Semptomların; SemptomlarınYüklə 445 b.
tarix07.03.2017
ölçüsü445 b.

Semptomların;

 • Semptomların;

 • Başlama yaşı,

 • Lokalizasyonu

 • Süresi, sıklığı

 • Antibiyotik kullanımı

 • Tedaviye yanıt

 • Yan etkileri

 • Hastanede yatma

 • Acil tedavi gereksinimi

 • Viral veya bakteriyel,

 • ÜSYE veya ASYE

 • Akut veya kronikAteş eğrisi

 • Ateş eğrisi

 • Nabız

 • Solunum sayısı

 • Büyüme ve gelişme geriliği

 • Farinks muayenesinde

 • Anomali

 • Tonsiller

 • Adenopati; submandibuler lenf adenopatinin varlığıKronik enfeksiyon

 • Kronik enfeksiyon

 • Tekrarlayan enfeksiyonlar

 • Alışılmamış etkenlerle ortaya çıkan enfeksiyonlar

 • Enfeksiyon atakları arasında enfeksiyonun kaybolmaması ve tedaviye yanıt vermemesiDeri döküntüleri (ekzama, deride mantar enfeksiyonu) 

 • Deri döküntüleri (ekzama, deride mantar enfeksiyonu) 

 • İshal (kronik) 

 • Gelişme geriliği

 • Hepatosplenomegali

 • Tekrarlıyan apseler

 • Tekrarlayan osteomyelit

 • Otoimmün sisteme ait bulgularTelanjiektazi

 • Telanjiektazi

 • Ataksi 

 • Kısa-ekstremiteli cücelik 

 • Kıkırdak-saç hipoplazisi

 • İdiopatik endokrinopati

 • Kısmi albinizm

 • Trombositopeni 

 • Tetani

 • Ekzema1- Bir yılda 8’den fazla infeksiyon

 • 1- Bir yılda 8’den fazla infeksiyon

 • 2- Bir yılda 2’den fazla ciddi sinüs infeksiyonu

 • 3- 2 aydan uzun süren etkisiz antibiyotik kullanımı

 • 4- Bir yılda 2’den fazla pnömoni

 • 5- Büyüme ve gelişme geriliği

 • 6- Yineleyen derin doku veya organ apseleri

 • 7- Bir yaşından sonra ağızda veya ciltde süregen mantar infeksiyonu

 • 8- İnfeksiyonu iyileştirmek için damar içi antibiyotik kullanımı gereksinimi

 • 9- 2’den fazla derin doku yerleşimli infeksiyon

 • 10-Ailede primer immün yetersizlik öyküsü%40 Bir yaş altında

 • %40 Bir yaş altında

 • %40 1 ila 5 yaş arasında

 • %15 5 ila 16 yaş arasında

 • %5 Erişkin dönemindeSüt çocuğunun geçici hipogammaglobulinemisi

 • Süt çocuğunun geçici hipogammaglobulinemisi

 • Agammaglobulinemi; X’e bağlı

 • Otozomal resesif

 • Değişken immün yetersizlik

 • Selektif IgA eksikliği

 • IgG alt grubu eksikliği

 • Spesifik Antikor eksikliği

 •  zincir eksikliği

 • IgM eksikliği

 • Hiper IgM

 • Primer immün yetersizliklerin %65Enfeksiyonlar 6 aylıkdan sonra başlar

 • Enfeksiyonlar 6 aylıkdan sonra başlar

 • Kapsüllü mikroorganizmalar

 • S.pneumoniae

 • H.influenzae tip b

 •   N.meningitidis

 • Yineleyen sinopulmoner enfeksiyonlar, otitis media

 • Bronşiektazi

Bakteriyel infeksiyon

 • Bakteriyel infeksiyon

 • S.pneumoniae

 • H.influenzae tip b

 •   N.meningitidis

 • Sinopulmoner

 • Menenjit

 • Septisemi

 • Septik artrit

 • Gastrointestinal

 • G.lamblia, Salmonella sp, Rotavirüs, C.jejuniIgG ve IgE anti-IgA antikorları yapabilir

 • IgG ve IgE anti-IgA antikorları yapabilir

 • Kanında Anti-IgA; > 1/1000 ise

 • Kan ve kan ürünü (Kan, plazma, IVIG, IMIG) transfüzyonları sırasında ciddi yan etkiler

 • Kan ürünlerinde bulunan IgA’a karşı ağır anaflaksi gelişebilir

 • Kanında Anti-IgA; < 1/256 ise(çok doğurmuş veya sık kan transfüzyonu olan kişilerde) nadiren anaflaksi olur fakat saman nezlesi veya deri döküntüleri gelişebilir

 • Bu sırada hastalarda serum kompleman düzeyleri düşüktürIgA eksikliği olan tüm hastalar;

 • IgA eksikliği olan tüm hastalar;

 • Kan transfüzyonu sırasında gelişebilecek ciddi yan etkilere karşı uyarı bileziği taşımalıdırlar

 • Transfüzyon yapılması şart ise ;

 • İdeal donör IgA eksikliği olan bir kişi olmalıdır

 • Yıkanmış eritrosit suspansiyonu tam kan

 • transfüzyonundan daha güvenli

 • IVIG tedavisine karar verildi ise içeriğinde en düşük Ig A olan seçilmeli ve infüzyon dikkatle

 • izlenmeliIgG1 eksikliği; CVID, IgA eksikliği

 • IgG1 eksikliği; CVID, IgA eksikliği

 • IgG2 eksikliği; tek başına veya IgG4 eksikliği ile IgA eksikliğine eşlik edebilir

 • IgG3 eksikliği; IgG1 eksikliği eşlik edebilir

 • yineleyen akciğer enfeksiyonu ile seyreden kronik akciğer hastalığı bildirilmiştir

Genel koruma

 • Genel koruma

 • Kendi özel Odası ve yatağı olmalı

 • İnfekte kişilerden

 • Sigara dumanından

 • Beslenme ve vitaminler

 • Büyüme ve gelişme 3-6 ay arayla kontrol

 • Antibiyotik Tedavisi; İştahsızlık,ishale Karaciğer enzimleri senede bir kez kontrol • IVIG

 •  Antibiyotik öncesi kültür

 •  Abse varsa drenaj

 •  Antibiyograma göre yoğun antibiyotikX-bağlı Agammaglobulinemi

 • X-bağlı Agammaglobulinemi

 • Süt Çocuğunun Hipogammaglobulinemisi (12/69)

 • Değişken İmmün Yetersizlik

 • Hiper IgM Sendromu

 • Selektif IgA Eksikliği; IgG alt grup eksikliği+Antikor yanıtı yetersiz

 • IgG Alt Grup Eksikliği; Antikor yanıtı yetersiz

 • Spesifik Antikor eksikliği(Normal Ig)Serum düzeyi 500 mg/dl tutulmalı

 • Serum düzeyi 500 mg/dl tutulmalı

 • Yavaş ve dikkatli verilmeli

 • İlk 20 dakikada 0.5 ml/kg /dakika

 • 30 dakika arayla doz arttırılır

 • Vital fonksiyonlar ilk 30dakikada 15 dakika arayla, daha sonra 30 dakika arayla monitorize edilir Maksimum infüzyon hızı 2 mg/kg /dakika

 • Hastanın yanında hazır tutulması gerekenler;

 • Epinephrine, Diphenydramine ve Methylprednisolone

 • Daha önce yan etki oldu ise; Aspirin, asetaminofen, Benadryl, veya Hidrokortizon 100mgErken bebeklik döneminde başlar

 • Erken bebeklik döneminde başlar

 • Büyüme ve gelişme geriliği

 • Oral mukozada süregen mantar enfeksiyonu

 • Kronik CMV, P.Carinii, toksoplazmozis

 • Oportunistik enfeksiyonlar1-Wiskott-Aldrich sendromu

 • 1-Wiskott-Aldrich sendromu

 • 2-DNA onarım eksikliği;

 • a) Ataksi- telenjiektazi

 • b)Ataksi-benzeri sendromlar

 • c) Nijmegen-breakage sendromu

 • d) Bloom sendromu

 • 3-Timik eksiklik ;Di George Anomalisi

 • 4-İmmüno-ossöz displazi

 • a)Kıkırdak saç hipoplazisi

 • b)Schimke sendromu

 • 5-Hermansky-Pudlak sendromu tip 2

 • 6-Hiper IgE sendromu

 • 7-Kronik Mukokutanöz kandidiazisX-p11.23 WASP

 • X-p11.23 WASP

 • Trombositopeni

 • Anormal Trombosit

 • Ekzema; ağır, yaygın

 • Polisakkarit antijenlerine

 • immün yanıt yetersiz

 • IgM hayatın ilk yılında

 • normal, sonra düşük

 • CD+T hücreleri spontan hücre apoptozuna koşut olarak azalırOR, 11q22 kromozom, serine-treonin kinase’ı haritalayan ATM geninde mutasyon

 • OR, 11q22 kromozom, serine-treonin kinase’ı haritalayan ATM geninde mutasyon

 • Kromozom instabilitesi; Immünglobulin veT hücre reseptörü (2p11,7p14, 7q35,14q11, 14q32, 22q11)

 • Progressif serebellar ataksi

 • (1-3 yaşında başlar 10 yaşında tekerlekli sandalyeye bağlı)

 • Okulokutanöz telenjektazi (ataksiden sonra gelişir, bazı hastada olmayabilir)

 • Lenfoma ve lösemi oranı yüksek, malignite, %38

 • Radyasyona duyarlı

 • Yüksek alfa-fetöprotein

1/4000, 22q11.2 mikrodelesyon

 • 1/4000, 22q11.2 mikrodelesyon

 • Özel yüz görünümü;mikrognati,

 • küçük ağız,kısa ve küçük burun,

 • düşük ve arkaya dönük kulak

 • Konotrunkal kardiak anomaliler %75

 • Timik hipoplazi yada aplazi

 • Hipoparatiroidiye bağlı hipokalsemi %49-60

 • Hücresel immun yetersizlik 2/3

 • CD3 (+) T lenfosit sayısı (<1500/mm3)

 • CD4 (+) T lenfosit sayısı düşük <1000/mm3

 • Hücresel immün yanıt hafif bozuk

 • Humoral immün yetersizlik %23 • 1- Mukozada, tırnaklarda ve deride

 • kronik candida enfeksiyonu

 • 2-T hücresi Candida antijenini tanımaz

 • 3- T hücre diğer antijenleri tanır1-Hipopigmentemiye eşlik eden immün yetersizlik;

 • 1-Hipopigmentemiye eşlik eden immün yetersizlik;

 • a) Chediak Higashi sendromu

 • b) Gricelli sendromu tip 2

 • 2-Ailevi hemofagositik lenfohistiositozis (FHL)

 • a) Perforin eksikliği

 • b) Munc eksikliği

 • c)Syntaxin 11 eksikliği

 • 3-X’e bağlı lenfoproliferatif hastalık

 • 4-Otoimmüniteye eşlik eden sendromlar

 • a)Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom(ALPS)

 • ( Fas, Fas L, Caspas 10, Caspas 8 eksikliği)

 • b)APECED

 • c)IPEXVa- Oksidasyon metobolizmasında bozukluk

 • Va- Oksidasyon metobolizmasında bozukluk

 • a1-Kronik granulomatöz hastalık XL, AR

 • a2-Myeloperoksidaz eksikliği

 • Vb -Diğer eksiklikler

 • Lökosit adezyon molekülü eksikliği 1,2

 • G-6PD eksikliği

 • Spesifik granül eksikliği

 • Schwachman sendromu

 • Doğumsal nötropeni (Kostman)

 • Siklik Nötropeni

 • Lokalize juvenil Periodontit

 • Papillon-Lefevre SendromuVc ; Monosit ve Th1 hücre iletişiminde eksiklik

 • Vc ; Monosit ve Th1 hücre iletişiminde eksiklik

 • IFN R1/2 eksikliği

 • IL-12 R1 eksikliği

 • IL-12 p40 eksikliği

 • STAT1 eksikliğiErken bebeklik ve sütçocukluğu döneminde başlar

 • Erken bebeklik ve sütçocukluğu döneminde başlar

 • Yara iyileşmesi gecikir

 • Abseler, sık deri enfeksiyonları, sellülit ve furonküller görülür

 • PeriodontitAnhidrotik ektodermal displaziye eşlik eden immün yetersizlik (EDA-ID) (NEMO)XR

 • Anhidrotik ektodermal displaziye eşlik eden immün yetersizlik (EDA-ID) (NEMO)XR

 • Anhidrotik ektodermal displaziye eşlik eden immün yetersizlik (EDA-ID) AR

 • IL-1 reseptörüne eşlik eden kinaz 4 eksikliği (IRAK-4)

 • WHIM (siğil, hipogammaglobulinemi,

 • infeksiyonlar,myelokatheksiz)

 • Epidermodisplasia verruciformisAilevi Akdeniz Ateşi

 • Ailevi Akdeniz Ateşi

 • TNF reseptörüne-eşlik eden periyodik sendrom(TRAPS)

 • Hiper IgD Sendromu

 • Mucle-Wells Sendromu

 • Ailevi soğuk otoinflamatuvar sendrom

 • Yenidoğanın çok sistem tutulumlu inflammatuvar hastalığı (NOMID) veya kronik sütçocuğunun nörolojik, deri ve eklem sendromu (CINCA)

 • Piyojenik steril artrit, piyoderma gangrenosum, akne (PAPA) sendromu

 • Blau Sendromu

C1q eksikliği

 • C1q eksikliği

 • C1r eksikliği

 • C4 eksikliği

 • C2 eksikliği

 • C3 eksikliği

 • C5 eksikliği

 • C6 eksikliği

 • C7 eksikliği

 • C8 eksikliği

 • C8 eksikliğiErken kompleman eksiklikleri

 • Erken kompleman eksiklikleri

 • -   Lupus benzeri hastalıklar

 • -   Piyojenik infeksiyon

 • C3 eksiklikleri

 • -  SLE-benzeri hastalıklar

 • Geç komponent

 • - Neisseria infeksiyonları

 • Alternan yol kompleman eksiklikleri

 • - Neisseria infeksiyonlarıHerediter anjioödem(HAE)

 • Herediter anjioödem(HAE)

 • Otozomal dominant

 • Derialtı ve/veya submukozal ödeme bağlı belirtiler1.   Anatomik bozukluklar; TEF, vasküler ring

 • 1.   Anatomik bozukluklar; TEF, vasküler ring

 • 2.        Bronkopulmoner displazi

 • 3.        Kistik fibroz, Primer silier diskinezi

 • 4.        Yabancı cisim aspirasyonu, yineleyen aspirasyon

 • (GÖR, hiatal herni, nöromüsküler hastalıklar)

 • 5.        Konjenital kap hastalığı

 • 6.        Bronşiektazi

 • 7.        Santral sinir sistemi hastalıkları , Ailevi dizotonomi

 • 8.        Aspleni

 • 9.        Üriner sistem obstrüksiyonları10.     Metabolik hastalıklar(Diabetes mellitus, galaktozemi)

 • 10.     Metabolik hastalıklar(Diabetes mellitus, galaktozemi)

 • 11.     Deri hastalıkları (atopik dermatit, yanık,)

 • 12.     İmmünglobulinlerin kaybına yol açan protein kaybeden

 • enteropati ve intestinal lenfanjiektazi

 • 13.     Malnutrisyon.

 • 14.     Reaktif hava yolu hastalıkları ;Astım Bronşiale,

 • 15.     İlaçlara bağlı nedenler: Kortikosteroid, antineoplastik

 • ilaçlar, antibiyotikler

 • 16.     Kronik infeksiyon hastalıkları: Doğumsal infeksiyonlar,

 • Kronik Epstein-Barr virüs infeksiyonu

 • 17. Kromozom anomalileri
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə