Tromboz : patolojik olaylarYüklə 2.55 Mb.
tarix14.01.2017
ölçüsü2.55 Mb.Tromboz : patolojik olaylar

 • Tromboz : patolojik olaylar

 • sonucu dolaşımda oluşan

 • pıhtılar

 • Trombüs: kandaki elemanların oluşturduğu, dolaşımdaki solid kitleler veya tıkaçlar

 • Klinik bulgular:Vasküler obstruksiyon veya embolizasyon

Normal insanların geliştirmeyeceği durumlarda tromboz geliştirme riski altında bulunma durumu hiperkoagulabilite olarak adlandırılır.

 • Normal insanların geliştirmeyeceği durumlarda tromboz geliştirme riski altında bulunma durumu hiperkoagulabilite olarak adlandırılır.

 • .- Hiperkoagülabilite / protrombotik durumlar eşanlamlıdır.

 • - Hiperkoagülabilite / protrombotik durumlar eşanlamlıdır.

 • - Hiperkoagülabilite, primer ( herediter) ve sekonder ( akkiz ) olarak ikiye ayrılır.Trombofili terimi ise tekrarlayan venöz tromboembolizm eğilimini ifade eder ve daha çok derin ven trombozuna yatkınlığı yansıtır

 • Trombofili terimi ise tekrarlayan venöz tromboembolizm eğilimini ifade eder ve daha çok derin ven trombozuna yatkınlığı yansıtırAPC–Rez. (FVL Mut.)

 • APC–Rez. (FVL Mut.)

 • Protrombin 20210 mut.

 • Hiperhomosisteinemi

 • Protein S eksik

 • Protein C eksik

 • AT –III eksik

-VTE aile hikayesi olanlar

 • -VTE aile hikayesi olanlar

 • -Tekrarlayan idiopatik trombozu olanlar

 • -Genç yaşta trombozu olanlar

 • -Belirgin risk faktörü olmadan tromboz gelişenler

 • -Alışılmamış bölgelerde tromboz oluşanlar

 • -Kumadin ile ilişkili cilt nekrozu gelişen bireyler

 • -Purpura fulminans tanısı konulan yeni doğan

 • -Tekrarlayan fetal kayıplarAktif protein C direnci (Faktör V Leiden)

 • Aktif protein C direnci (Faktör V Leiden)

 • Antitrombin III (AT III düzeyi )

 • Protein C ve S düzeyi

 • Lupus inhibitörü ve antikardiyolipin antikorlar

 • Homosistein (kanda ve idrarda).

 • HAM testi (PNH açısından).

 • Hb elektroforezi (Sickle cell anemi).

 • Protrombin mutasyonu,MTHFR mutasyonu açısından moleküler analizler.Koagülasyon aktivasyon testleri

 • Koagülasyon aktivasyon testleri

 • Fibrinopeptit-A

 • Protrombin Fragman 1+2.(PF 1+2)

 • Trombin-antitrombin kompleksi (TAT).

 • Fibrinolizis testleri

 • D-Dimer

 • Eauglobulin lizis testi

 • Plazminojen miktar ve niteliği

 • Doku plazminojen aktivatör (t-PA) düzeyi.

 • Plazminojen aktivatör inhibitörü (PAI) tayini.Normalde APC , FVa ve FVIIIa’yı kofaktör protein S varlığında inaktive eder .

 • Normalde APC , FVa ve FVIIIa’yı kofaktör protein S varlığında inaktive eder .

 • O.D. aktarılan FVL mutasyonu aktive Protein C (APC)’nin Faktör V üzerindeki bağlanma yerlerinden birinde bozulmaya sebep olur.

 • Faktör V , FV Leiden mutasyonu varlığında protein C tarafından inaktive edilemez yani protein C'ye karşı bir direnç (rezistans) oluşur. Buna Aktive protein C (APC) rezistansı denir, bu da artmış trombin oluşumu ve hiperkoagulapatiye yol açar.

 • APC rezistansı gösterilen olguların %80-90’inde FV Leiden mutasyonu bulunduğu bildirilmiştir.

-Heterozigot PC eksikliğinde tromboz riski 7 kat artar.

 • -Heterozigot PC eksikliğinde tromboz riski 7 kat artar.

 • -Heterozigotlarda PC düzeyi %35-65 bulunur.

 • -Homozigotlarda ise yeni doğan döneminde purpura fulminans görülür. Mortalitesi yüksektir.-Protein S normalde APC’nin kofaktörüdür.

 • -Protein S normalde APC’nin kofaktörüdür.

 • -PS eksikliğinde heterozigotlarda tromboz riski PC eksikliğine göre daha düşüktür.

 • -Homozigot eksiklikte ise yine purpura fulminans görülebilir.-ATIII : trombin, FXa, IXa, XIa ve XIIa’yı inhibe eder.

 • -ATIII : trombin, FXa, IXa, XIa ve XIIa’yı inhibe eder.

 • -Heterozigot ATIII eksikliği olanlarda AT düzeyleri % 45-75 arasındadır.

 • -Bu olgularda tromboz riski 5 kat artmıştır.

 • -Homozigot durum yaşamla bağdaşmaz.-FVIII yüksekliği olanlarda tromboz eğiliminin arttığı gösterilmiştir.

 • -FVIII yüksekliği olanlarda tromboz eğiliminin arttığı gösterilmiştir.

 • -FVIII düzeyi % 200’nin üzerinde olanlarda tromboz riski 4-6 kat artmıştır.

 • - FVIII yüksekliği olup tromboz öyküsü

 • olanlarda rekürrens riski % 10 olarak belirlenmiştir.MTHFR gen mutasyonunda metilentetrahidrofolat enzim geninde mutasyon sonucu homosistein düzeyi artar (hiperhomosisteinemi)

 • MTHFR gen mutasyonunda metilentetrahidrofolat enzim geninde mutasyon sonucu homosistein düzeyi artar (hiperhomosisteinemi)

 • En sık C677T mutasyonu görülür. Toplumlarda %10-15 oranında görülür.

 • Hiperhomosisteinemi MTHFR gen mutasyonu dışında başka nedenlerle de oluşabilir.

 • MTHFR mutasyonunun tekrarlayan gebelik kayıpları ile ilişkisi çalışmalarda net olarak gösterilememiştir.

 • Çalışmaların bazıları MTHFR mutasyonu ile tekrarlayan düşükler arasında ilişki olduğunu gösterirken çoğu çalışmada bir ilişki gösterilememiştir.Hiperhomosisteinemi: Hem arteriyel hem de venoz tromboza neden olabildiği gosterilmiş tek trombofili nedenidir.

 • Hiperhomosisteinemi: Hem arteriyel hem de venoz tromboza neden olabildiği gosterilmiş tek trombofili nedenidir.

 • Kalıtsal ve edinsel nedenler ile gelişebilmektedir.

 • Son calışmalarda MTHFR mutasyonlarının toplumda çok sık gorulduğu, folik asit eksikliği olmayan mutantlarda homosistein düzeyinin normal olduğu gosterilmiştir.

 • Bu nedenle MTHFR mutasyonları ile tromboz arasındaki ilişki tartışmalıdır.Trombozlar Arter veya ven sisteminde oluşabilir.

 • Trombozlar Arter veya ven sisteminde oluşabilir.

 • Trombozun hangi sistemde oluştuğuna göre farklı klinik bulgular ortaya çıkar

 • Arteryel trombozlar; doku iskemisi ve nekrozuna yolaçar.

 • Akut arteryel trombozlarda , tromboz distalinde iskemi ve nekroz (gangren) gelişir. İlgili dokuda şiddetli ağrı vardır

 • İskemik dokunun tipi ve lokalizasyonuna göre değişen semptom ve fizik bulgular ortaya çıkar.Mezenter arter trombozunda şiddetli karın ağrısı koroner arter trombozunda anjina pektoris gözlenir.

 • Mezenter arter trombozunda şiddetli karın ağrısı koroner arter trombozunda anjina pektoris gözlenir.

 • SSS’nin art. trombozlarında, çeşitli nörolojik kusurlar gelişir.

 • Eksremite arterlerinin akut trombozlarında ilgili ekstremite , soğuk , soluk , şiddetli ağrılıdır, nabız alınamaz.Venöz trombozlarda dokuda geri dönüş engellenir,” konjesyon” ortaya çıkar (ödem).

 • Venöz trombozlarda dokuda geri dönüş engellenir,” konjesyon” ortaya çıkar (ödem).

 • Trombozun yer ve boyutuna göre, semptomların tipi ve şiddeti farklıdır.

 • Venöz trombüsler, bulundukları yerden koparak, arteryel sisteme karışabilirler (embolizasyon).Akut venöz trombozda ilgili doku sıcak , kırmızı ödemli , ağrılıdır.

 • Akut venöz trombozda ilgili doku sıcak , kırmızı ödemli , ağrılıdır.

 • Ağrı çok şiddetli değildir.

 • Kronik venöz trombozlarda , tromboz distalinde ödem ve kollateral gelişimi gözlenir.

 • Venöz trombozlar sıklıkla alt ext. lerde olur.

 • Ancak VCS , femoral , aksiller , subklaviyan venlerde de tromboz gelişebilirİyi bir anamnez ve fizik bulgular ,

 • İyi bir anamnez ve fizik bulgular ,

 • Aile anamnezi / ağacı,

 • AT III, Protein C, S, APC direnci ölçümü

 • genetik testler ,gerekirse tekrarı

 • Hemoglobin elektroforezi (S Hb )

 • Bunların “normal olması halinde”, çok seyrek raslanan “diğer” herediter tromboz nedenleri de araştırılır.

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə