XƏZƏr universiTƏSİ Kİtabxana informasiya məRKƏZİYüklə 1,87 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix10.06.2017
ölçüsü1,87 Mb.
  1   2   3   4   5

 

XƏZƏR UNİVERSİTƏSİ 

KİTABXANA İNFORMASİYA MƏRKƏZİ  

 

 

 

 

 

 

 

XƏZƏR UNİVERSİTƏSİNİN NƏŞRLƏRİ ALƏMİNDƏ 

 

BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ 

(1991-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı 

Bakı - 2006 

 Xəzər Universitəsinin 15 illiyinə həsr olunur  

 

Tərtibçi:   

Gülşən Mehdiyeva 

 

 

 

Lyudmila Sotova 

 

 

 

Səbinə Əlimərdanova 

 

Texniki tərtibçilər:  Tahirə Məmmədova 

 

 

 

Sona Məmmədova  

Aytac Əzizova 

Aytel Kərimova 

Samirə Maxsudova 

 

Redaktorlar :    Tatyana Zaytseva 

Elnarə Bayramova 

 

 

 

Xəzər Universitəsinin  nəşrləri aləmində: Biblioqrafik 

göstərici.– Bakı: Xəzər Universitəsi, 2006. –  s. 

ISBN 9952-20- 

 

 

 

1.  Xəzər Universitəsi – Xəzər Universitəsinin nəşrləri – 

Biblioqrafik göstərici. 

 

016.370 dc–22 

 

 TƏRTİBÇİDƏN 

 

Xəzər Universitəsinin 15 illik yubileyi münasibətilə Kitabxana Informasiya Mərkəzi bu biblioqrafik göstəricinin ilk 

nəşrini oxuculara təqdim edir. Məqsədimiz 15 il ərzində 

əməkdaşlarımızın Universitənin müxtəlif nəşrlərində (kitab, 

jurnal, konfrans materialları və s.) dərc olunmuş materiallarını 

toplayıb biblioqrafik göstəricisini tərtib etməkdir. Göstəriciyə 

əsasən prioritet sahələri əhatə edən məqalələr daxil edilmişdir.

 

Göstərici sistematik prinsip üzrə tərtib edilib və sahələr daxilində müəllifin soyadı və ya sərlövhə Azərbaycan əlifbasına 

uyğun olaraq düzülüb.  

Birmənalı olmayan, bir neçə mövzunu əhatə edən bəzi 

məqalələr hər hansı bölməyə şərti aid edildiyindən, oxucu onu 

maraqlandıran məqaləni əlаqədar sahələr daxilində  axtarmalıdır. 

Müəlliflərin hamısı Xəzər Universitəsinin əməkdaşı olduğu 

halda, birinci müəllifin soyadı təsvirdə əsas götürülür, digərləri 

isə “Müəlliflərin soyadının əlifba göstəricisi”ndə öz əksini 

tapmışdır.Bir müəllifin məqalələri müəyyən dil daxilində 

xronoloji qaydada təsvir edilib.Transliterasiya olunmuş 

soyadların sonuncu variantı əsas götürülüb. 

Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə 

“Müəlliflərin soyadının əlifba göstəricisi” və “Məqalələrin əlifba 

göstəricisi” ilə təmin edilmişdir. 

Ümid edirik ki, biblioqrafik göstərici universitetin keçmişi, 

indisi ə gələcəyi ilə maraqlananlar üçün mühüm və lazımlı 

mənbə olacaqdır. 


  PREFACE 

 

As part of the celebration of Khazar University's 15th 

Anniversary, the Library Information Center would like to 

present the first edition of this Bibliography. The purpose was to 

collect together publications by faculty and staff in various 

University editions (books, journal articles, and conference 

papers) from the past 15 years

Basically, this Bibliography covers key priority 

directions of the KhazarUniversity development.  

The bibliographies have been grouped into subject 

areas according to Dewey Decimal Classification and 

surnames of authors and titles are arranged by Azerbaijan 

alphabet. 

Within the limits of one language authors’ articles are 

arranged in the chronological order. 

The transliteration of authors’ surnames is given 

under their last version in publication. 

Each listing includes the essential publication 

information to enable to user to easy find the items, using 

“Author Index” or “Publication Index”. 

It is our hope that this edition of the Bibliography will 

be an important and useful resource for anyone interested in 

the field of university past, present, and future  


 KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ KİTAB İŞİ  

Abdinova N. Helping Libraries / Nigar Abdinova // Xəzər Xəbər. 

– 1999. – № 75. – s 18. Ахмедова М. Книги и книжные собрания: взгляд в прошлое / 

Мина Ахмедова // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 79. – s. 17. Aslan K. Türk ünvanlı yurdlarımıza yeni baxış / Knyaz Aslan // 

Xəzər Xəbər. – 2000. – № 78. – s. 24-25. Aslan K. Kitabxanaşünaslıq elminə sanballı töhfə / Knyaz Aslan // 

Xəzər Xəbər. – 2001. – № 104. – s. 22–24. Aslan K. Dünya Bankının Regional Kitabxanası / Knyaz Aslan // 

Xəzər Xəbər. – 2003. – №  145. – s. 6–7. Aslan K. Kitabxanalarımızın tarixi elmi araşdırma aynasında / 

Knyaz Aslan // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 188. – s. 28–29. Aslan K. Nəsirəddin Tusinin kitabçılıq görüşləri / Knyaz Aslan // 

Xəzər Xəbər. – 2005. – № 191. – s. 23-26. Əliyeva C. Kitabxana borcunuz varsa... / Cəmilə Əliyeva // Xəzər 

Xəbər. – 2001. – № 99. – s. 12–13. Əzizova G. Exxon-Bilik dünyası / Gülşən Əzizova // Xəzər Xəbər. 

– 2002. – № 134. – s. 8–9. Əzizova G. Xəzər Universitəsi avtomatlaşdırılmış kitabxana 

sisteminin təqdimat mərasimi oldu / Gülşən Əzizova // 

Xəzər Xəbər. – 2003. – № 137. – s. 8–9. 

Əzizova G. Azərbaycanda ilk Kitabxana–İnformasiya 

Konsorsiumu / Gülşən Əzizova // Xəzər Xəbər. – 2004. – 

 № 164. – s. 36. 

Азизова Г. Новая информационно-библиотечная служба: 

Khazar University Library Information Service (LIS) / 

Гюльшен Азизова // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 93. – s. 12. 

Азизова Г. Личная библиотека Мирзы Казем–бека / Гюльшен 

Азизова // Xəzər Xəbər. – 2003. – № 143. – s. 27.  Məmmədli C. Milli mətbuatımıza sanballı hədiyyə / Cabir 

Məmmədli // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 193. – s. 4–10. 

Məmmədli C. Görkəmli alim haqqında əsər / Cabir Məmmədli // 

Xəzər Xəbər. – 2005. – № 195. – s. 12. Mikayılzadə N. Alim-şairin insan ömrü / Nijad Mikayılzadə // 

Xəzər Xəbər. – 2000. – № 79 – s. 25. Mikayılzadə N. Maraqlı insanların mənalı kitabları / Nijad 

Mikayılzadə // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 184. – s. 30–31. Mikayılzadə N. Fəlsəfi əsərlər antologiyası / Nijad Mikayılzadə// 

Xəzər Xəbər. –2005. – № 187. – s. 26–27. Mikayilzade N. The Topic Books / Nizhad Mikayilzade // Xəzər 

Xəbər. – 1996. – № 10. – s. 6. Mikayilzade N. Miniature Books and Microeditions / Nizhad 

Mikayilzade // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 82. – s. 18. Rzayeva M. Kitabxanamızın materialı / Mədinə Rzayeva // Xəzər 

Xəbər. – 2002. – № 134. – s. 9. Xudiyeva Ş. Puşkin kitabxanası: kitabxanalar üçün kitablar / 

Şəhla Xudiyeva // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 79. – s. 5. Xudiyeva Ş. Kitabxanamız nüfuzlu beynəlxalq məclisdə / Şəhla 

Xudiyeva // Xəzər Xəbər. – 2001. – № 111. – s. 10. Xudiyeva Ş. Məhbuslarla görüş / Şəhla Xudiyeva // Xəzər Xəbər. 

– 2002. – № 134. – s. 10. Xudiyeva Ş. “Beynəlxalq Ərəb Ensiklopediyası” “Xəzər”in 

kitabxanasında/ Şəhla Xudiyeva // Xəzər Xəbər. – 2002. – № 

134. – s. 12. 

Xudiyeva Ş. Aşşurbanapalın kitabxanası / Şəhla Xudiyeva // 

Azərbaycan Arxeologiyası. – 2003. – s. 5. – № 1–4. – s. 79–84. Xudiyeva S. The Azerbaijan Library Development Association / 

Shahla Xudiyeva // Xəzər Xəbər. – 1999. – № 74. – s. 14.  Худиева Ш. Библиотечные ассоциации и региональное 

сотрудничество / Шахла Худиева // Xəzər Xəbər. – 1999. – 

 69. – s. 4. Худиева Ш. Академическая библиотека Универститета Xазар 

/ Шахла Худиева // Xəzər Xəbər. – 1999. – № 75. – s. 10. Zaytseva T. Kitabxanamızın mövcud vəziyyəti və perspektivləri / 

Tatyana Zaytseva // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 182. – s. 31–33. Zaytseva T. Litva və Azərbaycan kitabxanaları informasiya birliyi 

yolunda / Tatyana Zaytseva // Azərbaycan və Litva 

Konsorsiumlarının əməkdaşlığı. – Bakı: Xəzər Universitəsi, 

2005. – s. 33–49. Зайцева T. Электронные информационные услуги: дань моде 

или веление времени? / Татьяна Зайцева // Xəzər Xəbər. – 

2004. – № 162. – s. 36–37. 

Зайцева T. Библиотеки Литвы и Азербайджана на пути к 

информационному сообществу / Татьяна Зайцева // 

Xəzər Xəbər. – 2004. – № 178. – s. 36–38. 

Зайцева T. Библиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире / Татьяна Зайцева // Xəzər Xəbər. – 

2005. – № 191. – s. 27–29. 

 

JURNALİSTİKA 

 

Aslan K. Faciəli ad günü / Knyaz Aslan // Xəzər Xəbər. – 1999. – 

 62. – s. 10–11. İsaxanlı H. “Molla Nəsrəddin” jurnalının Sovet dövrü tədqiqatı / 

Hamlet İsaxanlı, Solmaz Rüstəmova-Tohidi // Journal of 

Azerbaijani Studies. – 2002. – v. 5. – № 1–12. – p. 63–82. 

İsaxanlı H. Xəzər İngiliscə–Azərbaycanca böyük lüğət / Hamlet 

İsaxanlı, Tofiq Abasquliyev // Xəzər Xəbər. – 2004. – № 177. 

– s. 12–13. 


 İsaxanlı H. Kütləvi informasiya vasitələri / Hamlet İsaxanlı // 

Xəzər Xəbər. – 2005. – № 190. – s. 12. 

Məmmədli C. Jurnalist olmaq asandırmı? / Cabir Məmmədli // 

Xəzər Xəbər. – 2003. – № 146. – s. 26. Məmmədli R. Azərbaycanlıların özünü dərketmə problemləri / 

Razim Məmmədli // Xəzər Xəbər. – 1997. – № 21. – s. 10. Məmmədli R. Milli mətbuatımızın banisi / Razim Məmmədli // 

Xəzər Xəbər. – 1997. – № 38. – s. 11. Məmmədli R. Ahısqa türkləri və milli mətbuat / Razim 

Məmmədli // “Qafqazda Sovet Totalitarizmi (20–30-cu 

illər)” Elmi konfrans, Bakı, 6–7 noyabr, 1998. – Bakı: Xəzər 

Universiteti, 1998. – s. 85–87. Məmmədli R. Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı və ədəbi mühit 

/ Razim Məmmədli. - Bakı: Xəzər Universitəsi, 2000. – 138 s. 

– ISBN 9952-20-006-4 

 

Məmmədli R. Dünya Azərbaycanlılarının mətbuatı / Razim 

Məmmədli // Xəzər Xəbər. – 2003. – № 143. – s. 16–17. Məmmədli R. XX əsrdə ilk milli qəzetimiz və onun redaktoru / 

Razim Məmmədli // Xəzər Xəbər. – 2003. – № 150. – s. 18–19. Məmmədli R. Türkiyədə Azərbaycan mühacirət mətbuatı / 

Razim Məmmədli // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 193. – s. 18–20. Nabiyev Z. “Khazar View” and It’s Role As an Independent 

Media / Zakir Nabiyev // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 188. – s. 

25. 

Ömərlı V. Nəşriyyatımız beynəlxalq yarmarkada / Vahid Ömərlı 

// Xəzər Xəbər. – 1997. – № 33. – s. 13.  Ömərli V. Mətbəə işçiləri əzmlə çalışır / Vahid Ömərli // Xəzər 

Xəbər. – 2002. – № 121. – s. 13. Ömərli V. “Jurnalistikaya giriş” kitabının təqdimat mərasimi / 

Vahid Ömərli // Xəzər Xəbər. – 2002. – № 122. – s. 8–13.  Ömərli V. Azərbaycanda kitab nəşri haqqında dəyərli əsər / 

Vahid Ömərli // Xəzər Xəbər. – 2004. – № 167. – s. 32–33. 

Ömərlı V. 10 yaşın mübarək! / Vahid Ömərlı // Xəzər Xəbər. – 

2005. – № 182. – s. 18–20.   

FƏLSƏFƏ VƏ ESTETİKA 

 

Ağayeva K. Əxlaqsızlığın sayı artıb / Kifayət Ağayeva // Xəzər 

Xəbər. – 2003. – № 151. – s. 16. Ağayeva K. Sosial davranışların müqayisəsi / Kifayət Ağayeva // 

Xəzər Xəbər. – 2003. – № 151. – s. 34–35. Aslan K. Estetik tərbiyə və mütaliə problemi / Knyaz Aslan // 

Xəzər Xəbər. – 2005. – № 194. – s. 28–29. Məmmədli R. Nizami dövründə psixologiya və pedaqoqika / 

Razim Məmmədli // Xəzər Xəbər. – 1997. – № 24. – s. 15. Mikayılzadə N. Möcüzəsiz möcüzələr / Nijad Mikayılzadə // 

Xəzər Xəbər.–1997.– № 22. – s 13; № 23. –s.14. Mikayılzadə N. Yoxdur telepatiya / Nijad Mikayılzadə // Xəzər 

Xəbər. – 1997. –№ 28. – s. 11. Mikayılzadə N. Dünyanın yeddi möcüzəsi və ecazkar 

hesablayıcılar / Nijad Mikayılzadə // Xəzər Xəbər. – 1999. – 

 62. – s. 12 Mikayılzadə N. Həqiqət və əfsanələr yumağı / Nijad Mikayılzadə 

// Xəzər Xəbər. –1999. – № 68. – s. 16–17. Mikayılzadə N. Bəs “telepatlar“ nəyi tapırlar? / Nijad 

Mikayılzadə // Xəzər Xəbər. – 1999. – № 71. – s. 19. Mikayılzadə N. Bütün ölkənin “kaşpirovlaşması” və Cuna / 

Nijad Mikayılzadə // Xəzər Xəbər. – 1999. – № 76. – s. 32–33. Mikayılzadə N. Həyat haqqında düşüncələr / Nijad Mikayılzadə 

// Xəzər Xəbər. – 2000. – № 83. – s. 20.  

10 


Mikayılzadə N. ”Vanqa məktəbi”nin sirləri / Nijad Mikayılzadə, 

Oruc İsmayılov // Xəzər Xəbər. – 2002. – № 126. – s. 30. Mikayılzadə N. Filosofların əsərlərində antiparapsixoloji fikirlər / 

Nijad Mikayılzadə // Xəzər Xəbər. – 2002. – № 133. – s. 12. Mikayilzade N. Reflections on Life / Nizhad Mikayilzade // Xəzər 

Xəbər. – 2001. –№ 112. – s. 14. Mikayilzade N. Religion Against Parapsychology / Nizhad 

Mikayilzade // Journal of Azerbaijani Studies. – 1998. – v. 1. 

– № 4. – p. 148–156. 

Микаилзаде Н. Размышления о жизни / Нижад Микаилзаде 

// Xəzər Xəbər. – 2002. – № 117. – s. 31. Mustafayev C. Milli ziyalı şərəfi / Camal Mustafayev // Xəzər 

Xəbər. – 1998. – № 42. – s. 15. Mustafayev C. Dövrlə üz–üzə / Camal Mustafayev // Xəzər 

Xəbər. – 2004. – № 172. – s. 23–25. Mustafayev C. Ziyalı / Camal Mustafayev // Xəzər Xəbər. – 2004. 

– № 174. – s. 14–15. Mustafayev C. Milli fəlsəfəmizin qayğikesi // Xəzər Xəbər. – 2005. 

 

– № 199. – s. 18–20.  

DİNŞÜNASLIQ 

 

Hacı Oruc. Həzrəti Peyğəmbərimiz Məhəmməd Mustafanının Əli 

əleyhissəlama tövsiyyələrindən / Hacı Oruc // Xəzər Xəbər. 

– 1998. – № 50. – s. 7. Hacı Oruc. İlin müqəddəs ayı / Hacı Oruc //  Xəzər Xəbər. – 1999. 

– № 76. –  s. 8-9. Hacı Oruc. İslam əxlaqına baxış / Hacı Oruc // Xəzər Xəbər. – 

2002. – № 117. – s. 14. Hacı Oruc. Dinin əxlaqi təməli / Hacı Oruc // Xəzər Xəbər. – 2002. 

– № 127. – s. 37.  

11 


İmamzadə M. İlahi şəcərə / Mübariz İmamzadə // Xəzər Xəbər. – 

2001. – № 104. – s. 32–33; № 105. – s. 34–35. İmamzadə M. Məhəmməd peyğəmbərin babası Əbdül-Mütəllib / 

Mübariz İmamzadə // Xəzər Xəbər. – 2001. – № 107. –  

s. 28–29. 

Məmmədli C. İslam və əxlaq / Cabir Məmmədli // Xəzər Xəbər. – 

2004. – № 164. – s. 28–29. Məmmədova X. ABŞ alimi İslam haqqında danışır / Xəyalə 

Məmmədova, Tahirə Məmmədova // Xəzər Xəbər. – 2003. – 

 155. – s. 10. Mikayılzadə N. İslam dinində ”Allah” məfhumu / Nijad 

Mikayılzadə // Xəzər Xəbər. – 1999. – № 70. – s. 22. Mikayılzadə N. Babilik və bəhailik // Nijad Mikayılzadə // Xəzər 

Xəbər. – 1999. – № 73. – s. 30. Mikayılzadə N. Din parapsixologiyaya qarşı // Nijad Mikayılzadə 

// Xəzər Xəbər. – 1999. – № 75. – s. 26. Mikayılzadə N. Xristian dinində ”Allah” məfhumu / Nijad 

Mikayılzadə // Xəzər Xəbər. – 2004. – № 173. – s. 28–29. Mikayilzade N. A Concept of God in İslam / Nizhad Mikayilzade 

// Journal of Azerbaijani Studies. – 2000. – v. 3. – № 3. –  

p. 89–103. 

Miri E. Həzrəti Məryəm / Elşad Miri // Xəzər Xəbər. – 2002. –  

 129. – s. 30. Miri E. İncillərdəki ziddiyyətlər / Elşad Miri // Xəzər Xəbər. – 

2003. – № 143. – s. 34–35. Miri E. Azərbaycandakı Quran tərcümələri / Elşad Miri // Xəzər 

Xəbər. – 2003. – № 154. – s. 24. Miri E. Məzhəblər siyasi məqsədlərlə ortaya çıxıb / Elşad Miri // 

Xəzər Xəbər. – 2004. – № 159. – s. 32–33; № 160. – s. 32 – 33. Miri E. Quran necə kitabdır? / Elşad Miri // Xəzər Xəbər. – 2004. – 

 161. – s. 32–33.  

12 


Miri E. İlk terrorun bünövrəsini cinlər qoyublar? / Elşad Miri // 

Xəzər Xəbər. – 2004. – № 165. – s. 28–29; № 167. – s. 12–13;. 

 168. – s. 28–29; № 169. – s. 28–29. Miri E. Hz. Məryəmin atasız övlad dünyaya gətirməsi / Elşad 

Miri // Xəzər Xəbər. – 2004. – № 174. – s. 26–27. Miri E. Müxtəlif dinlərdə oruc / Elşad Miri // Xəzər Xəbər. – 2004. 

– № 175. – s. 13–15. Miri E. “Gərək ürəyin təmiz olsun...” / Elşad Miri // Xəzər Xəbər. 

– 2004. – № 176. – s. 12–13. Miri E. İslam alimləri fətva verir / Elşad Miri // Xəzər Xəbər. – 

2004. – № 177. – s. 23. Miri E. Azərbaycansayağı müsəlmançılıq / Elşad Miri // Xəzər 

Xəbər. – 2005. – № 185. – s. 20–21. Miri E. Alın yazısı / Elşad Miri // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 186. – s. 

26-27. 


Miri E. Möcüzə dolu dünya / Elşad Miri // Xəzər Xəbər. – 2005. – 

 194. – s. 26–27. Ömərli V. Zərdüştlik əxlaqı / Vahid Ömərli // Xəzər Xəbər. – 

1999. – № 74 .– s. 32. Sattarov R. Translator of Quran into Russian at Khazar / Rufat 

Sattarov // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 84. – s. 11. Sattarov R. Dreams and their Interpretation According to Islam / 

Rufat Sattarov // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 85. – s. 14–15;  

 87. – s. 17–18. Саттаров Р. Некоторые аспекты обряда обрезания в 

мусульманской юридической литературе / Руфат 

Сатаров // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 88. – s. 8. 

Саттаров Р. Обычаи и обряды, связанные с рождением 

ребенка, в мусульманском праве / Руфат Саттаров // 

Xəzər Xəbər. – 2001. – № 98, 99. – s. 28-29. 


 

13 


Саттаров Р. Некторые особенности изучения 

мусульманского права / Руфат Саттаров // Xəzər Xəbər. – 

2001. – № 103. – s. 26–27. 

Саттаров Р. Коран – как источник мусульманского права / 

Руфат Саттаров // Xəzər Xəbər. – 2001. – № 104. – s. 30. Süleymanova N. Sevimli peyğəmbərimiz / Nailə Süleymanova // 

Xəzər Xəbər. – 1998. – № 45. – s. 4. Süleymanova N. Ruhi varlıqlar / Nailə Süleymanova // Xəzər 

Xəbər. – 1998. – № 47. – s. 12. Süleymanova N. Kərbəla faciəsi / Nailə Süleymanova // Xəzər 

Xəbər. – 1998. – № 48. – s. 7. Süleymanova N. Hədis haqqında / Nailə Süleymanova // Xəzər 

Xəbər. – 1998. – № 49. – s. 10. Süleymanova N. Qurani–Kərimin yazılması, toplanması və 

çoxaldılması / Nailə Süleymanova // Xəzər Xəbər. – 2000. – 

 90. – s. 26–27. Süleymanova N. Qurani Kərimdəki işarələr/ Nailə Süleymanova 

// Xəzər Xəbər. – 2001. – № 113. – s. 28. Süleymanova N. Quranda Peyğəmbərlər/ Nailə Süleymanova. – 

Bakı: Xəzər Universitəsi, 2001. – 60 s.  Süleymanova N. İslamda böhtana münasibət / Nailə 

Süleymanova // Xəzər Xəbər. – 2002. – № 127. – s. 36. Süleymanova N. Həcc və Qurban / Nailə Süleymanova // Xəzər 

Xəbər. – 2003. – № 138. – s. 7. Süleymanova N. Şükür və Qurban / Nailə Süleymanova // Xəzər 

Xəbər. – 2003. – № 139. – s. 29. Süleymanova N. İslam Amerikada / Nailə Süleymanova // Xəzər 

Xəbər. – 2003. – № 151. – s. 8–9. Süleymanova N. Nankorluq / Nailə Süleymanova // Xəzər Xəbər. 

– 2003. – № 157. – s. 31.   

14 


Süleymanova N. Azərbaycanda təcvid elmi / Nailə Süleymanova 

// Xəzər Xəbər. – 2003. – № 146. – s. 27. Süleymanova N. Mutahhariyə görə insanın dərdi / Nailə 

Süleymanova // Xəzər Xəbər. – 2004. – № 168. – s. 27; № 169. 

– s. 26–27. 

 

SİYASİ ELMLƏR VƏ BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR 

 

Aliyev H. Cooperation in the Caspian Region: Past and Present / 

Hafiz Aliyev // Journal of Azerbaijani Studies. – 2000. – v. 3. 

– № 2. – p. 104–115. Aliyev H. International Regimes and Hegemonic Powers: a 

Survey of International Political Economy and 

Environmental Politics / Hafiz Aliyev // Journal of 

Azerbaijani Studies. – 2001. – v. 1. – № 1–2. – p. 48–62. Aslan K. Ukraynada Azərbaycan diasporu / Knyaz Aslan // Xəzər 

Xəbər. – 1999. – № 74. – s. 12–13. Kataloq: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Yeni və orijinal nəticə və metodların təqdim edilməsi
123456789 -> Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına Təranə Həsənova bəzən abortlardan
123456789 -> Hamlet İsaxanlı Təsisçi və Rektor
123456789 -> Stimularea electrică funcţională Radu Breahnă, Irina Turtureanu
123456789 -> L. A. MƏMMƏdov, E.Ç. ƏKBƏrov, H.Ə. ƏKBƏrov
123456789 -> XƏZƏr universiteti humanitar və sosial elmlər faküLTƏSİ
123456789 -> Azərbaycan Arxeologiyası 2002 Azerbaijan Archeology Vol.: 4 Num.: 3-4
123456789 -> Еколожи Епидемиолоэийа: Сящиййядя Тятбиги вя Тядгигат Методлары
123456789 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti
123456789 -> I fəSİL. TÜTÜn haqqinda üMÜMİ MƏlumat

Yüklə 1,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə