Seroloji (serum bilimi); serum imali veya tesirlerini konu alan bilim dalıdırYüklə 445 b.
tarix06.12.2016
ölçüsü445 b. • Seroloji (serum bilimi); serum imali veya tesirlerini konu alan bilim dalıdır.

 • Bir disiplin olan seroloji, serumları incelemeye yönelik birçok tekniği içinde barındırır. • Adli seroloji ise bir suçun aydınlatılması için vücut sıvısı veya dokusuna immünolojik veya biyokimyasal metotların uygulanmasıdır.Kan

 • Kan

 • Semen

 • Tükürük

 • İdrar

 • Gözyaşı ve göz içi sıvısı

 • Gaita

 • Mide özsuyu

 • Lenf sıvısı ve diğer tüm vücut sıvılarıLekenin kuru veya sıvı

 • Lekenin kuru veya sıvı

 • halde olmasına, üzerinde

 • bulunduğu materyalin

 • özelliğine ve büyüklüğüne

 • uygun malzeme ve yöntemle

 • deliller alınır. Tükürük

 • genellikle ısırık izleri ile

 • birlikte bulunur.Islak tükürük veya diğer vücut sıvılarını içeren giysilerin dışına ve içine kağıt katmanları konulmalı kuru yerinden tutulup kağıt taşıyıcıya yerleştirildikten sonra ikinci bir kağıt taşıyıcıya konulmalıdır.

 • Islak tükürük veya diğer vücut sıvılarını içeren giysilerin dışına ve içine kağıt katmanları konulmalı kuru yerinden tutulup kağıt taşıyıcıya yerleştirildikten sonra ikinci bir kağıt taşıyıcıya konulmalıdır.

 • Sigara izmariti, yiyecek artıkları, peçete, kürdan gibi tükrük örneği taşıyabilecek materyaller el değmeden, pensle alınmalı ve her örnek ayrı taşıyıcıya konulmalıdırSuç laboratuarlarına gelen örnekler genellikle kuru ve aşınmış şekilde gelir. Bu durum bazen araştırmacıya yardımcı olurken bazen de engel olur. Örneğin sıvı kandaki işaretler kurumuş kandakine oranla çok fazladır. Bu durum araştırmacının işini zorlaştırır. Örnek kuruma aşamasındayken içerdiği genetik işaretler korunur. Adli serolojist bu sayede lekeyi tanımlar, sınıflandırır ve bireyselleştirir.

 • Suç laboratuarlarına gelen örnekler genellikle kuru ve aşınmış şekilde gelir. Bu durum bazen araştırmacıya yardımcı olurken bazen de engel olur. Örneğin sıvı kandaki işaretler kurumuş kandakine oranla çok fazladır. Bu durum araştırmacının işini zorlaştırır. Örnek kuruma aşamasındayken içerdiği genetik işaretler korunur. Adli serolojist bu sayede lekeyi tanımlar, sınıflandırır ve bireyselleştirir.Görsel, mikroskobik ve kimyasal olarak üçe ayrılır.

 • Görsel, mikroskobik ve kimyasal olarak üçe ayrılır.

 • Birçok leke bazı metotlarla görülebilir hale getirilebilir. Örneğin UV ışığı tutularak veya lazer ışık kaynakları kullanılarak yapılabilir. Semen lekesi bu metotlarla belirlenebilir. Kan lekesi için görsel ve mikroskobik yöntemler uygulanır.Lekeleri belirleme işlemi iki aşamadan oluşur.

 • Lekeleri belirleme işlemi iki aşamadan oluşur.

 • - İlk aşama ihtimalî (presumptive)

 • - İkinci aşama teyit edici (katî) (confirmatory).

 • Presumptive testleri delilleri elemek amacıyla yapılırken confirmatory testleri işlemi doğrulamak amacıyla yapılır.Kan organizmada kapalı

 • Kan organizmada kapalı

 • kanallar sistemi içinde

 • dolaşan bir dokudur.Dolaşım

 • kanı, plazma adı verilen sıvı

 • bir ortam içinde süspansiyon

 • halinde bulunan şekilli

 • elemanlardan meydana

 • gelmiştir.Kan; olaylar hakkında aydınlatıcı ve güvenilir bilgiler vermesi bakımından serolojide çok önemli bir kanıttır.

 • Kan; olaylar hakkında aydınlatıcı ve güvenilir bilgiler vermesi bakımından serolojide çok önemli bir kanıttır.

 • Olayların çözülmesinde çok büyük katkısı vardır.Damardan bir santrifüj

 • Damardan bir santrifüj

 • tüpüne alınan kan kendi

 • haline bırakılırsa içerdiği

 • şekilli elemanlar pıhtılaşma

 • faktörleriyle birlikte çökerek

 • ayrılırlar ve pıhtı oluşur.

 • Pıhtının üzerindeki sıvı

 • kısım ise serumdur.Bir kan suç delili olarak alındığı zaman gerçekten kan olup olmadığı Kastle-Meyer testi ile belirlenebilmektedir. Bu teste göre kan izi üzerine fenolftalein püskürtüldüğünde birkaç dakika içinde rengi pembeye dönmektedir. Precipitin testi ile bir kan örneğinin hayvana mı yoksa insana mı ait olduğu belirlenebilmektedir.

 • Bir kan suç delili olarak alındığı zaman gerçekten kan olup olmadığı Kastle-Meyer testi ile belirlenebilmektedir. Bu teste göre kan izi üzerine fenolftalein püskürtüldüğünde birkaç dakika içinde rengi pembeye dönmektedir. Precipitin testi ile bir kan örneğinin hayvana mı yoksa insana mı ait olduğu belirlenebilmektedir.Kan lekesi için görsel ve mikroskobik yöntemler uygulanır. Önce kan lekesi olması muhtemel bölgelere bakılır. Örneğin suçlu işini bitirdikten sonra ellerini cebine sokmuş olabilir bu yüzden ceplerin içinde kan lekesi aranır. Kan lekesinin rengi parlak kırmızıdan koyu yeşile kadar değişir.

 • Kan lekesi için görsel ve mikroskobik yöntemler uygulanır. Önce kan lekesi olması muhtemel bölgelere bakılır. Örneğin suçlu işini bitirdikten sonra ellerini cebine sokmuş olabilir bu yüzden ceplerin içinde kan lekesi aranır. Kan lekesinin rengi parlak kırmızıdan koyu yeşile kadar değişir. • Kristal testleri (teyit edici)

 • Katalitik testler (ihtimalî)

 • Enstrümantal metotlarHaemin, haematin, haemochromogen gibi hemoglobin türevi kristallerin biçimlenmesiyle oluşurlar.

 • Haemin, haematin, haemochromogen gibi hemoglobin türevi kristallerin biçimlenmesiyle oluşurlar.

 • En çok bilinen kristal testi Takayama testidir.Hemoglobinin hem grubu peroksidaz gibi aktiviteye sahiptir. Bu özelliği hidrojen peroksitin bozulmasını katalizler. Oksitlenmiş türler ortamdaki çeşitli substratlarla reaksiyona girerek görünür renk değişikliği gösterirler.

 • Hemoglobinin hem grubu peroksidaz gibi aktiviteye sahiptir. Bu özelliği hidrojen peroksitin bozulmasını katalizler. Oksitlenmiş türler ortamdaki çeşitli substratlarla reaksiyona girerek görünür renk değişikliği gösterirler.

 • Kullanılan substratlar benzidin ve çeşitli substütiye benzidinler, orto-tolidine, leucomalachite yeşili, leucocrystal viyolesi ve fenolftaleindir (Kastle-Meyer).Görünmeyen kan lekelerini belirlemede ise genellikle luminol kullanılır.

 • Görünmeyen kan lekelerini belirlemede ise genellikle luminol kullanılır.

 • Yıkanmış veya silinmiş kan lekelerini de belirleyebilir. Luminol spray haline getirilip uygulandığında eğer kan varsa 45 saniye içinde mavimsi ışık yayılır.HPLC kandaki hemoglobinin absorbansını ölçerek hemoglobin varlığını doğrular. Bu metotla cenine ait hemoglobin ile yetişkine ait hemoglobin birbirinden ayırt edilebilir. Ayrıca analiz edilen kanın yaşı hakkında tahminen bilgi verir.

 • HPLC kandaki hemoglobinin absorbansını ölçerek hemoglobin varlığını doğrular. Bu metotla cenine ait hemoglobin ile yetişkine ait hemoglobin birbirinden ayırt edilebilir. Ayrıca analiz edilen kanın yaşı hakkında tahminen bilgi verir.

 •  

Genital sıvılar içinde özellikle semen cinsel taciz olaylarını aydınlatmada çok kullanılan bir vücut sıvısıdır.

 • Genital sıvılar içinde özellikle semen cinsel taciz olaylarını aydınlatmada çok kullanılan bir vücut sıvısıdır. • Semen lekeleri; kıyafetlerde, vücutta, çarşaflarda karakteristik dokusu ve rengi sayesinde görsel olarak belirlenebilir. Semen süt beyazı rengindedir. Alternatif olarak UV ışını altında bakılarak da belirlenebilir çünkü floresans özellik gösteren bir maddedir.

 • Semen lekeleri birkaç farklı metotla analiz edilir.

 • Birincil teknik; numunedeki sperm hücrelerini gözlemlemektir. Bu mikroskobik test ikna edicidir. Eğer sperm hücreleri gözlemlenemezse semeni diğer maddelerden ayırabilmek için farklı metotlardan faydalanılır.

 • Diğer testler semene özgü maddelerin belirlenmesi ve seminal sıvının varlığının doğrulanması için kullanılır.Semenin içeriğindeki

 • Semenin içeriğindeki

 • Protein olmayan maddeler ve

 • Pseudomonas fluorescens bakterileri nedeniyle UV ışığı altında görüntü rengi farklılık gösterebilir (mavimsi beyaz vs.)Seminal Asit Fosfataz (SAP)

 • Seminal Asit Fosfataz (SAP)

 • Asit fosfatazlar canlı dokularda bulunan bir grup enzime verilen addır. Semen de yüksek miktarda asit fosfataz içerir.

 • SAP enzimleri prostat bezindeki epitel hücreleri tarafından salgılanır.Sodyum-α-naftil fosfatın asit fosfataz tarafından bozunması sonucu o-dianisidinin (Fast Blue B) renkli bileşenine dönüşmesiyle reaksiyon gerçekleşir.

 • Sodyum-α-naftil fosfatın asit fosfataz tarafından bozunması sonucu o-dianisidinin (Fast Blue B) renkli bileşenine dönüşmesiyle reaksiyon gerçekleşir.Metot :

 • Metot :

  • Substrat (sodyum-α-naftil fosfat)
  • Kromojen (o-dianisidin)
  • Seminal asit fosfataz (semende)
 • SAP substrat ile reaksiyon verir ve renk değişimi olur.SAP testi için nemli svap veya filtre kağıdı lekenin üzerine sürülerek örnek alınır.Üzerine reaktif substratı damlatılır.

 • SAP testi için nemli svap veya filtre kağıdı lekenin üzerine sürülerek örnek alınır.Üzerine reaktif substratı damlatılır.

 • Mor renk gözlenirse sonuç pozitiftir.Ancak kesin semen varlığını göstermez. • Yeni oluşmuş lekeler kuvvetli reaksiyon verirken eskimiş lekeler zayıf reaksiyon verir.

 • Diğer vücut sıvılarıyla (ter, vajinal salgılar, idrar) karışmış semen de zayıf reaksiyon verir. • Birçok leke bazı metotlarla görülebilir hale getirilebilir. Örneğin UV ışığı tutularak veya lazer ışık kaynakları kullanılarak yapılabilir. Semen lekesi bu metotlarla belirlenebilir.1. Çam ağacı şeklinde semen lekesi :

 • 1. Çam ağacı şeklinde semen lekesi :

 • Lekenin mikroskop altında incelenmesine dayanır.Lekenin şekli sperm hücrelerini epitel hücrelerinden ayırmayı sağlar.Sperm kuyruğunu tanımak için yeşil boya, baş kısmını tanımak içinse kırmızı boya kullanılarak lekeye bakılır.2. Prostat -Spesifik Antijen (PSA veya p30)

 • 2. Prostat -Spesifik Antijen (PSA veya p30)

 • Prostat sepisifik antijeni prostat bezi tarafından üretilen bir proteindir. PSA nın belirlendiği bu test antijen-antibody etkileşimine dayanır.

 • .Örnek svapla veya kesilerek alınır ve suya konularak çalkalanır.

 • Örnek svapla veya kesilerek alınır ve suya konularak çalkalanır.

 • Testin yapılacağı membranın test well bölümüne bu sıvı damlatılır.

 • Sıvı, result well kısmına doğru hareket eder.Antibody membrana bağlanmış durumdaydı.

 • Antibody membrana bağlanmış durumdaydı.

 • Görünür test çizgisi (T) PSA’ nın varlığını gösterir.

 • Diğer çizgiler ise testin tam olarak tamamlanıp tamamlanmadığını belirtir.

 • Pozitif Negatif TamamlanmamışAğız mukozasının dil, dudak, yanak ve damak kısmında daha küçük bezlerin salgılarının karışımıdır.

 • Ağız mukozasının dil, dudak, yanak ve damak kısmında daha küçük bezlerin salgılarının karışımıdır.

 • Tükürükte tiyosiyanat ve nitrit iyonları ile bazik fosfotaz ve α-amilaz enzimleri bulunur.

 • α-amilaz birçok vücut sıvısında bulunur ve nişastayı hidroliz eder.Lekede α-amilaz enziminin yüksek oranlarda varlığının belirlenmesi analiz edilen lekenin büyük ihtimalle tükürük olduğunu gösterir.Bunun belirlenmesi için iki yöntem kullanılır.

 • Lekede α-amilaz enziminin yüksek oranlarda varlığının belirlenmesi analiz edilen lekenin büyük ihtimalle tükürük olduğunu gösterir.Bunun belirlenmesi için iki yöntem kullanılır.

 • Nişasta – İyot Testi

 • Phadebas Reaktifi veya Boyalı Nişasta substratlarıBu testte tükürük lekesi olduğundan şüphelenilen bölgeden tükürük ekstrakte edilir ve agar jeline emdirilir, jelin içine yayılması beklenir.

 • Bu testte tükürük lekesi olduğundan şüphelenilen bölgeden tükürük ekstrakte edilir ve agar jeline emdirilir, jelin içine yayılması beklenir.

 • Agar jelinin içinde nişasta bulunur. Eğer leke gerçekten tükürük lekesiyse α-amilaz enzimi nişastayı hidroliz edecektir. Bu hidroliz klasik nişasta-iyot reaksiyonu ile belirlenir. Nişastanın iyotla olan karakteristik reaksiyonu sonucu mavi-mor renk oluşur.

 • Önce Negatif veya Pozitif (tükürük)Bu testte ise nişasta, çözünmeyen bir kompleks oluşturmak üzere cibachron mavisi ya da procion kırmızısı gibi bir boyaya kovalent olarak bağlanmıştır. Ortamda α-amilaz enzimi varlığında boya bileşeni çözeltide serbest kalır.

 • Bu testte ise nişasta, çözünmeyen bir kompleks oluşturmak üzere cibachron mavisi ya da procion kırmızısı gibi bir boyaya kovalent olarak bağlanmıştır. Ortamda α-amilaz enzimi varlığında boya bileşeni çözeltide serbest kalır.

 • Bu test için iki metot kullanılır:

 • Baskı testi

 • Tüp testi1. Test edilecek olan madde yere serilir ve sprey yardımıyla ıslatılır.

 • 1. Test edilecek olan madde yere serilir ve sprey yardımıyla ıslatılır.

 • 2. Test edilecek bölge phadebas kağıdıyla kaplanır ve ıslatılır.

 • 3. Kağıdın arkasından test edilen bölgenin sınırları çizilir.

 • 4. Daha iyi etkileşim sağlanması için kağıdın üzerine ağırlık konur.

 • 5. Kronometre tutulur ve 40 dakika boyunca izlenir. Tükürüğün olduğu bölgede mavi renklenme olur. • 1 2 3

 • 4 5Lekenin olduğu giysi(vb) küçük parçalara ayırılarak bir tüpe konur.

 • Lekenin olduğu giysi(vb) küçük parçalara ayırılarak bir tüpe konur.

 • Su ve phadebas tabletleri eklenir, ısıtılır.

 • Tablet ve giysi kalıntıları santrifüjle ayrılır.

 • Üst kısımda kalan sıvıdaki renklenme miktarı spektrofotometre ile ölçülür.Genel olarak tükürük testleri tükürük varlığını kesin olarak tespit edemezler. Çünkü amilaz birçok vücut sıvısında bulunur. Bu testler de amilazın varlığına dayandırılarak yapıldığı için yeterli değildir.

 • Genel olarak tükürük testleri tükürük varlığını kesin olarak tespit edemezler. Çünkü amilaz birçok vücut sıvısında bulunur. Bu testler de amilazın varlığına dayandırılarak yapıldığı için yeterli değildir.

 • Ayrıca çok düşük miktarlardaki tükürüğü bu testlerle tespit etmek zordur. Yeterince hassas değillerdir.İdrar, böbreklerde oluşan ve idrar yolları ile atılan bir biyolojik sıvıdır.

 • İdrar, böbreklerde oluşan ve idrar yolları ile atılan bir biyolojik sıvıdır.

 • İdrar lekesi görsel olarak belirlenebilir.

 • İdrarda bulunan üre ve kreatininde önemli miktarda amin vardır. Aminlerin varlığını onaylayan presumptive kimyasal bir reaksiyonla idrarın varlığı tespit edilir.Eğer idrar lekesine üreaz enzimi eklenirse ürenin bozulma reaksiyonu katalizlenir ve amonyak ortaya çıkar. Amonyak varlığı çeşitli asit-baz indikatörleri ile belirlenebilir.

 • Eğer idrar lekesine üreaz enzimi eklenirse ürenin bozulma reaksiyonu katalizlenir ve amonyak ortaya çıkar. Amonyak varlığı çeşitli asit-baz indikatörleri ile belirlenebilir.

 • Üre + H2O üreaz CO2 + 2NH3

 • Ortamda pikrik asit ve zayıf baz varsa idrarda parlak-kırmızı renklenme görülür. Jaffe reaksiyonu olarak bilinen bu reaksiyon kreatinin varlığını tespit eder.Aminleri saptamak için kullanılan genel yöntem p-dimetilaminocinnamaldehit (DMAC) reaksiyonudur. Bu reaksiyonda oluşan schiff bazının verdiği koyu-pembe/kırmızı renklenme ile amin tespit edilir.

 • Aminleri saptamak için kullanılan genel yöntem p-dimetilaminocinnamaldehit (DMAC) reaksiyonudur. Bu reaksiyonda oluşan schiff bazının verdiği koyu-pembe/kırmızı renklenme ile amin tespit edilir. • 1. Analiz edilecek

 • biyolojik madde kan mı,

 • semen mi, herhangi

 • bir vücut sıvısı mı?2. Analiz edilecek madde insana mı hayvana mı ait? Eğer hayvansa hangi hayvana ya da hayvan grubuna ait?

 • 2. Analiz edilecek madde insana mı hayvana mı ait? Eğer hayvansa hangi hayvana ya da hayvan grubuna ait?

 • 3. Analiz edilecek madde bulunduğunda nasıldı: sıvı, kuru, aşınmış, çürümüş veya taze?

 • 4. Analiz edilecek madde hangi yüzeyde veya objede bulundu, maddeyi almanın ve korumanın en iyi yolu nedir?5. Leke bireysel bir kaynağa mı bağlı?

 • 5. Leke bireysel bir kaynağa mı bağlı?

 • Analiz ederken kullanmak için lekeden daha ne kadar örnek alınabilir?

 • Leke araştırmacıya ne kadar uygun cevaplar verebilir?Ludwig Tessnow

 • Ludwig Tessnow

 • Tarih : 1901

 • Yer : Rugen, Almanya

 • Olayın Önemi : Katil önce suçsuz bulundu ama tam da o dönemde adli bilimlerde dönüm noktası olan bir gelişme katilin bir cinayet daha işlemesine engel oldu.Jesse Watkins

 • Jesse Watkins

 • Tarih : 1927

 • Yer : San Francisco, ABD

 • Olayın Önemi : Kan lekelerinin belirlenmesinde UV ışığı kullanılarak tarihe geçmiş bir olay. • Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz.Kataloq: ~ozcanm -> kim
kim -> Adli BİLİmlerde odontoloji 090090293
kim -> Klinik Toksikoloji
kim -> Tedavi edici ilaçlar
kim -> Bir ceset bulunduğunda cevaplanacak 3 soru ortaya çıkar: Bir ceset bulunduğunda cevaplanacak 3 soru ortaya çıkar
kim -> Atmosfer havasında O2 oranı %18-21 arasındadır. Atmosfer havasında O2 oranı %18-21 arasındadır
kim -> Kimyasal Bağlar Lewis bağ teorisi Kimyasal bağlanma için atomun valens (dış yörünge) elektronları önemlidir
kim -> Adli tipta narkotik elifcan levent 090050219 Kİmya iHTİsas dairesi
kim -> Ateşli silahların tarihi barutun keşfi ile başlar. Ancak barutu kimin ve ne zaman keşfettiği bilinmemektedir
kim -> Merminin hareketleri ve bu hareketleri inceleyen bilim dalına balistik denir. Balistik üçe ayrılır
kim -> Kelime kökeni Arapçada sürme anlamına gelen “Al Kuhl”(لكحول) kelimesinden gelir

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə