Solunum, fizyolojik bir olaydır ve yaşam için gerekli oksijeni sağlar. Dış ortamdanYüklə 4,32 Mb.
tarix25.01.2017
ölçüsü4,32 Mb.
#6428Solunum, fizyolojik bir olaydır ve yaşam için gerekli oksijeni sağlar. Dış ortamdan

 • Solunum, fizyolojik bir olaydır ve yaşam için gerekli oksijeni sağlar. Dış ortamdan

 • alınan hava içindeki oksijen ile organizma içindeki karbondioksitin karşılıklı olarak yer

 • değiştirmesi solunum (respiration) olarak tanımlanır. Solunum fonksiyonu iç ve dış

 • solunum olarak iki bölümde incelenir. Dış solunum (eksternal solunum); dış ortamdan

 • oksijenin alınması, vücuttaki karbondioksitin dış ortama verilmesidir. İç solunum (internal

 • solunum) ise kan ile hücreler ve hücreler arası sıvıda Gerçekleşen gaz değişimidir.

 • Solunum sistemi (systema respiratorium), solunum yolları ve akciğerler olmak üzere

 • iki bölüme ayrılarak incelenir. Solunum yolları; dış ortamdan alınan oksijenin akciğerlere

 • gelmesini ve kandan akciğerlere geçen karbondioksitli havanın dış ortama atılmasını sağlar.

 • Solunum yolları burun (nasus), yutak (pharynx), gırtlak (larynx), soluk borusu (trachea)

 • ve bronşlar (bronchus) dan oluşur. Akciğerler (pulmones) ise oksijen ve karbondioksit

 • değişiminin olduğu solunum organıdır. • Solunum sisteminin fonksiyonları:

 • Oksijen temin eder.

 • Karbondioksiti atar.

 • Kanın hidrojen iyon konsantrasyonunu (pH’ını) düzenler.

 • Konuşmak için gerekli sesleri üretir (fonasyon).

 • Mikroorganizmalara karşı vücudu savunur.

Üst solunum yolları; burun(nasus),farenks(pharynx)velarenks’ten (larynx) oluşmaktadır.

 • Üst solunum yolları; burun(nasus),farenks(pharynx)velarenks’ten (larynx) oluşmaktadır.Üst solunum yollarının temel organı olan burun, solunum yolu olmasının yanı sıra içinde bulunan özel mukoza sayesinde “koku organı” olarak da fonksiyon görür. Burun, solunum yollarına giren havanın ilk giriş yolunu oluşturur.

 • Üst solunum yollarının temel organı olan burun, solunum yolu olmasının yanı sıra içinde bulunan özel mukoza sayesinde “koku organı” olarak da fonksiyon görür. Burun, solunum yollarına giren havanın ilk giriş yolunu oluşturur.

Kemik ve kıkırdaklardan yapılmış, kas ve deri ile örtülü bir organ olup yüzün ortasında ve öne doğru bir çıkıntı hâlinde uzanır. Burunun büyüklük ve Ģekli Ģahsa ve ırka göre değişmektedir. Dış görüntüsü bakımından burun üç yüzlü piramide benzer. Piramidin geniş ve simetrik olan iki yüzü, burnun yan yüzlerini oluşturup önde birleşerek burun sırtını (dorsum nasi) meydana getirir. Dorsum nasi’nin yukarıda alınla birleştiği kısma radix nasi, aşağıda kalan uç kısmına da apex nasi denir. Yan yüzlerinin burun deliklerini dıştan çevreleyen kısımlarına burun kanatları (alae nasi) denir. Piramidin üçüncü yüzü aşağıya bakar ve yüzlerin en küçüğüdür. Burada ortada septum nasi denilen bir bölme ile birbirinden ayrılmış burun delikleri (nares) bulunur. Burun delikleri yanlarda burun kanatları ile sınırlanmıştır.

 • Kemik ve kıkırdaklardan yapılmış, kas ve deri ile örtülü bir organ olup yüzün ortasında ve öne doğru bir çıkıntı hâlinde uzanır. Burunun büyüklük ve Ģekli Ģahsa ve ırka göre değişmektedir. Dış görüntüsü bakımından burun üç yüzlü piramide benzer. Piramidin geniş ve simetrik olan iki yüzü, burnun yan yüzlerini oluşturup önde birleşerek burun sırtını (dorsum nasi) meydana getirir. Dorsum nasi’nin yukarıda alınla birleştiği kısma radix nasi, aşağıda kalan uç kısmına da apex nasi denir. Yan yüzlerinin burun deliklerini dıştan çevreleyen kısımlarına burun kanatları (alae nasi) denir. Piramidin üçüncü yüzü aşağıya bakar ve yüzlerin en küçüğüdür. Burada ortada septum nasi denilen bir bölme ile birbirinden ayrılmış burun delikleri (nares) bulunur. Burun delikleri yanlarda burun kanatları ile sınırlanmıştır.Burun iskeletinin bir kısmı kemik, bir kısmı kıkırdaktan oluşmuştur. Kemik iskeleti os nasale, maxillanın proc. frontalisi ve os frontalenin pars nasalisi oluşturur. Kıkırdak iskeleti ise burun bölmesi kıkırdağı cartilago septi nasi ile burun kanadı cartilago alaris majör ve cartilago minores kıkırdağı oluşturur. Burun yumuşak kısmının iskeletini yapan kıkırdaklar nefes alırken burun duvarlarının içe doğru çekilmesine engel olur ve burun deliklerinin devamlı açık kalmasını sağlar.

 • Burun iskeletinin bir kısmı kemik, bir kısmı kıkırdaktan oluşmuştur. Kemik iskeleti os nasale, maxillanın proc. frontalisi ve os frontalenin pars nasalisi oluşturur. Kıkırdak iskeleti ise burun bölmesi kıkırdağı cartilago septi nasi ile burun kanadı cartilago alaris majör ve cartilago minores kıkırdağı oluşturur. Burun yumuşak kısmının iskeletini yapan kıkırdaklar nefes alırken burun duvarlarının içe doğru çekilmesine engel olur ve burun deliklerinin devamlı açık kalmasını sağlar.Burun boşlukları (cavitas nasi) iki tane olup kemik ve kıkırdaklardan yapılmış bir bölme (septum nasi) ile birbirinden ayrılmıştır. Burun boşlukları en arkada geniş bir açıklık ile yutağa bağlanır ve buraya chonae denir. Burunda her iki boşlukta bulunan kıvrımlı oluşumlara konka (concha) denir. Burundaki konkalar, Concha nasalis süperior, concha nasalis media ve concha nasalis inferiordur. Konkaların aralarında dar geçitler vardır. Bu geçitler “meatus nasi superior, meatus nasi medius ve meatus nasi inferior”dur. Meatus nasi inferiora gözyaşı kanalı (ductus nasolacrimalis ) açılır. Gözyaşı bu yolla burun boşluğuna nakledilir. Meatuslara paranasal sinüslerde açılır.

 • Burun boşlukları (cavitas nasi) iki tane olup kemik ve kıkırdaklardan yapılmış bir bölme (septum nasi) ile birbirinden ayrılmıştır. Burun boşlukları en arkada geniş bir açıklık ile yutağa bağlanır ve buraya chonae denir. Burunda her iki boşlukta bulunan kıvrımlı oluşumlara konka (concha) denir. Burundaki konkalar, Concha nasalis süperior, concha nasalis media ve concha nasalis inferiordur. Konkaların aralarında dar geçitler vardır. Bu geçitler “meatus nasi superior, meatus nasi medius ve meatus nasi inferior”dur. Meatus nasi inferiora gözyaşı kanalı (ductus nasolacrimalis ) açılır. Gözyaşı bu yolla burun boşluğuna nakledilir. Meatuslara paranasal sinüslerde açılır.

Konkaların, burun solunumu sırasında havanın arkaya iletimi, havanın nemlendirilmesi, ısıtılması ve filtre edilmesi gibi görevleri vardır. Burun boşluğunun iç yüzünün her tarafı mukoza ile örtülüdür. Bu mukoza burun boşluğuna açılan tüm sinüsleri ve kanalları örten mukoza ile devam eder. (Bu nedenle burundan kaynağını alan bazı iltihabi durumlar, sinüslere ulaşabilir.) Burun boşluğu mukozası, yapı bakımından, boşluğun her tarafında aynı karakterde değildir.

 • Konkaların, burun solunumu sırasında havanın arkaya iletimi, havanın nemlendirilmesi, ısıtılması ve filtre edilmesi gibi görevleri vardır. Burun boşluğunun iç yüzünün her tarafı mukoza ile örtülüdür. Bu mukoza burun boşluğuna açılan tüm sinüsleri ve kanalları örten mukoza ile devam eder. (Bu nedenle burundan kaynağını alan bazı iltihabi durumlar, sinüslere ulaşabilir.) Burun boşluğu mukozası, yapı bakımından, boşluğun her tarafında aynı karakterde değildir.

 • Burun boşluğu mukozası titrek tüylerle kaplıdır. Burun boşluğunun üst kısımları, burun tavanının hemen hemen orta kısımlarına kadar epitel ile dönenmiştir. Burun boşluğu etrafında bulunan kemiklerde çeşitli büyüklükte boşluklar (sinüs) bulunur. Bu boşluklara, sinüs paranasales denir. Sinüsler burun boşluğuna açılır ve ait oldukları kemiklere göre adlandırılır.Burun boşluğu fonksiyonel olarak üç bölümde incelenir.

 • Burun boşluğu fonksiyonel olarak üç bölümde incelenir.

 • Vestibulum nasi: Burun boşluğunun giriş kısmıdır. İçinde burun kılları ve yağ bezleri bulunur. Burun kılları solunum havası içinde bulunan yabancı cisimlerin tutulmasını sağlayarak iç bölümlere geçmesini engeller.

 • Regio respiratoria: Vestibulum nasinin arkasında yer alır. Prizmatik epitelle kaplı, damardan zengin ve solunum ile ilgili bölümdür. Buruna gelen hava bu bölgede temizlenir, ısıtılır ve nemlendirilir.

 • Regio olfactoria: Burun boşluğunun üst bölümüdür. Sinir dokudan zengindir ve bu bölümde koku almakla ilgili hücreler bulunur. • Burnun Görevleri

 • Solunuma yardımcı olmak

 • Koku almak

 • Burun boşluğundan geçen havayı ısıtmak, temizlemek ve nemlendirmek

 • Sesin niteliğini ayarlamak (Hava ile dolu olan sinüsler, sesin niteliğini etkilemektedir.)Yutak solunum ve sindirim sisteminde görevli bir organdır. Yutak; burun ve ağız boşluğunun arkasında, yemek borusunun (özefagus) ve gırtlağın (larynx) üstünde bulunmaktadır. Yaklaşık 12–14 cm uzunluğunda, kas ve zarlardan yapılmıştır.

 • Yutak solunum ve sindirim sisteminde görevli bir organdır. Yutak; burun ve ağız boşluğunun arkasında, yemek borusunun (özefagus) ve gırtlağın (larynx) üstünde bulunmaktadır. Yaklaşık 12–14 cm uzunluğunda, kas ve zarlardan yapılmıştır.

 • Yumuşak damak ile birbirinden ayrılan ağız ve burun delikleri yutakta birleşmektedir. Besinlerin yutulmasında ve havanın solunması sırasında yumuşak damak ve gırtlak kapağı (epiglot) solunum ve sindirim yollarını birbirinden ayırır. Solunan hava ile ağızdan alınan besinlerin geçici aynı anda olmamaktadır. Bu nedenle, besinler solunum yollarına, hava da sindirim yollarına girmemiş olur.

 • Farinksin Bölümleri

 • Farinks, burun bölümü (nasopharynx), ağız bölümü (oropharynx), gırtlak bölümü (laryngopharynx) olmak üzere 3 bölümden oluşur.

 • Burun Bölümü (Nasopharynx):Yutağın üst bölümüdür. Bu bölüm burun boşluğunun arkasında yer alır. Nasopharynx burun boşlukları ve yutağın açıldığı chonae ile bağlantılıdır. Alt sınırı yumuşak damaktır. Nasopharynx’in yan duvarlarına orta kulağın bağlantı kanalı (östaki borusu=tuba auditiva) açılır. Bu kanalla orta kulak ile dış ortam arasında hava ilişkisi sağlanmış olur. Bu bölüm arka, üst duvarında lenfoid organ olan bademcikler (tonsilla pharyngea) bulunmaktadır. • Ağız Bölümü (Oropharynx):Yutağın ağız boşluğuna açılan bölümüdür. Yumuşak damaktan hyoid kemik yüksekliğine kadar uzanan kısımdır. Orofarinks’in arka duvarı, üçüncü ve dördüncü boyun omurları yüksekliğindedir ve bir kısmı ağız boşluğundan görülür. Yan duvarlarında damak bademcikleri (tonsilla palatina), dil kökü üzerinde dil bademcikleri, yukarıda tonsilla pharyngea ile çevrili lenfatik bir yapı bulunur. Bu yapıya “Waldeyer’in lenfatik halkası” denir. Bu halka vücudun mikroplara karşı korunmasında önemli rol üstlenir.

 • Gırtlak Bölümü (Laryngopharynx):Laryngopharynx bölümü, larynxin arkasında bulunur. Krikoid kıkırdağın alt kenar veya altıncı boyun vertebrası yüksekliğinde olup özofagus’un başlangıcını oluşturur. Larynx ve trachea ile bağlantı yapar. Aşağıya doğru gittikçe daralır. • Farinksin Görevleri

 • Yutak, östaki borusu aracılığı ile orta kulağın havalanmasını sağlayarak işitmeye yardım eder.

 • Tonsillaların bu bölgede olmasından dolayı vücut savunmasında da rol oynar.

 • Dışarıdan alınan havanın alt solunum organlarına iletilmesini sağlar.Larynx (gırtlak), solunan havanın alt solunum yollarına geçişini ve sesin oluşumunu sağlar. Larynx, boynun ön tarafında 3.- 6. boyun omurları hizasında laryngopharynx ve trachea arasında yer alır. Soluk borusunun üst kısmı genişleyerek larynxi oluşturur. Kıkırdak, zar, bağ (ligament) ve kaslardan oluşan yapısı vardır. Larynx iskeletini oluşturan kıkırdaklar üçü çift, üçü de tek olmak üzere dokuz tanedir. Bu kıkırdaklar birbirleri ile birtakım ligament ve kaslar ile bağlantılı olup ses apareyi olarak fonksiyon görür. Yutma hareketinde, hyoid kemik ile birlikte larynx’te yukarı doğru hareket eder

 • Larynx (gırtlak), solunan havanın alt solunum yollarına geçişini ve sesin oluşumunu sağlar. Larynx, boynun ön tarafında 3.- 6. boyun omurları hizasında laryngopharynx ve trachea arasında yer alır. Soluk borusunun üst kısmı genişleyerek larynxi oluşturur. Kıkırdak, zar, bağ (ligament) ve kaslardan oluşan yapısı vardır. Larynx iskeletini oluşturan kıkırdaklar üçü çift, üçü de tek olmak üzere dokuz tanedir. Bu kıkırdaklar birbirleri ile birtakım ligament ve kaslar ile bağlantılı olup ses apareyi olarak fonksiyon görür. Yutma hareketinde, hyoid kemik ile birlikte larynx’te yukarı doğru hareket eder

 • Larynxin tek kıkırdakları

 • Cartilago thyroidea (kalkan kıkırdak= tiroit kıkırdak)

 • Larynx kıkırdaklarının en büyüğüdür. Sağlı sollu iki laminadan oluşmuştur. Bu laminalar ön tarafta açı oluşturacak Şekilde birleşip birleşme yerinde ön tarafa doğru olan çıkıntısına prominentia laryngea (adem elması) denilir. Erkeklerde daha belirgindir.

 • Cartilago cricoidea (yüzük kıkırdak=krikoit kıkırdak)

 • Larynxin en alt bölümünü oluşturan kıkırdakların en sağlam ve en kalınıdır. Halka Şeklindedir. Hava yolunun devamlı açık kalmasını sağlar.

Yaprak Şeklinde olup dil kökü ile os hyoideum’un arkasında ve vestibulum larynxinde önünde bulunur. Epiglot elastiki fibröz yapıdadır ve yaşlanmayla kemikleşmez.

 • Yaprak Şeklinde olup dil kökü ile os hyoideum’un arkasında ve vestibulum larynxinde önünde bulunur. Epiglot elastiki fibröz yapıdadır ve yaşlanmayla kemikleşmez.

 • Ses plicalarının arasındaki boşluğa glottis denir. Glottisin üzerinde ve dilin arkasında bulunan epiglot yutma esnasında glottisi kapatarak yutulan besinlerin solunum yoluna gitmesini önler.


Yüklə 4,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə