Руководство для врачей. Под редакцией Ю. К. Скрипкина, В. Н. Мордовцева, M.,Медицина, 1999Yüklə 172 Kb.
səhifə1/3
tarix09.02.2017
ölçüsü172 Kb.
növüРуководство
  1   2   3
Dermatovenerologiya ixtisası üzrə 172 test nümunəsi

Qarışıq mövzular

1) Tər vəzinin xoşxassəli şiş xəstəliyi necə adlanır:
A) melanoma

B) bazalioma

C) sirinqoma

D) lipoma

E) trixoepitelioma
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина, 1999.
2) Sifilisin birincili profilaktikasına daxildir:
A) təsadüfi cinsi kontaklardan çəkinmək

B) prezervadivlərin istifadəsi

C) risk qruplarla işin aparılması

D) hamısı düzdü

E) sanitar maarif
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
3) «Psoriatik üçlük» simtomunun diaqnostikası üçün tədqiqat üsulunu göstərin:
A) mexaniki qıcıqlanma

B) palpasiya

C) diaskopiya

D) «çimdik» üsulu

E) qrattaj
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина, 1999.
4) Urogenital mikoplazmozun törədicisi deyil:
A) Mycoplasma genitalium

B) Ureaplasma parvum

C) Mycoplasma pneumoniae

D) Mycoplasma hominis

E) Ureaplasma urealyticum
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
5) Şankroidin başlanğıc terapiyasında hansı preparatlar istifadə olunur:
A) azitromisin

B) biseptol

C) doksisillin

D) ekstensillin

E) eritromisin
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
6) Venerik limfoqranulyematozun gecikən fəsadlarına aiddir:
A) cinsi orqanların elefantiyazı

B) periostit

C) limfositoma

D) uretrit

E) polinevritlər
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
7) Ureaplasma urealyticum mənşəli mikoplazmozun seçim preparatı hansıdır:
A) cozamisin

B) azitromisin

C) ofloksasin

D) hamısı düzdür

E) doksisiklin
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
8) Südəmər uşaqlarda ilkin anadangəlmə sifilis zamanı “suitipəncəsi ” müşahidə edilir:
A) Hetçinson triadasında

B) Robinson-Furnye çapıqlarında

C) Parro psevdoparaliçində

D) anadangəlmə çıxıqlarda

E) Hohzingerin infiltrasiyasında
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
9) Ikincili sifilisdə ağız boşluğunun selikili qişaıların zədələnməsinə differensiasiya olunmayan xəstəliyi göstərin:
A) qırmızı yastı dəmrov

B) aftoz stomatit

C) lakunar angina

D) bütün sadalananlar

E) skarlatina
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
10) Eroziv sifilitik papulalarla differensiasiya olan xəstəliyi göstərin:
A) həqiqi pemfiqus

B) herpes

C) çoxformalı eksudativ eritema

D) qırmızı yastı dəmrov

E) bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
11) Sifilitik alopesiya ilə differensiasiya olunmayan xəstəliyi göstərin:
A) iri ocaqlı alopesiya

B) qırmızı qurd eşənəyi

C) Brokun psevdopelladası

D) trixotillomaniya

E) trixomikozlar
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
12) Üçüncülü rozeola ilə differensiasiya olan xəstəliyi göstərin:
A) bütün sadalananlar

B) cəhrayı dəmrov

C) Aftseliuş-Lipşüts eriteması

D) Daryenin mərkəzdənqaçan halqavari eriteması

E) Vende fiqurlu eriteması
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
13) İxtioz zamanı hansı növ maddələr mübadiləsinin pozulması müşahidə olunur:
A) hamısı

B) piy


C) zülal

D) heç biri

E) korbon
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
14) Piqment kserodermaya xass olmayan əlaməti göstərin:
A) dəridə xoş və bəd xassəli şişlərin əmələ gəlməsi

B) xəstəyə gün şüalarının əks təsiri

C) dərinin açıq hissələrinin zədələnməsi

D) eritrodermiya

E) teleanqioektaziyalar, atrofiyalar,ziyilbənzər törəmələr
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
15) İxtiozun müalicəsində bazis terapiya hansıdır:
A) kortikosteroidlər

B) antiqistaminlər

C) vitamin A

D) prospidin

E) UBŞ
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
16) Kliniki şəkil hansı xəstəliyə uyğundur: Üz,bədən və ətraflarda müxtəlif forma və ölçülərdə 50-dən yuxarı süd gəhvəyi ləkələr,7-8 dənə neyrofibromalar,sümük sistemində deformasiyalar(üzdə və ətraflarda assimetriya əlamətləri)
A) Prinql-Burnevil xəstəliyi

B) xloazma

C) ksantomatoz

D) Rexlinqxanzen xəstəliyi

E) porfiriya
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
17) Aşağıdakı sadalanan xəstəliklərdən piy vəzilərinin adenoması üçün xarakterikdir:
A) dəri vərəmi

B) piy vəzilərin adenoması, tuberoz skleroz

C) sızanaq xəstəliyi

D) vitiliqo

E) neyrofibromatoz
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
18) Tuberoz skleroz (Prinql-Burnevil) xəstəliyinə xass olmayan əlaməti göstərin:
A) üz, alın nahiyəsində şişəbənzər elementlər

B) MSS (Mərkəzi sinnir sisteminin zədələnməsi: Epilepsiya, psixiki inkişafda qerı qalma)

C) piy vəzilərin adenoması

D) depiqmentasiya ləkələri

E) ağ ciyərdə rentqenoloji olaraq birincili tuberkulyoz ocaqları
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
19) Bazaliomaya xass olmayan növünü göstərin:
A) səthi

B) xoralı

C) dərin

D) piqmentli

E) şişəbənzər
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
20) Xoçkin xəstəliyi hansı qrupp xəstəliklərə aiddir:
A) dəri atrofiyalarına

B) limfomalara

C) neyrodermatozlara

D) qenodermatozlara

E) qovuqlu dermatozlara
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
21) Bədxassəli limfomaların müalicəsində hansı qrupp preparatların istifadəsi əsasdır:
A) kortikosteroidlər

B) immunodeppressantlar

C) vitaminlər

D) poliximioterapiya

E) antiqistamin preparatlar
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
22) Aşağıdakı kliniki şəkil hansı xəstəliyə xassdır: Kişilərdə yalnız sünnət nahiyyəsində kəskin sərhədli, al-qırmızı, məxmərəbənzər və ya parıltıl ocaq, yastıhüceyrəli xərçəngə meyilli olan,ikincili infeksiya uğrayan zamanı ağ irinli torla örtünən ocaq.
A) qırmızı yastı dəmrov

B) psoriaz

C) pemfiqus

D) göbələkşəkilli mikoz

E) eritroplaziya Keyera
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
23) Silindromanın ən çox rast gələn nahiyyəsi:
A) yuxarı və aşağı ətraflar

B) büküklər

C) sinə və kürək

D) dirsək və diz

E) başın tüklü hissəsi və üz
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
24) Solitar bazaliomanın müalicəsində hansı üsul daha önəmlidir:
A) UBŞ

B) antibiotiklər

C) cərrahi

D) vitaminlər

E) retinoidlər
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
25) Bədxassəli melanomanın müalicəsi harada keçirilməlidir:
A) kosmetoloji-cərrahi şöbə

B) poliklinikanın cərrahi kabinetində

C) onkoloji tibb müəssəsində

D) dəri-zöhrəvi dispanserdə

E) birləşmiş respublika xəstəxanasında
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
26) Çəhrayı dəmrovun səpgi dövrünün müddətini göstərin:
A) 1-2 gün

B) 6-8 həftə

C) 2-3 həftə

D) 1-2 həftə

E) 3-7 gün
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина, 1999.
27) Çəhrayı dəmrov xəstəliyinin birincili morfoloji elementini göstərin:
A) urtika

B) vezikula

C) pustula

D) qabarcıq

E) ləkə
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина, 1999.
28) İkincili piodermiya ilə hansı xəstəliklər daha çox ağırlaşır:
A) çəhrayı dəmrov,ixtioz

B) neyrofibromatoz, piqment kseroderması

C) qoturluq, ekzema

D) vitiliqo, neyrodermit

E) qırmızı yastı dəmrov, psoriaz
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
29) Norvec qoturluğun müalicəsində hansı dərman preparatı istifadə olunur:
A) sabun və sodalı vannalar

B) spreqal

C) neotiqazon

D) kükürd-salisil məlhəmi

E) immunostimulyatorlar
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
30) Faktorlardan hansı Norveç qoturluğunun səbəbi ola bilər:
A) ektoparazitlər

B) immunodefisit

C) ev heyvanları

D) qoturluq olan xəstə ilə cinsi əlaqə

E) stress
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
31) Xərçəngyönlü displastik vəziyyətlərin monitoringi məqsədi ilə 16 və 18 İPV tiplə yoluxmuş qadınları ildə 2 dəfə hansı müayinələrdən keçmək məsləhətdir:
A) AlAT, AsAT

B) kolposkopiya və servikal sitoloqiya

C) KT

D) qanın ümumi analiziE) daxili orqanların USM
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия, заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем. Руководство для практикующих врачей. Под редакцией А.А.Кубановой, В.И.Касиной, М., Литтерра, 2005.
32) Ureaplazmaların “qızıl standart” laborator müayinə metodu:
A) zəncirvari polimeraz reaksiyası

B) hemaqqlyusinasiya

C) bakterioloji

D) bakterioskopik

E) immunoferment analiz
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
33) Paltar pedikulyozu üçün xarakter olan yoluxma yolunu göstərin:
A) torpaqla kontakt

B) infeksiyalı alt paltarları

C) ev heyvanları ilə kontakt

D) cinsi əlaqə

E) ağcaqanad sancması
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
34) Qonoreyanın ağırlaşmamış formalarına aid deyil:
A) uretrit

B) servisit

C) vulvovaginit

D) orxit


E) sistit
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
35) Hansı daxili orqanlar daha çox sarkoidoz zamanı zədələnir (54-57%) :
A) periferik limfa vəziləri

B) dalaq


C) qara ciyər

D) ağ ciyər

E) gözlər
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1
36) Dəri sarkoidozunun atipik formasını göstərin
A) dərialtı düyünlü Darye-Russi sarkoidi

B) diffuz-infiltrativ sarkoid

C) xoralı sarkoid

D) iri düyüncüklü sarkoid

E) xırda düyüncüklü sarkoid
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, M., Медицина, 1995.
37) Sarkoidoz xəstəliyi kimlərdə çox təsadüf olunur :
A) 40 yaşdan yuxarı kişilərdə

B) 15 yaşdan yuxarı qızlarda

C) 15 yaşdan yuxarı oğlanlarda

D) uşaqlarda

E) 40 yaşdan yuxarı qadınlarda
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, M., Медицина, 1995.
38) Sadə herpesin reaktivasiya səbəbləri nə ola bilər:
A) arterial təzyigin yüksəlməsi

B) helmint invaziyası

C) şəkər xəstəliyi

D) anemiya

E) soyuqdəymə, stress
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
39) Qonoreyanın ağırlaşmış formalarına aid deyil:
A) prostatit

B) servisit

C) endometrit

D) periuretral vəzilərin absesi

E) salpinqoofarit
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
40) Qonoreyanın ekstragenital formalarına aid deyil:
A) anorektal zədələnmə

B) gözlərin zədələnməsi

C) daxili qulağın zədələnməsi

D) ağız boşluğu-udlaq zədələnməsi

E) oynaqların zədələnməsi
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
41) Qızlarda kəskin qonoreyalı vulvovaginit yoluxma müddətindən neçə vaxta inkişaf edir:
A) 5-7 gün

B) 2 həftə

C) 3 gün

D) yarımil

E) 1 ay
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
42) Herpesəbənzər Dürinq dermatitində bazis terapiya hansıdır:
A) retinoidlər

B) sulfon preparatları

C) analgetiklər

D) antibiotiklər

E) sitostatiklər
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина, 1999.
43) Dərinin gecikmiş porfiriyası zamanı ən önəmli müalicə üsulunu göstərin:
A) antibiotiklər

B) qlükortikosteroidlər

C) antihistamin preparatlar

D) antioksidant preparatlar

E) qan buraxma
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина, 1999.
44) Sadalanan əlamətlərdən hansı dərinin gecikmiş porfiriya xəstəliyinə xass deyil:
A) açıq çəhrayı rəngdə papula üzəri ağ-gümüşü kəpəklərlə örtülü—diz və dirsək oynaqlarında

B) günəşə qarşı həssaslıq

C) mikrosistlər, hipertrixoz, piqmentasiya

D) dərinin travmatizasiyaya meyilliki

E) dərinin ən çox zədəyə uğrayan yerlərdə qovuqlu elementlərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина, 1999.
45) Pellaqra xəstəliyinə xass olan əlamətləri göstərin:
A) dermatit, , anqioektaziya, qaşınma

B) dermatit, diareya, demensiya

C) dermatit, ksantomatoz, alopesiya

D) dermatit, avitaminoz, alopesiya

E) dermatit, avitaminoz, seboreya
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, M.,Медицина, 1999.
46) 8 yaşa qədər qızlarda xlamidiya mənşəli vulvovaginit hansı preparat ilə müalicə olunur:
A) penisillin

B) doksisillin

C) eritromisin

D) biseptol

E) aspirin
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
47) Aşağıda göstərilən klinik şəkillər sadalanan xəstəliklərdən hansında müşahidə edilir: Erkən yaşlarda dəridə boz və ya qəhvəyi rəngdə papillomatoz zigiləbənzər zədə ocaqların əmələ gəlməsi, tək və yaxud çox şəkildə sinir və damar boyunca yerləşməyə meyilli olan xətt formasında, ləng inkişaf edən, özü sağalmağa meyilli olmayan:
A) seboreyalı dermatit

B) papillomatoz zigiləbənzər xətt şəkilli nevus

C) qırmızı yastı dəmrov

D) ixtioz

E) adi zigil
Ədəbiyyat: Т.Фицпатрик, Р.Джонсон и другие. Дерматология: Атлас – справочник. М., Практика, 1999.
48) Hansı xoşxassəsi şiş xəstəliyi nəzərdə tutulur: Alt təbəqələrlə bitişməmiş, dəri sətindən qabarmış, bərk konsistensiyalı boz-çəhrayı və ya normal dəri rəngdə, ortası çöküntülü, buynuzlu bozumtul bərk möhtəviyyətli tək yerləşən dairəvi törəmə. 1ay ərzində maksimal ölçülərə nail olur və 2-3 həftədən sonra reqessiyaya doğru uğrayır:
A) qocalıq keratoması

B) nahənq kontaqioz mollyusk

C) bazalioma

D) adi zigil

E) keratoakantoma
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
49) Aşağıda göstərilən klinik şəkillər sadalanan xəstəliklərdən hansında müşahidə edilir: Zədə ocaqların lənq inkişafı, sərhədləri qeyri düz, üzəri qeyri hamar, qartmaqlarla örtülmüş, hüsusən apokrin tər vəziləri olan nahiyyələrdə lokalizasiya edilir (qadınlarda əsasən süd vəzisinin qiləsində və onun ətrafında). Subyektiv olaraq qaşınma qeyd edilir.
A) Pecet xəstəliyi

B) qırmızı yastı dəmrov

C) ekzema

D) psoriaz

E) leyşmanioz
Ədəbiyyat: Т.Фицпатрик, Р.Джонсон и другие. Дерматология: Атлас – справочник. М., Практика, 1999.
50) Hiperelastik dəri nə deməkdir :
A) Bu kollaqen sintezi ilə əlaqədar birləşmiş toxumaların qeteroqen irsi xəstəliyidir

B) dəri, sinir və sümük sistemlərin qusuru

C) dəri atrofiyası

D) vaxtından tez dəri qocalması

E) dərinin elastikliyini itirilməsi ilə əlaqədar birləşmiş toxumaların qeteroqen qrupp xəstəliyidir
Ədəbiyyat: T.Фицпатрик, Р.Джонсон и другие. Дерматология: Атлас – справочник. М.,
51) Hansı xəstəlik üçün ilkin klinik əlamətlər xarakterikdir: Boz-qara rəngli hiperpigmentasiya əsasən qoltuq altı nahiyyəsində və iri büküklərdə: sarğı arası, qasık-bud, diz, dirsək büküklərində və boynun yan sətlərində, həmçin göbək və süd vəzisinin qiləsi ətrafında, əl və ayaqların üst sətində yerləşir.
A) ixtioz

B) ovuc-pəncə keratodermiyası

C) Akantosis nigrikans

D) Yadasson-Levandovskiy sindromu

E) Darye xəstəliyi
Ədəbiyyat: Т.Фицпатрик, Р.Джонсон и другие. Дерматология: Атлас-справочник. Пер.с англ., M., Практика, 1999.
52) Qlukokortikoid müalicəsi zamanı olmayan ağırlaşmanı qeyd edin:
A) arterial hipertenziya

B) osteoporoz

C) kuşinqoid

D) steroidli diabet

E) demensiya
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
53) PUVA-terapiya nədir :
A) məlhəmlərin fonoforezi

B) lokal UBŞ

C) fotosensibilizatorların və uzun dalğalı UBŞ-rın birgə təsiri

D) orta dalğalı UBŞ

E) qanın UBŞ (ultra bənövşəyi şüalanması)
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
54) Hansı xəstəliklər zamanı antibiotik istifadə olunur:
A) alopesiya

B) psoriaz

C) vitiligo

D) zigillər

E) sifilis
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
55) İslatma hansı vəziyyətdə istifadə olunur:
A) kəskin nəm olmayan iltihabi proseslərdə

B) yuksək tərləmədə

C) yarımkəskin nəm olmayan dermatitlərdə

D) xroniki iltihabi proseslərdə

E) kəskin nəm proseslərdə
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
56) Virus əleyhinə olan preparatlara aiddir:
A) lamizil

B) asiklovir

C) ftorokort

D) nikotin turşusu

E) penisillin
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
57) Gec xoralanan leyşmanioz zamanı qabarcıqların rəngi:
A) dərinin normal rəngində

B) tünd qəhvəyi

C) al-qırmızı

D) qırmızı-çəhrayı

E) tünd sarımtıl
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
58) Dərinin hansı qatında dişi qənə qoturluq yolunu qoyur:
A) buynuz

B) şəffav

C) tikanlı

D) bazal


E) dənəli
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
59) Dəri vərəminin yoluxma yolunu göstərin:
A) cinsi yolla

B) hematoqen

C) limfoqen

D) göstərilənlərin hamısı

E) ekzoqen
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
60) İtiuclu kondilomaların hansı yollarla n yoluxmasını göstərin:
A) sıx məişət ünsiyyəti zamanı

B) cinsi yolla

C) hava-damcı yolla

D) transmissiv yolla

E) transfuzion yolla
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
61) Kəpəklənən (əlvan) dəmrovu hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək lazımdır:
A) favus

B) sklerodermiya

C) eritrazma

D) pemfiqus

E) həqiqi sifilitik leykoderma
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
62) Qoturluq xəstəliyinin tez-tez rast gələn ağırlaşmalarını göstərin:
A) dəri quruluğu

B) çapıqlı atrofiya

C) allerqik dermatit

D) irincili piodermiya

E) sepsis
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
63) Qoturluq xəstəliyində səpkilərin əmələ gəlməsi aşağıdakı faktorların hansından asılı deyil:
A) immun sistemin vəziyyətindən

B) yaş və cinsiyyət həddindən

C) yoluxma zamanı dəriyə düşən qənələrin miqdarından

D) qiqiyenik vərdişlərdən

E) özünəməxsus qaşınma hissiyatından
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.
64) Əlvan dəmrovda zədələnmə ocaqlarına hansı dəyişiklər xarakterdir:
A) sıyrıntılar

B) atrofiya

C) lixenifikasiya

D) sudurcuklar

E) zəif kəpəklənmə
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, В.Н.Мордовцева, М., Медицина, 1999.


Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə