Vazoqrel 75mq, örtüklü tabletlər vasogrel tərkibiYüklə 33,65 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.03.2017
ölçüsü33,65 Kb.
#12122

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

(xəstələr üçün) 

 

 

VAZOQREL   75mq, örtüklü tabletlər VASOGREL

 

 Tərkibi 

Təsiredici maddələr:  hər örtüklü tabletin tərkibində  75 mq klopidoqrelə ekvivalent olan 111.86 mq 

klopidoqrel-bezilat vardır. Köməkçi maddələr:  jelatinləşdirilmiş nişasta, mikrokristallik sellüloza, krospovidon, kolloidal silisium 4-

oksid, stearin turşusu. 

Örtük:  laktoza monohidrat, hidroksipropilmetilsellüloza / hipromelloza (E464), titan 4-oksid (E171), 

triasetin (E1518), qırmızı dəmir oksidi (E172), karnaub mumu.  

Farmakoterapevtik qrupu 

Antiaqreqant. 

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri 

Trombositlərin aqreqasiyasının ingibitorudur. Klopidoqrelin aktiv metaboliti seçici olaraq ADF-in 

trombositlərin P2Y

12 


reseptorları ilə birləşməsini və qlikoprotein IIb/IIIa kompleksinin ADF-lə  əlaqəli 

aktivləşməsini ləngidir ki, bu da trombositlərin aqreqasiyasının qarşısını alır. Geri dönməyən  əlaqənin 

hesabına trombositlər həyatının qalan günlərində (təqribən 7-10 gün) ADF stimulyasiyasına qarşı qeyri-

həssas qalır, trombositlərin normal funksiyasının bərpası isə trombositlərin yenilənmə sürətinə müvafiq 

olaraq baş verir. 

Aktiv metabolitin əmələ gəlməsi Р450 sisteminin izofermentlərinin iştirakı ilə baş verir.

Klopidoqrel istənilən lokalizasiyalı aterosklerotik damar, xüsusilə serebral, koronar və ya periferik arteriya 

zədələnmələrində meydana çıxan aterotrombozun qarşısını alır. 

Klopidoqrelin 75 mq dozadan gündəlik qəbulu zamanı  qəbulun ilk günündən ADF-induksiyalı trombosit 

aqreqasiyasının zəifləməsi baş verir, bu da tədricən 3-7 gün müddətində güclənir və sonra daimi 

səviyyəyə çatır (tarazlıq vəziyyəti əldə olunduqda). Tarazlıq vəziyyətində trombositlərin aqreqasiyası orta 

hesabla 40-60% azalır. Klopidoqrelin qəbulunu dayandırdıqdan sonra trombositlərin aqreqasiyası  və 

qanaxma müddəti orta hesabla 5 gün müddətində başlanğıc vəziyyətə qayıdır. 

 

İstifadəsinə göstərişlər 

Miokard infarktı, işemik insult və ya periferik arteriyaların diaqnoz olunmuş okklyuzion xəstəyində 

meydana çıxan aterotrombotik vəziyyətlərin profilaktikası; 

Kəskin koronar sindrom olan xəstələrdə aterotrombotik vəziyyətlərin qarşısının alınması (asetilsalisil 

turşusu ilə birlikdə): 

- ST seqmentinin qalxması ilə  müşahidə olunmayan (qeyri-stabil stenokardiya və ya Q dişciyi olmadan 

miokard infarktı) kəskin koronar sindrom, həmiçinin dəridən keçib gedən koronar stentləşdirmə əməliyyatı 

aparılan xəstələr də daxil olmaqla; 

- ST seqmentinin qalxması ilə müşahidə olunan (kəskin miokard infarktı) medikamentoz müalicə  və 

trombolizisin aparılmasının mümkünlüyü zamanı kəskin koronar sindrom. 

 

Əks göstərişlər 

- preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq; 

- ağır qaraciyər çatışmazlığı; 

- kəskin qanaxma, məsələn, peptik xoradan qanaxma və ya kəllədaxili qansızma;  

- qalaktozaya nadir irsi dözümsüzlük, laktaza defisiti və qlükoza-qalaktoza malabsorbsiya sindromu; 

- hamiləlik; 

- laktasiya dövrü (ana südü ilə qidalandırma); 

- 18 yaşa qədər olan uşaqlar (istifadənin təhlükəsizliyi və effektivliyi müəyyən olunmayıb). 

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 

Yüksək qanaxma riski olduğuna görə varfarinlə klopidoqreli birlikdə istifadə etmək məsləhət deyil. 

Asetilsalisil turşusu klopidoqrelin hesabına baş vermiş trombositlərin ADF-induksiya olunmuş 

aqreqasiyasına təsir etmir. Asetilsalisil turşusunun 500 mq-dan sutkada 2 dəfə təyin olunması qanaxma 

müddətinin uzanmasına səbəb olmurdu. Klopidoqrellə asetilsalisil turşusu arasında farmakodinamik təsir 

baş verə bilər, bu da qanaxma riskinin yüksəlməsinə  gətirib çıxarır. Yüksək qanaxma riski ilə  əlaqəli 

olaraq klopidoqreli heparin və ya trombolitik preparatlarla birlikdə istifadə edərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Klopidoqrel və QSİƏP-in birlikdə istifadəsi MBT xoraları və xora qanaxmalarının inkişaf riskini yüksəldir. 

Buna görə də onların birlikdə istifadəsi zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır.  

Klopidoqrelin atenolol, AÇF inhibitorları, qanda xolesterinin səviyyəsini aşagı salan maddələr, nifedipin

diqoksin, fenobarbital, simetidin, estrogenlər, teofillin kimi preparatlarla birlikdə təyini zamanı əhəmiyyətli 

kliniki qarşılıqlı təsir aşkar olunmayıb. 

Klopidoqrel Р450 sitoxrom sisteminin CYP2C19 fermentinin aktivliyini ləngidir və həmin fermentin təsiri ilə 

metabolizə olunan preparatlarla (fenitoin, tolbutamin) birlikdə istifadəsi zamanı qan plazmasında onların 

konsentrasiyası yüksələ bilər. 

Antasidlər klopidoqrelin sorulmasına təsir göstərmir.

 

Xüsusi göstərişlər Vazoqrel tabletlərini digər antitrombositar preparatlar kimi travma, cərrahi əməliyyatlar və ya digər patoloji 

vəziyyətlərlə  əlaqəli qanaxma riski yüksək olan xəstələrdə, həmçinin asetilsalisil turşusu, QSİƏP (o 

cümlədən SOG-2 inhibitorları), heparin və ya qlikoprotein IIb/IIIа inhibitorları ilə kombinəolunmuş 

terapiyada ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. 

Klopidoqrelin varfarinlə birlikdə istifadəsi qanaxmanın intensivliyini gücləndirə bilər, buna görə də xüsusi 

nadir klinik vəziyyətlər istisna olmaqla (sol mədəcikdə flotasiyaedən tromb, səyrici aritmiya olan 

xəstələrdə stentləşdirmə) Vazoqrel tabletlərinin varfarinlə birlikdə istifadəsi məsləhət deyil. 

Planlaşdırılmış cərrahi əməliyyat zamanı və antitrombositar təsirə ehtiyac olmadıqda Vazoqrel tabletləri 

ilə müalicəni əməliyyatdan 7 gün əvvəl dayandırmaq lazımdır. 

Qanaxma riski olan xəstələrdə (xüsusilə madə-bağırsaq və gözdaxili) Vazoqrel tabletləri ehtiyatla qəbul 

edilməlidir. 

Xəstələr xəbərdar olunmalıdırlar ki, Vazoqrel tabletlərinin qəbulu (tək və ya asetilsalisil turşusu ilə 

birlikdə) zamanı qanaxmanın dayandırılması üçün uzun müddət tələb oluna bilər və əgər onlarda qeyri-

adi (lokalizasiya və ya davametmə müddətinə görə) qanaxma baş verərsə bu haqda öz müalicə həkiminə 

məlumat verməlidirlər. 

Çox nadir hallarda klopidoqrelin istifadəsindən (bəzən qısa müddətli) sonra trombotik trombositopenik 

purpuranın (TTP) inkişafı qeydə alınmışdır. Bu trombositopeniya və mikroangiopatik hemolitik anemiya ilə 

birlikdə ya nevroloji simptomatika, böyrəklərin funksiyasının pozulması  və ya qızdırma ilə xarakterizə 

olunurdu. TTP inkişafı həyat üçüm təhlükə yarada bilər və plazmoforez də daxil olmaqla təxirəsalınmaz 

yardımın qəbulunu tələb edə bilər. 

Klopidoqrelin qəbulu üstündən 7 gün keçməyən kəskin insultda istifadəsi məsləhət deyil, belə ki bu 

vəziyyətdə preparatın istifadəsinə dair məlumatlar mövcud deyil. 

Müalicə müddəti zamanı qaraciyərin funksional aktivliyini yoxlamaq lazımdır. Qaraciyərin ağır 

zədələnmələri zamanı hemorragik diatezin inkişaf riskini nəzərə almaq lazımdır.  

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Hamiləlik və laktasiya dövründə Vazoqrel tabletlərinin hamiləlik zamanı kliniki istifadəsinə dair məlumat 

olmadığı üçün istifadə olunması əks göstərişdir. Eksperimental sınaqlarda preparatın hamiləliyin gedişinə, 

embrional inkişafa, doğuşa və postnatal inkişafa  əlverişsiz düzgün, qeyri-düzgün təsirləri aşkar 

olunmayıb. 

Klopidoqrelin insan südü ilə ifraz olunmasına dair məlumat yoxdur. Klopidoqrellə müalicə zamanı ana 

südü ilə qidalanmanı dayandırmaq lazımdır, çünki laktasiya dövründə olan siçovullarda klopidoqrel və ya 

onun metabolitlərinin südlə ifraz olunması göstərilmişdir.  

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

Vazoqrel tabletləri nəqliyyat vasitələri və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə 

əhəmiyyətli təsir göstərmir. 

 

İstifadə qaydası və dozası 

Vazoqrel

 

tabletləri

 

böyüklərə və yaşlı xəstələrə təyin olunur. 

Preparat qida qəbulundan asılı olmayaraq daxilə, hər gün eyni vaxtda qəbul olunur. Miokard infarktı, işemik insult və periferik arteriyaların diaqnoz olunmuş okklyuzion xəstəliyi 

Preparat 75 mq dozadan sutkada 1 dəfə  təyin olunur. Miokard infarktından sonra müalicə ilk gündən 

başlayıb 35-ci günə qədər; işemik insultda 7-ci gündən 6 aya qədər davam etdirilir. 

ST seqmentinin qalxması ilə müşahidə olunmayan kəskin koronar sindrom (qeyri-stabil stenokardiya, Q 

dişciyi olmadan miokard infarktı) 

Vazoqrel tabletləri ilə müalicəni birdəfəlik qəbul olunan 300 mq yükləmə dozası ilə başlamaq, sonra isə 

75 mq-dan gündə 1 dəfə olmaqla davam etdirmək lazımdır (asetilsalisil turşusu ilə birlikdə  75-325 

mq/gün). Asetilsalisil turşusunun yüksək dozada istifadə olunması qanaxma riskinin yüksəlməsinə səbəb 

olduğuna görə bu göstərişdə asetilsalisil turşusunun məsləhət olunan dozası 100 mq-dan artıq deyil. 

Maksimal müsbət təsir müalicənin 3-cü ayında müşahidə olunur. Müalicə kursu 1 ilə qədərdir. 


ST seqmentinin qalxması ilə müşahidə olunan kəskin koronar sindrom (ST seqmentinin qalxması ilə 

müşahidə olunan kəskin miokard infarktı) 

Vazoqrel tabletləri birdəfəlik doza 75 mq-dan sutkada 1 dəfə olmaqla, başlanğıcda birdəfəlik yükləmə 

dozası ilə asetilsalisil turşusu və trombolitiklərlə (və ya trombolitiklər olmadan) birlikdə  təyin olunur. 

Kombinəolunmuş müalicə simptomlar meydana çıxan kimi tez bir zamanda başlanmalı və ən azı 4 həftə 

müddətində davam etdirilməlidir. 75 yaşdan yuxarı olan xəstələrdə   Vazoqrel tabletləri ilə müalicəni yükləmə dozanı  qəbul etmədən 

başlamaq lazımdır. 

 

Əlavə təsirləri 

Qan-damar sisteminə  və qana (qanyaranma, hemostaz): periferik ödemlər, arterial hipertenziya, ürək 

çatışmazlığı, generalizəolunmuş ödemlər, sinkope, ürəkdöyünmə; trombositopeniya, anemiya (aplastik və 

ya hipoxrom), aqranulositoz, leykopeniya, neytropeniya. 

MSS və periferik sinir sisteminə:  bəzən - baş  ağrısı, başgicəllənmə, paresteziyalar; nadir hallarda – 

vertiqo. MBT sisteminə:  tez-tez - dispepsiya, diareya, abdominal ağrılar; nadir hallarda - ürəkbulanma, qastrit, 

meteorizm, qəbizlik, qusma, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi. Qanın laxtalanma sisteminə: nadir hallarda - qanaxma müddətinin uzanması. 

Dermatoloji reaksiyalar: nadir hallarda - səpgi və qaşınma.

 

Doza həddinin aşılması Simptomlar: qanaxma müddətinin uzanması və qanaxmalar şəklində meydana çıxan ağırlaşmaların baş 

verməsi. Müalicə:  qanaxma olduqda müvafiq müalicə aparılmalıdır.  Əgər qanaxmanın uzanmış müddətində 

düzəliş etmək lazım olarsa, trombositar kütlənin köçürülməsi məsləhətdir. Spesifik antidotu yoxdur. 

 

Buraxılış forması 

Hər blisterdə 10 tablet. 3 blister (30 tablet) içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır. 

 

Saxlanma şəraiti 

+30ºС-dən yuxarı olmayan temperaturda, orijinal qablaşdırmada, quru və  uşaqların  əli çatmayan yerdə 

saxlamaq lazımdır.  

 

Yararlılıq müddəti 

3 ildir. 

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Rеsеpt əsasında buraxılır. 

 

 

İstehsalçı: Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. 

A-8054, Graz, Avstriya 

E-mail: genericon@genericon.at

 

                           Azərbaycanda rəsmi distribyutor                            «TETRADA» MMC - dir. 

 AZ1102, 20Yanvar küçəsi,14; Bakı, Azərbaycan 

 Теl.: (+994 12) 431-59-24, 431-05-41 

 Faks: (+994 12) 430-80-51 

                           Е-mail: info@tetrada-az.com 

                           www.tetrada-az.com  

Document Outline

 • VAZOQREL  75mq, örtüklü tabletlər 
 • VASOGREL 
  • Farmakoloji xüsusiyyətləri 
  • Əlavə təsirləri 
  • Buraxılış forması 
   • Saxlanma şəraiti 


Yüklə 33,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə