TƏLİm və İNKİŞaf fəALİYYƏTLƏRİ ÜZRƏ TƏKLİf plani fireWorks hrm şirkəti


  Oxunaqlı sənədlərin hazırlanmasıYüklə 1,33 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/5
tarix04.12.2019
ölçüsü1,33 Mb.
1   2   3   4   5

64.  Oxunaqlı sənədlərin hazırlanması 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Oxunaqlı və başa düşülən sənədlərin hazırlanmasını öyrənmək 

İzahı:

 

 Vacib, spesifik və aktiv ifadələr 

 Cümlənin uzunluğu 

 İşarələr və paralellər 

 Paraqraflar və başlıqlar 

 Faktlar və rəqəmləri canlandırmaq 

 

 65.  Xidmət və Siz 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Digər servis modulları üçün baza xəttinin müəyyənləşdirilməsi üçün 

tanışlıq  sessiyası İzahı:

 

 Belə...burada sizin üçün nə var? 

 Müştərilərinizin ehtiyacları, istəkləri və gözləntiləri nədir? 

 Material və fərdi yanaşma 

 Müştərilərinizin ömürlük dəyəri 

 Fərdi xidmətin üstün tərəfləri və imkanları 

 


 

 

47 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

 66.  Üzbəüz xidmət bacarıqları 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd - Müştərilərinizlə telefon danışıqlarını əminliklə idarə etməyi öyrənin  

İzahı:

 

 Telefonla bağlı 8 ən böyük nifrət  

 Möhtəşəm açılış və bağlanış 

 Zənglərin idarə edilməsi: gözləmə, zəngin yönləndirilməsi, istiqamətləndirmə.  

 W.A.R.M. – zənglərinizə nəzarət olunması 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 Diqqətli olmaq – “dəvəquşu və ya surikat”? (təhlükədən qaçan və ya təhlükəyə 

hazır) 


 

Müştərilərlə cəld qarşılıqlı anlaşmanın qurulması  

Dinləmə və sual vermə bacarıqları  

Müştəri növlərinin tanınması və qəbul edilməsi  

Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi  

 

67.  Telefonla danışıq bacarıqları 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – müştərilərilərlə əminliklə telefon əlaqəsi qurmağı öyrənmək 

İzahı:

 

 Telefonla bağlı 8 ən böyük nifrət  

 Möhtəşəm açılış və bağlanış 

 Zənglərin idarə edilməsi: gözləmə, zəngin yönəldilməsi, istiqamətləndirmə.  

 W.A.R.M. – zənglərinizə nəzarət olunması 

 Telefon səsinizin “şəxsiyyəti” 

 “Səsin əks etdirilməsi” 

 Pozitiv dildən istifadə 

 Müxtəlif abunəçilərin (zəng edənlərin) növlərinin idarə edilməsi 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 68.  Çətin və narazı müştərilər

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Narazı müştərilərin idarə edilməsini öyrənmək: həm üz-üzə, həm də 

telefonla İzahı:

 

 Sakit müştəridən ehtiyatlı ol! 

 

 

48 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Müştərinin şikayət etməsinin başlıca səbəbləri 

 

Problemlərin həllinə “birinci dərəcəli” yanaşma  

Təmkinli olmaq və əminliyi itirməmək  

Remaining composed and confident  

Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 69.  Daxili xidmət və komanda işi 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Xidmət mükəmməlliyinin təmin edilməsi üçün birgə işləmək yollarını 

öyrənmək İzahı:

 

 Kollektiv iş – daxili xidmət şəbəkəsi 

 Yaxşı, pis və əla 

 Daxili xidmətin 3 əsas qaydası 

 Xidmətlə bağlı əsas maneələr 

 Xidmətlərin təkmilləşdirilməsi yollarının müəyyənləşdirilməsi 

 

 70.  Xidmətin idarə edilməsi 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Mükəmməl xidmətin göstərilməsi üçün komandanızın idarə və inkişaf 

etdirilməsini öyrənmək İzahı:

 

 Xidmət lideri kimi vəzifəniz 

 Xidmət standartlarının müəyyən edilməsi 

 ... iş birliyi qurmaq sizin üçün asandırmı? (ETDBW) 

 Kouçinq və işçilərin ruhlandırılması 

 Uğurların tanınması və mükafatlandırılması 

 

 71.  Üzbəüz uğurlu satış 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Müştərilərə mükəmməl xidmət göstərməklə satış həcminin artırılmasını 

yollarını öyrənmək İzahı:

 

 C.L.O.S.E. texnikası  

 Sualların verilməsi – müştərinin ehtiyacları və istəkləri 

 Xüsusiyyətlər deyil, faydalar haqqında danışmaq 

 

 

49 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Əlavə satış və xidmət imkanları 

 

Məhsul haqqında biliklərin artırılması  

 

72.  Müştərinin ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Effektiv suallar və dinləmə yolu ilə müştərinin gerçək ehtiyaclarını 

müəyyən etməyi öyrənmək İzahı:

 

 Sual vermə üslubu 

 Sual vermə texnikası üçün 6 yanaşma 

 Müştərinin maraqlarının qiymətləndirilməsi və təsdiqlənməsi 

 Aktiv dinləmə bacarıqları 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi

 

  

73.  Öz məhsul və ya xidmətinizin təqdim edilməsi

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Məhsul və ya xidmətləriniz haqqında düzgün məlumatlar ilə kommersiya 

məqsədlərinizi  fərdilişdirməyi  və  müştərinin  ehtiyaclarına  uyğunlaşdırmağı 

öyrənmək 

İzahı:

 

 Pozitiv dildən istifadə 

  “Xüsusiyyətər deyir, faydalar isə satır” 

 Marketinq “gedişinizdə” emosional sözlərdən istifadə edin 

 Təklifinizi müştəri üçün fərdiləşdirin 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 74.  Narazılıqların idarə olunması

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Satışla bağlı imtinalar və narahatlıqların qəbul edilməsi, idarə edilməsi və 

fəaliyyətə davam etməyi öyrənmək   İzahı:

 

 İmtina nədir və nəyə görə baş verir? 

 İmtinalarla məşğul olan zaman nəyi etmək olar və olmaz? 

 İmtinaların əminliklə idarə edilməsi üçün 4 addım 

 Standart imtinalar və potensial cavablar 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 

50 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

 75.  Alış qərarına təsirin göstərilməsi 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Sınaqdan keçmiş strategiyaların müştərilərinizin bu və ya digər alış 

qərarına necə təsir göstərə bilməsini öyrənin İzahı:

 

 Alış davranışlarının müxtəlif tipləri 

 Alış üçün qərar prosesinin 5 mərhələsi 

 Güclü təsir strategiyaları 

 Bu prinsiplərin öz işinizdə tətbiq edilməsi 

 Praktiki fəaliyyətlər və müzakirə 

 

 76.  Psixologiyadan istifadə et – daha çox sat

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Satış göstəricilərini artırmaq üçün psixoloji sirləri tətbiq etməyi 

öyrənmək  İzahı:

 

 Müştərilərə “hə” deməyə kömək etməyin “sirri” 

 Psixologiyadan istifadə etməklə daha çox satış rejiminə keçmək 

 7 güclü və funksional texnika 

 Bu prinsiplərin öz işinizdə tətbiq edilməsi 

 Növbəti addımların müəyyənləşdirilməsi

 

  

77.  Potensial müştərilərin axtarılması

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd  –  Potensial  müştərilər  dairəsinin  müəyyən  edilməsi  ilə  bağlı  əsas 

texnikaları  inkişaf  etdirmək  yolu  ilə  satış  imkanları  məlumat  kanalını  qurmağı 

öyrənmək 

İzahı:

 

 Potensial müştərilərin axtarılması ilə bağlı “miflərin” dağıdılması 

 Potensial müştərilərin axtarılması ilə bağlı həlledici yanaşmanın əldə edilməsi 

 SMART hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi 

 80/20 qanunu nəzərdə tutmaqla, hədəflərin və hədəf bazarlarının müəyyən 

edilməsi 

 

Öz məlumat kanalının qurulması üçün daha innovasiyalı yolların istifadə edilməsi   

 


 

 

51 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

78.  Dəyərlərə söykənən satış və etika  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Ən ümdə dəyərlərinizin vacibliyini, onların ticarət mühitində tətbiq 

edilməsini öyrənmək və anlamaq  İzahı:

 

 Dəyərlər və satış arasındakı münasibətləri anla 

 Öz fərdi dəyərləriniz haqqında daha geniş məlumatlar əldə etmək 

 Dəyərlərə Söykənən Satışın əsas keyfiyyətlərini anlamaq 

 Uzunmüddətli münasibətlər quran Etik Satış Praktikalarının yaradılması 

 Qaliblərin heç zaman yalan danışmadığını anlamaq  

 

 79.  Menecmentlik üzrə təqdimat 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – İlk gündən effektiv menecer olmağı öyrənmək 

İzahı:

 

 Menecerlərin əsas (ehtimal edilən) işi nədir? 

 Fəaliyyətə mərkəzlənmiş liderlik 

 Yeni menecerlərin tez-tez yol verdiyi səhvlər 

 “Həqiqi” olmağın vacibliyi 

 Fərdi tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi 

 

 80.  Menecment bacarıqları

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Menecer kimi güclü və zəif tərəflərinizi müəyyən etməyi öyrənmək 

İzahı:

 

 Özünüqiymətləndirmə tədbirləri 

 Effektiv menecerin 10 vacib bacarığı 

 P.O.I. atrbutlarınızın diaqramını hazırlayın 

 Effektiv menecer profiliniz 

 Şəxsi inkişafın planlaşdırılması 

 

 81.  Menecment ilə bağlı 3 sirr 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Effektiv menecmentin 3 sirrindən istifadə etməyi öyrənmək 

İzahı:

 


 

 

52 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

“1 dəqiqəlik” ideyalar  

 

Hədəflərin müəyyənləşdirilməsi  

İşləri düzgün görən insanlardan “bərk yapışmaq”!  

Zəif icra göstəricilərinin idarə edilməsi   

Menecmentin əsasları   

 

82.  Öz komandanı qur! 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Yüksək məhsuldarlığa malik komandanın qurulmasının sirrlərini tətbiq 

etməyi öyrənmək İzahı:

 

 Möhtəşəm komanda necə yaranır? 

 P.E.R.F.O.R.M. – bütün aparıcı komandaların xüsusiyyətləri  

 Komanda dinamikasının təsiri 

 Komanda rolları və kollektiv iş dövriyyəsi 

 Bütün qrup liderləri üçün 7 qızıl qayda 

 

 83.  “Çətin danışıqlar” 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Çəkindiyiniz müzakirələr və söhbətləri əminliklə aparmağı öyrənmək 

İzahı:

 

 Çətin və problemli danışıqların xüsusiyyətləri 

 Problemlərin həlli ilə bağlı 6 strategiya 

 Qapalı və açıq yanaşmalar? 

 Korporativ pillədən aşağı enin 

 Texnikaların vəziyyətlərinizə tətbiq edilməsi 

 

 84.  Kouçinq

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – İş yerində kouçinq bacarıqlarınızı təkmilləşdirməyi öyrənmək 

İzahı:

 

 Kouçinq: nə, niyə, necə, nə vaxt və kim? 

 Kouçinq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi 

 Kouçinq prosesi 

 Əsas kouçinq bacarıqları 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi

 


 

 

53 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

  

85.  Səlahiyyətlərin ötürülməsi

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Səlahiyyətləri ötürmək bacarıqlarını və qaydaları inkişaf etdirməyi 

öyrənmək İzahı:

 

 Özünüqiymətləndirmə: mənim işlərim necədir? 

 Səlahiyyətlərin ötürülməsi: faydalı və çatışmayan tərəflər 

 5 vacib addım 

 Səlahiyyətlərin ötürülməsi ilə bağlı 4 səviyyə 

 İmkanlar – hansı səlahiyyəti ötürməli? 

 

 86.  Emosional intellekt

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Özünüzün və başqalarının emosoyialarını anlamağı və cilovlamağı 

öyrənmək İzahı:

 

 Özünüanaliz: sizin E.I. profiliniz 

 Emosional intellekt nədir? 

 Emosional savadlı lider 

 Emosional intellekti artırmaq üçün 5 addım 

 İstənilən vəziyyətdə necə E.I. tətbiq etmək olar? 

 

  

87.  Komandanız nə dərəcədə effektivdir? 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Komandanızın məhsuldarlığının artırılmasını öyrənmək 

İzahı:

 

 Komandanın effektivlik profili (işdən əvvəlki fəaliyyətlər) 

 Bütün komandalar üçün 4 kritik sahə 

 İşlərimiz necədir – güclü tərəfləri və ya çətinlikləri var? 

 Komanda əngəllərinin dəf edilməsi 

 Praktiki komanda fəaliyyətlərinin razılaşdırılması 

 

  

 

 

54 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

88.  Liderlik 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Liderlik üslubunuzu inkişaf etdirməyi və uyğunlaşdırmağı öyrənmək İzahı:

 

 Fərdi təcrübələr 

 Menecer, yoxsa lider? 

 Mənim üslubum nədir? 

 R.E.A.L. lider olmaq 

 Qazanc və itkilər 

 Liderlik çevikliyinin inkişaf etdirilməsi 

 

 89.   Komandanın yüksək nəticələrə doğru aparılması 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd  –  Ən  böyük  dəyişiklikləri  edə  bilən  liderlik  vaxtınıza,  diqqətinizə  və 

enerjinizə  sərmayə  qoymaqla,  komandanızdan  ən  yaxşı  nəticələri  əldə  etməyin 

yollarını öyrənmək 

İzahı:

 

 Liderlik kapitalı –vaxtınız və enerjiniz 

 Liderlik töhfələri və komanda üzvlərinin məhsuldarlığı 

 Komanda liderliyinə dair cədvəl 

 8 işçi növünün idarə edilməsi 

 İşdə sınaqdan keçirmək 

 

 90.  Dəyişikliyin idarə edilməsi 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Dəyişikliklərin planlaşdırıması və uğurla idarə edilməsini öyrənmək 

İzahı:

 

 Dəyişiklik və biznesin əsas aparıcı qüvvələri 

 Analitik təhlil – dəyişikliyin idarə edilməsi 

 Dəyişikliklərə qarşı 3 reaksiya 

 Dəyişiklik-reaksiya diaqramı 

 Dəyişikliyin idarə edilməsi: nəyi etmək olar və olmaz? 

 

 91.  Görüşlərin idarə edilməsi 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Effektiv və məhsuldar toplantıların keçirilməsini öyrənmək 


 

 

55 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

İzahı:

  Cəlb olunduğunuz görüşlər hansılardır? 

 Görüşlərlə bağlı təcrübələr 

 Görüşün həqiqi dəyəri 

 Görüşlərlə bağlı tez-tez rast gəlinən problemlər 

 A.P.P.L.E. – effektiv iclasların planlaşdırılması 

 

 92.  İnsanların idarə edilməsi 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Komandanızda fərqli insanların effektiv idarə edilməsini öyrənmək 

İzahı: 

  

İnsanların idarə edilməsində əsas çətinliklər 

 

İcra göstəriciləri və potensial  

Ulduzlar, inadkarlar, dəstəkçilər və tənbəllər  

İnsanlardan maksimum yararlanmağın yolları  

Prinsiplərin komandanızda tətbiq edilməsi  

 

93.  İcra göstəricilərinin idarə edilməsi 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd  –  Nəticələrə  nail  olmaq  və  zəif  icra  göstəricilərinin  həll  edilməsini 

öyrənmək İzahı: 

  

İcra göstəriciləri – bu nəyə bənzəyir? 

 

Bacarıqlar və istəklər cədvəli  

Zəif məhsuldarlığın 4 səbəbi  

Məhsuldarlıq probleminin həll edilməsi  

“Uğursuzluğa yönəlmək” sindromu  

 

94.  Mentorluq 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Mentorluq bacarıqları və texnikalarını inkişaf etdirməyi öyrənmək 

İzahı: 

  

Mentorluq – nə və niyə? 

 

Vacib mentorluq bacarıqları və keyfiyyətləri  

 

56 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Strukturlaşdırılmış mentorluq sessiyasının 5 başlıca qaydası 

 

“Mentor və yetirmə” diaqramının razılaşdırılması  

Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi  

 

95.  Başqalarını Motivasiya etmək 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – İşçilərinin uğur qazanması üçün şəraitlərin yaradılmasını öyrənmək 

İzahı: 

  

Sonuncu 10 gün – motivasiya və siz 

 

Sizin motivasiya formulunuz?  

İşdə əsas motivatorlar  

Başqalarının motivasiyası üçün 6 prinsip  

Prinsiplərin komandada tətbiqi  

 

96.  İşgüzar menecer  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Aparıcı qüvvələrin tətbiqi və işçilərin fəal məşğulluğa cəlb edilməsini 

öyrənmək  İzahı: 

  

Məşğulluq– nə və niyə? 

 

Məşğulluğun 3 səviyyəsi  

Menecerlər üçün məşğulluq qaydaları  

8 qayda – işçinin pespektivi  

Praktiki fəaliyyətlərin identifikasiyası  

 

97.  Karyeranın idarə edilməsi  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Fəal olmağı və istədiyiniz karyera uğurunuz qurmağı öyrənmək 

İzahı: 

  

Karyera testi: indi haradasınız? 

 

Sizin ideal iş rolunuz  

“Karyera lövbərlərinin” aşkar edilməsi  

Məşğulluq modeli  

Karyera planlanması ilə bağlı əsas məsləhətlər  

 

 

57 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

  

98.  “MƏN” brendi 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Özünüzü başqalarından fərqləndirməyi və şəxsi uğurlara nail olmağı 

öyrənmək  İzahı: 

  

Möhtəşəm brendlər təsadüf nəticəsində yaranmayıb! 

 

Niyə sizə fərqli brend lazımdır?  

Siz “Mən” MMC şirkətinin baş icraçı direktoru qismində  

Şəxsi brend: ən vacib məsələlər  

“Mən” brendinin işlənib hazırlanması  

 

  

 

  

 

58 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

Vebinarlar 

FireWorks  HRM  hər  zaman  öz  xidmətlərində  innovasiyalar  təqdim  etməyə  önəm  verir. 

2015-ci ildən etibarən biz, yeni layihəmiz olan Vebinarların təşkil edilməsinə başlamışıq. 

Vebinar  -  təlimlərin  onlayn  formada  təşkil  keçirilməsi  anlamını  verir.  Bu  innovativ  üsul 

sizə  vaxtınıza  qənaət  etməklə,  ofisdən  və  ya  evdən  ayrılmadan  daha  çox  məlumat 

öyrənməyinizə yardımcı olacaqdır. 

Təqdim etdiyimiz vebinarlar aşağıdakılardır: 

 İR üzrə Texniki və Davranış bacarıqları 

 Əmək Qanunvericiliyi 

 

  

 

 İşgüzar Azərbaycan Dili 

Bu kurs sizin İşgüzar Azərbaycan Dili bacarıqlarınızı lügət, qrammatika və tələffüz, eləcə 

,  şifahi  ünsiyyət  bacarıqlarından  düzgün  istifadə  etməklə  önəmli  məqsədlər  üçün 

peşəkar formada işgüzar və ictimai danışığınızı nümayiş etdirə bilərsiniz. Təqdim edilən İşgüzar Azərbaycan Dili kursu təkçə aşağıdakılarla kifayətlənmir: 

 Azərbaycan  dilinin  fonetik  -  qrammatik  quruluşu.  Düzgün  Ünsiyyət  bacarıqları 

(zaman anlayışlarının təsnifatı, söz və məntiqi vurğu, intonasiya) 

 

Lügət bazasının zənginləşdirilməsi  

Düzgün Danışıq bacarıqları  

Danışıq öncəsi hazırlıq (qeyri-verbal ünsiyyət)  

 


 

 

59 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

  Bizim müştərilər 

   


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

60 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

   Yüklə 1,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə