Tibb Universitetinin ictimaiyyəti “20 yanvar” şəhidlərini yad etdiYüklə 8,71 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix23.12.2016
ölçüsü8,71 Mb.
  1   2   3

Tibb Universitetinin ictimaiyyəti  

“20 yanvar” şəhidlərini yad etdi

İMTAHANLAR HEÇ BİR PROBLEM 

QEYDƏ ALINMADAN BAŞA ÇATDI

Tibb 

Universitetinin 

Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasında 

satellit simpozium 

keçirilib

Daha bir körpənin həyatını 

Azərbaycan həkimləri xilas etdi

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 02 (1620) 30 yanvar 2016 - cı il                           Qiyməti 50 qəpik

İbadulla AĞAYEV: 

“ƏHALİNİN “DONUZ QRİPİ” İLƏ BAĞLI 

NARAHATÇILIĞINA HEÇ BİR ƏSAS YOXDUR”

Azərbaycan Tibb 

Universitetinin 

beynəlxalq əlaqələr 

üzrə prorektorluğunun 

2014-2015-ci tədris 

ilində gördüyü işlər və 

kollektiv qarşısında 

duran vəzifələr 

müzakırə olundu

BU  SAYIMIZDA 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkə gənclərinin bir qrupu ilə görüşüb 

Görüşdə geniş nitq söyləyən dövlətimizin başçısı cəmiyyətimizin fəal üzvləri 

kimi ölkəmizin güclənməsində əsas rol oynayan gənclərin fəaliyyətini yüksək 

qiymətləndirib:

 

“Həm beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə daxilində mən görürəm ki, bu gün böyüyən gənclər xalqa, dövlətə bağlıdırlar. Bu, çox önəmlidir. Gənclər 

gərək milli ruhda tərbiyə alsınlar. Biz milli dəyərlərimizi hər şeydən üstün tutmalı-

yıq. Hətta sovet dövründə dilimizi, adət-ənələrimizi, bayramlarımızı qorumuşuq. 

Yadımdadır, Moskvada oxuyanda Novruz bayramında bufetə şəkərbura, paxlava, 

səməni gətirəndə məni orada tənqid edir, tənbeh edirdilər ki, Əliyev burada dini bay-

ramı qeyd edir. Yəni, o da olub. Amma qorumuşuq və müdafiə etmişik. Baxmayaraq 

ki, Novruz bayramı dini bayram deyil, indiki şəraitdə əlbəttə, biz onu qorumalıyıq. 

Çünki indi başqa risklər, başqa çağırışlar var - qloballaşma, digər kənar təsirlər. 

Bəzi xarici dairələr gənclər arasında iş aparırlar və aydındır ki, bunun məqsədi 

nədir. Məqsəd özləri üçün dayaq yaratmaqdır. O dayaq ki, nə vaxtsa işə salına bilər. 

Amma gənclər milli ruhda böyüyəndə əlbəttə ki, xarici təsirin heç bir əhəmiyyəti 

olmayacaq. Ona görə vətənpərvərliyi, milli dəyərləri, ənənələri qorumalıyıq və biz 

qoruyuruq. Əsas budur. Bugünkü Azərbaycan iqtidarı bu sahəyə çox böyük diqqət 

göstərir. Elə etməliyik ki, bu, davamlı olsun. Bizdən sonra hakimiyyətə gələn nəsil 

də bu amalla yaşasın - dövlətçilik, milli maraqlar, azərbaycançılıq, ləyaqət və güclü 

dövlət”.

Yanvarın  29-da Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Gənclərinin Birinci 

Forumunun 20 illiyi münasibətilə ölkə gənclərinin bir qrupu ilə görüşüb.

3

5

6

4

2, 5

http://www.amu.edu.az

30 yanvar 2016-cı il

2

Beynəlxalq 

əməkdaşlığın 

Azərbaycan  Tibb  Universi-

tetinin  fəaliyyətində  priori-

tet  sahələrdən  olduğunu  vurğu-

layan  məruzəçi  universitetin  bu 

istiqamətdə fəaliyyətə  Azərbaycan 

Respublikası  müstəqillik  qazan-

dıqdan  sonra  başladığını  dedi. 

Bildirdi  ki,  ölkəmizdə  təhsilin 

beynəlxalq  standartlara  uyğun, 

yeni istiqamətdə  inkişafını və əsaslı 

şəkildə  təkmilləşdirilməsini  təmin 

edən  dövlət  qanunları,  proqram-

ları və sərəncamların imzalanması 

ilə daha da genişləndirilmiş və in-

kişaf etdirilmişdir. 

Azərbaycan 

Tibb 

Universiteti-nin  dünyanın  qabaqcıl  ölkələrinin 

aparıcı  təhsil  və  elm  mərkəzləri  ilə 

əməkdaşlığına,  müxtəlif  assosiasiya 

və  qurumlarda  təmsilçiliyinə  də  to-

xunan  R.Qabulova  qeyd  etdi  ki,  ATU 

hazırda    Avropa  İttifaqının  TEMPUS, 

ERASMUS MUNDUS, ERASMUS Plus və 

Türkiyə  Cumhuriyyətinin  MEVLANA 

mübadilə  proqramlarının  iştirakçısı-

dır.


R.Qabulova  hazırkı  dövrə  qədər 

Avropa  İttifaqının  mailiyyələşdirdiyi 

TEMPUS  proqramının  7  layihəsinin 

iştirakçısı  olaraq  hesabat  dövründə 

5  layihəni  uğurla  həyata  keçirən 

Azərbaycan  Tibb  Universitetinin 

2012-ci  ildən  etibarən  MEVLANA 

mübadilə  proqramı  üzrə  Türkiyənin 

15  universiteti  ilə  müqavilə  imzala-

dığını söylədi: “Proqram çərçivəsində 

2014-2015-ci  tədris  ili  ərzində 

Türkiyənin 5 universitetindən 8 pro-

fessor təcrübə mübadiləsi məqsədilə 

1-2 həftə müddətində ATU-da səfərdə 

olub.  MEVLANA  mübadilə  proqramı 

ilə 13 rezidentimiz Türkiyənin Erciyes 

və  İnönü  universitetlərində  rotasiya 

keçiblər”.

Məruzəçi  ABŞ-ın  Milli  Səhiyyə  İns-

titutu  Foqarti  Beynəlxalq  Mərkəzinin 

maliyyələşdirdiyi, 

2014-2019-cu 

illəri  əhatə  edən  Qlobal  Psixi  Sağ-

lamlıq  və  İnkişaf  pozulmaları  üzrə 

tədqiqatçı  yetşdirmə  proqramı  haq-

qında  ətraflı  məlumat  verərək  qeyd 

etdi  ki,  ATU-nun  Psixiatriya  kafed-

rası, Harvard Tibb Məktəbi və Boston 

Uşaq  Xəstəxanası,  habelə  Ankara  və 

Hacettepe  Universitetlərinin  Psixiat-

riya,  Pediatriya  və  Uşaq  Psixiatriyası 

kafedralarının  əmək daş larının  iştirak 

etdiyi proqram pediatriya, psixiatriya, 

uşaq nevrologiyası mövzusunda birgə 

konfransların,  seminarların  təşkilini, 

azərbaycanlı  mütəxəssislərin  ABŞ-da 

uzunmüddətli  təlim  və  ixtisaslaşma 

kurslarında iştirakını nəzərdə tutur.

R.Qabulova dünyanın  33 ölkəsindən 

olan  135  universitet,  səhiyyə  oca-

ğı,  elmi-tədqiqat  mərkəzi,  tədqiqat 

institutu  ilə  müxtəlif  layihələr  və 

müqavilələr  çərçivəsində  əməkdaşlıq 

edən ATU-nun hesabat dövründə 25 

universitet,  5  müəssisə  ilə  müqavilə 

imzaladığını,  2011-2015-ci  illərdə 

universitetimizin  qonağı  olan  dünya 

miqyasında  tanınmış  alimlərlərdən 

bəzilərinə  ATU-nun    Elmi  Şurasının  

qərarı ilə fəxri  adların verildiyini bil-

dirdi.

Universitet  əməkdaşlarının  mün-təzəm olaraq müxtəlif  xarici ölkələrdə 

keçirilən  elmi  konfrans,  simpozium 

və  seminarlarda  iştirak  etdiyini,  qa-

baqcıl  klinikalarda  təcrübə  keçdiyini 

söyləyən R.Qabulova son illərdə xari-

ci səfərlərin sayının artmasını müsbət 

hal kimi dəyərləndirdi:  “2010-2015-

ci  illərdə  universitet  əməkdaşlarının 

46  ölkəyə  748  səfəri  olmuşdur.    Bu 

səfərlərin 261-i (34,9%) 2014-2015–ci 

illərin payına düşür.

Ümumiyyətlə,  uzun  illərdir  ki, 

universitetimizin  Türkiyə  univer-

sitetləri, 

klinikaları, 

uzmanlıq 

dərnəkləri  ilə  sıx  əlaqələri  mövcud-

dur.  Əməkdaşlarımızın  xarici  univer-

sitet  və  klinikalarla  təcrübi  təbabət 

sahəsində mübadiləsi əsasən ikitərəfli 

əməkdaşlıq müqavilələri çərçivəsində 

həyata keçirilir. 

Son  illərdə  Türkiyə  universitet-

lərində  müqavilələr  çərçivəsində 

təcrübə  mübadiləsində  iştirak  etmiş  

ATU  əməkdaşlarının  sayı  getdikcə 

artmaqdadır. Bu rəqəm 2011-ci ildə 9, 

2012-ci ildə 6, 2013-cü  ildə 9, 2014-

cü ildə 10, 2015-ci ildə 19 nəfər təşkil 

etmişdir”. 

Sözünə davam edən natiq universitet-

mizin əcnəbi tələbələr üçün cəlbedici 

olması,  rezidentura  pilləsində  təhsil 

alan  gənc  həkimlərimizin  xaricdə 

rotasiyalarının  təşkili  istiqamətində 

təhsil ocağının rəhbərliyi və əlaqədar 

strukturlarının müvafiq tədbirlər gör-

düyünü diqqətə çatdırdı.

 

“Universitetimizin beynəlxalq 

əlaqələr 

sahəsində 

priori-


tet  istiqamətlərdən  biri,  bəlkə  də 

ən  mühümü  beynəlxalq  ali  təh sil 

məkanındakı imicimizin yüksəldilməsi 

və  Azərbaycan  Tibb  Universitetinin 

dünya  uni versitetlərinin  reytinq  si-

yahılarına  daxil  edilməsidir”  -  deyən 

R.Qabulova  bunun  üçün  lazımı  ad-

dımların atıldığını vurğuladı. 

Universitetimizdəki  əcnəbilərin  sta-

tistikasını  da  açıqlayan  prorektor 

bildirdi  ki,  2014-2015-ci  tədris  ilinin 

əvvəlindən  16  ölkədən    gələn  945 

nəfərdən 737-si tələbə, 174-ü  (19-u 

YÖK xətti ilə) hazırlıq şöbəsində, 23-ü 

ixtisasartırma  kurslarında  dinləyici, 

7-si rezident, 4-ü isə doktorantdır.

Bu  tələbələrdən  6  nəfəri  (İordaniya 

vətəndaşı)  dövlət  xətti  ilə,  96  nəfəri 

isə  Türkiyə  Cümhuriyyəti  Seçmə  və 

Yerləşdirmə  Mərkəzi  (YÖK)  yolu  ilə 

təhsilini davam etdirir.

2014-2015-ci  tədris  ilində  univer-

sitetimizi  başa  vuran  150  məzundan 

119 nəfəri diplom alsa da, 31 nəfərinin  

kredit borcu qalıb.

YÖK  yolu  ilə  13  nəfər  Türkiyə 

Cümhuriyyəti  vətəndaşı  III  kurs-

dan  sonra  öz  ölkələrinin  müvafiq 

universitetlərinə  köçürülüb.  Dekan-

lığın  Facebook    səhifəsini  yaradan 

xarici  tələbələr  dekanlığı  mütama-

di  olaraq  məzunlarla  əlaqə  saxlayıb. 

Onların verdiyi məlumata görə, 2014-

2015-ci ilin məzunlarının 80 faizi oz 

ölkələrində imtahan verərək diplom-

larını tanıdıblar.

Universitetimizə 

daha 


çox 

əcnəbi  tələbənin  cəlb  edilməsi 

istiqamətində  intensiv  işlər  aparıldı-

ğını şura üzvlərinin diqqətinə çatdıran 

R.Qabulova, bu məqsədlə 2015-ci ilin 

yay  aylarında  Azərbaycan  Tibb  Uni-

versitetinin  xarici  tələbələrlə  iş  üzrə 

dekanı,  dosent  İsmayıl  Əfəndiyevin 

Hindistan  və  İordaniyanın  böyük 

şəhərlərində  abituriyentlər  üçün  se-

minarlarda  iştirak  etdiyini  söylədi: 

“Bunun  nətəcəsidir  ki,  2015-2016-cı 

tədris ili ücun universitetimizə  çox-

lu  sayda  əcnəbi  vətəndaş    müraciət 

etmişdir. Onu da qeyd etmək lazim-

di  ki,  bu  il    universitetimizə  Liviya, 

Hindistan,  Nigeriya,  Əlcəzair    kimi 

ölkələrdən  də  tələbələr  qəbul  olun-

muşlar. Bu da onu göstərir ki, ildən-

ilə  universitetimizə  maraq  artir  və 

müraciət  edən  ölkələr  sırasına  yeni-

yeni ölkələr əlavə olunur”. 

Hər dərs ilinin əvvəlində tələbələrin 

öz  ölkələrinə  gediş-gəlişini  və  Bakı 

şəhərində müvəqqəti yaşamaq hüqu-

qunu  təmin  etmək  üçün  Azərbaycan 

Respublikasının  Dövlət  Miqrasiya 

Xidməti  ilə  sıx  əlaqə  saxlanıldığını 

bildirən prorektor bu il ilk dəfə ola-

raq  əcnəbi  tələbələrimizin  Miqrasi-

ya  Xidməti  üçün  tibbi  müayinəsini 

sadələşdirmək məqsədilə zəruri pro-

sedurun  universitetimizin  Tədris  Te-

rapevtik  Klinikasında  təşkil  olundu-

ğunu vurğuladı.

BÖYÜK ELMİ ŞURADA

B

öyük Elmi Şuranın yanvarın 25-də keçirilən növbəti yığıncağını 

universitetin rektor əvəzi, tədris işləri üzrə prorektor, professor 

Sabir Əliyev açaraq əvvəlcə müalicə-profilaktika fakültəsinin uşaq 

xəstəlikləri kafedrasının professoru Nəsibə xanım Hüseynovanı  90, 

neonatologiya kafedrasının müdiri, professor Səfixan Həsənovu və 

ağız, üz-çənə kafedrasının müdiri, professor Çingiz Rəhimovu 60 

illik yubileyləri münasibətilə təbrik etdi. Yubilyarlara universitetin 

“Fəxri fərmanı” təqdim olundu. Bundan sonra gündəlikdə duran 

məsələləri diqqətə çatdıran  professor Sabir Əliyev “Azərbaycan Tibb 

Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektorluğunun 2014-2015-

ci tədris ilində gördüyü işlər və kollektiv qarşisinda duran vəzifələr” 

barədə hesabat məruzəsi ilə çıxış etmək üçün sözü beynəlxalq əlaqələr 

üzrə prorektor, dosent Rəhimə Qabulovaya verdi.


30 yanvar 2016-cı il

http://www.amu.edu.az

3

İYİRMİ YANVAR 

GÜNÜ

20 Yanvar faciəsinə

ithaf olunur.

Gərək nəğmə  

              bəstələyəm,

Gərək dastanlar 

                      qoşam.

Car eyləyəm dünyaya,

Eşidib bilsin bəşər.

Yetmiş illik əsarət,

Qorxu, əzab, həqarət

Axır ki sona çatdı.

Bu dəfə də uduzdu,

Bu dəfə də xeyirə şər.

Hər ana fəryadında

Azadlıq bayram edir.

Hər bacı göz yaşında

Gedənlər bu millətə

Azadlıq qoyub gedir.

Ağlamasın analar,

Sızlamasın qaboy, tar.

Qafqazın qucağında,

Zərdüştlər ocağında

Bu gün qeyrət, 

                     ar günü.

Köləliyi dəf edib

İmza atdı qərənfil

Tarixin sinəsinə

İyirmi yanvar günü!

Elnur İRƏVANLI

A

zərbaycanda baş 

verən Qanlı Yanvar 

faciəsindən 26 il ötür. 

Bu müddət ərzində şəhid 

məzarları zamanın qan 

yaddaşına köçür, xalqımızın 

and yerinə çevrilərək 

ehtiramla yad olunur. 

 

Yanvarın  18-də  Respub-likamızın  hər  yerində  ol-

duğu  kimi  Azərbaycan 

Tibb  Universitetində  də 

20  yanvar  faciəsinin  26-cı 

ildönümünə  həsr  olunmuş 

anım  mərasimi    keçirilib. 

Toplantı iştirakçıları ilk öncə 

universitet 

şəhərciyində 

torpaqlarımızın  bütövlüyü 

uğrunda  canlarından  keçən 

şəhid  tələbələrin  xatirəsinə 

ucaldılmış  abidəni  ziyarət 

edərək  önünə  tər  çiçəklər 

düzdülər. 

Sonra 


ATU-nun 

rek-


tor  əvəzi,  tədris  işləri 

üzrə  prorektoru,    profes-

sor  Sabir  Əliyev  20  Yanvar 

hadisələrinin dəhşətlərindən 

söhbət  açaraq  həmin  gün 

qəhrəman 

Azərbaycan 

xalqı nın  igid  övladlarının 

göstərdiyi 

şücaətlərdən 

danışıb.  O,  qeyd  edib 

ki,  Azərbaycan  xalqı  öz 

müstəqilliyini  asan  yolla 

qazanmayıb,  bu  yol  xalqı-

mıza  çətinliklər  və  faciələr 

hesabına 

başa 

gəlib. 


S.Əliyev  xalqımızın  ötən 

əsrin  əvvəllərində,  1918-

ci  ildə  də  böyük  bir  soyqı-

rımla  üzləşdiyini  xatırlat-

dı:  “Cümhuriyyət  dövründə 

bu  soyqırım  haqda  dəqiq 

dəlillər  təqdim  olunsa  da, 

Avropa  və  dünya  buna  la-

qeyd yanaşdı. Bundan sonra 

da  Azərbaycan  xalqı  rep-

ressiya  və  deportasiyalarla 

üz-üzə  qalıb.  Və  nəhayət 

sovetlər  dönəminin  dağıl-

ması  ərəfəsində  ermənilər 

Qarabağ  problemini  yarat-

dılar”.


Sözünə 

davam 


edən 

S.Əliyev  ötən  əsrin  90-cı 

ilində  ölkəmizin müstəqilliyi, 

azadığı  uğrunda  küçələrə 

çıxmış 

vətəndaşlarımıza qarşı  insanlığa  sığmayan 

vəhşiliklərin 

törədildiyini, 

əliyalın insanlara ağır silah-

laradan atəş açıldığını, hətta 

qocalara,  qadınlara,  uşaq-

lara  belə  rəhm  edilmədiyini 

xatırladıb.  O,  20  Yanvar 

hadisələri  ərəfəsində  Bakı-

da  və  Sumqayıtda  yaşanan 

təxribatlardan,  Azərbaycanı 

ələ  keçirmək  üçün  hazır-

lanan  məkirli  planlardan 

söhbət  açıb:  “Yanvarın  19-

da axşam Azərbaycana bö-

yük  ordu  ilə  hücum  olun-

du. Əvvəlcədən bilirdilər ki, 

azərbaycanlılar  müqavimət 

göstərəcək  və  qırğın  ola-

caq, ona görə də təcili yar-

dım maşınları da çox idi. O 

dəhşətli gecədə bütün səma 

atəş,  güllə  ilə  dolu  idi.  So-

vet  ordusu  əliyalın  xalqın 

üstünə  getdi.  Dünyada  çox 

az xalq olar ki, onun üzərinə 

ordu gəldiyini bildiyi halda, 

onların  qabağına  əliyalın 

çıxsınlar.  Azərbaycan  xal-

qı  məhz  belə  bir  addım 

atdı və müstəqillik uğrunda 

şəhidlərini  verdi”.  S.Əliyev  

tarixə ekskurs edərək həmin 

dövrdə  sovet  mediasının 

20  yanvarla  bağlı  yalnış 

məlumatlar  yaydığını,  əsil 

həqiqətin  isə  gizlədildiyini, 

çox az sayda itkilərin oldu-

ğu haqda məlumatlar verdi-

yini  dedi.  O,  bildirdi  ki,  bu 

hadisələrindən dərhal sonra 

xalqımızın dahi oğlu, ümum-

milli  lider  Heydər  Əliyev 

həyatını  təhlükə  qarşısında 

qoyaraq  öz ailəsi ilə birlikdə 

Azərbaycanın    Moskvada-

kı  nümayəndəliyinə  gəldi 

və  heç  nədən  çəkinmədən  

kəskin 

bəyanatla çıxış 

edərək    əsl  günahkarların 

cəzalandırılmasını tələb etdi. 

Həmin mətbuat konfransın-

dan sonra  dünyanın nüfuz-

lu xəbər agentlikləri bu faciə 

haqqında verdiyi düzgün və 

qərəzsiz informasiyalar bü-

tün dünyaya çatdırıldı.  

Sonra  ATU-nun  travma-

tologiya  və  ortopediya  ka-

fedrasının müdiri, professor 

Əhməd  Əhmədzadə  çıxış 

edərək  qanlı  Yanvar  olay-

larının  şahidi  kimi  həmin 

gecəni  xatırladı:  “Yanvarın 

10-dan  etibarən  şəhərdə 

böyük  təxribatlar  gedir-

di.  Bizi  çağırıb  dedilər 

ki,  şəhərdə  böyük  qırğın 

gözlənilir,  bütün  xəstələri 

evə  yazın,  xəstəxananı  bo-

şaldın.  Haradansa  təzə 

yataq 


dəstləri 

gətirib 


xəstəxanaya  düzdülər.  Elə 

bil hamı nəsə gözləyirdi. Və 

belə də oldu. 19-u gecə heç 

bir xəbərdarlıq olmadan Ba-

kının  hər  tərəfindən  şəhərə 

qoşunlar  yeridildi.  İnsanla-

rı  qıra-qıra  şəhərə  girdilər. 

Xəstəxana  yaralılarla  dolub 

daşırdı,  hətta  dəhlizlər  də 

xəstələrlə doluydu”.

    Əhməd  Əhmədzadə  çı-

xışında  vurğuladı  ki,  həmin 

gecə  daha  bir  təxribat  da 

yaşanıb  –  bütün  şəhərdə 

işıqları  söndürüblər:  “Biz 

xəstələrə  yardım  edə  bil-

mirdik.  Belə  olanda  bizim 

yataqxanada  qalan  gənc 

tələbələr  qəzet  yandırıb  bi-

zim  üçün  işıq  salırdılar  ki, 

xəstələrə  yardım  edə  bilək 

və  xəstələr  qanaxmadan 

ölməsin.  Səhər  tezdən  gör-

dük ki, silahlı hərbçilər bü-

tün  xəstəxananın  ətrafını 

əhatəyə  alıb  və  onlara  3-4 

metr  yaxınlaşanların  hamı-

sını  öldürürdülər.  Orada  39 

meyidi  elə  mən  özüm  say-

dım. Səhər valideynlər gəlib 

öz  uşaqlarının  meyidini  ta-

panda,  onların  yaşadıqla-

rını  demək  mümkün  deyil”. 

Ə.Əhmədzadə  qazandığımız 

müstəqilliyimizə görə məhz 

həmin  şəhidlərə  borclu  ol-

duğumuzu qeyd etdi.

Daha  sonra  ATU-nun  I 

cərrahi  xəstəliklər  kafed-

rasının  dosenti  Eldar  Əliyev 

də  20  yanvar  hadisələrinin 

canlı  şahidi  kimi  həmin 

gecə  yaşanan  dəhşətlərdən 

söz  açdı.  O,  20  Yanvarın 

azərbaycanlılar  üçün  həm 

xilas,  həm  də  eyni  zaman-

da  matəm  günü  olduğunu 

bildirib:  “Yaddaşlarımızdan 

heç  vaxt  silinməyəcək  bu 

gecədə  verdiyimiz  şəhidlər 

Azərbaycan 

tarixində 

növbəti 

qəhrəmanlıq 

səhifəsini  yazmış  oldular. 

Şəhidlərimiz 

azadlığımı-

zın,  müstəqilliyimizin,  mil-

li  iradəmizin  simvolu  kimi 

bundan sonrakı nəsillərə də 

bir qürur mənbəyi olacaq”.

    20  Yanvar  faciəsi  zama-

nı sağlamlığını itirən  II qrup 

əlilin  oğlu,  hazırda    ATU-

nun  müalicə  profilaktika 

fakültəsinin  II  kurs  tələbəsi 

Nicat  Rzayev  isə  çıxışında  

atasının hadisələrdə əlili ol-

duğunu və  onunla daim fəxr 

etdiyini,    dövlət  tərəfindən 

şəhid  və  əlil  ailələrinə 

göstərilən  diqqət  və  qayğı-

dan bəhs etdi.  

Toplantını 

yekunlaşdı-

ran 


professor 

S.Əliyev 

Azərbaycanın  hər  bir  övla-

dının  bu  hadisə  haqqında 

saatlarla  danışa  biləcəyini 

qeyd  edərək  bir  daha  xa-

tırlatdı ki, həmin gün xalqı-

mız öz qəhrəman övladları-

nı itirsə də qazandığı azad, 

müstəqil Azərbaycan dövləti 

oldu.  O,  bu  qanlı  gecədə 

qətlə  yetirilən  günahsız  in-

sanların xatirəsini qədirbilən 

xalqımızın  daim  əziz  tut-

duğunu,  eyni  zamanda  öz 

ölkəsinin və millətinin azad-

lığı  yolunda  şəhid  olanlarla 

qürur duyduğunu söylədi.

                                                                                                                                      

* * *


Hər il 20 Yanvar 

hadisələrinin 26-cı ildö-

nümünü ərəfəsində on 

minlərlə insan Şəhidlər 

Xiyabanını ziyarət edir.

  Azərbaycan Tibb Uni-

versitetinin rəhbərliyi, 

professor-müəllim 

heyətinin üzvləri Şəhidlər 

xiyabanını ziyarət edərək 

həmin gecədə həlak olan 

şəhidlərimizin məzarları 

üstünə gül dəstələri 

düzüblər.Allah rəhmət eləsin!

MƏNSUR   

Tibb Universitetinin ictimaiyyəti  

“20 yanvar” şəhidlərini yad etdi

http://www.amu.edu.az

30 yanvar 2016-cı il

4

Hər il olduğu kimi, Milli Onkologiya 

Mərkəzi tərəfindən 

4 fevral - Dünya 

Xərçənglə Mübarizə 

Günü ilə bağlı çox-

saylı maarifləndirmə 

tədbirləri həyata keçi-

rilir.


Mərkəzdən  AZƏRTAC-a  bildiriblər 

ki,  fevralın  4-dək  Bakıda  və  ölkənin 

digər  yerlərində  xərçəng  xəstəlikləri, 

onların  profilaktikası,  diaqnostika-

sı  və  müalicəsi  sahəsində  əhalinin 

məlumatlılığının artırılması məqsədi ilə 

bir  çox  tədbirlərin  keçirilməsi  nəzərdə 

tutulub.


Həmin  müddət  ərzində  müxtəlif 

ticarət  və  əyləncə  mərkəzlərində,  tib-

bi  müəssisələrində  Azərbaycanda  ge-

niş  yayılmış  xərçəng  xəstəliklərinə 

dair  vətəndaşlara  faydalı  məlumatlar 

veriləcək, bukletlər paylanacaqdır. Bakı-

nın iri ticarət mərkəzlərində isə təcrübəli 

onkoloqlar  tərəfindən  vətəndaşların 

onkoloji xəstəliklərə dair bütün sualları 

cavablandırılacaq,  sağlamlıqlarını  qo-

rumaq  üçün  müvafiq  faydalı  tövsiyələr 

veriləcəkdir.

Qeyd  edək  ki,  Dünya  Xərçənglə 

Mübarizə  Günü  2005-ci  ildə  Xərçəng 

Əleyhinə  Beynəlxalq  İttifaq  tərəfindən 

təsis  edilib.  Əsas  məqsəd  dünya 

ölkələrinin diqqətini bu qlobal problemə 

yönəltmək, onun nə dərəcədə təhlükəli 

olduğunu və mübarizənin yalnız birlikdə 

aparıldıqda  effektiv  olmasını  bir  daha 

dünya ictimaiyyətinə xatırlatmaqdır.


Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2016
tebib qezeti 2016 -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib qezeti 2016 -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib qezeti 2016 -> Azərbaycan-Türkiyə II bariatrik və metabolik cərrahiyyə günü
tebib qezeti 2016 -> Qış semestr imtahan larına start verilib 20 yanvar faciƏSİ tariXİMİZİn qürur səHİFƏSİDİR
tebib qezeti 2016 -> BÖYÜk elmi Şurada 2 Bakıda ikinci Azərbaycan- alman-türk tibb konqresi keçirilib
tebib qezeti 2016 -> Dərs deyən müəllimlərin şəbəkəsi yaradılır
tebib qezeti 2016 -> Əsrin tanınmış neyrocərrah alimi Bakıda Türkiyənin Hacettepe Universiteti Xəstəxanasının
tebib qezeti 2016 -> “İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi prioritet vəzifəmizdir” mövzusunda seminar

Yüklə 8,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə