Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibindəYüklə 46,51 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.04.2017
ölçüsü46,51 Kb.
#13410

 

T

ƏRKİBİ: Təsiredici maddələr:1 tabletin tərkibində 

5 mq ramipril 

25 mq hidroxlor

tiazid vardır Köm

əkçi maddələr: 

natrium-hidrokarbonat 

laktoza monohidrat 

natrium kroskarmelloza  

jelatinl

əşdirilmiş nişasta 

natrium stearil fumarat 

F

ARMAKOTERAPEVTİK  QRUPU:  

Angiotenzinçevirici fermentin (AÇF) ingibitoru. F

ARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Ramikomp Generikon iki aktiv maddənin ramipril və 

hidroxlortiazid

in kombinasiyasından ibarətdir. 

-orqanizmd

ə qan təzyiqini yüksəldən maddələrin istehsalını azaldır;  

-

qan damarlarını genişləndirir;  -ür

əyin qanı bədənə qovmasına kömək edir.  

Hidroxlortiazid tiazid sidikqovucu d

ərman vasitələri qrupuna daxildir. O, sidik ifrazını artırmaqla qan 

t

əzyiqini aşağı salır.  İSTİFADƏSİNƏ  GÖSTƏRİŞLƏR:  Ramikomp Generikon  yüksək qan təzyiqinin  müalicəsi üçün istifadə 

olunur. H

ər iki təsiredici maddə bir-birinin hipotenziv təsirini tamamlayır və yalnız bir təsiredici maddə ilə 

arzuolunan n

əticə alınmadığı hallarda istifadə edilir.  

ƏKS  GÖSTƏRİŞLƏR:  

-

əgər ramiprilə, hidroxlortiazidə və ya Ramikomp Generikon-un köməkçi maddələrindən hər hansı birinə qarşı 

yüks

ək həssaslığınız (allergiyanız) varsa (6-cı bölməyə bax). -

əgər Ramikomp Generikon-a oxşar dərmanlara (digər AÇF inhibitorlarına, yaxud sulfonamid törəmələrinə) 

qarşı yüksək həssaslığınız varsa. 

-Hiperh


əssaslığıın əlamətləri dəri səpgisi, udqunma və nəfəsalma problemləri, dodaqların, üzün, boğazın, 

yaxud dilin şişməsidir.   

-

əgər nə vaxtsa angionevrotik ödem adlanan kəskin allergik reaksiyanız olmuşdursa. Əlamətləri: qaşınma, övrə, əl, ayaq və boyunda qırmızı ləkələr, boğaz və dilin şişməsi, göz və dodaq ətrafında 

şişkinlik, əhəmiyyətli nəfəsalma və udqunma problemləridir. 

-

əgər Siz dializ edilir, yaxud müəyyən dializ membranları vasitəsilə başqa növ qan təmizlənməsi prosesindən keçirsinizs

ə. Ramikomp Generikon bu zaman istifadə olunan müvafiq vasitədən asılı olaraq Sizin üçün 

münasib olmaya bil

ər.  


-k

əskin qaraciyər pozğunluğundan əziyyət çəkirsinizsə.  

-

əgər qanın normadan fərqli elektrolit göstəricilərinə (kalsium, kalium, natrium) maliksinizsə. -

əgər böyrəklərə qan ötürülməsini məhdudlaşdıran böyrək pozğunluğundan (iki tərəfli böyrək arteriyasının 

stenozu, yaxud yalnız bir funksional aktiv böyrəklə böyrək arteriyasının stenozu) əziyyət çəkirsinizsə.  

-hamil


əliyin son 3 ayı ərzində (“Hamiləlik və Laktasiya” bölməsinə bax).  

-

əgər uşağınızı ana südü ilə qidalandırırsınızsa (“Hamiləlik və Laktasiya” bölməsinə bax).  E

HTİYAT  TƏDBİRLƏRİ:  

D

ərman vasitəsini qəbul etməzdən əvvəl müəyyənləşdirin: -ür

ək, qaraciyər, yaxud böyrək pozğunluğunun olub-olmadığını; 

-orqanizminizin böyük miqdarda duz, yaxud maye itirib-itirm

ədiyini (qusma, ishal, qeyri-adi dərəcədə güclü 

t

ərləmə, az duzlu pəhriz, sidikqovucuların uzunmüddətli qəbulu, yaxud dializ prosesi ilə əlaqədar);   -

allergiyanın, misal üçün arı balına qarşı, olub-olmadığını (hipersensitizasiya); 

-c

ərrahi əməliyyat ilə bağlı, yaxud diş həkimində anastetik istifadə edib-etməyəcəyinizi. Ola bilər ki, Siz Ramikomp Generikon il

ə müalicəni bir gün əvvəl dayandırmalısınız. Məsləhət üçün həkimə müraciət edin; 

-q

anınızda kaliumun yüksək səviyyədə olub-olmadığını (qan göstəricilərinin nəticələrinə əsasən); -

kollagenozla (sklerodermiya, sistem qırmızı qurdeşənəyi) xəstə olub-olmadığınızı; 

-hamil

ə olub-olmadığınızı. Əgər hamilə olduğunuza dair şübhəniz varsa, yaxud hamilə olmağı planlaşdırırsızsa, Ramikomp Generikon hamiləliyin ilk 3 ayında tövsiyə olunmur və hamiləlik dövründə qəbul 

olunarsa döl

ə zərərli təsir göstərə bilər (“Hamiləlik və Laktasiya” bölməsinə bax).   


Uşaqlar və yeniyetmələr: Ramikomp Generikonun istifadəsi uşaqlar və 18 yaşa qədər yeniyetmələr üçün 

tövsiy


ə olunmur. Belə ki, bu yaş qrupunda istifadə haqqında kifayət qədər məlumat yoxdur.  

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ:  

H

ər hansı dərman vasitəsini istifadə etməzdən əvvəl həkimə müraciət edin. Hamil

əlik: Əgər hamilə olduğunuzdan  şübhələnirsinizsə, yaxud olmağı planlaşdırırsınızsa bu barədə 

h

əkiminizə məlumat verin. Hamiləliyin ilk 12 həftəsində Ramikomp Generikon-u qəbul etməyiniz məsləhət deyil. Əgər hamiləsinizsə mütləq bunu həkimə bildirin. Belə ki, dərman dölə zərərli təsir göstərə bilər. 

Planlaşdırılan hamiləlikdən öncə başqa münasib müalicə növünə keçilməlidir.  Laktasiya: Ana südü il

ə qidalandırma zamanı Ramikomp Generikon-u qəbul etmək olmaz. N

ƏQLİYYAT  VASİTƏLƏRİNİ  VƏ  POTENSİAL  TƏHLÜKƏLİ  MEXANİZMLƏRİ    İDARƏETMƏ 

QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ: Bu dərman sizin ayıqlığınıza və avtomobil sürmək qabiliyyətinizə təsir göstərə 

bil


ər.Ramikomp Generikon-u qəbul etdiyiniz zaman başgicəllənmə ola bilər. Bu hal Ramikomp Generikon ilə 

müalic


ənin başlanğıcında və doza artırıldığı vaxtlarda baş verə bilər. Belə halda, sizə avtomobil sürmək və 

potensial t

əhlükəli mexanizmləri idarə etmək qadağandır.   

İSTİFADƏ  QAYDASI  VƏ  DOZASI: Preparatı həkim təyinatına əsasən qəbul edin. Əmin olmadıqda 

h

əkimə və ya əczaçıya müraciət edin. ADƏTI DOZA (HƏKIM TƏRƏFINDƏN BAŞQA DOZA DA TƏYIN OLUNA BILƏR): 

Yüks

ək qan təzyiqinin müalicəsi 

-Günd


əlik maksimal doza 10 mq ramipril və 25 mq hidroxlortiaziddir. 

-

Əgər artıq sidikqovucu  qəbul edirsinizsə, ehtimal olunur ki, həkim, Siz Ramikomp Generikon ilə müalicəni başlamazdan əvvəl sidikqovucuların dozasını aşağı salacaq, yaxud onların qəbulunu tamamilə dayandıracaq.  

Yaşlı xəstələr (> 65 yaş) 

-H

əkim müalicəni ilkin aşağı doza ilə başlayıb tədricən artıracaq. DOZA  HƏDDİNİN  AŞILMASI: Dərhal preparatın qəbulunu dayandırın və həkimə müraciət edin 

ƏLAVƏ  TƏSİRLƏRİ: Bütün dərmanlar kimi, Ramikomp Generikon da əlavə təsirlər göstərə bilər, lakin bu 

t

əsirlər heç də hamıda müşahidə olunmur. Aşağıdakı kəskin əlavə təsirlərdən biri ilə üzləşsəniz, Ramikomp Generikon-un qəbulunu dərhal dayandırın və 

h

əkimə müraciət edin. Belə ki, bu zaman təcili tibbi yardıma ehtiyacınız ola bilər: -

üzün, dodaqların, yaxud boğazın udqunmağa və tənəffüsə mane olacaq dərəcədə şişməsi, qaşınma və dəri 

s

əpgiləri. Bunlar Ramikomp Generikon-a qarşı kəskin hiperhəssaslığın əlamətləri ola bilər.  -K

əskin dəri reaksiyaları, bu qəbildən olan dəri səpgiləri, ağızda yara (xora), mövcud dəri xəstəliyinin 

ağırlaşması, qızartı, köpüşcüklərin əmələ gəlməsi, dəri qaşınması (Stivens-Conson sidromundakı kimi toksik 

epidermal nekroliz, multiformalı eritema). AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ BAŞ VERƏRSƏ DƏRHAL HƏKİMƏ BİLDİRİN: 

-artan ür

əkdöyünmə, qeyri-müntəzəm, ifrat dərəcədə güclü ürək döyüntüləri (palpitasiya), sinədə sıxılma hissi 

v

ə ağrı, yaxud miokard infarktı kimi kəskin hallar;  -t

ənəffüs çatışmazlığı, 2-3 günlük öskürək, qızdırma, və iştahasızlıq kimi ağ ciyər xəstəliyi və pnevmoniya 

əlamətləri; 

-tez-


tez baş verən hematomalar, uzun müddət davam edən qanamalar, müxtəlif qanama əlamətləri (misal üçün 

diş ətinin qanaması), dəridə bənövşəyi-qırmızı ləkələr və nöqtələr, infeksiyalara artan həssaslıq, boğaz ağrısı 

v

ə qızdırma, yorğunluq, başgicəllənmə, solğun dəri kimi qanyaranma sistemi pozğunluqlarının əlamətləri; -kür

əyə irradiasiya edən kəskin qarın ağrısı kimi pankreatit əlamətləri.  

-

qızdırma, titrəmə, yorğunluq, iştahasızlıq, qarında ağrı, süstlük, dərinin, yaxud gözlərin sarıya çalan rəngə boyanması (sarılıq kimi),  hepatit (qaraciyərin iltihabı), yaxud qaraciyər zədələnməsi əlamətləri. 

DİGƏR MÜMKÜN ƏLAVƏ TƏSİRLƏR: 

Ümumilikd

ə (100 xəstədən 1-10-da) 

-

baş ağrısı, taqətsizlik və yorğunluq hissi; -

başgicəllənmə. Adətən Ramikomp Generikon-la müalicənin başlanğıcında və daha böyük dozalara keçərkən 

baş verə bilər; 

-quru öskür

ək, yaxud bronxit; 

-

qanda şəkərin səviyyəsinin yüksəlməsi; Əgər, şəkəriniz varsa, dərman vasitəsinin qəbulu şəkərinizi artıra bilər; 

-

qanda sidik turşusu və lipidlərin artması; -

ağrılı, qızarmış və şişkin oynaqlar. B

əzən (1000 xəstədən 1-10-da) 

-d

əri səpgiləri; -h

ərarət nəticəsində qızarma, taqətsizlik, hipotenziya, xüsusilə də qəflətən uzanmış və ya  oturaq vəziyyətdən 

ayaqüstü v

əziyyətə keçdikdə; 

-müvazin

ətin pozulması (başgicəllənmə); 

-

qaşınma və qeyri-adi dəri hissiyyatları, misal üçün, hissiyyatsızlıq, dalama, sancma, yanma və iynələmə hissi (paresteziya); 

-dadbilm


ənin itməsi və ya dəyişməsi; 

-

yuxu pozğunluqları; -depressiya, qorxu, 

əsəbilik, yaxud ətalətsizlik hissi; 

-

burunun tutulması, sinusit, hava çatışmazlığı; -

diş ətinin iltihabı (qinqivit), ağızın ödemi; 

-gözl

ərdə qızartı, şişkinlik, göz yaşı axması; -qulaqlarda cingilti; 

-torlu görm

ə; 

-

saçın tökülməsi; -sin

ədə ağrı; 

-

əzələ ağrısı; -q

əbizlik, mədə və bağırsaqlarda ağrı; 

-h

əzm pozğunluğu, yaxud ürəkbulanma; -gün 

ərzində artan sidik ifrazı (diurez); 

-çoxlu t

ərləmə, yaxud susuzluq hissi; 

-

iştahanın azalması, yaxud itməsi (anoreksiya), aclıq hissinin itməsi-artan, yaxud qeyri-münt

əzəm ürək döyüntüsü; 

-

şişkin qollar və ayaqlar – bədəndə su yığılmasının mümkün əlamətləri; -

qızdırma; 

-

kişilərdə cinsi funksiyanın pozulması (erektil disfunksiya); -qan analizind

ə qırmızı qan hüceyrələri, ağ qan hüceyrələri, yaxud trombositlərin miqdarının çox az olması, 

hemoqlobin s

əviyyəsinin aşağı düşməsi; 

-qaraciy

ər, mədəaltı vəz, yaxud böyrəklərin funksiyalarının pozğunluğunu əks etdirən qan göstəriciləri; 

-qanda kalium s

əviyyəsinin aşağı olması. Çox nadir (10 000 x

əstənin 1-dən azında) 

-qusma, ishal, yaxud m

ədə qıcqırması; 

-

qırmızı, şişkin dil, ağızda quruluq; -qanda kalium s

əviyyəsinin yüksəlməsi. D

İGƏR MÜMKÜN ƏLAVƏ TƏSİRLƏR: 

-

fikir dağınıqlığı, narahatlıq, yaxud çaşqınlıq hissi; -

əl və ayaq barmaqlarının soyuqdan rənginin dəyişməsi və istidən iynələmə hissi, yaxud ağrıması (Reyno 

sindromu); 

-

kişilərdə mastopatiya; -

qanın laxtalanması; 

-

eşitmənin pozulması; -gö

z yaşı suyunun azalması; 

-

"sarımtıl görmə", görmə sahəsindəki əşyaların sarımtıl çalar alması; -

maye çatışmazılığı (dehidratasiya); 

-

yanaqlarda şişkinlik, ağrı və qızartı (ağızsuyu vəzlərinin iltihabı); -

bağırsaqlarda köp əlamətləri qarın ağrısı, qusma və ishal olan angionevrotik bağırsaq ödemi; 

-

gün işığına qarşı artan həssaslıq; -d

ərinin kəskin soyulması, yaxud aşınması, qaşınma, düyünlü səpgilər, yaxud digər dəri reaksiyaları, misal 

üçün, d

əridə, alın nahiyəsində qırmızı səpgilər; -hematoma; 

-d

əridə ləkələr və ətraflarların soyuması; -

dırnaq zədələnmələri (misal üçün, əl və ayaq dırnaqlarının kövrəkləşməsi və aşınması); 

-çeyn

əmə əzələlərinin gərginləşməsi, çənəni tərpədə bilməmək (tetaniya); -

əzələ zəifliyi və qıcolmalar; 

-

qadınlarda və kişilərdə zəifləyən libido; -sidikd

ə qan – böyrək pozğunluğunun mümkün əlaməti (nefrit); 

-sidikd

ə şəkər (bu adi hal deyil); -b

əzi tip ağ qan hüceyrələrinin sayının artması (eozinofiliya); 

-qan hüceyr

ələrinin sayının çox az olması (pansitopeniya); 

-

qanın natrium, kalsium, maqnezium və xlor kimi elektrolit göstəricilərinin dəyişməsi; -gecik

ən və qüsurlu reaksiyalar; 

-qoxubilm

ənin dəyişməsi; 

-t

ənəffüs pozğunluqları, yaxud bronxial astmanın ağırlaşması. BURAXILIŞ  FORMASI: 30 tablet  içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır. 

SAXLANMA  ŞƏRAİTİ: 25°C-dən aşağı temperaturda,işıqdan qorumaq üçün orijinal qablaşdırmasında və 

uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. APTEKDƏN  BURAXILMA  ŞƏRTİ: Resept əsasında buraxılır. 

İSTEHSALÇI: Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., A-8054 Graz

 

  

 

 

 

  

 

  

Yüklə 46,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə