Sistematski pregled obravnavanih lesnatih rastlinYüklə 85 Kb.
tarix29.05.2017
ölçüsü85 Kb.

DENDROLOGIJA
Študijski pripomoček za 1. letnik univerzitetnega študija LESARSTVA
pripravil doc. dr. Robert Brus veljavnost: 2006/07


SISTEMATSKI PREGLED OBRAVNAVANIH LESNATIH RASTLIN
Deblo: SPERMATOPHYTA - semenke
Poddeblo: CONIFEROPHYTINA - igličastolistne golosemenke

Razred: Ginkgopsida

Red: Ginkgoales

Družina: Ginkgoaceae - ginkovke
Rod: Ginkgo - ginko

Ginkgo biloba L. - dvokrpi ginko
Razred: Pinopsida - storžnjaki; iglavci

Podrazred: Pinidae

Red: Pinales

Družina: Pinaceae - borovke
Rod: Abies - jelka

Abies alba Mill. - navadna jelka

Abies cephalonica Loud. - grška jelka

Abies grandis (Dougl.) Lindl. - velika jelka

Abies concolor (Gord.) Lindl. - dolgoigličasta jelka
Rod: Pseudotsuga - duglazija

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - navadna ameriška duglazija
Rod: Picea - smreka

Picea abies (L.) Karsten - navadna smreka

Picea omorika (Pančić) Purkyne - omorika, pančičeva smreka

Picea obovata Ledeb. - sibirska smreka

Picea sitchensis (Bong.) Carr. - sitka
Rod: Cedrus - cedra

Cedrus libani A.Rich. - libanonska cedra

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti - atlaška cedra

Cedrus deodara (D. Don) G. Don - himalajska cedra
Rod: Larix - macesen

Larix decidua Mill. (L. europaea Lam. & DC) - evropski macesen

Larix kaempferi (Lamb.) Carr. - japonski macesen

Larix x eurolepis Henry - hibridni macesen
Rod: Pinus - bor

Pinus sylvestris L. - rdeči bor

Pinus nigra Arnold - črni bor

Pinus mugo Turra - rušje

Pinus cembra L. - cemprin

Pinus halepensis Mill. - alepski bor

Pinus pinea L. - pinija

Pinus strobus L. - zeleni bor, gladki bor, Vajmutovec

Pinus longaeva D.K.Bailey – dolgoživi bor

Pinus wallichiana A.B.Jacks - himalajski bor

Družina: Taxodiaceae - taksodijevke
Rod: Cryptomeria - kriptomerija

Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don - japonska kriptomerija
Rod: Sequoiadendron - mamutovec

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz - mamutovec, orjaška sekvoja
Rod: Sequoia - sekvoja

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. - sekvoja, obalna sekvoja
Rod: Metasequoia - metasekvoja

Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng - metasekvoja
Rod: Taxodium - močvirska cipresa

Taxodium distichum (L.) L.C. Rich. - močvirska cipresa, močviski taksodij
Družina: Cupresaceae - cipresovke
Rod: Cupressus - cipresa

Cupressus sempervirens L. - vednozelena cipresa
Rod: Chamaecyparis - pacipresa

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl. - Lawsonova pacipresa
Rod: Thuja - klek

Thuja occidentalis L. - ameriški klek
Rod: Juniperus - brin

Juniperus communis L. - navadni brin

Juniperus oxycedrus L. - rdečeplodni brin
Podrazred: Taxidae

Red: TaxalesDružina: Taxaceae - tisovke
Rod: Taxus - tisa

Taxus baccata L. - tisa

Poddeblo: MAGNOLIOPHYTINA - kritosemenke

Razred: Magnoliopsida (Dicotyledoneae) - dvokaličnice

Podrazred: Magnoliidae

Red: Magnoliales - magnolijevci

Družina: Magnoliaceae - magnolijevke
Rod: Magnolia - magnolija

Magnolia grandiflora L. - velecvetna magnolija

Magnolia x soulangiana Soul.-Bod. - Soulangeova magnolija
Rod: Liriodendron - tulipanovec

Liriodendron tulipifera L. - tulipanovec
Red: Laurales - lovorovci

Družina: Lauraceae - lovorovke
Rod: Laurus - lovor

Laurus nobilis L. - lovor

Podrazred: Ranunculidae

Red: Ranunculales - zlatičevci

Družina: Ranunculaceae - zlatičnice
Rod: Clematis - srobot

Clematis vitalba L. - navadni srobot
Družina: Berberidaceae - češminovke
Rod: Berberis - češmin

Berberis vulgaris L. - navadni češmin
Podrazred: Hamamelididae

Red: Hamamelideles - nepozebnikovciDružina: Hamamelidaceae - nepozebnikovke
Rod: Liquidambar - ambrovec

Liquidambar styraciflua L. - ameriški ambrovec
Družina: Platanaceae - platanovke
Rod: Platanus - platana

Platanus x hispanica Münchh. - javorolistna platana
Red: Fagales - bukovci

Družina: Fagaceae - bukovke
Rod: Fagus - bukev

Fagus sylvatica L. - navadna bukev
Rod: Quercus - hrast

Quercus robur L. - dob

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. - graden

Quercus pubescens Willd. - puhasti hrast

Quercus cerris L. - cer

Quercus ilex L. - črničevje

Quercus suber L. - plutec

Quercus rubra L. - rdeči hrast
Rod: Castanea - kostanj

Castanea sativa Mill. - pravi kostanj
Družina: Betulaceae - brezovke

Rod: Betula - brezaBetula pendula Roth. - navadna breza

Betula pubescens Ehrh. - puhasta breza
Rod: Alnus - jelša

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - črna jelša

Alnus incana (L.) Moench - siva jelša

Alnus viridis (Chaix) DC. - zelena jelša
Rod: Carpinus - gaber

Carpinus betulus L. - navadni gaber

Carpinus orientalis Mill. - kraški gaber
Rod: Ostrya - črni gaber

Ostrya carpinifolia Scop. - črni gaber
Rod: Corylus - leska

Corylus avellana L. - navadna leska

Corylus colurna L. - turška leska

Red: Urticales - koprivovciDružina: Ulmaceae - brestovke

Rod: Ulmus - brestUlmus glabra Huds. - gorski brest

Ulmus carpinifolia Gled. - poljski brest

Ulmus laevis Pallas - vez, dolgopecljati brest
Rod: Celtis - koprivovec

Celtis australis L. - navadni koprivovec
Družina: Moraceae - murvovke
Rod: Morus - murva

Morus nigra L. - črna murva

Morus alba L. - bela murva
Rod: Ficus - smokvovec

Ficus carica L. - navadni smokvovec
Red: Juglandales - orehovci

Družina: Juglandaceae - orehovke
Rod: Juglans - oreh

Juglans regia L. - navadni oreh

Juglans nigra L. - črni oreh
Rod: Carya - hikorija

Carya glabra (Mill.) Sweet - gola hikorija

Carya ovata (Mill.) K.Koch - bela hikorija
Rod: Pterocarya - krilati oreškar

Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach. - kavkaški krilati oreškar
Podrazred: Rosidae

Red: Rosales - šipkovciDružina: Rosaceae - rožnice
Rod: Prunus - sliva

Prunus avium L. - divja češnja

Prunus mahaleb L. - rešeljika

Prunus padus L. - čremsa

Prunus spinosa L. - črni trn
Rod: Rubus - robida

Rubus fruticosus L. agg. - (skupina) prava robida

Rubus idaeus L. - malinjak, malina
Rod: Malus - jablana

Malus sylvestris (L.) Mill. - lesnika
Rod: Pyrus - hruška

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. - drobnica
Rod: Sorbus - jerebika

Sorbus aucuparia L. - jerebika

Sorbus aria (L.) Crantz - mokovec

Sorbus torminalis (L.) Crantz - brek

Sorbus domestica L. - skorš
Rod: Crataegus - glog

Crataegus laevigata (Poir.) DC. - navadni glog

Crataegus monogyna Jacq. - enovratni glog
Red: Fabales - stročnice
Družina: Fabaceae - metuljnice
Rod: Sophora - sofora

Sophora japonica L. - japonska sofora
Rod: Laburnum - nagnoj

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl. - alpski nagnoj

Laburnum anagyroides Med. - navadni nagnoj
Rod: Robinia - robinija

Robinia pseudoacacia L. - robinija
Rod: Caesalpinia – cezalpinija

Caesalpinia echinata Lam. – pražiljka, brazilski les
Rod: Dalbergia – dalbergija

Dalbergia latifolia Roxb. – vzhodnoindijski palisander

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perrott. – afriški palisander, afriška ebenovina

Red: Myrtales – mirtovciDružina: Myrtaceae – mirtovke
Rod: Eucalyptus – evkalipt

Eucalyptus globulus Labill. – modri evkalipt

Eucalyptus viminalis Labill. – manin evkalipt
Red: Rutales - rutičevke

Družina: Anacardiaceae - rujevke
Rod: Cotinus - ruj

Cotinus coggygria Scop. - navadni ruj
Rod: Pistacia - rujevina

Pistacia terebinthus L. - terebint
Družina: Meliaceae – melijevke
Rod: Swietenia – svitenija

Swietenia mahagoni (L.) Jacq. – kubanski mahagoni

Swietenia macrophyllaKing – centralnoameriški mahagoni
Rod: Entandrophragma – entandrofragma

Entandrophragma cylindricum Sprague sapeli

Entandrophragma utile Sprague sipo
Rod: Khaya – kaja

Khaya ivorensis A. Chev. – afriški mahagoni

Khaya anthotheca (Welw.) C. DC. – afriški mahagoni

Khaya grandifolia C. DC. afriški mahagoni
Družina: Simaroubaceae - jesenovčevke
Rod: Ailanthus - jesenovec, pajesen

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - visoki pajesen
Red: Sapindales - javorovci
Družina: Hippocastanaceae - divjekostanjevke
Rod: Aesculus - divji kostanj

Aesculus hippocastanum L. - navadni divji kostanj
Družina: Aceraceae - javorovke
Rod: Acer - javor

Acer pseudoplatanus L. - gorski javor

Acer platanoides L. - ostrolistni javor

Acer campestre L. - maklen

Acer monspessulanum L. - trokrpi javor

Acer obtusatum W. & K. ex. Willd. - topokrpi javor

Acer saccharinum L. - srebrni javor

Acer negundo L. - ameriški javor

Acer japonicum Thunb. - japonski javor

Acer palmatum Thunb. - pahljačasti javor
Red: Celastrales - trdoleskovci

Družina: Celastraceae - trdoleskovke

Rod: Euonymus - trdoleskaEuonymus europaea L. - navadna trdoleska
Red: Rhamnales - krhlikovci

Družina: Rhamnaceae - krhlikovke
Rod: Frangula - krhlika

Frangula alnus Mill. - navadna krhlika
Rod: Rhamnus - kozja češnja

Rhamnus catharticus L. - čistilna kozja češnja

Rhamnus fallax Boiss. - kranjska kozja češnja
Red: Santalales - lanikovci

Družina: Loranthaceae - ohmeljevke
Rod: Loranthus - ohmelje

Loranthus europaeus Jacq. - navadno ohmelje
Rod: Viscum - bela omela

Viscum album L. - bela omela
Red: Euphorbiales – mlečkovci

Družina: Buxaceae – pušpanovke
Rod: Buxus – pušpan

Buxus sempervirens L. – navadni pušpan
Red: Thymelaeales – volčinovci

Družina: Thymelaeaceae – volčinovke
Rod: Daphne – volčin

Daphne mezereum L. – navadni volčin

Daphne blagayana Freyer – Blagayev volčin
Red: Araliales – aralijevci

Družina: Araliaceae – bršljanovke
Rod: Hedera – bršljan

Hedera helix L. – navadni bršljan
Podrazred: Dilleniidae

Red: Theales – čajevciDružina: Dipterocarpaceae – dipterokarpovke
Rod: Shorea – šoreja

Shorea bracteolata Dyer – beli meranti

Shorea hypochra Hance – beli meranti
Rod: Parashorea – parašoreja

Parashorea malaanoan (Blco.) Merr. – bela seraja

Parashorea stellata Kurz – thingadu
Rod: Pentacme – pentakme

Pentacme contorta (Vidal) Merrill & Rolfe – beli luan
Red: Salicales - vrbovci

Družina: Salicaceae - vrbovke
Rod: Salix - vrba

Salix caprea L. - iva

Salix alba L. - bela vrba

Salix eleagnos Scop. - siva vrba

Salix viminalis L. - beka

Salix purpurea L. - rdeča vrba
Rod: Populus - topol

Populus nigra L. - črni topol

Populus alba L. - beli topol

Populus tremula L. - trepetlika

Populus x canadensis Moench. – hibridni topol
Red: Malvales

Družina: Tiliaceae - lipovke
Rod: Tilia - lipa

Tilia cordata Mill. - lipovec

Tilia platyphyllos Scop. - lipa

Red: Cornales - drenovciDružina: Aquifoliaceae - bodikovke
Rod: Ilex - bodika

Ilex aquifolium L. - bodika
Družina: Cornaceae - drenovke
Rod: Cornus - dren

Cornus mas L. - rumeni dren

Cornus sanguinea L. - rdeči dren
Red: Ericales - vresovci

Družina: Ericaceae - vresovke
Rod: Rhododendron - sleč

Rhododendron hirsutum L. - dlakavi sleč

Rhododendron ferrugineum L. - rjasti sleč
Rod: Arbutus - jagodičnica

Arbutus unedo L. - jagodičnica
Podrazred: Sympetalae - zraslovenčnice
Red: Dipsacales - ščetičevci

Družina: Caprifoliaceae - kovačnikovke
Rod: Lonicera - kosteničevje

Lonicera xylosteum L. - puhastolistno kosteničevje

Lonicera caprifolium L. - kovačnik
Rod: Sambucus - bezeg

Sambucus nigra L. - črni bezeg

Sambucus racemosa L. - divji bezeg, rdeči bezeg
Rod: Viburnum - brogovita

Viburnum opulus L. - brogovita

Viburnum lantana L. - dobrovita

Red: Oleales - oljkovciDružina: Oleaceae - oljkovke
Rod: Fraxinus - jesen

Fraxinus excelsior L. - veliki jesen

Fraxinus ornus L. - mali jesen

Fraxinus angustifolia Vahl - poljski jesen
Rod: Phillyrea

Phillyrea latifolia L. - širokolistna zelenika
Rod: Olea - oljka

Olea sativa Hffgg. et Link. - navadna oljka

Red: Lamiales – ustnatičevciDružina: Verbenaceae – sporiševke
Rod: Tectona – tikovec

Tectona grandis L. – pravi tikovec


Kataloq: uploads -> media
media -> R. T. Qurbanov
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
media -> “Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb müəssisələrində işə
media -> Verilməsi” elektron xidmətin təlimatı
media -> Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "01" iyul 2013-cü il tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
media -> Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrə
media -> Doğum kontrolü! Önemli bilgiler

Yüklə 85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə