Tərkibində gülxətmi bitkisinin quru ekstraktı varYüklə 103,83 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü103,83 Kb.
#4998

s

sual


1

Tərkibində gülxətmi bitkisinin quru ekstraktı var 

2

Tərkibində xanımotu ekstraktı var 3

Tərkibində xanımotu ekstraktı var 

4

"Aeron" tabletinin tərkibinə daxildir 5

Teymurov pastasının tərkibində var 

6

Teymurov pastasının tərkibində var 7

Döyənək plastırının tərkibində var 

8

Xardal yaxmasının tərkibindəki efir yağı hansı təsiri göstərir 9

İxtiol sözünün mənası nə deməkdir 

10

Süleymani məhlulu nə üçün istifadə olunur 11

Xlorofilipt preparatı hansı bitkidən al

 

ınır 


12

Gülünbahar tinkturası hansı təsirə malikdir  

13

Siqareti tərgitmək üçün istifadə olunan preparat 14

Epilepsiyada işlənən dərman maddəsi  

15

Hansı preparatın tərkibində Bi var? 16

Anestezin hansı preparatın tərkibində var? 

17

Romazulan preparatı hansı bitkidən alınır? 18

10 %-li naşatır spirti istifadə olunur 

19

 Ağır metallarla zəhərlənmələrdə istifadə olunur 20

Anesteziyanın bütün növlərində istifadə olunur 

21

Toksiki təsirli preparat hansıdır 22

Terkibində anestezin var 

23

Bronxolitin preparatının tərkibində var 24

Efedrin hidroxlorid hansı preparatın tərkibində var 

25

Tərkibində kofein var 26

Tərkibində istiot tinkturası var 

27

Menovazinin tərkibində var 28

Tənəffüs mərkəzini süstləşdirir 

29

Yuxugətirici təsir gostərir 30

Beynin O2 aclığına davamlılığınıda artırır

31

Tibbi efirlə ağılaşmaların  qarşısını almaq üçün istifadə olunur32

Qısa medd

 

ətli cərrahi əməliyyatlarda tətbiq olunur 33

Levodopanın kombinə olunmuş preparatıdır 

34

Butadion hansı preparatın tərkibinə daxildir 35

Reopirin preparatının tərkibinə daxildir 

36

Cineparın tərkibinə daxildir 37

Paracetamol hansı farmakoloji təsirə malikdir 

38

Avmiqran preparatının tərkibində var 39

Kaferqot preparatının tərkibində var

40

Mentol hansı bitkidən alınır41

Miqren karandaşı istifadə olunur 

42

Menovazin preparatının tərkibində var 43

Etanol hansı maddədir 

44

Komforanın orqanizmdən xaric olma yolları 45

Analgin hansı maddədir 

46

Polifepan hansı təsirə malikdir 47

Zefiran hansı farmakoloji təsirə malikdir 

48

Ateroskleroz istifadə olunur 49

Xlorheksidin istifadə olunur 

50

Bərk dərman forması hansıdır 51

İnyeksiya üçün istifadə olunan məhlul hansıdır 

52

Dəmləmələr bitkilərin hansı hissələrindən alınır 53

Bu dərman maddələrindən hansı maye dərmanlara aiddir 

54

´´Emulsiya´´sözünün mənası nədir 55

Tərkibində zəhərləyici maddələr olan bitkilərdən dəmləmələr hansı 

nisbətdə hazırlanır 

56

´´Suspenziya´´sözünün mənası nədir 57

Bu məhlullardan hansı xaricə işlənir 

58

Pisikotu dəmləməsi hansı nisbətdə hazırlanır 59

Peroral yolla orqanizmə yeridilən dərman maddəsi neçə dəqiqədədn 

sonra təsir göstərir 

60

Bu preparatlardan hansı çobanyastığı bitkisindən alınır 61

Mədə bağırsaq sisteminin selikli qişasını qıcıqlandıran maddələrə hansı 

aiddir 

62

Dərman maddələri düz bağırsağa imalə şəklində hansı miqdarda təyin olunur 

63

Dəri atına hansı maddələri yeritmək olar 64

Venaya hansı məhlullar yeridilir 

65

Göz dibinin müayinəsi zamanı istifadə olunur 66

Süd vəziləri vasitəsilə xaric olunan dərmanlara hansı aiddir 

67

´´Kumulare´´sözünün mənası nədir 68

Tibbi təcrübədə dərmanlar hansı müalicə dozalarında işlənir 

69

Hansı maddələr maddi kumulyasiya törədir 70

Selikli qişadan sovrulmasını ləngitmək üçün dikain məhluluna nə əlavə 

etmək lazımdır 

71

Yerli anesteziyaedici dərman maddələrinin təsir mexanizmi nədir 72

Sititonun tərkibi hansıdır 

73

Yerli keyləşdirici maddələrin təsir muddətini uzatmaq üçün hansı maddə istifadə edilir 

74

Parçalanma məhsulu paraamin benzoy turşusu olan yerli keyləşdirici maddənin adı nədir 

75

Anestezin  cərrahiyyə təcrübəsində niyə istifadə olunmur 76

Yerli anesteziyanın bütün növlərində istifadə olunan dərman hansıdır 

77

Büzüşdürücü maddələrin təsir mexanizmi necədir 78

Alkaloidlərlə zəhərlənmə zamanı tanninin neçə %-li məhlulundan istifadə 

edilir 

79

Romazulan preparatı hansı bitkidən alınır? 80

Mentol hansı tabletin tərkibinə daxildir 

81

Göz dibinin müayinəsi zamanı istifadə olunur 82

Əsası bismut-nitrat hansı tabletin tərkibinə daxildir 

83

Səthi və ya terminal anesteziyada istifadə olunan dərman vasitəsi hansıdır 84

Aşağıdakı maddələrdən hansı qanglioblokatorlara aiddir 

85

Qanqliblokatorlar hansı halda işlənir 86

Kapillyarların keçiriciliyinin pozulması zamanı hansı vitamindən istifadə 

olunur 

87

Lobelin hansı bitgidən alınır 88

Sititon və Lobelin hansı mərkəzə təsir göstərir 

89

Sitizin hansı tabletin tərkibinə daxildir 90

Antixolinesteraz maddələr neçə yerə bölünür 

91

Mədənin şirə ifrazını zəiflətmək üçün atropin hansı maddələrlə birlikdə təyin edilir 

92

Xolinesterazanın reaktivatorlarına hansı aiddir 93

Parkinson xəstəliyi zamanı istifadə olunan xolinoblokator hansıdır 

94

Platifillin hansı mərkəzin fəaliyyetini tormozlayır  95

Birbaşa təsirli antixolinesteraz maddəyə hansi aiddir 

96

Platifillin hansı tabletin tərkibinə daxildir 97

Adrenomimetik maddələrə aid olan preparat hansıdır 98

qanqiloblakadorlar istifadə olunur 

99

Efedrin hansı tabletin tərkibinə daxildir  100

β adrenoreseptorları blakada edən maddələr 

101

Rezerpin hansı preparatın tərkibinə daxildir 102

Efir narkozu hansı effekti törədir 

103

Ftoratanin efirdən üstün cəhəti nədədir 104

Ftoratanın əlavə təsiri hansıdır 

105

Efir narkozu hansı halda əks göstərir 106

Natrium-oksibutiratdan nə vaxt istifadə olunur 

107

Aşağıdakı preparatlardan hansı tiryək preparatinin sintetik əvəzedicisi sayılır 

108


Morfinin gündəlik dozası nə qədərdir 

109


Arterial təzyiqi endirir 

110


Antixolinesteraz maddələr zəhərlənmədə istifadə olunur 

111


göz bəbəyini genişləndirir 

112


Aeron tabletinin tərkibinə daxildir 

113


Bronxolitik təsiri atropindən güclüdür 

114


Hematoensefalik baryerdən keçir 

115


Dəri altına yeritdikdə nekroz törədir 

116


İşarə ää nə üçün qoyulur 

117


˝˝Siqnatura˝˝sözünün mənası nədir 

118


Pulsuz və güzəştli şərtlə buraxilan dərmanlara aid resept neçə nüsxədə 

yazılır 


119

Tərkibində narkotik dərman olan resept blanklari hansı rəngdə olur 

120

Uşaqlıq əzələsini tonusdan salan βadrenomimetiuk 121

Pilokarpinlə zəhərlənmədə istifadə olunur 

122

Dərmanın təcili hazırlanması lazım gəldikdə,reseptin yuxarı hissəsinə hansı söz yazılır  

123


 miasteniyada istifadə olunur 

124


Dərman vasitələrinin enteral qəbul qaydaları hansıdır 

125


Dərman vasitələrinin orqanizmə təkrar yeridilməsizamanı hansı hallar baş 

verir 


126

Anastezin hansı preparatın tərkibinə daxildir 

127

Orqanizmə çoxlu miqdarda inyeksiya məhlulu yeritmək lazım gələrsə,həlledici kimi nədən istifadə edilir  

128


Tərkibində skipidor yağı var  

129


Xardal kağızının tərkibindəki təsiredici  maddə 

130


Bu dərmanlardan hansının aptekdən reseptsiz buraxilmasına icazə verilir 

131


Kətan toxumunun dəmləməsi hazırlanır 

132


Dərman bitkilərindən dəmləmələr necə hazırlanır 

133


Dərman bitkilərindən bişirmələr necə hazırlanır 

134


Qicolmalarda istifadə olunur 

135


bu preparatlardan hansı revmatizməleyhinə təsirə malikdir 

136


Sinepar şərbətinin tərkibinə daxildir 

137


Sidik tursusunun,uratların böyrəklərdən ifrazını artirir 

138


Bromheksin tabletinin təyinində neçə yaşa qədər uşaqlara məhdudiyyət 

qoyulur 


139

Məlhəm əsası kimi ən çox nə işlənir 

140

Məlhəm halında buraxılır 141

Məlhəm əsası göstərilmədikdə hansı maddədən istifadə edilir 

142

Məlhəmin %-i göstərilməzsə,məlhəm neçə %-li olur 143

Linimentlər necə işlənir 

144

Pastalar tibbi təcrübədə necə işlənir 145

Ultrakain hansı qrup dərmanlara aiddir 

146

Damcı ilə hansı dərman maddəsi dozalanır 147

Bu preparatlardan hansı qeyri-üzvi birləşmələr qrupuna aid olan 

büzüşdürücü maddədir 

148


Bu preparatlardan hansı üzvi birləşmələr qrupuna aid olan büzüşdürücü 

maddədir 

149

surfaktant sozunun məasi nədir 150

Bunlardan hansı bürüyücü dərman maddəsidir 

151

Bu preparatlardan hansı ən aktiv adsorbsiyaedici maddədir 152

Qıcıqlandırıcı dərman vasitələrinin təsir mexanizmi nədən ibarətdir 

153

 Bunlardan hansı xolinergik reseptorlarin şərti bölgü prinsipini əks etdirir 154

Əsasən saya əzələlərdə yerləşən xolinoreseptolar hansılardır 

155

Əsasən eninəzolaqlı əzələlərdə yerləşən xolinoreseptorlar hansılardır  156

Hansı qrup preparatlar azan siniri birbaşa oyadır 

157

Bu preparatlardan hansı M-xolinoreseptorları birbaşa oyadır 158

M-xolinoreseptorları oyatdıqda baş verməyən effekt hansı ola bilər 

159

Ümumi anesteziya törətmək məqsədilə hansı dərman maddəsindən istifadə olunur 

160


N-xolinomimetiklərin tibbi praktik əhəmiyyəti nədən ibarətdir 

161


Bu preparatlardan hansılar antixolinesteraz maddələrdir 

162


İzadrin hansı hallarda işlədilir 

163


Dolayı təsirli adrenomimetik maddə hansıdıır 

164


Simpatolitik maddə hansıdır 

165


β1-adrenoreseptorların ən çox yerləşdiyi orqan hansıdır 

166


Vazomotor mərkəzin tonusunu aşağı salan maddə hansıdır 

167


Bu preparatlardan hansı qeyri-inhalyasion ümumi anesteziyaedici 

vasitələrə aiddir  

168

Bu preparatlardan hansı inhalyasion ümumi anesteziyaedici vasitələrə aiddir 

169


Bu xüsusiyyətlərdən hansı natrium-oksibutirat üçün xarakterikdir 

170


Bu preparatlardan hansı yuxunun strukturuna zəif təsir göstərir  

171


Barbitur turşusunun törəmələri qrupundan olan yuxu dərmanı hansıdır 

172


Barbitur turşusunun ən güclü kumulyativ təsirə malik törəməsi hansıdır 

173


Barbitur turşusunun törəmələri ilə əskin zəhərlənmələr zamanı istifadə 

olunan spesifik antaqonist hansıdır 

174

Sitizin hansı tabletin tərkibinə daxildir 175

Bu preparatlardan hansı epilepsiyaəleyhinə təsirə malikdir 

176

Bu preparatlardan hansı fenantren törəməsi qrupundan olan tiryək alkaloididir 

177


Bu oskurek kəsici preparatlardan hansını  hipotoniya zamani vermək 

olmaz 


178

Neçə yaşa qədər uşaqlara morfinin,omnoponun və kodeinin təyini əks 

göstərişdir 

179


Bu preparatlardan hansı morfinin spesifik antaqonistidir 

180


Opioid analgetiklərlə kəskin zəhərlənmə zamanı ölüm nədən baş verir 

181


Bu xüsusiyyətlərdən hansı promedol üçün daha xarakterikdir 

182


Bu simtomplardan hansı morfinlə kəskin zəhərlənmə üçün xarakterikdir 

183


Morfinin ağrıkəsici təsirinin mərkəzi yolla olması əsasən nə ilə əlaqədardır 

184


Morfinin təsirindən baş verənəsas farmakoloji effekthansıdır 

185


Bu preparatlar içərisində qeyri-steroid quruluşlu iltihabəleyhinə dərman 

maddəsi hansıdır 

186

Analgetik-antipiretiklər üçün hansı təsirlər xarakterikdir 187

Bu preparatlardan hansı salisil turşusunun törəmələri qrupundandır 188

Pirazolon törəmələri qrupundan olan və periferik təsiri üstünlük təşkil 

edən qeyri-narkotik analgeziyaedici dərman maddəsi hansıdır 

189


Bu preparatlardan hansı revmatizməleyhinə təsirə malikdir 

190


İltihabəleyhinə təsir göstərən dərman maddəsi hansıdır 

191


Arterial təzyiqi aşagı salan bronxolizm preparat 

192


Bronxial astmanın yüngül formalarında hansı dərman işlənir 

193


Tərkibində Qlaucin hidroxlorid olan oskurek sərbəti 

194


Preparatlardan hansı inhalyasion qlükokortikoidlərə aiddir 

195


Steroid quruluşlu iltihab əleyhinə preparat hansıdır 

196


Qeyri-steroid quruluşlu iltihab əleyhinə vasitələrin əmələ gətirdiyi xəstəlik 

hansıdır 

197

rivanolun kimyəvi adı 198

Steroid quruluşlu iltihab əleyhinə vasitə hansıdır 

199

Toxumalara bakterisid,büzüsdurucu təsir gösterir 200

Bu maddələrdən hansı oksidləşdirici maddələrə aiddir 

201

Rivanolun sinonimi hansı maddədir 202

Furasillin antimikrob maddələrin hansı qrupuna aiddir 

203

Furasillin tabletləri hansı dozada buraxılır  204

Detergent sözünün mənası nədir 

205

urotripin hansı məqsəd üçün istifadə olunur 206

Atropinlə zəhərlənmədə istifadə olunur 

207

siqaret əleyhinə dərman maddəsi 208

Morfinlə zəhərlənmədə mədə yuyulur 

209

Hansı maddələr bronxolitik maddələr adlanır 210

Bu qruplardan hansı bronxolitik maddələr qrupuna aiddir 

211

Bronxial astmanın yüngül formalarında hansı dərman işlənir 212

Libeksin öskürək kəsici təsirlə yanaşı daha hansı təsirə malikdir? 

213

Bu öskürəkkəsici preparatlardan hansını hipoteniya zamanı vermək olmaz?  

214


Mukoliktik maddələrin nümayəndəsi hansılardır?  

215


Surfaktantın biosintesi pozulduqda onu əvəz edən sintetik maddə 

hansıdır?  

216

Mərkəzi təsirli oskurəkkəsici dərmanlardan bunlardan hansıları aiddir?  217

Tənəffüs mərkəzinə birbaşa təsir göstərən maddə  hansıdır?

218

Mərkəzi təsirli öskürəkkəsici maddə hansıdır?  219

Mukoliktik maddələrin Təsir mexanizmi nədir?  

220

Surfaktant sözünün mənası nədir?  221

Analgin hansı tabletin tərkibinə daxildir?  

222

Miqrində istifadə olunur 223

Tərkibində levadopa olan preparatdan istifadə edərkən hansı vitamini 

qəbul etmək olmaz?  

224


urəyin oksigenə olan tələbatini nazaldir 

225


Beynin oksigen acligina dozumluyunu artırırn 

226


deerman hərisliyi toredir 

227


Aspirin hansı turşunun törəməsidir?  

228


Qeyri-steroid quruluşlu iltihab əleyhinə vasitəyə aid düzgün xassə 

hansıdır?  

229

Steroid quruluşlu iltihab əleyhinə vasitə hansıdır?  230

Qrip əleyhinə adamantan torəməli preparat 

231

Reflektor analeptiklər necə adlanır?  232

Birbaşa təsirli analeptiklərə hansı aiddir ?  

233

Analeptiklərin törətdiyi effektlər hansılardır?  234

Kofein hipertenziv olmaqla yanaşı daha hansı təsirə malikdir ?  

235

Kofein yuxu və narkotik dərmanlara necə təsir edir?  236

Tənəffüs orqanlarına təsir göstərən maddələrə hansılar aiddir ?   

237

libeksin oskurek kəsici təsirlə yanasi daha hansı tsrə malikdir 238

Goz dibinin müayinəsində istifadə olunur 

239

Aspirinin istifadəsi aşağıdakı xəstəliklərin hansında əks göstərişdir?  240

Bu antiaqreqantların hansında podaqra əleyhinə təsir vardır?   

241

sinepar şərbətinin tərkibinə daxildir 242

Bu preparatlardan hansı həm antiqreqant, həm də antikoaqulyant təsirə 

malikdir?                 

243


Asetaminofenol hansı preparatın beynəlxalq patentləşdirilməmiş adıdır?  

244


Aspirinin beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı nədir?   

245


Neyroleptoanalgeziyada işlənən maddə hansıdır?   

246


İxtiol nədən alınır?  

247


İxtiolun tərkibində hansı maddə var?             

248


Ağır metal birləşmlərinin antimikrob təsirini göstərin:   

249


Aterosklerozun müalicəsində yodu necə qəbul edirlər?   

250


Etil spirtinin hansı %-i səmərəlidir?               


Yüklə 103,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə