Şüa terapiyası ixtisası üzrə 200 test nümunələri 12. 11. 12-ci il tarixində əlavə olunmuşdurYüklə 196,5 Kb.
səhifə1/3
tarix22.12.2016
ölçüsü196,5 Kb.
  1   2   3
Şüa terapiyası ixtisası üzrə 200 test nümunələri
12.11.12-ci il tarixində əlavə olunmuşdur.
1) Hal-hazırda iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin neçə faizində şüa müalicəsi müstəqil şəkildə və ya digər müalicə metodları ilə birlikdə aparılır?
A) 11,5-22,5

B) 15-25


C) 5- 15

D) 60-70


E) 89- 99
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.7)
2) Ionlaşdırıcı şüalanmanın udulma dozası nədir?
A) Şüalanan obyekt tərəfindən udulan hissəciklərin miqdarıdır

B) Şüalanan obyekt tərəfindən udu¬lan enerjinin miqdarıdır

C) Şüalanan obyekt tərəfindən çevrilən enerjinin miqdarıdır

D) Şüalanan obyekt tərəfindən parçalanan enerjinin miqdarıdır

E) Şüa verən obyekt tərəfindən udulan enerjinin miqdarıdır
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.18)
3) CHART abbreviaturasının düzgün açılışı hansıdır?
A) continuous accelerated hyperfractionated radiotherapy

B) continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy

C) hyperfractionated accelerated radiotherapy continuous

D) continuous accelerated radiotherapy hyperfractionated

E) continuous radiotherapy hyperfractionated accelerated
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.18)
4) Aşağıdakı hansı cihaz məhz intraoperasion şüa müalicəsinin aparılması üşün nəzərdə tutulmuşdur?
A) İNTRABEAM PRS

B) TERAGAM

C) AQAT-B

D) GAMMAMED Plus

E) CLİNAC DHX
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.18)
5) Hansı orqanın xərçənginin ilkin mərhələlərində, eyni zamanda, müvəffəqiyyətlə krio-, fotodinamik terapiyadan istifadə edilir?
A) Qırtlaq xərçəngi

B) Uşaqlıq boynu xərçəngi

C) Uşaqlıq cismi xərçəngi

D) Dodaq xərçəngi

E) Böyrək xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.120)
6) Hansı orqanın bədxassəli şişlərinin intraoral tubusla şüalandırılması mümkündür?
A) Qaraciyər xərçəngi

B) Ağız boşluğu

C) Sidik kisəsi

D) Böyrək xərçəngi

E) Uşaqlıq cismi xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.120)
7) Hansı müalicə metodu ilə ağız boşluğu bədxassəli şişlərinin müalicəsi zamanı sağlam toxumaları daha çox qorumaq olar?
A) Rokus-M cihazı vasitəsi ilə

B) Radionuklid kapsullar ilə

C) AQAT cihazı vasitəsi ilə

D) 3DCRT


E) İMRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.139)
8) Hansı orqanın bədxassəli şişi zamanı toxumadaxili braxiterapiya aparıla bilər?
A) Böyrək

B) Dalaq


C) Ürək

D) Beyin


E) Dil
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.154)
9) Ağız –udlaq xərçəngi olan xəstənin şüa müalicəsi zamanı ionlaşdırıcı şüaların kiçik həcm kimi yalnız şişə verilməsi necə adlanır?
A) Grost

B) Boost


C) HDR

D) MLC


E) Tooth
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.194)
10) Qırtlaq- udlaq xərçəngi olan xəstənin hansı metodla şüa müalicəsi aparıldıqda yaşama göstəricisi daha çoxdur?
A) Sisplatin+ braxiterapiya

B) Multifraksiya

C) Hipofraksiya

D) Braxiterapiya+ Adriamisin

E) Sürətləndirilmiş hiperfraksiyalı rejim+5 ftorurasil +sisplatinlə müalicə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.224)
11) Burun-udlaq xərçənginin şüa müalicəsini eyni zamanda hansı qrup preparatlarla apardıqda effektivlik daha yüksək olur?
A) Sitostatiiklərlə

B) Mikostatiklərlə

C) Antibiotiklərlə

D) Neyroleptiklərlə

E) Ürək qlikozidləri ilə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.225)
12) Aşağıdakılardan hansı qırtlaq xərçənginin şüa müalicəsinə əks-göstəriş deyil?
A) Qırtlağın kəskin stenozu

B) Ağ ciyərlərin açıq formada vərəmi

C) Xondroperixondrit

D) Qırtlağın kəskin stenozu

E) Bexterev xəstəliyi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.249)
13) Qırtlaq xərçəngi zamanı xəstəliyin mərhələsindən asılı olmayaraq şüa müalicəsi zamanı əgər xəstədə kəskin stenoz əlamətləri olarsa taktika necə olmalıdır?
A) “traxeostoma” qoyulduqdan sonra şüa müalicəsi aparıla bilər

B) Braxiterapiya aparılmalıdır

C) 3DCRT aparılmalıdır

D) Konkurrent kimyaradioterapiya aparılmalıdır

E) Antibakterial terapiyaya başlanmalıdır
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
14) Qırtlaq xərçənginin KT simulyasiyası zamanı KT kəsikləri neçə sm-dən bir aparılması məqsədəuyğundur?
A) 2.3

B) 0,3


C) 1.3

D) 4.3


E) 3.3
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
15) Qırtlaq xərçənginin 3DCRT- si zamanı CTV-yə neçə sm marqin verilməlidir?(PTV=CTV+?)
A) 2,5

B) 3,5


C) 4,5

D) 5,5


E) 0,5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
16) Paranazal sinusların bədxassəli şişlərinin radikal şüa müalicəsi hansı metodla aparıldıqda normal orqan və toxumalar maksimum qorunmuş olar?
A) 3DCRT, İMRT

B) Rokus-M cihazında DQT

C) Yaxınfokulu rentgenterapiya və radioaktiv Yod ilə

D) Radioaktiv Yod ilə

E) Yaxınfokulu rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.269)
17) Hansı metodla maksilyar sinusun xərçənginin şüa müalicəsi aparıldıqda sağlam orqan və toxumalar çox zədələnə bilər?
A) İGRT

B) 2D konvensional

C) İMRT və 3DCRT

D) İMRT


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.270)
18) Hansı halda xəstəyə radikal şüa müalicəsi planlaşdırıldıqda KT simulyasiya etməyə ehtiyac yoxdur?
A) Beyindaxili şiş

B) Əl dərisi bazalioması

C) Ağciyər xərçəngi

D) Düz bağırsaq xərçəngi

E) Qalxanvari vəzi xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.280)
19) Paranazal sinusların bədxassəli şişlərinin radikal şüa müalicəsinin planlaması zamanı KT simulyasiya edildikdə KT kəsikləri neçə sm-dən bir aparılması məqsədəuyğundur?
A) 3.3

B) 0,3


C) 1.3

D) 2.3


E) 4.3
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.254)
20) Aşağıdakılardan hansı qida borusu xərçənginin şüa müalicəsinə əksgöstərişdir?
A) II dərəcəli stenoz

B) Ezofageal fistula

C) Şişin kraniokaudal uzunluğunun 7 sm-dən çox olması

D) I dərəcəli stenoz

E) Regional LAP
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.338)
21) Qida borusu bədxassəli şişlərinin radikal şüa müalicəsinin planlaması zamanı KT simulyasiya edildikdə KT kəsikləri neçə sm-dən bir aparılması məqsədəuyğundur?
A) 2,8

B) 0,5


C) 4,3

D) 3,8


E) 1,5
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.338)
22) Aşağıdakı hansı xəstəliyin KT simulyasiyası zamanı per os kontrast maddənin verilməsi hədəfin həcmini daha dəqiq təyin etməyə imkan verir?
A) Qırtlaq xərçəngi

B) Düz bağırsaq xərçəngi

C) Ağciyər xərçəngi

D) Qaraciyər xərçəngi

E) Mədə xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.363)
23) Hansı şüa müalicəsi metodu ilə pankreas xərçənginin şüa müalicəsi aparıldıqda nazik bağırsaqları daha çox qorumaq olar?
A) Dərin rentgenterapiya

B) İMRT


C) Dərin rentgenterapiya və yaxın fokuslu rentgenterapiya

D) 3DCRT


E) Yaxın fokuslu rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.386)
24) Aşağıdakı hansı şişin şüa müalicəsi zamanı tənəffüs aktları nəzərə alınmalıdır?
A) Uşaqlıq cismi

B) Bud sümüyü osteosarkoması

C) Uşaqlıq boynu

D) Qaraciyər

E) Beyindaxili şiş
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.417)
25) Kolorektal və anal kanalın xərçəngi olan xəstələrin hansı halda xarici qalça və qasıq limfa düyünlərinin şüa sahəsinə salınması məqsədəuyğundur?
A) Bütün hallarda

B) Yuxarı ampulyar – T2 halında

C) Anal kanala sirayət və T4 olduğu hallarda

D) S varibağırsağın xərçəngi- T3 halında

E) Orta ampulyar- T1 halında
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.453)
26) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı geniş regionar limfa düyünlərini şüalandırmağa adətən ehtiyac olmur?
A) Qida borusu xərçəngi

B) Uşaqlıq boynu xərçəngi

C) Düz bağısaq xərçəngi

D) Uşaqlıq cismi xərçəngi

E) Timoma
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.471)
27) Timomaların şüa müalicəsi zamanı hansı metodla şüa müalicəsi aparılsa ağciyərlərin arzuolunmaz şüa alması daha az olar?
A) İMRT

B) ənənəvi ön-arxa sahələrdən şüalanmada və 3DCRT

C) ənənəvi ön-arxa sahələrdən şüalanmada və İMRT

D) ənənəvi ön-arxa sahələrdən şüalanmada

E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.472)
28) Aşağıdakılardan hansının timus şişlərinin şüalanması zamanı risk orqanı olması ehtimalı azdır?
A) Onurğa beyni

B) Ürək


C) Qida borusu

D) Pankreas

E) Ağciyərlər
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.472)
29) IIIA mərhələdə qeyri-kiçik hüceyrəli ağ ciyər xərçəngində xəstələrin müalicəsində hansı metodla müalicə daha effektlidir?
A) Dərin rentgenterapiya

B) konkurrent 3DCRT + kimyəvi terapiya

C) Braxiterapiya

D) ənənəvi ön-arxa sahələrdən şüalanma

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.510)
30) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı regionar limfa düyünlərinin şüalanmasına adətən ehtiyac olmur?
A) Yuinq sarkoması

B) Mədə xərçəngi

C) Uşaqlıq cismi xərçəngi

D) Düz bağırsaq xərçəngi

E) Ağciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.594)
31) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı zədələnmiş orqanın bütünlüklə şüalanması məqsədəuyğundur?
A) Ağciyər xərçəngi

B) Yuinq sarkoması

C) Hockin limfoması

D) Qaraciyər xərçəngi

E) Qida borusu xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.600)
32) Aşağıdakı hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı zədələnmiş orqanın fiksasiyası üçün termoplastik maskaya ehtiyac görülmür?
A) Beyindaxili şiş

B) Maksilyar sinusun xərçəngi

C) Bud sümüyünün Yuinq sarkoması

D) Hipofizin adenoması

E) Qırtlaq-udlaq xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.600)
33) Hansı halda şüa müalicəsi aparmaq məsləhət görülmür?
A) Histoloji verifikasiyası olmayan yumşaq toxuma şişi

B) Multifom qlioblastoma

C) Ağciyərin II mərhələli xərcəngi

D) Qeyri- Hockin limfomasında

E) Düz bağırsağın yuxarı ampulyar şöbəsi xərçəngində
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.665)
34) Aşağıdakılardan hansı yumşaq toxuma sarkomalarının şüa müalicəsinə əksgöstəriş sayılır?
A) Şişin sümüyə sirayəti müəyyən edildikdə

B) Şişin qanaxma təhlükəli parçalanması

C) III mərhələli şişlərdə

D) Şişin sinirləri sıxması əlamətləri olduqda

E) Şişin dəriyə sirayəti müəyyən edildikdə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.665)
35) Aşağıdakı hansı halda şüa müalicəsi məsləhət görülmür?
A) Alt dodaq xərçəngində

B) Bazu nahiyə dərisi II mərhələ xərçəngində

C) Yanaq dərisi II mərhələ bazaliomasında

D) Yanaq dərisi I mərhələ bazaliomasında

E) Dəri xərçənginin radioterapiyadan sonraki residivlərində
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.701)
36) Aşağıdakı hansı nahiyənin bədxassəli prosesində şüa müalicəsi aparmaq məsləhət deyil?
A) Baldır nahiyə dərisi xərçəngi

B) Göz qapağı xərcəngi

C) Burun dərisi bazalioması

D) Saidin orta üçdə biri dərisi xərçəngi

E) Burun dərisi xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.704)
37) Hansı xəstəliyin müalicəsində yaxınfokuslu rentgenterapiya daha çox effekt verər?
A) Üz dərisi bazalioması

B) Dərinin Merkel xərçəngi

C) Əl dərisi melanoması

D) Ayaq pəncəsinin Kapoşi sarkoması

E) Sadalananların heç birində
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.712)
38) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliyin şüa müalicəsi zamanı regionar limfa düyünlərinin şüalandırılmasına adətən ehtiyac görülmür?
A) Baldır nahiyə dərisi xərçəngi

B) Burun dərisi bazalioması

C) Əl dərisi melanoması

D) Dərinin Merkel xərçəngi

E) Alt dodaq xərçəngində
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.712)
39) Hansı xəstəliyin şüa müalicəsini hormonterapiya fonunda aparılması məsləhət görülür?
A) Prostat vəzi xərçəngi

B) Əl dərisi melanoması

C) Alt dodaq xərçəngi

D) Göz qapağı xərcəngi

E) Mədə xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.766)
40) Prostat vəzi xərçənginin şüa müalicəsi zamanı radikal doza hansıdır?
A) 38 Qr

B) 28 Qr


C) 58 Qr

D) 78 Qr


E) 48 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.780)
41) Prostatektomiyadan sonrakı adyuvant radioterapiya zamanı effektiv doza neçə Qr olmalıdır?
A) 12,5

B) 25


C) 35

D) 65


E) 15
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.766)
42) Prostat vəzinin sümük metastazları təyin edildikdə aşağıdakılardan hansı effektli müalicə metodudur?
A) Cərrahi əməliyyat

B) Zoledron turşusu və DQT

C) Braxiterapiya

D) Cərrahi əməliyyat və dərin rentgenterapiya

E) Dərin rentgenterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.766)
43) Hansı orqanın bədxassəli şişinin şüa müalicəsi zamanı “it ayağı” və ya ″xokkey ağacı″ adlanan sahə formalaşdırılır?
A) Mədə xərçəngi

B) Göz qapağı xərcəngi

C) Əl dərisi melanoması

D) Alt dodaq xərçəngi

E) Xaya xərçəngi
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.842)
44) Aşağıdakı hansı xəstəliyin müalicəsində şüa müalicəsi geniş istifadə olunmur?
A) Vilms şişi

B) Burun- udlaq xərçəngi

C) Qırtlaq xərçəngi

D) Böyrəyin renal hücerəli xərçəngi

E) Hockin limfoması
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.866)
45) Qreyvs xəstəliyinin şüa müalicəsi zamanı radikal CMD neçə Qr olmalıdır?
A) 74

B) 82


C) 50

D) 60


E) 20
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1215)
46) Orbitanın psevdotumorunun şüa müalicəsi zamanı radikal CMD neçə Qr olmalıdır?
A) 50

B) 74


C) 82

D) 60


E) 20
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1215)
47) Peyroni xəstəliyinin şüa müalicəsi zamanı optimal BMD nə qədər hesab olunur?
A) 65 Qr

B) 55 Qr


C) 45 Qr

D) 35 Qr


E) 5 Qr
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1222)
48) Bütün bədənin şüalandırılması zamanı CMD neçə Qr olmalıdır?
A) 20

B) 60


C) 87

D) 69


E) 77
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.1225)
49) Şəkillərdə korreksiya olunan radioterapiyanın beynəlxalq abbreviaturası hansıdır?
A) İGRT

B) 3DCRT


C) Heç biri

D) 2D konvensional

E) İMRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
50) Şüalanma zamanı şəkillərin alınması şüa müalicəsinin hansı növündə mümkündür?
A) 2D konvensional

B) İGRT


C) Heç biri

D) İMRT


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
51) Əsasən sadə metodikalardan istifadə edilməklə aparılan şüa müalicəsi necə adlanır?
A) Konvensional şüalanma

B) İMRT və İGRT

C) İGRT

D) İMRT


E) Stereotaktik radioterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.61)
52) Hansı müalicə metodu ilə şüa dəstəsinin intensivliyini modifikasiya etmək olur?
A) 3DCRT və HDR braxiterapiya

B) HDR braxiterapiya

C) 3D konvensional

D) İMRT


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.62)
53) Şəkillərdə korreksiya olunan radioterapiya hansı mənanı verir?
A) HighDoseRate

B) İmageGuide RT

C) LowDoseRate

D) 3DConformalRT

E) YaxınFokusluRentgenTerapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
54) Hansı müalicə metodu intensivliyi modifikasiya olunan radioterapiya metodunun daha da təkmilləşdirilməsi sayəsində yaradılmışdır?
A) İMRT

B) İGRT


C) HDR braxiterapiya

D) YFRT


E) 3DCRT
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
55) Şüa müalicəsinin hansı növündə xəstəyə şüa müalicəsi aparıldığı zamanda R-ji və KT-fik görüntülər almaq mümkündür?
A) YFRT

B) İGRT


C) 3DCRT

D) İMRT


E) MDR braxiterapiya
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.64)
56) Risk orqanlarının beynəlxalq abbreviaturası hansıdır?
A) AFR

B) ABS


C) CAR

D) OAR


E) PRC
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.71)
57) Aşağıdakı hansı aparatla şüa müalicəsi aparıldıqda yüksək hazırlıqlı kadrlar-onkoradioloq, mühəndis-radioloq, texnik-radioloq olması tələb olunur?
A) AQAT

B) Clinac DHX

C) Rokus-M

D) RTA-40

E) Rum-7
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.78)
58) Aşağıdakı hansı cihaz ekoloji cəhətdən daha təhlükəsiz hesab olunur?
A) Heç biri

B) TERAQAM

C) Rokus-M

D) Clinac DHX

E) AQAT-B
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.78)
59) İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin 60-70%- nin məruz qaldığı müalicə metodu hansıdır?
A) İmmunterapiya

B) Hormonterapiya

C) Cərrahi müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Etiotrop müalicə
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.7)
60) Şüalanan obyekt tərəfindən udulan enerjinin miqdarı nədir?
A) Şüalanan obyekt tərəfindən çevrilən enerjinin miqdarıdır

B) Şüalanan obyekt tərəfindən çevrilən və parçalananv enerjinin miqdarıdır

C) Ionlaşdırıcı şüalanmanın udulma dozası

D) Şüa verən obyekt tərəfindən udulan enerjinin miqdarıdır

E) Şüalanan obyekt tərəfindən udulan hissəciklərin sayı
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.7)
61) Continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy abbreviaturası hansıdır?
A) PURT

B) CXART


C) CHART

D) HCART


E) HPART
Ədəbiyyat: Cəmil Ə. Əliyev İsa H. İsayev BƏD XASSƏLİ ŞİŞLƏRİN ŞÜA MÜALİCƏSİ: NƏZƏRİ ƏSASLARI, TƏTBİQİ, NƏTİCƏLƏRİ, Bakı, 2012 ( Səh.18)
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 196,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə