Təsdiq edirəm: Tədris işləri üzrə direktor müaviniYüklə 233,27 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.01.2017
ölçüsü233,27 Kb.
#6186

                                                                         

 

                                                                          

               Təsdiq  edirəm:                                                                    

Tədris işləri üzrə direktor müavini:   

________    _________________ 

               "___" aprel 2016-cı il 

 

Lənkəran  Dövlət  Humanitar  Kollecin  2015/2016-cı  tədris  ilində  “Texnologiya   müəllimliyi”  ixtisası  üçün  nəzərdə  tutulmuş İxtisas (“Qida  

məhsullarının  və  tikiş  məmulatlarının  hazırlanması texnologiyası” )  fənləri  

üzrə  Buraxılış  Yekun  Dövlət  imtahanının 

 

                                           S U A L L A R I 1.

 

Qida  məhsullarının  hazırlanması  texnologiyası  və  predmeti. 2.

 

Meyvə, tərəvəz  və  göbələklərin  ilk  emalı. 3.

 

Tərəvəz  və  göbələklərin  doğranma  üsulları. 4.

 

Balıq  və  qeyri – balıq  məhsullarının  ilk  emalı  texnologiyası. 5.

 

Suda  və  xəmir  içərisində  bişirilən  balıq  yeməklərinin  texnologiyası. 6.

 

Balıq  yeməkləri.  Kotlet  kütləsi. 7.

 

Ətin  ilk  emalı. 8.

 

Mal  və  qoyun  ətindən  yarımfabrikatların  hazırlanması  və  saxlanılması. 9.

 

Ev  və  ov  quşlarının  ilk  emalı. 10. Ev  və  ov  quşlarından  yarımfabrikatların  hazırlanması   

      texnologiyası.  11.

 

 Ev  və  ov  quşlarından  kiyev  sayağı  kotlet  və  döymə  kotletin 

hazırlanması  texnologiyası. 12.

 

Məhsulların  isti  emalı  üsulları  və  isti  emalın  əhəmiyyəti. 13.

 

 Ət  və  ərzaq  məhsullarını  maye  içində  bişirmək. 14.

 

 Ət  və  ərzaq  məhsullarını  maye  əlavə  etmədən  bişirmək. 15.

 

 Qovurma. Qovurma  növləri. 16.

 

 Duru  yeməklərin  hazırlanması  texnologiyası. (Bulyonlar) 17.

 

 Aşqaralı  şorbaların  hazırlanması. 18.

 

 Sousların  hazırlanması  texnologiyası. 19.

 

 Sous  növləri.  Ağ  sous, tomat  sousu. 20.

 

 Suda  bişirilmiş  tərəvəz  xörəklərinin  hazırlanması  texnologiyası. 21.

 

 Yarma, paxla  və  makaron  məmulatlarından  xörəklərin  hazırlanması  

texnologiyası. 

22.

 

 Balıq  və  balıq  məhsullarından  hazırlanan  isti  yeməklər. 23.

 

 Suda  bişirilmiş  balıq, buxar  balıq, kütüm  ləvəngi. 24.

 

 Balıq  kotleti, balıq  dolması, qızardılmış  qızıl  balıq. 25.

 

 Yumurta  və  yumurta  məhsullarının  hazırlanması  texnologiyası. 26.

 

 İlıq  yumurta, yarımbərk  bişmiş  və  bərk  bişmiş  yumurta. 27.

 

 Qidalanmada  isti  ət  xörəklərinin  əhəmiyyəti  və  rolu. 28.

 

 Qızardılmış  ət  xörəklərinin  hazırlanması  texnologiyası. 29.

 

 Kotlet  yeməklərinin  hazırlanması  texnologiyası. 30.

 

 Milli  xörəklərin  hazırlanması  texnologiyası  və  süfrəyə  verilməsi. 31.

 

 Pitinin  hazırlanması  texnologiyası  və  süfrəyə  verilməsi. 32.

 

 Küftə  bozbaşın  hazırlanması  və  süfrəyə  verilməsi. 33.

 

 Gürzə  xörəyinin  hazırlanması  və  süfrəyə  verilməsi. 34.

 

 Buterbrodlar, onların  növləri, açıq  və  qapalı  buterbrodlar. 35.

 

 Kababların  hazırlanması  texnologiyası (lülə  kabab, tikə  kabab, basdırma 

kabab. 

36.

 

 Dolmaların  hazırlanma  texnologiyası  və  süfrəyə  verilməsi. 37.

 

 Şirin  kələm  və  yarpaq  dolmasının  hazırlanma  texnologiyası. 38.

 

 Badımcan, bibər  və  pomidor  dolmasının  hazırlanma  texnologiyası. 39.

 

 Suda  bişirilmiş  ev  və  ov  quşlarının  hazırlanma  texnologiyası  və  

süfrəyə  verilməsi. 

40.

 

 Toyuq  yaxud  cücə  qovurması. 41.

 

 Ev  və  ov  quşlarından  kotlet  yeməyinin  və  nazirsayağı  kotletin  

hazırlanması  texnologiyası. 

42.

 

 Öz  buğunda  bişirilmiş  ev  və  ov  quşlarının  hazırlanması  texnologiyası. 43.

 

 Toyuğun  yeyinti  tullantılarından  raqu. 44.

 

 Toyuq  ləvəngisi  və  plovun  hazırlanması  texnologiyası. 45.

 

 Pəhriz  yeməkləri  və  onların  hazırlanması. 46.

 

 İsti  emal  zamanı  məhsulda  baş  verən  proseslər. 47.

 

 Xəmirdən  hazırlanan  məmulatlar. 48.

 

 Mayalı  xəmirin  hazırlanma  texnologiyası. 49.

 

 Soyuq  xörəklər  və  qəlyanaltıların  hazırlanma  texnologiyası. 50.

 

 Şirin  xörəklərin  hazırlanma  texnologiyası ( halva, xəşil, quymaq, funi ) 51.

 

 Geyim  haqqında  ümumi  məlumat. 52.

 

Geyimin  standartlaşdırılması, çeşidləri, ölçüləri  və  onlara  verilən  tələblər. 53.

 

 Geyimin  konstruksiyası  haqqında  ümumi  məlumat. 54.

 

 Geyimin  istehsal  mərhələləri  və  istifadə  olunan  iş  növləri. 55.

 

 Əl  tikişləri, onların  icrası  və  təyinatı. 56.

 

 Tikişlərin  işlənmə  qaydaları  və  icra  üsulları. 57.

 

 Tikişdə  alınan  qüsurlar  və  onların  aradan  qaldırılması. 58.

 

 Geyim  hissələrinin  birləşdirmə  üsulları. 59.

 

 Geyim  hissələrinin  tikişə  hazırlanması  və  hissələrin  nömrələnməsi. 60.

 

 Kəmərli  geyimlərin  detalları. 61.

 

 Biçimin  tikişə  hazırlanması  və  ona  verilən  tələblər. 62.

 

 Bəzək  detallarının  hazırlanması. 63.

 

 Kəmər  haqqında  ümumi  məlumat. 64.

 

 Yubkanın  kiçik  detallarının  hazırlanması. 65.

 

 Şalvarın  kiçik  detallarının  hazırlanması. 66.

 

 Düymə  yerlərinin  işlənməsi. 67.

 

 Yubkanın  yuxarı  kənarlarının  işlənməsi. 68.

 

 Şalvarın  yuxarı  kənarlarının  işlənməsi. 69.

 

 Yubkanın  aşağı  kənarlarının  işlənməsi. 70.

 

 Şalvarın  aşağı  kənarlarının  işlənməsi. 71.

 

 Tikiş  məmulatlarında  aparılan  tamamlanma  işləri. 72.

 

 Kiçik  detalların  işlənməsi. 73.

 

 Palto  haqqında  ümumi  məlumat. 74.

 

 Tikiş  məmulatına  ümumi  texniki  nəzarət. 75.

 

 Qabaq  və  arxa  hissələrdə  yığma  və  qasmanın  işlənməsi. 76.

 

   Eksperimental  istehsal  sexi. 77.

 

 Çiyinli  geyimlərin  təsnifatı. 78.

 

 Ətəyə  qədər  düymələnən  və  düymələnməyən  geyimlərdə  düymə  

yerinin  işlənməsi. 

79.

 

 Geyimin  fərdi  qaydada  biçilməsi və  bədən  ölçülərinə  uyğunlaşdırılması. 80.

 

 Ülgülərin  döşənməsinin  texniki  şərtləri. 81.

 

 Toxuculuq  liflərinin  və  saplarının  quruluşu. 82.

 

 Təbii  liflər- pambıq  lifləri. 83.

 

 Təbii  liflər- kətan  lifləri. 84.

 

 Yun  lifləri, xassələri. 85.

 

 Xalis  ipək  və  xassələri. 86.

 

 Kimyəvi  liflər  haqqında  ümumi  məlumat. 87.

 

 Süni  liflər, təsnifatı. 88.

 

 Sintetik  liflərin  təsnifatı. 89.

 

 İpliklər  və  saplar  haqqında  məlumat. 90.

 

 Liflərin  əyrilmə  prosesi. 91.

 

 Toxunma  üsulları  və  toxuculuq. 92.

 

 Saya  toxumalar. 93.

 

 Naxışlı  toxumalar. 94.

 

 Tikiş  sapları  haqqında  məlumat. 95.

 

 Parça  və  parçanın  toxunması. 96.

 

 Toxuculuq  dəzgahı  haqqında  məlumat. 97.

 

 Parça  və  toxuma  çeşidləri  haqqında  məlumat.  98.

 

 Hörmə  parçalar. 99.

 

 Toxunmayan  parçalar. 100.Təbii  və  süni  xəzlər. 

 

            “Texnologiya  və  Təsviri  incəsənət”  FBK – nın   15  aprel  2016 – cı  il  tarixli       

 3 saylı  iclas  protokoluna  əsasən  müzakirə  edilib  bəyənilmişdir. 

           

       “Texnologiya  və  təsviri  incəsənət”   

                                                 FBK  sədri:                     Səbirə Sadıxova  

 

 

 

 

 

 


 

               Təsdiq  edirəm:                                                                    

Tədris işləri üzrə direktor müavini:   

________    _________________ 

               "___" aprel 2016-cı il 

 

Qeyd:  "Pedaqogika  və  xüsusi  metodikalar”    fənni    üzrə    Buraxılış  Yekun  Dövlət 

imtahanı  “Texnologiyanın  tədrisi  metodikası”    və  “Pedaqogika”    fənləri    üzrə 

birlikdə aparılır. 

 

Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin 2016-cı tədris ilində “Texnologiya 

müəllimliyi” ixtisası üçün nəzərdə tutulmuş “Texnologiyanın tədrisi 

metodikası” fənni üzrə Buraxılış Yekun Dövlət imtahan 

SUALLARI 

 

1.İbtidai siniflərdə tədris olunan texnologiya fənninin məzmunu və təşkili. 2.Texnologiya dərslərində əyanilik prinsipinin əhəmiyyəti. 

3.Texnologiya dərslərində istifadə olunan üsullar və onların tətbiqi. 

4.İbtidai siniflərdə tədris olunan texnologiya dərslərinin quruluşu. 

5.Texnologiya dərslərinin quruluşu. 

6.Texnologiya fənni üzrə proqram materialının planlaşdırılması. 

7.Texnologiya fənni üzrə şagirdlərin bilik bacarıqlarının hesaba alınması və 

qiymətləndirilməsi. 

8.Şagirdlərin dərsə hazırlıgının yoxlanılması üsulları. 

9.Kagız və kartonla görülən işlər üzrə məşgələlərin təşkili. 

10.Kənd təsərufatı əməyi üzrə məşgələlərin təşkili. 

11.Müxtəlif materiallarla görülən işlərlə əlaqədar məşgələlərin təşkili. 

12.Parça ilə işlərin görülməsi ilə əlaqədar məşgələlərin təşkili. 

13.Texniki modelləşdirmə işləri ilə əlaqədar məşgələlərin təşkili. 

14.Texnologiya fənni ilə umumtəhsil fənnləri arasında qarşılıqlı əlaqə. 

15.Applikasiya işləri. 

16.Lif və saplar, onların xassələri və alınması. 

17.Parçanın əmələ gəlməsi prosesi. 

18.Tikiş növləri, biçmə. 

19.Sadə tikiş məmulatlarının hazirlanması. 

20.Təbiət materialları ilə işin təşkili. 

21.Gil, plastilin və papie maşe ilə işlərin təşkili. 

22.Oduncaq və fanerlə işlərin təşkili. 

23.Oduncaq və metal təbəqənin emalı. 

24.Digər materiallarla işin təşkili. 

25.Xidmət əməyi üzrə məşgələlərin təşkili. 

26.Qida məhsulları üzrə məşgələlərin təşkili. 

27.Məişətdə elektrik cihazlarından istifadə. 

28.Modelləşdirmə və quraşdırmanın şagirdlərin inkişafında əhəmiyyəti. 

29.Material və alətlərlə iş. 

30.Sadə elektro maqnit modelləşdirməsi. 31.Sənaye istehsal prosesləri, alət və materiallar. 

32.İstehsalatda mövcud peşələr və professioqram. 

33.Bitkilərin becerilməsi və onlara qulluq üzrə məşgələlərin təşkili. 

34.Otaq bitkilərinin qələm şəklində coxaldılması. 

35.Ev heyvanlarına qulluq texnologiyası. 

36.Təcrübəçilik işinin təşkili və nəticələrinin yekunlaşdırılması. 

37.Material emal texnologiyaları və emal vasitələri üzrə müəllimlin təlim 

fəaliyyətinin planlaşdırılması. 

38.Yapma işləri üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması. 

39.İnsan həyatında texnologiya. Məmulatların hazırlanması mərhələləri üzrə 

müəllimlin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması. 

40.Kagız və karton ilə görülən işlərə aid məşgələlərin təşkili. 

41.Parça ilə görülən işlərə aid məşgələlərin təşkili. 

42.Müxtəlif materiallarla görülən işlərə aid məşgələlərin təşkili. 

43.Texnologiya fənninin tədrisinin məqsəd və vəzifələri. 

44.Texnologiya fənni üzrə sinifdənkənar tədbirlər. 

45.Texnologiya fənni üzrə ekskursiyaların təşkili. 

46.Texnologiya fənni ilə riyaziyyat fənni arasında əlaqə (inteqrasiya). 

47.Texnologiya fənni ilə təsviri incəsənət fənni arasında əlaqə (inteqrasiya). 

48.Texnologiya fənni ilə ana dili fənni arasında əlaqə (inteqrasiya). 

49.Texnologiya məşgələlərinə müəllimlin hazırlıgı. 

50.Texnologiya məşgələlərində tapşırıqlar və praktik işlər. 

 

 

“Texnologiya və Təsviri incəsənət” FBK-nın “ 15“ aprel 2016-cı il tarixli “03“ saylı iclas protokoluna əsasən müzakirə edilib bəyənilmişdir. 

 

“Texnologiya və Təsviri incəsənət”  

                                             FBK sədri:                                Səbirə Sadıxova 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Təsdiq  edirəm:                                                                    Tədris işləri üzrə direktor müavini:   

________    _________________ 

               "___" aprel 2016-cı il 

 

       Lənkəran    Dövlət    Humanitar    Kollecinin    2015/2016-cı  tədris                               ilində    “Fiziki    tərbiyə    müəllimliyi”,  “Texnologiya  müəllimliyi”,  

“İnformatika  müəllimliyi” ixtisasları  üçün  nəzərdə  tutulmuş  “Pedaqogika”  

fənni  üzrə  Buraxılış  Yekun  Dövlət  imtahanının 

                                  

                                                 

S U A L L A R I 

1.

 

Pedaqogikanın  mövzusu, məqsədi  və  vəzifələri. 2.

 

Pedaqogikanın  əsas  kateqoriyaları.  3.

 

Pedaqoji  elmlər  sistemi. Pedaqogikanın  tədqiqat  metodları. 4.

 

Təhsil  və  tərbiyə  sistemi.  Azərbaycan  Respublikasının  Təhsil  qanunu. 5.

 

Azərbaycanda  pedaqoji  fikrin  inkişaf  tarixi. 6.

 

Pedaqogikada  şəxsiyyətin  inkişaf  problemi.  Şəxsiyyətin  inkişafının  

hərəkətinin  qüvvələri. 

7.

 

Tərbiyənin  tərkib  hissələri  və  onların  mahiyyəti. 8.

 

Müəllimin  pedaqoji  prosesdə  yeri  və  rolu. 9.

 

Dialektika  öyrətmək  nəzəriyyəsidir.  Müasir  dialektika  sistemi. 10.

 

Təlim  prosesinin  mahiyyəti, psixoloji  əsasları  və  vəzifələri. 11.

 

Təlim  prosesinin  komponentləri. 12.

 

Təlimi  mənimsəməyin  mərhələləri – anlama, qavrama, möhkəmlənmə  və  

tətbiqetmə. 

13.

 

Təlim  prinsipləri  haqqında. 14.

 

Təlimin  məzmununu  əks  etdirən  sənədlər – tədris  planı, tədris  proqramı  

və  dərsliklər, milli  kurrikulum, standartlar. 

15.

 

Şifahi  təlim  metodları – müəllimin  şərhi  və  müsahibə. 16.

 

Əyani  təlim  metodları – illustrasiya  və  demonstrasiya, laborator  

məşğələlər. 

17.

 

Əməli  təlim  metodları – praktik  işlər  və  çalışmalar. 18.

 

İnteraktiv  təlim  metodları – işgüzar  səs – küy, əqli  hücum, cütlər, rollu – 

idrak  oyunlar  səhnələşdirmə. 

19.

 

Təlimin  təşkili  formaları  haqqında. 20.

 

Dərs  təlimin  əsas  təşkili  formasıdır.  Dərsə  verilən  tələblər. 21.

 

Dərsin  tipləri  və  quruluşu.  Təlimin  digər  təşkili  formaları. 22.

 

Müəllimin  dərsə  hazırlığı  və  onun  əhəmiyyəti. 23.

 

Təlim  fəaliyyətinə  nəzarət  və  qiymətləndirmə.  Qiymət  meyarları. 24.

 

Tərbiyəetmənin  mahiyyəti  və  əsas  prinsipləri. 25.

 

Tərbiyədə  hörmət  və  tələbkarlıq, nikbinlik  prinsipi. 26.

 

Tərbiyədə  kollektiv  vasitəsiylə  tərbiyə, fərdi  və  cinsi  xüsusiyyətlərin  

nəzərə  alınması  prinsipi. 


27.

 

Tərbiyədə  tələblərdə  vahidlik  və  sözlə  əməlin  birliyi  prinsipi. 28.

 

Tərbiyənin  metod  və  priomları. 29.

 

Tərbiyədə  inandırma  metodu, onun  əhəmiyyəti. 30.

 

Tərbiyədə  alışdırma  metodu, onun  vasitələri. 31.

 

Rəğbətləndirmə  və  cəzalandırmanın  pedaqoji  əhəmiyyəti. 32.

 

Əqli  inkişaf  və  əqli  tərbiyə.  Əqli  tərbiyənin  vasitə  və  yolları. 33.

 

Əxlaq  tərbiyəsinin  məqsədi  və  vəzifələri. 34.

 

Əxlaq  tərbiyəsinin  komponentləri. 35.

 

Əmək  tərbiyəsinin  mahiyyəti  və  vəzifələri.  Əməyin  növləri.. 36.

 

Fiziki  tərbiyənin  vasitələri  və  onun  təşkili  formaları. 37.

 

Estetik  tərbiyə  anlayışı.  Estetik  şüurun  və  estetik  zövqün  inkişafı. 38.

 

İqtisadi  tərbiyənin  mahiyyəti, vasitə  və  yolları. 39.

 

Ekoloji  tərbiyə  və  sağlamlıq, ekoloji  dünyagörüşün  tərbiyə  edilməsi. 40.

 

Hüquq  tərbiyəsi, onun  məqsədi  və  vəzifələri. 41.

 

Sinifdənxaric  və  məktəbdənkənar  tərbiyə  işlərinin  məzmunu  və  

formaları. 

42.

 

Kollektiv  mühüm  tərbiyə  vasitəsi  kimi.  Kollektivin  tipləri  və  onun  

təşkili  şərtləri. 

43.

 

Sinif  rəhbəri, onun  işinin  forma  və  məzmunu. 44.

 

Sinif  rəhbərinin  peşə  keyfiyyətləri. 45.

 

Məktəblilərin  tərbiyəsində  ailə, məktəb  və  ictimaiyyətin  əlbir  işi. 46.

 

Məktəbşünaslıq  pedaqogikanın  əsas  sahəsidir. 47.

 

Pedaqoji  şura  və  onun  funksiyası. 48.

 

Məktəbin  idarə  olunması.  Məktəb  direktoru  və  müavinlərin  vəzifələri. 49.

 

Məktəbin  iş  planı.  Məktəbdə  metodiki  işin  formaları. 50.

 

Qabaqcıl  pedaqoji  təcrübənin  öyrənilməsi.  Gənc  müəllimlərə  köməyin  

təşkili. 

 

              

       

    

“Pedaqogika  və  Psixologiya”  FBK – nın  25  aprel  2016 – cı  il  tarixli       

  09 saylı  iclas  protokoluna  əsasən  müzakirə  edilib  bəyənilmişdir. 

             “Pedaqogika  və  Psixologiya”  FBK  sədri:                      Nahidə Cəfərova                  

 

   


Yüklə 233,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə