Sss «TƏSDİqediRƏM»Yüklə 260,33 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.06.2017
ölçüsü260,33 Kb.

 

 

 

sss  

«

TƏSDİQEDİRƏM» 

HÜQUQFAKÜLTƏSİNİNDƏRSCƏDVƏLİ

 

BDU-nun TƏDRİSİN TƏŞKİLİ VƏ TƏLİM TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ PROREKTORU                                                                                          

____________________prof. İ.N. ƏLİYEVA 

"____" ______________2016-cı il

2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİ (I SEMESTR)

 

 

 

 

 

Gün  Saat II KURS 

IV KURS 

1450 

1452 

1454 

1456 

1458 

1460 

1462 

1464 

1466 

                  1420 

1422 

 1424 

           1426 

1428 

1430 

1430A 13.50 

Mülkimüdafiə 

N.Ağayev 

707 

Əmək hüququ 

h.e.d.Ə.Hüseynov 

908 

 

Mülki hüquq-1 

S.Süleymanlı 

907 

 

Cinayət hüququ-1

 

dos.M.Bayramova

 

803 

 

Cinayət hüququ-1 (müh) 

dos.R.Şəmsizadə 

002 

C i n a y ə t   p r o s e s i - 2  (müh.) 

prof. F.Abbasova 

900 

Mülki proses.hüquq 

F.Cabbarlı 

804 

 

A i l ə   h ü q u q u  (müh.) 

Prof..M.Dəmirçiyeva 

808 


 

 

15.35 

Mülki  hüquq-1(müh) 

dos.Ş.Yusifov 

7 0 7  

Cinayət hüququ-1 (müh) 

 dos.M.Bayramova 

8 0 8  

Əmək hüququ (müh) 

prof. Z.Cəfərov 

002 

 

M ü l k i   p r o s e s s u a l   h ü q u q (müh.) 

Dos.Ş.Əliyev 

900 

 

Kriminologiya(müh) 

h.ü.f.d.E.Muradov 

804


 

M ü l k i   p r o s e s s u a l   h ü q u q (müh.) 

F.Cabbarlı 

908 

 

17.20 

Mülkimüdafiə 

N.Ağayev 

601 

 

Mülki hüquq-1 dos.Ş.Yusifov 

707 

 

Mülki  hüquq-1(müh) 

dos.A.Qədirov 

808 

 

Cinayət hüququ-1  

Dos.M.Bayramova 

708 

 

Əmək hüququ 

prof. Z.Cəfərov 

002 

 

 

Mülki hüquq-1 

h.ü.f.d.N.Baxşıyeva 

602 

Cinayət prosesi-2 

Dos.K.Hüseynova 

907 

 

Mülki proses.hüquq 

F.Cabbarlı 

712 

 

Kriminalistika 

dos. İ.Abbasova 

806 

 

Cinayət.prosesi-2.(məş) 

Dos.Q.Cəfərov 

811A 

 

Mülki prosessual hüquq 

F.Hüseynov 

804 

 

Kriminalistika(lab

Dos.R.Quliyeva,k/kab 

N.Abasova,902 

Kriminologiya(məşh.ü.f.d.Ə.Eyvazov 

908


 

 

Kriminologiya(məş) h.ü.f.d.Ə.Eyvazov 

9 0 8  

Kriminalistika(lab) 

Dos.R.Quliyeva,902 

N.Abasova,k/kab 

II 

13.50 

Cinayət hüququ-1 (müh) 

Prof. F.Səməndərov 

900 

Əmək hüququ (müh) 

prof. A.Qasımov 

002 

M ü l k i   h ü q u q - 1   ( m ü h )  

Dos. İ.Vəliyev 

707 

 

A i l ə   h ü q u q u  (müh.) 

Prof..M.Dəmirçiyeva 

808 

Cinayət prosesi-2 

Dos.K.Hüseynova 

811A 

M ü l k i   p r o s e s s u a l   h ü q u q (müh.) 

F.Cabbarlı 

804 

Cinayət prosesi-2 (müh.) 

prof. M.Qəfərov 

908 

15.35 

Əmək hüququ (müh) 

prof.M.Əliyev 

900 

 

 

Əmək hüququ 

h.e.d.Ə.Hüseynov 

002 

 

Mülki hüquq-1 

Dos. İ.Vəliyev 

708 

P a r l a m e n t   h ü q u q u   ( m ü h )  

h.ü.f.d N.Şükürov 

707 

Mülki prosessual hüquq 

F.Cabbarlı 

712 

Kriminalistika 

dos. İ.Abbasova 

             krim/kab 

A i l ə   h ü q u q u  (müh.) 

                              Dos.R.Bayramov 

808 

Kriminalistika(məş) 

N.Hüseynov 

811A 

 

Kriminologiya(müh) 

h.ü.f.d.E.Muradov 

908 

17.20 

Hüquqi  etika  

prof.R.Aslanova 

002 

 

Az. dövlət və hüq. 

təlimlər tarixi   

T.Zeynalova 

,900 

 

Mülki müdafiə 

N.Ağayev 

811A 

 

 

 

 Parlament hüququ 

N.Şükürov 

707 

 

Kriminalistika(məş) dos. İ.Abbasova 

806 

 

 

  

Mülki prosessual hüquq 

F.Cabbarlı 

708 

Ailə hüququ 

Ü.Əkbərli 

808 

 

Kriminalistika(lab) 

Dos.R.Quliyeva,krim/kab 

N.Hüseynov, 902 

 

Kriminalistika(məş) 

N.Abasova 

908 

 

 

 

 Mülki pros. hüquq 

N.Rüstəmova 

602 

 

 

 

Ailə hüququ Ü.Əkbərli 

002 

 

 Mülkimüdafiə 

N.Ağayev 

900 

Az. dövlət və hüq. 

təlimlər tarixi 

T.Zeynalova,811A 

 

Parlament hüququ 

N.Şükürov 

707 

Mülki prosessual hüquq 

F.Cabbarlı 

808 

 

III 

13.50 

Hüquqi etika (müh) 

Prof.R.Aslanova 

804 

 

Əmək hüququ 

h.e.d.Ə.Hüseynov 

907 

 

Cinayət hüququ-1 

h.ü.f.d.S.Rzayeva

 

811a 

 

Mülki müdafiə 

b/m R.Mahmudova 

002 

Mülki  hüquq-1(müh) 

dos. İ.Vəliyev, 707 

K r i m i n a l i s t i k a  (müh.) 

Dos. İ.Abbasova 

900 


K r i m i n a l i s t i k a  (müh.) 

Dos.M.Mustafayev 

808 

 

Kriminalistika (müh.) dos.B.Əsgərov 

908 


15.35 

Cinayət hüququ-1 

h.ü.f.d.S.Rzayeva

 

8 0 4  

Azərbaycanın dövlət və hüq. təlimlər tarixi  (müh) 

h.ü.f.d.T.Zeynalova 

707 

Xarici ölkələrin konst. hüququ(müh) 

R.İsmayılov 

900 

Mülki hüquq-1 

dos. İ.Vəliyev 

712 

Əmək hüququ 

prof. Z.Cəfərov 

908 

Kriminologiya(müh) 

dos.R.Şəmsizadə 

002 

Cinayət prosesi-2 (müh)  

A.Atakişi 

808 


Mülki pros. hüquq 

N.Rüstəmova 

811a 

Cinayət.pros-2 

dos.Ə.Qasımov 

907 

17.20 

 

Mülki müdafiə b/mR.Mahmudova 

707 

Cinayət hüququ-

1  

dos.C.Quliyev 

708 

 

Mülki hüquq-1 A.Rəsulov 

900 

 

 Kriminalistika(lab) 

Dos.R.Quliyeva,k/kab 

N.Hüseynov, 902

 

Kriminologiya 

dos.R.Şəmsizadə 

804 

Mülki prosessual hüquq 

F.Cabbarlı 

002 

 

Kriminalistika(məş) 

Dos.M.Mustafayev 

908 

 

Cinayət.prosesi-2.(məş) 

A.Atakişi 

808 

 

Ailə hüququ 

h.ü.f.d. N.Hüseynova 

602 

 

Vergi hüququ(müh) 

Dos.A.Mirzəyeva

 

907 

 

Az. dövlət və hüq. 

təlimlər tarixi   

T.Zeynalova, 707 

Kriminologiya 

dos.R.Şəmsizadə 

804 

Kriminalistika(lab) 

Dos.R.Quliyeva,k/kab 

N.Hüseynov, 902

 

 

IV 

13.50 

Əmək hüququ 

h.e.d.Ə.Hüseynov 

804 

 

Cinayət hüququ-1 

S.Rzayeva

 

811a 

 

 Cinayət hüququ-1 (müh) 

dos.M.Bayramova 

808 

Cinayət hüququ-1 (müh) 

Dos.R.Şəmsizadə 

002 

Cinayət prosesi-2 (müh) 

prof. F.Abbasova 

900 

Cinayət prosesi-2 (müh)  

A.Atakişi 

908 

 

Cinayət prosesi-2 (müh.) 

prof. M.Qəfərov 

707 

 

15.35 

Əmək hüququ (müh) 

prof.M.Əliyev 

900 

Cinayət hüququ-1

 

Dos.M.Bayramova

 

806 

Xar.ölk.kon.hüq 

R.İsmayılov,811A 

 

Əmək hüququ (müh) 

prof. Z.Cəfərov 

002 

Vəkillik hüququ(müh) 

dos.Ş.Əliyev 

808 

Vəkillik hüququ(müh) 

A.Atakişi 

908

 

Mülki pros. hüquq 

N.Rüstəmova 

804

 

Vergi hüququ 

h.ü.f.d. Ə.Əliyeva 

707

 

Mülki müdafiə 

R.Mahmudova 

803 

Xar.ölk.kon.hüq 

R.İsmayılov, 811A 

Bank hüquq(məş)

 

h.ü.f.d.R.Mirzəyev 

804

 

Mülki pros. hüquq 

N.Rüstəmova 

707 

17.20 

 

Əmək hüququ 

h.e.d.Ə.Hüseynov 

808 

 

Əmək hüququ 

prof. Z.Cəfərov 

002 

Cinayət hüququ-1  

 dos.M.Bayramova 

707

 

 

Mülki prosessual hüquq 

F.Cabbarlı 

907 

Vəkillik hüququ 

dos.Ş.Əliyev,806

 

Kriminologiya 

h.ü.f.d.H.Cəfərov 

803 

Vəkillik hüququ 

A.Atakişi, 908 

Ailə hüququ 

h.ü.f.d. N. Hüseynova 

811A 

Bank hüquq(müh) 

h.ü.f.d.R.Mirzəyev 

804 

 

Mülki müdafiə 

b/m S.Qafarzadə 

712 

Vəkillik hüququ 

dos.Ş.Əliyev,708 

Mülki pros.hüquq 

F.Cabbarlı 

907 

Ailə hüququ 

Dos.R.Bayramova 

908 

 

Vəkillik hüququ 

A.Atakişi, 811A

 13.50 

Cinayət hüququ-1 (müh) 

Prof. F.Səməndərov 

900 

Əmək hüququ (müh) 

prof. A.Qasımov 

002 

Mülki müdafiə 

b/m S.Qafarzadə, 7 0 7  

 

 K r i m i n a l i s t i k a  (müh.) 

Dos. İ.Abbasova 

808 

 

K r i m i n a l i s t i k a  (müh.) 

Dos.M.Mustafayev 

907 

K r i m i n a l i s t i k a (müh.) 

dos.B.Əsgərov 

908 

 

15.35 

Mülki  hüquq-1(müh) 

dos.Ş.Yusifov 

900 

 

 Mülki  hüquq-1(müh) 

dos.A.Qədirov 

002 

 

 

Mülki müdafiə b/m S.Qafarzadə 

811a 

 

Cinayət hüququ-1 

h.ü.f.d.S.Rzayeva 

k/kab 

 

 

 

M ü l k i   p r o s e s s u a l   h ü q u q (müh.) 

Dos.Ş.Əliyev 

808 

 

 

Mülki prosessual hüquq (müh.) 

F.Cabbarlı 

707 

 

 

 Cinayət.prosesi-2.(məşS.Sadıxova 

907 

 

 Kriminalistika 

dos.B.Əsgərov 

908 

 

Xar.ölk.kon.hüq R.İsmayılov 

811a 

Mülki müdafiə 

b/m S.Qafarzadə 

           708 

17.20 

Mülki hüquq-1 

dos.Ş.Yusifov 

808 

 

 

Mülki hüquq-1 A.Rəsulov 

804 

 

 

 

Mülki hüquq-1 dos.A.Qədirov 

002 

 

 

Əmək hüququ 

h.e.d.Ə.Hüseynov 

811a 

 

 

  

Ailə hüququ 

h.ü.f.d. N. Hüseynova 

908 

 

Cinayət.pros-2.(məş) 

dos.Ə.Qasımov 

907 

 

 

Kriminalistika(lab) 

Dos.R.Quliyeva,k/kab 

N.Hüseynov, 902

 

Kriminologiya 

A.Musayeva 

708 

Mülki prosessual hüquq 

F.Hüseynov 

707 

M ü l k i   p r o s e s s u a l   h ü q u q (müh.) 

F.Cabbarlı 

900 

 

Mülki müdafiə 

b/mR.Mahmudova 

908 

 

Vəkillik hüququ 

dos.Ş.Əliyev 

803 

Kriminalistika(lab) 

Dos.R.Quliyeva,902 

N.Hüseynov, k/kab

 

Kriminologiya 

A.Musayeva 

707 

Hüquqfakültəsinin dekanı:                                 prof. Ə.İ.Əliyev 

 

 

«UTVERJDAÖ»

RASPİSANİE ZANƏTİY ÖRİDİÇESKOQO  FAKULĞTETA

 

PROREKTOR BQU PO ORQANİZAÜİİ UÇEBNOQO PROÜESSA İ TEXNOLOQİƏM OBUÇENİƏ 

____________________prof. İ.N. ALİEVA 

"____" ______________2016 q.                                                                                                                                                                                                                 

NA I POLUQODİE 2016/2017 UÇEBNOQO QODA

 

 

 

 

 

Dni  Çası 

I KURS 

III KURS 

1319 

İNGİLİS-6 

1315 

İNGİLİS-4  8.30 

İstoriə Azerbaydjana(lek) 

doü. A. Rzaev 

908 

Hüquq nəzəriyyəsi (müh.) 

T.Əhmədov,801 

K o m m e r ç e s k o e   p r a v o   ( l e k )  

D o ü . Q . K a r i m o v  

6 0 1  

 

 

10.15 Azerbaydjanskiy  əzık(lek) 

O.Prieva,908 

Hüquq nəzəriyyəsi (məş) 

T.Əhmədov 

801 

Administrativnoe pravo (lek) 

L.Alieva 

601 

İnzibati hüquq(müh) 

h.ü.f..d.F.Məhərrəmov 

008 

Azerbaydjanskiy  əzık 

Q.Abbasova,908

 

12.00 

İnostrannıy əzık 

B.Qadjıev, 908 

Q.Raqimov902 

Xaricidil 

Z.Əhmədova 

801 

Administrativnoe pravo (sem) 

L.Alieva 

601 

İnzibati hüquq(məş) 

h.ü.f..d.F.Məhərrəmov 

008 

II 

8.30 

Teoriə prava (lek) 

S.Muradov,908 

 

Finansovoe pravo (lek) 

Doü.A.Mirzoeva,602 

 

10.15 

Teoriə prava (sem) 

S.Muradov 

908 

İnformatika (məş) 

İ.Dadaşova,801 

 

Maliyyə hüququ(müh) 

Ə.Əliyeva 

008 

 

Finansovoe pravo (sem) 

Doü.A.Mirzoeva,712 

12.00 

 

İnformatika (müh) 

İ.Dadaşova 

801 

 

Maliyyə hüququ(məş) 

Ə.Əliyeva,008 

 

III 

8.30 

Loqika (lek.) 

doü. Q.Ösifova 

908 

 

İqtisadiyyat(məş) dos.K.Eyyubov,801 

 

Kommersiya hüququ (məş) 

E.Paşazadə 

008 

Azərbaycan tarixi (müh) 

T.Aslanova,801 

 

10.15 

Azerbaydjanskiy  əzık 

İ.Mamedova 

908 

Xaricidil 

Z.Əhmədova 

801 

Transportnoe pravo (sem) 

Ş.İbraqimova,803 

Beynəlxalq hüquq-2(müh) 

Ş.Məmmədrzalı 

008 

Transportnoe pravo(lek) 

Ş.İbraqimova,803 

12.00 

 

Filosofiə(sem) 

N.Medjidova 

908 

 

Azərbaycan tarixi (müh.) 

T.Aslanova 

801 

 

Mejdunarodnoe pravo-2 (lek) 

U.Ösubova

 

 

803 

 

 

Loqika (sem)  doü. Q.Ösifova,902 

Latınskiy əzık 

S.Mamedova,908 

Beynəlxalq hüquq-2(müh) 

Ş.Məmmədrzalı 

008 

IV 

8.30 

İ s t o r i ə   A z e r b a y d j a n a   ( l e k )  

doü. A.Rzaev,908 

Hüquq nəzəriyyəsi (müh.) 

T.Əhmədov 

801 

 

Administrativnoe pravo (lek) 

L.Alieva 

806 Kommersiya hüququ (müh) 

E.Paşazadə 

602 

 

Teoriə prava (lek) S.Muradov,908 

10.15 

İnostrannıy əzık 

B.Qadjıev, 908 

Q.Raqimov,902 

Azərbaycan dili 

dos.Z.Nəbiyevə 

801 

Pravo soüialğnoqo obespeçeniə (lek) 

doü. L. Aleskerova 

 

                                                                    806 Beynəlxalq hüquq-2(məş) 

L.Mirqulamlı 

602 

12.00 

 

Latınskiy əzık 

S.Mamedova 

908 

 

İqtisadiyyat(müh) 

dos.K.Eyyubov 

801 

 

İnzibati hüquq(müh) h.ü.f..d.F.Məhərrəmov 

 

602 

 

Mirovaə politika(sem) F.Quseynov,808 

 

Pravo soüialğnoqo obespeçeniə  ( s e m )  

doü. L. Aleskerova 

                                                                   806 

8.30 

İstoriə Azerbaydjana(sem) 

doü. A.Rzaev 

908 

Xaricidil 

Z.Əhmədova 

801 

 

 

Nəqliyyat hüququ(müh) Dos.S.Eyvazova 

602 

Kommerçeskoe pravo (sem) 

Doü.Q.Karimov,806 

10.15 

İnostrannıy əzık 

B.Qadjıev, 908                                   

Q.Raqimov,    008 

Azərbaycan dili (müh) 

dos.Z.Nəbiyevə 

801 

Mejdunarodnoe pravo-2 (sem) 

Doü.U.Ösubova 

806 

 

Sosial təminat hüququ(məş) 

A.Bayramova 

602 

Azərbaycan dili(məş) 

dos.Z.Nəbiyevə 

801

 

Nəqliyyat hüququ(məş) 

Dos.S.Eyvazova,602 

12.00 

Mirovaə politika(lek) 

F.Quseynov 

908 

 

Filosofiə(lek) 

N.Medjidova 

                        902 

 

Azərbaycan tarixi (məş.) 

T.Aslanova 

801 

Mejdunarodnoe pravo-2 (lek) 

Doü.U.Ösubova,806 

Sosial təminat hüququ(müh) 

A.Bayramova 

602 

 

 

 

Hüquqfakültəsinin dekanı:                                                  prof. Ə.İ.Əliyev

 

 «UTVERJDAÖ»

RASPİSANİE ZANƏTİY ÖRİDİÇESKOQO  FAKULĞTETA

 

PROREKTOR BQU PO ORQANİZAÜİİ UÇEBNOQO PROÜESSA İ TEXNOLOQİƏM OBUÇENİƏ 

____________________prof. İ.N. ALİEVA 

"____" ______________2016 q.                                                                                                                                                                                                           

NA I POLUQODİE 2016/2017 UÇEBNOQO QODA

 

 

 

 

 

Dni  Çası II  KURS 

IV KURS 

 

1317 

İNGİLİS-5 

1313 

İNGİLİS-3 13.50 

T r u d o v o e   p r a v o   ( l e k . )  

doü. L.Aleskerova 

602 

Cinayəthüququ-1 (müh.) 

dos. İ.Ağayev 

008 

Q r a j d a n s k o e   p r o ü e s . p r a v o   ( l e k . )  

prof.M.Movsumov 

903 

 

 Cinayət prosesi-2 (müh) 

Dos.R.Rüstəmov 

811A 

15.35 

Trud. Pravo (sem.) 

L.Aleskerova 

602 

Cinayəthüququ-1 (məş.) 

dos. İ.Ağayev 

008 

 

Q r a j d a n s k o e   p r o ü e s . p r a v o   ( s e m . )  

prof.M.Movsumov 

907 

Cinayət prosesi-2 (məş) 

Dos.R.Rüstəmov 

811A 

17.20 

 

 

U q o l o v n ı y p r o ü e s s - 2   ( l e k . )  

doü. D.Xalilov,903 

M ü l k i   p r o s e s s u a l   h ü q u q ( m ü h )  

R . Q u l i y e v , 9 0 0                                    

II 

13.50 

K o n s t .   p r a v a   z a r u b e j n ı x   s t r a n ( s e m )  

Doü.Dj. Qaradjaev,602 

Cinayət hüququ-1 (müh.) 

dos. İ.Ağayev 

008 

 

 

K r i m i n a l i s t i k a   ( l e k . )  

doü. R.Kulieva, doü. M. Mustafaev 

907 

Ailə hüququ (müh) 

A.Talıbova 

801 

Qraj.oborona(cem)    

R.Babaeva,602 

15.35 

Qraj.oborona( l e k 

R.Babaeva,602 

Mülki hüquq-1 (müh) 

S.Mahmudov,801 

K r i m i n a l i s t i k a   ( s e m . )  

doü. R.Kulieva,907 

Cinayət prosesi-2 (müh) 

Dos.R.Rüstəmov,804 

17.20 

 

 

Semeynoe pravo (lek) 

k.ö.n.F.Mirzoeva 

907 

 

A i l ə   h ü q u q u   ( m ə ş )  

A . T a l ı b o v a  

8 0 4  

Kriminalistika (lab) 

Dos.R.Quliyeva,804 

III 

13.50 

Uqolovnoe pravo(lek) 

doü. K.Nazarova 

602 

Mülki müdafiə (müh) 

R.Babayeva 

801 

Qrajdanskoe proües.pravo (sem.) 

prof.M.Movsumov,708 

M ü l k i   p r o s e s s u a l   h ü q u q ( m ə ş )  

Ə.Əliyeva 

008 

Naloqovoe pravo(sem) 

doü.A.Mirzoyeva, 708 

15.35 

Uqolovnoe pravo(sem) 

doü. K.Nazarova 

602 

Mülki hüquq-1 (müh) 

S.Mahmudov 

801 

Qrajdanskoe proües.pravo (lek.) 

prof.M.Movsumov 

708 

Kriminalistika(müh) 

F.Mövsümov 

008 

17.20 

 

Mülki hüquq-1 (məş) 

                                             S.Mahmudov 

801 

Semeynoe pravo (sem) 

k.ö.n.F.Mirzoeva,811A 

Kriminalistika(məş) 

F.Mövsümov 

008 

Kriminoloqiə(sem) 

doü.K.Nazarova,811A

 

IV 13.50 

T r u d o v o e   p r a v o   ( l e k . )  

doü. L.Aleskerova 

602 

Azərbaycanın dövlət və hüq. təlimlər tarixi  (müh) 

S.Turabova 

801 

Kriminoloqiə(lek) 

doü.K.Nazarova 

907 

 

Bank  hüququ (məş) 

E.Hüseynov ,008 

15.35 

Uqolovnoe pravo(lek) 

doü. K.Nazarova 

602 

Mülki müdafiə (məş.) 

R.Babayeva, 801 

K r i m i n a l i s t i k a   ( l e k . )  

doü. R.Kulieva, doü. M. Mustafaev 

907 

Bank hüququ (müh) 

E.Hüseynov 

008 

Azərbaycanın dövlət və hüq. təlimlər tarixi  (məş) 

S.Turabova 

801 

17.20 

Qrajdanskoe pravo (sem) 

A.Talıbov 

602 

Əmək hüququ(müh) 

A.Bayramova 

801 

 

M ü l k i   p r o s e s s u a l   h ü q u q ( m ü h )  

R . Q u l i y e v      

9 0 0  

K r i m i n a l i s t i k a   ( l a b . )  

doü.R.Kuliyeva, krim/kab 13.50 

K o n s t .   p r a v a   z a r u b e j n ı x   s t r a n ( l e k )  

Doü.Dj. Qaradjaev 

602 

Əmək hüququ(müh) 

A.Bayramova 

804 

Naloqovoe pravo(lek) 

doü.A.Mirzoyeva 

811a 

Kriminalistika(müh) 

F.Mövsümov 

krim/kab 

15.35 

Qrajdanskoe pravo (lek) 

Doü.İ.Axmedov 

602

 

Əmək hüququ(məş) 

A.Bayramova 

804 

U q o l o v n ı y p r o ü e s s - 2   ( l e k . )  

doü. D.Xalilov 

903 

Kriminologiya(məş) 

R.Nəbiyev, 801 

Mülkiprosessualhüquq(məş) 

Ə.Əliyeva, 801 

17.20 

Qrajdanskoe pravo (lek) 

Doü.İ.Axmedov 

602 

 

U q o l o v n ı y p r o ü e s s - 2   ( s e m . )  

doü. D.Xalilov 

903 

Kriminologiya(müh) 

R.Nəbiyev 

801 

 

 

Hüquq fakültəsinin dekanı:                                                         prof. Ə.İ.Əliyev  


Yüklə 260,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə