TƏLİm və İNKİŞaf fəALİYYƏTLƏRİ ÜZRƏ TƏKLİf plani fireWorks hrm şirkətiYüklə 1,33 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/5
tarix04.12.2019
ölçüsü1,33 Mb.
1   2   3   4   5

30.  Vaxtın İdarə edilməsi 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd -  Vaxtınızın və prioritetlərinizin effektiv idarə edilməsi yollarını öyrənmək 

İzahı:

 


 

 

36 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Zaman – ən dəyərli resursdur? 

 

Özünüanaliz: vaxtın idarə edilməsinin 5 qızıl qaydası  

Standart “zaman oğruları” ilə mübarizə  

Prioritetlərin idarə edilməsi  

Praktiki məsləhətlər və qaydalar  

Fərdi zaman jurnalının nəzərdən keçirilməsi (işdən əvvəlki fəaliyyət)  

Diqqətin zamana yönəlməsi – səylər və təsirlər  

Effektiv planlama  

Ləngimələrin aradan götürülməsi  

Sənədləşmə işlərinin idarə ediməsi  

 

31.  Vizual düşüncə 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd - Vizual xəritələrin yaradılması və düşüncə bacarıqlarınızın 

transformasiyası yollarını öyrənmək

 

İzahı:

 

 Tam beyin istifadəsi 

 Vizual xəritə nədir? 

 Vizual xəritənin yaradılması 

 Çoxsaylı tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi 

 Bacarıqların praktikası 

 

  

32.  İş və şəxsi həyat arasında balans

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd - Effektivlik və şəxsi məmnunluğun artırılması üçün həyat üslubu 

seçimlərinizin prioritetləşdirilməsi yollarını öyrənmək İzahı:

 

 İş-həyat balansının qurulmasına dair keys 

 Balansınızın təyin edilməsi (əsas vəzifələr) 

 Gerçək durumun yoxlanılması – cari vəziyyətin idealla müqayisəsi 

 “Şeytanların” dəf edilməsi 

 Balansın dəyişdirilməsi üçün praktiki strategiyalar 

 

 33. 70:20:10 İnkişaf

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər  

 

37 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

Məqsəd -  Şəxsi inkişafınıza 70:20:10 modelini necə tətbiq etməyi öyrənmək İzahı:

 

 Siz möhrəşəm tələbəsiniz! 

 Biz necə öyrənirik 

 70:20:10 modeli 

 70:20:10 modelinin sınaqdan keçirilməsi 

 70:20:10 modelinin öyrənilməsi – planlaşdırma və qeydiyyat  

 

 34.  Nə istədiyini bilmək 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – İstədiyinizi əldə etmək üçün düzgün suallar vermək bacarığını tətbiq 

etməyi öyrənmək 

 

İzahı:

 

 Daha çox şeyə nail olmaq: suallar özü də cavab deməkdir! 

 İstədiyinizi soruşmağın əsas sirləri 

 Təsir etmək üçün suallardan istifadənin sirli qaydaları 

 Həyata keçirmək yolları 

 Praktiki tapşırıqlar 

 

  

35.  Qətiyyət 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Qətiyyətli davranış qaydalarını tətbiq etməyi öyrənmək 

İzahı:

 

 Davranış üçbucağı 

 3 qızıl qayda 

 Hüquqlar və qətiyyət/əminlik 

 Əminlik səviyyələri 

 Çətin vəziyyətlər və insanların idarə edilməsi 

 Danışıqların əminliklə aparılması 

 “Qırsaqqızlara” yox demək yolu 

 Tənqid etmək və tənqidi qəbul etmək 

 Başqalarının aqressiya və qətiyyətsizliyinin idarə edilməsi 

 Bacarıqların yoxlanılması 

 

  

 

38 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

 36.  Bədən dili

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd –Başqalarında əsas qeyri-verbal “siqnalları” oxumağı öyrənmək 

İzahı:

 

 Hərəkətlər sözlərdən daha “ucadan danışır”? 

 Özünüanalizin inkişaf etdirilməsinin faydaları 

 Əsas siqnallar və klasterlərin tanınması 

 Qısa xəbərdarlıq ifadəsi 

 Praktiki tapşırıqlar 

 

 37.  Pozitiv münasibətlərin qurulması 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Başqaları ilə münasibətləri inkişaf etdirmək üçün ünsiyyətin 

təkmilləşdirilməsi yollarını öyrənmək İzahı:

 

 Ünsiyyət üslublu modeli 

 Üstünlük verdiyiniz üslubların müəyyən edilməsi 

 Üslubun üstün və çatışmayan tərəfləri 

 Konflikt üçün imkanların təsdiqlənməsi 

 Ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün üslubun təkmilləşdirilməsi 

 

 38.  Ünsiyyət bacarıqları 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Başqaları ilə üz-üzə effektiv ünsiyyət qurmaq yollarını öyrənmək 

İzahı:

 

 Ünsiyyət prosesi 

 Ümumi problemlərin müəyyənləşdirilməsi 

 Effektiv ünsiyyət prinsipləri 

 Üz-üzə ünsiyyət ilə bağlı əsas bacarıqlar 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 39.  Danışıqların idarə edilməsi

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Hərəkətlərin analizinin əsas prinsiplərindən istifadə etməklə danışıqları 

necə idarə etməyi öyrənmək  

 

39 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

İzahı: 

 Fərqli yanaşmadan istifadə 

 “Eqo-statusların” tanınması 

 Hərəkətlərin dərk edilməsi 

 “Gənc” rejiminə keçmək üçün məsləhətlər 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 40.  “Çətin” xarakterli insanlarla ünsiyyət qurmaq 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Həyatınızda çətin olan insanların pozitiv  şəkildə idarə  edilməsi yollarını 

öyrənmək İzahı:

 

 Niyə bəzi insanlar bizə “çətin” gəlir? 

 İnanclarınızın təsiri 

 OK Corral! 

 7 klassik çətin tiplər 

 Effektiv cavab üçün L.E.A.P.S. modeli 

 

  

41.  Diversifikasiya haqqında biliklər

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – İşdə diversifikasiyanın dəyərini necə anlamağı və qəbul etməyi öyrənmək 

İzahı:

 

 Diversifikasiya və bərabərlik nədir? 

 Eyni fərqlilik 

 Bərabərliyin 6 tərkib hissəsi 

 Yanlış fikirlər, stereotyplər, diskriminasiya 

 Praktiki fəaliyyətlər 

 

 42.  Təşkilatçılıq bacarıqları

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Qrup müzakirəsini əminliklə təşkil etmək yolunu öyrənmək 

İzahı:

 

 Koordinatorun rolu nədir? 

 Koordinasiya: Əsas qaydalar. Nəyi etmək olar və olmaz? 

 4 qızıl qayda və koordinasiya prosesi 

 

 

40 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Çətin vəziyyətlərin həll olunması 

 

Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi  

 

43.  Rəy və təkliflər 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – İcra göstəriciləri ilə bağlı effektiv rəy və təkliflər verməyi öyrənmək 

İzahı:

 

 Rəy və təkliflərin 4 növü 

 Fəaliyyət: əks əlaqə konturu  

 Yaxşı və zəif rəylərin fərqli cəhətləri 

 Konstruktiv rəy modeli 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 44.  Mübahisələrin idarə edilməsi

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Yaranan konfliktin dərk edilməsi və həll edilməsi yollarını öyrənmək 

İzahı:

 

 Konfliktlər və siz 

 Konflikt və siz 

 5 əsas mənbə 

 Dəyərlər və “stimulyatorların” təsiri 

 Konfliktə cavab verməyin 5 yolu 

 Faydalı alətlər və üsullar 

 

 45.  Daxili siyasətlərin idarə edilməsi 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Ofis siyasətlərinin görünməyən təhlükəli tərəfini uğurla idarə etməyi 

öyrənmək İzahı:

 

 Şirkətlərin “siyasətlərini” anlamaq 

 Anadangəlmə siyasətçilər 

 Gizli motivlər 

 İnanclar və davranış 

 Oyuna öz qaydalarınla daxil olmaq 

 

  

 

41 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

46.  Təsirin göstərilməsi 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Başqalarına təsir göstərmək bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyi öyrənmək 

İzahı:

 

 Sizə nə təsir edir? 

 Təsir fəaliyyəti 

 Güc və təsir 

 4C təsir üslubları  

 Tədbirlər: sizin təsir zonaları  

 

 47.  İnsanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığı

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Güclü ünsiyyət bacarıqlarınızdan istifadə etmək yollarını öyrənmək

 

İzahı: 

 VAK – biz necə ünsiyyət qururuq  

 Qarşılıqlı anlaşmanı təkmilləşdirməyin qısa yolları  

 Dinləmənin 5 səviyyəsi 

 Sual vermək üsulları 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 48.  NLP ilə tanışlıq 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Şəxsi uğurlarınızı artırmaq üçün NLP prinsiplərini tətbiq etmək yollarını 

öyrənmək İzahı:

 

 NLP haqqında hər şey 

 İnsan üslubiyyət modeli 

 Öz üstünlüklər sisteminizi qiymətləndirin 

 Qarşınıza güclü fərdi hədəflər qoyun 

 Fərdi münasibətlərinizə prinsiplər tətbiq edin 

 

 49.  Danışıq aparma bacarıqları

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Başqaları ilə effektiv nəticələr əldə etmək üçün necə danışıqlar aparmağı 

öyrənmək İzahı:

 

 

 

42 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Hər şeyi danışıqlar yolu ilə həll etmək olar? 

 

Danışıqlar arenası  

Danışıqlara dair tapşırıq  

Sizin vasitəçi profiliniz  

Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi  

Danışıqlar prosesinin 4 mərhələsi  

4 mərhələnin araşdırılması  

Düzgün mühitin yaradılması  

Siqnalların oxunması  

Taktika – insanların oynadığı oyun  

 

50.  Əlaqələr və tanışlıqların qurulması (Networking) 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Biznes tədbirlərində peşəkar kommunikabelli insan olmağı öyrənmək 

İzahı:

 

 Tanışlıqların qurulması – heç də sizin bildiyiniz kimi deyil 

 Görüşmək, salamlaşmaq və yaxınlaşmaq 

 Özünü təqdim etmə bacarıqları 

 Tanışlıqla bağlı etiket və məsləhətlər 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 51.  Güclü inandırma 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Başqaları ilə daha inandırıcı olmağı öyrənmək 

İzahı:

 

 Təsir və ya inandırma? 

 İnandırma “necə işləyir”? 

 İnandırıcı ünsiyyət 

 İnandırma bacarığını genişləndirmək yolları 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 52.  Ünsiyyət bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

 

Məqsəd – Kommunikator kimi bacarıqlarınızı möhkəmləndirməyi və eşidilməyi öyrənmək  

İzahı:

 

 

 

43 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Daha çox qüvvə ilə ünsiyyət 

 

4 aparıcı sosial üslubun araşdırılması  

Təsirli frazaların 6 qaydası  

“Zəhərli” ifadələrin müəyyənləşdirilməsi  

Praktiki tapşırıqlar  

 

53.  “Salamat ol!” (təhlükəsizlik axtar) 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Təhlükəsiz söhbətlər aparmaq yollarını öyrənmək 

İzahı:

 

 Niyə digərlərinin təhlükəsizliyi barədə narahat olmalıyam 

 Vəziyyəti dəyiş – məsuliyyətli ol 

  

Sizin gücünüz və təsiriniz 

 

Narahatlığı necə pozitiv şəkildə bildirmək olar   

Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi  

 

54.  Komandanın brifinqi 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Komandanın brifinqi ilə bağlı bacarıqlarınızı inkişaf və istifadə etməyi 

öyrənmək İzahı:

 

 Komandanın effektiv brifinqi üçün zərurət 

 4 qızıl qayda – komanda brifinqinin məzmunu 

 Brifinq sessiyasının strukturu 

 Rəy və təkliflər, habelə iştirak prosesinin stimullaşdırılması 

 Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 55.  Ani düşünmə və qərarvermə

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Sualları dərhal təhlil edərək əminliklə, aydın və inandırıcı formada 

cavablandırmağı öyrənmək İzahı:

 

 Cəld düşünmək – niyə və nə vaxt? 

 Çətin sualların cavablandırılması 

 Pozitiv cavabın verilməsi üçün 4 addım 

 Cavabların qurulması üçün əsas taktikalar 

 

 

44 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Bacarıqların sınaqdan keçirilməsi 

 

 

56.  Təqdimatın hazırlanması 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Cəlbedici və effektiv təqdimat hazırlamağı öyrənmək 

İzahı:

 

 Hazırlığın 5 başlıca qaydası  

 Təqdimat məzmununun hazırlanması 

 Təqdimatın işlənib hazırlanması 

 Zaman kəsikləri və vizual vasitələr 

 Praktiki tətbiq fəaliyyəti 

 

 57.  Təqdimat bacarıqları

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Təqdimatın əminliklə və təsirli şəkildə aparılması qaydasını öyrənmək 

İzahı:

 

 Effektiv “təqdimatçı” üçün sual-cavab siyahısı 

 Praktiki sessiyalar – təqdimatların aparılması 

 Fərdi rəy və təkliflər 

 Təqdimat qaydaları 

 Fərdi tədbirlərin planlaşdırılması 

 

 58.  Təqdimatlar – Ətraflı

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Təqdimat texnikası və etibarlı qarşılıqlı münasibətlərin qurulması 

bacarıqlarının təkmilləşdirilməsini öyrənmək İzahı:

 

 Effektiv “təqdimatçı” üçün sual-cavab siyahısı 

 Praktiki sessiyalar – təqdimatların aparılması 

 Fərdi rəy və təkliflər 

 İnam və etibarın qurulması 

 Suallar və Cavablar sessiyasının təşkili

 

  

59.  Effektiv e-məktub 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər  

 

45 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

Məqsəd - E-məktubun imkanlarından maksimum yararlanmağı öyrənmək İzahı:

 

 E-məktubla bağlı köməyə ehtiyacınız var? 

 Elektron ünsiyyətin qurulması 

 Mövzu başlıqları, məktubların əvvəli və sonu 

 Ünsiyyətin aydın və lakonik formada aparılması 

 “Netiket”  

 

 60.  Gündəliklər və protokolların yazılması 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – Effektiv və peşəkar sənədlərin hazırlanmasını öyrənmək 

İzahı:

 

 Dinləmək və yekun xülasələr hazırlamaq 

 Qeydlərin götürülməsi qaydaları 

 Protokolların xüsusiyyətləri və növləri 

 Gündəliyin düzgün tərtib olunması 

 Sizin görüşdən əvvəl, görüş ərzində və görüşdən sonra vəzifəniz 

 

 61.  Nəticələrə yönələn sənədlərin hazırlanması 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – İstədiyiniz nəticələri əldə etməyə imkan verən sənədlərin hazırlanmasını 

öyrənmək  İzahı:

 

 Təsvir və hərəkətlərin təhlili 

 Sənədinizin məqsədi nədir 

 İdeyalarınızn formalaşdırılması 

 E-məktublar üçün tutarlı mövzü başlıqlarının yazılması 

 Pozitiv dildən istifadə 

 

 62.  Mükəmməl hesabatların hazırlanması 

 

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – İnandırıcı və effektiv hesabatlar hazırlamağı öyrənmək 

İzahı:

 

 Alıcılar qrupu – kimə təsir göstərmək lazımdır? 

 Cəld və problemsiz hazırlıq  

 

 

46 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Həlledici rola malik  əlavələr 

 

Təsir etmək və inandırmaq üçün strukturlar  

Oxucunuza kömək etmək üçün maket məsləhətləri   

 

63.  İnandırıcı yazmaq  

İştirakçıların sayı - 10 - 12 nəfər 

Məqsəd – İnandırıcı, nəticə etibarilə öhdəliklərə və satışa səbəb olan yazılı 

ünsiyyətin yaradılmasını öyrənmək İzahı:

 

 Sizin yazı – niyə, kim və nə? 

 A.I.D.A. – 4 addımlı struktur 

 Oxucunun hisslərinə toxunmaq 

 Yazıya klassik satış üsullarının əlavə edilməsi 

 “İnadkar”, keçərli yazı ilə bağlı tövsiyələr 

 

 Yüklə 1,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə