Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə1/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Üz–çənə cərrahiyyəsi
11.11.2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.

1) Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
A) Çənə-gicgah oynağının bağ aparatının və oynaq kapsulunun zəifliyi

B) Dişləmin hündürlüyün azalması

C) Çənə-gicgah oynağın artriti

D) Dərin kəsicilərin üstünün örtülməsi

E) Alt makroqnatiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
2) Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
A) Dərin kəsici üstü örtülmə

B) Oynaq qabarcığın hündürlüyün azalması

C) Çənə-gicgah oynağın artriti

D) Alt makroqnatiyası

E) Dişləmin hündürlüyün azalması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
3) Çənə oynağının çıxığı zamanı əsas simptom hansıdır?
A) Dişlərin bir birinə bağlanmasının mümkün olmaması

B) Gözyaşının axması

C) Bədən temperaturunun qalxması

D) Dişləmin hündürlüyün azalması

E) Alt çənənin hərəkətliliyinin məhdudlaşması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
4) Çənə oynağının çıxığının müalicəsi nədən ibarətdir?
A) Oynaq qabarcığının rezeksiyası

B) Oynaq başının oynaq çuxuruna qoyulması

C) İmmobilizasiya etmək

D) Alt çənənin kondilus çıxıntılarının rezeksiyası

E) Antibiotiklərin verilməsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
5) Çənə oynağının çıxığında aşağı azı dişlərinə təzyiq hansı istiqamətdə aparılır?
A) Aşağdan yuxarı

B) Aşağı


C) Mental nahiyədə olan dişlərə tərəf

D) Yuxarı

E) Yana
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
6) Çənə-gicgah oynağının kəskin artritini aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Çənənin oynaq çıxıntısının sınığı ilə

B) Alt çənə nahiyəsinin fleqmonası ilə

C) Üst çənənin sınığı ilə

D) Qulaqətrafı - gicgah hiperhidrozu ilə

E) Kəskin haymoritlə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
7) Gicgah - çənə oynağının ankilozunun əsas simptomu nədir?
A) Qulaqda gurultu

B) Udqunmanın pozulması

C) Alt çənənin hərəkətinin kəskin məhdudlaşması

D) Çox sayda olan kariyes prosesi

E) Ağrı simptomu
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
8) Gicgah-çənə oynağının ankilozunun əsas səbəbi nədir?
A) Qulaqətrafı-yanaq nahiyəsinin fleqmonası

B) Qulaqətrafı-gicgah hiperhidrozu

C) Artrit

D) Mastoidit

E) Şiş
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
9) Çənələrin odontogen osteomieliti zamanı sümük toxumasının zədələnmə həcminə təsir etməyən amil hansıdır?
A) Mikrofloranın virulentliyi

B) Bədənin immunoloji reaktivliyinin dərəcəsi və orqanizmin sensibilizasiya dərəcəsi

C) Bədənin yerli immun sisteminin funksional vəziyyəti

D) Çənələrin topoqrafik anatomik xüsusiyyətləri

E) Xəstənin cinsi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.182
10) Gicgah-çənə oynağının qeyri-spesifik kəskin artritinin səbəbi nədir?
A) Leyşmanioz

B) Kəskin zədələnmə

C) Dişləmin dəyişməsi səbəbindən çənə-gicgah oynağının xroniki travması

D) Aktinomikoz

E) Qulaqətrafı-gicgah hiperhidrozu
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
11) Gicgah-çənə oynağının qeyri-spesifik xroniki artritinin səbəbi nədir?
A) Dişləmin dəyişməsi səbəbindən çənə-gicgah oynağının xroniki travması

B) Aktinomikoz

C) Qulaqətrafı-gicgah hiperhidrozu

D) Kəskin zədələnmə

E) Leyşmanioz
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
12) Gicgah-çənə oynağının spesifik artritinin səbəbi nədir?
A) Revmatik hücum

B) Qulaqətrafı-gicgah hiperhidrozu

C) Leyşmanioz

D) Çənə-gicgah oynağının xroniki travması, dişləmin dəyişməsi

E) Aktinomikoz
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
13) Çənə-gicgah oynağının spesifik artritinin səbəbi nədir?
A) Çənə-gicgah oynağının xroniki travması, dişləmin dəyişməsi

B) Vərəm


C) Leyşmanioz

D) Revmatik həmlə

E) Qulaq ətrafı hiperhidroz
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
14) Gicgah-çənə oynağının kəskin artritinin başlanğıc mərhələsində xarakter simptom nədir?
A) Ağrı, ağızın açılmasının məhdudlaşması

B) Qulaq ətrafı hiperhidroz

C) Çeynəmə əzələrin trizmi

D) Bədən temperaturunun qalxması

E) Onurğa sütununun boyun hissəsində ağrı
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
15) Aşağıdakılardan hansı gicgah-çənə oynağının ankilozunun növüdür?
A) Yapışqan

B) İrinli

C) Fibroz

D) Kataral

E) Atrofik
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
16) Aşağıdakılardan hansı gicgah-çənə oynağının ankilozunun növüdür?
A) Yapışqan

B) Atrofik

C) Sümüklü

D) İrinli

E) Kataral
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
17) Gicgah-çənə oynağının fibroz ankilozunun klinikasının əlavə simptomu nədir?
A) Səhərlər oynaqda hərəkin çətinləşməsi

B) Qulaqda gurultunun olması

C) Udqunmanın pozulması

D) Ağrı simptomunun olması

E) Çox sayda kariyesli dişlərin olması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
18) Gicgah-çənə oynağının iki tərəfli sümüklü ankilozunun klinikasının əsas simptomu nədir?
A) Ağrı simptomunun olması

B) Qulaqda gurultunun olması

C) Çox sayda kariyesli dişlərin olması

D) Udqunmanın pozulması

E) Alt çənənin tam hərəkətsizliyi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
19) Gicgah-çənə oynağı ankilozunun diaqnostikasının səmərəli müayinə üsulu hansıdır?
A) Mioqrafiya

B) Kompüter tomoqrafiyası

C) Qanın biokimyəvi müayinəsi

D) Elektrodiaqnostika

E) Audiometriya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
20) Gicgah-çənə oynağının iki tərəfli sümük ankilozu ilə olan xəstənin xarici görünüşü hansı cəhətlə səciyyələnir?
A) Alt makroqnatiya

B) Çeynəmə əzəllərin assimetrik hipertrofiyası ilə

C) Üst mikroqnatiya

D) Quş sifəti profili ilə

E) Üst retroqnatiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
21) Gicgah-çənə oynağının fibroz ankilozunun ilkin müalicəsi nədən ibarətdir?
A) Yalançı oynağın yaradılmasında

B) Redressasiya

C) Alt çənənin osteotomiyası

D) Otoplastika

E) Artroplastika
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
22) Alt çənə çıxığının yerinə salınması zamanı çənəaltı nahiyədən təzyiq hansı istiqamətdə olmalıdır?

A) Aşağıya

B) Bayıra və arxaya

C) Bayıra

D) Yuxarıya

E) Aşağıdan yuxarı və arxaya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
23) Alt çənə çıxığının yerinə salınması zamanı nə zaman ümumi anasteziyaya göstəriş yaranır?
A) Çeynəmə əzələsinin reflektor kontrakturası zamanı

B) Birincili çıxıq zamanı

C) Ağızda çoxlu hipersalvasiya olduqda

D) Alt çənənin vaxtaşırı çıxıqları zamanı

E) Vidaci venanın trobofellitindən şübhələndikdə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
24) Follikulyar kistanı hansı xəstəliklə differensasiya etmək lazımdır?
A) Bərk odontoma ilə

B) Diş kökü qranuloması ilə

C) Sementoma ilə

D) Odontoma ilə

E) Ameloblastoma ilə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
25) İltihabi proses qoşulmadıqda radikulyar kistanın punksiyasının xarakteri necə olur?
A) Xolesterinəbənzər qatı maye

B) Limfaya bənzər

C) Qana bənzər

D) Qatı maye

E) Xolesterin kristalları ilə sarımtıl, şəffaf maye
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
26) Böyük olmayan çənə kistasının əsas müalicəsi hansıdır?
A) Çənənin hissəvi rezeksiyası

B) Kriodestruksiya

C) Sklerozlaşdırma

D) Hemimandibuloektomiya

E) Sistektomiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
27) Radikulyar kista olduqda nə zaman oronazal sistotamiya aparılır?
A) Kista mandibulyar kanalı sıxdıqda

B) Kista simfiz nahiyəsində yerləşdikdə

C) Alt çənənin böyük kistalarında

D) Kista burun boşluğuna keçdikdə

E) Kista haymor boşluğuna doğru inkişaf etdikdə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
28) Radikulyar kistaların residivinə nə səbəb olur?
A) Uzun müddət kistanın olması

B) Əməliyyatdan sonra yarada iltihabın olması

C) Hematoma

D) Odontogen infeksiya

E) Kista qişasının tam çıxarılmaması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
29) Sistoektomiya əməliyyatına hazırlıq üçün hansı dişləri müalicə etmək lazımdır?
A) Yalnız səbəbkar dişi

B) Kökü kista boşluğuna keçmiş bütün dişləri

C) Bütün dişləri

D) Yandakı dişləri

E) Antoqonist dişləri
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
30) Çənələrin qeyri-odontogen kistaları zamanı əsas müalicə metodu hansıdır?
A) Sistoektamiya

B) Kriodestruksiya

C) Çənənin hissəvi rezeksiyası

D) Hemimandibuloektomiya

E) Sistotomiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
31) Ağız boşluğu selikli qişa şişlərinin inkişafında əsas etioloji faktor hansıdır?
A) Selikli qişanın xroniki zədələnməsi

B) Mədə-bağırsaq traktının xəstəlikləri

C) Hipersalivasiya

D) Hissəvi adentiya

E) Diş çoküntüləri
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
32) Ağız boşluğu selikli qişa şişlərinin inkişafında əsas etioloji faktor hansıdır?
A) Kariyes

B) Hipersalivasiya

C) Hissəvi adentiya

D) Xərçəngönü xəstəliklər

E) Mədə-bağırsaq traktının xəstəlikləri
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
33) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozu ilə olan xəstə hansı həkimin qəbuluna göndərilməlidir?
A) Ümumi cərrahın

B) Sahə terapevtinin

C) Radioloqun

D) Onkoloqun

E) Üz-çənə cərrahının
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
34) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün aparılan əlavə müayinə üsullarına aiddir?
A) Histoloji müayinə

B) Biokimyəvi müayinə

C) Immunoloji müayinə

D) Angioqrafik müayinə

E) Klinik müayinə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
35) Çənə sümüklərinin periapikal toxmalarının iltihabı nəticəsində inkişaf edir:
A) Nazolabilal kista

B) Keratokista

C) Radikulyar kista

D) Follikulyar kista

E) Insizivial kanalın kistası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
36) Çənə sümüklərində mina qatının inkişaf pozğunluğu nəticəsində inkişaf edir?
A) Nazolabilal kista

B) Keratokista

C) Follikulyar kista

D) İnsizivial kanalın kistası

E) Radikulyar kista
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
37) Çənə kistalarının əsas klinik əlaməti nədir?
A) Udqunmanın pozulması

B) Ağrının olması

C) Vensan simptomu

D) Çənənin şişmiş şar formasında ağrısız deformasiyası

E) Törəmənin sıx şaxələnməsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
38) Radikulyar kistanın rentgenoloji şəklində sümük toxumasının destruksiyası üçün nə səciyyəvidir?
A) Törəmə nahiyəsində dəqiq olmayan sərhədlərin olması

B) “Əriyən qənd” şəklində boşluğun olması

C) Bir və ya bir neçə dişin zirvə nahiyəsində dəqiq sərhədlərinin olması

D) Dəqiq sərhədlərlə bir neçə boşluğun olması

E) Nahamar sərhədlərin olması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
39) Rentgenoloji olaraq follikulyar kistanı hansı oxşar xəstəliklə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Bərk odontoma

B) Odontoma

C) Sementoma

D) Ameloblastoma

E) Eozinofil qranuloma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
40) Çənədə orta ölçülü kistanın müalicə metodu hansıdır?
A) Çənənin yarısının rezeksiyası

B) Sistektomiya

C) Kriodestruksiya

D) Sklerozlaşdırma

E) Hemimandibuloektomiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
41) Çənədə böyük ölçülü kistanın müalicə metodu necədir?
A) Kriodestruksiya

B) Sistotomiya

C) Sistektomiya

D) Çənənin bir hissəsinin rezeksiyası

E) Hemimandibuloektomiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
42) Çənənin radikulyar kistasının sistektomiyasına göstəriş hansıdır?

A) Kistanın haymor boşluğu nahiyəsinə yayılması

B) Kistanın böyük ölçüdə olması

C) Çənədə böyük sahədə bayır və daxili üz kortikal səhifənin destruksiyası

D) Kistanın burun boşluğuna yayılması

E) Kistanın kiçik və orta ölçülü (üç dişə qədər) olması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
43) Çənənin radikulyar kistasında sistektomiyaya göstəriş nədir?
A) Bir köklü tək kista boşluğunun olması

B) Çənədə böyük sahədə bayır və daxili üz kortikal səhifədə destruksiyanın olması

C) Osteolizisin olması

D) Kistanın böyük ölçülü olması

E) Kistanın burun boşluğuna yayılması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
44) Sistektomiyanın yerli ağırlaşması müşahidə olunur:
A) Miokard infarkı ilə

B) Miozit ilə

C) Pankreatit ilə

D) Xolesistit ilə

E) Residiv ilə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
45) Çənənin radikulyar kistasının residivinin səbəbi nədir?
A) Hematomanın olması

B) Odontogen infeksiyanı olması

C) Kista kisəsinin tam çıxarılmaması

D) Kistanın mövcudolma müddəti

E) Yaranın əməliyyatdan sonrakı iltihabı
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
46) Çənə kistası əməliyyatına hazırlıq zamanı kanalların plomblanması üçün aşağıdakılardan hansının tətbiqi əlverişlidir?
A) Evqenol-timol pastası

B) Rezorsin-formalin pastası

C) Fosfat-sement

D) Simedent

E) Amalqama
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
47) Sistotomiyadan sonra çənədə radikulyar kista residivinin səbəbi nədir?
A) Trepanasion dəliyin tez bağlanması

B) Yaranın əməlliyatdan sonrakı iltihabı

C) Hematoma

D) Kistanın uzunmüddətli olması

E) Tam götürülməmiş kista kisəsinin olması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
48) Çənənin qeyri-odontogen kistasının əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Sistotomiya

B) Hemimandibuloektomiya

C) Kriodestruksiya

D) Sistektomiya

E) Çənənin hissəvi rezeksiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
49) Çənənin qeyri-odontogen kistasının inkişaf səbəbi nə ilə əlaqədardır?
A) Diş kökünün formalaşmasının pozulması ilə

B) Diş kökünün zədələnməsi ilə

C) Diş follikulunun inkişafının pozulması ilə

D) Dişin çıxmasının formalaşmasının pozulması ilə

E) Üzün embriogenezin pozulması ilə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
50) Çənənin radikulyar kistasının davamlı müalicəsində “səbəbkar” dişə tətbiq olunur?
A) Kanalın plomblandıqdan sonra diş kökünün zirvə rezeksiyası

B) Kanalın plomblanması

C) Ştiftləmə

D) Diş tacının estetik bərpası

E) Endodental elektroforez
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
51) Fibroz toxuma mənşəli həqiqi şişlərə aiddir?
A) Follikulyar kista

B) Radikulyar kista

C) Bərk fibroma

D) Epulis

E) Damağın fibromatozu
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
52) Fibroz toxuma mənşəli həqiqi şişlərə aiddir?
A) Yumşaq fibroma

B) Radikulyar kista

C) Follikulyar kista

D) Epulis

E) Damağın fibromatozu
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
53) Bərk fibroma üçün xarakterikdir?
A) Kollagenlə zəngin olan yetişməmiş fibroz toxuma

B) Yetişmiş fibroz toxuma

C) Kollagenlə kasad yetişməmiş fibroz toxuma

D) Piy toxuması

E) Sümük toxuması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
54) Yumşaq fibroma üçün xarakterikdir?
A) Yalnız yetişmiş piy toxuması

B) Epitelinin hipertrofiyası

C) Sümük toxuması

D) Yetişmiş piy və fibroz toxuma

E) Yalnız yetişmiş fibroz toxuma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
55) Bərk və yumşaq fibroma əsasən ağız boşluğu selikli qişasında hansı nahiyədə yerləşir?

A) Retromolyar nahiyədə

B) Dildə

C) Dodaq nahiyəsində

D) Yanaq nahiyəsində

E) Ağız boşluğunun dibində


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
56) Fibromanın əsas müalicə üsuluna aiddir?
A) Şüa terapiyası

B) Fibromanın sağlam toxuma hüdudlarında götürülməsi

C) Fibromanın hissəvi rezeksiyası

D) Kombinəolunmuş şüa terapiyası

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
57) Fibromatoz aiddir:
A) Həqiqi şişlərə

B) Şişəbənzər törəmələrə

C) Fistullara

D) Qranulyomalara

E) Kistalara
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
58) Fibromatoz adətən ağız boşluğu selikli qişasında yerləşir:
A) Yanaqda

B) Ağız boşluğunun dibində

C) Üst dodaqda

D) Dildə


E) Diş ətində vestibulyar tərəfdən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
59) Fibromatozun əsas müalicə üsullarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Antibiotikoterapiya

B) Qarışıq (kombinəolunmuş) şüa-kimyəvi müalicə

C) Törəmənin sümüküstlüyü ilə birlikdə götürülməsi

D) Kimyəvi terapiya

E) Şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
60) Lipomanın əsas mualicə üsuluna aiddir?
A) Kriodestruksiya

B) Kimyəvi terapiya

C) Qarışıq (kombinəolunmuş) şüa-kimyəvi müalicə

D) Kapsulla birlikdə çıxarılması

E) Şüa terapiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
61) Ağız boşluğunun xərçəngönü xəstəliklərinin əsas etioloji yaranma faktoru nədir?
A) Ağız boşluğunun selikli qişasının xroniki zədələnmələri

B) Üz skeleti sümüklərinin kəskin iltihabi prosesi

C) İkincili adentiya

D) İnfeksion xəstəlik

E) Üzün yumşaq toxumaların kəskin iltihabı prosesi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
62) Ağız boşluğunun xərçəngönü xəstəliklərinin əsas etioloji yaranma faktoruna aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) İnfeksion xəstəlik

B) Üz skeleti sümüklərinin kəskin iltihabi prosesi

C) Pis vərdişlər və peşə zədələnmələri

D) İkincili adentiya

E) Üzün yumşaq toxumasının kəskin iltihabi prosesləri
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
63) Dodağın qırmızı haşiyəsinin ziyilli xərçəngönü hiperkeratozunun klinik şəkli necədir?
A) 3-5 mm epiteldən yüksəlmiş, nahamar səthli ağrılı düyünün mövcud olması

B) “Coğrafi “ şəklində olan qabıqla örtülmüş atrofik sıxılmış qabarıqların mövcud olması

C) Nazik və sıx pulcuqla örtülmüş,buynuzlaşmış məhdud sahənin mövcud olması

D) Qanaxmaya və epitelizasiyaya meyilli olmayan 2-3 eroziyanın mövcud olması

E) Ətraf toxumalara infiltrasiya, və eroziv səthin mövcud olması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
64) Xərçəngönü hiperkeratozun klinik şəkli necədir?
A) Qanaxmaya və epitelizasiyaya meyilli olmayan 2-3 eroziyanın olması

B) 3-5 mm epiteldən yüksəlmiş, nahamar səthli ağrılı düyünün olması

C) Ətraf toxumaların infiltrasiyası ilə eroziv səthin mövcud olması

D) “Coğrafi “ şəklində olan qabıqla örtülmüş atrofik sıxılmış qabarıqların mövcud olması

E) Nazik və sıx pulcuqla örtülmüş,buynuzlaşmış məhdud sahənin mövcud olması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
65) Dodağın qırmızı haşiyəsinin ziyilli xərçəngönü hiperkeratozunun əsas müalicə üsulu necədir?
A) Kimyəvi terapiya

B) Antibiotikoterapiya

C) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi terapiya

D) Şüa Terapiyası

E) Cərrahi üsul
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
66) Dodağın qırmızı haşiyəsinin məhdud xərçəngönü hiperkeratozunun əsas müalicə üsulu necədir?
A) Kriodestruksiya

B) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi terapiya

C) Antibiotikoterapiya

D) Şüa terapiyası

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
67) Abraziv xərcəngönü Manqanotti xeylitinin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Şüa terapiya

B) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi terapiya

C) Kimyəvi terapiya

D) Antibiotikoterapiya

E) Kriodestruksiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
68) Fibroz epulisin əsas müalicə üsulu necədir?
A) Kimyəviterapiya

B) Törəmənin cərrahi yolla çıxarılması

C) Kriodestruksiya

D) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi terapiya

E) Şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
69) Ameloblastoma aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) Xoşxassəli odontogen şişlərə

B) Xərçəngönü xəstəliklərə

C) Şişəbənzər törəmələrə

D) İltihabi xəstəliklərə

E) Bədxassəli odontogen şişlərə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
70) Ameloblastomanın rentgenoloji şəkli necə səciyyələnir?
A) “Ərimiş şəkər” tipli sümük dəyişiklərinin olması ilə

B) “Nahamar şüşə” tipli sümük dəyişiklərinin olması ilə

C) Çoxlu ocaqlar şəklində sümük destruksiyasının olması ilə

D) Çənənin süngəri maddəsi boyu diffuz destruksiyanın olması ilə

E) Dəqiq səhədli sümük arakəsmələri ilə ayrılmış çənənin kortikal səhifəsinin rezobsiyasının olması ilə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
71) Ameloblastomanı aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Odontoma ilə

B) Radikulyar kista ilə

C) Sementoma ilə

D) Xondroma ilə

E) Paradontit ilə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
72) Ameloblastomanın əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Sistektomiya

B) Törəmənin qişasının qaşınması

C) Şüa terapiyası

D) Çənənin rezeksiyası

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998


Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin