0922-Tətbiqi antropologiyanın əsaslarıYüklə 266.48 Kb.
Pdf просмотр
səhifə2/3
tarix03.04.2017
ölçüsü266.48 Kb.
1   2   3

160 

170 


180 

190 


126. 

Sual: Insan skeletində sümüklərin sayı nə qədərdir? (Çəki: 1) 

200 qədər 

205-dən çox 

206 

207 


210 

127. 


Sual: İnsanda onurğada əyrilik nə vaxt əmələ gəlir? (Çəki: 1) 

həyatın ilk aylarında 

6 aydan sonra 

1 yaşından 

3 yaşından 

5 yaşından 

128. 

Sual: Körpücük sümüyü necə təşkil olunmuşdur? (Çəki: 1) S-vari əyinti şəkilli olaraq qısa borulu sümük 

S-vari əyinti şəkilli olaraq enli borulu sümük 

S-vari əyinti şəkilli olaraq qarışıq sümük 

C-vari əyinti şəkilli olaraq qısa borulu sümük 

C-vari əyinti şəkilli olaraq enli borulu sümük 

129. 


Sual: Onurğa sütunu neçə fəqərədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

30-32 


32-34 

33-34 


34-35 

35-36 


130. 

Sual: Onurğa sütunu neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1) 

131. Sual: Onurğa sütunun hansı nahiyəsinin fəqərələri rudiment şəklindədir? (Çəki: 1) 

boyun nahiyəsinin fəqərələri 

döş nahiyəsinin fəqərələri 

bel nahiyəsinin fəqərələri 

oma nahiyəsinin fəqərələri 

büzdüm nahiyəsinin fəqərələri 

132. 

Sual: Skelet hansı sümüklər uzun hesab olunur? (Çəki: 1) yuxarı və aşağı ətraf sümükləri 

kürək, döş sümüyü, kəllənin bir çox sümükləri, qabırğa, çanaq sümükləri 

əl və ayaq barmaqların xırda sümükləri 

gicgah sümüyü, fəqərələr 

yuxarı ətraflar 

133. 


Sual: Skeletdə hansı sümüklər qısa hesab olunur? (Çəki: 1) 

yuxarı və aşağı ətraf sümükləri 

kürək, döş sümüyü, kəllənin bir çox sümükləri, qabırğa, çanaq sümükləri 

əl və ayaq barmaqların xırda sümükləri 

gicgah sümüyü, fəqərələr 

yuxarı ətraflar 

134. 

Sual: Skeletin sümüklərinə nə birləşir? (Çəki: 1) əzələlər 

bağlar 


qığırdaqlar 

əzələ və bağlar 

əzələ, bağlar və qığırdaqlar 

135. 


Sual: Sümük toxumasının çəkisi bədən ağırlığının nisbətinə görə yeni doğulmuş 

uşaqlarda neçə % təşkil edir? (Çəki: 1) 

14% 

15% 


16% 

17% 

18% 


136. 

Sual: Sümük toxumasının çəkisi bədən ağırlığının nisbətinə görə yetkin insanda 

neçə % təşkil edir? (Çəki: 1) 

16% 


18% 

20% 


16-18% 

18-20% 


137. 

Sual: Üç və daha çox sümüklərin birləşməsi nə əmələ gətirir? (Çəki: 1) 

sadə oynaq 

sadə qığırdaq 

mürəkkəb oynaq 

mürəkkəb qığırdaq 

sadə və mürəkkəb oynaq 

138. 


Sual: Yuxarı ətraf qurşağı hansı sümüklərdən təşkil olunur? (Çəki: 1) 

yuxarı ətraf qurşağından və azad hissədən 

aşağı ətraf qurşağından və azad hissədən 

körpücük və kürək sümüklərindən 

bazu, said və əl nahiyəsindən 

mil və dirsək sümüyündən 

139. 

Sual: Yuxarı ətraf skeleti hansı hissələrdən ibarətdir? (Çəki: 1) yuxarı ətraf qurşağından və azad hissədən 

aşağı ətraf qurşağından və azad hissədən 

körpücük və kürək sümüklərindən 

bazu, said və əl nahiyəsindən 

mil və dirsək sümüyündən 

140. 


Sual: Yuxarı ətraf skeleti hansı nahiyələrdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

yuxarı ətraf qurşağından və azad hissədən 

aşağı ətraf qurşağından və azad hissədən 

körpücük və kürək sümüklərindən 

bazu, said və əl nahiyəsindən 

mil və dirsək sümüyündən 

141. 

Sual: Əl nahiyəsi said nahiyəsi ilə hansı oynaq vasitəsilə birləşir? (Çəki: 1) çiyin oynağı vasitəsilə 

dirsək oynağı vasitəsilə 

mil-bilək oynağı vasitəsilə 

bud-çanaq oynağı vasitəsilə 

diz oynağı vasitəsilə 


142. 

Sual: Açıq boğazlı yaxalıqlarda otlyot xəttinin uc nöqtələrini nəyə nəzərən təyin 

edirlər? (Çəki: 1) 

ətəyin orta xəttinə 

qoldibi xəttinə 

ön xəttin ortasına 

kürək xəttinə 

bel yarımdairəsinə 

143. 

Sual: Ayaq baldır nahiyəsi ilə hansı oynaq vasitəsilə birləşir? (Çəki: 1) aşıq-baldır oynağı vasitəsilə 

dirsək oynağı vasitəsilə 

mil-bilək oynağı vasitəsilə 

bud-çanaq oynağı vasitəsilə 

diz oynağı vasitəsilə 

144. 


Sual: Bağlı boğazlı yaxalıqarda otlyotun qatlamasını nəyə nəzərən təyin edirlər?   

kürək xəttinə 

oma yarımdairəsinə 

bel yarımdairəsinə 

ətəyin orta xəttinə 

qoldibi xəttinə 

145. 

Sual: Bazu sümüyü kürək sümüyü ilə necə birləşir? (Çəki: 1) çiyin oynağı vasitəsilə 

dirsək oynağı vasitəsilə 

mil-bilək oynağı vasitəsilə 

bud-çanaq oynağı vasitəsilə 

diz oynağı vasitəsilə 

146. 


Sual: Boyun nahiyəsinin neçənci fəqərəsi digər fəqərələrə nisbətən arxaya doğru 

çıxır və başı qabağa əyərək bu çıxıntını barmaq vasitəsilə hiss etmək olar? (Çəki: 1) 

boyunun V fəqərəsi 

boyunun VI fəqərəsi 

boyunun VII fəqərəsi 

boyunun VIII fəqərəsi 

boyunun IX fəqərəsi 

147. 


Sual: Bud baldırla hansı oynaq vasitəsilə birləşir? (Çəki: 1) 

çiyin oynağı vasitəsilə 

dirsək oynağı vasitəsilə 

mil-bilək oynağı vasitəsilə 

bud-çanaq oynağı vasitəsilə 

diz oynağı vasitəsilə 

 


148. 

Sual: Bud sümüyü aşağı ətraf qurşağı ilə necə birləşir? (Çəki: 1) 

çiyin oynağı vasitəsilə 

dirsək oynağı vasitəsilə 

mil-bilək oynağı vasitəsilə 

bud-çanaq oynağı vasitəsilə 

diz oynağı vasitəsilə 

149. 


Sual: Fəqərələr bir-biri ilə nəyin vasitəsilə birləşir? (Çəki: 1) 

qığırdaqlar vasitəsilə 

əzələlər vasitəsilə 

möhkəm bağlar vasitəsilə 

oynaqlar vasitəsilə 

sümüklər vasitəsilə 

150. 

Sual: Fasiləli birləşmələrə nələr aiddir? (Çəki: 1) qığırdaq, sümüklər və əzələ vasitəsilə əmələ gələn birləşmələr 

iki və ya bir neçə sümüyün birləşməsi nəticəsində əmələ gələn fasilə 

yalnız sümüklər vasitəsilə əmələ gələn birləşmələr 

yalnız qığırdaqlar vasitəsilə əmələ gələn birləşmələr 

yalnız əzələlər vasitəsilə əmələ gələn birləşmələr 

151. 


Sual: Fasiləsiz birləşmələrə nələr aiddir? (Çəki: 1) 

qığırdaq, sümüklər və əzələ vasitəsilə əmələ gələn birləşmələr 

iki və ya bir neçə sümüyün birləşməsi nəticəsində əmələ gələn fasilə 

yalnız sümüklər vasitəsilə əmələ gələn birləşmələr 

yalnız qığırdaqlar vasitəsilə əmələ gələn birləşmələr 

yalnız əzələlər vasitəsilə əmələ gələn birləşmələr 

152. 

Sual: Forma etibarı ilə bədəndə olan sümüklər – (Çəki: 1) uzun 

enli 


qısa 

qarışıq sümüklər 

uzun, enli, qısa, qarışıq sümüklər 

153. 


Sual: Hansı sümük birləşməsi hərəkətli birləşmə əmələ gətirir? (Çəki: 1) 

fasiləli 

fasiləsiz 

fasiləli və fasiləsiz 

sümüklü 

qığırdaqlı 

154. 

Sual: Hansı yaxalıqlarda otlyot xəttinin uc nöqtələrini ön xəttin ortasına nəzərən təyin edirlər?   

bağlı boğazlı yaxalıqlarda enli yaxalıqlarda 

açıq boğazlı yaxalıqlarda 

oval formalı yaxalıqlarda 

dairəvi yaxalıqlarda 

155. 

Sual: Hansı yaxalıqlarda otlyotun qatlanmasını ətəyin orta xəttinə nəzərən təyin edirlər? (Çəki: 1) 

açıq boğazlı yaxalıqlarda 

enli yaxalıqlarda 

aralı formalı yaxalıqlarda 

bağlı boğazlı yaxalıqlarda 

dairəvi yaxalıqlarda 

156. 

Sual: Xaricdən sümüklər nə ilə örtülür? (Çəki: 1) sümük üstlüyü ilə 

diafizlə 

epifizlə 

qığırdaqla 

bağlarla 

157. 


Sual: XVI-XVII əsrlərdə boğaz hansı yaxalıqlarla tam örtülürdü? (Çəki: 1) 

kiçik, göy 

böyük, göy 

böyük, ağ 

kiçik, qırmızı 

böyük qara 

158. 

Sual: Insan skeleti nədən təşkil olunub? (Çəki: 1) sümüklərdən 

bağlardan 

qığırdaqlardan 

sümüklərdən və bağlardan 

sümüklərdən, bağlardan, qığırdaqlardan 

159. 


Sual: İnsan skeletində körpücük sümüyü necə yerləşir? (Çəki: 1) 

bir ucu ilə döş sümüyünə, digər ucu kürək sümüyünün akromial çıxıntısına birləşir 

bir ucu ilə döş sümüyünə, digər ucu kürək sümüyünün dimdiyəbənzər çıxıntısına birləşir 

bir ucu ilə qabırğalara, digər ucu kürək sümüyünün akromial çıxıntısına birləşir 

bir ucu ilə qabırğalara, digər ucu kürək sümüyünün dimdiyəbənzər çıxıntısına birləşir 

bir ucu ilə VII boyun fəqərəsinə, digər ucu kürək sümüyünün akromial çıxıntısına birləşir 

160. 

Sual: Kişilərdə onurğa sütunun uzunluğu nə qədərdir? (Çəki: 1) 65-67sm 

66-69sm 


70-73sm 

72-75sm 

73-76sm 


161. 

Sual: Kürək sümüyü harada yerləşir? (Çəki: 1) 

döş qəfəsinin arxasında, 2-7 qabırğaların arasındakı sahədə yerləşir 

döş qəfəsinin arxasında, 2-8 qabırğaların arasındakı sahədə yerləşir 

döş qəfəsinin arxasında, 2-9 qabırğaların arasındakı sahədə yerləşir 

döş qəfəsinin arxasında, 3-8 qabırğaların arasındakı sahədə yerləşir 

döş qəfəsinin arxasında, 3-9 qabırğaların arasındakı sahədə yerləşir 

162. 


Sual: Qadın donlarında və bluzkalarında yaxalığın qulağa qədər bağlı olduğu 

neçənci əsrdə göstərilirdi? (Çəki: 1) 

XVIII-XIX 

XIX-XX 


XVI-XVII 

XV-XVI 


XIV-XV 

163. 


Sual: Qadınlarda onurğa sütunun uzunluğu nə qədərdir? (Çəki: 1) 

65-67sm 


66-69sm 

70-73sm 


72-75sm 

73-76sm 


164. 

Sual: Qadınların çanağı kişilərin çanağına nisbətən nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1) 

çanaq enli və nisbətən aşağıda yerləşir 

çanaq ensiz və nisbətən aşağıda yerləşir 

çanaq yastı və nisbətən aşağıda yerləşir 

çanaq enli və bir qədər yuxarıda yerləşir 

çanaq ensiz və bir qədər yuxarıda yerləşir 

165. 


Sual: Nəyə skelet deyilir? (Çəki: 1) 

insan bədənində olan sümüklərin məcmui 

insan bədən ölçülərin, bədən proporsiyasının yaşa görə dəyişkənliyi 

insanın əmələ gəlmə, evolyusiya və bioloji təbiəti 

orqanizmin mənşəyini, inkişafını, quruluşunu öyrənən elmdir 

yarma üsulu ilə orqanizmin quruluşunu öyrənmək 

166. 

Sual: Nəyin hesabına onurğa sütunu elastikdir? (Çəki: 1) fəqərəarası qığırdaq disklərin hesabına 

fəqərəarası əzələ disklərin hesabına 

fəqərəarası bağlar disklərin hesabına 

fəqərəarası fəqərələr hesabına 

fəqərəarası oynaqlar hesabına 


167. 

Sual: Onurğa sütunu hansı nahiyələrə bölünürlər? (Çəki: 1) 

boyun və döş 

boyun, döş və bel 

boyun, döş, bel və oma 

boyun, döş, bel, oma və büzdüm 

boyun, döş, bel, oma, büzdüm və körpücük 

168. 


Sual: Onurğa sütunun hansı nahiyəsi 5 fəqərədən ibarət olaraq 16 yaşdan sonra 

bitişir və 25 yaşına bitişmiş sümük əmələ gətirir? (Çəki: 1) 

boyun nahiyəsinin fəqərələri 

döş nahiyəsinin fəqərələri 

bel nahiyəsinin fəqərələri 

oma nahiyəsinin fəqərələri 

büzdüm nahiyəsinin fəqərələri 

169. 


Sual: Onurğa sütununun uzunluğu bədənin ümumi uzunluğunun neçə % təşkil edir? 

 

30% 40% 

50% 


60% 

70% 


170. 

Sual: Teatr geyimlərində qəhrəmanların kostyumlarında hansı yaxalıqlardan istifadə 

edirdilər?   

böyük, ağ 

kiçik, qara 

böyük, qara 

böyük, göy 

kiçik, göy 

171. 

Sual: Yaxalıq geyimin hansı hissəsinə aiddir? (Çəki: 1) boğaz və oma 

boyun və bel 

boğaz və bel 

boğaz və çiyin 

çiyin və bel 

172. 


Sual: Neçə növ əzələ toxuması vardır? (Çəki: 1) 

173. 

Sual: İnsan bədənində təxminən neçə əzələ vardır? (Çəki: 1) 

500 

550 


600 

650 


700 

174. 


Sual: Əzələ toxumasının növləri hansılardır? 1.skelet 

2.ürək 3.saya 4.müxtəlif   

2,3,4 

1,2,4 


1,2,3 

1,3,4 


1,4 

175. 


Sual: Əzələrin çox hissəsi hansı növə aiddir? 1.skelet 

2.ürək 3.saya (Çəki: 1) 

1,2 

2,3 


176. 

Sual: Hansı əzələlərin sümüklərlə əlaqəsi yoxdur? (Çəki: 1) 

baş 

boyun 


bel 

göz və ağız 

ürək 

177. 


Sual: Əzələlərin rəngi necə olur? 1.ağ 2.qırmızı 

3.sarı  4.qəhvəyi (Çəki: 1) 

2,3 

2,4 


1,3 

1,2 


3,4 

178. 


Sual: Dairəvi əzələlər hansı əzələlərdir? 1.agız 

2.göz  3.qarın 

4.ürək (Çəki:   

2,3 


2,4 

1,2 


1,3 

3,4 


179. 

Sual: Ən güclü əzələ hansıdır? (Çəki: 1) 

dairəvi 

i-şəkilli lentəbənzir 

lələkli 


enli 

180. 


Sual: Əzələlər nəyin hesabına yığılır və iş görür? (Çəki: 1) 

mərkəzi sinir sistemindən aldığı impulsların hesabına 

skelet sümüyünə vətər vasitəsilə bağlanmaların hesabına 

sərbəst hərəkətli əzələlər olduğu hesabına 

qan dövranından aldığı impulsların hesabına 

skelet xaricdən örtükləri üçün 

181. 

Sual: Əzələlərin əsas funksiyası nədən ibarətdir? (Çəki: 1) əzələlərin bir-birinə sürtünməsinin qarşısını alır 

yığılma qabiliyyətinə malikdir 

eyni hərəkət törədən əzələlər 

əks hərəkət törədən əzələlər 

eyni və əks hərəkət törədən əzələlər 

182. 


Sual: Baş əzələləri neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1) 

183. 

Sual: Döş əzələləri neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1) 

184. Sual: Budu hərəkətə gətirən əzələ hansıdır? (Çəki: 1) 

çanaq 


yuxarı ətraf 

qarın 


arxa 

boyun 


185. 

Sual: Baş əzələləri hansılardır? 1. çeynəmə  2.arxa 3.mimiki 

4.boyun (Çəki: 1) 

1,2 


1,3 

2,3 


3,4 

1,4 


186. 

Sual: İnsan əzələsinin ən intensiv böyümə və inkişafı hansı yaşa təsadüf edir? (Çəki:   

13-16 

14-17 


15-18 

16-20 


13-18 

187. 


Sual: Əzələ hərəkət aparatının hansı hissəsinə aiddir? (Çəki: 1) 

aktiv 


passiv 

aktiv və passiv 

hec biri 

hərəkətsiz 

188. 

Sual: Hansı əzələlərin vətəri olmur? (Çəki: 1) lələkli 

dairəvi 


i-şəkilli 

yelpiyəbənzər 

lentəbənzər 

189. 


Sual: Əzələ formasına görə neçə hissəyə ayırd edilir? (Çəki: 1) 

190. 

Sual: Skelet əzələləri neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1) 

191. Sual: Gövdə əzələləri neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1) 

192. 

Sual: Boyun əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

yuxarı ətraf 

baş 


gövdə 

aşağı ətraf 

heç biri 

193. 


Sual: Arxa əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

yuxarı ətraf 

baş 

aşağı ətraf gövdə 

heç biri 

194. 

Sual: Döş qəfəsi əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) yuxarı ətraf 

baş 


gövdə 

aşağı ətraf 

heç biri 

195. 


Sual: Qarın əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

yuxarı ətraf 

baş 

aşağı ətraf gövdə 

heç biri 

196. 

Sual: Mimiki əzələlər skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) baş 

yuxarı ətraf 

gövdə 

aşağı ətraf heç biri 

197. 


Sual: Çeynəmə əzələlər skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

yuxarı ətraf 

baş 

gövdə 


aşağı ətraf 

heç biri 

198. 

Sual: Yuxarı ətraf əzələləri neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1) 199. 

Sual: Çiyin qurşağı əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

yuxarı ətraf 

baş 


gövdə 

aşağı ətraf 

heç biri 

200. 


Sual: Bazu əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

baş 


gövdə 

yuxarı ətraf 

aşağı ətraf 

heç biri 

201. 

Sual: Said əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) baş 

yuxarı ətraf 

gövdə 

aşağı ətraf heç biri 

202. 


Sual: Əl əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

baş 


gövdə 

yuxarı ətraf 

aşağı ətraf 

heç biri 

203. 

Sual: Aşağı ətraf əzələləri neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1) 

204. Sual: Çanaq qurşağı əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

aşağı ətraf 

baş 

gövdə 


yuxarı ətraf 

heç biri 

205. 

Sual: Bud əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) baş 

gövdə 


aşağı ətraf 

yuxarı ətraf 

heç biri 

206. 


Sual: Baldır əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

baş 


gövdə 

yuxarı ətraf 

aşağı ətraf 

heç biri 

207. 

Sual: Ayaq əzələləri skelet əzələlərinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) aşağı ətraf 

baş 


gövdə 

yuxarı ətraf 

heç biri 

208. 


Sual: Bu əzələlərdən hansıları yuxarı ətraf əzələlərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

çiyin qurşağı 

bazu 

said 


bud 

əl 


209. 

Sual: Bu əzələlərdən hansıları aşağı ətraf əzələlərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

çanaq 

bud 


baldır 

ayaq 


bazu 

210. 


Sual: Bu əzələlərdən hansıları gövdə əzələlərinə aid deyil? (Çəki: 1) 

çiyin 


boyun 

arxa 


döş qəfəsi 

qarın 


211. 

Sual: Mimiki və çeynəmə əzələləri skelet əzələsinin hansı qrupuna aiddir? (Çəki: 1) 

baş 

gövdə 


yuxarı ətraf 

aşağı ətraf 

heç biri 


212. 

Sual: Boyun,arxa,döş qəfəsi və qarın əzələləri skelet əzələsinin hansı qrupuna 

aiddir? (Çəki: 1) 

baş 


yuxarı ətraf 

aşağı ətraf 

gövdə 

heç biri 213. 

Sual: Çiyin qurşağı,bazu,said və əl əzələləri skelet əzələsinin hansı qrupuna aiddir?   

baş 

gövdə 


aşağı ətraf 

yuxarı ətraf 

heç biri 

214. 


Sual: Çanaq qurşağı,bud,baldır və ayaq əzələləri skelet əzələsinin hansı qrupuna 

aiddir? (Çəki: 1) 

baş 

gövdə 


yuxarı ətraf 

heç biri 

aşağı ətraf 

215. 


Sual: Boyun əzələləri insan bədəninin hansı hissəsində yerləşir? (Çəki: 1) 

boyun nahiyəsi 

döş qəfəsi 

baş 


yuxarı ətraf 

aşağı ətraf 

216. 

Sual: Bədəndə olan ən uzun əzələ hansıdır? (Çəki: 1) baldır 

said 


bazu 

bud 


boyun 

217. 


Sual: Ən uzun əzələnin uzunluğu təxminən nə qədərdir? (Çəki: 1) 

55sm 


60sm 

45sm 


50sm 

40sm 


 

218. 

Sual: Əzələlər sümüklərlə necə birləşir? (Çəki: 1) 

sinir və liflərlə 

vətər və liflərlə 

damarlarla 

qığırdaqla 

sinirlərlə 

219. 


Sual: Bu əzələlərdən hansı gövdə əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

boyun 


bazu 

bud 


əl 

ayaq 


220. 

Sual: Bu əzələlərdən hansı gövdə əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

arxa 

bazu 


bud 

əl 


ayaq 

221. 


Sual: Bu əzələlərdən hansı gövdə əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

bazu 


döş qəfəsi 

bud 


əl 

ayaq 


222. 

Sual: Bu əzələlərdən hansı gövdə əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

qarın 

bazu 


bud 

əl 


ayaq 

223. 


Sual: Bu əzələlərdən hansı yuxarı ətraf əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

mimiki 


qarın 

arxa 


ayaq 

çiyin qurşağı 

224. 

Sual: Bu əzələlərdən hansı yuxarı ətraf əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) bazu 

mimiki 


qarın 

arxa 


ayaq 

225. 


Sual: Bu əzələlərdən hansı yuxarı ətraf əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

said 


mimiki 

qarın 


arxa 

ayaq 


226. 

Sual: Bu əzələlərdən hansı yuxarı ətraf əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

mimiki 

qarın 


əl 

arxa 


ayaq 

227. 


Sual: Bu əzələlərdən hansı aşağı ətraf əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

boyun 


döş qəfəsi 

çanaq qurşağı 

bazu 

əl 


228. 

Sual: Bu əzələlərdən hansı aşağı ətraf əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

boyun 

döş qəfəsi bud 

bazu 


əl 

229. 


Sual: Bu əzələlərdən hansı aşağı ətraf əzələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

baldır 


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə