Soygeçmiş: SoygeçmişYüklə 419,5 Kb.
tarix11.01.2017
ölçüsü419,5 Kb.
#5078

1 yaş 7 aylık

 • 1 yaş 7 aylık

 • Kız

 • Şikayeti:nöbet geçirme4 aylıktan itibaren epilepsi tanısıyla Ç.Nöroloji tarafından takip edilen hasta 5 gün önce İTFHde sol oksipital kraniyotomi ile sol oksipital lobektomi operasyonu yapılmış.

 • 4 aylıktan itibaren epilepsi tanısıyla Ç.Nöroloji tarafından takip edilen hasta 5 gün önce İTFHde sol oksipital kraniyotomi ile sol oksipital lobektomi operasyonu yapılmış.Postop takipleri yapılan hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla servisimize yatırıldı.

 • Postop takipleri yapılan hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla servisimize yatırıldı.Soygeçmiş:

 • Soygeçmiş:

 • Anne: 29 yaşında, ev hanımı, sağ-sağlıklı

 • Baba: 29 yaşında, tüccar, sağ- koroner arter hastalığı mevcut

 • Anne ve baba arasında akrabalık yok.

 • Ailede sürekli hastalık:yok

 • 1. çocuk: Kız, 5 yaşında, sağ, sağlıklı

 • 2. çocuk: Abortus

 • 3. çocuk: HastamızAteş: 36°C

 • Ateş: 36°C

 • Nabız: 122/dk

 • Solunum sayısı: 36/dk

 • Tansiyon: 90/50mmHg

 • AFN: +/+

 • Baş çevresi:45,5cm(50p)

 • Boy: 82 cm(50p)

 • Kilo:11,8kg(75p) • Genel durum: İyi-orta.

 • Cilt: Turgor doğal.Tonus azalmış. Yüz ödemli,.ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok.

 • Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Operasyon izi mevcut. Boyunda kitle ve LAP yok.

 • Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Göz teması kuruyor.

 • Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal.Orofarenks ve tonsiller doğal

 • Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta.

 • Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok.ral-ronkus yok.

 • Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali yok. Traube alanı açık.

 • Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok.

 • Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. göz teması kuruyor, çevreyle teması az. Anlamsız sesler çıkarıyor.’anne’ diyor. Mental,motor reterde.

 • Ekstremiteler: üst ve alt ekstremitelerini hareket ettiriyor.. Deformite yok.Tegretol 100 mg 3x1

 • Tegretol 100 mg 3x1

 • Sabril 500 mg 2x1

 • Netira damla 4x1(Bakteriyel konjunktivit nedeniyle)Servisteki takibinde sık sık nöbet geçirmeye başlayan, aldığı antiepileptiklere cevap vermeyen hastaya valproik asit infüzyonu başlandı.

 • Servisteki takibinde sık sık nöbet geçirmeye başlayan, aldığı antiepileptiklere cevap vermeyen hastaya valproik asit infüzyonu başlandı.Valproik asit infüzyonu almaktayken kusması başlayan hastanın oralı stoplandı.

 • Valproik asit infüzyonu almaktayken kusması başlayan hastanın oralı stoplandı.

 • NG sonda takılarak serbest drenaja alındı.

 • Sondadan ilk gelen sıvının rengi sarı iken sonradan yeşile döndü.WBC:18500/mm3

 • WBC:18500/mm3

 • ANS:15800/mm3

 • HGB:10,2 g/dl

 • PLT:202000/mm3

 • MCV:81,2 fl

 • CRP:7,19

 • Sedim:25

 • Valproik asit :100.10 ug/ml???????

 • ???????Hastada ön tanı olarak akut pankreatit düşünüldü.Hastaya Batın BT çekildi.

 • Hastada ön tanı olarak akut pankreatit düşünüldü.Hastaya Batın BT çekildi.

 • Batın BT: pankreas ödemli görünümde, batın içi orta derecede serbest sıvı, Bulgular Akut Pankreatit ile uyumludur.Hasta Ç.Nörolojiye danışıldı..

 • Hasta Ç.Nörolojiye danışıldı..

 • Valproik aside bağlı olarak akut pankreatit geliştiği düşünülen hastanın infüzyonu kesildi.Hasta Ç.Gastroenteroloji ve çocuk cerrahisine danışıldı.

 • Hasta Ç.Gastroenteroloji ve çocuk cerrahisine danışıldı.

 • Hastanın Akut Pankreatit açısından yakın vital takip edilmesi, NG dekompresyon, oral stop izlenmesi, yakın AÇT,AB başlanması önerildi.Akut pankreatit çocuklarda en sık görülen pankreatik bozukluktur.

 • Akut pankreatit çocuklarda en sık görülen pankreatik bozukluktur.

 • Künt abdominal yaralanmalar, kabakulak ve diğer viral hastalıklar, multisistemik hastalık, konjenital anomaliler ve biliyer mikrolitiazis en çok bilinen etyolojik nedenlerdir. • Çocukluk çağında ne zaman akut pankreatitten şüphelenilmelidir?Özellikle riskli grupların takibi sırasında gelişen açıklanamayan kusma ve karın ağrısı durumunda akut pankreatit akla gelmelidir.

 • Özellikle riskli grupların takibi sırasında gelişen açıklanamayan kusma ve karın ağrısı durumunda akut pankreatit akla gelmelidir.Karın bölgesine travma

 • Karın bölgesine travma

 • Kronik ilaç kullanımı olan(riskli ilaçlar) hasta populasyonu

 • Sistemik hastalığı olan çocuklar

 • Hastanede yatan hastada beslenme intoleransı gelişmesi durumunda.İLAÇLAR VE TOKSİNLER

 • İLAÇLAR VE TOKSİNLER

 • Alkol

 • Asetaminofen(overdose)

 • Azatioprine

 • L-asparaginaz

 • Simetidin

 • Kortikosteroid

 • Enalapril

 • Eritromisin

 • Östrojen

 • Furosemid

 • 6-merkapurin

 • Mesalamin

 • Metil-dopa

 • Pentanidin

 • Sulfonamid

 • Sulindak

 • Tetrasiklin

 • Tiazid

 • Valproik asid

 • Venom(örümcek-akrep)

 • VinkristinSİSTEMİK HASTALIKLAR

 • SİSTEMİK HASTALIKLAR

 • Alfa1 antitripsin eksikliği

 • Beyin tümörü

 • Kollajen vasküler hastalıklar

 • Kistik fibrozis

 • DM

 • Kafa travması

 • Hemakromatozis

 • HÜS

 • Hiperlipidemi tip1,4,5

 • Hiperparatiroidizm

 • Kawasaki

 • Malnutrisyon

 • Organik asidemi

 • Periarteritis nodoza

 • Peptik ülser

 • Böbrek yetmezliği

 • SLE

 • Transplantasyon

 • VaskülitKarın ağrısı(epigastrik ve devamlı)

 • Karın ağrısı(epigastrik ve devamlı)

 • İnatçı kusma

 • Ateş

 • Huzursuzluk

 • Abdominal hassasiyet ve distansiyon

 • Abdominal palpabl kitle

 • Cullen ve Grey Turner belirtisiAkut pankreatit çocuklarda nadiren hayatı tehdit edebilir.

 • Akut pankreatit çocuklarda nadiren hayatı tehdit edebilir.

 • Şok, hipokalsemi, asit yüksek ateş, plevral efüzyon, SIRS’e neden olabilir.

Amilaz ve Lipazın 3 kattan fazla yükselmesi.

 • Amilaz ve Lipazın 3 kattan fazla yükselmesi.

 • Akut pankreatik durumlarda Lipaz amilazdan daha spesifiktir. Akut pankreatitten şüphelendiğimiz durumlarda Amilaz normal olsa bile Lipazın yüksek olması tanıya yardımcıdır.Amilaz 4 günde, Lipaz 8-14 günde normale döner.

 • Amilaz 4 günde, Lipaz 8-14 günde normale döner.

 • Hiperamilazemi yapan başka nedenlerde bulunmaktadır.PANKREATİK PATOLOJİLER

 • PANKREATİK PATOLOJİLER

 • Akut/kronik pankreatit

 • Pankreatit komplikasyonları

 • TÜKRÜK BEZİ PATOLOJİLERİ

 • Parotitis(Kabakulak,S.Aureus,CMV,HIV,EBV)

 • Sialadenit(Taş, Radyasyon)

 • Yeme bozuklukları(Anoreksia Nevroza,Blumia)Hemokonsantrasyon

 • Hemokonsantrasyon

 • Koagülopati

 • Lökositoz

 • Hiperglisemi

 • Glukozüri

 • Hipokalsemi

 • GGT Yüksekliği

 • Hiperbilirübinemi de laboratuarda görülebilir.USG ve BT tanıda ve takipte çocukta major bir role sahiptir.

 • USG ve BT tanıda ve takipte çocukta major bir role sahiptir.

 • Bulgular:

 • Pankreas boyutlarında artış.

 • Hipoekoik sonolüsen ödematöz pankreas

 • Sıvı koleksiyonu

 • ApseAkut pankreatitli çocukların en az %20sinin görüntülemesi normaldir.

 • Akut pankreatitli çocukların en az %20sinin görüntülemesi normaldir.

 • ERCP ve MRCP safra kanalına bağlı Akut Pankreatitte yararlı olabilir.

Medikal tedavide amaç; Ağrının kontrol altına alınması ve metabolik hemostazın sağlanmasıdır.

 • Medikal tedavide amaç; Ağrının kontrol altına alınması ve metabolik hemostazın sağlanmasıdır.Oral stop

 • Oral stop

 • NG drenajı

 • Sebebe yönelik tedavi(İlacın kesilmesi-değiştirilmesi,beslenmenin düzenlenmesi)

 • Çocuk gastroenteroloji ve Çocuk cerrahisi konsültasyonu

 • Analjezi

 • Sıvı elektrolit mineral balansı düzenlenmesi

 • Gerekirse; Enteral parenteral nütrisyon, Antibiyotik, Peritoneal Lavaj,Nadiren endoskopik/açık cerrahi(abse,striktür)Komplike olmayan akut pankreatit tedaviye iyi yanıt verir.

 • Komplike olmayan akut pankreatit tedaviye iyi yanıt verir.

 • Erişkinlerde kullanılan Ranson’s kriterleri ve APACHE skoru çocuklara uygun değildir.Yaş<7

 • Yaş<7

 • Ağırlık<23kg

 • Amilaz Lipazın 3 kattan fazla artması

 • WBC>18.500/mm3

 • LDH>2000 IU/L

 • Volüm yüklenmesi(Aldığı çıkardığı dengesindeki büyük değişiklikler)

 • 48 saat sonra;

 • BUN>5mg/dL’den fazla yükselmesi

 • Ca<8.3

 • Albumin<2.6Yüklə 419,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin