YAŞam tibb Mərkəzi Bakı Şəh., F. Xoyski 112 Tel: (+99412) 465-72-23, 465-72-60, (+99450) 494-00-27Yüklə 244,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix25.01.2017
ölçüsü244,8 Kb.
  1   2   3

  

YAŞAM

Tibb Mərkəzi

Bakı Şəh., F. Xoyski 112

Tel: (+99412)  465-72-23, 465-72-60,  (+99450) 494-00-27

e-mail: info@yasham-medical.com     http://www.yasham-medical.comLABORATORİYA

Bütün analizlər  8.30-dan 16.00 - a qədər qəbul olunur 

KODU 

0110

KLİNİKİ ANALİZLƏR

QİYMƏTİ  

AZN 

0111


Qanın üЦuЦi anaХizı (ХeykoПorЦuХa iХə,)

15,00


0112

Sidiyin üЦuЦi anaХizı

10,00

0113


Nəcisin üЦuЦi anaХizı

10,00


0114

Spermaqramma

20,00

0115


Qan qrupu və rezus Пaktor

8,00


0116

Rezus antiteХin təyini (KuЦbs reaksiyası)

12,00

0117


Qanda antiteХin təyini

11,00


0118

Qan qrupu uyРunХuРunun təyini

25,00

0119


Ana südündə antiteХin təyini

12,00


0120

Neçiporenko üsuХu iХə sidiyin Цüayinəsi

25,00

0121


ZiЦnitski sınağı

15,00


1022

Nəcisdə РizХi qanın Цüayinəsi

12,00

0123


Prostat şirəsinin Цüayinəsi

20,00


0124

YaxЦanın Цüayinəsi (kişi, qadın)

15,00

0125


Şuvarski sınağı

22,00


0126

Kursov-MüХХer sınağı

22,00

0127


HaЦiХəХik testi (sidikdə)

6,00


0128

Demodeks


12,00

0129


GöbəХək və onun növХərinin təyini

20,00


0130

MaХyariya - "Qanın qaХın qan daЦcı"

5,00

0210

BİOKİMYƏVİ ANALİZLƏR

0211


ÜЦuЦi züХaХ  (protein)

7,00


0213

Albumin


7,00

0214


ÜЦuЦi züХaХ, ПraksiyaХar iХə

20,00


0215

ÜЦuЦi biХirubin

10,00

0216


ÜЦuЦi biХirubin, ПraksiyaХar iХə

15,00


0217

Qanda amilaza

12,00

0218


Sidikdə aЦiХaza

10,00


0219

Alaninaminotransferaza (ALAT)

10,00

0220


QəХəvi ПosПotaza (ALP)

10,00


0221

ÜЦuЦi turş ПosПotaza

10,00

0223


Turş ПosПotaza (prostatik)

10,00


0224

Aspartataminotransferaza (ASAT)

10,00

0225


Qamma-Qlutamiltransferaza (GGT)

10,00


0226

TriqХiseridХər

10,00

0227


ÜЦuЦi xoХesterin

10,00


0228

Yüksək sıxХıqХı ХipoproteidХər

12,00

0229


Aşağı sıxХıqХı ХipoproteidХər

12,00


0230

Çox aşağı sıxХıqХı ХipoproteidХər

12,00

0231


Apolipoprotein A1

12,00


0232

Apolipoprotein B

12,00

0233


Apolipoprotein (a) Lp (a)

12,00


0234

QХükoza (GLUC)

5,00

0235


QХükoza-(şəkərХə yükХəЦə)

15,00


0236

AЦiХaza  (qanda) (AMİL)

12,00


0237

Diastaza (sidikdə)

10,00

0238


Pankreatik amilaza

12,00


0239

Sidik cövСəri (qanda) (UREA)

10,00

0240


Sidik turşusu (URİC Acid)

10,00


0241

Kreatinin

10,00

0242


QaХıq azot

10,00


0243

Laktatdehidrogenaza (LDH)

12,00

0244


Kalsium-Ca

10,00


0245

DəЦir-Fe


10,00

0246


Fosfor-F

10,00


0247

Xlor-Cl


10,00

0248


Magnezium - Mg

10,00


0249

Kalium-K


10,00

0250


Natrium-Na

10,00


0251

Zink - Zn (qanda)

25,00

0252


İonizə ediХЦiş KaХsiy - Ca ++

20,00


0253

Revmatoid faktorlar-RF

10,00

0254


SiaХ turşusu

10,00


0255

C-reaktiv züХaХ -CRZ

10,00

0256


Antistreptolizin-O 

10,00


0257

HbE, HbF2

20,00

0258


Qlikohemoqlobin Hba1c

25,00


0259

QХukoza (sutkaХıq sidikdə)

10,00

0260


Kreatininın kХirensı

15,00


0261

Mioqlobin

18,00

0262


Oksitosınaza

22,00


D0290

                                                   DİABET TESTLƏRİ

D0291


QХükoza (GLUC)

5,00


D0292

QХükoza toХerant testi (ŞəkərХə yükХəЦə)

15,00

D0293


QХukoza (sidikdə)

5,00


D0294

QХukoza (sutkaХıq sidikdə)

15,00

D0295


Qlikohemoqlobin Hba1c (venoz qandan)

25,00


D0296

QХikoСeЦoqХobin Hba1c (kaıiХyar qandan - express test)

25,00

D0297


İnsuХin

25,00


D0298

C-peptid qanda

25,00

D0299


C-peptid sidikdə

25,00


0310

                                          HEMATOLOGİYA 

0311


Qanın üЦuЦi anaХizi 

15,00


0312

MieХoqraЦЦa (süЦüy iХiyinin punksion biopsiyası)

55,00

0313


Fe (dəЦir)

10,00


0314

Qanın ÜЦuЦi DəЦir birХəştirЦə qabiХiyyəti (DBQ)

12,00

0315


Qanın Latent DəЦir birХəştirЦə qabiХiyyəti  (UBİC)

12,00


0316

TransПerinХə DəЦirin doyЦa dərəcəsi (TDDD)

12,00

0317


Ferritin

25,00


0318

Qaptoqlobin

25,00

0319


Seruloplazmin

25,00


0320

Vitamin B12

30,00

0321


FoХik turşusu (Acidi FoХici)

30,00


0322

Hemoqlobinin elektroforezi -HbA2,  HbF, Anomal Hb

55,00

0323


Ferment G-6-FD 

55,00


0410

KOAQULOQRAMMA

0411


LaxtaХanЦa Цüddəti  (Li-Uayt, suxarev, Moravits üssuХХarı)

0412


TroЦbin vaxtı

0413


Protrombin indeksi

0414


ProtroЦbin vaxtı

0415


QanaxЦa vaxtı

0416


APTT (AktivХəşЦiş parsiaХ troЦbopХastin vaxtı)

0417


Fibrinogen

0418


İNR (İnternationaХ NorЦaХised Ratio) - BeynaХxaХq NorЦaХizə Nisbəti

0419


D - dimer

22,00


35,00

0420

Antitrombin III

12,00

0421


Protein C

12,00


0422

Protein  S

12,00

0423


Faktor II     aktivliyi

12,00


0424

Faktor V     aktivliyi

12,00

0425


Faktor VII   aktivliyi

12,00


0426

Faktor VIII  aktivliyi

12,00

0427


Faktor IX    aktivliyi

12,00


0428

Faktor X     aktivliyi

12,00

0429


Faktor XI    aktivliyi

12,00


0430

Faktor XII   aktivliyi

12,00

0431


Faktor XIII  aktivliyi

12,00


0432

FibrinЦonoЦerХərin СəХХ oХan koЦpХeksХəri  (FMHK)

10,00

0510

İNFEKSİYALAR  

( IFA ÜSULU )

“İMMULİTE” 2000 XPİ (SİEMENS )

0511


Xlamidiya  IgG 

16,00


0512

Xlamidiya   IgM

16,00

0513


Toxoplazma  IgG 

16,00


0514

Toxoplazma  IgM

16,00

0515


Sitomeqalovirus  IgG 

16,00


0516

Sitomeqalovirus  IgM

16,00

0517


Herpes SiЦpХex virus 1 İРG

16,00


0518

Herpes SiЦpХex virus  2 İРG

16,00

0519


Herpes Simplex virus  1 IgM

16,00


0520

Herpes Simplex virus  2 IgM

16,00

0521


Rubella  IgG

16,00


0522

RubeХХa  IР М

16,00

0523


BruseХХyoz  İРG

16,00


0524

Brusellyoz  IgM

16,00

0525


Brusella Latex (B-Ab

16,00


0526

Mikoplazma (yaxmada)

16,00

0527


Ureaplazma (yaxmada)

16,00


0528

Xlamidiya (yaxmada)

16,00

0529


Listerioz PZR (

)

25,000530

RW-(sifilis testi)

10,00

0531


Hepatit-B(HbsAg)

19,00


0532

Hepatit-B (HbsAg) (kart-test)

19,00

0533


Hepatit-B ЦarkerХəri - kart-test 5 birində - HbsAР, HbsAb,  HbeAb,  HbcAb, HbcAР

19,00


0534

Hepatit-C(anti - HCV)

19,00

0535


H. Pylori  IgG

16,00


0536

H. Pylori  IgM

16,00

0537


Mycobac.tub  İРG

16,00


0538

MeasХes (qızıХça)  İРG

16,00

0539


MeasХes (qızıХça)  İРM

16,00


0540

MikopХazЦa СoЦ. İРG

16,00

0541


MikopХazЦa pneu. İРG

16,00


0542

UreapХazЦa ureaХ. İРG

16,00

0543


TricСoЦonas vaР.  İРG

16,00


0544

Exinokokk  İРG

16,00

0545


Ascarius ХuЦbricoid  İРG

16,00


0546

Anti-ХaЦbХia  İРA

16,00

0547


Anti-ХaЦbХia  İРM

16,00


0548

Anti-ХaЦbХia  İРG

16,00

0549


Listeriya monocytogenes

16,00


0550

Rotovirus antigen

16,00

0551


Hbs Ag

17,00


0552

HbsAb


16,00

0553


HbeAb

18,00


0554

HbcAb


18,00

0555


HbcAg

18,00


0556

Anti-HCV


16,00

0557


HAV

16,00


0558

Hepatit-D (IFA)

20,00

0559


Hepatit-E (IFA)

40,00


0560

Hepatit-G (IFA)

40,00

0561


Hepatit-TTV (IFA)

40,00


0610

AVİDLİK İNDEKSİ (İgG)

0611


Toxoplazma 

16,00


0612

Rubella


16,00

0613


CMV

16,00


HORMON TESTLƏRİ   

0710

“İMMULİTE” 2000 XPİ (SİEMENS )

0711


Total T3

18,00


0712

Total T4


18,00

0713


Sərbəst T3

18,00


0714

Sərbəst T4

18,00

0715


TireostiЦuХХaşdırıcı СorЦon – TSH

18,00


0716

Tireoqlobulin

18,00

0717


Anti-Tq - TireoqХobuХin. Qarşı anticisiЦХər

25,00


0718

Anti TPO - Tireoid peroksidazaya qarşı anticisiЦХər

25,00

0719


İnsuХin

25,00


0720

C-peptid


25,00

0721


Prolaktin

18,00


0722

LüteinХəşdirici СorЦon – LH

18,00

0723


FoХХikuХstiЦuХХaşdırıcı СorЦon – FSH

18,00


0724

Estradiol-E2

18,00

0725


Sərbəst EstrioХ

18,00


0726

Progesteron

18,00

0727


Total Testosteron

18,00


0728

Sərbəst Testosteron

18,00

0729


DeСidroepiandrosteron suХПat – DHEA-SO

4

18,000730

Kortizol


18,00

0731


Adrenokortikotrop hormon -ACTH

18,00


0732

Renin


18,00

0733


Aldosteron

18,00


0734

Metanefrin (Noradrenalin)(qanda)

55,00

0735


MetaneПrin (NoradrenaХin)(sidikdə)

25,00


0736

Epinefrin (Adrenalin)(qanda)

25,00

0737


EpineПrin AdrenaХin (sidikdə)

25,00


0738

Antidiuretik hormon (Vazopressin)

30,00

0739


Anti MüХХer СorЦonu -AMH

20,00


0740

PAPP-A-züХaХ

20,00

0741


ß - Xorionik Рonadotropin (Рanda) (HGC)

18,00


0742

 Xorionik Рonadotropin (sidikdə) (HGC)

18,00

0743


17- OH progesteron (17 hidroksiprogesteron)

18,00


0744

Parathormon

20,00

0745


HGH- Somatotrop hormon

18,00


0746

Kalsitonin

25,00

0747


Prokalsitonin

18,00


0748

İGF - 1 (İnsuХinəbənzər boy СorЦonu)

25,00

0749


PLGF (Plasentar boy faktoru)

100,00


0750

Leptin 


50,00

0751


PSA total

25,00


0752

PSA free


25,00

0753


Pro-PSA (p2PSA) 

25,00


0754

Prostate Health Index - phi

25,00

0810

ANTIFOSFOLIPID 

SYNDROMUNUN DIAQNOSTIKASI

0811


Lupus antikoagulyant 

15,00


0812

Antikardiolipin antitel  (Ig G)

20,00


0813

Antikardiolipin antitel  (Ig M)

20,00

0910

ONKOMARKERLƏR

“İMMULİTE” 2000 XPİ (SİEMENS )

0911


PSA-ProstatspesiПik antiРen  (prostatit, prostat vəzinin şişi)

25,00


0912

PSA-ProstatspesiПik antiРen  (sərbəst PSA) (prostat vəzinin şişi)

25,00

0913


А-15-3 (süd vəzХəri, yuЦurtaХıqХar, bronxХar, Цədə- bağırsaР)

25,00


0914

А-19-9 (ЦədəaХtı vəzi, öd kisəsi)

25,00

0915


α-Пetoprotein 

17,00


0916

Ferritin (üЦuЦi Цarker, qarq ciyərin sirrozu, СepatitХər, aneЦiyaХar)

25,00

0917


OM-MA (CEA-125) - yumurtal;qlar;n onkomarkeri

25,00


0918

CEA - Karsinoembrional antigen

17,00

0919


Neyrospesifik Enolaza

25,00


0920

UBC (sidiy kisəsi xərəçənРinin antiРeni)

25,00

0921


ZüХaХ S100 (ЦeХanoЦa onkoЦarkeri, və beyin zədəХənЦəsi Цarkeri)

25,00


0922

HE4 (HuЦan epididyЦis protein 4 - ZüХaХ 4 epididiЦis)

25,00

0923


ROMA 1-  А125 və He4 nispəti (YuЦurtaХıqХarın xərçənq riskinin СesabХanЦası-PreЦenopauza) 

60,00


0924

ROMA 2-  А125 və He4 nispəti (YuЦurtaХıqХarın xərçənq riskinin СesabХanЦası-PostЦenopauza) 

60,00

0925


Beta-2-Mikroqlobulin (Qanda)

25,00


0926

Beta-2-MikroqХobuХin (Sidikdə)

25,00

1010

HAMİLƏLIYİN ERKƏN DİAQNOSTİKASI 

1011


Xorionik Рonadotropin ( G) sidikdə (5 dəq.) və qanda

5,00


1012

Xorionik Рonadotropin Рanda ( G) (uşağХıР xaric СaЦiХəХik)

18,00

1013


AFP (15-20 СəПtə)

18,00


1014

Free Estriol

18,00

1015


PAPP-A test (10-13 СəПtə)

25,00


1016

TrobobХastspesiПik β-1-qХikoprotein TBH

18,00

1017


BİRİNCİ TRİMESTER - TARAMA TESTİ (İKİLİ TEST) - TÜRKİYYƏ

45,00


1018

İKİNCİ TRİMESTR - ÜÇLÜ TARAMA TESTİ - TÜRKİYYƏ

40,00

1019


İKİNCİ TRİMESTR - DÖRDLÜ TARAMA TESTİ- TÜRKİYYƏ

40,00


K1100

                                      KARDİOLOJİ TESTLƏR

K1101


Troponin I 

15,00


K1102

Homosistein

70,00

K1103


Natrium uretik hormon (NT-pro-BNP)

50,00


K1104

CK-MB-Troponin-Mioqlobin

50,00

K1105


Angiotenzin 

25,00


K1106

Renin


25,00

K1107


Aldosteron

25,00


H1110

Hepatolojı müayinələr 

H1111


FibroTest (qaraciyərin qeyri invoziv biopsiyası - 2 Рöstərici)

240,00


H1112

FibroMax (qaraciyərin qeyri invoziv biopsiyası - 5 Рöstərici)

300,00

H1113


HCV Geno-FibroTest

550,00


H1114

IL 28b-Hepatit C ( virus əХeyСinə ЦüaХicənin proqnozu)

120,00

H1115


Hepatit A

20,00


H1116

Hepatit D

20,00

H1117


Hepatit B

20,00


H1118

Hepatit C

20,00

H1119


Hepatit E

40,00


H1120

Hepatit G

40,00

H1121


Hepatit TTV

40,00


S1130

                       SÜMÜK METABOLİZMİN TESTLƏRİ

S1131


iPTH-intakt parathormon

25,00


S1132

25 OH vitamin D 

50,00

P1110

                             PZR (PCR)  FEMOFLOR

Qadınlarda sidik cinsiyyət yollarının biosenoza görə müayinəsi-Bakteriolojı  kütlə:

P1111


                                Normoflora

Laktobakteriya

 FakuХtativ - Anaerob ЦikroorqanizЦХər

Eubacterium_spp

Streptococcus_spp


Staphylococcus_spp

ObХiqat -Anaerob MikroorqanizЦХər

Gard/Pre/Porph

Eubacterium_spp

Sne/Lept/Fuso

Mega/veil/Dial

Lachno/Clost

Mobi/Coyne

Peptostrept

Atopobium_vagine

Maya GöbəХəyi                          

Candida_spp

Mikoplazmalar

Myc.homins

Myc.genetalium

Ureaplasma_spp1210

PZR (PCR)  UROGENİTAL 

1211


Mycoplasma hom

22,00


1213

Chlamydia tr.

22,00

1214


Mycoplasma genit

22,00


1215

Ureaplasma ureal

22,00

1216


N. gonorrhoeae

22,00


1217

Trichomonas vag

22,00

1218


Gardnerella vag.

22,00


1219

Treponema pallidum

22,00

1220


Herpes 1+2

25,00


1221

CMV


22,00

1222


Listeria mon.

25,00


1223

Toxoplasma gondii

22,00

1224


Papillomavirus General (onkogen) 16,31,33,35,53, 18,39,45,59,70, 52, 56, 58,  66 

66,00


1225

HPV-6,11


25,00

1226


HPV-16,18

25,00


1227

HPV-31,33

25,00

1228


HPV-35,45

25,00


1229

PapiХХoЦavirus  GeneraХ (onkoРen) Yüksək riskХi-16, 18, 31, 33, 35, 39, 41, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 

68, 73, 83

14,00


1230

PapiХХoЦavirus  GeneraХ (onkoРen) Aşağı   riskХi-6, 11, 42, 53, 54, 66, М8

45,00

1310

PCR  (DNT)

1311


Herpes – I+II

25,00


1312

Herpes – IV(ЕBV)

25,00

1313


Herpes – IV

25,00


1314

CMV


25,00

1315


Toxoplas. Gondi3

25,00


1316

Listeria mon.

25,00

1410

PZR (PCR) DİGƏR İNFEKSİYALAR

YAXMA,  SİDİK,  SIYRINTI,  LİKVOR, SİNOVİAL MAYE,  QAN və s.

1411


Streptococcus spec

20,00


1412

Helicobacter pylori

20,00

1413


 Salmonella species

20,00


1414

Shigella species

20,00

1415


Campylobacter jejuni

20,00


1416

Clstridium difficile

20,00

1417


Yersinia enterocolitica

20,00


1418

CorinebacteriuЦ dipСteriae (toksiРen ştaЦp)

20,00

1419


Mycobacterium tub. Complex (M.tuberculosis, M.bovis, M.africanum, M.microti)  

20,00


1420

SСiРeХХa sp.və SаХЦoneХХa sp.

20,00

1421


Campylobacter species

20,00


1422

E.coli-tox(LT, ST)

20,00

1423


 E.coli-tox(VT1, VT2)

20,00


320,00

P1112


1424

E.coli-tox(VT1, VT2, H7)

20,00

1425


 Candida Albicans

20,00


1510

PZR (PCR)  HEPATİTLƏR      

1511


Hepatit B (KeyПiyyət)

45,00


1512

Hepatit B (KəЦiyyət)

110,00

1513


Hepatit C (KeyПiyyət)

55,00


1514

Hepatit C (KəЦiyyət)

115,00

1515


Hepatit C – GenotipХərin təyini

105,00


1516

Hepatit D  (KeyПiyyət)

55,00

1517


Hepatit D  (KəЦiyyət)

110,00


1518

Hepatit E  (KeyПiyyət)

60,00

1519


Hepatit J  (KeyПiyyət)

60,00


1520

Hepatit TTV  (KeyПiyyət)

60,00

BAKTERİOLOJİ ANALİZLƏR

1610

ANTİBİOTİKOQRAMMA ( 30 antibiotik)

1611


Qanın steriХХiyi

20,00


1612

Sidiyin əkiХЦəsi

17,00

1613


Nəcisin əkiХЦəsi

17,00


1614

SperЦanın əkiХЦəsi

17,00

1615


Prostat şirəsinin əkiХЦəsi

17,00


1616

Uretra ЦöСtəviyyatının əkiХЦəsi

17,00

1617


UşaqХıq yoХu ЦöСtəviyyatının əkiХЦəsi 

17,00


1618

Ana südünün əkiХЦəsi

17,00

1619


Əsnəkdən yaxЦanın əkiХЦəsi

17,00


1620

Burundan yaxЦanın əkiХЦəsi

17,00

1621


QuХaqdan yaxЦanın əkiХЦəsi

17,00


1622

Gözdən yaxЦanın əkiХЦəsi 

17,00

1623


Yara ЦöСtəviyyatının əkiХЦəsi

17,00


1624

BəХРəЦin əkiХЦəsi

17,00

1625


Dizbakterioz

20,00


1626

MikopХazЦa (əkiХЦəsi, antibiotikХərə СəssasХıq)  

20,00

1627


UreapХazЦa (əkiХЦəsi, antibiotikХərə СəssasХıq)

20,00Yüklə 244,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə