Urologiya 30. 01. 2017 Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili


) Qadınlarda sistitin differensial diaqnostikası nə ilə aparılmalıdır?Yüklə 1,52 Mb.
səhifə7/16
tarix13.04.2017
ölçüsü1,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

372) Qadınlarda sistitin differensial diaqnostikası nə ilə aparılmalıdır?
A) Pielonefritlə

B) Pielonefrit, sidik kisəsinin vərəmi və şişi, sidik kisəsinin endometriozu ilə

C) Sidik kisəsinin endometriozu ilə

D) Sidik kisəsinin vərəmi və şişi ilə

E) Kolit və adneksitlə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
373) Sidik kisəsinə infeksiyanın keçməsinin ən çox rast gəlinən yolu hansıdır?
A) Hematogen

B) Uretral, qalxan yol

C) Kontakt

D) Limfogen

E) Enən yol
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
374) Sadalananlardan hansı kəskin sistitin əlaməti deyildir?
A) Poliuriya

B) Pollakiuriya

C) Piuriya

D) Siyimə aktı zamanı ağrı

E) Terminal hematuriya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
375) Kəskin sistitin diaqnostikasında hansı müayinəyə əsaslanmaq olmaz?
A) Anamnestik məlumatlar və kliniki təzahürlərə

B) Sidiyin əkilmə müayinəsinə

C) Bütün cavablar düzdür

D) Ekskretor uroqrafiya və uretrosistoqrafiyanın göstəricilərinə

E) Sidiyin çöküntüsünün mikroskopik göstəricilərinə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
376) Kəskin sistit zamanı aşağıda göstərilən müayinələrdən hansını aparmaq olar ?
A) Pnevmosistoqramma

B) Sistometriya

C) Sistoskopiya (müstəsna hallarda)

D) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

E) Uretroskopiya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
377) Kəskin sistitdə hansı formalar ayırd edilir?
A) Kataral

B) Hemorraqik

C) Kataral, hemorraqik, fibroz və xoralı

D) Qranulasion

E) Fibroz və xoralı
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
378) Aşağıdakılardan hansı xroniki sistitin formalarına aiddir?
A) Xoralı, inkrustəedici, nekrotik

B) Polipoz, kistoz

C) Bütün sadalananlar

D) Kataral, xoralı, inkrustəedici, nekrotik

E) Kataral
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
379) Sistitin baş verməsində etioloji rolu nə oynayır?
A) Bütün sadalananlar

B) Patogen mikroorqanizmlər

C) Xlamidiyalar

D) Mikoplazmalar

E) Viruslar
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
380) Kəskin sistit zamanı nə tətbiq edilir?
A) Dərman preparatlarının instillyasiyası

B) Dietoterapiya və antibakterial müalicə

C) Dietoterapiya, dərman preparatlarının instillyasiyası, antibakterial müalicə

D) Dietoterapiya

E) Antibakterial müalicə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
381) Xroniki sistitin müalicəsinin əsasını nə təşkil edir?
A) Dietoterapiya

B) Dərman preparatlarının instillyasiyası

C) Spazmolitiklərin təyini

D) İltihabi prosesə təkan verən səbəbi aradan qaldırmaq

E) Antibakterial müalicə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
382) İnterstisial sistit nə ilə xarakterizə olunur?
A) Sidik kisəsinin rezervuar funksiyasının pozulması ilə

B) Davamlı ağrılı simptomokompleks və sidik kisəsinin rezervuar funksiyasının pozulması ilə

C) Heç bir şıkayətin olmaması və sidik kisəsinin rezervuar funksiyasının pozulması ilə

D) Davamlı ağrılı simptomokomplekslə

E) Heç bir şıkayətin olmaması ilə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
383) İnterstisial sistitdə aşağıda göstərilən müalicə sxemlərindən hansı tətbiq edilir?
A) Heparinoterapiya

B) İltihab əleyhinə müalicə və müalicə preparatlarının instillyasiyası

C) İltihab əleyhinə müalicə , heparinoterapiya, müalicə preparatlarının instillyasiyası

D) Müalicə preparatlarının instillyasiyası

E) İltihab əleyhinə müalicə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
384) Sadalananlardan hansı kəskin uretritin xarakter simptomu deyil?
A) Uretradan irinli ifrazatın gəlməsi

B) Hematuriya və xayalıq dərisinin ödemi

C) Sidik ifrazı aktı zamanı ağrılar

D) Tezləşmiş siyimə aktı

E) Uretranın xarici dəliyinin kənarlarının ödemi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
385) Sadalanan müayinələrdən hansı uretritin diaqnostikasında əsas sayılmır?
A) Sidiyin ümumi təhlili

B) Qanın ümumi , biokimyəvi analizi

C) Heç biri

D) Uretranın irinli ifrazatının mikroskopiyası və əkilməsi

E) Anamnestik məlumatlar və kliniki təzahürlər
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
386) Uretroskopiya nə zaman göstərişdir?
A) Uretritin kəskin gedişində və xroniki uretritdə

B) Xroniki uretritin kəskinləşməsində

C) Xroniki uretritdə

D) Uretritin torpid gedişində

E) Uretritin kəskin gedişində
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
387) Uretroqrafiya nə zaman göstərişdir?
A) Epididimitdə və prostatitdə

B) Kandilamatoz uretritə şübhə zamanı

C) Prostatitdə

D) Prostatitdə

E) Epididimitdə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
388) Sidik kanalının rentgenoloji müayinəsi nə zaman göstərişdir?
A) Prostatit və vezikulitdə

B) Uretritin torpid gedişində

C) Kəskin uretritdə

D) Kəskin uretrit, prostatit və vezikulitdə

E) Uretranın strikturasına şübhə olduqda
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
389) Kəskin uretritin differensial diaqnostikası nə ilə aparılmalıdır?
A) Prostatitlə

B) Sistit və prostatitlə

C) Sidikliyin şişi ilə

D) Sistitlə

E) Paraproktitlə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
390) Balanopostitin differensial diaqnostikası nə ilə aparılmalıdır?
A) Heç biri ilə

B) Furnye qanqrenası ilə

C) Fimozla

D) Pielonefritlə

E) Paraproktitlə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
391) Xroniki uretrit zamanı ən çox rast gəlinən fəsadlar hansılardır?
A) Vezikulit

B) Kollikulit

C) Prostatit

D) Babasil

E) Kollikulit, prostatit, vezikulit
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
392) Sadalananlardan hansı xroniki uretritin ağırlaşmasına aid deyil?
A) Prostatit

B) Epididimit

C) Uretral vəzilərin zədələnməsi

D) Orxit


E) Paraproktit
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
393) Ağır termiki, kimyəvi və travmatik uretritlərdə nə göstərişdir?
A) Fizioterapevtik müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) İntensiv antibakterial və yerli müalicə

D) İntensiv antibakterial müalicə və daimi kateterin qoyulması

E) Sistostomiyadan sonrakı intensiv antibakterial və yerli müalicə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
394) Uretral hərarət zamanı nə göstərişdir?
A) İntensiv antibakterial müalicə

B) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

C) Sistostomiya

D) Bitki yağları ilə instillyasiya və sistostomiya

E) İnfuzion müalicə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
395) Balanopostit nəyin iltihabıdır?
A) Cinsiyyət üzvünün başının

B) Cinsiyyət üzvünün pülüyünün və parauretral vəzinin

C) Cinsiyyət üzvünün başının və pülüyünün

D) Cinsiyyət üzvünün pülüyünün

E) Parauretral vəzinin
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
396) Balanopostitin baş verməsinə təkan verən amil hansıdır?
A) Şəkərli diabet

B) Cinsiyyət üzvünün əyilməsi(sagital ox üzrə)

C) Pülüyün daralması və cinsiyyət üzvünün əyilməsi(sagital ox üzrə)

D) Pülüyün daralması(fimoz) və şəkərli diabet

E) Pülüyün daralması(fimoz)
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
397) Qeyri qonoreyalı uretritin törədicisi hansıdır?
A) Bütün saddalananlar

B) Viruslar

C) Trixomonad

D) Göbələklər

E) Bakteriyalar
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
398) Zöhrəvi uretritə hansılar aiddir?
A) Xlamidiya uretriti, qonorey uretriti və trixomonad uretriti

B) Xlamidiya uretritidir

C) Qonorey uretritdir

D) Mübadilə uretritidir

E) Trixomonad uretritdir
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
399) Qeyri infeksion uretritə nə aiddir?
A) Kimyəvi

B) Hamısı düzdür

C) Allergik

D) Heç biri

E) Travmatik və mübadilə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
400) Balanopostit zamanı nə müşahidə edilir?
A) Pülüyün hiperemiyası və ödemi, cinsiyyət üzvünün başında və pülüyün daxili səthində irinli ifrazat və ödemin olması

B) Qasıq nahiyəsində ağrı

C) Pülüyün hiperemiyası və ödemi, qasıq nahiyəsində ağrı

D) Pülüyün hiperemiyası və ödemi

E) Cinsiyyət üzvünün başında və pülüyün daxili səthində irinli ifrazat və ödemin olması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
401) Anadangəlmə fimoz zamanı nə məqsədəuyğundur?
A) Heç biri

B) Operativ müalicə göstəriş deyil

C) Pülüyün kəsilib götürülməsi

D) Pülüyü alət vasitəsilə genişləndirmək

E) Pülüyü saxlamaq şərtilə plastik əməliyyat
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
402) Balanopostitin differensial diaqnostikası nə ilə aparılmalıdır?
A) Kavernitlə

B) Qızıl yellə

C) Sifilislə

D) Sifilis və kavernitlə

E) Sifilis və qızıl yellə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
403) Balanopostit zamanı nə göstərişdir?
A) Dərman müalicəsi

B) Pülüyün yuyulması

C) Pülüyün kəsilib götürülməsi

D) Dezinfeksiyaedici məhlullarla isti vannalar

E) Pülüyün yuyulması və dezinfeksiyaedici məhlullarla isti vannalar, dərman müalicəsi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева. Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
404) Kavernit nədir?
A) Cinsiyyət üzvü dərisinin flebotrombozudur

B) Cinsiyyət üzvünün kavernoz cisminin iltihabıdır

C) Cinsiyyət üzvünün kavernoz cisminin iltihabıdır, cinsiyyət üzvünün fibroplastik indurasiyasıdır

D) Cinsiyyət üzvünün fibroplastik indurasiyasıdır

E) Cinsiyyət üzvünün kavernoz cisminin iltihabıdır, cinsiyyət üzvü dərisinin flebotrombozudur
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
405) Kavernitin müalicəsini nədən başlamaq lazımdır?
A) Antibakterial müalicədən və safeno – kavernoz və ya süngəri – mağaralı anastamozun qoyulmasından

B) Antibakterial müalicədən

C) Antibakterial müalicədən və kavernoz cismin kəsilməsindən

D) Safeno – kavernoz və ya süngəri – mağaralı anastamozun qoyulmasından

E) Kavernoz cismin kəsilməsindən
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
406) Parafimoz nədir?
A) Cinsiyyət üzvü pülüyünün dəliyinin daralması

B) Uretranın kavernoz cisminin, cinsiyyət üzvünün başının və cinsiyyət üzvü venasının iltihabıdır

C) Cinsiyyət üzvü başının daralması, pülüklə boğulmasıdır

D) Cinsiyyət üzvü venasının iltihabıdır

E) Uretranın kavernoz cisminin və cinsiyyət üzvünün başının iltihabıdır
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
407) Parafimozun müalicəsi nədən ibarətdir?
A) Cinsiyyət üzvünün başının düzəldilməsinə cəhddən

B) Boğucu həlqənin kəsilməsindən

C) Pülüyün kəsilib götürülməsindən

D) Süngəri mağaralı anastomozun qoyulmasından

E) Cinsiyyət üzvünün başının düzəldilməsinə cəhddən və ya boğucu həlqənin kəsilməsindən
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
408) İnfeksion orxit və epididimit nəyin hesabına yarana bilər?
A) Bütün sadalananlar doğrudur

B) Toxuma qranulemasının

C) Mikoplazmalar və xlamidiyaların

D) Bakteriyalar, viruslar, mikoplazmalar və xlamidiyaların

E) Bakteriyalar və virusların
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
409) Kəskin epididimitdə xaya artımları necə olur?
A) Böyümüş

B) Kəskin gərgin, ağrılı, böyümüş

C) Kəskin gərgin və ağrılı

D) Kəskin gərgin və atrofiləşmiş

E) Atrofiləşmiş
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
410) Kəskin epididimit üçün nə xarakterikdir?
A) Xəstəliyin ilk günündən bədən hərarətinin yüksəlməsi

B) Bütün xəstəlik müddətində bədən hərarətinin normal olması

C) 3 – 4 –cü sutkada bədən hərarətinin yüksəlməsi

D) Bədən tempraturunun aşağı düşməsi

E) 5 – 6 –cı sutkada bədən hərarətinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
411) Kəskin epididimitdə qarının qasıq nahiyəsində ağrıların olması nəyin baş verməsini göstərir?
A) Deferentitin

B) Kolitin

C) Funikulitin

D) Deferentitin və funikulitin

E) Kəskin appendisitin
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
412) Kəskin infeksion epididimiti nə ilə diferensə etmək lazımdır?
A) Kavernitlə

B) Xayanın burulması ilə

C) Hidatidin burulması və nekrozu, xayanın burulması ilə

D) Hidatidin burulması və nekrozu, kavernitlə

E) Hidatidin burulması və nekrozu ilə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
413) Xroniki infeksion epididimit və orxiti sadalananların hansı ilə diferensə etməmək olar?
A) Spermatosele ilə

B) Xaya və xaya artımının şişləri ilə

C) Funikulit və deferentit ilə

D) Xaya və xaya artımının vərəmi ilə

E) Varikosele ilə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
414) Kəskin qeyri – spesifik epididimit və orxitin müalicəsini nədən başlamaq lazımdır?
A) Toxum ciyəsinin novakainlə blokadasından və cərrahi müalicədən

B) Antibakterial dərmanların təyinatından və toxum ciyəsinin novakainlə blokadasından

C) Cərrahi müalicədən

D) Antibakterial dərmanların təyinatından

E) Toxum ciyəsinin novakainlə blokadasından
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
415) Prostat vəzinin infeksiyalaşması hansı yolla baş verir?
A) Limfogen yolla

B) Bütün sadalanan yollarla

C) Hematogen və limfogen yolla

D) Qalxan yolla

E) Hematogen yolla
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
416) Kəskin prostatit üçün nə xarakterikdir?
A) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsi və palpasiya zamanı prostat vəzinin kəskin ağrılı olması

B) Palpasiya zamanı prostat vəzinin kəskin ağrılı olması

C) Prostat vəzi ölçülərinin kiçilməsi

D) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsi

E) Prostat vəzinin daş konsistensiyalı olması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
417) Sadalananlardan hansı prostatitin formalarına aid deyil?
A) Kataral

B) Ksantoqranulematoz

C) Emfizematoz

D) İrinli

E) Kongestiv
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
418) Kəskin prostatitin fəsadları nə ola bilər?
A) Prostat vəzinin absesi

B) Uretrit

C) Uretrit və prostat vəzinin absesi

D) Kəskin appendisit

E) Artrit
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
419) Prostat vəzi absesinin əsas əlamətlərinə nə aiddir?
A) Prostat vəzi ölçülərinin kiçilməsi

B) Palpasiya zamanı prostat vəzinin ağrılı olması

C) Peritonun qıcıqlanma simptomu

D) Palpasiya zamanı prostat vəzinin ağrılı olması, yumşalma və flüktasiya ocaqlarının olması

E) Yumşalma və flüktasiya ocaqlarının olması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
420) Prostat vəzinin absesləşməsində periferik qanda nə müşahidə olunur?
A) Polisitemiya

B) Leykositar formulanın sola meyilliyi

C) Leykositoz və leykositar formulanın sola meyilliyi

D) Leykositoz

E) Limfopeniya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
421) Prostat vəzinin absesi zamanı sadalananlardan hansı göstəriş deyil?
A) İntensiv antibakterial müalicə

B) Abses boşluğunun drenə olunması

C) Kəskin sidik ləngiməsində sistostomiya

D) Daimi kateterin qoyulması

E) Dezintoksikasion müalicə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
422) Xroniki prostatit diaqnozu nə zaman qoyula bilər?
A) Xayaların hipotrofiyası zamanı

B) Albuminuriya və silindruriyada

C) Anamnezində kəskin prostatitin inandırıcı əlamətləri, dizuriya, aralıqda ağrılar, cinsi pozğunluq olduqda

D) Dizuriya, aralıqda ağrılar, cinsi pozğunluq olduqda

E) Anamnezində kəskin prostatitin inandırıcı əlamətləri olduqda
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
423) Xroniki prostatitdə ultrasəs müayinəsi nəyi aşkar edir?
A) Prostat vəzinin strukturunda diffuz dəyişiklikləri

B) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsini, prostat vəzinin strukturunda diffuz dəyişiklikləri, prostat vəzi ölçülərinin kiçilməsini

C) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsini

D) Prostat vəzi ölçülərinin kiçilməsini

E) Kistoz törəmələrin əlamətlərini
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
424) Sadalananlardan hansı qranulematoz prostatitin kliniki təzahürlərinə aid deyil?
A) Epiqastral nahiyədə ağrılar

B) Xroniki gediş

C) Nəzərəçarpan leykositoz və eozinofiliya

D) Prostat vəzi ölçülərinin böyüməsi

E) Prostat vəzi sklerozunun əlamətləri (rektal – digital müayinəyə əsasən)
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
425) Transrektal, palpator və USM müayinələri nəticəsində aşkar edilmiş prostatın absesi zamanı nə göstərişdir?
A) İltihab əleyhinə müalicəni davam etdirmək

B) Absesin transvezikal (sistostomiya zamanı) açılması

C) Absesin transrektal açılması

D) Absesin aralıqdan punksiyası

E) Absesin punksiyası və daimi irriqasiya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
426) Vezikulitin diaqnostikasında vacib əhəmiyyət kəsb edən müayinə üsulu hansıdır?
A) Sistoskopiya

B) Toxum kisəciklərinin ultrasəs müayinəsi(USM)

C) Uretrosistoqrafiya

D) Spermoqramma

E) Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
427) Xroniki prostatit (latent gedişli), sidik kisəsi boynunun sklerozu, qalıq sidiyin miqdarı 100 ml olduqda nə göstərişdir?
A) Punksion sistostomiya

B) Prostatektomiya

C) Sidik kisəsi boynunun transuretral elektrorezeksiyası

D) Sanator – kurort müalicəsi, sovurucu müalicə

E) Sistostomiya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
428) Priapizm nə zaman baş verir?
A) Limfostaz

B) Cinsiyyət üzvünün kavernoz cisminə qanın qeyri – adekvat gəlməsi və çıxması

C) Qanın qatılığının pozulması

D) Bütün sadalananlar

E) Cinsiyyət üzvünün kavernoz cisminə qanın qeyri – adekvat gəlməsi və çıxması, qanın kimyəvi tərkibinin və qatılığının pozulması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə