Xəzər Universitetinin 2011-2013-cü illər üçün Fəlsəfə doktoru üzrə doktorantura və dissertanturaya tələbə qəbulu haqqında hesabatYüklə 247,5 Kb.
tarix10.06.2017
ölçüsü247,5 Kb.
Xəzər Universitetinin 2011-2013-cü illər üçün Fəlsəfə doktoru üzrə doktorantura və dissertanturaya tələbə qəbulu haqqında hesabat 1. Xəzər Universiteti 2011-ci il fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya qəbul

Təhsil nazirliyinin 12.09.2011 tarixli 1521№-li əmrinə əsasən 01.11.11-20.11.11 tarixlərində Xəzər Universitetində fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya qəbul imtahanları keçirilmişdir. İmtahanlar 6 istiqamət üzrə keçirilmişdir:


1. Hesablama maşınları və kompüter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı (05.13.11)

2. Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə (05.13.10)

3. Dünya iqtisadiyyatı (08.00.14 )

4. Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (08.00.05)

5. Sosial fəlsəfə (09.00.11)

6. Azərbaycan ədəbiyyatı (10.01.01)
 1. 2011-ci ildə Xəzər Universitetinə qəbul olmuş doktorantlar haqqında məlumat
Doktorantın soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Qəbul olunduğu tarix

İş təcrü­bəsi

Ixtisas şifri

İxtisasın adı

Təklif olunan elmi işin adı

Təklif olunan elmi rəhbər

Məqalə-lərinin sayı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Muradxanli Zeynəb Qəzənfər qızı

27.02.1972

05.12.11

17

05.13.11

Hesablama maşınları və komp. şəbək-nin riyazi və proqram təm-tı

“Layihə menecmenti məsələlərində risklərin idarə edilməsində riyazi üsullar və modellər”

Prof. Məhəmməd Nuriyev

2
İsayeva Raziyə Rüfət qızı

10.10.1978

05.12.11

12

05.13.10

Sosial və iqtisadi sistemlərdə idarəetmə

“Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafında ali məktəblərin rolunun yüksəldilməsinə imkan verən intellektual texnol-nın işlənməsi”

Prof. Hamlet Isaxanlı

1

Akademik məzuniyyət

Hüseynova Sara Mübariz qızı

20.03.1987

05.12.11

3

08.00.14

Dünya iqtisadiyyatı

“Ümumdünya ticarət təşkilatı və Azərbaycanın bu təşkilata rasional inteqrasiya məsələləri”

Prof. Rövşən Quliyev

2
Hüseynova Xumar Məmməd qızı

17.11.1968

05.12.11

21

08.00.05

Xalq təsərrüf-nın iqtis-tı və idarə edilməsi

“Insan resurslarının idarə edilməsində kompetensiya, bacarıq və istedadın qarşılıqlı əlaqəsi”

Prof. Məhəmməd Nuriyev

12

13.09.2012 tarixli, 1825 nöm. əmrlə xaric olunub

Abbasova Ayla Çingiz qızı

04.09.1980

05.12.11

2

09.00.11

Sosial fəlsəfə

“Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik, inteqrasiya və güc problemlərinin sosial-fəlsəfi aspektləri”

Prof. John Ryder

1
Ismayilova Elza Qurban qızı

09.11.1956

05.12.11

37

10.01.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

“Koroğlu dastanının Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Paris variantlarının müqayisəli təhlili”

Prof. Hamlet İsaxanlı

31
Şıxbabayev Nüsrət Allahverdi

25.02.1980

10.01.12

6

10. 01. 01

Azərbaycan ədəbiyyatı

“Kitabi Dədəm Qorqud dastanlarının ingilis dilində müqayisəli təhlili”

Prof. Hamlet İsaxanlı

1
Həsənova Rəna Dədəxan

27.09.1961

10.01.12

20

09.00.11

Sosial fəlsəfə

“Müasir dövrdə Azərbaycan qadınının mənəvi inkişafında islam dininin rolu və onun sosial- psixoloji aspektləri”

Fəlsəfə doktoru Eldar Şahgəldiyev, prof. John Ryder

3
Məmmədova Xəyalə Akif

06.08.1983

10.01.12

7

09.00.11

Sosial fəlsəfə

“Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-mədəni inkiş-nın gender aspekt-ii”

Prof. John Ryder

6


 1. Xəzər Universiteti 2012-ci il fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul

Təhsil nazirliyinin 12.09.2011 tarixli 1475№-li əmrinə əsasən 29.10.12-13.11.12 tarixlərində Xəzər Universitetində fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul imtahanları keçirilmişdir. İmtahanlar 9 istiqamət üzrə keçirilmişdir:


1. Kompüter elmləri (1203.01)

2. Sistemli analiz idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (3338.01)

3. Ümumi iqtisadiyyat (5308.01)

4. Dünya iqtisadiyyatı ( 5310.01)

5. Müəssisələrin təşkili və idarə olunması ( 5311.01 )

6. German dilləri (5708.01)

7. Azərbaycan ədəbiyyatı (5716.01)

8. Sosial fəlsəfə (7202.01)9. Fəlsəfə tarixi (7210.01)


 1. 2012-ci ildə Xəzər Universitetinə qəbul olmuş doktorantlar haqqında məlumatDoktorantın soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Qəbul olunduğu tarix

İş təcrü­bəsi

Ixtisas şifri

İxtisasın adı

Təklif olunan elmi işin adı

Təklif olunan elmi rəhbər

Məqalə-lərinin sayı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rzayev Etibar Mütəllib oğlu

22.10.1954

20.12.12

40 il

1203.01

Kompüter elmləri

“Universitetlərdə peşə yönümlü və psixodiaqnostik göstəricilərin qeydiyyatı, təhlili və cihaz-proqram kompleksi”

Prof. Hamlet İsaxanlı

11
Sotova Lyudmila Vyaçeslav qızı

07.11.1972

20.12.12

13 il

3338.01

Sistemli Analiz, İdarəetmə və informasiyanın işlənməsi

“Ali təhsil müəssisələrində tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün hibrid model və üsullarının işlənilməsi”

Prof. Məhəmməd Nuriyev

1
Qurbanlı Cavid Tacir oğlu

16.10.1989

20.12.12

1 il

5310.01

Dünya İqtisadiyyatı

“Neft ölkələrində fiskal rejim və onun təkmilləşdirilməsi yolları”

Prof.İnqilab Əhmədov

1
İsgəndərzadə Pərviz Əlisultan oğlu

16.01.1987

20.12.12

6 il

5308.01

Ümumi İqtisadiyyat

“Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının maliyyələşdirilməsi məsələləri”

Dosent Qubad İbadoğlu

3
Məmmədova Rima Arif qızı

10.05.1985

20.12.12

5 il

5311.01

Müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi

“Dövlət təhsil müəssisələrində insan resurslarının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi”

Dosent Rəsmiyyə Abdullayeva

1
İmanova Bahar İslam qızı

08.11.1985

20.12.12

1 il

5311.01

Müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi

“Səhiyyə müəssisələrində insan resurslarının idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Dosent Rəsmiyyə Abdullayeva

1
Əhmədova Xanım Səlim qızı

25.06.1988

20.12.12

1 il

5708.01

German dilləri

“İngilis dilində evfemizmlərin mədəniyyət perspektivləri”

Prof. Daniel Paul

2
Əmiraslanova İlahə Nəsir qızı

01.02.1982

20.12.12

8 il

5708.01

German dilləri

“Müasir İngilis dili dialektləri arasındakı supraseqmental fərqlər”

Prof. Əfqan Abdullayev

1
Hacıyeva Gülnaz Səfər qızı

05.01.1988

20.12.12

1 il

5708.01

German dilləri

“Azərbaycanda İngilis dilini öyrənənlər arasında ismi və təyini birləşmələrin öyrənilməsi və dərk edilməsi perspektivləri”

Prof. Daniel Paul


1
Kərimova Pərvin Aydın qızı

06.09.1986

20.12.12

1 il

7202.01

Sosial fəlsəfə

“Con Dyuinin təhsil konsepsiyası”

Prof. Camal Mustafayev

1
Məmmədova Günel Hacı qızı

09.12.1987

20.12.12

2 il

7210.01

Fəlsəfə tarixi

“Qədim dövrlərdə türkdilli xalqların fəlsəfi görüşləri”

Prof. Camal Mustafayev

1
Məmmədova İlkiyyə Şəkər qızı

02.09.1987

20.12.12

2 il

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

“Azərbaycan və İngilis məişət nağıllarında oxşar motivlər”

Prof. Bədirxan Əhmədov

2
Mədinə Karahan Adil qızı

23.09.1972

20.12.12

10 il

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

“ Əhməd bəy Ağaoğlunun Türkiyə dövrü yaradıcılığı”

Prof. Bədirxan Əhmədov

1
Əliyev Rəşad Namiq oğlu

06.05.1983

20.12.12

9 il

1203.01

Kompüter elmləri

“Bilik, bacarıq və vərdişlərin səviyyəsini yoxlamaq üçün istifadə olunan onlayn sistemlər”
1

Akademik məzuniyyət

Nigar Muradxanlı Qəzənfər qızı

15.04.1978

20.12.12

13 il

5310.01

Dünya İqtisadiyyatı

“Dünya enerji təminatının diversifikasiyasında Xəzər regionunun rolu”

Prof.İnqilab Əhmədov

1 1. 2012-ci ildə Xəzər Universitetinə qəbul olmuş dissertantlar haqqında məlumatDissertantın soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Qəbul olunduğu tarix

İş təcrü­bəsi

Ixtisas şifri

İxtisasın adı

Təklif olunan elmi işin adı

Təklif olunan elmi rəhbər

Məqalə-lərinin sayı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zeynalov Eldar Atamalı oğlu

03.03.1964

20.12.12

24 il

5708.01

German dilləri

“Azərbaycan və İngilis dillərində beynəlxalq siyasi mətnlərin leksik xüsusiyyətləri”

Prof. Daniel Paul

2
Fətəliyeva Nərminə Arif qızı

27.02.1985

20.12.12

1 il

5708.01

German dilləri

“Müasir İngilis dilində sinonim seçiminə təsir edən linqvistik və ekstralinqvistik faktorlar”

Prof. Nigar Vəliyeva

1
Kərimov Ceyhun Məmmədnəbi oğlu

10.05.1987

20.12.12

1 il

5708.01

German dilləri

“Tema rematik proqressiya və mənanın inkişafı (ingilis dilli mətnlər əsasında)”

Prof. Əfqan Abdullayev

1


 1. Xəzər Universiteti 2013-ci il fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya qəbul

Təhsil nazirliyinin 14.11.2013 tarixli 46-11-7925/17№-li əmrinə əsasən 12.12.13-20.12.13 tarixlərində Xəzər Universitetində fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya qəbul imtahanları keçirilmişdir. İmtahanlar 16 istiqamət üzrə keçirilmişdir:
 1. Analiz və funksional analiz (1202.01)

 2. Diferensial tənliklər (1211.01)

 3. Kompüter elmləri (1203.01)

 4. Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın ilənməsi (3338.01)

 5. Ümumi iqtisadiyyat (5308.01)

 6. Dünya iqtisadiyyatı (5310.01)

 7. Müəssisələrin təşkili və idarə olunması (5311.01)

 8. Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi (5301.01)

 9. German dilləri (5708.01)

 10. Beynəlxalq münasibətlər (5901.01)

 11. Siyasi nəzəriyyə (5908.01)

 12. Sosial fəlsəfə (7202.01)

 13. Fəlsəfə tarixi (7210.01)

 14. Vətən tarixi (5503.02)

 15. Ümumi tarix (5502.01)

 16. Azərbaycan ədəbiyyatı (5716.01)
 1. 2013-ci ildə Xəzər Universitetinə qəbul olmuş doktorantlar haqqında məlumatDoktorantın soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Qəbul olunduğu tarix

İş təcrü­bəsi

Ixtisas şifri

İxtisasın adı

Təklif olunan elmi işin adı

Təklif olunan elmi rəhbər

Məqalə-lərinin sayı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ağayeva Aynurə İslam qızı

17.09.1987

10.01.14

3 il

1202.01

Analiz və funksional analiz

“Kompakt qruplarda K funksionalının tətbiqi”

Prof. Hamlet İsaxanlı

1
Rüstəmova Nilufər Rəşad qızı

02.12.1987

10.01.14

4 il

1211.01

Diferensial tənliklər

“Xüsusi növ differensial tənliklər sistemi üçün sərhəd məsələsinin ədədi üsullarla həlli”

Prof. Hamlet İsaxanlı

3
İsmayılova Sənarə Zakir qızı

19.06.1986

10.01.14

6 il

1203.01

Kompyuter elmləri

“Elmi pedaqoji fəlaiyyətin dəstəklənməsi üçün istifadəçi yönümlü intellektual informasiya təminatı sisteminin işlənməsi”

Prof. Vaqif Qasımov

1
Əsədov Cavid Fəxrəddin oğlu

17.03.1988

10.01.14

3 il

1203.01

Kompyuter elmləri

“Çoxəlifbalı əvəzetmə vasitəsi ilə şifrlərin kriptoqrafik davamlılığının yüksəldilməsi üsulları”

Prof. Vaqif Qasımov

1
Muradova Afaq Eldar qızı

05.10.1988

10.01.14

1 il

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

“Sənədli materiallarda digər dillərdən olan mənbələrdən götürülmüş mətn hissələrinin aşkarlanması üsulları”

Prof.Vaqif Qasımov

1
Nəbiyev Zakir Yusif oğlu

21.02.1965

10.01.14

31 il

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

“Ali təhsil müəssisələrində informasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılması”

Prof. Hamlet İsaxanlı

1
Mehdizadə Mahir Tahir oğlu


09.05.1983

10.01.14

8 il

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

“Maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsinin qeyri səlis modelləri (Azərbaycan misalında)”

Prof.Gülənbər Əzizova

1
Ziyadov Elkiyar İkram oğlu

12.07.1990

10.01.14

1 il

5310.01

Dünya iqtisadiyyatı

“Xəzəryanı ölkələrin AB qaz təminatı təhlükəsizliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi”

Prof. Rasim Həsənov

1
Sadıqov Asif Akif oğlu

03.08.1987

10.01.14

9 il

5301.01

Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi

“Resursla zəngin ölkələrdə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi: Azərbaycan nümunəsi”

Prof. İnqilab Əhmədov

1
Xəlilov Namik Asif oğlu

25.06.1980

10.01.14

3 il

5311.01

Müəssisələrin təşkili və idarə olunması

“Biznes Göstəricilərinin Mahir İdarəçiliyi: Müasir dövrdə Dəyişkən Biznes Muhitinin İdarə Olunması - problemlər və həlli yolları”

Prof. Məhəmməd Nuriyev

3
Kərimova Günel Etibar qızı

09.12.1987

10.01.14

3 il

5311.01

Müəssisələrin təşkili və idarə olunması

“Təhsil müəssisələrində insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi”

Prof. Allahyar Muradov

1
Qafarova Sevinc Azər qızı

17.07.1984

10.01.14

7 il

5708.01

German dilləri

“Amerika prezidentlərinin nitqlərində frazeologizmlərin funksional-semantik xüsusiyyətləri (1980-2014-cü illər)”

Prof. İlham Tahirov

1
Balamedova Yeganə İmran qızı

04.02.1989

10.01.14

2 il

5708.01

German dilləri

“İngilis dillində qəzet materiallarının linqvistik və praqmatik təhlili”

Prof. Əfqan Abdullayev

2
Miriyeva Gülnur Mirnəcəf qızı

11.11.1986

10.01.14

1 il

5708.01

German dilləri

“Language Variation and Textual Categorisation through leadership management and teaching”

Prof.Fəxrəddin Veysəlli

1
Abasova Gülnar Mirsalam qızı

01.04.1985

10.01.14

5 il

5708.01

German dilləri

“Britaniya və Amerika ingiliscəsində "ailə" semantik sahəsinin strukturu”

Prof. İlham Tahirov

1
Nuriyeva Vüsalə Ramiz qızı


18.11.1984

10.01.14

1 il

5708.01

German dilləri

“İngilis dilində imperativ mübtədaların diskursiv xüsusiyyətləri”

Prof. Əfqan Abdullayev

1
Məmmədov Elsevər Raqif oğlu

16.07.1982

10.01.14

9 il

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

“Triangular cooperation between the countries of South Caucasus, European Union and Russia

Cənubi Qafqaz, Rusiya və AB (Avropa Birliyi) arasında üçtərəfli münasibətlər: Qarşılıqlı perseptiv təhlil”Prof.Əlikram Tağıyev

6
Qəribov Azad İslam oğlu

01.12.1987

10.01.14

2 il

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

“Xəzər dənizində silahlanma uğrunda yarış:münaqişə potensialı”

Prof.Həsən Əlibəyli

5
Yusifli Elvin Qürbət oğlu

02.04.1988

10.01.14

4 il

5908.01

Siyasi nəzəriyyə

“Azərbaycanda əks mərkəzləşmə prosesinin üzləşdiyi problemlərin təhlili və səmərəli yerli idarəçilik modelinin təkif edilməsi”

Prof.Əlikram Tağıyev

1
Xəlilov Ruslan Niyaz oğlu

03.12.1986

10.01.14

2 il

7210.01

Fəlsəfə tarixi

“Amerika personalizmində fərd və şəxsiyyət problemi”

Prof. Adil Əsədov

1
Kərimova Mələk Feruz qızı

11.03.1976

10.01.14

16 il

7202.01

Sosial fəlsəfə

“İncəsənət sosial hadisə kimi: fəlsəfi yanaşma”

Prof. Adil Əsədov

6
Ağayev Şahin Şamil oğlu

21.04.1989

10.01.14

1 il

5503.02 

Vətən tarixi

“17-ci əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və siyasi tarixi (“Zeyli tarixi alamarayi-Abbasi” əsəri üzrə)”

Prof.Bayramov Zabil

3
Məmmədov Teymur Əli oğlu

01.07.1954

10.01.14

23 il

5502.01

Ümumi tarix

“Qloballaşma və Miqrasiya proseslərinin müasir tendensiyaları: Azərbaycan və Avroasiya məkanı (1990-2015-ci illər)”

Prof. Kərim Şükürov

5


 1. 2013-ci ildə Xəzər Universitetinə qəbul olmuş dissertantlar haqqında məlumatDissertantın soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Qəbul olunduğu tarix

İş təcrü­bəsi

Ixtisas şifri

İxtisasın adı

Təklif olunan elmi işin adı

Təklif olunan elmi rəhbər

Məqalə-lərinin sayı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abasova Milana Yunis qızı

04.02.1982

10.01.14

11 il

5708.01

German dilləri

“İngilis dili tədqiqinə sosiolinqvistik yanaşmada müasir tendensiyalar”

Prof.Fəxrəddin

Veysəlli


3 1. Xəzər Universiteti 2014-ci il fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya qəbul

Təhsil nazirliyinin 22.08.2014-cü il tarixli, 46-11-5043/17 nömrəli məktubuna əsasən 27.10.14-06.11.14 tarixlərində Xəzər Universitetində fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturaya qəbul imtahanları keçirilmişdir. İmtahanlar 19 istiqamət üzrə keçirilmişdir. Bundan başqa imtahanda müvəffəqiyyət göstərmiş dörd doktorant üçün əlavə yer alınması üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət olunmuşdur.
 1. Diferensial tənliklər (1211.01)

 2. Kompüter elmləri (1203.01)

 3. Biokimya (2406.02)

 4. Molekulyar biologiya (2415.01)

 5. Molekulyar genetika (2423.01)

 6. Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı (2521.01)

 7. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı (2525.01)

 8. Ümumi iqtisadiyyat (5308.01)

 9. Dünya iqtisadiyyatı (5310.01)

 10. Müəssisələrin təşkili və idarə olunması (5311.01)

 11. German dilləri (5708.01)

 12. Azərbaycan ədəbiyyatı (5716.01)

 13. Vətən tarixi (5503.02)

 14. Ümumi tarix (5502.01)

 15. Təhsilin təşkili və planlaşdırılması (5802.01)

 16. Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi (5804.01)

 17. Beynəlxalq münasibətlər (5901.01)

 18. Siyasi nəzəriyyə (5908.01)

 19. Sosial fəlsəfə (7202.01) 1. 2014-ci ildə Xəzər Universitetinə qəbul olmuş doktorantlar haqqında məlumatDoktorantın soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Qəbul olunduğu tarix

İş təcrü­bəsi

Ixtisas şifri

İxtisasın adı

Təklif olunan elmi işin adı

Təklif olunan elmi rəhbər

Məqalə-lərinin sayı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hüseynova Salatın Nəsib qızı

28.11.1989

18.11.14

1 il

1211.01

Diferensial tənliklər1
Xalıqov Rəşad Məmmədağa oğlu

24.07.1988

18.11.14

3 il

1203.01

Kompyuter elmləri1
Qasımova Günel Valeh qızı

11.12.1981

18.11.14

9 il

2406.02

Biokimya1
Baxşəliyeva Pərvanə İsmayıl qızı

24.03.1972

18.11.14

25 il

2423.01

Molekulyar genetika1
Cəfərov Hüseyn Rüstəm oğlu

18.05.1989

18.11.14

2 il

2415.01

Molekulyar biologiya1
İsgəndərov Nicat Mahmud oğlu

02.12.1989

18.11.14

3 il

2525.01

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı1
Səmədov Hidayət Rasim oğlu

08.10.1987

18.11.14

3 il

2525.01

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı1
Qayıdova Ləman Polad qızı

20.12.1988

18.11.14

5 il

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat1
Nəbiyev Fərid Nizami oğlu

19.10.1989

18.11.14

3 il

5310.01

Dünya iqtisadiyyatı1
Məmmədov Coşqun İsa oğlu

21.05.1981

18.11.14

7 il

5311.01

Müəssisələrin təşkili və idarə olunması1
Tağıyev İlham Ağabilal oğlu

09.06.1957

18.11.14

35

5708.01

German dilləri2
Cavadova Kəmalə Telman qızı

15.02.1987

18.11.14

4 il

5708.01

German dilləri1
Eminova Leyla Namiq qızı

08.12.1986

18.11.14

7 il

5708.01

German dilləri1
İbrahimova Firuzə Şakir qızı

13.07.1990

18.11.14

1 il

5708.01

German dilləri1
Əzizxanlı Qardaşxan Nəhmət oğlu

01.07.1958

18.11.14

32 il

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı6
İsmayılov Xaqani Neyman oğlu

25.10.1962

18.11.14

30 il

5503.02 

Vətən tarixi58
Əliyeva Zərifə Əliqaib qızı

10.07.1979

18.11.14

17 il

5802.01

Təhsilin təşkili və planlaşdırılması1
Həsənova Səmayə İbrət qızı

02.09.1983

18.11.14

10 il

5802.01

Təhsilin təşkili və planlaşdırılması5
Verdiyeva Aygün Bakıxan qızı

05.03.1986

18.11.14

6 il

5804.01

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi1
Əliyeva Aygün Nazif qızı

29.07.1988

18.11.14

4 il

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər1
Məmmədov Şəhriyar Ağamirzə oğlu

29.08.1992

18.11.14

1 il

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər1
Muradov Məhəmməd Sədyar oğlu

30.03.1987

18.11.14

1 il

5908.01

Siyasi nəzəriyyə1


 1. 2014-ci ildə Xəzər Universitetinə qəbul olmuş dissertantlar haqqında məlumatDissertantın soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Qəbul olunduğu tarix

İş təcrü­bəsi

Ixtisas şifri

İxtisasın adı

Təklif olunan elmi işin adı

Təklif olunan elmi rəhbər

Məqalə-lərinin sayı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Əkbərov Məhəmməd Hüseyn

10.04.1958

18.11.14

39 il

7210.01

Fəlsəfə tarixi1 1. 2014 - 2015-ci tədris ili üzrə Fəlsəfə doktoru proqramına əlavə xahiş olunan yerlər və doktorantlar və dissertant haqda məlumatDissertantın soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Qəbul olunduğu tarix

İş təcrü­bəsi

Ixtisas şifri

İxtisasın adı

Təklif olunan elmi işin adı

Təklif olunan elmi rəhbər

Məqalə-lərinin sayı

Qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bayramlı Baba Nəzir oğlu

22.08.1961
30 il

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər (dissertantura)1
Əsgərov Rüstəm Baxşəli oğlu

09.11.1985
1 il

2423.01

Molekulyar genetika1
Hüseynov Sərxan Salman oğlu

19.11.1990
2 il

5908.01

Siyasi nəzəriyyə1
Aslanov Bəxtiyar Talıb oğlu

02.01.1987
7 il

5908.01

Siyasi nəzəriyyə1
Magistratura, doktorantura və elmi işlər şöbəsi

Yüklə 247,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə