Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali tibbiy profilaktika ssb va xorijiy talabalar fakulteti 5-kurs talabalari uchun Kommunal gigiyena fanidan ix-semestr uchun yakuniy nazorat savollariYüklə 40,29 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü40,29 Kb.
#46391
kommunal gigiyena test V-kurs IX semestr uchun
2 5296553875585634268, 2 5296553875585634268, 2 5296553875585634268, 2 5438501041479881260

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali tibbiy profilaktika SSB va xorijiy talabalar fakulteti 5-kurs talabalari uchun Kommunal gigiyena fanidan IX-semestr uchun yakuniy nazorat savollari

*1. Talabalar tomonidan bajariladigan ilmiy amaliy ishning asosiy maqsadlarini

ko'rsating?

#1. Nazorat ostidagi ob'ektlarda aniq tekshiruv usullarini o'tkazishni bilish

2. me'yoriyhujjatlarbilanishlashnibilish

3. meteosharoitlarnio'rganishnibilish

4. atmosfera havosi xolatini bilish

*2. Reja asosida o'tkaziladigan sanitar tekshirish turlarini ko'rsating?

#1. chuqurlashtirilgan

2. tartibli

3. profilaktik

4. epidemiologik

*3. Suv tozalash inshoatlari ishchilari uchun yaratilgan mehnat sharoitlarini

gigienik baholashda sanitar vrach tomonidan hal etilishi lozim bo'lgan masalalarni

ko'rsating?

1. maishiy xonalarning mavjudligi

#2. xodimlarda sanitar daftarchalarning mavjudligi

3. ho'jalik xovlisining mavjudligi

4. omborlarning mavjudligi

*4. Qattiq chiqindilarni to'g'ri yig'ishni sanitar nazorat turrini ko'rsating?

#1. rejali

2. maqsadli

3. chuqurlashtirilgan

4. mavzuli

*5. Ob'ektlarni sanitar tekshirish ma'lumotlariga asosan to'ldiriladigan hisob

formalarini ko'rsating?

1. f 310/h « Ob'ektning joriy nazorat kartasi»

#2. f 308/h « Muassasaning sanitar xolatini yozma kartasi»

3. f 305/h « OSN kartasi»

4. f 315/h « Sanitar nazorat dalolatnomasi»

*6. Chiqindi suvlarni tozalashda biologik filьtrlardan foydalaniladigan bo'lsa

tozalashning qanday sxemalari qo'llaniladi?

1. bir bosqichli tozalash

#2. ikki bosqichli tozalash

3. metantenk

4. aerotenk

*7. Ifloslantiruvchi moddalar konsentrasiyasini aniqlashda foydalaniladigan

to'liq programmada qanday sinamalar olinadi?

#1. bir martalik

2. o'rtacha sutkalik

3. o'rtacha smenali

4. o'rtacha kvartallik

*8. SHMga qo'yiladigan gigienik talablarni ko'rsating?

#1. obodonlashtirilgan

2. yetarli ish kuchi mavjudligi

3. ko'chalar tarmoqlarining mavjudligi

4. kanalizasiyaning mavjudligi

*9. Kasallanish bo'yicha materiallar yig'ishni tashkil etishda qanday omillar

hisobga olinadi?

1. iqlimiy geografik sharoitlar

#2. demografik ko'rsatkichlar

3. kartografik ko'rsatkichlar

4. epidemiologik ko'rsatkichlar

*10. Psixrometr vazifasini ayting?

1. havo haroratini baholash

#2. nisbiy namlikni baholash

3. havoni ximiyaviy tarkibini baholash

4. havoni toksikologik tarkibini baholash

*11. Qaysi muassasa tomonidan atmosfera havosidan to'liq analiz olinadi?

#1. gidromet xizmat

2. stasionar post

3. shahar me'mori

4. alanga osti posti

*12. Shamolning “havfli” tezligini ko'rsating?

#1. 47m/sek

2. 12 m/sek

3. 15 m/sek

4. 35 m/sek

*13. Turar joy va jamoat binolarini sanitar tekshirish usullarini ko'rsating?

#1. rejali sanitar tekshirish

2. sanitar gigiyenik tekshirish

3. sanitar topografik tekshirish

4. sanitar texnologik tekshirish

*14. Kommunal gigiena bo’yicha sanitariya shifokorining faoliyatidagi qonuniy-meyoriy xujjatlar qanday guruxga bo’linadi.

#1. asos bo’luvchi

2.qonuniy

3.xukumatlararo

4. idoraviy

*15. Kommunal gigiena bo’yicha sanitariya shifokorining faoliyatidagi qonuniy-meyoriy xujjatlar qanday guruxga bo’linadi

#1. umumdavlat

2.qonuniy

3.xukumatlararo

4. idoraviy

*16. Kommunal gigiena bo’yicha sanitariya shifokorining faoliyatidagi qonuniy-meyoriy xujjatlar qanday guruxga bo’linadi

#1.uslubiy yo’riqnoma

2.qonuniy

3.xukumatlararo

4. idoraviy

*17. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlarning ish faoliyatida qo’llaniladigan 3 ta asos bo’ladigan qonuniy xujjatlarni aniqlang:

#1. O’zR Mexnat Kodeksi

2. Suv xavzalarini ifloslanishdan muxofaza qilish bo’yicha SanQ va N

3. DAST "Suv ta’minoti manbasi"

4. "SHaxar qurilishi" QMQ

*18. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlarning ish faoliyatida qo’llaniladigan 3 ta asos bo’ladigan qonuniy xujjatlarni aniqlang:

#1. O’zR "Davlat sanitariya nazorati" xaqidagi Qonun

2. Suv xavzalarini ifloslanishdan muxofaza qilish bo’yicha SanQ va N

3. DAST "Suv ta’minoti manbasi"

4. "SHaxar qurilishi" QMQ

*19. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlarning ish faoliyatida qo’llaniladigan 3 ta asos bo’ladigan qonuniy xujjatlarni aniqlang:

#1. Axoli salomatligini muxofaza qilish to’g’risidagi Qonun

2. Suv xavzalarini ifloslanishdan muxofaza qilish bo’yicha SanQ va N

3. DAST "Suv ta’minoti manbasi"

4. "SHaxar qurilishi" QMQ

*20. DSENM kommunal gigiena bo’limini yillik ish rejasini asosiy bo’limlarini ayting:

#1. tashkiliy-yo’riq ishlar

2. qurilishni nazorat qilish rejasi

3. uslubchilarni tayinlash

4. yuqori tashkilotlar bilan ishlar

*21. DSENM kommunal gigiena bo’limini yillik ish rejasini asosiy bo’limlarini ayting:

#1. sanitariya targ’ibot ishlari

2. qurilishni nazorat qilish rejasi

3. uslubchilarni tayinlash

4. yuqori tashkilotlar bilan ishlar

*22. DSENM kommunal gigiena bo’limini yillik ish rejasini asosiy bo’limlarini ayting:

#1. OSN

2. qurilishni nazorat qilish rejasi

3. uslubchilarni tayinlash

4. yuqori tashkilotlar bilan ishlar

*23. DSENM kommunal gigiena bo’limini yillik ish rejasini asosiy bo’limlarini ayting:

#1. JSN


2. qurilishni nazorat qilish rejasi

3. uslubchilarni tayinlash

4. yuqori tashkilotlar bilan ishlar

*24. Ogohlantirish sanitariya nazoratining yo’nalishini ayting:

#1. yangi qurilayotgan va qayta ta’mirlanayotgan ob’ektlarini ishga tushirishni nazorat qilish

2. loyixalashtirish bosqichlarida sanitariya nazorati

3. qurilish materiallarini sanitariya toksikologik tekshirish o’tkazish

4. turli xisobotlarni tuzish

*25. Axoli yashash joylaridagi nazorat ostida bo’ladigan kommunal ob’ektlarni ko’rsating:

1. korxonalarning ovkatlanish shaxobchalari

2. kimyoviy eritmalar tayyorlash zavodlari

#3. jismoniy-sport inshootlari

4. chegaralar posti

*26. Axoli yashash joylaridagi nazorat ostida bo’ladigan kommunal ob’ektlarni ko’rsating:

1. korxonalarning ovkatlanish shaxobchalari

2. kimyoviy eritmalar tayyorlash zavodlari

#3. madaniy- tomoshagox va san targ’ibot muassasalari

4. chegaralar posti

*27. Axoli yashash joylaridagi nazorat ostida bo’ladigan kommunal ob’ektlarni ko’rsating:

1. korxonalarning ovkatlanish shaxobchalari

2. kimyoviy eritmalar tayyorlash zavodlari

#3. turar joy-jamoat binolari, davolash - profilaktik muassasalari

4. chegaralar posti

*28. Axoli yashash joylaridagi nazorat ostida bo’ladigan kommunal ob’ektlarni ko’rsating:

1. korxonalarning ovkatlanish shaxobchalari

2. kimyoviy eritmalar tayyorlash zavodlari

#3. maishiy xizmat muassasalari

4. chegaralar posti

*30. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlari tomonidan o’tkaziladigan sanitariya -gigienik tekshirishlarni aniqlang:

#1. rejali( chuqurlashtirilgan)

2. majburiy

3. shaxsiy reja asosida

4. yo’riqnoma bo’yicha

*31. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlari tomonidan o’tkaziladigan sanitariya -gigienik tekshirishlarni aniqlang:

#1. nazoratli

2. majburiy

3. shaxsiy reja asosida

4. yo’riqnoma bo’yicha

*32. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlari tomonidan o’tkaziladigan sanitariya -gigienik tekshirishlarni aniqlang:

#1. tanlov asosida

2. majburiy

3. shaxsiy reja asosida

4. yo’riqnoma bo’yicha

*33. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlari tomonidan o’tkaziladigan sanitariya -gigienik tekshirishlarni aniqlang:

#1. maqsadli( reydli)

2. majburiy

3. shaxsiy reja asosida

4. yo’riqnoma bo’yicha

*34. Atrof muxit ifloslanishini natijasida inson organizmida funktsional o’zgarishlar kelib chiqishini o’rganish uchun qanday ko’rsatgichdan foydalaniladi:

#1. fiziologik

2. demografik

3. statistik

4. qiyosiy

*35. Atrof muxit ifloslanishini natijasida inson organizmida funktsional o’zgarishlar kelib chiqishini o’rganish uchun qanday ko’rsatgichdan foydalaniladi:

#1. immunologik

2. demografik

3. statistik

4. qiyosiy

*36. Atrof muxit ifloslanishini natijasida inson organizmida funktsional o’zgarishlar kelib chiqishini o’rganish uchun qanday ko’rsatgichdan foydalaniladi:

#1 biokimyoviy

2. demografik

3. statistik

4. qiyosiy

*37. Sanitariya epidemiologiya nazorat markazi kommunal gigiena bo’limining yillik ish rejasini asosiy bo’limini toping:

#1. tashkiliy uslubiy ishlar

2. er tanlash rejasi

3. qurilish davomida nazorat qilish rejasi

4. ishchi olish

*38. Sanitariya epidemiologiya nazorat markazi kommunal gigiena bo’limining yillik ish rejasini asosiy bo’limini toping:

#1. JSN


2. er tanlash rejasi

3. qurilish davomida nazorat qilish rejasi

4. ishchi olish

*39. Sanitariya epidemiologiya nazorat markazi kommunal gigiena bo’limining yillik ish rejasini asosiy bo’limini toping:

#1. OSN

2. er tanlash rejasi

3. qurilish davomida nazorat qilish rejasi

4. ishchi olish

*40. SHifoxonalarni loyixalashtirishda me’moriy rejalashtirishning turini ko’rsating:

1. gazlashtirish

2. markazlashtirilgan isitish tizimi

#3. markazlashtirilgan tizim

4. kanalizatsiya

*41. SHifoxonalarni loyixalashtirishda me’moriy rejalashtirishning turini ko’rsating:

1. gazlashtirish

2. markazlashtirilgan isitish tizimi

#3. aralash tizim

4. kanalizatsiya

*42. SHifoxonalarni loyixalashtirishda me’moriy rejalashtirishning turini ko’rsating:

1. gazlashtirish

2. markazlashtirilgan isitish tizimi

#3. tarqoq tizim

4. kanalizatsiya

*43. SHifoxonalarni loyixalashtirishda me’moriy rejalashtirishning turini ko’rsating:

1. gazlashtirish

2. markazlashtirilgan isitish tizimi

#3. tarqoq tizim

4. kanalizatsiya

44. Markazlashtirilgan suv ta’minoti orqali tarqaladigan yuqumli kasallikni ko’rsating:

1. urov kasalligi

#2. ichburuq

3. endemik buqoq

4. Bexterov kasalligi

45. Markazlashtirilgan suv ta’minoti orqali tarqaladigan yuqumli kasallikni ko’rsating:

1. urov kasalligi

#2. qorin tifi

3. endemik buqoq

4. Bexterov kasalligi

*46. Quduqlar quriladigan joylarga qo’yiladigan gigienik talablar:

#1. tuprogi sog’lom va balandlik joyda

2. pastlik va shamollaydigan joyda

3. relyefi tekis va aholii yashash joyiga yaqin bo’lishi kerak

4. xamma joylarga qurish mumkin

*47. Quduqlar quriladigan joylarga qo’yiladigan gigienik talablar:

#1. tozalanadigan xojatxonadan 50 m uzoqda bo’lishi kerak

2. pastlik va shamollaydigan joyda

3. relyefi tekis va aholii yashash joyiga yaqin bo’lishi kerak

4. xamma joylarga qurish mumkin

*48 . Turar joy binosida xonadon xaroratini o’lchash uchun qo’llaniladigan 3 xil o’lchov asboblarini ko’rsating:

#1. Simobli termometrlar

2. Psixrometr

3. Katotermometr

4. Barometr

*49 . Turar joy binosida xonadon xaroratini o’lchash uchun qo’llaniladigan 3 xil o’lchov asboblarini ko’rsating:

#1. Spirtli termometrlar

2. Psixrometr

3. Katotermometr

4. Barometr

*50 . Turar joy binosida xonadon xaroratini o’lchash uchun qo’llaniladigan 3 xil o’lchov asboblarini ko’rsating:

#1. Avgust psixrometrining quruq termometri

2. Psixrometr

3. Katotermometr

4. Barometr

*51. Talabalar tomonidan bajariladigan ilmiy amaliy ishning asosiy maqsadlarini

ko'rsating?

#1. Nazorat ostidagi ob'ektlarda aniq tekshiruv usullarini o'tkazishni bilish

2. me'yoriyhujjatlarbilanishlashnibilish

3. meteosharoitlarnio'rganishnibilish

4. atmosfera havosi xolatini bilish

*52. Reja asosida o'tkaziladigan sanitar tekshirish turlarini ko'rsating?

#1. chuqurlashtirilgan

2. tartibli

3. profilaktik

4. epidemiologik

*53. Suv tozalash inshoatlari ishchilari uchun yaratilgan mehnat sharoitlarini

gigienik baholashda sanitar vrach tomonidan hal etilishi lozim bo'lgan masalalarni

ko'rsating?

1. maishiy xonalarning mavjudligi

#2. xodimlarda sanitar daftarchalarning mavjudligi

3. ho'jalik xovlisining mavjudligi

4. omborlarning mavjudligi

*5. Qattiq chiqindilarni to'g'ri yig'ishni sanitar nazorat turrini ko'rsating?

#1. rejali

2. maqsadli

3. chuqurlashtirilgan

4. mavzuli

*55. Ob'ektlarni sanitar tekshirish ma'lumotlariga asosan to'ldiriladigan hisob

formalarini ko'rsating?

1. f 310/h « Ob'ektning joriy nazorat kartasi»

#2. f 308/h « Muassasaning sanitar xolatini yozma kartasi»

3. f 305/h « OSN kartasi»

4. f 315/h « Sanitar nazorat dalolatnomasi»

*56. Chiqindi suvlarni tozalashda biologik filьtrlardan foydalaniladigan bo'lsa

tozalashning qanday sxemalari qo'llaniladi?

1. bir bosqichli tozalash

#2. ikki bosqichli tozalash

3. metantenk

4. aerotenk

*57. Ifloslantiruvchi moddalar konsentrasiyasini aniqlashda foydalaniladigan

to'liq programmada qanday sinamalar olinadi?

#1. bir martalik

2. o'rtacha sutkalik

3. o'rtacha smenali

4. o'rtacha kvartallik

*58. SHMga qo'yiladigan gigienik talablarni ko'rsating?

#1. obodonlashtirilgan

2. yetarli ish kuchi mavjudligi

3. ko'chalar tarmoqlarining mavjudligi

4. kanalizasiyaning mavjudligi

*59. Kasallanish bo'yicha materiallar yig'ishni tashkil etishda qanday omillar

hisobga olinadi?

1. iqlimiy geografik sharoitlar

#2. demografik ko'rsatkichlar

3. kartografik ko'rsatkichlar

4. epidemiologik ko'rsatkichlar

*60. Psixrometr vazifasini ayting?

1. havo haroratini baholash

#2. nisbiy namlikni baholash

3. havoni ximiyaviy tarkibini baholash

4. havoni toksikologik tarkibini baholash

*61. Qaysi muassasa tomonidan atmosfera havosidan to'liq analiz olinadi?

#1. gidromet xizmat

2. stasionar post

3. shahar me'mori

4. alanga osti posti

*62. Shamolning “havfli” tezligini ko'rsating?

#1. 47m/sek

2. 12 m/sek

3. 15 m/sek

4. 35 m/sek

*63. Turar joy va jamoat binolarini sanitar tekshirish usullarini ko'rsating?

#1. rejali sanitar tekshirish

2. sanitar gigiyenik tekshirish

3. sanitar topografik tekshirish

4. sanitar texnologik tekshirish

*64. Kommunal gigiena bo’yicha sanitariya shifokorining faoliyatidagi qonuniy-meyoriy xujjatlar qanday guruxga bo’linadi.

#1. asos bo’luvchi

2.qonuniy

3.xukumatlararo

4. idoraviy

*65. Kommunal gigiena bo’yicha sanitariya shifokorining faoliyatidagi qonuniy-meyoriy xujjatlar qanday guruxga bo’linadi

#1. umumdavlat

2.qonuniy

3.xukumatlararo

4. idoraviy

*66. Kommunal gigiena bo’yicha sanitariya shifokorining faoliyatidagi qonuniy-meyoriy xujjatlar qanday guruxga bo’linadi

#1.uslubiy yo’riqnoma

2.qonuniy

3.xukumatlararo

4. idoraviy

*67. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlarning ish faoliyatida qo’llaniladigan 3 ta asos bo’ladigan qonuniy xujjatlarni aniqlang:

#1. O’zR Mexnat Kodeksi

2. Suv xavzalarini ifloslanishdan muxofaza qilish bo’yicha SanQ va N

3. DAST "Suv ta’minoti manbasi"

4. "SHaxar qurilishi" QMQ

*68. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlarning ish faoliyatida qo’llaniladigan 3 ta asos bo’ladigan qonuniy xujjatlarni aniqlang:

#1. O’zR "Davlat sanitariya nazorati" xaqidagi Qonun

2. Suv xavzalarini ifloslanishdan muxofaza qilish bo’yicha SanQ va N

3. DAST "Suv ta’minoti manbasi"

4. "SHaxar qurilishi" QMQ

*69. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlarning ish faoliyatida qo’llaniladigan 3 ta asos bo’ladigan qonuniy xujjatlarni aniqlang:

#1. Axoli salomatligini muxofaza qilish to’g’risidagi Qonun

2. Suv xavzalarini ifloslanishdan muxofaza qilish bo’yicha SanQ va N

3. DAST "Suv ta’minoti manbasi"

4. "SHaxar qurilishi" QMQ

*70. DSENM kommunal gigiena bo’limini yillik ish rejasini asosiy bo’limlarini ayting:

#1. tashkiliy-yo’riq ishlar

2. qurilishni nazorat qilish rejasi

3. uslubchilarni tayinlash

4. yuqori tashkilotlar bilan ishlar

*71. DSENM kommunal gigiena bo’limini yillik ish rejasini asosiy bo’limlarini ayting:

#1. sanitariya targ’ibot ishlari

2. qurilishni nazorat qilish rejasi

3. uslubchilarni tayinlash

4. yuqori tashkilotlar bilan ishlar

*72. DSENM kommunal gigiena bo’limini yillik ish rejasini asosiy bo’limlarini ayting:

#1. OSN

2. qurilishni nazorat qilish rejasi

3. uslubchilarni tayinlash

4. yuqori tashkilotlar bilan ishlar

*73. DSENM kommunal gigiena bo’limini yillik ish rejasini asosiy bo’limlarini ayting:

#1. JSN


2. qurilishni nazorat qilish rejasi

3. uslubchilarni tayinlash

4. yuqori tashkilotlar bilan ishlar

*74. Ogohlantirish sanitariya nazoratining yo’nalishini ayting:

#1. yangi qurilayotgan va qayta ta’mirlanayotgan ob’ektlarini ishga tushirishni nazorat qilish

2. loyixalashtirish bosqichlarida sanitariya nazorati

3. qurilish materiallarini sanitariya toksikologik tekshirish o’tkazish

4. turli xisobotlarni tuzish

*75. Axoli yashash joylaridagi nazorat ostida bo’ladigan kommunal ob’ektlarni ko’rsating:

1. korxonalarning ovkatlanish shaxobchalari

2. kimyoviy eritmalar tayyorlash zavodlari

#3. jismoniy-sport inshootlari

4. chegaralar posti

*76. Axoli yashash joylaridagi nazorat ostida bo’ladigan kommunal ob’ektlarni ko’rsating:

1. korxonalarning ovkatlanish shaxobchalari

2. kimyoviy eritmalar tayyorlash zavodlari

#3. madaniy- tomoshagox va san targ’ibot muassasalari

4. chegaralar posti

*77. Axoli yashash joylaridagi nazorat ostida bo’ladigan kommunal ob’ektlarni ko’rsating:

1. korxonalarning ovkatlanish shaxobchalari

2. kimyoviy eritmalar tayyorlash zavodlari

#3. turar joy-jamoat binolari, davolash - profilaktik muassasalari

4. chegaralar posti

*78. Axoli yashash joylaridagi nazorat ostida bo’ladigan kommunal ob’ektlarni ko’rsating:

1. korxonalarning ovkatlanish shaxobchalari

2. kimyoviy eritmalar tayyorlash zavodlari

#3. maishiy xizmat muassasalari

4. chegaralar posti

*79. Kommunal gigiena bo’yicha shifokorlari tomonidan o’tkaziladigan sanitariya -gigienik tekshirishlarni aniqlang:

#1. rejali( chuqurlashtirilgan)

2. majburiy

3. shaxsiy reja asosida

4. yo’riqnoma bo’yicha

*80. Axoli yashash joylaridagi nazorat ostida bo’ladigan kommunal ob’ektlarni ko’rsating:

1. korxonalarning ovkatlanish shaxobchalari

2. kimyoviy eritmalar tayyorlash zavodlari

#3. turar joy-jamoat binolari, davolash - profilaktik muassasalari

4. chegaralar posti

*81. markazlashgan suv ta'minoti JSN da shifokorning asosiy ish turlarini

tushuntiring?

1. Suv ta'minoti ob'ektlarini sanitariya tekshirish

#2. bosh vodaprovod formasisanitariya tekshirish

3. suv loyihalarni tekshirish

4.Suv manbai 5 tanlash

*82.Qaysi suv ta'minoti inshootlarida mukammal sanitar tekshiruv dalolatnomasi

tuzilishi kerak?

#1.yer osti va yer usti suv manbalari

2. artezian suv

3. er osti

4. degerlendirilmesidir

*83. Mukammal sanitar tekshirishda qaysi usuldan foydalaniladi?

#1. laboratoriya

2. toksikologik

3. epidemiologiya

4. bakteriologik

*84. Mukammal sanitar-tekshiruv dalolatnomasini qismi?

#1. pasport

2. Kirish

3. Xotima

4. protokoli

*85. Mukammal sanitar-tekshiruv dalolatnomasini qismi?

#1. xulosa

2. Kirish

3. Xotima

4. protokoli

*86. Mukammal sanitar-tekshiruv dalolatnomasini qismi?

#1. takliflar

2. Kirish

3. Xotima

4. protokoli

*87. Kommunal ob`ektlarida qanday sanitar tekshiruv o`tkaziladi?

#1. rejali

2. rag'batlantirish

3. Statistik

4. Sog'liqni saqlash

*88. Kommunal ob`ektlarida qanday sanitar tekshiruv o`tkaziladi?

1. rag'batlantirish

#2.mavzuiy

3. Statistik

4. Sog'liqni saqlash

*89. Kommunal ob`ektlarida qanday sanitar tekshiruv o`tkaziladi?

1. rag'batlantirish

2. Statistik

#3. kontrol

4. Sog'liqni saqlash

*90. sog'liqni saqlash ekspertiza dalolatnomasi?

#1. pasport

2. O'z tadqiqot

3. adabiy qismi

4. Xotima

*91. sog'liqni saqlash ekspertiza dalolatnomasi?

1. adabiy qismi

#2. asosiy

3. O'z tadqiqot

4. Xotima

*92. sog'liqni saqlash ekspertiza dalolatnomasi?

1. adabiy qismi

2. O'z tadqiqot

#3. xulosa

4. Xotima

*93. ob'ektlarini sanitariya anketalar turlarini belgilang?

#1. muntazam, chuqur

2. ogohlantirish

3. Jalb


4. Intermediate

*94. ob'ektlarini sanitariya anketalar turlarini belgilang?

1. ogohlantirish

#2. aniqlash

3. Jalb

4. Intermediate

*95. ob'ektlarini sanitariya anketalar turlarini belgilang?

1. chuqur

2. ogohlantirish

#3. nomli

4. Intermediate

*96. JSN amalga oshirish sanitariya vrachi ishi:

#1. Sog'liqni saqlash o'rganish

2. Chiqindilarni boshqarish

3. Kanalizatsiya dezinfeksiya

4. Loyihaning sanitariya ekspertizasi

*97. JSN amalga oshirish sanitariya vrachi ishi:

1. Kanalizatsiya dezinfeksiya

#2. Saytlar tadqiqot

3. Chiqindilarni boshqarish

4. Loyihaning sanitariya ekspertizasi

*98. JSN amalga oshirish sanitariya vrachi ishi:

1. Chiqindilarni boshqarish

2. Kanalizatsiya dezinfeksiya

#3. laboratoriya tadqiqotlar o'tkazish

4. Loyihaning sanitariya ekspertizasi

*99. DSENM bosqichi OSN qayday forma to`ldiradi?

#1. yer ajratishga (f301 / y) hisoboti *

2. Jarima solishga sabab 7 joy (? 310 / y)

3. loyiha qarorlari (? 311 / y)

4. karta muassasalari (? 308 / y) sanitariya holatini saqlash uchun

*100. DSENM bosqichi OSN qayday forma to`ldiradi?

1. Jarima solishga sabab 7 joy (? 310 / y)

#2. loyiha xulosalari (? 302 / y) *

3. loyiha qarorlari (? 311 / y)

4. karta muassasalari (? 308 / y) sanitariya holatini saqlash uchun

*101.Shifoxona muassasalari mikroiqlimi nimalarga ta'sir qiladi:

#1.Bemorlar salomatligiga

2.hodimlarni ish qobiliyati va xolatiga

3.Isitish tizimiga

4.Balg'am ajratishiga

*102.Kanalizatsiya sxemasi?

#1.aralash

2.oddiy


3.umumiyoqibketuvchi

4.alohida

*103.Kanalizatsiya sistemasi turlarini ko`rsating?

1.alohida

#2.kombinatsiyalashgan

3.markazlashgan

4.markazlashmagan

104.Chiqindi suvlarini mexanik tozalalash qurilmalariga nima kiradi?

#1.gorizontal tindirgich

2.vertikal tozalash

3.aerotenk

4.metantenk

*105.Сhiqindi suvlarini biologik tozalash qurilmalariga nimalar kiradi?

#1.filtratsiya dalalari

2.ho`jaik yer maydonlari

3.radial tindirgich

4.qumtutgich

*106.Nasos stansiyalarida qanday ko`rsatichlar tekshiriladi?

#1.CHiqindi suvlar to`planishi uchun rezervuar hajmi

2.rezerv nasoslarning mavjudligi

3.organoleptik ko`rsatkichlar

4.kimyoviy ko`rsatkichlar

*107."Maxsustrans" tashkilotida qanday maydonlar tashkillashtiriladi?

#1.ochiq va yopiq avtomobillar turar joyi

2.administratsiya va ho`jalik bloki

3.ichimlik suvini tozalash sexi

4.chiqindi suvlarini tozalash sexi

*108.Tuproqni tekshirish turlari?

#1.Sanitar-bakteriologik

2.gelmentologik

3.toksikologik

4.toksik


*109.Tuproqning sanitar holatini baholashda haflilik darajasini ko`rsating?

#1.Havfli

2.favqulotta hafli

3.toza


4.juda ifloslangan

*110.Tuproqning sanitar holatini baxolashda ifloslanish darajasini ko`rsating?

#1.Ifloslangan

2.kuchsiz ifloslangan

3.hafsiz

4.havfli


*111.Postlarni joylashtirish uchun joy tanlashda nimalarga ahamiyat beriladi:

1.ifloslanishni o`rganish

#2.atmosfera havosining ifloslanish manbalari

3.hududning bosh rejasi biln tanishish

4.hududning situatsion rejasi bilan tanishish

*112.Statsionar punktlarda kuzatuv dasturini ko`rsating:

1.qisqartirilgan

#2.Sutkalik

3.qisman

4.uzluksiz

113.Statsionar postlarni sonini aniqlovchi faktorlarni aniqlang?

1.islab chiqarishning rivojlanishi

#2.damolish joylarini joylashtirish

3.shamolning mavjudligi

4.gazlanish gulining mavjudligi

*114.Kuzatuv postlarini to`g`ri joylashtrilishi?

1.dam olish zonasi

#2.avtomagistral yonida

3.yopiq hududlarda

4.shomollanmaydigan zonalarda

asfaltda

*115.Metereologik omillarni kompleks tekshirishda teri issiqlik sezuvchanligini

baxolovchi asosiy usulni ko’rsating.

#1.Teri harorati o”lchov

2.Yurak urish tezligi, nafas olishlar soni, A/D qiymati

3.Yuqori shovqin darajasi

4.Past harorat

*116.Atmosfera xavosini muxofaza qilish buyicha xujjatlar:

#1.DavST “Аtmosfer1. Qoidalar, Aholi yashash joylarida xavo sifatini nazorat

qilish"


2." O’zbResp.da aholi yashash joylari xavosini muxofaza qilish"

3.QMQ «Tabiiy va sun'iy yoritish»

4.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi

*117. Konsitutsiyasi asos huquqiy hujjatlar o'z ichiga oladi:

#1. Davlat standartlari

2. Sanitariya qoidalari va qoidalarga

3. Ko'rsatmalarga, protokollar, farmoyishlari

4. Uslubiy harflar, qarorlar, tavsiyalar

*118. JSN da kommunal obyektlar shifokor DSENM asosiy vazifalari nimalardan

iborat:


1. Sanitariya chora-tadbirlar o'tkazish monitoring

2. Sanitariya va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar o'tkazish monitoring

#3. Atrof-muhit ifloslanishi bartaraf etish va oldini olishga qaratilgan choratadbirlar amalga oshirilishi

4.qurilish ustida - nazorat o`tkazish

*119.Loyihaning asosiy grafik qismi nima:

1.situatsion reja

#2.bosh reja

3.maydoni gidrogeologik xususiyatlari

4.suniy yoritilganlik

*120.Er maydonini tanlash va ajratishni 1-bosqichida sanitar vrachning vazifasini

ko`rsating:

#1. ajratilgan er maydoniga oid materiallarni o`rganish

2. joyning turiga oid materiallarni o`rganish

3. havo tarkibiga bog`liq materiallarni o`rganish

4. Er -tanlashda sanitariya nazorati

*121.Ogohlantiruvchi santiriya nazoratida vrach ro'yxatga oladigan ish turlarining 3-

turi:

#1.qurilish chizmasini jadvalga muofiq qurilishni nazorat qilish2. qurilish jadvali bajarilishi ustidan nazorat qilish

3. poydevorlarini vaqtida bajarilishi ustidan va nazorat

4. nazoratga muofiq faqat SanPin "Isitish shamollatish va konditsionerlash»ko`ra

*122.Maishiy xonalar obshijitiyaning nechanchi qavatlarida joylashadi:

#1.1-qavatga

2.sokil qavatiga

3.2-qavatga

4.qavatlar orasiga

*123.Kommunal ob`ektlarida qanday sanitar tekshiruv o`tkaziladi?

#1. rejali

2.kunduzgi

3. haftalik

4. sog'liqni saqlash

*124. Turar joyda kuzatish xabarlar?

1. qishloqning markaziy qismi

#2. Binoning har xil turdagi bilan yashash joylari

3. dam olish joylari

4. gazlangan emas joylari

*125. Havoni himoya qilish uchun texnologik chora-tadbirlar turlari:

1. individual birliklari muhrlab

2. Xomashyo mexanizasiyalash

#3.Ishlab chiqarish jarayonlarini 3 yopish

4. multi-siklon foydalaning

*126. Havoni himoya qilish uchun rejalashtirishdagi chora-tadbirlar turlari:

#1. funktsional rayonlashtirish

2. peyzaj

3. skrining maydoni

4. muhrlangan solish

*127. Mikroiqlim ko'rsatkichlari?

#1. atrof-muhitni issiqlik davlat

2. havo harakat

3. havo tezligi

4. radioaktiv nurlanish

*128. binolar mikroiqlim ko`rsatkichlari qanday asboblar yordamida o`lchanadi?

#1. psixrometer

2. termometr

3. anemometr

4. gigrometr

*129. Turar-joy va jamoat binolarini OSN :

1. yer tanlash va yer ajratish

2. Loyihalarni sanitariya ekspertizasi

#3.Qurilish paytida sanitariya normalariga rioya qilinishi ustidan nazorat

4. harorat o'lchash

*130. Shahar bo'limi DSENM tashkiliy va uslubiy ishlar?

1. Ish rejalari va hisobotlar tayyorgarlik

#2.Turli tashkilotlar ehtiyojlari uchun sertifikatlar tayyorgarlik

3.uslubiy seminarlar o'tkazish

4. tashkiloti dam

*131.Atmosfera havosini ifloslantiruvchi ma’nbalarni sanitariya tekshiruvida shifokorlarning yechishi kerak bo’lgan asosiy masalani ayting:

1.axoli yashash punkti rejasi bo’yicha ma’nbani to’g’ri joylashtirish

2.ishchilarni salomatligini o’rganish

3.atmosfera havosini tozalash inshootlarini chiqindilardan tozalash samaradorligini baxolash

#4.chiqindilarni ta’sir ko’rsatish mintaqasida (zonasida) axoli salomatligi xolatini o’rganish

*132.CHiqindi suvlarni tozalash inshootini joriy sanitariya nazoratida tekshirish dasturiga nimani kiritiladi:

1.ekspluatatsiyani to’g’riligi

2.chiqindi suvlarning tushish miqdori

# 3.loyixani sanitariya ekspertizasi

4.chiqindi suvlarni tushish sharoitiga amal qilish

*133.Avtotransportlarning chiqindi gazlari ta’sirda qanday kasalliklar kelib chiqishi mumkin:

1.nafas olish a’zolarining kasalligi, LOR kasalliklar va yurak-kon tomir kasalliklar

#2.LOR kasalliklar, jaroxatlar, zaxarlanish, kuz kasalliklari, o’lim

gelbmintozlar, leptospirozlar, Ku-istimasi

3.asab sistemasini kasalliklari va onkologik kasalliklar

4.nafas olish a’zolarining kasalligi, gijjalar, asab sistemasini kasalliklari

*134.Talabalar turar joylarini qanday loyixalarini DSENM sanitariya eksperizadan o’tkazish shart emas:

1.bir xil toifadagi loyixalar bog’lovchi loyixasi bo’lgan xolda

# 2.bir xil toifadagi bog’lovchi loyixasi bo’lgan loyixolar va sanitariya normalariga to’g’ri keladigan loyixalar

3.sanitariya normalariga to’g’ri keladigan loyixalar

4.bog’lovchi loyixalari bo’lmagan bir xil toifadagi loyixalar va sanitariya normalariga to’g’ri keladigan loyixalar

*135.DSENM kommunal gigiena bo’limi shifokorining ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratida bajaradigan vazifalari:

1.qurilish uchun yer maydoni tanlashda qurilish loyixalarini sanitariya ekspertizasi

#2.er maydoni tanlashda, loyixalash bosqichlarda, qurilishda (qayta ko’rishda fakat ob’ektni qabul qiluvchi ishchi komissiyalarida ishtirok etadi

3.qurilish davrida nazorat olib borishva ob’ektni ekspluatatsiyaga qabul qilishda katnashish

4.sanitariya shifokori fakat kundalik santariya nazoratida ishtirok etadi

*136.Ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining birinchi bosqichidagi shifokor vazifasi:

#1.yer maydoni yetarliligi va yarokliligini baxolash

2.yer maydonini boshqa ob’ektlarga nisbatan joylashishini baxolash

3.qurilishda davrida nazorat qilish

4.yer maydonini avval nima maqsadda foydalanilganini baxolash

*137.Ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining uchinchi bosqichi:

1.qurilish uchun ajratilgan yer maydoni tanlashda katnashish

2.qurilish davrida nazorat olib borish

3.fakat ob’ektni qabul qiluvchi ishchi komissiyalarida ishtirok etadi

# 4.qurilish davrida kelib chiqadigan muammolarni bartaraf qilishda ishtirok etish

*138.Ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining to’rtinchi bosqichi shifokor vazifasi:

1.qurilish uchun ajratilgan yer maydoni tanlashda katnashish

2.loyixalash bosqichlarida

#3.qurilishi tugallangan ob’ektlarni Davlat qabul komissiyasiga tayyorlash

4.qurilishi tugallangan ob’ektlarni qabul qilishda ishchi komissiya tarkibida ishtirok etadi

*139.Turar joy va jamoat binolarining bosh loyixasida qanday umumiy ma’lumotlar beriladi:

1.qurilish protsenti va mintaqalarga to’g’ri bo’linishi

2.qurilish protsenti, joyning relefi, imoratning mukammalliligi, mintaqalarga bo’linishi

#3. maydonni mintaqalarga bo’linganligi, joyning relefi, imoratning mukammalliligi

4.imorat orientatsiyasi va san-tex qurilmalari bilan jixozlanish

*140. Aholi turar joylari kanalizatsiya inshootini qurilish loyixasi uz ichiga nimalarni oladi:

1.tushuntirish xati

2.mavzuiy material

3.chizma kismlari

#4.memoriy qurilish chizmalari

*141. Qabriston bo’lgan yer maydoniga shifoxona kurish mumkinmi:

1.mumkin, fakat bog-rog mintaqasi uchun

#2.davolash binolari mintaqasi uchun mumkin emas

3.15-30 y dan kam bo’lmagan

4.10-30 y dan kam bo’lmagan

*142. Markazlashtirilgan su v ta’minoti ochiq suv ma’nbalarini sanitariya-topografik tekshirishning qanday vazifalarini bilasiz:

1.suv ma’nbasi ifloslantirishi mumkin bo’lgan ma’nbalarni aniqlash

#2.SXM chegarasini aniqlash, keraksiz quduqlarni aniqlash, pasport tuzish

3.suv ma’nbasi ifloslantirishi mumkin bo’lgan ma’nbalarni havfliligini baxolash

4.zaxarli ko’rsatkichlar bo’yicha ichimlik suvini sifatini baxolash

*143. Ichimlik suvini xlor bilan zararsizlantirish effektivligi qaysi omilga asoslangan:

#1.Bakteriotsid taьsiriga

2.Bakteriyalarni oksidlashiga

3.Muallak moddalarning adsobtsiyalanishiga

4.Bakteriyalarning soniga

*144. Koagulyatsiyaning samaradorligini baxolaydigan asosiy ko’rsatkich:

1.Loyqaligi

#2.Tinikligi

3.Rangi


4.Qoldiq reagent

*145. Ichimlik suvini muallak moddalardan tozalash yo’llari:

1.Koagulyatsiya

#2.Tindirish

3.Filьtrlash

4.Xlorlash

*146. Suvni ftorlash uchun ishlatiladigan reagentlarga qo’yiladigan gigienik talablar:

#1.Kariesga karshi taьsirining yuqoriligi

2.Yaxshi eruvchanligi

3.Kam zaxarliligi

4.Karroziyaga karshi faolligi

*147. Suv taminoti uchun qo’llaniladigan asosiy ochik suv xavzalariga kiradigan manbalar:

#1.Daryolar

2.Kullar


3.Kanallar

4.Suv omborlari

*148. Tuproq orqali tarkaladigan gijja kasalliklari:

#1.Askaridoz

2.Trixotsefalioz

3.Difillobatrioz

4.Opistarxoz

*149. Kemiruvchilar orqali tarkaladigan kasalliklar:

1.Kuturish kasalligi

#2.Kora ulat

3.Tulyaremiya

4.Vabo


*150. Biotermik usulda chiqindilarni zararsizlantirishga nimalar kirgan:

1.Murakkab organik moddalarning gumusga aylanishi

#2.Patogen mikroblarning yukolishi

3.Gijja tuxumlarining yukolishi

4.Pashsha tuxumlari va gumbaklarining yukolishi

*151.Epidemiologik axamiyatli obьektlarga kaysilar kiradi:

#1.Yuqumli kasalliklar kasalxonasi

2.Teri-tanosil kasalliklari kasalxonasi

3.Veterinar obьektlar

4.Plyajlar

*152.SHaxar atmosfera havosini ifloslanishida axamiyatga ega bo’lgan manbalar:

1.Elektrostantsiyalar

#2.Avtotransport

3.Issiqlik markazlari

4.Kema qurilishi

*153. Yoqilg’ini yondirish jarayonida atmosfera havosini ifloslanishi nimalarga bog’liq bo’ladi:

#1.Yoqilg’ining turiga

2.Yoqilg’ining sifatiga

3.Yokish texnologiyasiga

4.Qattiq yekilgi

*154. Qattiq yoqilg’i yonganida xosil bo’ladigan moddalar:

1.Azot oksidlari

2.Oltingugurt gazi

3.Smolasimon moddalar

#4.Qurum

*155. Avtotransportning chiqindi gazlari deganda nima tushiniladi:

1.Bu kimyoviy birikmalar

#2.Suyuq yoqilg’ining to’liq va chala yongan maxsulotlari

3.Fotoqimyoviy jarayonlarning maxsulotlari

4.Organik birikmalar

*156. Kuzatuv mintaqalarida nima sababdan kattalar va bolalar sogligi ustidan kuzatuv olib boriladi:

#1.Bolalar organizmida modda almashinuvi tez,noxush omillarga sezgirrok kattalarda immunitet pastligi hisobiga kasallanish holati ko’proq

2.Kattalarda atrof muxit omillarining taьsirini o’rganishda surunkali noinfektsion kasalliklarni usishi o’rganiladi

3.Dispanser xisobida turadigan yoshi 30-50 dagi erkaklarda yurak ishemik kasalliklari borligi o’rganiladi

4.Kattalarda nafas yo’llarining onkologik kasalliklari bilan ogrib ulganlarni va onalar kornida xomilaning ulishi o’rganiladi

*157. Atmosfera havosidagi zaxarli moddalarning kontsentratsiyasi qanday omillarga bog’liq:

#1.Atmosferaga chiqarilayotgan moddalarning miqdorlariga

2.SHamolning yo’nalishi va tezligiga

3.Atmosferani xarorat qatlamlariga

4.Havoning namligiga va barometrik bosimiga bog’liq bo’ladi

*158. Korxonalardan xosil bo’ladigan chiqindi suvlarning tavsifnomasi:

1.Tarkibining turliligi va moddalarning xar-xil miqdordaligi

2.Tarkibidagi moddalar mineral yoki organik bo’lishi mumkin

#3.Organik moddalari xo’jalik chiqindi suvlari tarkibidagi organik moddalardan farkli,ko’pincha sintetik moddalar bo’lib uz-uzidan tozalanish omillariga chidamlidir

4.Assorbtsiya,dezinfektsiya va ishkoriy muxit xosil qilish jarayoni

*159.Shifoxona muassasalari mikroiqlimi nimalarga ta'sir qiladi:

#1.Bemorlar salomatligiga

2.hodimlarni ish qobiliyati va xolatiga

3.Isitish tizimiga

4.Balg'am ajratishiga

*160.Kanalizatsiya sxemasi?

#1.aralash

2.oddiy

3.umumiyoqibketuvchi

4.alohida

*161.Kanalizatsiya sistemasi turlarini ko`rsating?

1.alohida

#2.kombinatsiyalashgan

3.markazlashgan

4.markazlashmagan

162.Chiqindi suvlarini mexanik tozalalash qurilmalariga nima kiradi?

#1.gorizontal tindirgich

2.vertikal tozalash

3.aerotenk

4.metantenk

*163.Сhiqindi suvlarini biologik tozalash qurilmalariga nimalar kiradi?

#1.filtratsiya dalalari

2.ho`jaik yer maydonlari

3.radial tindirgich

4.qumtutgich

*164.Nasos stansiyalarida qanday ko`rsatichlar tekshiriladi?

#1.CHiqindi suvlar to`planishi uchun rezervuar hajmi

2.rezerv nasoslarning mavjudligi

3.organoleptik ko`rsatkichlar

4.kimyoviy ko`rsatkichlar

*165."Maxsustrans" tashkilotida qanday maydonlar tashkillashtiriladi?

#1.ochiq va yopiq avtomobillar turar joyi

2.administratsiya va ho`jalik bloki

3.ichimlik suvini tozalash sexi

4.chiqindi suvlarini tozalash sexi

*166.Tuproqni tekshirish turlari?

#1.Sanitar-bakteriologik

2.gelmentologik

3.toksikologik

4.toksik

*167.Tuproqning sanitar holatini baholashda haflilik darajasini ko`rsating?

#1.Havfli

2.favqulotta hafli

3.toza

4.uda ifloslangan*168.Tuproqning sanitar holatini baxolashda ifloslanish darajasini ko`rsating?

#1.Ifloslangan

2.kuchsiz ifloslangan

3.hafsiz


4.havfli

*169.Postlarni joylashtirish uchun joy tanlashda nimalarga ahamiyat beriladi:

1.ifloslanishni o`rganish

#2.atmosfera havosining ifloslanish manbalari

3.hududning bosh rejasi biln tanishish

4.hududning situatsion rejasi bilan tanishish

*170.Statsionar punktlarda kuzatuv dasturini ko`rsating:

1.qisqartirilgan

#2.Sutkalik

3.qisman


4.uzluksiz

171.Statsionar postlarni sonini aniqlovchi faktorlarni aniqlang?

1.islab chiqarishning rivojlanishi

#2.damolish joylarini joylashtirish

3.shamolning mavjudligi

4.gazlanish gulining mavjudligi

*172.Kuzatuv postlarini to`g`ri joylashtrilishi?

1.dam olish zonasi

#2.avtomagistral yonida

3.yopiq hududlarda

4.shomollanmaydigan zonalarda

asfaltda


*173.Metereologik omillarni kompleks tekshirishda teri issiqlik sezuvchanligini

baxolovchi asosiy usulni ko’rsating.

#1.Teri harorati o”lchov

2.Yurak urish tezligi, nafas olishlar soni, A/D qiymati

3.Yuqori shovqin darajasi

4.Past harorat

*174.Atmosfera xavosini muxofaza qilish buyicha xujjatlar:

#1.DavST “Аtmosfer1. Qoidalar, Aholi yashash joylarida xavo sifatini nazorat

qilish"

2." O’zbResp.da aholi yashash joylari xavosini muxofaza qilish"

3.QMQ «Tabiiy va sun'iy yoritish»

4.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi

*175. Konsitutsiyasi asos huquqiy hujjatlar o'z ichiga oladi:

#1. Davlat standartlari

2. Sanitariya qoidalari va qoidalarga

3. Ko'rsatmalarga, protokollar, farmoyishlari

4. Uslubiy harflar, qarorlar, tavsiyalar

*176. JSN da kommunal obyektlar shifokor DSENM asosiy vazifalari nimalardan

iborat:

1. Sanitariya chora-tadbirlar o'tkazish monitoring

2. Sanitariya va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar o'tkazish monitoring

#3. Atrof-muhit ifloslanishi bartaraf etish va oldini olishga qaratilgan choratadbirlar amalga oshirilishi

4.qurilish ustida - nazorat o`tkazish

*177.Loyihaning asosiy grafik qismi nima:

1.situatsion reja

#2.bosh reja

3.maydoni gidrogeologik xususiyatlari

4.suniy yoritilganlik

*178.Er maydonini tanlash va ajratishni 1-bosqichida sanitar vrachning vazifasini

ko`rsating:

#1. ajratilgan er maydoniga oid materiallarni o`rganish

2. joyning turiga oid materiallarni o`rganish

3. havo tarkibiga bog`liq materiallarni o`rganish

4. Er -tanlashda sanitariya nazorati

*179.Ogohlantiruvchi santiriya nazoratida vrach ro'yxatga oladigan ish turlarining 3-

turi:


#1.qurilish chizmasini jadvalga muofiq qurilishni nazorat qilish

2. qurilish jadvali bajarilishi ustidan nazorat qilish

3. poydevorlarini vaqtida bajarilishi ustidan va nazorat

4. nazoratga muofiq faqat SanPin "Isitish shamollatish va konditsionerlash»ko`ra

*180.Maishiy xonalar obshijitiyaning nechanchi qavatlarida joylashadi:

#1.1-qavatga

2.sokil qavatiga

3.2-qavatga

4.qavatlar orasiga

*181.Kommunal ob`ektlarida qanday sanitar tekshiruv o`tkaziladi?

#1. rejali

2.kunduzgi

3. haftalik

4. sog'liqni saqlash

*182. Turar joyda kuzatish xabarlar?

1. qishloqning markaziy qismi

#2. Binoning har xil turdagi bilan yashash joylari

3. dam olish joylari

4. gazlangan emas joylari

*183. Havoni himoya qilish uchun texnologik chora-tadbirlar turlari:

1. individual birliklari muhrlab

2. Xomashyo mexanizasiyalash

#3.Ishlab chiqarish jarayonlarini 3 yopish

4. multi-siklon foydalaning

*184. Havoni himoya qilish uchun rejalashtirishdagi chora-tadbirlar turlari:

#1. funktsional rayonlashtirish

2. peyzaj

3. skrining maydoni

4. muhrlangan solish

*185. Mikroiqlim ko'rsatkichlari?

#1. atrof-muhitni issiqlik davlat

2. havo harakat

3. havo tezligi

4. radioaktiv nurlanish

*186. binolar mikroiqlim ko`rsatkichlari qanday asboblar yordamida o`lchanadi?

#1. psixrometer

2. termometr

3. anemometr

4. gigrometr

*187. Turar-joy va jamoat binolarini OSN :

1. yer tanlash va yer ajratish

2. Loyihalarni sanitariya ekspertizasi

#3.Qurilish paytida sanitariya normalariga rioya qilinishi ustidan nazorat

4. harorat o'lchash

*188. Shahar bo'limi DSENM tashkiliy va uslubiy ishlar?

1. Ish rejalari va hisobotlar tayyorgarlik

#2.Turli tashkilotlar ehtiyojlari uchun sertifikatlar tayyorgarlik

3.uslubiy seminarlar o'tkazish

4. tashkiloti dam

*189.Atmosfera havosini ifloslantiruvchi ma’nbalarni sanitariya tekshiruvida shifokorlarning yechishi kerak bo’lgan asosiy masalani ayting:

1.axoli yashash punkti rejasi bo’yicha ma’nbani to’g’ri joylashtirish

2.ishchilarni salomatligini o’rganish

3.atmosfera havosini tozalash inshootlarini chiqindilardan tozalash samaradorligini baxolash

#4.chiqindilarni ta’sir ko’rsatish mintaqasida (zonasida) axoli salomatligi xolatini o’rganish

*190.CHiqindi suvlarni tozalash inshootini joriy sanitariya nazoratida tekshirish dasturiga nimani kiritiladi:

1.ekspluatatsiyani to’g’riligi

2.chiqindi suvlarning tushish miqdori

# 3.loyixani sanitariya ekspertizasi

4.chiqindi suvlarni tushish sharoitiga amal qilish

*191.Avtotransportlarning chiqindi gazlari ta’sirda qanday kasalliklar kelib chiqishi mumkin:

1.nafas olish a’zolarining kasalligi, LOR kasalliklar va yurak-kon tomir kasalliklar

#2.LOR kasalliklar, jaroxatlar, zaxarlanish, kuz kasalliklari, o’lim

gelbmintozlar, leptospirozlar, Ku-istimasi

3.asab sistemasini kasalliklari va onkologik kasalliklar

4.nafas olish a’zolarining kasalligi, gijjalar, asab sistemasini kasalliklari

*192.Talabalar turar joylarini qanday loyixalarini DSENM sanitariya eksperizadan o’tkazish shart emas:

1.bir xil toifadagi loyixalar bog’lovchi loyixasi bo’lgan xolda

# 2.bir xil toifadagi bog’lovchi loyixasi bo’lgan loyixolar va sanitariya normalariga to’g’ri keladigan loyixalar

3.sanitariya normalariga to’g’ri keladigan loyixalar

4.bog’lovchi loyixalari bo’lmagan bir xil toifadagi loyixalar va sanitariya normalariga to’g’ri keladigan loyixalar

*193.DSENM kommunal gigiena bo’limi shifokorining ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratida bajaradigan vazifalari:

1.qurilish uchun yer maydoni tanlashda qurilish loyixalarini sanitariya ekspertizasi

#2.er maydoni tanlashda, loyixalash bosqichlarda, qurilishda (qayta ko’rishda fakat ob’ektni qabul qiluvchi ishchi komissiyalarida ishtirok etadi

3.qurilish davrida nazorat olib borishva ob’ektni ekspluatatsiyaga qabul qilishda katnashish

4.sanitariya shifokori fakat kundalik santariya nazoratida ishtirok etadi

*194.Ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining birinchi bosqichidagi shifokor vazifasi:

#1.yer maydoni yetarliligi va yarokliligini baxolash

2.yer maydonini boshqa ob’ektlarga nisbatan joylashishini baxolash

3.qurilishda davrida nazorat qilish

4.yer maydonini avval nima maqsadda foydalanilganini baxolash

*195.Ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining uchinchi bosqichi:

1.qurilish uchun ajratilgan yer maydoni tanlashda katnashish

2.qurilish davrida nazorat olib borish

3.fakat ob’ektni qabul qiluvchi ishchi komissiyalarida ishtirok etadi

# 4.qurilish davrida kelib chiqadigan muammolarni bartaraf qilishda ishtirok etish

*196.Ogoxlantiruvchi sanitariya nazoratining to’rtinchi bosqichi shifokor vazifasi:

1.qurilish uchun ajratilgan yer maydoni tanlashda katnashish

2.loyixalash bosqichlarida

#3.qurilishi tugallangan ob’ektlarni Davlat qabul komissiyasiga tayyorlash

4.qurilishi tugallangan ob’ektlarni qabul qilishda ishchi komissiya tarkibida ishtirok etadi

*197.Turar joy va jamoat binolarining bosh loyixasida qanday umumiy ma’lumotlar beriladi:

1.qurilish protsenti va mintaqalarga to’g’ri bo’linishi

2.qurilish protsenti, joyning relefi, imoratning mukammalliligi, mintaqalarga bo’linishi

#3. maydonni mintaqalarga bo’linganligi, joyning relefi, imoratning mukammalliligi

4.imorat orientatsiyasi va san-tex qurilmalari bilan jixozlanish

*198. Aholi turar joylari kanalizatsiya inshootini qurilish loyixasi uz ichiga nimalarni oladi:

1.tushuntirish xati

2.mavzuiy material

3.chizma kismlari

#4.memoriy qurilish chizmalari

*199. SHaxar chiqindi suvlarini tozalash qanday masalani xal qiladi:

#1.80-95 foiz ifloslikni suv xavzalariga tushishini oldini oladi

2.CHiqindi suvlarni zararsizlantirish samarasini oshiradi

3.CHiqindi suvlarni epidemiologik jixatdan havfsizligini taьminlaydi

4.Saprofit mikroorganizmlardan tozalaydi

*200. Suv muxitida moddaning turg’unligi deganida:

#1.SHu moddaning suvda o’zgarmagan xolatda uzoq muddat saqlanishini aniqlash

2.Uning bulinishi va boshqa moddaga aylanishini muddatini aniqlash

3.Kimyoviy iflosliklardan suvni uz-uzidan xoli bo’lishi tushuniladi

4.Bu suv muxitidan mezosanrob mikroblarini aniqlash

*201. sog'liqni saqlash ekspertiza dalolatnomasi?

1. adabiy qismi

#2. asosiy

3. O'z tadqiqot

4. Xotima

*202. sog'liqni saqlash ekspertiza dalolatnomasi?

1. adabiy qismi

2. O'z tadqiqot

#3. xulosa

4. Xotima

*203. ob'ektlarini sanitariya anketalar turlarini belgilang?

#1. muntazam, chuqur

2. ogohlantirish

3. Jalb


4. Intermediate

*204. ob'ektlarini sanitariya anketalar turlarini belgilang?

1. ogohlantirish

#2. aniqlash

3. Jalb

4. Intermediate

*205. ob'ektlarini sanitariya anketalar turlarini belgilang?

1. chuqur

2. ogohlantirish

#3. nomli

4. Intermediate

*206. JSN amalga oshirish sanitariya vrachi ishi:

#1. Sog'liqni saqlash o'rganish

2. Chiqindilarni boshqarish

3. Kanalizatsiya dezinfeksiya

4. Loyihaning sanitariya ekspertizasi

*207. JSN amalga oshirish sanitariya vrachi ishi:

1. Kanalizatsiya dezinfeksiya

#2. Saytlar tadqiqot

3. Chiqindilarni boshqarish

4. Loyihaning sanitariya ekspertizasi

*208. JSN amalga oshirish sanitariya vrachi ishi:

1. Chiqindilarni boshqarish

2. Kanalizatsiya dezinfeksiya

#3. laboratoriya tadqiqotlar o'tkazish

4. Loyihaning sanitariya ekspertizasi

*209. DSENM bosqichi OSN qayday forma to`ldiradi?

#1. yer ajratishga (f301 / y) hisoboti *

2. Jarima solishga sabab 7 joy (? 310 / y)

3. loyiha qarorlari (? 311 / y)

4. karta muassasalari (? 308 / y) sanitariya holatini saqlash uchun

*210. DSENM bosqichi OSN qayday forma to`ldiradi?

1. Jarima solishga sabab 7 joy (? 310 / y)

#2. loyiha xulosalari (? 302 / y) *

3. loyiha qarorlari (? 311 / y)

4. karta muassasalari (? 308 / y) sanitariya holatini saqlash uchun

*211. DSENM bosqichi OSN qayday forma to`ldiradi?

1. Jarima solishga sabab 7 joy (? 310 / y)

2. loyiha qarorlari (? 311 / y)

#3.Loyihaning (? 303 / y) xulosa

4. karta muassasalari (? 308 / y) sanitariya holatini saqlash uchun

*212. Shahar bo'limi DSENM tashkiliy va uslubiy ishlar?

#1. Ish rejalari va hisobotlar tayyorgarlik

2. dam olish faoliyatini o'tkazish

3. sport tadbirlari

4. tashkiloti dam

*213. Shahar bo'limi DSENM tashkiliy va uslubiy ishlar?

1. sport tadbirlari

#2.Turli tashkilotlar ehtiyojlari uchun sertifikatlar tayyorgarlik *

3. dam olish faoliyatini o'tkazish

4. tashkiloti dam

*214. Shahar bo'limi DSENM tashkiliy va uslubiy ishlar?

1. sport tadbirlari

2. dam olish faoliyatini o'tkazish

#3.uslubiy seminarlar o'tkazish

4. tashkiloti dam

*215. To'g'ridan-to'g'ri DSENM shahar bo'limi faoliyatini tartibga soluvchi qonun

hujjati?


#1.O'zbekiston Respublikasi Davlat sanitariya inspektsiyasi 1

2. rejalar hakimiyata

3. ustun tashkilot rejalari

4. rejalar muassasalari adminastrativnyh

*216. To'g'ridan-to'g'ri DSENM shahar bo'limi faoliyatini tartibga soluvchi qonun

hujjati?


1. rejalar hakimiyata

#2. SES lavozim

3. ustun tashkilot rejalari

4. rejalar muassasalari adminastrativnyh

*217. To'g'ridan-to'g'ri DSENM shahar bo'limi faoliyatini tartibga soluvchi qonun

hujjati?


1. rejalar hakimiyata

2. ustun tashkilot rejalari

#3. sanitariya normalari va qoidalari

4. rejalar muassasalari adminastrativnyh

*218. shahar bo'limi DSENM asosiy ish turlari?

#1.Tashkiliy va uslubiy

2. Kasallanish ma'lumotlar

3. Atrof-muhit masal usullari

4.Suyuq chiqindilarni zararsizlantirish va ko'mib usullari

219. shahar bo'limi DSENM asosiy ish turlari?

1. Atrof-muhit masal usullari

2. Kasallanish ma'lumotlar

#3. JSN

4.Suyuq chiqindilarni zararsizlantirish va ko'mib usullari

E. Kasallanish ma'lumotlar

F. Atrof-muhit masal usullari

*220. shahar bo'limi DSENM asosiy ish turlari?

1. Kasallanish ma'lumotlar

#2. OSN

3. Atrof-muhit masal usullari4.Suyuq chiqindilarni zararsizlantirish va ko'mib usullari
Yüklə 40,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə