Şok şok- sunu Planı Şokun tanımlanmasıYüklə 118 Kb.
tarix01.01.2017
ölçüsü118 Kb.
#3931


ŞOK


Şok- Sunu PlanıŞok

 • Tanımlar

  • Yetersiz doku oksijenasyonu ve organ perfüzyonu durumu
  • Dolaşım metabolik ihtiyaçlar için yetersizdir


Şok Tipleri

 • Hemorajik - travma hastalarında en sık

 • Hipovolemik (kusma, diare, vb.)

 • “Obstruktif”

 • – pulmoner emboli, kardiak tamponad, tansiyon pnömotoraksŞok Tipleri

 • Kardiyojenik

 • – akut myokard infarktüsü…

 • Nörojenik

  • Spinal şok
 • Septik

  • Yaşlılar, immunsüprese hastalar, YD dönemi
  • Ürosepsis
 • AnafilaktikŞokun Tanı ve Tedavisinde İlkeler

 • Şoktaki hasta sadece silik bulgular gösterebilir

 • Genellikle nedenin saptanması tedavinin başlatılmasından daha az önemlidir

 • Hedef, şok durumunun ve perfüzyonun düzeltilmesidir

 • Tedaviye cevabın sık kontrolu önemlidirVücudun Şok Kompansasyon Mekanizmaları

 • Kardiak output  - taşikardi

 • Oksijen desteğinin  - takipne

 • Vasoaktif mediatörlerin salınımı

 • – Bulantı

 • – Periferik vasokonstriksiyon

 • • soğuk, nemli cilt, diastolik basınç artışı; idrar çıkışında azalma

 • Not : “kompanse” şok da tehlikelidir ve tedavi gerektirir; pediatrik hastalar kısmen kompanse şokta kalıp aniden kötüleşebilirlerŞok Tedavisinde Prensip

 • Şoktaki travma hastalarında - daima öncelikle hemorajik şoku tedavi etŞokun Genel Semptomları

 • Güçsüzlük

 • Sersemlik

 • Baş dönmesi

 • Bulantı

 • Ölüm korkusuŞokun Genel Bulguları

 • Bilinç bozukluğu veya konfüzyon

 • Soğuk, nemli veya gri/kül rengi deri

 • Terleme

 • Taşikardi

 • Takipne

 • Hipotansiyon

 • OligüriHemorajik Şok

 • Hemoraji tanımı:

  • akut kan kaybı; internal ve/veya eksternal
 • Normal vücut kan volumü

  • Erişkin: ideal vücut ağırlığının %7’si
   • 70 kg erişkinde 5 Lt
  • Çocuk: ideal vücut ağırlığının %8’i
   • 80 ml/kg


Hemorajik Şokun 4 Evresi

 • Evre 1 hemoraji - total kan volümünün (TKV) % 0 - 15 kaybı

 • Evre 2 hemoraji - TKV %15 - 30 kaybı

 • Evre 3 hemorahi - TKV %30 - 40 kaybı

 • Evre 4 hemoraji - TKV >%40 kaybıHemorajik Şokun 4 Evresinin KarşılaştırmasıEvre 1 Hemoraji

 • Kan kaybı - <750 cc

 • % TKV kaybı – 0 -15

 • SSS semptomları - hafif anksiyöz

 • Sistolik KB - N

 • Diastolik KB - N

 • Solunum sayısı - 14-20

 • Nabız - <100

 • İdrar çıkışı (ml/saat) - 30

 • Tedavi - kristaloid (3:1) IVEvre 2 Hemoraji

 • Kan kaybı - 750-1500 cc

 • % TKV kaybı – 15 -30

 • SSS semptomları - ılımlı anksiyöz

 • Sistolik KB - N

 • Diastolik KB - 

 • Solunum Sayısı – 20 - 30

 • Nabız - >100

 • idrar çıkışı - 20-30 cc/saat

 • Tedavi - kristalloid; kan gerekebilirEvre 3 Hemoraji

 • Kan kaybı - 1500-2000 cc

 • % TKV kaybı – 30 - 40

 • SSS semptomları - konfüze, anksiyöz

 • Sistolik KB - 

 • Diastolik KB - 

 • Solunum sayısı – 30 - 40

 • Nabız - >120

 • İdrar çıkışı – 5 - 15 cc/saat

 • Tedavi - kristalloid ve kanEvre 4 Hemoraji

 • Kan kaybı - >2000 cc

 • % TKV kaybı - >40

 • SSS semptomları - letharjik veya bilinçsiz

 • Sistolik KB - 

 • Diastolik KB - 

 • Solunum sayısı - >40

 • Nabız - >140

 • İdrar çıkışı - önemsiz derecede az

 • Tedavi - hızlı sıvı, kan, cerrahiŞokun Evrelerinin Görünüm Farklılıkları

 • Hastalar daima sırasıyla önceki 4 slaytta belirtilen semptom ve bulguları göstermez

 • Bazı erişkinler, özellikle genç erişkinler, evre 2 veya 3’te bile normal/bradikardik nabıza sahip olabilir

 • Pediatrik hastalar, hemen hemen pre-terminal evre 4 gelişene kadar “kompanse” şok durumunda kalabilirŞoktaki Hastanın Değerlendirme Sırası

 • Havayolu

 • Solunum

  • Oksijenasyon
  • Ventilasyon
 • Dolaşım

  • Direk basınçla eksternal kanamayı durdur
  • IV sıvı resusitasyonunu başlat
  • Obstruktif şoku değerlendir


Şokta Hızlı Sıvı Resusitasyonu

 • İlk giren iğne ile kan grubu ve cross-match

 • Mümkünse geniş (18 G’den geniş) IV yol

 • Evre 3-4 şokta 2 IV yol

 • Hızlı sıvı ver

  • Geniş tubing’e sahip serum seti kullan
  • Basınçlı IV sıvı torbaları gerekebilir
  • Genellikle laktatlı ringer kullan
   • Hasta hiperkalemikse SF’i seç
   • SF ayrıca kan transfüzyonu için kullanılanılan aynı IV yol için tercih edilir
 • Hemorajik şok: Vasopressorleri kullanma - sıvıyla tedavi etŞok Tedavisinde Alternatif Damar Yolu Bölgeleri

 • Üst ekstremite periferik venleri; en sık tercih

  • Olası proksimal ekstremite kırıklarında kaçın
 • Santral venler

 • Subclavian / internal juguler venler : evre 4 şokta bile rahat bulunur

  • Pnömotoraksa neden olabilir (AC grafisi çek)
 • Femoral ven; kolay yerleştirilir ve güvenilirdir

  • Abdominal yaralanma varsa - sıvı abdomende ekstravaze olabilir
 • İntraosseoz yol – Çocuklarda kolay ve başlangıçta tercih edilen yol olabilir – erişkinlerde de denenebilir

 • İntraperitoneal yolCiddi Şokta Diğer Resusitatif İşlemler

 • Kan transfüzyonu

 • – 0 Rh (-) (hemen gerekliyse)

 • – tip spesifik (15 dakikadan önce gerekliyse)

 • – tam cross-match

 • Acil sol torakotomi, perikardiyotomi, aorta klemp

 • Ototransfüzyon

 • – Göğüs tüpünden çıkan kanAcil 0 Rh (-) Kan Transfüzyonu Endikasyonları

 • Gelişte palpabl kan basıncı yok

 • Çok sayıda acil transfüzyon gerektiren hasta

 • Hızlı kötüleşme veya aniden büyük miktarda eksternal kanamada tip spesifik kan hemen elde edilemiyorsaTip Spesifik veya Tam cross-match’li Kan Transfüzyonu endikasyonları

 • Tip spesifik - (genellikle kan bankasından elde edilmesi 5-10 dk)

  • Acil transfüzyon, 60 dk değil ancak 10 dk bekleyebilen
 • Tam cross-match - (45-60dk)

  • 45-60 dk bekleyebilecek kadar stabil hasta


Şok’un Non-Hemorajik Tipleri

 • Hipovolemik (non-hemorajik) şok

  • Kusma, diare, üçüncü boşluğa kayıp
  • IV Ringer Laktat veya saline
  • Kan transfüzyonu gerekmez
 • Anafilaktik şok

  • Hava yolu ödemi ve vasodilatasyona neden olan allerjik reaksiyon ile vasoaktif mediatörlerin salınımına bağlı
  • Tedavi - IV sıvı ve epinefrin


Şok’un Non-Hemorajik Tipleri (devam)

 • Septik şok

  • Geç veya gecikmiş komplikasyon
  • Hipo veya hipertermi olabilir
  • IV sıvı ver - bazen vasopresörlerle sekonder tedaviye ihtiyaç duyar
  • Sepsis kaynağının bulunması ve tedavisi hayati önem taşır (antibiyoterapi başlat, varsa abseyi drene et, vb)


Şok’un Non-Hemorajik Tipleri (devam)

 • “Obstruktif” - anahtar bulgu şoktaki olguda venöz dolgunluk

  • Tansiyon pnömotoraks
   • Anterior iğne torakostomi ile tedavi et
  • Kardiyak tamponad
   • Öncelikle IV sıvı ver
   • Perkardiyosentezi düşün
  • Pulmoner emboli
   • Tanıyı doğrulamak gerekir (V/Q sintigrafi veya spiral BT)
   • Daha sonra trombolitik veya embolektomi


Şok’un Non-Hemorajik Tipleri (devam)

 • Kardiyojenik - pompa disfonksiyonu nedeniyle

  • AMI (düşme veya trafik kazalarından yaralanmaların ana sebebi olabilir)
  • Myokardial kontüzyon
   • Gerçekte major künt göğüs travmalarında bile nadirdir
  • Vasopressörlerle tedavi gerekebilir (dopamin)


Şok’un Non-Hemorajik Tipleri (devam)

 • Nörojenik - spinal kord yaralanması ve sempatik aktivite kaybına bağlı

  • Venöz göllenme, periferik vasodilatasyon
  • Sıklıkla relatif bradikardi
  • İlk önce sıvı tedavisi, hipovolemik şok ekarte edilirse alfa vasokonstriktör
 • Spinal şok - “ Cord - stunning” (kord sarsılması) sendromu

  • Flask durum veya refleks kaybı
  • Spinal kordun “elektriksel” fenomeni
  • Tam iyileşme olabilir


Pnömatik Anti-Şok Giysi (PASG)

 • MAST (military anti-şok pantalon) da denir

 • Muhtemelen çoğu travma vakasında yararı Ø

 • Rutin kullanımda  mortaliteye neden olduğunu gösteren çalışmalar var

 • Kullanımı bakıyı ve femoral IV yol açılmasını engelleyebilir

 • Erken veya hızlı söndürülmesi tehlikeli

 • Komplikasyonların çoğu abdominal kompartmanın şişirilmesiyle ilişkili

 • Uzun süreli kalması kompartman sendromuna yol açabilirPnömatik Anti-Şok Giysi (PASG)

 • Yararlı olabilir:

  • Pelvik kırıklardaki kanamayı azaltabilir
  • Femurun kırıklarında atellemeyi sağlar
  • SVT’nin non-farmakolojik tedavisi
  • Anafilaktik şok


PASG Kontrendikasyonları

 • Gebelik

 • Evisserasyon

 • Şüpheli diafragma rüptürü

 • İntrakranial basınç artışı

 • Tulumla örtülemeyen alanlardan kontrolsuz hemoraji

 • Pulmoner ödemŞokta Santral Venöz Basınç (CVP) Ölçümü

 • CVP - sağ kalbin sıvı yüklenebilme yeteneğini gösterir

 • Çoğu travma hastası için santral DY gerekmez

 • CVP ölçümünün yararlı olabildiği hastalar:

  • Bilinen kardiak disfonksiyon (KKY)
  • İmplante pacemaker
  • Nörojenik Şok
  • Myokardial kontüzyon
  • Kardiak tamponad şüphesi


Travma Hastalarında İlk CVP Değerlendirmesi

 • Düşük (<6 mmHg) – hipovolemi

  • IV sıvı veya transfüzyon
 • Yüksek (>15-18 mmHg)

  • Hipervolemi (aşırı transfüzyon)
  • Sağ kalp yetmezliği (infarktüs)
  • Kardiak tamponad
  • Akciğer hastalığı
  • Tansiyon pnömotoraks
  • Kateter malpozisyonu
  • Vasopressörler veya PASG yerleştirilmesi


Şoklu Hastanın Monitorizasyonu

 • Tedaviye yanıtı değerlendirmek için şunları monitorize et:

  • Mental durum ve konuşma
  • Nabız, kan basıncı, solunum
  • İdrar çıkışı ( 1 cc/kg/saat veya erişkinlerde 30 cc/saat olmalı)
  • Kapiller geri dolum / deri perfüzyonu
  • CVP
  • laboratuar (klinik verilerden daha az önemli)


Şoklu Hastada Laboratuar Sonuçları

 • Hematokrit

  • Ciddi kanamaya rağmen başlangıçta normal olabilir
  • Başta düşükse çok ciddi kan kaybını gösterebilir
 • BUN

  • Hipovolemi / üst GİS kanamasında yükselebilir
  • Hafif yükselmeler çocuklarda ciddi dehidratasyonu gösterebilir
 • Glukoz

  • Yalnızca stresle bile çok yükselebilir (sadece diabet değil)


Şoklu Hastada Laboratuar Sonuçları (devam)

 • Lökosit sayısı

  • Yüksek / normal / düşük olmasının tanısal veya prognostik değeri zayıf
 • Kalsiyum

  • Sitratlı kan transfüze edilmişse düşük olabilir
  • Genellikle tedavi gerekmez


Şoklu Hastada Koagülopatinin Nedenleri

 • Hipotermi - (sıklıkla <35.5 ºC)

  • En sık neden
  • Önlenmesi çok önemli
 • Masif transfüzyon

  • Koagülasyon faktörleri ve trombositlerini azaltır
  • 6-8 Ü kan transfüzyonuna 1 Ü taze donmuş plazma gerekir
  • 8-12 Ü kan transfüzyonu için 1 paket (6 – 8 Ü) platelet
 • Sepsis

 • Önceden koagülopati veya KC yetmezliği

 • İlaç veya toksin etkileriŞok Tedavisine Yanıt vermeyen Hastada Olasılıklar

 • Farkedilmeyen sıvı kaybı

 • Ventilasyon problemleri

 • Akut gastrik distansiyon

  • NG tüp / aspirasyon ile tedavi et
 • Kardiak tamponad

 • AMI

 • Diabetik ketoasidoz

 • Adrenal kriz

 • Nörojenik şok

 • Hipotermi

 • İlaç / toksin etkisiKırıklardan Gizli KanamalarŞok Değerlendirme ve Tedavisi: Özet

 • şok tedavisini primer bakıyla eşzamanlı başlat

 • Başlangıçtaki kan kaybını kategorize et

 • Şok tip(ler)ini değerlendir

 • Tedaviye yanıtı sık kontrol et

 • Progresif veya tedaviye cevapsız şok acil cerrahi gerektirebilirYüklə 118 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə