CƏFƏr cabbarli adina respublika gənclər kitabxanasi informasiya resurs şÖBƏSİ yeni Kİtablarin annotasiyali biBLİoqrafik göSTƏRİCİSİYüklə 249.79 Kb.
səhifə1/7
tarix18.12.2016
ölçüsü249.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

CƏFƏR CABBARLI ADINA RESPUBLİKA GƏNCLƏR KİTABXANASId:\ryl.az\public_html\images\_logo.jpg

İNFORMASİYA - RESURS ŞÖBƏSİ


YENİ KİTABLARIN ANNOTASİYALI

BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİSİ

2016

Buraxılış № 1

BAKI -2016

KBT 91

Y53
Baş redaktor və buraxılışa məsul: T. K. Sadıqov

Tərtibçi: T. M. Məmmədova

Redaktor: Y. Z. Sadıqlı

Yeni kitablar : annotasiyalı biblioqrafik informasiya göstə-ricisi. 2016, №1 / Baş redaktor və məsul şəxs: T. K. Sadıqov; tərt. ed.: T. M. Məmmədova ; red. : Y. Z. Sadıqlı / C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası .- Bakı, 2016.- 53 s.

2016-cı ilin aprel-may aylarında kitabxananın fonduna daxil olan kitabların annotasiyalı biblioqrafik göstəricisi yeni ədəbiyyatı oxucular arasında təbliğ etmək məqsədi ilə tərtib olunub. Göstə-ricidə təqdim edilən kitablar Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı (KBT) üzrə elm sahələri və daxildə əlifba ardıcıllığı ilə düzülmüşdür.

Vəsaitdə yeni kitablar həm də dillər üzrə: Azərbaycan, rus və ingilis dillərində ayrıca işlənib.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Respublika Gənclər Kitab-xanasına göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.
Ünvan: Az 1065, Yasamal rayonu, Bakı şəhəri N.Nərimanov küç., 203

Е-mail: ryl.az@mail.ru

URL: www.ryl.az


© C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası, 2016

Mündəricat

Azərbaycan dilində kitablar:
26 Yer haqqında elmlər (geodeziya, geofizika, geologiya və coğrafiya elmləri) ------ 5-6

28 Biologiya elmləri ------------------------------------------------------------------------------- 6

40.3 Torpaqşünaslıq ------------------------------------------------------------------------------- 5

5 Səhiyyə. Tibb elmləri --------------------------------------------------------------------------- 6-7

6/8 İctimai və humanitar elmlər ------------------------------------------------------------------ 8

60.5 Sosialogiya ------------------------------------------------------------------------------------ 8

60.7 Demoqrafiya ---------------------------------------------------------------------------------- 8

63.3 Tarix ------------------------------------------------------------------------------------------- 8-9

63.3(5Aze) Azərbaycan tarixi ------------------------------------------------------------------ 9-10

63.3(5Aze)622.78 Azərbaycanın Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanları və iştirakçıları ----------------------------------------------------------------------------------------10-11

63.3(5Aze)64 Azərbaycan tarixinin 1991-ci ilin dekabrından sonrakı dövrü ----------12-13

63.5 Etnoqrafiya ------------------------------------------------------------------------------------ 14

65.011 Ümumi iqtisadi nəzəriyyə ---------------------------------------------------------------- 14

65.04(5Aze-2) Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası ------------------------------------------ 14-16

65.290-2 İdarə iqtisadiyyatı -------------------------------------------------------------------- 16-17

65.43 Mehmanxana ticarəti iqtisadiyyatı. İqtisadi turizm ------------------------------------ 17

66.4 Beynəlxalq əlaqələr.Xarici siyasət. Diplomatiya ------------------------------------- 17-18

67 Hüquq. Hüquq elmləri ---------------------------------------------------------------------- 18-19

72 Elm. Elmşünaslıq ------------------------------------------------------------------------------ 19

74 Təhsil. Pedaqoji elmlər---------------------------------------------------------------------- 19-20

75 Bədən tərbiyəsi və idman ---------------------------------------------------------------------- 20

76 Kütləvi informasiya vasitələri. Kitab işi ---------------------------------------------------- 20

78 Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq --------------------------------------------------------- 19-20

81.2Az Dilçilik --------------------------------------------------------------------------------- 21-22

82.3(5Aze) Folklor. Folklorşünaslıq ------------------------------------------------------------- 22

83.3(5Aze) Ədəbiyyatşünaslıq --------------------------------------------------------------- 22-25

84(5Aze) Azərbaycan ədəbiyyatı ------------------------------------------------------------ 25-35

84(2Рос) Rus ədəbiyyatı ---------------------------------------------------------------------- 35-36

84(4) Avropa ədəbiyyatı -------------------------------------------------------------------------- 36

84(5) Asiya ədəbiyyatı ------------------------------------------------------------------------- 36-38

84(7) Amerika ədəbiyyatı ------------------------------------------------------------------------- 38

85.11 Arxitektura ----------------------------------------------------------------------------------- 38

85.12 Tərbiqi-dekorativ incəsənət ---------------------------------------------------------------- 39

85.14 Rəssamlıq ------------------------------------------------------------------------------------ 39

85.31(5Aze)Azərbaycan musiqisi ------------------------------------------------------------- 39-40

85.33 Azərbaycan teatrları ----------------------------------------------------------------------- 40

85.37(5Aze) Azərbaycan kinosu -------------------------------------------------------------- 40-41

86.2 Dinşünaslıq ------------------------------------------------------------------------------------ 41 86.3 Ayrı-ayrı dinlər ---------------------------------------------------------------------------- 41-42

87 Fəlsəfə ---------------------------------------------------------------------------------------- 43- 46

91.9 Sahəvi biblioqrafik vəsaitlər ------------------------------------------------------------- 42-44

92 Məlumat nəşrləri -------------------------------------------------------------------------------- 46

Rus dilində kitablar

26.3 Геологические науки ------------------------------------------------------------------ 46- 47

26.32 Динамическая (физическая) геология --------------------------------------------- 47-48

28.02 Развитие органического мира (филогенез). Эволюционная биология ------ 48

56.7 Офтальмология ----------------------------------------------------------------------------- 48

63.2 Источниковедение. Вспомогательные (специальные) исторические

dисциплины ------------------------------------------------------------------------------------ 48-49

63.3(2) История России и СССР ----------------------------------------------------------- 49- 50

63.3(4Укр-6Кры) История Украины и Крымской области ---------------------------- 50

63.3(5Aze) История Азербайджана -------------------------------------------------------- 50-51

65.011 Обшие основы экономического развития ---------------------------------------- 51

65.30 Экономика промышленности ---------------------------------------------------------- 51

66.4(5Азе) Вынешнаяя политика Азербайджане ------------------------------------------ 51

78.3(5Aze) Организация библиотечного дела в Азербайджане ----------------------- 51

83.3(4Укр=Крым) Литература Украины и Крыма ---------------------------------------- 52

84(2Рос=Рус) Произведения литературы России ------------------------------------------ 52

84(5Aze) Произведения литературы Азербайджана ------------------------------------- 52

84(4Укр=Крмтат) Произведения литературы Украины и Крыма ---------------------- 52

85.101 Охрана памятников искусства. Художественные музеи, коллекции и собрания -- 52

85.118 Градостраительство Азербайджане -------------------------------------------------- 52

85.33 Театр ------------------------------------------------------------------------------------------ 53

İngilis dilində kitablar

26.3 Geological sciences --------------------------------------------------------------------------- 53

66.4(0) International communications ----------------------------------------------------------------- 53

85.118 Town-building ------------------------------------------------------------------------------ 53

1.

2.


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


10.


11.

12.


13.

14.
15.
16.

17.

18.


19.

20.

21.

22.


23.

24.


25.

26.

27.


28.

29.

30.

31.

32.


33.

34.


35.

36.


37.

38.


39.

40.


41.

42.


43.

44.

45.

46.


47.

48.


49.

50.


51.

52.


53.

54.


55.

56.


57.

58.

59.

60.


61.

62.


63.

64.


65.

66.


67.

68.
69.

70.

71.
72.

73.

74.


75.

76.


77.

78.

79.

80.


81.

82.


83.

84.


85.
86.
87.
88.

89.


90.

91.


92.

93.

94.

95.96.
97.

98.
99.

100.

101.
102.


103.
104.

105.


106.

107.


108.

109.

110.

111.

112.

113.114.
115.

116.

117.

118.


119.
120.

121.

122.

123.


124.

125.

126.
127.

128.


129.

130.

131.
132.

133.


134.

135.
136.


137.


138.

139.

140.

141.


142.

143.


144.

145.
146.


147.

148.

149.

150.


151.

152.


153.

154.


155.

156.


157.

158.


159.

160.

161.

162.163.
164.

165.
166.


167.


168.

169.


170.

171.


172.

173.


174.

175.
176.

177.

178.


179.

180.


181.

182.


183.

184.


185.

186.


187.

188.


189.

190.


191.

192.
193.

194.

195.
196.197.

198.


199.

200.


201.

202.


203.
204.

205.

206.

207.


208.

209.

210.
211.

212.


213.

214.


215.

216.
217.

218.

219.


220.

221.


222.

223.


224.

225.


226.
227.

228.


229.

]

230.


231.
232.

233.

234.

235.

236.

237.


238.

239.

240.

241.


242.

243.
244.26.3(5Aze)

A 35

26.3(5Aze)-8

Z 29

26.3(5Aze)-8

Ə 65


26.33(5Aze)

H 63

26.34(5Aze)

O 58

26.89(5)

H 63

28.0(5Aze)

B 60


28г(5Aze)

Q 78
40.3

H 63

5г(5Aze)

C 57

5г(5Aze)

Ə 73


5г(5Aze)

Ə 73

53.58

Q 25

6/8

İ 19

60.59(5Aze)

B 20

60.59(5Aze)

B 20
60.7(5Aze)

M 84


63.3

Ə 36

63.3(0)32-8

Ə 74
63.3(5Aze)

K 45

63.3(5Aze)

M 51


63.3(5Aze)

S 16

63.3(5Aze)

S 16


63.3(5Aze-2)

V 56

63.3(5Aze)

V 62

63.3(5Aze)5-8

M 66

63.3(5Aze)-8

N 15

63.3(5Aze)622.78A 99


63.3(5Aze)622.78

A 99


63.3(5Aze)622.78

A 99


63.3(5Aze)622.78

A 99


63.3(5Aze)622.78

A 99


63.3(5Aze)622.78

A 99


63.3(5Aze)64-8

Ə 58
63.3(5Aze)64-8

Ə 58


63.3(5Aze)64-28

Q 14


63.3(5Aze)64-4

Q 25


63.3(5Aze)64-4

Q 25

63.3(5Aze)64-8

Ş 16

63.3(5Aze)64-6

V 56


63.3(5Арм)

E 74


63.3(5Арм)

S 16


63.5(5Aze-6Nax)

Ə 36

63.5(5Aze)

Q 86

63.5(5Aze)

U 62


65.011

İ 41

65.04(5Aze-2)

A 19


65.04(5Aze-2)

A 35


65.04(5Aze-2)

B 20


65.04(5Aze-2)

B 56


65.04(5Aze-2)

F 99


65.04(5Aze-2)

X 15


65.04(5Aze-2)

İ 43


65.04(5Aze-2)

K 98

65.04(5Aze-2)

Q 80


65.04(5Aze-2)

Q 90


65.04(5Aze-2)

L 54


65.04(5Aze-2)

M 27

65.04(5Aze-2)

M 64


65.04(5Aze-2)

N 17


65.04(5Aze-2)

S 13


65.04(5Aze-2)

S 91


65.04(5Aze-2)

Ş 21


65.04(5Aze-2)

Ş 47


65.04(5Aze-2)

Ş 50


65.04(5Aze-2)

Ş 66


65.04(5Aze-2)

T 67


65.04(5Aze-2)

U 19

65.290-2

A 95

65.433(5Aze)

Q 89

66.4

Ö99

66.4(5)

T 21

66.4(5Aze)

A 99

66.4(5Aze)

A 99

67.404.2(5Aze)

Ə 65


67.401.213(44)

K 25
67.400.7

M 85

67.400.7(5Aze)

P 63

67.401.212

T 42

72.3(5Aze)-8

Y 57

72.4(5Aze)

C 50

74.00

Ə 18

74.03(5Aze)

H 98

74.05

Ə 46

75.4

A 99

75.4

A 99
76.0я2

M 55


76.02(5Aze)

M 51

78.3

A 99

78.3

A 99

78(5Aze)

K 76


78.33я73

T 17


78:92

A 99

81.2Az

İ 74


82.3(5Aze)

D 58

82.3(5Aze-6Nax)

Ə 36

83.3(5Aze)

C 59

83.3(5Aze)

Ə 36

83.3(5Aze)

Ə 36

83.3(5Aze)

Ə 65

83.3(5Aze)

Ə 65

83.3(5Aze)

Ə 65

83.3(5Aze)

Ə 65

83.3(5Aze)

H 63

83.3(5Aze)

K 58


84(5Aze)

Q 61


83.3(5Aze)

Q 86

83.3(5Aze)

Q 89

83.3(5Aze)

Q 96

83.3(5Aze)

M 51

83.3(5Aze)

O 42

83.3(5Aze)я73

O 42


83.3(5Aze)

P 42

83.3(5Aze)я73

S 21

83.3(5Aze)

Y 92


84(5Aze)

A 27

84(5Aze)

A 36


84(5Aze)

A 69

84(5Aze)

B 58

84(5Aze)

C 27

84(5Aze)

C 51

84(5Aze)

Ə 18

84(5Aze)

Ə 34

84(5Aze)

Ə 36

84(5Aze)

Ə 36

84(5Aze)

Ə 36

84(5Aze)

Ə 36

84(5Aze)

Ə 36


84(5Aze)

Ə 58


84(5Aze)

Ə 65

84(5Aze)

Ə 65

84(5Aze)

Ə 65


84(5Aze)

Ə 65

84(5Aze)

Ə 65

84(5Aze)

F 52

84(5Aze)

H 14

84(5Aze)

H 22


84(5Aze)

H 63

84(5Aze)

H 63

84(5Aze)

H 63


84(5Aze)

H 98

84(5Aze)

H 98


84(5Aze)

K 58


84(5Aze)

K 58


84(5Aze)

K 58

84(5Aze)

K 58

84(5Aze)

K 59


84(5Aze)

Q 24

84(5Aze)

Q 24

84(5Aze)

Q 40


84(5Aze)

Q 61


84(5Aze)

Q 61


84(5Aze)

Q 61


84(5Aze)

Q 61


84(5Aze)

Q 61


84(5Aze)

Q 61


84(5Aze)

Q 61


84(5Aze)

Q 61


84(5Aze)

Q 61


84(5Aze)

M 31

84(5Aze)

M 43

84(5Aze)

M 66

84(5Aze)

M 66

84(5Aze)

M 96

84(5Aze)

N 59

84(5Aze)

N 59

84(5Aze)

N 59


84(5Aze)

N 75
84(5Aze)

N 91
84(5Aze)

S 21


84(5Aze)

S 50

84(5Aze)

Ş 16

84(5Aze)

Ş 95


84(5Aze)

T 21


84(5Aze)

T 69

84(5Aze)

T 84

84(5Aze)

T 84

84(5Aze)

T 84

84(5Aze)

T 84

84(5Aze)

T 84

84(5Aze)

V 95


84(5Aze)

Y 24


84(5Aze)

Y 24


84(5Aze)

Y 24


84(5Aze)

Y 24


84(5Aze)

Y 24


84(5Aze)

Y 24


84(5Aze)

Y 24


84(5Aze)

Y 24


84(5Aze)

Y 24


84(5Aze)
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə