. İnfeksion endokarditdə ən çox zədələnir:

A) Mitral qapaqlar

B) Ağciyər arteriyası qapaqları

C) Aortal qapaqlar

D) Üctaylı qapaqlar

E) Bir neçə qapaq eyni zamanda30. 57 yaşlı xəstə son 1 ildə ayda 1-2 dəfə səhərə yaxın döş sümüyü arxası cıxıcı

ağrılardan şikayət edir. Ağrılar sol kürək altına yayılır. Nitroqliserin qəbulundan 30

dəq  sonra  keçir.  Tutma  zamanı  Xolter  monitoru  zamanı  ST  seqmenti  V5-V6

aparmalarında 8mm yüksəlir. Növbəti gün ST izoxətt üzərinə düşür. Bu xəstədə

hansı patologiya vardır?

A) Miokard infarktı

B) Variant stenokardiya


C) Stabil stenokardiya IV FS

D) Mioakardın işemik distrofiyası

E) Proqressivləşən stenokardiyası

31. Hepatitin ən çox rast gəlinən ağırlaşmaları:

A) Xolesistit

B) Krioqlobulinemiya

C) Fulminant hepatit

D) Qlomerulonefrit

E) Qaraciyər sirrozu32. Mitral stenoz üçün hansı rentgenoloji əlamət xarakter deyil?

A) Sağ qulaqcığın hipertrofiyası

B) ürək belinin üzə çıxması

C) Sol qulaqcığın hipertrofiyası

D) Hamar ürək beli

E) Sol mədəciyin hipertrofiyası33. Antianginal preparatdır.

A) Nitronq

B) Riboksin

C) Kaptopril

D) Norvask

E) Kokarboksilaza34. Pnevmoniya nə vaxt xəstəxana daxili sayılır?

A) Pasient hospitalizasiyadan 48 saat əvvəl

B) Hospitalizasiyadan 48 saat sonra

C) Əvvəl müalicə almayan insanda

D) Əvvəl ev şəraitində başqa xəstəlikdən müalicə alan xəstədə

E) Hamilə qadında hamiləlikdən 20 həftə sonra35. Xəstəxanadaxili pnevmoniyada emiprik antimikrob terapiya zamanı

aşağıdakılardan hansı nəzərə alınmır:

A) Son 3 ay ərzində əvvəlki antimikrob terapiya

B) Pasientin individual profil riski(allergiya, qaraciyər və böyrəklərin funksional statusu )

C) Antibakterial preparatın təsir mexanizmi (bakterisid yaxud bakteriostatik)

D) «Atipik» patogenlərə qarşı antibakterial preparatların aktivliyi


E) Pnevmokoklara qarşı antibakterial preparatların aktivliyi

36. Miokard infarktı nəticəsində ağciyər ödemi olduqda hansı preparatın təyin

olunması mübahisəlidir?

A) qanqlioblakator

B) ürək qlikozidləri

C) qlükokortikoid

D) sidikqovucu

E) bronxolitik37. Nitroqliserinin stenokardiyada əsas müalicə effekti

A) Periferik arteriyaların genişlənməsi

B) Ürək ritminin artması nəticəsində koronar qan dövranının yaxşılaşması

C) Ürəkdöyüntülərinin azalması ilə əlaqədar miokardın oksigenə olan təlabatı azalır.

D) Koronar arteriyaların genişlənməsi

E) Periferik venaların genişlənməsi38. Bundan başqa hamısı sol mədəcik hipertrfiyası simptomunun əlamətləridir?

A) Ürəyin elektrik oxunun sol yerdəyişməsi

B) Sağ döş aparmalarında dərin S dişləri

C) Sağ döş aparmalarında R dişinin yüksək olması

D) Sol döş aparmalarında R dişləri amplitudunun böyüməsi

E) Keçid zonasının sağa yerdəyişməsi39. Miokard infarktının səbəbi deyil:

A) Adenovirus infeksiyası

B) Tac arteriyaların spazmı

C) Embol


D) Tac arteriyaların aterosklerozu

E) Hemotoloji göstəricilərin pisləşməsi40. Aşağıdakilardan hansı infeksion endokarditin risk faktoru sayılmır?

A) sistoskopiya

B) venaların katetrizasiyası

C) uşaqlıq boşluğunun qaşınması

D) mədəciklər arası arakəsmənin qüsuru

E) agciyer hipertenziyası41. Arterial hipertoniya zamanı nə vacibdir?

A) kininlərin qanda miqdarı

B) antidiuretik hormonun miqdarı

C) ürək yığılmalarının gücü və vurğu həcmi

D) periferik damar müqaviməti

E) arteriyaların elastikliyi

42. Hansı əlamət variant stenokardiyasına uyğun deyil?

A) Koronaroqrafiyada 10 % halda az dəyişmiş və ya zədələnməmiş koronar arteriyalar

müşahidə edilir.

B) Ca-antaqonistləri daha effeklidir

C) EKQ-də ST seqmenti qalxır

D) Ağrılar ən çox gecələr olur

E) Fiziki yükü pis qəbul edir .

43. Miokard infartının kəskin fazasında qanın ümumi analizində olan dəyişikliklər

hansılardır?

A) limfositlər artır, EÇS azalır

B) leykositlər artır, EÇS norma

C) neytrofillər artır, limfositlər norma

D) EÇS artır, eozinofinlər azalır

E) hemoqlobin artır, leykositlər azalır44. Gecikdirilmiş miokard infarktının diaqnozunda hansı ferment daha boyük rol

oynayır (2 gündən artıq)

A) AsT


B) Al T

C) Qələvi fosfataza

D) LDH -1

E) LDH -545. Bu əlamətlərdən hansı onikibarmaq bağırsaq xorasının kəskinləşməsinə

xarakterik deyil?

A) Yeməkdən 2,5 saat sonrakı ağrılar

B) Epiqastriyada sağda ağrılar

C) Acqarına ağrılar

D) Qıcqırma, turş gəyirmə

E) Yeməkdən 30 dəq sonra ağrılar46. Xroniki kolit üçün aşağıdakılardan ağrı sindromundan hansı xarakterikdir

A) Stuldan sonar göbək nahiyyəsində azalmayan ağrı

B) Qarnın aşağı nahiyyəsində küt və tutma şəkilli ağrı

C) Orta xəttdən solda epiqastral nahiyyədə ağrı

D) Sağ qalça nahiyyədə daimi ağrı

E) Yağlı qroniki enterokolitidadan sonra sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrı

47. İriocaqlı miokard infarktının ən xarakterik EKQ əlaməti:

A) ST seqmenti gümbəzi şəklində və asimmetrik T dişciyi

B) ST seqmenti qalxır

C) QS kompleksi

D) Dərin Q dişciyi

E) ST seqmentinin horizontal depresiyası48. Yukstamedulyar aparatın hüceyrələri ifraz edir:

A) renin


B) prostaqlandin

C) angiotenzin

D) aldosteron

E) serotonin49. Aşağıda sadalanan hansı xroniki infeksiya ocağı infeksion endokarditin

inkişafinda daha cox əhəmiyyətə malikdir:

A) xroniki bronxit

B) dişdə qranulemlər

C) xroniki xolesistit

D) xroniki sistit

E) xroniki tonzillit50. EKQ-dəki hansi dəyişikliklər miokard infarktina xas dəyişiklikləri maskalayır və

diaqnozu təsdiqlənmək üçün rezorbtiv-nekrotik sindromu aşkarlamaq lazımdır?

A) hiss dəstəsinin sol ayaqcığının blokadasi

B) hiss dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadası

C) atrioventrikulyar blokada 2-ci dərəcə 1-ci tip

D) qulaqcıqların fibrilyasiyası

E) atrioventrikulyar blokada 1-ci dərəcə51. Paydaxili pnevmoniyanın rentgenoloji əlaməti hansıdır:

A) Qeyri-düzgün konturlu kiçik, çoxfokuslu, bilateral(ikitərəfli) kölgəliklərB) Qeyri-homogen formada zədələnməyə məruz qalmış ocaqlı kölgəliklər

C) Ağciyər şəffaflığının artması

D) Peribronxial qalınlaşma

E) Kerli xətləri52. Xəstənin 46 yaşı var, gecə sinəsində ağrı tutmaları meydana çıxmış və EKQ-də

ST seqmenti yuxarıya yerini dəyişmişdir. Ehtimal olunan diaqnoz?

A) İnfarktdansonrakı anevrizmanın meydana çıxması

B) Ağ ciyər arteriyasının tromboembolyası

C) Təkrari miokard infarktı

D) Prinsmetal stenokardiyası

E) Tutmaların əsas xəstəliyə aidiyyatı yoxdur53. Miokard infarktında hansı fermentin rolu azdır.

A) Troponin T

B) Kreatinfosfokinaza

C) Aspartataminotransferaza

D) Laktatdehidrogenaza

E) Qələvi fosfataza54. 45 yaşında xəstədə ağır fiziki gərginlikdən sonra döş sümüyü arxasında kəskin

sıxıcı ağrılar başlamışdır. Ağrılar sol kürəyə ötürülür və venadaxili morfin

inyeksiyası ilə götürülmüşdür. Daxil olarkən dəri ortüyü solğun, nəm, dodaqları

sianotikdir. Xəstə süstdür.Tənəffüs sayı dəqiqədə 24. Ağciyərdə sərt tənəffüs

eşidilir. Xırıltılar yoxdur. Ürək tonları karlaşıb. AT 95/105 mm.c.st,ürək tonları

kardır,nəbz 115/dəq. Ödem yoxdur. EKQ-də ST-nin qalxması I-ci, AVL,V

5

-V

6

aparmalarında, ST-nin enməsi III-cü,V

1-

V

2

 aparmalarında müşahidə olunur. Təxmini

diaqnoz?

A) ön yayılmüş miokard infarktı

B) ön-yan divarda miokard infarktı

C) ön-arakəsmə miokard infarktı

D) ağciyər arteriyasının trombemboliyası

E) arxa-diafraqmal miokard infarktı55. Kardiogen şok üçün xarakter deyil?

A) taxikardiya

B) akrosianoz

C) AT-in 90/50 mm.c.st-dan aşağı olmasıD) oliqouriya

E) ümumi damar müqavimətinin azalması56. V5, V6, I, AVL aparmalarında Mİ əlamətləri hansı lokalizasiya üçün xarakterikdir?

A) zirvə


B) ön arakəsmə

C) ön yayılmış

D) arakəsməğ

E) yan


57. 45 yaşlı xəstədə 6 aydır ki, AT daimi şəkildə 220/120mm.c.st-na kimi yüksəlməsi

qeyd olunur. Enalapril, hidroxlortiazid və amlodipinlə aparılan kompleks terapiyaya

rezistentdir. Son ayda aşağı ətraflarda qıcolmalar, gecə poliuriyaları, əzələ zəiflikləri

qeyd olunur. Müayinə nəticəsində aşkarlanır:

A) hiperkalsemiya

B) metanefrinlərin sidiklə ekskresiyasının artması

C) plazmada reninin aktivliyinin artması

D) sidiyin turş mühiti

E) plazmada aldosteronun artması58. Hansı xəstəlik üçün gərgin puls xarakterikdir?

A) neyrosirkulyator distoniya

B) hipotoniya

C) miokardit

D) hipertoniya xəstəliyi

E) hipotireoz59. I-ci FS stenokardiyaya uyğun deyil:

A) Sakitlik vaxtı EKQ-də dəyişiklik olmur

B) 1 mərtəbəyə qədər qalxdıqda tutmaların olması

C) Ağrıların sol qola yayılması

D) veloerqometriya sınağından sonra ST seqmentinin depresiyası

E) Ağrıların sıxıcı xarakterli olması60. Miokard infarktının kəskin mərhələsində aşağıdakı ağırlaşmalardan hansı daha

çox rast gəlinir?

A) ritm pozğunluğuB) kardiogen şok

C) reflektor şok

D) perikardit

E) miokardın cırılması61. ÜİX-nin stenokardiya diaqnozu daha çox ehtimal olunur?

A) Tipik anginoz tutma müşahidə edilir

B) Ritm pozulması müşahidə edilir

C) Qan dövranı çatışmamazlışı müşahidə edilir

D) ÜİX-nin risk faktoru vardır

E) Kardiomeqaliya aşkar edilir.62

. Menetriye xəstəliyi nədir:

A

) radiasion qastritB

) Eozinofil qastrit

C

) nəhəng hüceyrəli hipertrofik qastritD

) granulematoz qastrit

E

) kimyəvi ( reaktiv ) qastrit63. 55 yaşlı xəstə qida qəbulundan dərhal sonra yaranan epiqastral ağrılardan, hava

gəyirməsindən, 4-5 kq arıqlamadan şikayətlənir.3 ildir xəstədir.İldə 2-3 dəfə

kəskinləşmə olur (EQDS ilə təsdiqlənib, amma mədə selikli qişasının biopsiyası

aparılmayıb). Yerli xəstəxanada xora əleyhinə müalicə qəbul edib. Son 2 ayda ağrılar

güclənib. Xəstədə hansı patologiya ola bilər:

A) “A tip” xroniki qastrit

B) Mədə çıxacağının stenozu

C) Mədə xorası

D) Onikibarmaq bağırsağın xorası

E) Qastroezofaqeal reflüks64. 52 yaşlı xəstədə kəskin ön divar infarktı diaqnozu ilə boğulma tutması baş

vermişdir. Baxış zamanı diffuz sianoz, ağciyərdə çoxlu miqdarda müxtəlif kalibrli

yaş xırıltılar, nəbz-100/dəq, AT-120/100 mm.c.st. Bu hansı ağırlaşma ola bilər?

A) mədəciklərarası çəpərin cırılması

B) ağciyər arteriyası trombemboliyası

C) kardiogen şok

D) ağciyər ödemi


E) heç biri

65. Qlomerulonefritin patogenezində aşağıdakı faktorlar iştirak edir:

A) kapilyar mikrotrombların əmələ gəlməsi

B) filtrasiya edici yumaqcıqların səthində ‘‘antigen-antitel‘‘ komplekslərin yığılması

C) böyrəklərdə venoz və limfatik axının pozulması

D) bazal membranın immun iltihabı

E) plazmada zülal fraksiyalarının və anomal zülalların yığılması ilə gedən disproteinemiya66

. Aşağıdakı dərmanlardan hansını artmış sekretor funksiyalı xroniki qastritdə

xəstəyə təyin etmək lazımdır?

A

) panzinormB

) famotidin

C

) prednizalonD

) təbii mədə şirəsi

E

) betasid67. Mikoard infarktı zamanı hansı ritm pozğunluğu mədəciklərin fibrilyasiyasına

səbəb olur?

A) ventrikulər paroksizmal taxikardiyası

B) qulaqcıqların fibrilyasiyası

C) sinus taxikardiyası

D) tam atrioventrikulyar blokada

E) supraventrikulyar paroksizmal taxikardiya68. Xronik bronxitin meydana çıxmasında vacib risk faktoru hansıdır:

A) siqaret çəkmək

B) piylənmə

C) hipodinamiya

D) alkoqolizm

E) narkomaniya69

. Preparatlardan hansi mukolitik deyil?

A

) MukaltinB

) Eufillin

C

) BromheksinD

) AmbroksolE

) ASS


70. Revmatizmin aktiv fazasının etiotrop terapiyasında aşağıdakı preparatlardan

hansı təyin olunur?

A) indometasin

B) antiaritmik preparatlar

C) dellagil

D) penisillin

E) prednizolon71. Ağciyər ödemi zamanı aşağıdakı tələblərdən hansı icra olunur?

A) oksigen terapiya

B) morfin yeridilməsi

C) antikoaqulyantlar

D) furosemid yeridilməsi

E) infuzyon müalicə72. İnfeksion endokardit zamanı immunopataloji reaksiyanın gücləndiyi vaxt hansı

preparatdan istifadə olunur:

A) gentamisin

B) diklofenak

C) flukonazol

D) seftriakson

E) prednizolonКаталог: atu
atu -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
atu -> Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
atu -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
atu -> 1. a ğ ciy ə r X ə rç
atu -> 1. 2 il ə vv ə l dö ş q
atu -> 1. İ ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyil
atu -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
atu -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
atu -> 9 Derleme hellp sendromunda Acil Yaklafl›m Emergency Approach in hellp syndrome 1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə