Siyasi Partiyaların Sosyal-İqtisadi Proqramları Koalisiya „Gürcü Arzusu“Yüklə 26.32 Kb.
Pdf просмотр
tarix21.03.2017
ölçüsü26.32 Kb.

Siyasi Partiyaların Sosyal-İqtisadi Proqramları

Koalisiya „Gürcü Arzusu“

Səhiyyə sistemində son illər ərazində həyata keçirilən ağılsız “reformalar” nəticəsində, Gürcütan əhalisinin 70%-

da  artığı  tibbi  xidmətdən  kənarda  qalıbdır.  Medikamentlərin  qiyymətləri  həddindən  artıq  bahadır.  Əhalinin

əə

ksəriyyəti ailə büdcəinin böyük hissəsini dərmanlar almağa və həkimlərlə konsultasiyalara xərcliyir. Çoxununisə  müalicə  üçün  lazımlı  vəsaitləri  heç  yoxdur.  Səhiyyə  sistemində  bu  günə  qədər  birləşmiş  milli  siyasət  və

həmçinin  dövlət  səviyyəsində  tibbi  xidmət  göstərənlərin  qiyymətləndirilməsi  kriteriyaları  və  mexanizmləri

hazırlanmamışdır.

QİYYMƏTLƏNDİRMƏ KRİTERİYALARI VƏ MEXANİZMLƏRİ

Sistem  regiyonal  və  funksiyonal  prinsiplərə  və  səviyyələrə  əsasən  bölünməmişdir.  Müvafiq  olaraq,  onların  heç

birinin  səlahiyyətləri  və  məsuliyyətləri,  cavabdehlikləri  müəyyən  edilməmişdir.    Sığorta  şirkətləri  üçün  millət  və

dövlət qaşısında məsuliyyətli edən sistem mövcud deyil. Müasir standartlar/gaidlainlar və protokollar, sonsuz tibbi

təhsil və inkişaf kimi davranış tənzimlənməsi formaları demək olar ki istifadə olunmur.

Dövlətin rolu və əsas prinsiplər

Dövlət öz əhalisinin sağlamlığının qayğısına qalır və tibbi xidmətin əldə edilə bilinməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

Dövlətlə birlikdə əhalinin də fərdi və ya kollektiv olaraq, şəxsi sağlamlığının qorunmasının planlaşdırılmasında və

həyata  keçirilməsində  iştirak  etmək  hüququ  vardır.  Gürcüstan  səhiyyəsinin  əsas  hədəfi  əhalinin  sağlamlığının

daimi olaraq təkmilləşməsi olacaqqdır. Bu hədəfə nail olmaq üçün hər iştirak edən tərəfin (xidmət göstərənlərin,

qərarlar alanların, maliyyələşdirənlərin) birgə əməyi lazımdır.

Gürcüstanın səhiyyə sisteminin xüsusiyyətləri sonrakılar olacaqdır :

-         Keyfiyyətli səhiyyə xidməti hamı və azad əldə ediməsi üçün;

-         Dövlətin təyin etdiyi əsas səbət əməliyyatı;

-         Dövlətin tənzimləyici rolu;

-         Xəstəliyin qarşısının alınması yönümlü ilkin səhiyyə şəbəkə əməliyyatları;

-         Dövlət və şəxsi sistemlər üçün konkret mühitlər yaratmaq;

-         Əlavə xidmətin azad seçimini təmin etmək.

Seçki  bloku  “Bidzina  İvanişvili  –  Gürcü  Arzusu”  hakimiyyətə  gəldikdən  sonra,  səhiyyə  sisteminin  reformalarının

birinci  mərhələsində,  hər  bir  Gürcüstan  vətəndaşı  sağlamlıq  sığortasının  universal  baza  paketi  ilə  təmin

olacaqdır.  Bu  paket  keyfiyyətli  tibbi  xidmətlərdən  istifadə  etmək  imkanllarını,  maliyyə  risklərindən  qorunmağı,

xəstəliklərin aradan qaldırılmasını və baza paketi ilə nəzərə alınan müalicələri nəzərdə tutur.

Səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsinin təşkil və idarə edilməsi

 

Səhiyyə  sisteminin  maliyyələşdirilməsi  təkmilləşdirilməsi  üçün  dünyada  istifadə  edilən  mexanizmlər  olacaqdır.Qeyri-hökümət,  qeyri-maliyyə  müəssisələri  yaranacaqdır,  hansılar  ki,  maliyyələrin  administrasiyasını,

təchizatçıların  (tibbi  heyyətlər,  xəstəxanalar)  seçilməsini  və  maliyyələşdirməsini  həyata  keçirəcəklər.  Onun

şurasına,  dövlət,  xəstə,  tibbi  heyət,  sığorta  və  QHT  (O  cümlədən  həmkarlar  ittifaqlarının)  nümayəndələri  daxil

olacaqlar.

Qanunvericilik  təşəbbüsləri,  müəssisələrin  fəaliyyətinin  monitorinqi,  baza  səbətinin  müəyyən  edilməsi-əncamı,

tənzimləyici fəaliyyətlər (Lisenziyalaşdırma, sertifikatlaşdırma, keyfiyyətə nəzarət, davamlı tibbi təhsilə imkanlar

yaratmaq),  ictimai  səhiyyə  programlarının  maliyyələşdirilməsi  və  idarə  edilməsi  səhiyyə  nazirliyinin  funksiyaları

kimi müəttən ediləcəkdir.

Mərkəzi  və  yerli  hakimiyyətin  funksiyyaları  bölünmüş  olacaqdır.  Mərkəzi  səviyyədə  sistemin  maliyyələşdirilmə

siyasəti  hazırlanacaqdır,  eczaçılığın  tənzimlənməsi,  həkimlərin  və  tibbi  müəssisələrin  (dövlət,  şəxsi)

lisenziyaşdırılması  və  səhiyyə  siyasətinin  koordinasiyası  həyata  keçiriləcəkdir,  həmçinin,  tibbi  texnologiyaların

yoxlanılması (kalibrləmə, metrologiya) sisteminin fəaliyyəti də təmin ediləcəkdir.

Yerli  səviyyədə  ictimai  səhiyyə  departamentləri  yaranacaqdır,  hansılar  ki,  epidemik  tədqiqatlar  vasitəsi  ilə


logikaya  uyğun  ehtiyacları  və  tələbatları  öyrənəcəklər  və  analiz  edəcəklər,  problemləri  identifikasiya  edib,

mərkəzi  hakimiyyətə  təqdim  edəcəklər;  İlkin  Səhiyyə  Xidmətinin  yerli  sahə  şəbəkələri  onlara  daxil  olacaqlar,

onlar  necə  ki,  adi  və  ümumi  xəstəliklərlə,  eləcə  də  ictimai  səhiyyə  siyasətinin  hazırlanması  və  həyata

keçirilməsi ilə məşğul olacaqlar.

Məlumatların  vahid  bazası  yaranacaqdır.  Ona  əsaslanaraq,  səhiyyə  sisteminin  ehtiyaclarının  relistik  analizi,

planlaşdırmaq,  adekvat  qərarlar  almaq  prosesini  idarə  etmək  və  düzgün  müdaxilələr  həyata  keçirmək  mümkün

olacaqdır.

Çəxsi  sığorta  şirkətləri  əlavə,  baza  səbəti  ilə  nəzərə  alınandan  artıq  xidmət  göstəməyə  qoşulacaqlar.

Gürcüstanın xəstəxana sektoru dövlət, bələdiyyə və şəxsi xəstəxanalarla təqdim olacaqdır. Səhiyyə sisteminin

maliyyələşdirilməsi.Səhiyyə sisteminin dövlət maliyyələşdirmə modeli sonrakı prinsipıərə əsaslanacaqdır:

-            Standartlaşmış baza istifadəsi səbəti müəyyən ediləcəkdir, hansı ki, bütün əhali üçün birgə olacaqdır;

-            Şəxsi sığorta şirkətlərinə tamamlayıcı və əlavə xidmətlər göstərmək hüququ veriləcəkdir;

-            Tamamlayıcı və əlavə xidmətlərin alınması məqsədi ilə rəqabətə imkan yaranacaqdır;

-                        Baza  səbətləri  üçün  premiumların  qiyymətini  dövlət  həyata  keçirəcəkdir  və  fərdi  sağlamlıq  riski  ilə

ə

laqədar olmayacaqdır.Dövlət  tərəfindən  müəyyən  edilən  və  maliyyələşdirilən  baza  istifadəsi  səbətinə  o  xidmətlər  daxil  olacaqdır,

hansılar ki, sağlamlıq sığortası ilə tam olaraq maliyyələşdiriləcəkdir:

·Ambulator xidmətlərin (ailə/kənd həkimi və mütəxəssislər);

·Profilaktik müayinələr (skrining) və aşı (peyvəndləmə);

·Təcili tibbi yardım;

·Xəstəxana xidmətləri;

·Hamiləlik və qayğı çatdırılması;

·Diaqnoz və sonsuzluq müalicəsi;

·Onkoloji xəstəliklərin müalicəsi (şüa terapiyası, kemoterapi daxil olmaqla)

·Fövqəladə Stomatologiya;

·Dərmanlar - ilkin istifadə olunan (esensiyal)

·Dərmanlar - 50% endirim..

Bununla, səhiyyənin xüsusi istiqamətlərinin program maliyyələşdirilməsi həyata keçiriləcəkdir, əsasən:

·Diabet Proqramı (ikiqat maliyyələşdirmə);

·Psixi Sağlamlıq Proqramı (maliyyələşdirmə ikiqat olacaq);

·Anti-quduzluq (quduzluq) yardım proqramı (ikiqat maliyyələşdirmə);

·Təhlükəsiz Qan Proqramı (ikiqat maliyyələşdirmə);

·Vərəm proqramı;

·HİV/VİÇ proqramı;

·Dializisa və böyrək nəqli proqramı;

·Narkomaniya müalicə proqramı;

·Epidemioloji nəzarət proqramı;

·Sağalmaz xəstələrə palliativ qayğı proqramı;

·Nadir xəstəlikləri olan xəstələrin müalicəsi üçün proqram;

·Peşə xəstəliyin qarşısının alınması proqramları;

·Tibbi Təhsil və Araşdırmalara Dəstək Proqramı;

·Əlilliyi olan insanlar üçün qayğı proqramı.

Tibbbi  xidmətin  göstərilməsi  və  keyfiyyəti.  Tibbi  xidmət  bütün  ölkə  maştabı  ilə  bərabər  olaraq  bölünəcəkdir  ki,

ə

haliyə ölkənin hər bir nəqtəsində keyfiyyətli tibbi yardımdan istifadə etmək imkanı verilsin.Tibbi  yardımın  keyfiyyəti  daxili  və  xarici  audit,  keyfiyyət  idarə  ofisləri,  keyfiyyətə  nəzarət  programları,

qiyymətləndirmək  indikatorları,  akreditasiya  standartları,  xəstə  təhlükəsizliyi  standartları  və  risklərin  idarəsi

standartları  ilə  təmin  ediləcəkdir.  Heyyət  texniki  təhlükəsizlik  metodologiyalarını  istifadə  edərək  təlimdən

keçəcəkdir. Fiziki, maliyyə, keyfiyyət əlverişliliyi təmin olacaqdır. Sübut edilmiş qərarlarla əməliyyat ediləcəkdirvə tibbi yardımın etika normaları qorunacaqdır.

 

Qadınlar:Daxili Ardıcıllıq 

6 - Demək olar ki, tamamilə ardıcıldırFaktiki Dəqiqlik 

6 - Təxminəən hamısı doğrudurHəyata Keçiriləbiləcəyi 

6 - Təklif edilən siyasətin həyata keçirilməsi qısa və orta müddətdə tamamiə mümkündürİdeoloji/Siyasi Xəritədəki Yeri 

5 - Partiyaının mövzu ilə əlaqədar mövqeyi mülaim sosialist kimi xarakteristika edilirİqtisadi Təsdiqləmələr 

5 - Siyasətin müsbət nəticələrə səbəb olması mümkündür

http://www.econpolicyfact.ge/az/election/1/party/koalisiya-gurcu-arzusu/platform/djandatsva

(http://www.econpolicyfact.ge/az/election/1/party/koalisiya-gurcu-arzusu/platform/djandatsva)Каталог: election


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə