Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim DalıYüklə 3,06 Mb.
səhifə1/19
tarix02.07.2017
ölçüsü3,06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 1

1.BÖLÜM


TEZ ÖZETLERİ

  1. Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

  2. Fizik Anabilim Dalı

  3. Biyoloji Anabilim Dalı

  4. Matematik Anabilim Dalı

  5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  6. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

  7. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  8. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

  9. Kimya Anabilim Dalı

  10. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

  11. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

  12. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

  13. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

  14. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  15. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı

  16. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı  17. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  18. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

  19. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

  20. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

  21. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

  22. Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı

  23. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı  24. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

  25. Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

  26. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

  27. Enformatik.........................................................................................................................................

DOKTORA


ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

  

AKKAYA ORALHAN İnci


Danışman : Doç. Dr. Yüksel KARATAŞ

Anabilim Dalı : Astronomi ve Uzay Bilimleri

Programı (Varsa) : Astronomi ve Uzay Bilimleri

Mezuniyet Yılı : 2012

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Yüksel KARATAŞ

Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜK

Prof Dr. Günay TAŞ

Prof Dr. Serap AKDoç. Dr. Selçuk BİLİR

Açık Yıldız Kümelerinin Fotometrik İncelenmesi
Bu doktora tez çalışmasında, 20 açık yıldız kümesi Meksika San Pedro Martir (SPM) Ulusal Astronomi Gözlemevi’nde 84 cm teleskop ile gözlenmiş CCD UBVRI fotometrisi ile analiz edilmiş ve temel gözlemsel parametreleri: renk artığı E(B-V), fotometrik metal ve ağır element bolluğu ([Fe/H], Z), uzaklık modülü (V-Mv), uzaklık d(kpc) ve yaş A (Gyıl) tayin edilmiştir. Bu 20 küme aynı teleskop ile gözlendiğinden ve uniform olarak analiz edildiğinden homojen bir veri seti oluşturması bakımından bir avantaja sahiptir.
Literatür ile karşılaştırıldığında, bu kümelerin uzaklık modülü, uzaklık ve yaşlarındaki farklılıklar, farklı element bolluklarına ve yıldız iç fiziğine karşılık gelen eşyaş çizgilerinin ve farklı fotometri sistemlerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Farklı yıldızlararası renk artığı değerlerinin kullanılmasının yanısıra indirgeme ve küme üyeliği tekniklerinin farklılıkları da bu türden sistematik hatalardan sorumludur.
[Fe/H]-RGC (kpc) ilişkisinde, 20 küme için RGC=9 kpc’de bir süreksizlik değeri görülmüştür. RGC ≤ 9 kpc’de, -0.11±0.03 dex/kpc’lik negatif metal bolluğu gradiyenti ve RGC > 9 kpc’de, +0.03±0.04 dex/kpc’lik düz bir metal bolluğu gradiyenti elde edilmiştir. Bu değerler, Magrini ve diğ. (2009) tarafından verilen RGC < 8 kpc’de -0.14 dex/kpc ve RGC > 12 kpc’de +0.0053 dex/kpc değerleri ile uyumludur. R=8.5 kpc değeri dikkate alınırsa bu süreksizlik RGC=10.5 kpc’de oluşmakta fakat metal bolluğu gradiyentinin büyüklüğünü çok fazla etkilememektedir. Bununla birlikte seçim etkileri, küme örneğinin az oluşu ve fotometrik bolluklardaki belirsizlikler sonuçlar üzerinde olası yanlılıklara neden olmaktadır.
Bu süreksizlik, Lepine ve diğ.’nin (2011) Galaksinin dönmesiyle oluşan halka şeklindeki bir boşluğun Galaksinin o bölgesindeki gaz akışı ve yıldız oluşumunu engellediğini öne sürmesiyle açıklanmıştır. Bu gaz boşluğu RGC ≤ 9 kpc ve RGC > 9 kpc arasında kalan bölgelerde yıldızlararası madde geçişini engelleyen bir bariyer oluşturmuştur. Galaktik disk tarihi boyunca, bu iki bölgede yıldız metal bolluğunun evrimi bağımsız olarak devam etmiştir.
[Fe/H]’de ~ 0.30 dex oranındaki saçılmaya rağmen 20 kümenin yaşları ile metal bolluğu arasında bir ilişki görülememiştir. Bu durum Galaktik diskte homojen olmayan kimyasal zenginleşme (Haywood, 2008), kümelerin yörüngesel difüzyonu, radyal göç veya radyal karışım (Schönrich ve Binney, 2009) süreçlerinden ileri gelmektedir. Bu kümeler farklı Galaktik yarıçap (RGC) veya farklı yıldız oluşum bölgelerinden meydana gelmişlerdir (Lepine ve diğ., 2011).
Spiral kollarla birlikte çizdirilen (X, Y) düzleminde görüldüğü gibi bu 20 küme içerisinde genç, metalce zengin kümeler III. çeyrekte bulunmaktadır. Bu açık kümeler, geçmişteki birleşme olaylarının (Carraro ve diğ., 2010; Yong ve diğ., 2005) veya Galaktik disk burulmalarının (Momany ve diğ., 2006) imzası olduğuna inanılan Canis Major (Martin ve diğ., 2004), Monoceros halkası (Newberg ve diğ., 2002) gibi aşırı yıldız fazlalığı ile ilişkili olabilirler.
Bu doktora tezinde, Tablo 4.13-4.14’de renk-kadir ve iki-renk diyagramlarında sınıflandırılan olası KY/KD ve MM adayları bu kümelerdeki üyeliklerinin onaylanması için, radyal-hız veya öz-hareket gözlemleri için önerilmiştir.
Photometric Investigation of Open Clusters

In this doctoral thesis, 20 open clusters observed with the 84 cm telescope at the San Pedro Martir National Observatory (SPM) have been analysed with CCD UBVRI photometry, and fundamental observational parameters: interstellar reddenings E(B-V), photometric metallicities and heavy element abundances ([Fe/H], Z), distance modulus (V-MV), distance d (kpc) and age A (Gyr) have been inferred. These 20 clusters have the advantage to create a homogeneous data set in terms of observed with the same telescope and analyzed uniformly.


As compared to the literature, differences in distance moduli, distance and age of these clusters come from the usage of distinct isochrones which correspond to differing element abundances, internal stellar physics, and photometric systems. Using different interstellar reddenings as well as varying reduction and cluster-membership techniques are also responsible for these kinds of systematic errors.
A discontinuity is seen at RGC = 9 kpc in the relation of [Fe/H]-RGC for 20 clusters. A negative radial abundance gradient of -0.11±0.03 dex/kpc for RGC ≤ 9 kpc and a flat gradient of +0.03±0.04 dex/kpc for RGC > 9 kpc have been obtained. These values are in reasonable concordance with the -0.14 dex/kpc for RGC < 8 kpc and +0.0053 dex/kpc for RGC >12 kpc given by Magrini et al. (2009). If R =8.5 kpc value is taken into account, this discontinuity occurs at RGC =10.5 kpc but the magnitudes of the abundance gradients are not effected significantly. However, selection effects, small-number statistics and uncertainties in the photometric abundances may lead to possible biases in these results.
This discontinuity has been explained by Lepine et al. (2011), who propose that star formation and gas flow are hindered in the Galaxy over a region of gas avoidance caused by a ring-shaped gap produced by Galactic corotation. This gas void forms a barrier that prevents the transfer of interstellar material between the regions of RGC ≤ 9 kpc and RGC > 9 kpc. The evolution of the stellar metallicity continued independently in these two regions during the history of the Galactic disk.
There is not any correlation between the cluster ages and metal abundances for these 20 clusters despite an almost 0.30 dex range in [Fe/H]. This is caused by inhomogeneous chemical enhancements in the Galactic disk (Haywood, 2008), orbital diffusion, radial migration and radial mixing of open clusters (Schönrich and Binney, 2009). These clusters have thusly originated from differing Galactic radii or various star forming regions (Lepine et al., 2011).
Young, metal-rich clusters in these 20 open clusters are existed in the III. Galactic quadrant as seen in (X, Y) plane drawn with spiral-arms. These open clusters may be associated with stellar overdensities, such as that in Canis Major (Martin et al., 2004), or the Monoceros Ring (Newberg et al., 2002), which are believed to be signatures of past accretion events (Carraro et. al. 2010, Yong et al., 2005) or Galactic warps (Momany et al. 2006).
In this doctoral thesis, some probable RG/RC and BS star candidates which have been classified from the colour-magnitude and colour-colour diagrams of the clusters in Tables 4.13-4.14 are proposed for radial-velocity or proper-motion observations for their confirmation as members of these clusters.Yüklə 3,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə