Urologiya 30. 01. 2017 Bölmə İctimai səhiyyə və uroloji xidmətin təşkili


) Yetkin yaşılarda xayanın ölçüsü neçə sm-dir?Yüklə 1,52 Mb.
səhifə3/16
tarix13.04.2017
ölçüsü1,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

116) Yetkin yaşılarda xayanın ölçüsü neçə sm-dir?
A) 8 sm qədər

B) 2,0-3,0 sm x 1-2 sm x 0,5-1 sm

C) 4-5 sm x 2,5-3 sm x 3-3,5 sm

D) 7-9 sm x 4-5 sm x 2-3sm

E) 8-10 sm x 9-3 sm x4-6 sm
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
117) Xayanın qlandulositləri (leydinq hüceyrləri) harada yerləşir?
A) Xayanın interstisial toxumalarında

B) Toxumçıxarıcı axarda

C) Xayanın düz toxum kanalcıqlarında

D) Xayanın qıvrım toxum kanalcıqlarında

E) Xayanın qıvrım və düz toxum kanalcıqlarında
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
118) Spermatogen epiteli hüceyrələri - spermatoqon harada yerləşir?
A) Xayanın interstisial toxumalarında

B) Xayanın qıvrım toxum kanalcıqlarında

C) Toxumçıxarıcı axarda

D) Xayanın düz toxum kanalcıqlarında

E) Xayanın qıvrım və düz toxum kanalcıqlarında
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
119) Yetkin yaşlarda xaya artımının ölçüsü neçə sm-dir?
A) 1-2 sm x 0,5-1 sm x1-2 sm

B) 6-8 smx4-5 smx3-4 sm

C) 5 sm

D) 5-6 sm x1-2 sm x 0,6-0,8 smE) 2,5-3,5 sm x1-3 sm x1-2 sm
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
120) Paradidimus harada yerləşir?
A) Xaya artımının başında

B) Xaya artımının cismində

C) Xayanın yuxarı qütbündə

D) Xaya artımının başında və xaya artımının cismində

E) Toxum ciyəsinin qişaları arasında
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
121) Böyrəklərin ifrazetmə funksiyasına nə aiddir?
A) Fornikal reabsorbsiya

B) Distal reabsorbsiya

C) Sidiyin osmotik konsentrasiyalaşması

D) Bütün sadalananlar

E) Filtirasiya və proksimal reabsorbsiya
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
122) Filtirasiya prosesi nədən asılıdır?
A) Filtirasion təzyiqdən

B) Dövr edən qanın həcmindən

C) Filtirasion təzyiqdən və dövr edən qanın həcmindən

D) Arterial təzyiqin yuxarı həddindən

E) Arterial təzyiqin yuxarı həddindən və filtirasion təzyiqdən
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
123) Son sidiyin əmələ gəlməsi hansı mərhələdən keçir?
A) Kanalcıq ekskresiyasından

B) Sadə diffuziya

C) Kanalcıq sekresiyasından

D) Bütün sadalananlar

E) Kanalcıq reabsorbsiyasından
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
124) Arterial təzyiqin hansı göstəricisində böyrək qan dövranı pozulur?
A) 100mm c.süt

B) 80-90mm c.süt

C) 20-30mm c.süt

D) 40-50mm c.süt

E) 60-70mm c.süt
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
125) Yetkin insanlarda böyrək qan dövranının həcmi nə qədərdir?
A) 1100 ml/dəq

B) 400 ml/dəq

C) 800 ml/dəq

D) 600 ml/dəq

E) 1600 ml/dəq
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
126) Yumaqcıq filtirasiyasının sürəti yetkin insanda nə qədərdir?
A) 180 ml/dəq

B) 300 ml/dəq

C) 60 ml/dəq

D) 240 ml/dəq

E) 120 ml/dəq
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
127) Hipokalemiyanin kliniki göstəricisi hansıdır?
A) Əzələ zəifliyi

B) Astemizasiya

C) Bütün sadalananlar

D) Tənəffüs pozulması

E) T-dişciyinin qalınlaşması, PQ-intervalının uzanması
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
128) Hiperkalemiyanın kliniki göstəricisi hansıdır?
A) Aritmiya və mədə ritmi

B) Mədəciklərin səyriməsi

C) Qusma və diareya

D) Bütün sadalananlar

E) Diastolada ürəyin dayanması
Ədəbiyyat: Нефрология.Под редакцией И.Е.Тареевой 2003
129) Sidik axarında normal urodinamik təzyiq nə qədərdir?
A) 20-50sm. su süt

B) 70-80sm. su süt

C) 5-20sm. su süt

D) 50-70sm. su süt

E) 80-90sm. su süt
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
130) Sidik kisəsində sidiyin təzyiqi sakit halda nə qədərdir?
A) 10-30sm. su süt

B) 40-50sm. su süt

C) 50-60sm. su süt

D) 30-40sm. su süt

E) 5-10sm. su süt
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
131) Sidik ifrazetmənin onurğa beyin mərkəzi hansı nahiyədə yerləşir?
A) L2, L3, S2, S4

B) S2, S4

C) L4

D) L2, L3E) L2, L3 və L4
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
132) Spermatazoidlər üçün rezervuar nədir?
A) Toxum qabarcığı

B) Xaya artımının quyruğu

C) Prostat vəzi

D) Toxumçıxarıcı axar

E) Xaya artımının başı
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
133) Prostat spesifik antigenin (PSA) artması hansı səbəbdən ola bilər?
A) Parauretral vəzilərin xoşxassəli hiperplaziyası

B) Sadalanların hər biri

C) Prostat xərcəngi

D) Prostatın iltihabi və infeksion xəstəlikləri

E) Müayinə zamanı olan eakuliyasiya
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
134) Prostat spesifik antigen-in (PSA) qanda norması nə qədərdir?
A) 10 nq/ml

B) 20 nq/ml

C) 15 nq/ml

D) 4 nq/ml

E) 12 nq/ml
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
135) Prostat spesifik antigenin (PSA) qandakı miqdarına nə təsir etmir?
A) Transrektal USM

B) Xəstənin yaşı

C) Barmaqla rektal müayinə

D) Fiziki yük

E) Vəzin çəkisi
Ədəbiyyat: Урология: учебник под ред. Н.А. Лопаткина. Изд. 4-е, переработанное и дополненное.-М.:Медицина, 2002
136) Androgenlər harada sintez olunur?
A) Böyrəküstü vəzinin qabıq qatında

B) Xayalarda və böyrəküstü vəzinin qabıq qatında

C) Prostat vəzinin hüceyrələrində

D) Xayalarda və prostat vəzinin hüceyrələrində

E) Xayalarda
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
137) Testesteronun əsas təsiri nədir?
A) Spermatogenezi aktivləşdirir

B) Bütün sadalananlar

C) Metobolik prosesi aktivləşdirir

D) Seksual halı stimulə edir

E) Hemopoez
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
138) Testikulyar testesteronun əsas metaboliti aşağıdakılardan hansı deyil?
A) Heç biri düz deyil

B) Androsteron

C) Estradiol

D) Epiandrosteron

E) Androsteron və epiandrosteron
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
139) Kişi cinsiyyət hormonlarının neyroendokrin tənzimində nə iştirak edir?
A) Hipofiz

B) Hipotalamus

C) Böyrəküstü vəzinin qabıq qatı

D) Xayalar

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
140) Böyrəküstü vəzi androgenlərinin yaranmasına nə səbəb olur?
A) Adrenokortikotrop hormon

B) Lüteinləşdirici və relizinq faktor

C) Lüteinləşdirici

D) Bütün sadalananlar

E) Relizinq faktor
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
141) Sol böyrəyin yuxarı qütbü hansı fəqərə səviyyəsindədir?
A) L2

B) T 12


C) L3

D) T 11


E) L1
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
142) Nefropeksiya zamanı bel nahiyyəsində hansı əzələdən istifadə olunur?
A) Böyük bel əzələsi

B) Onurğa sütununu düzləndirən əzələ

C) Qarnın köndələn əzələsi

D) Belin kvadrat əzələsi

E) Onurğa sütununu düzləndirən əzələ və qarnın köndələn əzələsi
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной. М.2005.г
143) Sidik kisəsi arteriyası hansı arteriyadan başlayır?
A) Qapayıcı arteriyadan

B) Daxili qalça arteriyasindan

C) Yumurtalıq arteriyasından

D) Aşağı düz bağırsaq arteriyasından

E) Xarici qalça arteriyasından
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной М.2005.г
144) Sağ böyrəyin yuxarı qütbü hansı fəqərə səviyyəsindədir?

A) T10


B) T9

C) L2


D) L3

E) L1
Ədəbiyyat: Урология по Дональду Смиту под редакцией к.м.н. В.М.Ничушкиной М.2005.гBölmə 3. Urosemiotika

145) Sidik axarının intramural şöbəsinin urodinamikanı pozan daşları zamanı ağrı hansı xüsusiyyət daşıyır?
A) Daimi kəskin

B) Tutma şəkilli kəskin

C) )Kəskin

D) Küt


E) Sızıltılı
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya” Bakı.1980
146) Sidik axarının intramural hissəsinin urodinamikanı pozan daşları zamanı ağrılar hansı nahiyyəyə irradasiya və lokalizasiya edir?

A) Qarının yan hissələri bel nahiyyəsinə irradiasiya etməklə

B) Bel nahiyəsindən başlayaraq qasıq nahiyəsinə , budun içəri səthinə və xarici cinsiyyət üzvlərinə irradiasiya etməklə

C) Qabırğaaltı kürək sümüyünə irradiasiya ilə

D) Qasıq nahiyyəsi bud hissəsinə irradiyasiya ilə

E) İrriadiasiyasız bel nahiyyəsi


Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya” Bakı.1980
147) Kəskin parenximatoz prostatit zamanı ağrıların xüsusiyyəti necədir?
A) Daimi sızıltılı

B) Kəskin

C) İntensiv və pulsasiya edən

D) Tutma şəkilli

E) Küt
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya” Bakı.1980
148) Kəskin parenximatoz prostatit zamanı ağrılar harada lokalizasiya olunur?
A) Aralıq və oma nahiyyəsi

B) Onurğanın bel oma şöbəsi

C) Bel nahiyyəsi

D) Qasıqüstü

E) Aralıq nahiyyəsi
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya” Bakı.1980
149) Dizuriya əlamətləri bunlardır?
A) Küt ağrılar

B) Heç biri düzgün deyil

C) Tezləşmiş, ağrılı və çətinləşmiş sidik ifrazıdır

D) Tez-tez sidik ifrazıdır

E) Ağrılı sidik ifrazıdır
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
150) Dizuriya aşağıdakılardan hansından başqa qalan bütün adi çəkilən hallarda rast gəlinir?
A) Böyrək daşı xəstəliyi

B) Vərəm


C) Sistit

D) Prostat vəzinin adenoması

E) Böyrək şişləri
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
151) Dizuriya aşağıdakıların hansında rast gəlinmir?
A) Sidik kisəsinin daşı

B) Orxit


C) Sidik kisəsinin şişləri

D) Sistit

E) Sidik axarının daşı
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
152) Stranquriya nədir?
A) Ağrılı sidik ifrazı

B) Tez-tez sidik ifrazı və gecikdirilmiş sidik ifrazı

C) Gecikdirilmiş sidik ifrazı

D) Ağrılı sidik ifrazı və çətinləşmiş damcı ilə sidik ifrazıdır

E) Tez-tez sidik ifrazı
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
153) Stranguriya aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Böyrək şişləri

B) Kəskin prostatit

C) Sidik kisəsinin daşı

D) Uretranın yad cismi

E) Adenomalarda
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
154) Stranguriya nə zaman rast gəlinir?
A) Epispadiyalarda

B) Böyrəküstü vəzinin şişləri

C) Hipospadiyalarda

D) Prostat vəzinin xərçəngi

E) Böyrək şişləri
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
155) Nikturiya nədir?
A) Əsas diurezin gündüz saatlarından gecə saatlarına dəyişməsi

B) Gecə ifraz olunan sidiyin ləngiməsi

C) Gecə sidik ifrazının tezləşdirilməsi

D) Gecə oliqouriyası

E) Gündüz oliquriyasıdır
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
156) Nikturiya aşağıdakılardan hansında rast gəlinir?
A) Xroniki böyrək çatışmazlığı

B) Şəkərli diabet

C) Prostat vəzinin adenoması

D) Xroniki qlomerulonefit

E) Ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
157) Pollakiuriya nədir?
A) Gecə diurezin artması

B) Gündüz və gecə sidik ifrazının tezləşməsi

C) Gündüz sidik ifrazının artması

D) Gecə sidik ifrazının artması

E) Diurezin artması
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
158) Pollakiuriya hansı xəstəliklərdə rast gəlinmir?
A) Nevrosteniyada

B) İsteriyada

C) Sidik axarının yuxarı 1/3 –nin daşı zamanı

D) Sistoseledə

E) Prostat vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
159) Pollakiuriya aşağıdakıların hansında rast gəlinmir?
A) Sidik kisəsinin vərəmi

B) Böyrək şişləri

C) Sidik kisəsinin daşı

D) Sistalgiya

E) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
160) Oliqouriya nədir?
A) Sidiyin miqdarının azalması

B) Ləngiyən sidik ifrazı

C) Gec-gec sidik ifrazı

D) Sidiyin miqdarının sutkada 300 ml-dən az olması

E) Sidiyin miqdarının artması
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
161) Oliqouriya aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Böyrək şişləri

B) Miksedema

C) Qlomerulonefrit

D) Böyrək çatışmazlığı

E) Güclü ishal
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
162) Sekretor anuriya nədir?
A) Ləngiyən sidik ifrazı

B) Sidiyin miqdarının azalması

C) Sidiyin miqdarının artması

D) Sidik kisəsinin sərbəst boşalmasının mümkün olmaması

E) Böyrəklərdə sidiyin ifraz olmaması
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”Bakı.1980.
163) Arenal anuriya nədir?
A) Sidik kisəsində sidiyin olmaması

B) Yeni doğulmuş uşağın birinci 24 saatda sidiyin olmaması

C) Sidiyin ləngiməsi

D) Sidik axarlarının obstruksiyası

E) Böyrəklərin aplaziyası və yeganə böyrəyin nefrektomoiyası
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”Bakı.1980.
164) Prerenal anuriyaya nə zaman rast gəlinir?
A) Çoxlu qan itirmələr

B) Zəhərlənmələr

C) Ürək çatışmazlığı və çoxlu qan itirmələr zamanı

D) Ürək çatışmazlığı

E) Ürək çatışmazlığı və zəhərlənmələr
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”.Bakı.1980.
165) Renal anuriyalara nə zaman rast gəlinir?
A) Xroniki qlomerulonefritlərdə və böyrək damarlarının trombozu və emboliyasında

B) Xroniki pielonefritlərdə və xroniki qlomerulonefritlərdə

C) Xroniki qlomerulonefritlərdə

D) Xroniki pielonefritlərdə

E) Böyrək damarlarının trombozu və emboliyasında
Ədəbiyyat: Cavadzadə M.C. İsmayılov K.İ. “Urologiya”.Bakı.1980.
166) Subrenal anuriya nə zaman rast gəlinir?
A) Hər iki sidik axarının obstruksiyası zamanı

B) Prostat vəzin adenoması

C) Qarın boşluğu arxası limfa düyünləri xərçənginin metastazı

D) Qarın boşluğu arxası limfa düyünləri xərçənginin metastazı və prostat vəzin adenoması

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. “Урология” Москва, 2005.
167) Poliuriya aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Sidik yollarının obstruksiyanın aradan qaldırılmasından sonra

B) Hipofizin zədələnməsindən sonra

C) Xroniki böyrək çatışmazlığı

D) Böyrəklərin vərəmində

E) Böyrəklərin transplantiyasından sonra
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
168) Sidik ifrazının ləngiməsi nədir?
A) Üfüqi vəziyyətdə sərbəst ifrazının olmaması

B) Sidik kisəsinin sərbəst boşalmasının mümkün olmaması

C) Böyrək tərəfindən sidik ifrazının dayanması

D) Kateterizasiya zamanı sidik kisəsində sidiyin olmaması

E) Paradoksal işuriya
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
169) Sidik ifrazının ləngiməsi aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası

B) Uretranın xarici dəliyinin atreziyası

C) Prostat vəzin adenoması

D) Sidik axarlarının obturasiyası

E) prostat vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
170) Sidik ləngiməsi aşağıdakıların hansından başqa bütün sadalananlarda rast gəlinir?
A) Fimoz

B) Prostat vəzin xərçəngi

C) Uretranın strikturası

D) Uretranın daşı

E) Kəskin böyrək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
171) Paradoksal işuriya nədir?
A) Sidik ləngiməsi ilə birlikdə sidik saxlama qabiliyyətinin itirilməsi

B) Sidik ləngiməsi

C) Sərbəst sidik ifrazının mümkün olmaması

D) Sidik saxlamama

E) Sidiyin ləngiməsi ilə sidiyin qeyri iradi axması
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
172) Paradoksal işuriya nə zaman rast gəlinir?
A) Prostat vəzin adenoması I mərhələ

B) Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası

C) Prostat vəzin adenoması I mərhələ və prostat vəzin adenoması II mərhələ

D) Prostat vəzin adenoması II mərhələ

E) Prostat vəzin adenoması III mərhələ
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
173) Sidik saxlama qabiliyyətinin olmaması nədir?
A) Üfüqi vəziyyətdə sidik ifrazı

B) Çağırışsız sidik ifrazı

C) Sidik ifrazına imperativ çağırışlar

D) Qeyri-ixtiyari sidik ifrazı

E) İmperativ sidiyə çağırış zamanı qeyri ixtiyarı sidik ifrazı
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
174) Sidiyin axması (saxlamamaq) nədir?
A) Tezləşmiş sidik ifrazı

B) Ağrılı sidik ifrazı

C) İmperativ çağırış nəticəsində qeyri-iradi sidik ifrazı

D) Çağırışsız qeyri-iradi sidik ifrazı

E) Tezləşmiş və çətinləşmiş sidik ifrazı
Ədəbiyyat: Джавад-заде М.Д.,Державин В.М. Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря. Москва,Медицина,1989,314с.
175) Sidiyin normada reaksiyası necədir? ( pH)
A) 6, 8 – 8, 0 arasında

B) 3, 0 – 5, 0 arasında

C) 5, 0 – 6, 0 arasında

D) 7, 0 – 9, 0 arasında

E) 2, 0 – 4, 0 arasında
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
176) Sidiyin xüsusi çəkisi nədən asılıdır?
A) Böyrək kanalcıqlarının funksiyasından

B) Sidikdə həll olunmuş maddələrin nisbi molekulyar çəkisi və böyrək kanalcıqlarının funksiyasından

C) Böyrək yumaqcıqlarının və kanalcıqlarının funksiyasından

D) Böyrək yumaqcıqlarının funksiyasından

E) Sidikdə həll olunmuş maddələrin nisbi molekulyar çəkisindən
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
177) Həqiqi proteinuriya nə zaman hesab olunur?
A) 0, 03q/l çox miqdarda

B) 0, 06 q/l çox miqdarda

C) 0, 01 q/l çox miqdarda

D) 0, 03 q/l az miqdarda

E) 0, 09 q/l çox miqdarda
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
178) Həqiqi proteinuriya nə zaman rast gəlinmir?
A) Nefrozlarda

B) Qlomerulonefrit və böyrək daşı xəstəliyi

C) Böyrək şişlərində və böyrək daşı xəstəliyində

D) Qlomerulonefritlərdə

E) Böyrək daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
179) Həqiqi proteinuriya nə zaman rast gəlinir?
A) Hamiləlik zamanı, böyrəklərin amiloidozu, yeniyetmələr və yeni doğulmuşlar

B) Yeni doğulmuşlarda

C) Hamilələrdə

D) Böyrəklərin amilodozu

E) Böyrək şişləri
Ədəbiyyat: Теращев Т.И.,Бешлиев К.А. Почекаменная болезнь,Москва,Медицина, 1989, 314с.
180) Yalançı proteinuriya hansı xəstəliklərə xas deyil?
A) Sidikliyin şişi

B) Böyrək şişləri

C) Böyrək vərəmi və böyrək şişləri

D) Böyrək vərəmi

E) Qlomerulonefritlərdə və pielonefritdə
Ədəbiyyat: Пытель А.Я.,Борисов В.С. Физиология человека,Москва,Медицина,1986, 293с.
181) Yalançı proteinuriya hansı xəstəliklərə xasdır?
A) Sidik kisəsinin daşları

B) Sidik kisəsinin ekstrofiyası

C) Böyrək şişləri, böyrək daşları

D) Böyrək daşı xəstəlikləri

E) Hipospadiyalarda
Ədəbiyyat: Пытель А.Я.,Борисов В.С. Физиология человека,Москва,Медицина,1986, 293с.
182) Hematuriya nədir?
A) Sidikdə hemoqlobin -qan piqmentinin olması

B) Sidiklə qanın xaric olması

C) Sidikdə porfirinin olması və sidikdə hemoqlobin -qan piqmentinin olması

D) Sidikdə porfirinin olması

E) Sidikdə eritrositlərin olması
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
183) Terminal hematuriyaya nə zaman rast gəlinmir?
A) Kollikulit

B) Xroniki qlomerulonefritlər və kollikulit zamanı

C) Xroniki qlomerulonefritlər zamanı

D) Kəskin sistit

E) Sidik kisəsinin daşları
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
184) Uretroragiya qeyd olunanların hansında rast gəlinmir?
A) Sidik kisəsinin daşları

B) Kəskin uretrit

C) Uretranın travması

D) Uretranın şişləri

E) Uretranın şişləri və xroniki uretrit
Ədəbiyyat: Мартин И. Резник, Эндрю К. Новик Секреты урологии //(перевод под ред. С.Х. Аль-Шукри), Изд. 3, перераб. И доп.- М., 2003.- 400 с.
185) Mikroskopun görmə sahəsində nə qədər leykosit olduqda leykosituriyadan danışmaq olar?
A) 10-dan çox

B) 4-dən çox

C) 2-dən çox

D) 6-dan çox

E) 8-dən çox
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
186) Bir ml sidikdə nə qədər leykosit olanda leykosituriyadan danışmaq olar?
A) 500-dən çox

B) 6000-dən çox

C) 1000-dən çox

D) 4000-dən çox

E) 2000-dən çox
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
187) Xiluriya aşağıdakıların hansından başqa qalan hallarda rast gəlinir?
A) Sidik kisəsinin şişləri və şiştosomozda

B) Böyrəklərin şişində

C) Filyariatozda

D) Vərəmdə

E) Filyariatozda və sidik kisəsinin şişləri və şiştosomozda
Ədəbiyyat: Голигорский С.Д. “Уросемиотика” 1971. Кишинев.
188) Pnevmaturiya nə zaman rast gəlinir?
A) Sidik kisəsi bağırsaq fistulası

B) Sidik kisəsi uşaqlıq yolu fistulası

C) Sidik axarı uşaqlıq fistulası

D) Sidik kisəsi uşaqlıq fistulası

E) Sidik kisəsi aralıq fistulası
Ədəbiyyat: Пытель А.Я.,Борисов В.С. Физиология человека,Москва,Медицина,1986, 293с.
189) Sidik kisəsinin kateterizasiyana əks göstəriş nədir?
A) Kəskin uretrit

B) Sidik kisəsinin peritondaxili cırılması

C) Xroniki prostatit

D) Kəskin uretrit və xroniki prostatit

E) Uretranın təzə zədələnməsi, kəskin uretrit, kəskin prostatit
Ədəbiyyat: Теращев Т.И.,Бешлиев К.А. Почекаменная болезнь,Москва,Медицина, 1989, 314с.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə