Şikayeti: hapşırık,öksürük, hırıltılı solunumYüklə 2,26 Mb.
tarix07.01.2017
ölçüsü2,26 Mb.
#4647

Şikayeti: hapşırık ,öksürük, hırıltılı solunum

 • Şikayeti: hapşırık ,öksürük, hırıltılı solunum

 • Öyküsü:Daha öncesinden bilinen bir hastalığı olmayan 5 aylık erkek bebek bir ay önce başlayan hırıltılı solunum , nefes darlığı, hapşırık ,öksürük , ateş yüksekliği(38 C) nedeniyle dış merkeze başvurmuş. Balgam söktürücü, Ventolin şurup, Zinnat (sefuroksim aksetil) verilerek evine gönderilmiş. 10 gün sonra şikayetlerinin artması nedeniyle farklı bir merkeze başvuran hasta 3 gün hastanede yatarak başka bir antibiyotik ile tedavi edilerek genel durumu düzelince taburcu edilmiş. Ancan bir hata içinde şikayetlerinin artması üzerine acil servisimize başvurmuş.Özgeçmiş:

 • Özgeçmiş:

 • Özellik yok.

 • Soygeçmiş:

 • Özellik yok.

 • Akrabalık öyküsü yok.GD iyi. Bilinç açık, çevreyle ilgili, emiyor.

 • GD iyi. Bilinç açık, çevreyle ilgili, emiyor.

 • Ateş:36.3 C

 • Nabız:158/dk

 • TA:80/50 mmHg

 • Solunum Sayısı:40/dk

 • Baş Ç:44 cm(50-75 p)

 • Boy:68 cm(75-90 p)

 • Kilo: 7600 gr(25-50 p)

 • Baş Boyun Muayenesi: özellik yok.

 • Burun akıntısı yok.Burun tıkanıklığı mevcut. Orofarenks doğal.

 • Solunum sesleri bilateral kaba, krepitan raller mevcut, ronküs yok.

 • Ek özellik yok.WBC: 11100

 • WBC: 11100

 • Neu: 4340

 • Lym:5630

 • Hb:10.4

 • Htc:30.9

 • Plt:699 000BUN/Kreatinin: 8/0.4

 • BUN/Kreatinin: 8/0.4

 • T.Bil/D.Bil: 0.3/0.1

 • AST/ALT:36/14

 • T.Prot./Alb: 6.6/4.2

 • Na/K/Ca/P::135/4.7/10.5/5.3

 • CRP:0.08ÖN

 • ÖN

 • TANINIZ?Daha önce hasar gören bronşiyollerin ve küçük hava yollarının rejenerasyon döneminde fazla miktarda granülasyon dokusu ile obstruksiyona uğraması”

 • Daha önce hasar gören bronşiyollerin ve küçük hava yollarının rejenerasyon döneminde fazla miktarda granülasyon dokusu ile obstruksiyona uğraması”Terminal bronşiyoller

 • Terminal bronşiyoller

 • Duvar kalınlaşması, lümende daralma ve/veya poliplerBirçok neden

 • Birçok neden

 • Ön planda allojeneik kemik iliği ve akciğer nakli

 • Çalışmalar daha çok erişkinlerde

 • Progresif dispne ve havayolu daralması

 • Refrakter astım veya KOAH

 • Anamnez, klinik bulgular, patoloji, görüntüleme

Genetik

 • Genetik

 • İmmün matürasyon

 • ÇevrePostenfeksiyöz

  • Postenfeksiyöz
  • Toksik ajan inhalasyonu
   • Nitrojen dioksit
   • Sülfür dioksit
  • KİT sonrası
  • Kalp-akciğer ve akciğer nakli sonrası
  • Romatolojik veya bağ dokusu hastalığı
  • İlaç reaksiyonu
   • Penisilamin
   • Altın
  • Diğerleri
   • Aktif kömür aspirasyonu
   • Stevens-Johnson sendromu
   • Nöroendokrin hücre hiperplazisi-karsinoid
   • GÖR
  • Primer bilier siroz
  • Idiyopatik


Çocuklarda genelde postenfeksiyöz…

 • Çocuklarda genelde postenfeksiyöz…

 • Adenovirüs (serotip 1, 3, 7, 21)  % 1

 • Swyer-James – Mac Leod Sendromu

 • HLA DR8-DQB1*0302

 • IL-6, IL-8 ve TNF-alfa artışı

 • T hücre, NK hücreleri, CD+ T hücreler ve B1 B hücrelerde eksiklik

 • Konağın immun yanıtı önemli bir faktörGenelde erişkinlerde…

 • Genelde erişkinlerde…

 • Romatoid artrit..

 • Penisilamin veya altın (???)

 • Skleroderma

 • Crohn hastalığı

 • Steven-Johnson

 • İzole vakalar…Toksik veya madeni gazların inhalasyonu

 • Toksik veya madeni gazların inhalasyonu

 • Hızlı pulmoner ödem ve/veya ARDS

 • Akut süreç sonrası asemptomatik dönem

 • 1-4 hafta sonra kronik havayolu obstruksiyonuNakil öncesi tedaviler

 • Nakil öncesi tedaviler

 • Araya giren hastalıklar

 • Nakil sonrası viral pnömonit

 • İmmunsupresif tedavi kullanımı

 • Altta yatan hastalık…Uzun-dönem hayatta kalanlardan % 35-60’ı…

 • Uzun-dönem hayatta kalanlardan % 35-60’ı…

 • BO ve komplikasyonları en sık ölüm nedeni…

 • Kronik rejeksiyon sonucuFarklı nedenler

 • Farklı nedenler

 • Ortak patolojik süreç

 • İskemi-reperfüzyon hasarı, enfeksiyonlar

 • Alloreaktif ve immunolojik faktörlerKüçük hava yollarındaki epitel hasarı

 • Küçük hava yollarındaki epitel hasarı

 • Epitel hücre fonksiyonlarında geçici bozukluklar veya lokal nekroz

 • Bronş duvarı  mononükleer hücre

 • Bronşiyal lümen  nötrofillerin infiltrasyonu

 • Erken faz  intraluminal fibrinopürülan eksüdaAşınmış submukoza kökenli miyofibroblastların lümene doğru büyümesi

 • Aşınmış submukoza kökenli miyofibroblastların lümene doğru büyümesi

 • Kollajen ve asit mukopolisakkaridlerin birikimi

 • Histiosit ve kapillerlerin proliferasyonu

 • Submukozal fibröz doku  konsantrik paternde bronşiyol lümenine ulaşır.

 • Fibrotik süreç ilerler  bronşiyol lümen tamamen oblitere olur.Masson body

 • Masson body

 • Parenkim tutulmadan havayolunda daralma

 • Biyopsilerde yanlış alana düşme ihtimali…

 • Submukozal kollajenasyon***

 • Hastalık ilerledikçe lümen morfolojisinde bozulma…

 • Tekrarlayan biyopsiler (!!!)T lenfositler*** ve ilişkili sitokinler (IL-2 ve IFN-)

 • T lenfositler*** ve ilişkili sitokinler (IL-2 ve IFN-)

 • Th1-ilişkili sitokinlerin artmış gen ekspresyonu

 • Nötrofiller***

 • IL-8

 • RANTES

 • TNF-, TGF, FGF, PDGF

 • Genetik zemin..

Havayolu lezyonları      

 • Havayolu lezyonları      

 • Hücresel bronşiyolit

 • Foliküler bronşiyolit

 • Mineral toz bronşiyolit

 • Sigara içimine bağlı solunumsal bronşiyolit

 • Diffüz panbronşiyolit

 • Konstruktif bronşiyolit ( Bronşiyolitis obliterans)

 •  Interstisyel lezyonlar

 • Solunumsal bronşiyolit-interstisyel akciğer hastalığı

 • Proliferatif bronşiyolit (BOOP )

 • The clinician’s classfication of the diseases of the bronchioles.in: Epler GR

 • ed.Diseases of the Bronchioles New York: Raven Press;1994.p.101-112Esas olarak respiratuar bronşiyoller, duktus alveolaris ve alveolller

 • Esas olarak respiratuar bronşiyoller, duktus alveolaris ve alveolller

 • Lümene doğru çıkıntı yapmış granülasyon dokusu (polipoid tuft) ile karakterize

 • Granülasyon dokusu  inflamatuvar hücre ve proteaglikandan zengin matriks içermekte

 • BOOP’un temel histopatolojik bulgusuTerminal bronşiyoller

 • Terminal bronşiyoller

 • Morfolojik değişiklikler

 • Bronşiyal inflamasyon ve peribronşiyal fibrozisten submukozal skar nedeniyle bronşiyal lümenin total obstrüksiyonuna kadar geniş bir spektrum

 • BO’da temel histopatolojik bulgu

Ciddi epitelyal hasar varsa ve granülasyon dokusu karşı tarafa da yapışırsa  bronşiyolün bağ dokusu ile tam obstruksiyonu

 • Ciddi epitelyal hasar varsa ve granülasyon dokusu karşı tarafa da yapışırsa  bronşiyolün bağ dokusu ile tam obstruksiyonu

 • Düz kas ve lamina propria arasına sürekli kollajen depolanması

 • Kollajenöz matriksin genişlemesiSubmukoza-rejenere olan epitel arası yoğun eozinofilik bağ dokusu

 • Submukoza-rejenere olan epitel arası yoğun eozinofilik bağ dokusuBazen de fibrovasküler bağ dokusunun tam rezorpsiyonu ve minimal rezidual skar

 • Bazen de fibrovasküler bağ dokusunun tam rezorpsiyonu ve minimal rezidual skar

 • Normal hava yolu fonksiyonlarının

 • ve epitelin geri dönüşü

Sebebi belli değil…

 • Sebebi belli değil…

 • Hasarın şiddeti???

 • Hasarın persistansı???

 • Ciddi bazal membran hasarının varlığı???Birçok değişik etmen etkili

 • Birçok değişik etmen etkili

 • Hangisinin sebep olduğunu bilmek, prognoz ve tedaviye yanıtın belirlenmesinde önemli

 • Irksal ve sosyoekonomik faktörler

 • Maternal antikorlar koruyucu olabilir mi???Klinik

 • Klinik

 • Radyolojik

 • Sintigrafik çalışma

 • Pulmoner biyopsi

 • Fizyolojik testler

 • İndirekt göstergelerTipik

 • Tipik

  • Öykü
  • Klinik
  • Radyolojik bulgular…
 • Enfeksiyonu takiben > 6 hft süren hışıltı, öksürük, ronkus

 • SFT’de geri dönüşümsüz obstruktif bozukluk

 • Diffüzyon kapasitesinde azalmaErken dönem  A. Bronşiyolitten farkı yok.

 • Erken dönem  A. Bronşiyolitten farkı yok.

 • Dispne, öksürük, egzersiz intoleransı

 • Hışıltı, ateş yüksekliği,

 • Klinik gidiş değişken :akut veya sinsi

 • Azalıp-artan bir trend: kötüleşme, persistans veya iyileşmeAkut viral bronşiolitten sonra hastanın 1-2 hafta içinde klinik ve radyolojik olarak düzelmemesi

 • Akut viral bronşiolitten sonra hastanın 1-2 hafta içinde klinik ve radyolojik olarak düzelmemesi

 • Persiste eden dispne, wheezing, ral ve ronküsler

 • Egzersiz intoleransı (akut dönem dışında)

 • Tedaviye yanıtsızlıkNonspesifik

 • Nonspesifik

 • Ekspiratuar hışıltı

 • Nadir raller

 • Ekspirasyonda uzama

 • Parmaklarda çomaklaşmaAkciğer biyopsisi…(yamalı dağılım)

 • Akciğer biyopsisi…(yamalı dağılım)

 • Transbronşiyal biyopsi

 • Transtorasik biyopsi (altın standart!!)Diffüz interstisyel infiltrasyonlar

 • Diffüz interstisyel infiltrasyonlar

 • Atelektaziler

 • Yama tarzı retikülonodüler dansiteler

 • Hastalığın şiddetine göre değişir…

 • Nonspesifik bulgular…Santrilobüler nodüller ve dallanmalar (aktif-hücresel bronşiyolit)

 • Santrilobüler nodüller ve dallanmalar (aktif-hücresel bronşiyolit)

 • Buzlu cam görünümü ve konsolidasyon (BOOP)

 • Oligemik mozaik patern (BO)Kötü havalanan bölgelerde uzun süreli hipoksik vazokonstruksiyon  vasküler remodeling

 • Kötü havalanan bölgelerde uzun süreli hipoksik vazokonstruksiyon  vasküler remodeling

 • Geri dönüşsüz vazokonstruksiyon

 • Pulmoner kan akımında azalmaMozaik oligemik patern

 • Mozaik oligemik patern

 • Bronşiyal hava hapsi

 • Duvar kalınlaşması

 • Bronşiektazi

 • 6-12 ayda kontrol BTPostobstruktif bir komplikasyon

 • Postobstruktif bir komplikasyon

 • Hava hapsi  pulmoner kan akımında azalma ve akciğerde atrofi

 • Adenovirüs, kızamık ve mikoplazma

 • Genelde asemptomatik

 • Erişkin döneme kadar bulgu vermeyebilirAçık akciğer biyopsisi (???) Ventilasyon bozukluğu…perfüzyon dozukluğu…doku kaybı….

 • Açık akciğer biyopsisi (???) Ventilasyon bozukluğu…perfüzyon dozukluğu…doku kaybı….

 • Unilateral hiperlüsen görünüm ve ekspiratuar hava hapsi

 • Değişik radyolojik bulgular

 • Sakküler bronşiektazi***

 • VP sintigrafisinde güve yeniği görüntüPerfüzyon ve ventilasyon sintigrafisi BO’da karakteristik “ventilasyon ve perfüzyon defekti” verir.

 • Perfüzyon ve ventilasyon sintigrafisi BO’da karakteristik “ventilasyon ve perfüzyon defekti” verir.

 • Tanıyı destekler“Bronşiyolitis obliterans sendromu”

 • “Bronşiyolitis obliterans sendromu”

 • FEV1

 • MEF25-75 (>% 30 düşüş)

 • Metakolin provokasyon testi

 • Tek-nefes nitrojen yıkamasının ölçümü

 • Tek-nefes eksale nitrik oksidGenel olarak;

 • Genel olarak;

 • Obstruktif pattern (Bronkodilatatöre yanıtsız)

 • Restriktif pattern

 • Nadiren miks patternSensitivite ve spesifiteleri yeterli değil.

 • Sensitivite ve spesifiteleri yeterli değil.

 • Birçok değişik etmen..

 • Genellikle tanı geç

 • Erken dönemde hücresel ve/veya moleküler olayları tanımaya yönelik çalışmalar

 • Düzenli takip biyopsileri yetersiz…

 • Bronkoalveoler lavaj sıvısı ???Zor ve çoğu zaman başarısız…

 • Zor ve çoğu zaman başarısız…

 • Tanının geç konması

 • Nakil hastaları ve hayvan modelleri…

 • Hasta sayısının azlığı, uygun kontrol eksikliği, tedavinin başlangıcında hastaların ayrı tabloları…

 • Genelde destekleyici  oksijen, antibiyotikler, bronkodilatasyon (??), fizyoterapiSiklosporin

 • Siklosporin

 • Takrolimus

 • MMF

 • Sirolimus***

 • IL-2 reseptörlerine yönelik monoklonal antikorlar

 • İnhale siklosporinStatinler

 • Statinler

 • Poliklonal veya monoklonal antitimosit pr.

 • Ekstrakorporal fotoforez

 • PG490-88

 • Pirfenidon

 • Makrolidler

 • TNF- blokan antikor (infliksimab)

 • ÇinkoTalidomid

 • Talidomid

 • Klofazimin

 • Pentostatin

 • 6-MP

 • Hidroksiklorokin

 • Klotrimazol

 • CO inhalasyonu

 • Total lenfoid irradiasyonErken dönemde etkili…

 • Erken dönemde etkili…

 • Fibroblastik yanıtı düzenlemeye yönelik…

 • Kontrollü hiçbir çalışma yok…

 • Fibrinogenetik ve antifibrinogenetik sitokinlerin ölçümü (IFN- veya TGF-)

 • Özellikle enfeksiyona bağlı olanlarda yanıt iyi…

 • BAL sıvısında nötrofil seviyelerini azaltma ve pulmoner fonksiyonlarda düzelmeHem mortalite, hem morbidite belirsiz

 • Hem mortalite, hem morbidite belirsiz

 • Birçok etmen

 • Altta yatan hastalık

 • Hastalığın seyir hızı

 • İnce kesitli BT ile erken tanı olanağı ve akciğer naklinin artması  mortalite düşüyor

 • Erişkinlerde 3 yıllık sağkalım % 51

   • Heng ve ark. J Heart Lung Transplant 1998;17:1255–1263.


Adenovirüse bağlı BO’da kronik akciğer hastalıkları ön planda…

 • Adenovirüse bağlı BO’da kronik akciğer hastalıkları ön planda…

 • Hafif, astım benzeri semptomlardan…

 • Hızlı kötüleşme ve…

 • Ölüm…% 22 remisyon, % 67 persistans

 • % 22 remisyon, % 67 persistans

 • Geç tanı yaşı ve atopi varlığı  kötü prognoz

   • Zhang L ve ark. Pulmonol 2000;29:341–350.
 • Akciğer ve havayollarının gelişmesiyle…

 • GVHD  ilerleyici

 • Toksik gaz inh  ilerleyici değil

 • Enfeksiyonlarda çoğu zaman düzelme10-15 yıl SFT de bozukluklar devam

 • 10-15 yıl SFT de bozukluklar devam

 • KOAH

 • Bronşektaziler yaygınlaşıp sık enfeksiyonHayvan modelleri

 • Hayvan modelleri

 • Patogeneze yönelik…

 • SFT

 • İndirekt göstergeler

 • KL-6

 • Potansiyel terapötik ajanlar ve pediatri…Hayvan modelleri

 • Hayvan modelleri

 • Patogeneze yönelik…

 • SFT

 • İndirekt göstergeler

 • KL-6

 • Potansiyel terapötik ajanlar ve pediatri…Yüklə 2,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin