Sakarya üNİversitesi hukuk faküLtesi fakülte yönetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 28/06/2016 toplanti no : 174Yüklə 55,82 Kb.
tarix26.05.2017
ölçüsü55,82 Kb.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ : 28/06/2016

TOPLANTI NO : 174
Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof.Dr.Halil KALABALIK başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
1- Fakültemiz Öğrencilerinin Haziran 2016 tarihli ve 13575, 13578, 13513, 13631, 13628, 13626, 13652, 14046, 14882, 14862, 14449, 15403, 17084, 13651 SAÜ gelen evrak nolu dilekçeleri görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “Tek Ders Sınavı”nın, Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtildiği 01 Temmuz 2016 tarihinde saat 11:00 de Amfi 3’de yapılmasının uygun olduğuna ve aşağıdaki tabloda adı geçen öğrencilerimizin karşılarında belirtilen derslerden tek ders sınavına girmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
DERSİN

ÖĞRENCİNİN
Kodu

Adı

Yürütücüsü

No

Adı Soyadı

Gözetmen

HUK 405

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Mustafa YASAN

1214.00092

SEYFULLAH ALİ ŞAHİN

Arş. Gör. Yasemin BAŞMANAV

1214.00085

BÜŞRA ÇİRİŞ

HUK 204

İdari Yargı

Prof.Dr.Halil KALABALIK

1214.00048

SEHER KURT

HUK 476

Uluslararası Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Deniz Defne KIRLI AYDEMİR

1214.00043

SEHER GÜLBETEKİN

HUK 103

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÜNLÜTEPE

1214.00051

FATMA SATI YÜCE

HUK 310

Medeni Usul Hukuku II

Yrd.Doç.Dr.Murat ERDEM

1214.00007

HAKAN FIRAT EMEN

HUK 307

Ticaret Hukuku I

Yrd.Doç.Dr.Damla KÜÇÜK

1214.00023

FATMA ŞASİ

1214.00081

ERVA NALBANTOĞLU

HUK 308

Ticaret Hukuku II

Yrd.Doç.Dr.Damla KÜÇÜK

1214.00030

EZGİ YALÇIN

1214.00032

MEHMET BAŞARA

1214.00044

MUHAMMED YASİN KARAKOÇ

HUK 361

Amme Alacakları Tahsil Usulü Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Ayhan Selçuk ÖZGENÇ

1214.00074

AHMET BERK

MLY 110

Kamu Maliyesi

Prof.Dr.Habib YLDIZ

1214.00045

EMİRHAN YOZ

ISL 114

Genel Muhasebe

Yrd.Doç.Dr.Nermin AKYEL

1214.00069

HİLAL KEVSER HAYTA


FYK-174/2 28/06/2016

2- “Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku” Dersinin gruplara ayrılması hususu görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; 169. Fakülte Yönetim Kurulumuzun 3. Madde kararı ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca görevlendirilen Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Eylem APAYDIN’ın yürütmekte olduğu “Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku” dersinin 20/06/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; Sakarya Üniversitesi 2015-2016 Yaz Öğretimi Esasları’nın 5. Maddesi uyarınca aşağıdaki tablodaki şekliyle gruplara ayrılmasının uygun olduğuna ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.
DERSİN GRUPLARA AYRILMA TABLOSU

OKUL

 

 

SAAT

 

ÖĞRT.

DERSİ VERECEK ÖĞRETİM

KODU

BÖLÜMÜ

DERSİN ADI

T+U+L

Y.Y.

TÜRÜ

ELEMANININ ADI

14

HUKUK

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku A (Çift Numaralar)

4+0

Yaz

Öğrt


1

Yrd.Doç.Dr.Eylem APAYDIN

14

HUKUK

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku B (Tek Numaralar)

4+0

Yaz

Öğrt


1

Yrd.Doç.Dr.Eylem APAYDIN

01
ÖGR.Öİ.FR.27
DERS SAATLERİ

DERSİN ADI

Y.Y.

ÖĞR. TÜRÜ

DERS GÜNÜ

DERS SAATİ

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku A (Çift Numaralar)

Yaz

Öğrt


I.ÖĞR.

Pazartesi

09:00 – 21:00

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku B (Tek Numaralar)

Yaz

Öğrt


I.ÖĞR.

Çarşamba

09:00 – 21:00


3-Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünün 22/06/2016 tarihli ve 15199048/900-584 sayılı (24/06/2016 tarihli ve 17214 SAÜ gelen evrak nolu) yazısı görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Nuri Berkay ÖZGENÇ’in 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aşağıdaki tabloda belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanunun 40/d Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Personel Dairesi Başkanlığına iletilmesine oybirliği ile karar verildi.


2547 SAYILI KANUN' UN 40/D MADDESİ İLE DERS GÖREVLENDİRME TABLOSU

 

 

ADI SOYADIGÖREVLENDİRİLDİĞİ 

Okul

Kodu

 

 

SAAT

T+U+L

 

Öğretim

Türü

 

ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE

Bölüm

DERSİN ADI

Y.Y.

Yrd.Doç.Dr.Nuri Berkay ÖZGENÇ

-

Hukuk

Ceza Usul Hukuku I

3

Yaz Öğrt.

-

Maltepe Ünv./ Hukuk Fak.

Yrd.Doç.Dr.Nuri Berkay ÖZGENÇ

-

Hukuk

Ceza Usul Hukuku II

3

Yaz Öğrt.

-

Maltepe Ünv./ Hukuk Fak.

01
ÖGR.Öİ.FR.29


FYK-174/3 28/06/2016

Dersin Adı

Saat

T+U+L

Dersin Günü

Dersin Saati

Ceza Usul Hukuku I

3

Salı

09:00-12:00

13:00-16:00Ceza Usul Hukuku II

3

Çarşamba

09:00-12:00

13:00-16:00
4- Fakültemiz Öğrencilerinin Haziran 2016 tarihli ve 17566 ve 17398 SAÜ gelen evrak nolu dilekçeleri görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde Fakültemizde açılmayan / çakışma nedeniyle kayıt yaptırılamayan dersleri, Sakarya Üniversitesi 2015-2016 Yaz Öğretimi Esasları madde 11 uyarınca farklı Üniversiteden almak üzere Dekanlığımıza başvuruda bulunan aşağıdaki tabloda numarası, adı, soyadı yazılı Fakültemiz öğrencilerinin karşılarında belirtilen Üniversiteden belirtilen dersleri almalarının uygun olduğuna, aldıkları derslerin karşılarında belirtilen Fakültemiz dersleri yerine sayılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.ÖĞRENCİNİN

FARKLI ÜNİVERSİTEDEN ALINACAK DERSİN

No

Öğrenci No

Adı Soyadı

Fakültesi/ Bölümü/ Programı

Dersin Adı

Dersin Fakültemizdeki karşılığı

1

1214.00014

Fatih MERAL

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku Özel Hükümler II

Ceza Hukuku Özel Hükümler II

2

1314.00152

Duygu YÜKSEL COŞKUN

Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaz Okulu

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza Hukuku Genel Hükümler I - II


5-Okan Üniversitesi Rektörlüğünün 27/06/2016 tarihli ve 73324663-903.07-621-1085 sayılı (30/06/2016 tarihli ve 17846 SAÜ gelen evrak nolu) yazısı görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi Prof.Dr.Halil KALABALIK’ın 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz okulunda Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aşağıdaki tabloda belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanunun 40/d Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Personel Dairesi Başkanlığına iletilmesine oybirliği ile karar verildi.


2547 SAYILI KANUN' UN 40/D MADDESİ İLE DERS GÖREVLENDİRME TABLOSU

 

 

ADI SOYADIGÖREVLENDİRİLDİĞİ 

Okul

Kodu

 

 

SAAT

T+U+L

 

Öğretim

Türü

 

ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE

Bölüm

DERSİN ADI

Y.Y.

Prof. Dr. Halil KALABALIK
Hukuk

HUK 233

İdare Hukuku I4

Yaz Öğrt.
Okan Ünv./ Hukuk Fak.

Prof. Dr. Halil KALABALIK
Hukuk

HUK 216

İdare Hukuku II3

Yaz Öğrt.
Okan Ünv./ Hukuk Fak.

Prof. Dr. Halil KALABALIK
Hukuk

HUK 233

İdare Hukuku I4

Yaz Öğrt.
Okan Ünv./ Hukuk Fak.

Prof. Dr. Halil KALABALIK
Hukuk

HUK 216

İdare Hukuku II3

Yaz Öğrt.
Okan Ünv./ Hukuk Fak.

01
ÖGR.Öİ.FR.29

FYK-174/4 28/06/2016


Dersin Adı

Saat

T+U+L

Dersin Günü

Dersin Saati

HUK 233

İdare Hukuku I4

Salı

09:00-13:00

HUK 216

İdare Hukuku II3

Salı

13:00-16:00

HUK 233

İdare Hukuku I4

Çarşamba

09:00-13:00

HUK 216

İdare Hukuku II3

Çarşamba

14:00-17:00


6- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.

Yüklə 55,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə