0922-Tətbiqi antropologiyanın əsaslarıYüklə 266.48 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/3
tarix03.04.2017
ölçüsü266.48 Kb.
1   2   3

boyun 

döş qəfəsi 

bazu 

əl 


230. 

Sual: Bu əzələlərdən hansı aşağı ətraf əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

boyun 

döş qəfəsi ayaq 

bazu 


əl 

231. 

Sual: Bu əzələlərdən hansı aşağı ətraf əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

boyun 

döş qəfəsi bud 

bazu 


əl 

232. 


Sual: Bu əzələlərdən hansı baş əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

boyun 


çiyin 

arxa 


döş 

mimiki 


233. 

Sual: Bu əzələlərdən hansı baş əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

boyun 

çiyin 


çeynəmə 

arxa 


döş 

234. 


Sual: Yığılma zamanı əzələdə nə baş verir? (Çəki: 1) 

qısalır 


uzanır 

dartılır 

böyüyür 

heç biri 

235. 

Sual: Əzələ sistemi necə adlanır? (Çəki: 1) histologiya 

biologiya 

miologiya 

morfologiya 

fiziologiya 

236. 


Sual: Əzələ qalınlığı hansı amildən asılıdır? (Çəki: 1) 

əzələ dəstələrinin miqdarından 

vətər qalınlığından 

liflərdən 

damar çoxluğundan 

sinirlərdən 

237. 

Sual: Yerləşmə vəziyyətinə görə əzələlər neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1) 238. 

Sual: İnsan bədənində ən böyük əzələ hansıdır? (Çəki: 1) 

baldır 

döş qəfəsi omba 

said 


bazu 

239. 


Sual: İnsan bədənində ən güclü əzələ hansıdır? (Çəki: 1) 

baldır 


döş qəfəsi 

omba 


çənə 

bud 


240. 

Sual: İnsan bədənində ən hərəkətli əzələ hansıdır? (Çəki: 1) 

göz 

baldır 


said 

omba 


boyun 

241. 


Sual: Yenidoğulmuş uşaqlarda əzələlərin çəkisi ümumi bədən ağırlığının neçə %-ni 

təşkil edir?   

22-25 

20-22 


25-27 

18-20 


28-30 

242. 


Sual: Orta yaşlı insan əzələlərin çəkisi ümumi bədən ağırlığının neçə %-ni təşkil 

edir? (Çəki: 1) 

50 

45 


40 

53 


35 

243. 


Sual: Yaşlı insan əzələlərin çəkisi ümumi bədən ağırlığının neçə %-ni təşkil edir?   

30-35 


20-25 

15-20 


25-30 

35-40 


244. 

Sual: İnsan bədəninin ən enli əzələsi hansıdır? (Çəki: 1) 

enli üçbucağabənzər 

trapesiyayabənzər 

deltayabənzər 

sağrı 


dörtbaşlı 

245. 


Sual: Deltayabənzər əzələ hansı əzələlərə aiddir? (Çəki: 1) 

çiyin 


baldır 

bud 


omba 

qarın 


246. 

Sual: Bazu əzələsi neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1) 

247. Sual: İnsan bədəninin xarici formasının öyrənilməsində böyük rolu var... (Çəki: 1) 

morfologiya 

miologiya 

plastik anatomiya 

biologiya 

merologiya 

248. 

Sual: ... gövdənin arxa səthini təşkil edir. (Çəki: 1) çanaq 

kürək 


qarın 

xış sümüyü 

mil sümüyü 

249. 


Sual: ... gövdənin ön səthini təşkil edir.1.qarın 

2.kürək 


3.döş nahiyyəsi

 

4.qoltuq çuxuru (Çəki: 1) 2,3 

1,3 


3,4 

2,4 


1,4 

250. 

Sual: Kişilərdə boyunun forması necə olur? (Çəki: 1) 

hamar 

yumşaq 


sərt 

əyri 


heç biri 

251. 


Sual: ...gövdənin yuxarı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

çiyin 


qollar 

çanaq 


qoltuq çuxuru 

kürək 


252. 

Sual: Qadınlarda çiyinin maili bucağı nə qədərdir? (Çəki: 1) 

20° 

21° 


22° 

23° 


24° 

253. 


Sual: Cırtdan insanların boyu neçə sm - dir? (Çəki: 1) 

150-dən az 

120-dən az 

125-dən az 

135-dən az 

130-dən az 

254. 

Sual: Kişilərdə çiyinin maili bucağı nə qədərdir? (Çəki: 1) 22° 

24° 


23° 

26° 


25° 

255. 


Sual: Qarın nahiyyəsinin forması nədən asılıdır? 1.İnsanın cinsindən  2.insanın 

yaşından 

3.insanın piylənmə dərəcəsindən 

4.boyun uzunluğundan (Çəki: 1) 

1,2,4 

2,3,4 


1,2,3 

1,3,4 


heç biri 

256. 


Sual: Döş nahiyyəsinin forması nədən asılıdır? 1.döş qəfəsinin formasından 2.qarın 

nahiyyəsinin formasından 3.döş əzələlərinin inkişafından 4.boyun uzunluğundan (Çəki: 1) 1,2 

2,4 


1,3 

1,4 


2,3 

257. 


Sual: Boyun nahiyəsinin uzunluğu nədən asılıdır? (Çəki: 1) 

boyunun enindən 

insanın yaşından 

çiyinin maili xəttindən 

dərialtı piy qatının inkişağından 

başın formasından 

258. 

Sual: İnsan bədəninin ən iri hissəsi hansıdır? (Çəki: 1) gövdə 

yuxarı ətraflar 

çanaq 

aşağı ətraflar baş 

259. 


Sual: Döş çevrəsinin 1il ərzində maksimal artımı 12-14yaşlı oğlanlarda neçə sm 

olur? (Çəki: 1) 

3-3,5sm 

4,5-5sm 


4-4,5sm 

5-5,5sm 


2,5-3sm 

260. 


Sual: Nəhəng insanların boyu neçə sm - dir? (Çəki: 1) 

170-dən çox 

180-dən çox 

175-dən çox 

185-dən çox 

200-dən çox 

261. 

Sual: Kürək nahiyyəsinin forması nədən asılıdır? 1.onurğanın formasından 2.kürək sümüklərindən 3.arxa əzələlərinin inkişafından 

4.boyun uzunluğundan (Çəki: 1) 

1,3,4 

1,2,4 


1,2,3 

2,3,4 


heç biri 

262. 


Sual: ...gövdənin yuxarı yan səthində yerləşir. (Çəki: 1) 

qoltuq çuxurları boyun 

çiyinlər 

baş 

heç biri 263. 

Sual: Gövdənin aşağı hissəsi nədən asılıdır? 1.çanağın formasından 

2.çanaq 

əzələlərinin inkişafından və piylənmə dərəcəsindən 3.onurğa sütünundan 

4.boyun 

uzunluğundan (Çəki: 1) 

2,3 

1,2 


3,4 

2, 4 


1,4 

264. 


Sual: Qadın və uşaqlarda boyunun forması neçə olur? (Çəki: 1) 

sərt 


yumşaq 

hamar 


əyri 

heç biri 

265. 

Sual: Yenidoğulmuş qızların orta çəkisi neçə kq olur? (Çəki: 1) 3,5kq 

3,6kq 


3,4kq 

3,7kq 


3,8kq 

266. 


Sual: Oğlanlarda bədən çəkisi maksimum həddə neçə yaşında çatır? (Çəki: 1) 

15-18 


12-15 

14-17 


10-17 

17-19 


267. 

Sual: Antropoloqların müşahidələrinə görə insanların neçə %-ində sağ döş qəfəsinin 

perimetri sol döş qəfəsinin perimetrindən böyükdür? (Çəki: 1) 

72% 


70% 

68% 


50% 

60% 


268. 

Sual: Kişilərdə neçə yaş arası bədən çəkisinin illik artımı yenidən azalmağa 

başlayır? (Çəki: 1) 


18-22 

15-23 


16-22 

17-25 


25yaşa kimi 

269. 


Sual: Döş çevrəsinin perimetrinin orta qiyməti qadınlarda nə qədər olur? (Çəki: 1) 

96sm 


97sm 

96,33sm 


96,05sm 

95sm 


270. 

Sual: Qadınlarda neçə yaş arası bədən çəkisinin illik artımı yenidən azalmağa 

başlayır? (Çəki: 1) 

18-22 


19-24 

16-22 


17-20 

24yaşa kimi 

271. 

Sual: Keçmiş SSR ərazisində ən hündürboylu insanlar kimlər idi? (Çəki: 1) estonlar 

qırğızlar 

azərbaycanlılar 

gürcülər 

  qazaxlar 

272. 


Sual: Yenidoğulmuş qızların orta boy uzunluğu neçə sm olur? (Çəki: 1) 

53 sm 


49 sm 

52 sm 


51 sm 

50 sm 


273. 

Sual: Bədənin uzunluğu axşama doğru neçə sm qısalır? (Çəki: 1) 

2-3 sm 

3 sm 


1,5-3 sm 

1,5 sm 


2 sm 

274. 


Sual: Oğlanların son boy artımı neçə yaşına kimi baş verir? (Çəki: 1) 

16-17 yaş 

20-21 yaş 


22-25 yaş 

18-19 yaş 

20-25 yaş 

275. 


Sual: Ən hündürboylu insana hansı qitədə rast gəlmək olar? (Çəki: 1) 

Amerika 


Afrika 

Asiya 


Avropa 

Avstraliya 

276. 

Sual: Keçmiş SSR ərazisində ən qısaboylu insanlar kimlər idi? (Çəki: 1) özbəklər 

gürcülər 

qırğızlar 

yakutlar 

tatarlar 

277. 


Sual: İnsanlarda daimi bədən uzunluğu təqribən neçə yaşa kimi davam edir? (Çəki:   

53 


54 

55 


56 

57 


278. 

Sual: İnsan bədəninin uzunluğu günün hansı hissəsində qısalır? (Çəki: 1) 

axşama doğru 

səhər 


sübh tezdən 

günorta 


gecə 

279. 


Sual: Kişilərdə orta boy uzunluğu neçə sm təşkil edir? (Çəki: 1) 

170 


160 

165 


175 

155 


280. 

Sual: Qadınlarda orta boy uzunluğu neçə sm təşkil edir? (Çəki: 1) 

160 

165 


158 

170 


159 

281. 

Sual: Ən kiçik boy uzunluğu kişilərdə neçə sm təşkil edir? (Çəki: 1) 

158 

165 


160 

170 


159 

282. 


Sual: Döş çevrəsinin 1il ərzində maksimal artımı 11-12 yaşlı qızlarda neçə sm təşkil 

edir? (Çəki: 1) 

6-7 sm 

4-5 sm 


7-8 sm 

5-6 sm 


3-4 sm 

283. 


Sual: Qadınlarda orta bədən çəkisi neçə kq olur? (Çəki: 1) 

63 


64 

65 


66 

67 


284. 

Sual: 1yaşın sonunda oğlanların döş çevrəsi neçə sm olur? (Çəki: 1) 

45 sm 

49 sm 


46 sm 

48 sm 


50 sm 

285. 


Sual: Ölçmələr bədənin hansı hissəsində aparılır? (Çəki: 1) 

sol 


sağ və sol 

arxa 


sağ 

yuxarı 


286. 

Sual: Neçə yaşdan sonra döş çevrəsinin təkrar artımı müşahidə olunur? (Çəki: 1) 

21 

23 


19 

20 


22 

287. 


Sual: Antropoloqların müşahidələrinə görə insanların sağ döş qəfəsinin perimetri, 

sol döş qəfəsinin perimetrindən nə qədər fərqlənir? (Çəki: 1) 2 sm kiçikdir 

1-2 sm böyükdür 

2 sm böyükdür 

0,5-2 sm böyükdür 

1 sm böyükdür 

288. 


Sual: Qızlarda bədən çəkisi maksimum həddə neçə yaşında çatır? (Çəki: 1) 

10 - 15 


15 - 16 

12 - 15 


9 - 14 

12-17 


289. 

Sual: İnsanlarda daimi bədən uzunluğu neçə yaşına kimi davam edir? (Çəki: 1) 

18,19 – 60a kimi 

20 – 65ə kimi 

19 – 50ə kimi 

16 - 19 – 55ə kimi 

18 – 55ə kimi 

290. 


Sual: İlk illərdə bədən çəkisi nə qədər artır? (Çəki: 1) 

2dəfə 


2,5dəfə 

4dəfə 


3dəfə 

3,5dəfə 


291. 

Sual: Qızlarda son boy artımı hansı yaşa təsadüf edir? (Çəki: 1) 

15 - 16 

14 - 15 


16 - 17 

17 - 18 


18-19 

292. 


Sual: 1yaşın sonunda qızların döş çevrəsi neçə sm olur? (Çəki: 1) 

49 sm 


46 sm 

48 sm 


45 sm 

50 sm 


293. 

Sual: 18-19 yaş arasında olan insanların orta döş çevrəsi 50-59 yaş arasında olan 

insanlara nisbətən necə olur? (Çəki: 1) 

1 -2 sm böyük 

4-5 sm kiçik 


5-6 sm kiçik 

6 - 7 sm kiçik 

5 - 6 sm böyük 

294.  Sual: Kişilərin orta bədən çəkisi neçə kq olur? (Çəki: 1) 

69 

72 


71,5 

73 


70 

295.  Sual: Total morfoloji əlamətlərə aiddir: 1. bədənin uzunluğu  2.döşün perimetri 3.yuxarı 

ətraflar 

4.çəki 5.aşağı ətraflar (Çəki: 1) 

2,3,4 

3,4,5 


2,3,5 

1,2,4 


5,4,2 

296. 


Sual: Yenidoğulmuş oğlanların orta boy uzunluğu neçə sm olur? (Çəki: 1) 

53 sm 


49 sm 

52 sm 


51,5 sm 

50 sm 


297. 

Sual: Qızların son boy artımı neçə yaşına kimi baş verir? (Çəki: 1) 

19-20 yaş 

20-21 yaş 

22-25 yaş 

16-17 yaş 

20-25 yaş 

298. 


Sual: Neçə yaşdan sonra bədənin uzunluğu qısalmağa başlayır? (Çəki: 1) 

50 


58 

55 


60 

65 


299. 

Sual: Antropoloqların müşahidələrinə görə insanların neçə %-ində sağ əl sol əldən 

uzundur? (Çəki: 1) 

72% 


68% 

50% 


60% 

75% 


300. 

Sual: Döş çevrəsinin perimetrinin orta qiyməti kişilərdə nə qədər olur? (Çəki: 1) 

96sm 

94sm 


97,07 sm 

96,05sm 


95sm 

 

  

 

 Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə