TƏLİm və İNKİŞaf fəALİYYƏTLƏRİ ÜZRƏ TƏKLİf plani fireWorks hrm şirkəti


etməyə,  eləcə  də,  fərdi  inkişaf  strategiyasını  qurmaqlaYüklə 1,33 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/5
tarix04.12.2019
ölçüsü1,33 Mb.
1   2   3   4   5

etməyə,  eləcə  də,  fərdi  inkişaf  strategiyasını  qurmaqla  Emosional  və  Sosial  Səriştələr 

Öyrətmə  Alətlərindən  istifadə  edərək  fərdi  güclü  cəhətləri  və  məhdudiyyətləri 

müəyyənləşdirməyə əsaslanır. 

 

   İşgüzar Etika və İşgüzar Etiket

 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər Məqsəd  -  İşgüzar  Etika  məfhumlarını  anlamaq  və  işgüzar  etiket  qaydalarını  geniş 

çeşidli biznes situasiyalarında necə tətbiq etməyi öyrənmək İzahı:  Təlim  mövzuları  iş  mühitinin  gücləndirilməsi  üçün  tələb  edilən  standartlar  üzrə 

etiketin  sadə  formalarının  önəmliliyinin  nümayiş  etdirilməsindən,  iş  yerində  iş  yeri  

 

14 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

etiketinin  olar-olmazlarını  izah  edərək,  fərdi  töhfənin  və  effektivliyin  uyğun  davranış formasını  qurmaq  kimi  mövzuları  əhatə  edir.  Bu  təlim  vasitəsiylə,  iştirakçılar  öz 

həmkarları  və  müştəriləri  ilə  eləcə  də,  informasiya  və  ünsiyyətin  qurulması  üzrə  etika 

əsaslı dəyərləri öyrənəcək, gündəlik rutin iş fəaliyyətlərinin tətbiq edilib saxlanılması üzrə 

iş əsaslı tapşırıqların bacarıq və biliklə inkişaf etdirilməsini həyata keçirəcəkdir. 

 

   Müştəri Xidmətlərini təkmilləşdirmək üçün praktiki üsullar  

 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər Məqsəd - Müştəri xidmətinin əsaslarını anlamaq və təkmilləşdirmək 

İzahı:  Bu  təlim  vasitəsiylə,  iştirakçılar  müştərilərlə  necə  düzgün  davranmağı,  müştəri 

xidmətini necə mükəmməl etməyi öyrənəcəklər. Bu, pis müştəri xidməti və yaxşı müştəri xidməti  arasında  olan  fərqləri  görməyə  kömək  edəcək.  İştirakçılar  tətbiq  olunan 

metodları müşahidə və təhlil edəcəklər. 

 

 

  

 


 

 

15 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

İR üzrə Texniki Bilik Təlimləri (Texniki Bacarıqlar) 

FireWorks HRM müxtəlif biznes sektorlarından olan  İR -nın bütün səviyyələri üzrə texniki 

öyrətmə  üsulları  vasitəsiylə  sizin  təşkilati  ehtiyaclarınıza  uyğun  İR-nın  texniki 

bacarıqlarının  bir  sıra  növünü  təmin  edir.  Bu  təlimlər  qısa  müddətli  və  uzun  müddətli 

hədəf  və  məqsədləri  müəyyənləşdirmək  üçün  təşkilati  tələbləri  müəyyən  edib  analiz 

etməyə yardımçı olacaqdır.

 

  

İR üzrə Texniki bilik təlimlərinin izahlı təsnifatı: 

 

  İşçi qüvvəsinin İdarə edilməsi

 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər Məqsəd  -  Uyğun  işçi  qüvvəsi  səviyyələrinin  təşkilati  hədəf  və  məqsədləri  təmin 

etməsinin tətbiq edilməsi   İzahı:  İR-nın fəaliyyət təşəbbüsü barədə məlumatlandıran informasiyanın idarə edilməsi 

proseslərindən (iş yerinin planlaşdırılması və uğurlu fəaliyyətin planlaşdırılması)  istifadə 

edərək,  təşkilatın  qabiliyyət  və  tənqid  bacarıqlarının  çatışmazlıqlarını  müəyyən  edir.  İR 

üzrə peşəkarlar bu təlim vasitəsiylə maliyyə və əməliyyat artımı,  davamiyyəti və yaxud stabilliyini idarə etməklə iş fəaliyyətinin dəyərini nümayiş etdirə biləcəklər. 

 

   Müasir təşkilatlarda Təlim və İnkişaf

 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər Məqsəd  -  Təlim  və  inkişaf  strategiyalarının  köməyi  ilə  heyət  üzvlərinin 

qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi İzahı:  Bu  təlim  təşkilatın  biznes  ehtiyacları  ilə  işçilərin  səriştəlikləri,  bilik  və  bacarıqları 

arasındakı  boşluqların  effektiv  tamamlanması  üçün  nəzərdə  tutulur.  İR  üzrə  bu  təlim 

vasitəsiylə  işçilərin  qabiliyyətini  və  təşkilati  maarifləndirilməsini  artırmaqla  öyrənmə 

imkanlarını müəyyənləşdirə və qura bilər. 

 

 

  İstedadlı Şəxslərin əldə edilməsi 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd  -  Təşkilatın  strateji  hədəflərini  işçi  qüvvəsinin  planlaşdırılması  və  əmək 

məşğulluğu strategiyası vasitəsiylə uyğunlaşdırmaq  

 

16 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

İzahı: Bu təlim iş yerinin qurulması və təşkil edilməsi üçün nəzərdə tutulan fəaliyyətləri 

əhatə edir.   Bu mövzu İR peşəkarlarına fərdi və təşkilati uğurlar üçün axtarış, rekrutinq, 

işə  qəbul,  işə  adoptasiya,  orientasiya  və  işdə  saxlama  fəaliyyət  proqramlarını  inkişaf, 

tətbiq etmə və ölçmə üsulunu tətbiq edərək nümayiş etdirməyə imkan yaradacaqdır. 

 

   Riskin İdarəedilməsi

 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər Məqsəd  -  Riskin  azaldılaraq  təşkilatın  uğurlu  fəaliyyətinə  dəstək  olmaq  üçün 

proqramları,  təcrübələr  və  qaydaları  inkişaf,  tətbiq  və  nəzarət  edərək  yerinə 

yetirmək   

İzahı:  Təlim mövzusu gözlənilməz  hadisələrin  baş  vermə  mümkünlüyünü  və  ya  təsirini 

həm  minimallaşdırıb  müşahidə  etmək,  həm  də  nəzarət  edərək,  imkanların 

reallaşdırılmasını  maksimumlaşdırmaqla  mənbələrin  iqdisadi  tətbiq  edilməsini  həyata 

keçirmək  və  bununla  da  başlıca  müəyyənləşdirmə,  qiymətləndirmə  və  risklərin önəmliliyinə görə sıralanmasını həyata keçirməkdən ibarətdir. 

 

   İR üzrə Strategiya 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Təşkilatın uğurlu fəaliyyətinə təsir edə biləcək nəticəyə əsaslı matrisaların 

və qiymətləndirmə cədvəllərinin qurulması İzahı:  Bu  təlim,  maraqlı  tərəflər  üçün  dəyərlərin  qurulması  və  təşkilati  planlamanın 

nailiyyətlərinin  əldə  edilməsini  ifadə  edir.  Təlim  sessiyası  İR  üzrə  peşəkarlara  öz perspektiv  və  gözləntilərini  nümayiş  etdirməklə  müəssisə  strategiyasını  inkişaf,  tətbiq 

və  qiymətləndirmə  edərək  təşkilatın  hədəf,  dəyər  və  taktikalarını  İR  strategiyasına 

uyğunlaşdırmağa kömək edəcəkdir. 

 

   Ümumi Mükafatlandırmalar 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Təşkilatın strategiyasını anlayaraq ən yaxşı maddi və qeyri-maddi ödəniş 

balansını  qurmaq  və  işçilərə  təqdim  edilən  ümumi  mükafatlandırmaları  düzgün 

etməyi öyrənmək 

İzahı:  Təlimin  başlıca  məqsədi  işəgötürənlərin  cəlb  etdikləri  birbaşa  və  dolayı  yolla 

mükafatlandırma  yanaşmalarını  əhatə  etməklə  işçiləri  tanımaq  və  təşkilatda  uzun 


 

 

17 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

müddətli saxlamaqdır. Bu sistem, müəyyən bir qrup işçilərin təqdim etdiyi xidmətlər üçün ümumi məsələləri (məsələn, təqaüdə çıxmaq və ya ödənişli məzuniyyətlər), o cümlədən 

  qanunvericiliklə  müəyyənləşdirilmiş  digər  maddi  ödənişlərin  edilməsində  yardımçı 

olacaqdır. 

 

  

SHRM CP və SHRM-SCP re-sertifikasiya Proqramları 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - Texniki səriştələr vasitəsiylə strateji və produktiv iş bacarıqlarını qurmaq 

və SHRM CP və ya SHRM SCP sertifikasiyanızı yenidən əldə edə bilərsiniz. Bir saatlıq 

təlim 1 PDC, yəni, Fərdi İnkişaf Krediti (Personal DevelopmentCredit) anlamını verir 

İzahı:  1948-ci  ildə  yaranan  İnsan  Resurslarının  İdarə  edilməsi  Cəmiyyəti  (Society  for 

Human  Resource  Management  (SHRM))  İRİ  üzrə  fəaliyyət  göstərən  dünyanın  ən  böyük 

cəmiyyətidir.  160  ölkədən  275,000  nümayəndənin  təmsil  edildiyi  bu  Cəmiyyət  İR  üzrə 

peşəkarlara olan ehtiyaca görə İR peşəsinə maraq oyatmaqdadır. SHRM  dünyaca ən yaxşı 

təcrübələri, resursları və dünya üzrə mümkün olan peşəkar əlaqələr qurmağı təmin edir. 

SHRM-in  dünya  üzrə  575-dən  çox  filialı  vardır  ki,  bunlar  da,  öz  növbəsində  əlavə 

proqram və peşəkar əlaqələr imkanını yaradır. 

 

2015-ci  ildən  etibarən,  FireWorks  HRM  Şirkəti  Azərbaycanda  SHRM-in  yeganə  Seçilmiş 

Provayder  üzrə  əməkdaşı  olmaqla,  Fərdi  İnkişaf  Kreditlərini  (PDCs)  artıq  SHRM 

kvalifikasiyasına malik şəxslərə resertifikasiya əldə etmələri üçün İR kurslarını təşkil edir. 

 

SHRM  Modulu  bütün  karyera  səviyyələri  üçün  uyğundur.  Bu,  özündə  səriştəliyin karyeranın hər dörd mərhələsində necə istifadə olunduğunu nümayiş etdirir: karyeranın 

başlanğıcı,  orta  səviyyə,  yuxarı  səviyyə  və  icraedici.  Əlavə  olaraq  da,  bu  modul  İR-ından 

başqa  digər  icraedici  vəzifələr  üçün  də  uyğunlaşdırılaraq,  həmin  vəzifəli  şəxslərə  İR-nın 

kənardan necə görsəndiyini və ən əsası, İR-ından nəyi gözləməli olduqlarını anlamaqda İR 

peşəkarlarına yardımçı olur. 

 

SHRM-in yeni qiymətləndirmə kreditləri SHRM Sertifikasiyalı Peşəkar (SHRM-CP) və SHRM Sertifikasiyalı  Baş  Peşəkar  (SHRM-SCP)  sayılır.  SHRM-SP  və  yaxud  SHRM-SCP 

qiymətləndirmə  kreditlərini  əldə  etmək  sizə  İR  sahəsi  üzrə  qəbul  edilmiş  bir  ekspert  və 

lider  edərək,  şirkətiniz  üçün  dəyərli  olub  həm  sizi,  həm  də  sizin  təşkilatınızı  bu  günün 

iqtisadi  şəraitində  rəqabət  qabiliyyətli  edəcəkdir.  Belə  bir  peşəkar  fərqlilik    sizə  öz 

həmkarlarınızdan ayırmaqla sizin yüksək bilik və bacarıqlarınızı isbat edir. 


 

 

18 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

 FireWorks  HRM  tərəfindən  təqdim  edilən  SHRM  re-sertifikasiya  Dərslik  Proqramı 

aşağıdakıları əhatə edir: 

 

İR üzrə Texniki Səriştələr: 

 İstedadlı Şəxslərin əldə edilməsi və saxlanılması 

 Təlim və İnkişaf 

 Ümumi Mükafatlandırmalar 

 İşçi qüvvəsinin İdarə edilməsi 

 Riskin İdarə edilməsi 

 İR üzrə Strategiya 

 

Davranış Səriştələri: 

 

Liderlik və Yönləndirmə  

Etik Praktika  

İşgüzar Yanaşma Anlayışı  

Ünsiyyətlərin İdarə edilməsi  

Konsultasiya  

Tənqidi Qiymətləndirmə  

Qlobal və Mədəni Effektivlik  

Ünsiyyət  

 

  Gənc İR Peşəkarları üçün İRİ Kursu 

İştirakçıların sayı - 5 - 12 nəfər 

Məqsəd - başlanğıc səviyyəli şəxslər üçün İRİ üzrə başlıca bilik və səriştələrin inkişaf 

etdirilməsi İzahı:  Bu  təlim  kursu  iştirakçılara  özəl  və  ictimai  sector  təşkilatlarının  başlıca 

funksiyalarına fokus olmağa, planlaşdırmanı və   intelektual  və fiziki  fəaliyyətlərə malik heyətin və ya təşkilatın məqsədlərini qarşılayan və eləcə də, təşkilatın təlim ehtiyaclarını 

qiymətləndirən  müxtəlif  bacarıq  səviyyələrinə  malik  insanların  təşkil  edilməsini  həyata 

keçirir. 

 

Gənc İR Peşəkarları üçün İRİ Kursuna aşağıdakılar daxildir: 

 

İRİ-nə ümumi baxış  

 

19 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

  

Təşkilatlarda heyətin qurulması 

 

Təşkilatlarda Təlim və İnkişaf  

Performansın qiymətləndirilməsi  

İşçilərin müavinat məsələləri  

Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi  

İşçilərin hüququ  

Beynəlxalq İnsan Resurslarının İdarə edilməsində Konsept, Məsələlər və Cərəyanlar  

 

  

 


 

 

20 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

 Əmək Qanunvericiliyi üzrə Təlimlər 

 

Bizim hüquq üzrə ixtisaslaşmış təlimçilərimiz, başlıca əmək hüququ və nizamnamələrinin   təmin edilməsinə hədəfləniblər. Bu təlimlərdən sonra, bir İR üzrə peşəkar kimi siz, artıq 

əmək qanunvericiliyi üzrə hüquq və normalarının eləcə də, öhdəliklərinin şirkət daxilində 

tətbiq edilməsinə qadir olacaqsınız.  

 

Əmək Qanunvericiliyi üzrə təlimlərin ətraflı izahı: 

 

  Əmək Qanunvericiliyinin praktikada tətbiqi İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 

Məqsəd - Əmək Qanunvericiliyi üzrə bütün hüquq normativlərinin öyrənilməsi İzahı: Bu təlimin başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikası Əmək Qanunvericiliyinin tam 

öyrənilməsi  və  onun  ən  düzgün  formada  praktikada  tətbiq  edilməsidir.  Təlim  gündəliyi 

Əmək  müqavilələrinin  təşkili  zamanı    Azərbaycan  Respublikası  Əmək  Məcəlləsinin əsasları,  hüquq  və  prinsipləri  və  qaydalarını,  əmək  şəraitini,  işsizlik  müavinatlarının 

müəyyən  edilməsi  prosedurlarını,  əmək  müqaviləsinə  xitam  verərkən  diqqət  yetirməli 

olunan  məqamlar,  işsizlik  müavinatlarının  müəyyənləşdirilməsi  və  s.  kimi  mövzular 

daxildir.  

 

 

  Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizliyi  İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 

Məqsəd  -  İşçi  qüvvəsinin  sağlam  və  təhlükəsiz  əmək  şəraitində  işləməsini  təmin 

etmək  

İzahı:  Təlim  təşkilatlarda  əmək  normativlərinin  inkişaf  etdirilməsinə  və  sağlam  və 

təhlükəsiz  iş  şəraitinin  qurulmasını  təmin  etməyə  kömək  edir.  Bu  təlim  sayəsində, 

iştirakçılar əməyin təhlükəsizliyi hüquq və qaydaları, Əməyin Təhlükəsizliyi normativləri 

əsasında mütəxəssislərin yetişdirilməsi, sağlam və təhlükəsiz iş şəraitinin təmin edilməsi, əməyin mühafizəsi xidmətləri, texniki təhlükəsizlik təminatları və məcburi tibbi müayinə 

kimi başlıca mövzularla tanış olacaqlar.  

 

  Əmək Müqavilələrinin bağlanması və onlara Xitam verilməsi 

İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 


 

 

21 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

Məqsəd - Əmək müqavilələrinin düzgün qeydiyyat prosesi İzahı:  Bu  təlim,  əmək  müqaviləsinə  xitam  verərkən,  ixitsar  zamanı  üstünlük  verilən 

şəxslər,  əmək  peşəkarlığının  və  vəzifəsinin  ixtisar  zamanı  önəmliliyi,  işçi/işəgötürən 

tərəfindən  əmək  müqaviləsinə  xitam  verilməsinin  təmin  edilməsi,  müddətli  əmək 

müqaviləsinə  xitam  verilməsi  prosedurları  və  sair  bu  kimi  mövzularda  iştirakçılara 

yardımçı olur. 

 

 

  Əmək Qanunvericiliyinə uyğun Əmək haqqının hesablanması İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 

Məqsəd - Yerli əmək hüququ normativlərinə uyğun olaraq effektiv formada əmək 

haqqının hesablanması 

İzahı: Təlim mövzusu başlıca olaraq, düzgün formada minimum əmək haqqının müəyyən 

edilməsi, təzminat sistemi və onun üsulları, təzminat sisteminin tətbiq edilməsi prosesi, 

əvəzçilik  və  əvəzetmə  üzrə  fəaliyyətlər  zamanı  təzminatın  müəyyənləşdirilməsi,  iş saatından  əlavə  iş  vaxtına  görə  ödəmə,  işçinin  əmək  haqqı  sənədləşdirmələri  və  s. 

mövzuları əhatə edir. 

 

 

  www.e-gov.az portalında Əmək fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyatların Qeydiyyatı 

İştirakçıların sayı - 10 nəfərdən çox olmaqla 

Məqsəd - əmək nizamnaməsi əsasında elektron portaldan istifadə etmək 

İzahı:    Bu  təlim  modulu  İR  peşəkarlarına  elektron  portalla  yaxından  tanış  olmaqla 

əmrlərin,  bildirişlərin,  müqavilələrin  və  digər  lazımi  sənədləri  qeydiyyatdan  keçirməyi 

öyrənəcəklər.  İştirakçılar  eyni  zamanda,  onlayn  qeydiyyat  portalının  hüquqi  qayda  və 

qanunları ilə də tanış olacaqlar. 

 

   Məzuniyyət Hüququ və onların verilmə Qaydası 

İştirakçıların sayı - 8 - 12 nəfər 

Məqsəd - Məzuniyyətlərin düzgün qeydiyatı  

İzahı: Bu mövzu vasitəsiylə  təlim iştirakçıları məzuniyyətin müxtəlif növləri olan işçilərin 

məzuniyyət  hüququ,  məzuniyyətə  çıxan  işçilərin  hüquqlarının  təminatı,  məzuniyyətlərin qeydiyyatı,  uşaqlı  qadınlara  əlavə  məzuniyyətlərin  verilməsi,  təhsil  alan  və  elmi 

fəaliyyətlə  məşğul  olanlara,  fiziki  səbəblərə  görə  verilən  məzuniyyətlər,  təhsillə  bağlı  

 

22 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

ödənişli  məzuniyyətlər,  eləcə  də,  ödənişsiz  məzuniyyətlər,  sosial  məzuniyyətlər, hamiləliyə görə analıq məzuniyyəti və s. məzuniyyətlərlə tanış olacaqlar.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

23 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

 Komanda Fəaliyyətləri

 

İnsan  Resurslarının  İdarə  edilməsi  Şirkəti  olaraq,  müştərilərimizə  şirkət  daxili  komanda fəaliyyətinin  möhkəmləndirilməsi,  əməkdaşlar  arasında  peşəkar  və  sağlam  iş 

münasibətlərinin qurulmasında yardımçı ola biləcək müxtəlif növ komanda fəaliyyətlərini 

həyata keçiririk. Fərdi yanaşmaya önəm verən bir şirkət kimi, biz müxtəlif növ ofis daxili 

və  ofis  xarici  formada  olmaqla,  sizin  təşkilati  istəklərinizə  və  ehtiyaclarınıza  uyğun  olan 

müxtəlif növ komanda fəaliyyətlərini təklif edirik. 

 

Komanda Fəaliyyətlərinin ətraflı təsnifatı:  

 

  Enercayzerlər 

 “Elektraşok” 

 “Pif-Paf” 

 İrland dueli 

 “Clip Clap” 

 Şar oyunu 

 “Super Hero” 

 Tunac-Tunac 

 

   Mahnı Oyunu. Tap Dostum 

 

İştirakçıların sayı - Hər komandada 10 - 20 nəfər   

Məqsəd - Birgə qərar qəbul etmə bacarığı Oyunun  gedişatı:  Heyət  komandalara  bölünür  və  hər  komanda  liderinə  mahnı  adlarının 

siyahısı təqdim edilir. Daha sonra A komandası seçdikləri mahnını ifa etməyə başlayır və 

ifanın  müəyyən  bir  yerində  dayanır,  mahnı  hansı  sözün  üzərində  dayansa,  o  zaman  

komandası həmin sözlə başlayan bir mahnı tapıb ifa etməlidir. 

 

   Krokodil 

İştirakçıların sayı - Hər komandada 10 - 40 nəfər 

Məqsəd - Düzgün ünsiyyət qurma bacarığı 

Oyunun  gedişatı:  Komanda  üzvləri  digər  komanda  üzvlərinə  qeyri-verbal  formada  film 

adarı izah edir. 

 


 

 

24 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 

   Ağıl Dəryası 

İştirakçıların sayı - Hər komandada 20-40 nəfər  

Məqsəd - Sürətli qərar qəbul etmə bacarığı 

Oyunun  gedişatı:  İştirakçılar  əyləşdikləri  yerə  əsasən  komandalara  bölünür  və  dünya 

görüşü və biliyə fokuslanan suallara cavab verirlər. 

 

   “Bingo” Oyunu 

İştirakçıların sayı - 10 nəfərdən çox olmaqla  

Məqsəd - Ünsiyyət qurma bacarığı və qarşılıqlı yaxından tanış olmaq 

Oyunun gedişatı: 30-40 hissəyə bölünmüş kağız parçalarına qrupda olan insanlarda olan 

bacarıq və yaxud şəxsi keyfiyyət və fəaliyyət növlərini yazmaq və ona əsasən də insanları 

tapmaq nəzərdə tutulur. 

 

  “Backet List” Oyunu İştirakçıların sayı - 10 nəfərdən çox olmaqla 

Məqsəd - Kreativ fikirli əməkdaşların aşkar edilməsi Oyunun  gedişatı:  Özümüzlə  30-40  jurnal  –  qazet  götürürük.  Hər  bir  iştirakçı  o  qazet-

jurnallardan  olan  şəkillərin  köməyi  ilə  öz  fərdi  kreativliyini  nümayiş  etdirməklə  Arzu Səbəti hazırlayır. Sonra isə bütün Arzu Səbətlərinin kiçik sərgisi nümayiş etdirilir. 

 

  “Nə? Harada? Necə?” Oyunu İştirakçıların sayı - 20 - 40 nəfər olmaqla  

Məqsəd - Kollektiv qərar qəbul etmə bacarığının inkişaf etdirilməsi Oyunun  gedişatı:  İştirakçılar  5-li  qruplara  bölünür  və  beynəlxalq  intelektual  turnir 

iştirakçılarına çevrilirlər. Bu oyunun əsas məqsədi komanda şəklində birgə qərarlar qəbul edib intelektual suallara cavab verməkdir. Sonda qalib komandaya bayquş (intellektual 

oyunlarda ən ali hədiyyə sayılır) suveniri verilir. 

 

  “Mən Şimala Gedirəm” Oyunu İştirakçıların sayı - 30 - 40 nəfər olmaqla  

Məqsəd – Komanda birliyinin inkişafı  

 

25 © FireWorks HRM                                                          www.fworks.az 

 


Yüklə 1,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə