Urologiya 30. 01. 2017 Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili


) Hidronefrotik transformasiyada ilk əvvəl nə baş verir?Yüklə 1,52 Mb.
səhifə6/16
tarix13.04.2017
ölçüsü1,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

320) Hidronefrotik transformasiyada ilk əvvəl nə baş verir?
A) Böyrək arteriyasının daralması

B) Ləyənin ektaziyası

C) Böyrək məməciklərinin yastılaşması

D) Ləyənin və kasacıqların ektaziyası

E) Kasacıqların ektaziyası
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
321) Hidronefrozda ən çox rast gələn fəsadlar?
A) Venoz hipertenziya

B) Böyrək daşı xəstəliyi

C) Piyelonefrit

D) Hematuriya

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
322) Nalvari böyrəkdə hidronefrotik transformasiyanın ən çox əmələ gəlmə səbəbi nədir?
A) Ləyənin böyrəyin ön tərəfində yerləşməsi və sidik axarının böyrəyin parenximasını aşıb keçməsi

B) Ləyən – sidik axarı seqmentinin anadangəlmə stenozu

C) Sidik axarının ləyənin arxa tərəfində olması

D) Sidik axarının qapaqları

E) Periureterit
Ədəbiyyat: Лопаткин Н.А.,Пугачов А.Г. Урология,Москва,Медицина,1988,446с.
323) Aşağıda sadalananlardan hansı anadangəlmə hidronefrozun səbəbi deyil?
A) Sidik axarının çapıq toxumalı strikturası və nefroptoz

B) Böyrəyin aşağı qütbünün əlavə damarı

C) Sidik axarının yüksək başlanğıcı və onun klapanları

D) Ləyən-sidik axarı seqmentinin anadangəlmə stenozu

E) Sidikaxarının çapıq toxumalı strikturası və nefroptoz, böyrəyin aşağı qütbünün əlavə damarı
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
324) Böyrəyin funksiyasının kəskin zəif olduğu təqdirdə «bağlı» hidronefrozun əsas diaqnostik üsulu?
A) Dinamik stintiqrafiya

B) İnfuzion uroqrafiya

C) Retroqrod ureteroqrafiya

D) Böyrək arterioqrafiyası

E) Ekskretor uroqrafiya
Ədəbiyyat: Лопаткин Н.А.,Пугачов А.Г. Урология,Москва,Медицина,1988,446с.
325) Aşağı polyar əlavə arteriya nəticəsində baş verən hidronefrotik transformasiya kəskin seroz piyelonefrit ilə fəsadlaşdıqda məqsədə uyğundur?
A) Foley operasiyası

B) Antevazal piyelo-piyeloanastomoz

C) Perkutan punksion nefrostomiya

D) Culp de Weerd operasiyası

E) Ləyən-sidikaxarı seqmentinin rezeksiyası və uretero piyeloanastomoz
Ədəbiyyat: Лопаткин Н.А.,Пугачов А.Г. Урология,Москва,Медицина,1988,446с.
326) Sidik axarının yüksək başlanğıcı olarkən məqsədəuyğun əməliyyat hansıdır?
A) Ureteroliz

B) Ureterokalikoanastomoz

C) Nefrektomiya

D) Ureteropieloneoanastomoz

E) Albarran operasiyası
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
327) Birtərəfli keçici (fasiləli) hidronefroz üçün nə xarakterikdir?
A) Bel nahiyəsində keçici ağrılar və qısa müddətli poliuriya

B) Sidiyin sıxlığının aşağı olması

C) Qısamüddətli poliuriya

D) Bədən hərarətinin yüksəlməsi zamanı eritrosituriya

E) Heç biri
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
328) Nefroptozda (III dərəcəli) böyrək damarlarında baş verən dəyişikliklər hansıdır?
A) Damarların diametrinin azalması

B) Damarların daralması

C) Damar ayaqcığının burulması

D) Damar ayaqcığının burulması və damarların daralması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
329) Sidikliyin ekstrofiyasında ən çox rast gələn fəsad?
A) Mikro və makrohematuriya

B) Arterial hipertenziya

C) Xiluriya

D) Sidik (duz) diatezi

E) Piyelonefrit
Ədəbiyyat: M.C.Cavad-Zadə, K.A.İsmayılov. Urologiya. Tibb institutu üçün dərslik. Bakı-1989
330) Sidikliyin divertikuluna səbəb olan daha çox rast gələn xəstəliklər hansılardır?
A) Uretranın strikturası

B) Prostat vəzinin adenoması, sidik kisəsinin xərçəngi

C) Xroniki prostatit

D) Prostat vəzinin xərçəngi, sidik kisəsinin xərçəngi

E) Prostat vəzinin adenoması, sidikliyin boynunun sklerozu
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
331) Xəstədə böyrəklərin polikistozu var.Böyrək ləyənində 26 mm ölçüdə urodinamikanı pozan konkrement və kəskin pielonefrit vardır.Xəstəyə aşağıdakılardan hansı məsləhət görülə bilər?
A) Zərbə dalğalı litotripsiya

B) Konservativ müalicə

C) Nefrostomiya

D) Pielolitotomiya,nefrostomiya,kistaların açılması

E) Punksion nefrolitotomiya,nefrostomiya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
332) Aşağıdakılardan hansı çanaq distopiyalı böyrəyə aiddir?

A) Böyrəyin qadınlarda düz bağırsaqla uşaqlıq arasında yerləşməsi

B) Böyrəyin orta xəttdə və ya bir qədər lateral istiqamətdə olması,KLS öndə ,parenximanın arxada yerləşməsi

C) Böyrəyin çanaq nahiyyəsində yerləşməsi

D) Böyrəyin kişilərdə düz bağırsaqla sidiklik arasında yerləşməsi

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Шимкус Э.М. Хирургия аномалий почек,Баку,Азернешр, 1977,348с.
333) Natamam ikiləşmiş böyrəklərdə nə olur?

A) Sidikaxarının ikiləşməsi

B) Böyrəyin ayrı-ayrı qan təchizatı olan iki seqmentə bölünməsi.İki ləyən və sidik axarlarının müəyyən səviyyəyə qədər ikiləşməsi

C) İki ləyən

D) İki sidikaxarı

E) Heç biri düz deyil


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat Лопаткин Н.А.,Пугачов А.Г. Урология,Москва,Медицина,1988,446с.

Bölmə 6. İltihabi xəstəliklər

334) Birincili kəskin pielonefrit üçün hansı əlamətlər xarakterikdir?
A) Xəstəliyin əsasən qadınlarda olması

B) Xəstəliyin əsasən kişilərdə olması

C) Xəstəliyin əsasən qadınlarda olması və intoksikasiya əlamətlərinin güclü olması

D) Simptomların müəyyən ardıcıllıqla baş verməsi

E) İntoksikasiya əlamətlərinin zəif olması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
335) Pielonefriti daha çox nə törədir?
A) Qonakokk

B) Stafilokokk

C) Ureaplazma

D) Bağırsaq çöpləri və protey

E) Enterokokk
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
336) Pielonefritin etiopatogenezində hansı amil əsas rol oynayır?
A) Bütün sadalananlar

B) Orqanizmin immun bioloji reaktivliyi

C) Urodinamikanın pozğunluqları

D) İnfeksiyanın növü

E) İnfeksiyanın böyrəyə daxil olma yolu
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
337) Kəskin hematogen pielonefrit zamanı ilk növbədə nə zədələnir?
A) Böyrək kanalcıqları

B) Kasacıq – ləyən sistemi

C) Böyrək yumaqcıqları

D) Böyrək arteriyası

E) Böyrəyin venoz sistemi və interstisial toxuma
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
338) Kəskin irinli pielonefrit zamanı böyrəkdə hansı dəyişikliklər baş verir?
A) Böyrək toxumasının (kanalcıqlar və yumaqcıqlar) destruksiyası

B) Damarların keçiriciliyinin pozulması

C) İnterstisial toxumada mikrobların toplanması

D) İnterstisial toxumada leykositar infiltrasiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
339) Kəskin serozlu pielonefrit zamanı ultrasəs müayinəsində böyrəkdə hansı dəyişikliklər müşahidə edilir?
A) Böyrək ölçülərinin böyüməsi və exogenliyin azalması

B) Parenximanın ocaqlı qalınlaşması

C) Tənəffüs zamanı böyrəyin hərəkətinin məhdudlaşması

D) Parenximanın qeyri – həmcins olması

E) Böyrək ətrafı toxumanın seyrəkləşməsi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
340) Qadınlarda sidiyin çöküntüsündə hansı minimal sayda leykositlərin olması, leykosituriyaya işarədir?
A) 6 leykositdən çox

B) Leykositlər bütün görmə sahəsini tutur

C) 2 – 5 görmə sahəsində

D) 20 leykositdən çox

E) 15 leykositdən çox
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
341) Kəskin pielonefritin serozlu və irinli mərhələlərinin differinsial diaqnostikasında əsas əlamətlər hansıdır?
A) Bel nahiyəsində ağrılar və qarının ön divar əzələsinin gərginləşməsi

B) Qarının ön divar əzələsinin gərginləşməsi

C) Hipertermiya üşütmə ilə və qarının ön divar əzələsinin gərginləşməsi

D) Bel nahiyəsində ağrılar

E) Hipertermiya üşütmə ilə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
342) Xroniki pielonefritin sonu nə ilə nəticələnir?
A) Böyrəklərin büzüşməsi

B) Arterial hipertenziya

C) Pionefroz və böyrəklərin büzüşməsi

D) Pionefroz

E) Xroniki böyrək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
343) Poliklinikaya 37 yaşlı qadın zəiflik və sağ bel nahiyəsində küt ağrılarla müraciət etmişdir. 2 saat əvvəl sağ tərəfində böyrək sancısı olmuş,temperatur 38, 5 °C və titrətmə olmuşdur. Tərləmədən sonra temperatur 37, 2 °C, beldəki ağrı çəkilmişdir.Döyəcləmə simptomu sağda zəif müsbətdir, böyrəklər əllənmir, sidik ifrazı normaldır. Ehtimal olunan diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Sağ tərəfli pionefroz

B) Böyrək daşı

C) Kəskin hematogen pielonefrit

D) Kəskin irinli pielonefrit

E) Sağ sidik axarının daşı, kəskin serozlu pielonefrit
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
344) Sidik axarının daşı, kəskin serozlu pielonefrit zamanı poliklinika həkiminin taktikası necə olmalıdır?
A) Ev şəraitində dinamik nəzarət

B) Təcili hospitalizasiya

C) Ambulator müalicənin təyini

D) Ambulator müayinələrin təyini

E) Planlı şəkildə hospitalizasiya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
345) Apostematoz nefritə görə böyrəyin dekapsulasiyası və nefrostomiya əməliyyatı aparılıb.Yarada hansı drenaj növündən istifadə etmək olar?
A) Böyrəyə natrium xlorun hipertonik məhlulunda isladılmış rezin boru qoymaq

B) 2 – 3 rezin qoruyucu – borucuq qoymaq

C) Böyrəyə natrium xlorun hipertonik məhlulunda isladılmış rezin boru, tənzif və 2 – 3 rezin qoruyucu – borucuq qoymaq

D) 2 – 3 rezin qoruyucu – borucuq qoymaq və Vişnevski məlhəmi ilə tampon qoymaq

E) Vişnevski məlhəmi ilə tampon qoymaq
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
346) Sol böyrəyin karbunkuluna şübhə vardır. Bədən tempraturu 37, 8 – 38, 5º C, xəstəliyin baş vermə müddəti 6 gün olduğu halda müayinələri hansı ardıcıllıqla aparmaq məqsədə uyğundur?
A) İzotop renoqrafiya, sidiyin və qanın analizi, ultrasəs müayinəsi, retroqrad pieloqrafiya

B) Retroqrad pieloqrafiya, ultrasəs müayinəsi

C) Dinamik nefrostintiqrafiya, ultrasəs müayinəsi, ekskretor uroqrafiya

D) Sidiyin və qanın analizi,ultrasəs müayinəsi ,retroqrad pieloqrafiya

E) Sidiyin və qanın analizi, ultrasəs müayinəsi, ekskretor uroqrafiya, kompyüter tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
347) 64 yaşlı xəstəyə sol böyrəyin aşağı qütbünün 2*3 sm ölçüdə karbunkulu diaqnozu qoyulmuşdur. Urodinamika və böyrəyin fəaliyyəti pozulmamışdır. 3 gündür xəstədir,müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Karbunkulun dəridən keçən punksiyası, antibakterial müalicə

B) Təcili əməliyyat – sol böyrəyin təftişi, karbunkulun açılması, paranefral sahənin drenaj olunması, antibakterial müalicə

C) Nefrostomiya

D) Planlı operasiya – böyrəyin təftişi, karbunkulun açılması, paranefral sahənin drenə olunması, antibakterial müalicə

E) Nefrektomiya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
348) 32 yaşlı xəstə kəskin irinli pielonefrit, sağ sidik axarının aşağı 1/3 -nin daşı ilə daxil olmuşdur. 10 gündür ki, xəstədir. Ekskretor uroqrammada 1, 5 saatlıq müşahidədə sağ böyrəyin fəaliyyəti qeyd olunmur. Xəstəyə nə göstərişdir?
A) Böyrəyin fəaliyyətini dəqiqləşdirmək üçün planlı müayinə

B) Kontakt litotripsiya

C) Əməliyyatsız intensiv antibakterial müalicə

D) Zərbə dalğalı litotripsiya

E) Yuxarı sidik yollarının urodinamikasının bərpası(əməliyyat,punksion nefrostomiya,sidik axarının kateterizasiyası və ya stentin qoyulması),intensiv antibakterial müalicə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
349) Xəstədə sağ böyrəyin aşağı qütbünün 4*4 sm ölçüdə absesi təyin olunmuşdur. Xəstəyə nə göstərişdir?
A) Böyrəyin dekapsulyasiyası, nefrostomiya

B) Böyrəyin aşağı qütbünün rezeksiyası

C) İntensiv antibakterial müalicə

D) Nefrektomiya

E) Əməliyyat – absesin açılması və drenə olunması və ya abses boşluğunun dəridən keçən punksiyası və drenə olunması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
350) Xəstə 20 həftəlik hamiləlik, sağ tərəfli kəskin serozlu pielonefrit, ləyənin və sağ sidik axarının canağa qədər hissəsinin ektoziyası ilə daxil olub. Konkrement haqqında məlumat yoxdur. Xəstəyə nə göstərişdir?
A) Hamiləliyin pozulması

B) Sağ böyrəyə stentin qoyulması, antibakterial müalicə

C) Sidik axarının kateterizasiyası

D) Dəridən keçən punksion nefrostomiya

E) Sağ tərəfli nefroektomiya
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
351) Kəskin pielonefrit zamanı eyni antibiotiki fasiləsiz olaraq neçə müddət vurmaq olar?
A) 15-20 gün

B) 12-15 gün

C) 7 – 10 gün

D) 20 gündən çox

E) 3 gün
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
352) Kəskin pielonefrit zamanı antibakterial müalicəni nə qədər müddətə aparmaq lazımdır?
A) Bakteriuriya qurtarana qədər

B) Piuriya qurtarana qədər

C) Xəstə stasionardan evə yazılana qədər

D) Bir neçə ay müddətinə bakteruriya,piuriya qurtarana qədər

E) Hərarət normallaşana qədər
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
353) Emfizematoz pielonefritin əsas müayinə üsulu hansıdır?
A) Bakterioloji

B) Rentgenoloji

C) Sistoskopiya

D) Ultrasəs

E) Radionuklid
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
354) Kəskin pielonefrit zamanı xəstə hansı miqdarda xörək duzu qəbul edə bilər?
A) Çox miqdarda

B) Duzsuz dieta

C) Artıq miqdarda

D) Məhdud miqdarda

E) Adi miqdarda
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
355) Kəskin apastematoz pielonefritdə cərrahi əməliyyatın həcmi nədən ibarət olmalıdır?
A) Nefrostomiya

B) Nefrostomiya və yaranın drenaj edilməsi

C) Peritonarxası sahənin təftişi

D) Stentin qoyulması

E) Böyrəyin dekapsulyasiyası və peritonarxası sahənin drenaj olunması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
356) Adi uroqrammada paranefritin rentgenoloji əlamətləri aşağıdakılardan hansıdır?
A) Böyrəyin konturlarının differensasiya olunmaması

B) Bel fəqərələrinin əks tərəfə skaliozu

C) İliopsoas əzələsinin konturunun differensasiya olunmaması

D) Bütün sadalananlar

E) Peritonarxası sahədə homogen kölgə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
357) Xəstədə sağ sidik axarının daşı, sağtərəfli kəskin pielonefrit, bakteremik şok var. Sidik axarı kateterini daşdan yuxarı keçirtmək mümkün olmadı. Bu halda həkimin taktikası necə olmalıdır?
A) Antibiotikləri endolimfatik yeritmək

B) Şok əleyhinə müalicəni davam etdirməklə əməliyyat – böyrəyin təftişi, nefrostomiya ( şok əleyhinə müalicəni davam etdirməklə)

C) Xəstəni şokdan çıxartmaq üçün intensiv müalicənin aparılması

D) İntensiv antibakterial müalicə

E) Venadaxili antibiotiklər yeritmək
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
358) Xroniki pielonefriti ən çox nə yaradır?
A) Göy – yaşıl irin çöpləri

B) Streptokok

C) Enterokok

D) Bağırsaq çöpləri, protey

E) Stafilokok
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
359) Xroniki pielonefritin diaqnostikasında əsas laborator müayinə üsulları hansılardır?
A) Sidiyin ümumi müayinəsi

B) Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi

C) Sidiyin bakterioloji müayinəsi

D) Prednizolon provakasiyası ilə sidiyin ümumi müayinəsi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
360) Xroniki pielonefrit zamanı ilk növbədə aşağıdakılardan hansı zədələnir?
A) Böyrək yumaqcığının damar ilgəyi

B) Şumlianski – Boumen kapsulu

C) Böyrək kanalcıqları

D) Henle ilgəyinin qalxan hissəsi

E) İnterstisial toxuma
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
361) Xroniki pielonefrit üçün daha çox nə xarakterikdir?
A) Kanalcıqların funksiyasının pozulması

B) Kasacıq funksiyasının pozulması

C) Yumaqcıqların funksiyasının pozulması

D) Böyrəyin filtirasiya funksiyasının pozulması

E) Böyrək ləyəni funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
362) Hamillələrdə pielonefritin inkişafının əsas səbəbi nədir?
A) Sidik axarlarının böyümüş uşaqlıq ilə sıxılması və hormonal dəyişikliklər hesabına sidik axarlarının dilatasiyası

B) Bütün sadalananlar

C) Orqanizmin reaktivliyinin azalması

D) Sidik axarlarının böyümüş uşaqlıq ilə sıxılması

E) Hormonal dəyişikliklər hesabına sidik axarlarının dilatasiyası
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
363) Xroniki pielonefritin USM və rentgenoloji əlamətləri hansılardır?
A) Böyrək konturlarının nahamar olması

B) Böyrək parenximasının exogenliyinin artması

C) Kasa ləyən sisteminin deformasiyası

D) Yuxarı sidik yollarının atoniyası

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
364) 34 yaşlı xəstə qadının sidiyində görmə sahəsində 25 - 30 leykosit aşkar olunmuşdur. Şikayəti yoxdur. Anamnezində uroloji xəstəliklər yoxdur. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Xroniki qlomeulonefrit

B) Xroniki uretrit

C) Endometrit

D) Xroniki pielonefrit

E) Xroniki adneksit
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
365) Xəstə qadın bir ildir ki, vaxtaşırı kəskinləşən sistitdən əziyyət çəkir. Sidiyin reaksiyası turşdur. 5 – NOK, nitrofuranlar, urosulfan qəbul etməsinə baxmayaraq davamlı leykosituriya qeyd olunur. Daha çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?
A) Kəskin sistit

B) Sistalgiya

C) Sidik kisəsinin vərəmi

D) Böyrək vərəmi

E) Xroniki pielonefrit
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
366) 42 yaşlı xəstədə dispanserizasiya zamanı leykosituriya (görmə sahəsində 35 – 40 leykositə qədər) aşkar olunmuşdur. Leykosituriyanın mənbəyini təyin etmək üçün (uretra, prostat vəzi, böyrək və ya sidik kisəsi) hansı müayinədən başlamaq lazımdır?
A) Neçiporenko sınağı

B) İki stəkan sınağı

C) Sidiyin bakterioloji müayinəsi

D) Provakasion prednizalon testi

E) Sidik kisəsinin kateterizasiyası yolu ilə alınmış sidiyin müayinəsi
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
367) Kontrlateral böyrəyin normal fəaliyyətində ağır kəskin irinli pielonefriti və azotemiyası(12-18 mmol/l) olan xəstəyə nefrektomiyanın aparılması nə dərəcədə məqsədəuyğundur?
A) Ancaq hemodializin tətbiqi ilə mümkündür

B) Mümkündür və məqsədəuyğundur

C) Mümkündür

D) Ancaq hemosorbsiyanın tətbiqi ilə mümkündür

E) Mümkün deyil
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
368) Xroniki pielonefriti hansı böyrək xəstəliyi ilə mütləq differensasiya etmək lazımdır?
A) Birincili böyrək büzüşməsi

B) Qlomerulonefrit

C) Bütün sadalananlar

D) Hipoplaziya

E) Vərəm
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
369) Xroniki pielonefritin ağırlaşmasına nə aiddir?
A) Nefrolitiaz

B) Böyrək məməciklərinin nekrozu

C) Bütün sadalananlar

D) Arterial hipertenziya

E) XBÇ
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
370) Sistitin baş verməsində əsas əhəmiyyət nəyə verilir?
A) Kimyəvi faktorlara

B) Fiziki faktorlara

C) Yerli qan dövranının pozulmasına

D) İnfeksiyaya

E) Ümumi faktorlara
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.
371) Kişilərdə sistitin differensial diaqnostikası nə ilə aparılmalıdır?
A) Prostatitlə

B) Bütün sadalananlarla

C) Prostatit və paraproktatitlə

D) Paraproktatitlə

E) Pielonefritlə
Ədəbiyyat: Урология. Учебник для студентов медицинских вузов. Под редакцией Ю.Г.Аляева Медицинское информационное агентство. Москва. 2005.г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə