Streptodermiyalarning qanday turlari ajratiladi: >*A. lab bichilishi



Yüklə 433 Kb.
tarix13.03.2017
ölçüsü433 Kb.
#11064
1511. Streptodermiyalarning qanday turlari ajratiladi:

*A. lab bichilishi

*B.bo‘llez impetigo

*C.yuzaki xasmol

D.intertriginoz

E.disgidrotik

F.seboreyali

J.diskoid

G.giperkeratotik
1512. Qo‘tir kasalligining yuqish yo‘llarini ko‘rsating:

*A. bevosita mulokotda bo‘lish

*B. maishiy mulokot

*C. jinsiy aloqa

D. transmissiv yuqish yo‘li

E. gemotransfuzion

F. alimentar
1513. Qo‘tirni davolash uchun qaysi doridarmonlar qo‘llaniladi:

*A. oddiy oltingugurt malhami

*B. benzilbenzoat 20%

*C.Demyanovich usuli

D. kerosin bilan usimlik moyi aralashmasi

E. Kastellani eritmasi

F. toza oltingugurt eritmasi
1514. Bitlarning qanday turlari ajratiladi:

*A. bosh biti

*B. kov biti

*C. kiyim biti

D. qo‘ltik biti

E.soch biti

F. intertriginoz bitlar
1515. Pedikulyozning klinik mezonlarini ko‘rsating:

*A. bitlarning topilishi

*B. sirkalarning topilishi

*C. chakish izlari: gemorragik dog‘lar, bo‘rtmalar, ikkilamchi yiringchali toshmalar

D. qo‘tir kanalarining topilishi

E. tungi qichish hissiyoti

F. GorchakovArdi alomati
1516. Qipiqlanuvchi temiratki kasalligining kechish davrlarini ko‘rsating:

*A. progressiv

*B. regressiv

*C. statsionar

D.retsidiv

E. yashirin

F. ekssudativ
1517. Qipiqlanuvchi temiratki kasalligida toshmalar ko‘pincha odam tanasi terisining qaysi soxalarida kuzatiladi:

*A. oyoq va qo‘llarning ezuvchi qismlarida

*B. bilak va tizza bo‘g‘imlari terisi soxasida

*C. boshning sochli qismida

D.oyoq va qo‘llarnig bukuvchi qismlarida

E.shilliq pardalarda

F.oyoq panjalari orasida
1518. Auspits uchligi qaysi alomatlardan tashkil topadi:

*A. stearin dog‘i

*B. terminal parda

*C. qonli shudring

D. angishvona alomati

E. yashirin kepaklanish

F.Uikxem turi
1519. Psoriatik artritda bo‘g‘imlar uchun qanday o‘zgarishlar xos bo‘ladi:

*A. deformatsiyalovchi poliartrit ko‘rinishidagi bo‘g‘imlar o‘zgarishi

*B.umurtqa bo‘g‘imlari deformatsiyasi

*C.umurtqaning rigidligi

D.ekssudativ artrit

E. Reyno uchligi

F.bo‘g‘imlar ustida tugunli toshma va sklerotik o‘zgarishlar
1520. Psoriazda tirnoqlar zararlanishining 3 xil ko‘rinishini ko‘rsating:

*A. nuqtali

*B. gipertrofik

*C. atrofik onixodistrofiya

D.xasmol ko‘rinishida

E. tangachali

F. nekrotik
1521. Qipiqlanuvchi temiratkini maxalliy davolash uchun qanday dorilar qo‘llaniladi:

*A. 12% salitsil malhami

*B. kortikosteroid malhamlar

*C. kalsipotriol

D oddiy oltingugurt malhami

E. antibakterial eritmalar

F.10% salitsil malhami
1522. Dermatitlar tasnifiga kiradi:

*A. oddiy (artifitsial. dermatit)

*B. allergik dermatit

*C. toksikodermiya

D. melanodermiya

E. dermatomiozit

F. ekssudativ dermatit
1523. Oddiy kontaktli dermatitning klinik manzarasi tasirlovchining qanday xususiyatlariga bog‘lik bo‘ladi:

*A. tasirotning kuchliligi va konsentratsiyasiga

*B. ta’sir etish vaqtiga

*C. tasirotning tasir etish maydoniga

D. tasirotning allergenlik xususiyatiga

E. tasirotning biologik xususiyatlariga


1524. Oddiy kontaktli dermatitda qanday toshmalar kuzatiladi:

*A. eritematoz dog‘li

*B. pufakli

*C. pufakchali

D. tugunli

E.bo‘rtmali

F. do‘mboqchali
1525. Toksikodermiya qaysi moddalar tasirida ko‘pincha rivojlanadi:

*A. dorilar

*B. oksil moddasi

*C. ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan kimyoviy moddalar

D. kosmetik vositalar

E. jun maxsulotlari

F. ultrafiolet va raditsiya nurlari
1526. Mikrobli go‘sh kasalligiga xos xususiyatlarni ko‘rsating:

*A. toshmalar ko‘pincha nosimmetrik joylashadi

*B. yallig‘lanish uchog‘i chegaralari aniq bo‘ladi

*C. trofik yaralar, piodermitlar atrofida yallig‘lanish bilan kechadi

D. toshmalar simmetrik joylashadi

E. yallig‘lanish uchog‘ida ekssudatsiya va namlanish kuzatilmaydi

F. teri yog‘ bezlari ko‘p joylashgan soxalarda yallig‘lanish bilan kechadi
1527. Go‘shni maxalliy davolashda qaysi bosqichida qaysi dori vositasini qo‘llash to‘g‘ri ekanini ko‘rsating:

*A. namlanish davri suyuqliklar bilan namlangan latta (primochka).

*B. qaloqlanish davrida emulsiya va pastalar

*C. kepaklanish davrida – malhamlar

D. namlanish davrida ko‘kunsimon dorilar (poroshok.

E. qaloqlanish davrida suyuqlik va eritmalar

F. kepaklanish davrida emulsiyalar
1528. Jiberning pushti rangli temiratkisi uchun xos bo‘lgan belgilarni ko‘rsating:

*A. "ona dog‘" pilakchasi

*B. Langer chiziqlari bo’ylab joylashgan ovalsimon dog‘lar

*C.dog‘larning chegaralari aniq, o‘rtasida engil kepaklanish

D. Balserning yodli sinamasi musbat bo‘ladi

E. Uikxem turi alomatining musbat bo‘lishi

F.toshmalar markazida botiqlik kuzatilishi
1529. Qanday xolatlar o‘choqli qichishning sababi bo‘lishi mumkin:

*A.gijja qurtlari (enterobioz.)

*B.jinsiy azolardagi yallig‘lanishli o‘zgarishlar

*C.terida maxalliy mikrotsirqo‘lyator va trofik o‘zgarishlar, vegetonevroz

D.jigar dezintoksikatsion faoliyatining buzilishi

E.qand kasalligida uglevod almashuvining buzilishi

F.pielonefrit va glomerulonefritlar
1530. Oq dermografizm xolati qaysi kasalliklarda uchraydi:

*A. neyrodermit

*B. teri qichimasi va bolalar qichimasi

*C. terining idiopatik qichish kasalligi

D.go‘sh kasalligi

E.allergik dermatitlar

F. qipiqlanuvchi temiratki
1531. Neyrodermitda qaysi yondosh kasaliklar uchrashi xos bo‘ladi:

*A. bronxial astma

*B. vazomotor allergik rinit

*C. eshak emi

D.yuqumli mollyusk

E.qizil yassi temiratki

F. teri o‘sma kasalliklar
1532. Bolalar qichimasi kasalligida patogenetik omillar:

*A. oshqozon va ichakda nasliy ferment patologiyasi

*B. oziq moddalarga senzibilizatsiya xolati

*C. ichakdagi autointoksikatsiya xolati

D. immunitet tankisligi

E.asabiy stresslar

F.gipergidroz xolati
1533. Bolalar qichimasi kasalligida toshmalar uchun xos bo‘lgan belgilar:

*A. toshmalar tarqoq bo‘ladi

*B.tugunchaning ustida pufakcha

*C. bo‘rtmali va rozeolyoz

D. juft tugunchali

E.ustida yirik tangachali pilakchalar

F.yaralanuvchi do‘mboqchali
1534.Neyrodermitda, lixenifikatsiya uchog‘ida qanday 3ta zona ajratiladi:

*A. markaziylixenifikatsiya

*B. o‘rtatugunchali toshmalar

*C. chekkasida giperpigmentatsiya

D. markazidaatrofiya

E. o‘rtasidaeritematozkepaklanuvchi

F. chekasida do‘mboqchali infiltratsiya
1535. Kvinke shishida ovoz yo‘llari shilliq pardasida bo‘rtma kuzatilganda qanday dorilar buyurasiz:

*A. adrenalin gidroxlorid 1% 1,0 mushakka

*B. prednizolon ko‘k tomirga 6080 mg

*C. laziks 2,0ml mushakka

D. gemodez 200,0 tomirga tomchi usul bilan

E. nikotin kislotasi 1%1,0 mushak orasiga

F. nosteroid yallig‘lanishga qarshi vositalar
1536. Qaysi kasalliklarda bo‘rtmali toshmalar kuzatilishi mumkin:

*A. eshak emi

*B. Dyuring dermatiti

*C. bolalar qichimasi

D.po‘rsildoq yara

E. leyshmanioz

F. o‘rab oluvchi temiratki
1537. Qaysi xolatda chin polimorf toshmalar deb xisoblanadi:

*A. tuguncha, bo‘rtma, eritematoz dog‘lar

*B. pufakcha, bo‘rtma, rozeolali dog‘lar

*C. gemorragik dog‘lar, tuguncha, yiringcha

D. pufak, eroziya, qaloqlar

E. tuguncha, kepaklanish, ikkilamchi dog‘

F. yiringcha, yiringli qaloq, eroziya va yaralar
1538. Bo‘llez (pufakli.) dermatozlar turkumiga kiruvchi kasalliklarni ko‘rsating:

*A.akantolitik po‘rsildoq yara

*B.noakantolitik po‘rsildoq yara

*C. Dyuring dermatiti

D.oddiy gerpes

E.o‘rab oluvchi temiratki

F.streptodermiya
1539. CHin po‘rsildoq yara kasalligini tarifiga mos keladigan belgilarni ko‘rsating:

*A.teri va shilliq pardalarda monomorf pufakli toshmalar

*B.patogenezida autoimmun xolati natijasida akantoliz xodisasi vojlanishi

*C.surunkali,( gormonal terapiyasiz.) progressiv kechishi

D.teri va shilliq pardalarda monomorf tugunchali toshmalar

E. Dermaning so‘rg‘ichsimon qavatida xujayralararo shish xosil bo‘lishi

F.toshmalar o‘rnida atrofik va chandiqli o‘zgarishlar qoladi
1540. Po‘rsildoq yara kasalligida pufaklarda qanday alomatlar kuzatiladi:

*A. Nikolskiy alomati

*B. AsboXansen

*C.pufaklarning "noksimon" ko‘rinishi

D.YAdasson alomati

E.pufaklarning gerpessimon joylashishi

F. Pospelov alomati
1541. Qaysi kasalliklarda musbat Nikolskiy alomati kuzatiladi:

*A.po‘rsildoq yara

*B. Layell sindromi

*C.chaqaloqlarda uchraydigan epidemik po‘rsildoq yara

D. Dyuring dermatiti

E. bullez streptodermiya

F.noakantolitik po‘rsildoq
1542. Po‘rsildoq yara tashxisi qanday laboratoriya usullari bilan tasdiqlanadi:

*A.bosmasurtma usuli bilan mikroskopik tekshiruv va Tsank xujayralarini topish

*B.biopsiya yo‘li bilan gistologik tekshiruv

*C.bevosita immunoflyuoressensiya usuli

D.mikroskopik usulda Ganzen taekchalarini topish

E.teri usti va osti applikatsion allergik usullari

F.surtmani Gramm usulida buyab mikroskopik tekshirish

G.noakantolitik po‘rsildoq yara


1543.Po‘rsildoq yara kasalligining vegetatsiyalanuvchi turi qolgan turlaridan qanday xususiyatlari bilan farq qiladi:

*A. toshmalar shilliq qavatlar teriga o‘tadigan soxalarda joylashadi

*B. toshmalar chekkasiga qarab tarqalib kattalashadi

*C. toshmalar ustida yumshoq o’simtalar kuzatiladi va badbuy xid kuzatiiladi

D.toshmalar yog‘ bezlari ko‘p soxalarda joylashadi

E.shilliq pardalarda toshmalar kuzatilmaydi

F. toshmalar ustida katlamsimon kepaklanish kuzatiladi
1544. Po‘rsildoq yara kasalligining bargsimon turi qolgan formalaridan qaysi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

*A. shilliq pardalarda toshmalar kuzatilmaydi

*B. eroziyalar ustida ko‘p katlamli qaloqlar xosil bo‘lishi kuzatiladi

*C. qolgan turlariga nisbatan juda o‘tkir va og‘ir kechadi va eritrodermiya kuzatiladi

D. asosan toshmalar shilliq pardalarda kuzatiladi

E. toshmalar ustida vegetatsiyalanuvchi usimtalar kuzatiladi

F.Po‘rsildoq kasalligining eng engil kechuvchi turi xisoblanadi
1545. YOg‘li (seboreyali.)po‘rsildoq yara kasalligining belgilari qaysi kasalliklar belgilarini uz ichiga mujassamlantiradi:

*A.qizil volchanka (eritema, infiltratsiya, lokalizatsiyasi buyicha).

*B. oddiy po‘rsildoq yara

*C. seboreyali dermatit

D. sklerodermiya (atrofik chandiqlar).

E. o‘rab oluvchi temiratki

F. qizil yassi temiratki
1546. Dyuring dermatiti kasalligida bemorga qanday ozik moddalar istemol kilinishi man etiladi:

*A. tarkibida yod moddasi saqlovchi

*B. guruch

*C. dukkakli don maxsulotlari

D.sut maxsulotlari

E. parranda go‘shti

F. tuxum
1547. YUqumli mollyuskni davolashda qo‘llaniladi:

*A.tugunchalar ichidagi moddani pinset bilan yulib olib tashlash

*B.tugunchalarga yod surtib kuyish

*C.viruslarga qarshi malhamlar

D.keratoplastik vositalar

E.immunomodulyatorlar

F.antigistamin terapiya
1548. Qizil volchanka kasalligining 3 ta asosiy belgisini ko‘rsating:

*A. infiltrativ eritema

*B. follikulyar giperkeratoz

*C. chandiqli atrofiya

D. keloid chandiqlar

E.ekssudativ toshmalar

F. toshmalarda nevralgik og‘riklar
1549. O‘rab oluvchi temiratki toshmalariga xos bo‘lgan belgilarni ko‘rsating:

*A. toshmalarning terida nerv oxiri tolalari buylab joylashishi

*B. toshmalar buylab qattiq nevralgik og‘riklar

*C. toshmalar monomorf, pufakchalardan iborat

D. toshmalar monomorf tugunchalardan iborat

E. toshmalarda qichish hissiyoti og‘rikdan ustun turadi

F. toshmalar Langer teri chiziklari buylab joylashadi
1550. CHin po‘rsildoq yara kasalligini tarifiga mos keladigan belgilarni ko‘rsating:

*A.teri va shilliq pardalarda monomorf pufakli toshmalar

*B.patogenezida autoimmun xolati natijasida akantoliz xodisasi rivojlanishi

*C.surunkali,( gormonal terapiyasiz) progressiv kechishi

D.teri va shilliq pardalarda monomorf tugunchali toshmalar

E. Dermaning surgichsimon kavatida xujayralararo shish xosil bo‘lishi

F.toshmalar urnida atrofik va chandiqli o‘zgarishlar qoladi
1551. Qizil volchanka kasalligida qanday alomatlar kuzatiladi:

*A. "ayollar tufli poshnasi" alomati

*B. BeneMeщerskiy alomati

*C. "kapalak" alomati

D. GorchakovArdi alomati

E. Selsning "asalari uyasi" alomati

F.zondning chukib ketish alomati
1552.Qizil volchankada rioya qilish kerak bo‘lgan asosiy chora tadbirlarni ko‘rsating:

*A. dispanserizatsiya

*B. fokal infeksiya o‘choqlarini sanatsiya kilish

*C. quyosh nurlaridan ximoya vositalari

D mulokotda bo‘lgan shaxslarni tekshirish va davolash

E. kasallikka qarshi emlash

F. ommaviy LE xujayralariga tekshiruv
1553. Pilakchali sklerodermiya qanday bosqichlar bilan kechadi:

*A. shish

*B. qattiqlashish

*C. atrofiya

D. kepaklanish (tangchali)

E. yaralanish

F. chandiqlanish
1554. Seboreyaning quruq turi uchun qanday belgilar xos bo‘ladi:

*A. sochlarda qazg‘ok xosil bo‘lishi

*B.sochlarning mayin va to‘kiluvchan bo‘lib qolishi

*C. teri qichishi va uning o‘ta tasirchan bo‘lib qolishi

D.sochlarning birbiriga yopishqok bo‘lib qolishi

E. komedonlar

F. sochda sirkalarning topilishi
1555. Pushti rangli xusnbuzar kasalligidagi patogenetik omillarni ko‘rsating:

*A. oshqozonichak patologiyasi

*B. angionevroz

*C. Demodeks kanalari

D. immun tankisligi

E. jigar monooksigenaz turkumining susayishi

F.korinobakteriyalar
1556. Pushti rangli xusnbuzar kasalligining kechish bosqichlarini ko‘rsating:

*A.eritematoz bosqich

*B. papulopustulez bosqich

*C. giperplaziya bosqichi

D. indurativ shish bosqichi

E. kepaklanish bosqichi

F.atrofik o‘zgarishlar bosqichi
1557. So‘zakning klinik belgilarini ko‘rsating:

*A. diurez paytida achishish hissiyoti

*B. uretradan yiringli ajralma kelishi

*C. uretra ogizchasida yallig‘lanish

D. olat terisida eroziv toshmalar

E. maxalliy skleradenit

F. teztez siyishga extiej hissiyoti
1558. So‘zak kasalligining yuqish yo‘llariga kiradi:

*A. jinsiy aloqa

*B. maishiy mulokotda onadan qizchasiga

*C. tug‘ish yo‘llari orqali

D. transplatsentar

E.gemotransfuzion

F. transmissiv
1559. OITS kasalligining asosiy yuqish yo‘llarini ko‘rsating:

*A. jinsiy aloqa

*B. gemotransfuzion

*C. vertikal

D. alimentar

E transmissiv

F. xavotomchi usuli
1560. Qaysi kasallikda inkubatsion davr to‘g‘ri ko‘rsatilganini toping:

*A.qo‘tir 712 kun

*B.zaxm 2040 kun

*C.so‘zak 35 kun

D.leyshmanioz shaxar turi 24 xafta

E.trixomonoz 34 xafta

F.leyshmanioz qishloq turi 36 oy
1561. Ter tarkibiga qanday moddalar kiradi:

*A. suv


*B. urat kislotasi

*C. mochevina

D.aminokislotalar

E. lipidlar

F.oksillar

G. melanin


1562. Teri yog‘i tarkibiga qanday moddalar kirmaydi:

*A. urat kislotasi

*B.mochevina

*C. melanin

D. xolesterin

E. past yog‘ kislotasi

F. fosfatlar

G yuqori yog‘ kislotasi


1563. Fotodermatitni qanday dorilar qo‘zg‘atishi mumkin:

*A. tetratsiklin

*B. barbituratlar

*C. aspirin

D. penitsillin

E.rux oksidi

F. vismut dorilar

G. tavegil


1564. Mikrob ekzemasi uchun xos bo‘lgan belgini aniqlang:

*A. o‘choqlarni asimmetrik bo‘lishi

*B. o‘choqlar chegarasi keskin ajralib turishi

*C. qo‘loyoq soxalarida joylashuvi

D. o‘choqlarni dumaloq shakllarda bo‘lishi

E. toshmalarni simmetrik joylanishi

F. etiologiyasi noaniq
1565. Qanday ekzema mikrob ekzemasiga kiradi:

*A. paratravmatik

*B. nummulyar

*C. varikozli

D.mikotik

E. disgidrotik

F.pruriginoz

G.seboreyali


1566. Qanday ekzema chin ekzema turiga kiradi:

*A. prurigonoz ekzema

*B. disgidrotik

*C.Sikozli

D. seboreyali

E.mikotik

F.sut bezlari soxasidagi teri ekzemasi
1567. Lamizil qaysi dermatozlarni davolashda qo‘llaniladi:

*A. epidermofitiya

*B. rubrofitiya

*C. yiringli kasalliklarini

D. tugunli eritemani

E. qizil yassi temiratkini

F. neyrodermatozlarni
1568. Favusda shikastlanadi:

*A. boshning soch qismi

*B. tirnoklar

*C. silliq teri

D. ichki a’zolar

E.qo‘l oyoq terisi

F. shilliq kavatlar

G. tishlar


1569. Erkaklarda so‘zakning asoratlarini belgilang:

*A. orxoepididimit

*B. prostatit

C. orofaringeal gonoreyasi

*D.Prostatit

E. uretrit

F. fagedenizatsiyasi
1570. So‘zakning qanday turlari erkaklarda farzandsizlikka olib kelishi mumkin:

*A. orxoepididimitda

*B. prostatit

*C. prostatit

D.uretritda

E. kuperitda

F. littreitda
1571. Bipolyar shankr bu

*A. 2 ta shankr jinsiy a’zolarda

*B. 2 ta shankr jinsiy a’zolardan tashkari(tilda).

*C.2 ta shankr:kovok va jag‘ ostida

D. anal teshik soxasida 2 ta shankr

E. ko‘krak so‘rg‘ichi soxasidagi 2 ta shankr

F. perigenital soxasida 2 ta shankr
1572. Psoriazda tirnoklar zararlanishining 3 xil ko‘rinishini ko‘rsating:

*A. nuqtali

*B. gipertrofik

*C. atrofik onixodistrofiya

D. xasmol ko‘rinishida

E. tangachali

F. nekrotik
1573. Qipiqlanuvchi temiratkini maxalliy davolash uchun qanday dorilar qo‘llaniladi:

*A. 12% salitsil malhami

*B. kortikosteroid malhamlar

*C. kalsipotriol

D.oddiy oltingugurt malhami

E.antibakterial eritmalar

F.10% salitsil malhami
1574. Dermatitlar tasnifiga kiradi:

*A. oddiy (artifitsial. dermatit)

*B. allergik dermatit

*C. toksikodermiya

D. melanodermiya

E.dermatomiozit

F.ekssudativ dermatit
1575. Oddiy kontaktli dermatitning klinik manzarasi tasirlovchining qanday xususiyatlariga bog‘lik bo‘ladi:

*A. tasirotning kuchliligi va qonsentratsiyasiga

*B. tasir etish vaqtiga

*C. tasirotning tasir etish maydoniga

D. tasirotning allergenlik xususiyatiga

E.tasirotning biologik xususiyatlariga


1576. Oddiy kontaktli dermatitda qanday toshmalar kuzatiladi:

*A. eritematoz dog‘li

*B. pufakli

*C. pufakchali

D. tugunli

E.bo‘rtmali

F. do‘mboqchali
1577. Toksikodermiyaqaysimoddalartasiridako‘pincharivojlanadi:

*A. dorilar

* B.oksil moddasi

*C. ishlab chikarishda qo‘llaniladigan kimeviy moddalar

D. kosmetik vositalar

E. jun maxsulotlari

F. ultrafiolet va raditsiya nurlari
1578. Mikrobli go‘sh kasalligiga xos xususiyatlarni ko‘rsating:

*A. toshmalar ko‘pincha nosimmetrik joylashai

*B. yallig‘lanish uchog‘i chegaralari aniq bo‘ladi

*C. trofik yaralar, piodermitlar atrofida yallig‘lanish bilan kechadi

D. toshmalar simmetrik joylashadi

E. yallig‘lanish uchog‘ida ekssudatsiya va namlanish kuzatilmaydi

F. teri yog‘ bezlari ko‘p joylashgan soxalarda yallig‘lanish bilan kechadi
1579. Go‘shni maxalliy davolashda qaysi bosqichida qaysi dori vositasini qo‘llash to‘g‘ri ekanini ko‘rsating:

*A. namlanish davri suyuqliklar bilan namlangan latta (primochka).

* B.qaloqlanish davrida emulsiya va pastalar

*C. kepaklanish davrida – malhamlar

D. namlanish davrida ko‘kunsimon dorilar (poroshok.

E.qaloqlanish davrida suyuqlik va eritmalar


1580. Jiberning pushti rangli temiratkisi uchun xos bo‘lgan belgilarni ko‘rsating:

*A. "ona dog‘" pilakchasi

*B. Langer chiziklari buylab joylashgan ovalsimon dog‘lar

*C.dog‘larning chegaralari aniq, o‘rtasida engil kepaklanish

D.Balserning yodli sinamasi musbat bo‘ladi

E.Uikxem turi alomatining musbat bo‘lishi

F.toshmalar markazida botiqlik kuzatilishi
1581. Qanday xolatlar o‘choqli qichishning sababi bo‘lishi mumkin:

*A.gijja kurtlari (enterobioz.)

*B.jinsiy azolardagi yallig‘lanishli o‘zgarishlar

*C.terida maxalliy mikrotsirqo‘lyator va trofik o‘zgarishlar, vegetonevroz

D.jigar dezintoksikatsion faoliyatining buzilishi

E.qand kasalligida uglevod almashuvining buzilishi

F.pielonefrit va glomerulonefritlar
1582. Ok dermografizm xolati qaysi kasalliklarda uchraydi:

*A. neyrodermit

*B. teri qichimasi va bolalar qichimasi

*C. terining idiopatik qichish kasalligi

D.go‘sh kasalligi

E. allergik dermatitlar

F. qipiqlanuvchi temiratki
1583. Neyrodermitda qaysi endosh kasaliklar uchrashi xos bo‘ladi:

*A. bronxial astma

*B. vazomotor allergik rinit

*C. eshak emi

D. yuqumli mollyusk

E.qizil yassi temiratki

F. teri o‘sma kasalliklar
1584. Bolalar qichimasi kasalligida patogenetik omillar:

* A.oshqozon va ichakda nasliy ferment patologiyasi

*B. ozik moddalarga senzibilizatsiya xolati

* C.ichakdagi autointoksikatsiya xolati

D. immunitet tankisligi

E.asabiy stresslar

F.gipergidroz xolati
1585. Bolalar qichimasi kasalligida toshmalar uchun xos bo‘lgan belgilar:

* A.toshmalar tarkok bo‘ladi

*B.tugunchaning ustida pufakch

* C.bo‘rtmali va rozeolez

D.juft tugunchali

E.ustida yirik tangachali pilakchalar

F.yaralanuvchi do‘mboqchali
1586. Neyrodermitda, lixenifikatsiya uchog‘ida qanday 3ta zona ajratiladi:

* A.markaziylixenifikatsiya

* B.o‘rtatugunchali toshmalar

* C.chekkasida giperpigmentatsiya

D.markazidaatrofiya

E.o‘rtasidaeritematozkepaklanuvchi

F.chekasida do‘mboqchali infiltratsiya
1587. Kvinke shishida ovoz yo‘llari shilliq pardasida bo‘rtma kuzatilganda qanday dorilar buyurasiz:

* A.adrenalin gidroxlorid 1% 1,0 mushakka

* B.prednizolon ko‘k tomirga 6080 mg

* C.laziks 2,0 mushakka

D.gemodez 200,0 tomirga tomchi usul bilan

E.nikotin kislotasi 1%1,0 mushak orasiga

F.nosteroid yallig‘lanishga qarshi vositalar
1588. Qaysi kasalliklarda bo‘rtmali toshmalar kuzatilishi mumkin:

* A.eshak emi

* B.Dyuring dermatiti

* C.bolalar qichimasi

D.po‘rsildoq yara

E.leyshmanioz

F.o‘rab oluvchi temiratki
1589. Qaysi xolatda chin polimorf toshmalar deb xisoblanadi:

* A.tuguncha, bo‘rtma, eritematoz dog‘lar

* B.pufakcha, bo‘rtma, rozeolali dog‘lar

* C.gemorragik dog‘lar, tuguncha, yiringcha

D.pufak, eroziya, qaloqlar

E.tuguncha, kepaklanish, ikkilamchi dog‘

.F.iringcha, yiringli qaloq, eroziya va yaralar
1590. Bo‘llez (pufakli.) dermatozlar turkumiga kiruvchi kasalliklarni ko‘rsating:

*A.akantolitik po‘rsildoq yara

*B.noakantolitik po‘rsildoq yara

* C.Dyuring dermatiti

D.oddiy gerpes

E.o‘rab oluvchi temiratki

F.streptodermiya
1591. CHin po‘rsildoq yara kasalligini tarifiga mos keladigan belgilarni ko‘rsating:

*A.teri va shilliq pardalarda monomorf pufakli toshmalar

*B.patogenezida autoimmun xolati natijasida akantoliz xodisasi rivojlanishi

*C.surunkali,( gormonal terapiyasiz.) progressiv kechishi

D.teri va shilliq pardalarda monomorf tugunchali toshmalar

E. Dermaning so‘rg‘ichsimon qavatida xujayralararo shish xosil bo‘lishi

F.toshmalar o‘rnida atrofik va chandiqli o‘zgarishlar qoladi
1592. Po‘rsildoq yara kasalligida pufaklarda qanday alomatlar kuzatiladi:

* A.Nikolskiy alomati

* B.AsboXansen

*C.pufaklarning "noksimon" ko‘rinishi

D.YAdasson alomati

E.pufaklarning gerpessimon joylashishi

F.Pospelov alomati
1593. Qaysi kasalliklarda musbat Nikolskiy alomati kuzatiladi:

*A.o‘rsildoq yara

*B.ayell sindromi

*C.chaqaloqlarda uchraydigan epidemik po‘rsildoq yara

D.Dyuring dermatiti

E.bullez streptodermiya

F.noakantolitik po‘rsildoq

G.noakantolitik po‘rsildoq


1594. Po‘rsildoq yara tashxisi qanday laboratoriya usullari bilan tasdiklanadi:

*A.bosmasurtma usuli bilan mikroskopik tekshiruv va Tsank xujayralarini topish

*B.biopsiya yo‘li bilan gistologik tekshiruv

*C.bevosita immunoflyuoressensiya usuli

D.mikroskopik usulda Ganzen taekchalarini topish

E.teri usti va osti applikatsion allergik usullari

F.surtmani Gramm usulida buyab mikroskopik tekshirish

G.noakantolitik po‘rsildoq yara


1595.Po‘rsildoq yara kasalligining vegetatsiyalanuvchi turi qolgan turlaridan qanday xususiyatlari bilan farq qiladi:

*A. toshmalar shilliq kavatlar teriga o‘tadigan soxalarda joylashadi

*B. toshmalar chekkasiga karab tarqalib kattalashadi

*C. toshmalar ustida yumshok usimtalar kuzatiladi va badbuy xid syoziladi

D. toshmalar yog‘ bezlari ko‘p soxalarda joylashadi

E.shilliq pardalarda toshmalar kuzatilmaydi

F.toshmalar ustida katlamsimon kepaklanish kuzatiladi
1596. Po‘rsildoq yara kasalligining bargsimon turi qolgan formalaridan qaysi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

* A.shilliq pardalarda toshmalar kuzatilmaydi

* B.eroziyalar ustida ko‘p katlamli qaloqlar xosil bo‘lishi kuzatiladi

C.qolgan turlariga nisbatan juda o‘tkir va og‘ir kechadi va eritrodermiya kuzatiladi

D.asosan toshmalar shilliq pardalarda kuzatiladi

E.toshmalar ustida vegetatsiyalanuvchi usimtalar kuzatiladi

F.Po‘rsildoq kasalligining eng engil kechuvchi turi xisoblanadi
1597. YOg‘li (seboreyali.)po‘rsildoq yara kasalligining belgilari qaysi kasalliklar belgilarini uz ichiga mujassamlantiradi:

*A.qizil volchanka (eritema, infiltratsiya, lokalizatsiyasi buyicha).

* B.oddiy po‘rsildoq yara

* C.seboreyali dermatit

D.sklerodermiya (atrofik chandiqlar).

E.o‘rab oluvchi temiratki

F.qizil yassi temiratki
1598. Dyuring dermatiti kasalligida bemorga qanday ozik moddalar istemol kilinishi man etiladi:

* A.tarkibida yod moddasi saqlovchi

* B.guruch

* C.dukkakli don maxsulotlari

D.sut maxsulotlari

E.parranda go‘shti

F.tuxum
1599. YUqumli mollyuskni davolashda qo‘llaniladi:

*A.tugunchalar ichidagi moddani pinset bilan yulib olib tashlash

*B.tugunchalarga yod surtib kuyish

*C.viruslarga qarshi malhamlar

D.keratoplastik vositalar

E.immunomodulyatorlar

F.antigistamin terapiya
1600. Qizil volchanka kasalligining 3 ta asosiy belgisini ko‘rsating:

*A. infiltrativ eritema

* B.follikulyar giperkeratoz

* C.chandiqli atrofiya

D.keloid chandiqlar

E.ekssudativ toshmalar

F.toshmalarda nevralgik og‘riklar
1601. O‘rab oluvchi temiratki toshmalariga xos bo‘lgan belgilarni ko‘rsating:

*A.toshmalarningteridanervoxiritolalaribuylabjoylashishi

*B.toshmalarbuylabqattiqnevralgikog‘riklar

*C.toshmalarmonomorf, pufakchalardan iborat

D.toshmalar monomorf tugunchalardan iborat

E.toshmalarda qichish hissiyoti og‘rikdan ustun turadi

F.toshmalar Langer teri chiziklari buylab joylashadi
1602. Psoriazda tirnoklar zararlanishining 3 xil ko‘rinishini ko‘rsating:

* A.nuqtali

* B.gipertrofik

* C.atrofik onixodistrofiya

D.xasmol ko‘rinishida

E.tangachali

F.nekrotik
1603. Qipiqlanuvchi temiratkini maxalliy davolash uchun qanday dorilar qo‘llaniladi:

* A.12% salitsil malhami

* B.kortikosteroid malhamlar

* C.kalsipotriol

D.oddiy oltingugurt malhami

E.antibakterial eritmalar

F.10% salitsil malhami
1604. Dermatitlar tasnifiga kiradi:

* A.oddiy (artifitsial. dermatit)

* B.allergik dermatit

* C.toksikodermiya

D.melanodermiya

E.dermatomiozit

F.ekssudativ dermatit
1605. Oddiy kontaktli dermatitning klinik manzarasi tasirlovchining qanday xususiyatlariga bog‘lik bo‘ladi:

* A.tasirotning kuchliligi va qonsentratsiyasiga

* B.tasir etish vaqtiga

* C.tasirotning tasir etish maydoniga

D.tasirotning allergenlik xususiyatiga

E.tasirotning biologik xususiyatlariga


1606. Oddiy kontaktli dermatitda qanday toshmalar kuzatiladi:

*A. eritematoz dog‘li

*B. pufakli

*C. pufakchali

D. tugunli

E.bo‘rtmali

F. do‘mboqchali
1607. Toksikodermiyaqaysimoddalartasiridako‘pincharivojlanadi:

*A. dorilar

*B. oksil moddasi

*C. ishlab chikarishda qo‘llaniladigan kimeviy moddalar

D. kosmetik vositalar

E. jun maxsulotlari

F. ultrafiolet va raditsiya nurlari
1608. Mikrobli go‘sh kasalligiga xos xususiyatlarni ko‘rsating:

*A. toshmalar ko‘pincha nosimmetrik joylashadi

*B. yallig‘lanish uchog‘i chegaralari aniq bo‘ladi

*C. trofik yaralar, piodermitlar atrofida yallig‘lanish bilan kechadi

D. toshmalar simmetrik joylashadi

E. yallig‘lanish uchog‘ida ekssudatsiya va namlanish kuzatilmaydi

F. teri yog‘ bezlari ko‘p joylashgan soxalarda yallig‘lanish bilan kechadi
1609. Go‘shni maxalliy davolashda qaysi bosqichida qaysi dori vositasini qo‘llash to‘g‘ri ekanini ko‘rsating:

*A. namlanish davri suyuqliklar bilan namlangan latta (primochka).

*B. qaloqlanish davrida emulsiya va pastalar

*C. kepaklanish davrida – malhamlar

D. namlanish davrida ko‘kunsimon dorilar (poroshok.

E. qaloqlanish davrida suyuqlik va eritmalar

F. kepaklanish davrida emulsiyalar
1610. Jiberning pushti rangli temiratkisi uchun xos bo‘lgan belgilarni ko‘rsating:

*A. "ona dog‘" pilakchasi

*B.Langer chiziklari buylab joylashgan ovalsimon dog‘lar

*C.dog‘larning chegaralari aniq, o‘rtasida engil kepaklanish

D.Balserning yodli sinamasi musbat bo‘ladi

E.Uikxem turi alomatining musbat bo‘lishi

F.toshmalar markazida botiqlik kuzatilishi
1611. Qanday xolatlar o‘choqli qichishning sababi bo‘lishi mumkin:

*A.gijja qurtlari (enterobioz.)

*B.jinsiy azolardagi yallig‘lanishli o‘zgarishlar

*C.terida maxalliy mikrotsirqo‘lyator va trofik o‘zgarishlar, vegetonevroz

D.jigar dezintoksikatsion faoliyatining buzilishi

E.qand kasalligida uglevod almashuvining buzilishi

F.pielonefrit va glomerulonefritlar
1612. Ok dermografizm xolati qaysi kasalliklarda uchraydi:

*A. neyrodermit

*B. teri qichimasi va bolalar qichimasi

*C. terining idiopatik qichish kasalligi

D.go‘sh kasalligi

E.allergik dermatitlar

F qipiqlanuvchi temiratki
1613. Neyrodermitda qaysi yondosh kasaliklar uchrashi xos bo‘ladi:

*A. bronxial astma

*B. vazomotor allergik rinit

*C. eshak emi

D. yuqumli mollyusk

E. qizil yassi temiratki

F. teri o‘sma kasalliklar
1614. Bolalar qichimasi kasalligida patogenetik omillar:

*A. oshqozon va ichakda nasliy ferment patologiyasi

*B. ozik moddalarga senzibilizatsiya xolati

*C. ichakdagi autointoksikatsiya xolati

D. immunitet tankisligi

E. asabiy stresslar

F. gipergidroz xolati
1615. Papulezli sifilidlarga xos klinik belgini belgilang:

*A. Biett xalqachasi

*B. subektiv bezovta qilmasligi

*C. Voronovning soxta atrofik burmalari

D.kuchli qichishish

E.oqkumush tangachalar

F.o‘rtasida kindiksimon chukurcha
1616. Moxovni davolashda qanday spetsifik dorilar qo‘llaniladi:

*A. diaminodifenilsulfon (DDS.)

*B. tiomochevina xosilalari

*C.Streptomitsin

D.nizoral

E. bonafton

F.atrikan
1617. "Tizon" va Meybomiev yog bezlari kaerda joylashgan:

*A. preputsial xaltachasining ichki varag‘ida

*B. ko‘z qovog‘ini chetlarida

* C.sut bezlari soxasida

D.labburun uchburchagi soxasida

E.perianal soxasida

F. kichik jinsiy lablarda
1618. To‘g‘ri tushunchani aniqlang:

*A.akantoz bu tikanaksimon va donador kavatlarning kalinlashuvi

*B.akantoliz bu tikanaksimon kavatdagi xujayralararo biriktiruvchi desmosomalarni buzilishi

*C.akantoz bu shox kavatining yupkalashuvi

D.akantoliz bu keratinlanishning buzilishi

E.akantoz bu keratinlanishning zo‘rayishi

F.akantoliz bu tikansimon kavatining yupkalanishi
1619. Birlamchi sifilomada uchramaydigan asorat:

*A. epididimit

*B. prostatit

*C.Parafimo

D.gangrenizatsiya

E. fagedenizm

F.fimoz
1620. Birlamchi sifilomaning atipik turlari:

*A. indurativ shish

*B. shankr amigdalit

*C.Fimoz


D.parafimoz

E.gangrena

F.fagedenizm
1621. Uchlamchizaxmuchunxosemasbelgilarniko‘rsating:

* A.serbar kondilomalar

* B.rozeolez toshmalar

*C.Mezaaortit

D.o‘rmalanuvchi do‘mboqchalar

E.boldirlardagi yulduesimon chandiqlar

F.qattiq tanglaydagi gummalar
1622. Qattiq shankrni atipik shakliga kiradi:

*A. indurativ shish

*B. shankr xasmol

*C.Parafimoz

D. balanit

E.balonopostit

F.fimoz
1623. Qattiq shankrni og‘ir asorati:

* A.fagedenizatsiya

* B.fimoz

*C. parafimoz

D.prostatit

E.balanopostit

F.orxit

G.proktit



J.balanit
1624. Ikkilamchi sifilis uchun xarakterli:

* A.rozeolali toshma

*B. papulezli toshma

* C.qattiq shankr va poliadenit

D.Goxzinger infiltratsiyasi

E.siflitik rinit

F.do‘mboqchalar va gummalar
1625. Oddiy dermatitga olib kelmaydi:

* A.dorini iste’mol kilish


* B.ozikovkatlar sababli

* C.nurlarni ta’siri

D.baland va past harorat

E. kimeviy moddalar

F.ishqalanish, bosim ta’siri
1626. CHin ekzema kasalligida:

*A. o‘choqlar simmetrik xolda joylashgan

*B. o‘choqlar arxepelagi ko‘rinishida

*C. pufaklar paydo bo‘ladi

D.do‘mboqchalar paydo bo‘ladi

E.chegaralar keskin bo‘ladi

F. assimetrik xolda joylashgan
1627. CHegaralangan neyrodermit uchun xarakterli element:

*A.lixenifikatsiya

*B.tuguncha

*C.Tugun


D.do‘mboq

E.yiringcha

F.pufak
1628. Surunkali kechuvchi go‘sh kasalligi uchun xos bo‘lmagan belgilar:

* A.qizarish, shish,

* B.mayda eroziyalar, qaloqlar

*C.Infiltratsiya

D.lixenizatsiya

E.qipiqlashish

F.tomirli qizarish
1629. Suvlanish paytida go‘sh kasalligida yordam beradi:

*A. primochkalar

* B.anilin bo‘yoqlari

*C.Kremlar

D.pastalar

E.boltushka

F.sepmalar
1630. CHin ekzemani ko‘rinishlari:

* A.pruriginoz turi

* B.disgidrotik turi

* C.sikoziform turi

D.varikoz turi

E. mikotik turi

F. numulyar turi
1631. Qanday klinik ko‘rinish ekzema uchun xarakterli:

* A.serozli kuduklar

* B.orollar arxipelagi

*C.nuqtasimon qon talash

D.ari uyasi

E.Uiekxem turi

F.olma jelesi
1632. Go‘sh kasalligiga xos belgilar:

*A. uzoq vaqt kechuvchi, qaytalanuvchi kasallik

* B.allergik faktorlar ta’siri

* C.polimorf toshmalar

D.sababsiz qaytalanishi

E.allergen aniq

F.monomorf toshmalar

G.tugunlar, do‘mboqchalar


1633. Neyrodermatozlar guruxiga kirmaydigan kasallik:

*A. go‘sh kasalligi

*B. psoriaz

*C.Strofulyus

D.eshak emi

E.teri qichishishi

F.neyrodermit
1634. Rozatsea uchun xos emas belgi:

*A. follikulyar giperkeratoz

*B. do‘mboqchalar

*C.Eritema

D.infiltratsiya, burunning kattalashishi

E. nofollikulyar tugunchalar va yiringchalar

F. teleangiektaziyalar
1635. Vulgar xusnbuzarga xarakterli bo‘lmagan klinik belgi:

*A.teri burmalarida joylashadi

*B.keksalarda uchraydi

*C.evolyusion polimorf toshmalar

D.medonlar bo‘lishi

E.terida yog‘ va soch bezlari atrofida tarkalishi

F.ko‘p miqdorda yog‘ bezlari bo‘lgan soxada joylashadi
1636. Allergik dermatitni davolashda ishlatiladi:

*A. polkortolon

*B. gidrokortizon

*C.Nistatin

D. diflyukan

E. intrakenazol

F. nizoral
1637. Pedikulyozni davolashda ishlatilmaydigan dori vositalari:

*A. mikozolon

*B. prednizolon

*C. DDS


D. spregal

E. permetrin eritmasi

F. nittifor

G1020% benzilbenzoat emulsiyasi


1638. Qo‘tir uchun xos belgilar:

*A. kechasi va kechqurun qichishishi

*B. juftjuft toshmalar

*C. o‘choqlarda ekzematizatsiya

D. o‘choqlarda impetiginizatsiya

E. o‘choqlarda infiltratsiya

F. poliadenit
1639. Psoriaz fotoximioterapiyasida qanday prepaparatlar qo‘llanadi:

*A. amifo‘rin

*B. psoralen

*C.Atsiklovir

D. nistatin

E. lamizil

F. vinkristin
1640. Psoriazni og‘ir formasi:

*A. artropatik

*B. eritrodermiya

*C.tomchili

D. kafttovon

E. tirnoklar psoriazi

F. nummulyar
1641. Psoriazni rivojlanuvchi bosqichida qanday maxalliy

terapiya qilinadi:

* A.12%li salitsilat malhami

*B. kortikosteroid malhamlar

*C. «Psoriazin» malhami

D. Demyanovich usuli

E.20%li benzilbenzot

F.33% li oltingugurt malhami


1642. Nikolskiy belgisi musbat bo‘ladi:

*A.asl po‘rsildoq yara kasalligida

*B. Layell sindromida

*C.strofulyusda

D.Dyuringning gerpetiform dermatitida

E.kattalarda uchraydigan qichima kasalligida

F.o‘choqli neyrodermitda


1643. Po‘rsildoq yaraning qanday klinik ko‘rinishlari bor:

*A. bargsimon

*B. vegetativ

*C. seboreyali

D. pilakchali

E. intertriginozli

F. xalqasimon

G. infiltrativ


1644. Akantolik po‘rsildoq yarada qanday simptom kuzatiladi:

*A. Nikolskiy simptomi

*B. AsboGanzen simptomi

*C. Pinkus simptomi

D. Bene Myosherskiy simptomi

E. Uikxema simptomi


F. GorchakovArdi simptomi

1645. Psoriazda tirnoklar zararlanishining 3 xil ko‘rinishini ko‘rsating:

*A. nuqtali

*B. gipertrofik

*C. atrofik onixodistrofiya

D. xasmol ko‘rinishida

E. tangachali

F. nekrotik


1646.Qipiqlanuvchi temiratkini maxalliy davolash uchun qanday dorilar qo‘llaniladi:

* 12% salitsil malhami

* kortikosteroid malhamlar

* kalsipotriol

oddiy oltingugurt malhami

antibakterial eritmalar

10% salitsil malhami
1647. Dermatitlar tasnifiga kiradi:

*A. oddiy (artifitsial. dermatit)

*B. allergik dermatit

*C. toksikodermiya

D.melanodermiya

E.dermatomiozit

F.ekssudativ dermatit
1648. Oddiy kontaktli dermatitning klinik manzarasi tasirlovchining qanday xususiyatlariga bog‘lik bo‘ladi:

*A. tasirotning kuchliligi va qonsentratsiyasiga

*B. tasir etish vaqtiga

*C. tasirotning tasir etish maydoniga

D. tasirotning allergenlik xususiyatiga

E.tasirotning biologik xususiyatlariga


1649. Oddiy kontaktli dermatitda qanday toshmalar kuzatiladi:

* A.eritematoz dog‘li

*B. pufakli

*C. pufakchali

D.tugunli

E.bo‘rtmali

F. do‘mboqchali
1650. Toksikodermiya qaysi moddalar tasirida ko‘pincha rivojlanadi:

*A. dorilar

*B. oksil moddasi

*C. ishlab chikarishda qo‘llaniladigan kimeviy moddalar

D. kosmetik vositalar

E. jun maxsulotlari

F. ultrafiolet va raditsiya nurlari
1651. Birlamchi infiltrativ toshmalarni ko‘rsating:

*A. tuguncha

*B. tugun

*C. do‘mboqcha

D.pufakcha

E.yiringcha

F. ekskoriatsiya
1652. Gemorragik dog‘larni ko‘rsating:

*A. petexiyalar

*B. ekximozlar

*C. vibitsess

D. teleangiektaziya

E. leykoderma

F.eritema
1653. Tugunchaga xos belgilarni ko‘rsating:

*A. bo‘shliqsiz, infiltrativ toshma

*B. teri satxidan ko‘tarilib turadi

*C. uzidan keyin ikkilamchi dog‘ qoldirishi mumkin

D.tez xosil bo‘lib tez qaytadigan toshma

E. uzidan keyin atrofik chandiqlar qoldiradi

F. uz ichida yiringli ekssudat saqlaydi
1654. O‘lchami buyicha qanday papulalar ajratiladi:

*A. miliar

*B. lentikulyar

*C. nummulyar

D. skutulyar

E. gipertrofik

F. globulyar
1655. Rozeolali toshmalar qaysi kasalliklarda uchraydi:

*A. ikkilamchi zaxm

*B. qizamik (krasnuxa).

*C. toksikodermiya

D.rangbarang temiratki

E. saramas (roja).

F. gemorragik vasqulitlarda
1656. Vegetatsiyaning belgilarini ko‘rsating:

*A.eroziya va papulalar ustida xosil bo‘ladi

*B.ko‘pincha terining tabiiy burmalarida joylashadi

*C.yumshok konsistensiyali o‘simtalar bo‘lib, xuroz tojini eslatadi

D.bilak va tizzalarning bukuvchi teri soxalarida joylashadi

E.qattiq konsistensiyali usimta bulib, markazida botiqlik kuzatiladi

F.giper va gipopigment dog‘lar ustida rivojlanadi
1657. Piodermiya rivojlanishi uchun shart bo‘lgan uchta asosiy omilni ko‘rsating:

*A. patogen qo‘zg‘atuvchining mavjudligi

*B. teri butunligining buzilishi yani qo‘zg‘atuvchining kirish eshiklari iqligi

*C. endogen omillar: gipovitaminoz, immun tankisligi va xokazo

D. qo‘zg‘atuvchining virulentligi

E.organizm sezuvchanligining oshib ketishi

F. nasliy moyillik
1658. Stafillokokkli yiringchaning belgilarini ko‘rsating:

*A.soch follikulasi bilan bog‘lik bo‘ladi

*B. yiringli yallig‘lanish en atrofga emas, tubiga karab rivojlanadi

*C. stafillokokklar keltirib chikaradi

D. yuzaki, bush kobikli yiringcha xisoblanadi

E. ko‘proq yosh bolalar va ayollarga xos

F. streptokkokli piodermitlarda uchraydi
1659. Bolalardako‘proquchraydiganpiodermitlarniko‘rsating:

*A. Fingerning soxta furunkulez kasalligi

*B. epidemik po‘rsildoq yara

*C. Ritterning eksfoliativ dermatiti

D.streptokkokli xasmol

E.sikoz


F.gidradenit

G.oddiy xusnbuzarlar


1660. Yiringchaning chukur turlarini ko‘rsating:

*A. furunkul

*B. gidradenit

*C. ektima

D. ostiofollikulit

E. fliktena

F. impetigo
1661. Streptodermiyalarning qanday turlari ajratiladi:

*A. lab bichilishi

*B. bo‘llez impetigo

*C. yuzaki xasmol

D. intertriginoz

E. disgidrotik

F.seboreyali

G. diskoid

J.giperkeratotik
1662. Qo‘tir kasalligining yuqish yo‘llarini ko‘rsating:

*A. bevosita mulokotda bo‘lish

*B. maishiy mulokot

*C. jinsiy aloqa

D. transmissiv yuqish yo‘li

E. gemotransfuzion

F. alimentar
1663. Qo‘tirni davolash uchun qaysi doridarmonlar qo‘llaniladi:

*A. oddiy oltingugurt malhami

*B. benzilbenzoat 20%

*C. Demyanovich usuli

D.kerosin bilan usimlik moyi aralashmasi

E. Kastellani eritmasi

F. toza oltingugurt eritmasi
1664. Bitlarning qanday turlari ajratiladi:

*A. bosh biti

*B. kov biti

*C. kiyim biti

D. qo‘ltik biti

E.soch biti

F. intertriginoz bitlar
1665. Pedikulyozning klinik mezonlarini ko‘rsating:

*A. bitlarning topilishi

*B. sirkalarning topilishi

*C. chakish izlari: gemorragik dog‘lar, bo‘rtmalar, ikkilamchi yiringchali toshmalar

D. qo‘tir kanalarining topilishi

E. tungi qichish hissiyoti

F. GorchakovArdi alomati
1666. Qipiqlanuvchi temiratki kasalligining kechish davrlarini ko‘rsating:

*A. progressiv

*B. regressiv

*C. statsionar

D. retsidiv

E. yashirin

F. ekssudativ
1667. Qipiqlanuvchi temiratki kasalligida toshmalar ko‘pincha odam tanasi terisining qaysi soxalarida kuzatiladi:

*A. oyoq va qo‘llarning ezuvchi qismlarida

*B. bilak va tizza bo‘g‘imlari terisi soxasida

*C. boshning sochli qismida

D.oyoq va qo‘llarnig bukuvchi qismlarida

E.shilliq pardalarda

F.oyoq panjalari orasida
1668. Auspits uchligi qaysi alomatlardan tashkil topadi:

*A. stearin dog‘i

*B. terminal parda

*C. qonli shudring

D.angishvona alomati

E.yashirin kepaklanish

F.Uikxem turi
1669. Psoriatik artritda bo‘g‘imlar uchun qanday o‘zgarishlar xos bo‘ladi:

*A. deformatsiyalovchi poliartrit ko‘rinishidagi bo‘g‘imlar o‘zgarishi

*B.umurtka bo‘g‘imlari deformatsiyasi

*C.umurtkaning rigidligi

D.kssudativ artrit

E.Reyno uchligi

F.bo‘g‘imlar ustida tugunli toshma va sklerotik o‘zgarishlar
1670. Psoriazda tirnoklar zararlanishining 3 xil ko‘rinishini ko‘rsating:

*A. nuqtali

*B. gipertrofik

*C. atrofik onixodistrofiya

D.xasmol ko‘rinishida

E. tangachali

F. nekrotik
1671. Qipiqlanuvchi temiratkini maxalliy davolash uchun qanday dorilar qo‘llaniladi:

* A.12% salitsil malhami

* B.kortikosteroid malhamlar

* C.kalsipotriol

D.oddiy oltingugurt malhami

E.antibakterial eritmalar

F.10% salitsil malhami
1672. Dermatitlar tasnifiga kiradi:

* A.oddiy (artifitsial. dermatit)

* B.allergik dermatit

* C.toksikodermiya

.D. melanodermiya

E.dermatomiozit

F.ekssudativ dermatit
1673. Oddiy kontaktli dermatitning klinik manzarasi tasirlovchining qanday xususiyatlariga bog‘lik bo‘ladi:

* A.tasirotning kuchliligi va qonsentratsiyasiga

* B.tasir etish vaqtiga

* C.tasirotning tasir etish maydoniga

D. tasirotning allergenlik xususiyatiga

E.tasirotning biologik xususiyatlariga


1674. Oddiy kontaktli dermatitda qanday toshmalar kuzatiladi:

* A.eritematoz dog‘li

*B. pufakli

*C. pufakchali

D. tugunli

E.bo‘rtmali

F.do‘mboqchali
1675. Toksikodermiyaqaysimoddalartasiridako‘pincharivojlanadi:

* A.dorilar

* B.oksil moddasi

*C. ishlab chikarishda qo‘llaniladigan kimeviy moddalar

D. kosmetik vositalar

E. jun maxsulotlari

F.ultrafiolet va raditsiya nurlari
1676. Mikrobli go‘sh kasalligiga xos xususiyatlarni ko‘rsating:

*A. toshmalar ko‘pincha nosimmetrik joylashadi

* B.yallig‘lanish uchog‘i chegaralari aniq bo‘ladi

* C.trofik yaralar, piodermitlar atrofida yallig‘lanish bilan kechadi

D.toshmalar simmetrik joylashadi

E.yallig‘lanish uchog‘ida ekssudatsiya va namlanish kuzatilmaydi

F.teri yog‘ bezlari ko‘p joylashgan soxalarda yallig‘lanish bilan kechadi
1677. Go‘shni maxalliy davolashda qaysi bosqichida qaysi dori vositasini qo‘llash to‘g‘ri ekanini ko‘rsating:

*A. namlanish davri suyuqliklar bilan namlangan latta (primochka).

*B. qaloqlanish davrida emulsiya va pastalar

*C. kepaklanish davrida – malhamlar

D. namlanish davrida ko‘kunsimon dorilar (poroshok.

E. qaloqlanish davrida suyuqlik va eritmalar

F. kepaklanish davrida emulsiyalar
1678. Jiberning pushti rangli temiratkisi uchun xos bo‘lgan belgilarni ko‘rsating:

*A. "ona dog‘" pilakchasi

*B. Langer chiziklari buylab joylashgan ovalsimon dog‘lar

*C.dog‘larning chegaralari aniq, o‘rtasida engil kepaklanish

D.Balserning yodli sinamasi musbat bo‘ladi

E.Uikxem turi alomatining musbat bo‘lishi

F.toshmalar markazida botiqlik kuzatilishi
1679. Qandayxolatlaro‘choqliqichishningsababibo‘lishimumkin:

*A.gijja kurtlari (enterobioz.)

*B.jinsiy azolardagi yallig‘lanishli o‘zgarishlar

*C.terida maxalliy mikrotsirqo‘lyator va trofik o‘zgarishlar, vegetonevroz

D.jigar dezintoksikatsion faoliyatining buzilishi

E.qand kasalligida uglevod almashuvining buzilishi

F.pielonefrit va glomerulonefritlar
1680. Ok dermografizm xolati qaysi kasalliklarda uchraydi:

*A. neyrodermit

*B. teri qichimasi va bolalar qichimasi

*C. terining idiopatik qichish kasalligi

D.go‘sh kasalligi

E.allergik dermatitlar



F.qipiqlanuvchi temiratki
Yüklə 433 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin