Ecz315 – farmakoloji IIYüklə 445 b.
tarix18.04.2017
ölçüsü445 b.


ECZ315 – FARMAKOLOJI II

  • saydin@anadolu.edu.tr
  • http://home.anadolu.edu.tr/~saydin

Derse ait genel özellikler

  • Dersi veren(ler)
  • Dersi alan(lar)
  • Dersin işlenme
   • yeri,
   • zamanı ve
   • yöntemi
  • Ders kaynakları
  • Ders sonunda beklenenler ve
  • ölçme yöntemleri


Ecz315 – Farmakoloji 2

  • Dersin kaynakları:
  • * Kayaalp, S. O.: Tıbbi Farmakoloji ( Rasyonel Tedavi Yönünden TIBBİ FARMAKOLOJİ ) Hacettepe – TAŞ, 1nci cilt, 12nci baskı, Ankara 2009.
  • * Farmakoloji Ders Kitabı, T. Farmakoloji Dernegi, Ankara 2000.
  • * Brunton, Lazo, Parker (Ed.): Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw Hill, N.Y. 2006.
  • * Katzung, B.G.: Basic and Clinical Pharmacology, 10th Ed. McGraw Hİll, N.Y. 2009.
  • ( http:// www.kdm.anadolu.edu.tr )


Kemoterapi

  • Ders zamanı:........
  • ( derse gelmenin gerekliliği, önemi ve “derse gelmeme nedenleri”...)


Önemli NOT ve Uyarı:

 • Bu bilgisayar dosyasında bulunan bilgiler, sadece dersin anahatlarını belirtmektedir.

 • Burada belirtilmemiş olan daha detaylı bilgiler için:

  • derste anlatılan bilgilere ve
  • kaynak kitaplara bakılmalıdır.


Zaman...

  • Ekim 2010 Kasım 2010 Aralık 2010
  • Pz Sa Çr Pr Cu Ct Pa Pz Sa Çr Pr Cu Ct Pa Pz Sa Çr Pr Cu Ct Pa


Giriş

  • Genel tanimlar,
  • ( kemoterapi tanımı )
  • Genel bilgiler...
  • ( tarihçe.. )
  • Pasteur, (1871)
  • Paul Ehrlich (histolog)
  • Domagk,1932; (prontosil--> sulfanilamid)
  • A. Fleming, 1929 etki; Florey 1939 izolasyon: (Penicillum notatum) --> penisilin
  • --> antibiyotik çağı..


Eucaryota ve Procaryota Genel yapı ve Farklılıkları

 • Kemoterapi tanımı,

 • kaynakları,

 • Günümüzde önem

  • Rezistans (direnç)
  • Mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, fizyoloji, farmakoloji ve
  • ( Güncel:)
  • Yeni etkili ilaç geliştirilmesinin gerekliliği


ecz315 – Farmakoloji 2

  • Mikroorganizma (tanım, yapı bütünlüğü..)
  • Mikroorganizma tür Çeşitliliği
  • Mikroorganizma ekosistem Çeşitliliği
  • Patojenite / normal flora
  • ( Bütün mikroorganizmalar patojen midir?)
   • Prion, Virus
   • Bakteri
   • Fungus
   • Protozoa
   • Helminth
   • Ektoparazit
   • Neoplastik hücreler


.

 • Antibakteriyel Spektrum

   • Dar spektrumlu i.,
   • Geniş “ “
   • Genişçe “ “
    • -----------------------------------------------------------------------
 • Doz: M.I.K.; M.B.K tanımları.

 • Antibakteriyel etki şekli:

  • Tanımlar (bakterisidal ve bakteriostatik)
 • Bakterisidal

  • Penisilin, sefalosporin, vankomisin, aminoglikozit, florokinolon, rifampin, amfoterisin B*
 • Bakteriyostatik

  • Tetrasiklin, sulfonamid, kloramfenikol, eritromisin, klindamisin, metronidazol, mikonazol*
     • (*) fungus etkisi


Nasıl ?

 • Kemoterapötikler nasıl, hangi mekanizma ile etki ederler?Antibiyotiklerin etki mekanizmaları

 • 1- Hücre duvarı sentezi ve butünlüğü üzerine etki

 • 2- Protein sentezi üzerine etki

 • 3- Genom (bütünlüğü) üzerine

 • 4- Genetik materyal senteziNasıl ?

 • Mikroorganizmalar, insanların kullandığı Kemoterapötiklere karşı nasıl, hangi mekanizmalar ile karşı koyalar ?Rezistans / Direnç

 • Direnç.

  • (tanım)
 • Direnç gelişme mekanizmaları

 • Direnç gelişmesinin nedenleri

 • Direnç gelişmesinin sonuçlarıRezistans / Direnç

 • Direnç.

  • (tanım)
 • Direnç gelişme mekanizmaları

  • Doğal
  • Aktarılan genler (mutasyonlar)
   • R plazmidleri ve Transpozonlar
   • Enzim sentezi (beta laktamazlar)
   • İlacın içeri alınmaması (uptake ve affinite azalması)
   • Hucrede ilacın modifikasyonu
   • İlacın bağlanma yöresinde değişiklik
   • İlaç dışarı atılması (efflux; P.glikoprotein sentezi artışı)
 • Direnç gelişmesinin sonuçları

 • Direnç gelişmesinin nedenleriRezistans / Direnç

 • Direnç.

  • (tanım)
 • Direnç gelişme mekanizmaları

 • Direnç gelişmesinin sonuçları

  • Tedavide başarısızlık
  • Yeni ilaç arayışı ( arayış?? )
  • + Maliyet artışı
 • Direnç gelişmesinin nedenleri

   • Teşhis
   • İlaç seçimi (yeni ve pahalı ilaç her zaman kullanılmalı mı? )
   • Doz ve Kullanım süresi


Başarısızlık nedenleri

 • Yalancı başarısızlık

   • Teşhis
   • İkincil hastalık
   • Enfeksiyon olmadığı durumlar
 • Hastaya bağlı başarısızlık

  • Bioyararlanım bozukluğu
  • İmmun yetmezlik varlığı
 • İlaca bağlı başarısızlık

 • Mikroplara bağlı başarısızlıkBaşarısızlık nedenleri

 • Yalancı başarısızlık

 • Hastaya bağlı başarısızlık

 • İlaca bağlı başarısızlık

  • Protez, İlaç penetrasyon/ erişim zorluğu, BOS vb.
  • Cerahat v.b.
  • pH farklılığı
  • F.kinetik ve F.dinamik ilaç etkileşmeleri (Ca2+, Fe2+ vb.)
 • Mikroplara bağlı başarısızlık

  • Direnç gelişmesi
  • Superenfeksiyon g.
  • Tolerans g.
  • Dormant bakteri
  • Tedavisi zor enfeksiyonlar (nozokomiyal enfeksiyonlar)


.

 • Kemoprofilaksi

  • Saglam kişilere yapılan kemoprofilaksi
   • Enf. Tehdidi var ise, yolculuk vb.
  • Hastalara yapılan k.
   • Cerrahi operasyon
 • Eliminasyon organ yetmezliklerinde kemoterapötik kullanımı

  • Hepatik
  • Renal


Hücre duvar sentezine etkili Antibiyotikler (özet)

 • 1- Hücre duvarı sentezi ve butünlüğü üzerine etki

  • Beta-Laktam antibiyotikler
   • Penisilinler
   • Sefalosporinler
   • Karbapenemler
   • Monobaktam (Aztreonam)
  • Peptidler (Vankomisin, Basitrasin),
  • sikloserin, fosfomisin teikoplanin


Bakteri Genetik yapısı üzerine Etkili Antibakteriyel İlaçlar

 • Sulfonamidler, Trimetoprim ve Ko-trimoksazol

  • Ko-trimoksazol
   • Yapı,
    • Sulfometoksazol + trimetoprim
   • Kullanılış:
   • Yan tesirleri:
    • Dökuntu, kaşıntı
    • Kemik iligi depresyonu (megalobastik anemi gorulebilir)
    • Kontrindikasyon:
     • Gebeler
     • Bebekler
     • Streptokokkal pharyngitis ve tonsillitis (etkisizdir; romatik ates ve akut glomerulonefrit komplikasyon olasılıgı artar)
   • (Trimetoprim)
    • İdrar y. İnfeksiyonları.


Antiviral ilaçlar

 • .Antiviral Kemoterapötikler

  • Virus
    • Virus (Lat.): zehir, rahatsız eden.
    • Virus nerede bulunur?
     • HERYERDE..
    • Virus kimleri enfekte eder?
     • Bakteri
     • Omurgasız hayvan
     • Bitki
     • insan
    • Bakteri her bulaşmada zarar verir, öldürür mü?
     • Kırım kongo Kanamalı ateşi etkeni virusu taşıyan keneler ve bu kenelerle yaşayan hayvanlar..
     • İmmun sistemin önemi..
     • İmmun sistemi zayıf kişinin aşılanması ile ne olabilir?


Antiviral Kemoterapötikler

  • Virus
    • Virus (Lat.): zehir, rahatsız eden.
    • Virus Nasıl bulaşır?
     • Hava
     • Su
     • Toprak
     • İnsan-insan (seksuel temas vb.)


Antiviral Kemoterapötikler

  • Virus
    • Virus (Lat.): zehir, rahatsız eden.
    • Virus Nasıl bulaşır?
     • Hava
     • Su
     • Toprak
     • İnsan-insan (seksuel temas vb.)


Antiviral Kemoterapötikler

  • Virus
    • Virus (Lat.): zehir, rahatsız eden.
   • yapisi,
    • yasam dongusu,
    • enfeksiyonlari;
    • viral ilaclar;
    • nukloezit analoglari
  • Herpes viruslarina karsi etkili (antiretroviral) ilaclar
  • Sitomegaloviruslara (CMV) etkili ilaclar
  • HIV uzerine etkili (antiretroviral) ilaclar
  • Influenza ve diger solunum yolları viruslarina etkili ilaçlar


Antiviral Kemoterapötikler

  • Tablo: Virus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan yöntemler
    • (ref: O. S. Kayaalp, 2005, s.295 )
  • Etken spesifik ilaç spesifik Ig Aşı / profilaksi
  • DNA virusları
   • Herpes simpleks + .- .-
   • Varicella zoster + + +/-
   • Sitomegalovirus + + .-
   • Epstein-Barr .- .- .-
  • RNA virusları


Antiviral Kemoterapötikler

  • Tablo: Virus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan yöntemler (*)
  • Etken spesifik ilaç spesifik Ig Aşı / profilaksi
  • RNA virusları
   • Influenza + .- +
   • Rinoviruslar +/- .- .-
   • Poliovirus .- .- +
   • Kizamık.kizamikcik
    • .kabakulak .- .- +
   • Hepatit B + + +
   • Hepatit C + .- .-
   • HIV + .- .-
   • Solunsal sinsisyal virus + . .-
   • Kuduz .- + +
    • (*) O. S. Kayaalp, 2005, s.295 )


Antiviral Kemoterapötikler

  • Virus yapisi, yasam dongusu, enfeksiyonlari;
  • Herpes viruslarina karsi etkili (antiretroviral) i.
    • Asiklovir,
    • valasiklovir,
    • famsiklovir,
    • pensiklovir,
    • idoksuridin
    • foskarnet
  • sitomegaloviruslara (CMV) etkili ilaclar
  • HIV uzerine etkili (antiretroviral) ilaclar
  • Influenza ve diger solunum yoll. Viruslarina etkili


Antiviral Kemoterapötikler

  • Virus yapisi, yasam dongusu, enfeksiyonlari; viral ilaclar; nukloezit analoglari
  • Herpes viruslarina karsi etkili (antiretroviral) i.
  • sitomegaloviruslara (CMV) etkili ilaclar
    • Gansiklovir,
    • valgansiklovir,
    • foskarnet,
    • sidofovir
  • HIV uzerine etkili (antiretroviral) ilaclar
  • Influenza ve diger solunum yoll. Viruslarina etkili


Antiviral Kemoterapötikler

   • Virus yapisi, yasam dongusu, enfeksiyonlari;
  • Herpes viruslarina karsi etkili (antiretroviral)
  • sitomegaloviruslara (CMV) etkili ilaclar
  • HIV uzerine etkili (antiretroviral) ilaclar
    • revers transcriptase inh.;
    • zidovudin (Azidotimidin; AZT),
    • lamivudin,
    • didanozin,
    • zalsitabin,
    • stavudin,
    • abakavir,
    • emtrisitabin,
    • tenofovir,
    • enfurtivid
  • Influenza ve diger solunum yoll. Viruslarina etkili


Antiviral Kemoterapötikler

   • Virus yapisi, yasam dongusu, enfeksiyonlari
   • Herpes viruslarina karsi etkili (antiretroviral) i.
   • Sitomegaloviruslara (CMV) etkili ilaclar
   • HIV uzerine etkili (antiretroviral) ilaclar
  • Influenza ve diger solunum yoll. Viruslarina etkili ilaçlar
    • Neuroaminidaz inh.;
    • oseltamivir,
    • zanamivir
    • amantadin
    • Ribavirin
    • İnterferonlar..


Antiviral Kemoterapötikler/

  • Influenza ve diger solunum yoll. Viruslarina etkili
   • Neuroaminidaz inh.; oseltamivir, zanamivir
   • amantadin
   • ribavirin
   • interferonlar; peginterferon alfa,
   • lamivudin (kronik hepatit B ted.)
    • Immun globulin preparatlari (immun faktorler)
    • normal insan immunoglobulini (IMIG)


Antifungal Kemoterapötikler

 • Antifungal ilaçlar

  • Sistemik ve lokal mantar enfeksiyonlarına karşı etkili ilaçlardır
  • Antibiyotik ve sentetik ilaçlardır.
 • Fungus’lar (fungi) ökaryotik canlılardır.

  • Antifungal ilaçların antibakteriyel etkileri yoktur (ya da çok az).
  • Memeli hücreleri de ökaryotiktir ve antifungal ilaçların
   • Selektivitesi/seçiciliği daha düşük ve dolayısıyla
   • toksisitesi daha fazladır.


Antifungal Kemoterapötikler

  • Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma:
   • Polien ve polipeptidler
   • Azol (imidazol ve triazol) türevi
   • Allilamin türevleri
   • Diğer
    • Sistemik uygulananlar:
     • Griseofulvin (antibiyotik), Flusitozin
    • Lokal uygulananlar:
     • Tolnaftat, İyod Yağ asidleri (kaprilik asid; undesilanik asid), Siklopiroks olamin, Akrizorsin, jansiyan viole, metil yeşili, bazik fuksin, benzoik asid, tiabendazol, salisilik asid, kukurt, sodyum tiyosulfat,


Antifungal Kemoterapötikler

  • Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma: (lokal uygulananlar)
   • Polien ve polipeptidler
   • Azol (imidazol ve triazol) türevi
   • Allilamin türevleri
   • Diğer
    • Sistemik uygulananlar:
     • Griseofulvin (antibiyotik), Flusitozin
    • Lokal uygulananlar:
     • Tolnaftat,
     • İyod
     • Yağ asidleri (kaprilik asid; undesilanik asid),
     • Siklopiroks olamin,
     • Akrizorsin,
     • jansiyan viole,
     • metil yeşili,
     • …>


Antifungal Kemoterapötikler

 • Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma: (lokal uygulananlar)

   • Polien ve polipeptidler
   • Azol (imidazol ve triazol) türevi
   • Allilamin türevleri
   • Diğer
    • Sistemik uygulananlar:
     • Griseofulvin (antibiyotik), Flusitozin
    • Lokal uygulananlar:
     • <..
     • bazik fuksin,
     • benzoik asid,
     • tiabendazol,
     • salisilik asid,
     • kukurt,
     • sodyum tiyosulfat,


Antifungal Kemoterapötikler

  • Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma:
  • Polien ve polipeptidler
   • Amfoterisin B sulfat
   • Nistatin
  • Azol (imidazol ve triazol) türevi
  • Allilamin türevleri
  • Diğer


Antifungal Kemoterapötikler

  • Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma:
  • Polien ve polipeptidler
  • Azol (imidazol ve triazol) türevi
   • Ketokonazol, Flukonazol , itrakonazol, mikonazol nitrat, varikonazol,
   • Tiokonazol, bifonazol, oksikonazol
   • Klotrimazol, izokonazol, ekonozol, tiokonazol, oksikonazol, sulkonazol, bukonazol
  • Allilamin türevleri
  • Diğer


Antifungal Kemoterapötikler

  • Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma:
  • Polien ve polipeptidler
  • Azol (imidazol ve triazol) türevi
  • Allilamin türevleri
   • Terbinafin
   • Naftifin
  • Diğer


Antifungal Kemoterapötikler

 • Antifungal ilaçlar

  • Kimyasal yapılarına göre sınıflandırma:
  • Polien ve polipeptidler
   • Amfoterisin B sulfat
   • Nistatin
  • Azol (imidazol ve triazol) türevi
   • Ketokonazol, Flukonazol , itrakonazol, mikonazol nitrat, varikonazol,
   • Tiokonazol, bifonazol, oksikonazo
   • Klotrimazol, izokonazol, ekonozol, tiokonazol, oksikonazol, sulkonazol, bukonazol
  • Allilamin türevleri
   • Terbinafin
   • Naftifin
  • Diğer
   • Sistemik uygulananlar:
   • Antibiyotik: griseofulvin
   • Flusitozin
   • Lokal uygulananlar:
    • Tolnaftat
    • İyod
    • Yağ asidleri (kaprilik asid; undesilanik asid)
    • Siklopiroks olamin
    • Akrizorsin, jansiyan viole, metil yeşili, bazik fuksin, benzoik asid, tiabendazol, salisilik asid, kukurt, sodyum tiyosulfat,


Mantar Enfeksiyonlarının ve antifungal tedavinin genel özellikleri

 • Tedavi açısından mantar enfeksiyonları (mikozlar) 3 gruba ayrılırlar.

  • 1 Dermatofitozlar ve digerleri
   • stratum corneum; cilt saç kıl tırnak: [enfeksiyonlar Tinea adıyla bilinir]
  • 2 Mukokutanöz mantar enfeksiyonları:
   • Islak nemli bölge ve mukozalar:
  • 3 Sistemik mantar enfeksiyonları:
   • Hipodermal/cilt altı ve Derin sistemik M. Enf.


Mantar Enfeksiyonlarının ve antifungal tedavinin genel özellikleri

 • Tedavi açısından mantar enfeksiyonları (mikozlar)

  • 1 Dermatofitozlar ve digerleri
   • Yöre: stratum corneum; cilt saç kıl tırnak: [enfeksiyonlar Tinea adıyla bilinir]
     • Tinea pedis, tinea capitis, tinea corporis, tinea barbae, tinea unguium ...
   • Etken: Dermatofit mantarlar
    • Epidermophyton,
    • Trichophyton,
    • Microsporum sp.
   • Tedavi: Lokal antifungal ilaçlar (yanıt vermiyorsa sistemik)
    • Ekonazol, ketokonazol vb. Azoller, terbinafin (lokal uygulanan merhem krem oral jel, sprey serpme tozu.)
    • Nistatin dermatofitlere etkisiz.
  • 2 Mukokutanoz mantar enfeksiyonları:
  • 3 Sistemik mantar enfeksiyonları


Mantar Enfeksiyonlarının ve antifungal tedavinin genel özellikleri

 • Tedavi açısından mantar enfeksiyonları (mikozlar) 3 gruba ayrılırlar.

  • 1 Dermatofitozlar ve digerleri
  • 2 Mukokutanoz mantar enfeksiyonları:
   • Islak nemli bölge mukozalar
    • Parmak araları, cavum oris, perianal ve vulvovaginal bölge.
    • Diabet, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, uzun sureli glukokortikoid tedavisi, immunosupresyon ile birlikte..
    • Orofaringeal candidiasis
     • (pamukcuk, anguler keilitis, takma diş stomatiti, kronik hiperplastik kandidiasis, akut eritemli kandidiasis).
   • Etken: Candida sp. (candidiasis)
   • Tedavi: lokal ve sistemik antifungal ilaçlar.
  • 3 Sistemik mantar enfeksiyonları


Mantar Enfeksiyonlarının ve antifungal tedavinin genel özellikleri

  • 3 Sistemik mantar enfeksiyonları:
   • Genellikle immun yetmezlikli bireylerde gorulur.
   • Hipodermal/cilt altı s. Mantar Enf.
    • Misetoma, sprotrikozis, kromomikozis, kandidiazis, aspergillozis.
   • Derin s. Mantar Enf.
    • Aspergilozis, blastomikozis, kriptokokozis, histoplasmozis, koksidiomikozis, parokoksidiomikozis, mukormikozis.
   • Tedavi:
    • Uzmanları tarafından yapılan sistemik antifungal ilaç uygulanması.
    • (amfoterisin B,
    • flukonazol, itrakonazol, ketokonazol.
    • Vorikonazol ve kaspofungin invazif enf.da)


Mantar Enfeksiyonlarının ve antifungal tedavinin genel özellikleri

 • Tedavi açısından diğer enfeksiyonlardan farklılıkları:

  • Uzun tedavi gerekir
  • Nüks olasılığı fazladır
  • Cilt ve mukoza enfeksiyonları iyi yanıt verir
  • İlaçların toksik etkileri daha fazladır
  • Immun yanıt normal ise, her fungal enfeksiyonda ilaç kullanmak gerekmez.
  • Sistemik derin fungal enf.da laboratuvar olanakları ve uzmanları tarafından tedavi yapılmalıdır


Antifungal Kemoterapötikler

 • Etki yöresine göre:

  • Hücre zarı/permeabilitesine uzerine etkili
   • Amfoterisin B
   • Terbinafin,
   • Polien'ler (nistatin)
   • Azol'ler
    • (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, mikonazol, klotrimazol, ..
    • Tolnaftat, undesilenik asid, haloprogin (nonazol ler); Lokal uyg.
  • Mikrotubul uzerine etkili olanlar
   • Griseofulvin
  • Nukleik asid sentezi uzerine etkili olanlar
   • Flusitozin


Antifungal Kemoterapötikler

  • Amfoterisin B
  • Streptomyces nodosus ‘dan,
  • Hepaen’dir, baziktir.
  • Antifungal spektrum: geniş
  • Fungisidal.
  • Suda çözünmez. %5 glukoz sol. İcinde verilir.
  • Lokal, parenteral (i.v.) ; mukozalardan geçmez
  • hepatik eliminasyon.
  • 0.3 mg/kg – gun
  • Nefrotoksisite, myelotoksisite, anafilaktik şok.
  • Lipozomal amfoterisin B:
   • Ağır mantar enfeksiyonlarında hayat kurtarma amacıyla..


Antifungal Kemoterapötikler

  • Nistatin
   • Streptomyces noursei ‘den,
   • Candida ve maya mantarına etkili, dermatofitlere etkisiz.
   • Candidiasis tedavisinde etkili.
   • Sistemik verilmez; toksik.
   • Antibakteryel etkisi yok
   • Oral emilimi az,
   • Oral, intestinal, dermal, vaginal kandidiasiste kull.


Antifungal Kemoterapötikler

  • Kaspofungin
   • Polipeptid yapılı;
   • Hücre duvar/zar sentezinde etkili.
   • İnvazif kandidiasis ve aspergillosis.te etkili.
   • Oral verilmez. I.V. 70mg infuzyon.


Antifungal Kemoterapötikler

  • Ketokonazol
   • İmidazol turevi antifungal ilaçlar (1978) Fungistatik etkili. Aktif ureme devresine etkili.
   • Antibakteryel etkisi yok.
   • Oral. GIS emilimi iyi. Asid ortam emilimi artırır, antasid ilaçlar ile etkileşir.
   • Hepatik eliminasyon (cyp3a4 ! ). t1/2 6-10 h.
   • Statinler, glukokortikoitler, astemizol terfenadin toksisitelerini artırır.
   • Yuzeyel ve kronik mukokutanoz kandidiasis en iyi ilacıdır. 200 mg. p.o
   • vaginal candidiasis te 5 gun.
   • Sistemik enfeksiyonda 400-800 mg; 8-12 ay!.
   • Parenteral kullanılmaz. GIS yanetkiler a.b.k, hepatit. Jinekomasti, libido azalması, menstruel duzensizlik.


Antifungal Kemoterapötikler

  • Flukonazol
   • Ketokonazol.dan daha az toksik. Str. Corneum ve BOS a kolay geçer.
   • Renal eliminasyon.
   • Oral, parenteral uyg.
   • orofaringeal, v.d. Mukozal candidiasis olgularında, immunosupresanlı olgularda akut vulvovaginal candidiasis, sistemik candidiasis, coccidioides menengiti, (200-400 mg / gun iv. İnf.) kriptokokkal menengitte etkili..


Antifungal Kemoterapötikler

  • Griseofulvin
   • Penicillin griseofulvum (1939).
   • Candidalara etkisiz, microsporum,trichophyton epidermophytonlara etkili.
   • Mikrotubullere baglanarak fungistatik etki.
   • Oral. Sistemik dağılım iyi. Epidermiste birikir.
   • Etki icin birkac hafta sonra gecmesi gerekir, tedavi uzun surer (6- ay).
   • El ayak tirnaklardaki enf. 250 – 500 mg / gun.
   • A.b.k., diare, dokuntu, myelotoksisite, isitme azalmasi.
   • Teratojen.
   • Spermlere toksik (ilaç alındıgı surede ve sonraki 6 ay cocuk sahibi olunmamalı)


Antifungal Kemoterapötikler

  • Flusitozin (5-flurositozin)
   • Fungus icinde 5-florourasil.e donusur.
   • Timidilat sentetaz enzim inhibisyonu ve DNA sentezini bozar.
   • Sistemik fungal enf., oral kull.
   • Rezistans sorunu var.
   • Oral, 150 mg.kg
   • Renal itrah.


Hatırlatma..

 • Antibakteriyal (+)

 • Antiviral (+)

 • Antifungal (+)

 • Antiprotozoal .

 • Antihelmintik .

 • Antiparaziter (anti ektoparaziter) .

 • Antineoplastik (antitumoral, antikanser) ....

   • Antiviral
   • Antifungal
 • Antiprotozoal kemoterapötikler

  • Amebiasis; Entamoeba histolytica,
    • Klorokin, emetin, metronidazol, paramomisin
  • Malaria; (Sıtma)
   • Plasmodium falciparum, P.vivax, P.malariae, P.ovale
    • Klorokin, meflokin, primakin, Kinin, primetamin, halofantrin, proguanil
    • Fansidar ( primetamin 25 mg + sulfadoksin 500 mg)
    • Maloprim (primetamin 12.5 mg + dapson 100 mg )
    • Doksisiklin, klindamisin
  • Tripanosoma,
    • Suramin, pentamidin, nifurtamox, melarsoprol
  • Toxoplasma
   • pirimetamin
  • Giardia
    • kinakrin
  • Leishmania
   • Sodium stiboglukonat
 • Anthelmintik

 • Antiparaziter, anti ektoparaziter

 • Antikanser, antineoplastik, antitumoralAntihelmintik kemoterapötikler

 • (Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ancyclostoma duodenale, Necator americanus, Ascaris lumbricoides, Strongyloides, oncocerca, Filariasis, Schistosoma)

  • Nematod
   • Ivermektin, Mebendazol, pirantel, tiabendazol
  • Cestod
   • niklozamid
  • Trematod
   • prazikuantel
 • Antiparaziter, anti ektoparaziterEktoparazitlere Karşı Kullanılan İlaçlar

 • Uyuz: Sarcoptes scabei

 • Bit: Bitlenme (pediculosis)

  • Pediculus humanus capitis
  • Pediculus humanus corporis
  • Phthirus pubis
   • Baş biti epidemileri (
 • Pire:

 • Kene:

 • Hastalik vektörleri (ve virusler)

 • İlaçlar:

  • (Skabisid, akarisid, pedikulosit, antikolinesteraz, insektisit )
  • Piretrinler, piretroidler, antikolinesterazlar (malatiyon, karbaril (%1)), Lindan/gama-benzen hekzaklorur, benzil benzoat, krotamiton, kükürtlü merhemler (%10) Ardıç katranı
 • Rezistans,

 • Toksisite.Antineoplastik ilaçlar

 • [ Bu belge sonundaki notu lutfen okuyunuz.. ]Antineoplastik ilaçlar (özet)

 • Antikanser, antineoplastik antitumoral ilaçlar

  • Kanser kemoterapisinin ilkeleri (Hücre siklusu, stem cells (kök hücre), embryonal gelişim, erişkinde hücre yenilenmesi , antimitotik etki -diff-)
  • İlaç kombinasyonları,
  • İlaç uygulama süresi
  • Rezistans (MDR, P-glikoprotein)
  • Toksisite,
  • Replasman, Folinik asit, filgrastin (gm-csf),
  • Emesis, GIS, Nefrotoksisite, hepatik, pulmoner, nörolojik etkiler
  • İmmun sisteme etkisi, (immunosupressyon), Enfeksiyonlar
  • Tedavi kaynaklı tumorler


Antikanser ilaçlar (özet)

 • Antimetabolitler

  • Sitarabin, fludarabin, 5-florourasil, 6-merkaptopurin, metotreksat, 6-thioguanin
 • Antibiyotikler

  • Bleomisin, daktinomisin, daunorubisin, doksorubisin, idarubisin, plikamisin
 • Alkilleyiciler

  • Karmustin, lomustin, siklofosfamid, streptozotosin, mekloretamin
 • Mikrotubul inhibitörleri

  • Paklitaksel, vinkristin, vinblastin, navelbin
 • Hormonlar ve reseptör antagonistler

  • Aminoglutetimid, flutamid, prednoson, estrojenler, flutamid, goserelin, tamoksifen
 • Sitokin ve interferonlar

 • Yeni araştırmalar ve yeni gelişmeler......

 • Antikanser ilaçlar (özet)

  • Antimetabolitler
  • Antibiyotikler
  • Alkilleyiciler
  • Mikrotubul inhibitörleri
  • Hormonlar ve reseptör antagonistleri
   • Aminoglutetimid, Flutamid, prednoson,
   • estrojenler, goserelin, tamoksifen
  • Sitokin ve interferonlar
    • İnterferon alfa
  • Asparajinaz, Sisplatin, Etopozit, Prokarbazin


Antineoplastik ilaçlar

 • Not:

 • Derste anlatılan bilgiler için lütfen aşağıdaki belgeye bakınız..

 • http://saydin.home.anadolu.edu.tr/antineoplastik.ppt

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə