S sual 1 Həyat üçün vacib olan dərman preparatı hansıdır? 2Yüklə 62,32 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.06.2017
ölçüsü62,32 Kb.

s

sual


1

Həyat üçün vacib olan dərman preparatı hansıdır?           

2

Hipoqlikemik DM-i ilə alkaqol qarşılıqlı təsirdə olduqda:           3

Teofillinin konsentrasiyasını artırır:                                        

4

Prednizolon fonunda rifampisini təyin etdikdə:5

Fentanilin analgetik effekto bu kombinasiyada daha effektli olur:

6

Dimedrol təsiri gücləndirir:7

Varfarin və aspirin eyni vaxtda təyin etdikdə:

8

AT xəstələrin monoterapiyasında AÇF-nin hipotenziv effekti aşağı olduqda ... əlavə etmək məqsədə uyğundur:

9

Parasetamol və alkolun eyni vaxtda qəbulu ... riskini artırır:10

QKS-lər ürək qlikozidləri ilə işlətdikdə baş verir:

11

Oral yolla dəmir preparatları qəbul edən xəstələrə təyin etmək məqsədə uyğun deyil.

12

Sefalosperinlər və furasemidi eyni vaxtda qəbul etdikdə baş verən fəsadlar:

13

Propranololun veraparamillə kombinasiyası hesab edilir14

Aluminium və kalsium duzları sorulmanı inhibə edir.

15

QSİƏM “ilgək” diuretiklərin effektinə təsir edir.16

DM-nin farmakodinamik qarşılıqlı təsiri növü ... etapda ortalığa çıxır.

17

Dozanın təyin olunması asılıdır:18

Nefrotoksik təsir riski Qentamisinin ilə kombinasiya etdikdə artır:

19

Propranolla kombinə etdikdə asistoliyanın inkişafı baş verə bilər:20

Azda olsa böyrək üstü qabığın funksiyasına mane olur:

21

Gündəlik orta dozada qəbul edilən qlikokortikoidlərin böyrəküstü vəzin funksiyasına mane olur:

22

 Böyrəküstü vəzin funksiyasına az mane olar?23

Nisbətən az ulsirogen effektə malikdir.

24

Hamilələrdə istifadə olunan nisbətən az təhlükəli preparat:25

Doza aşımında hipotoniya və bradikardiya baş verir:

26

... tez-tez aqranulositor törədir:27

Ginekomastiya və hirsutizm inkişafı qəbul etdikdə yaranır:28

Yaşlılarda tetrasiklinin əlavə effekti:

29

Aminoqlikozid qruplarından olan nisbətən az toksikliyə malik antibiotiklər:30

Hamiləlik zamanı qəbul edilən daha az təhlükəli antimikrob preparatlardır:

31

Hamiləlik zamanı qəbul edilən β-adrenoblokatorların yenidoğulmuşlarda göstərdiyi fəsadlar:

32

Doğuşdan əvvəl hamilələrə daxil edilən maqnezium sulfatın yenidoğulanlarda aşağıdakı fəsadları törədir:

33

Dölə daha çox teratogen təsir göstərir.34

Taxiflaksiya – bu

35

DM-in arzuolunmaz təsiri dozadan asılı deyil:36

Dərman maddələrinin effektliyi haqqında mühakimə yeritmək olar:

37

MBT-da dərman maddələrinin sorulma mexanizmi:38

DM-in bağırsaqdan qradient konsentrasiyasına qarşı sorulmasın təmin 

edir:

39

Farmakodinamikaya aiddir:40

Dərmanların bioekvivalentliyi əsasən asılıdır:

41

Biomənimsəmə-?42

Nikotin-?

43

Alkoqol-?44

DM-nin selektiv  təsiri asılıdır:

45

Klirens-bu:46

Hipotireoz zamanı DM-in metabolizması:

47

DM-nin orqanizmdən eliminasiya yolu:48

Dəstəkləyici doza (DD) ?

A) DD=(Eliminasiya sürəti)x (daxilolma arası interval)

B) DD=(Dərmanın daxilolma surəti)x (daxil olma arasındakı interval)

C) DD=(DM-in daxilolma sürəti)x (DM-nin orta terapevtik konsentrasiyası)

D) DD=(DM-in daxil olma sürəti)x (minimal terapevtik konsentrasiya)

E) DD=(dərmanın daxil o

49

Affinitet xarakterizə olunur:50

Penisillin üçün xarakterikdir 51

Laktasiya dövrü qəbul etmək olar:

52

Böyrəklərin funksiyasından az asılıdır:53

Öddə yüksək konsentrasiya yaradır:

54

Sümük toxumasına daha çox daxil olan:55

Nistatin üçün xarakterikdir:

56

Bağırsaq üçün daha yaxşı preparat hesab olunur:57

Levoflaksasin üçün xarakterikdir:

58

Atipik floraya (mikoplazma, xlamidiya, legionella) qarşı aktivdir:A) Gentamisin

B) Eritromisin 

C) Ampisillin 

D) L


59

Uroantiseptiklər adlanır:

60

Böyrəklərin funksiyası pozulduqda üstünlük verilən preparat:61

Sidik yollarının mikroflorasına daha az təsir edir?

62

Eritromisin üçün xarakterikdir:63

Aminoqlikozidlər üçün xarakterikdir:

64

Asetilsalisil turşusunu və askorbin turşusunu birlikdə qəbul etdikdə:65

İndometasinin  digər preparatlarla qarşılıqlı təsiri necədir?

66

QSİƏM digər preparatlardan daha tez təsir göstərir:67

SOG2-ni selektiv blokada edən preparat:

68

Sistemli qurd eşənəyi olan xətələrin mualicəsi üçün xarakterikdir:69

Revmatoid artritin müalicəsində istifadə edilir:

70

Fenil sirkə turşusu törəmələrinə aiddir:71

Parasetamol üçün xarakterikdir:

72

Xroniki ürək çatışmazlığında amlodipin təyin olunur:73

Potensial təsir müddətini artıran preparatı göstər:

74

QT-intervalını uzadan preparatlar:75

PQ intervalını uzadan preparatlar:

76

WPW-sindromu zamanı ritm pozğunluğunda profilaktikası üçün təyin edilən preparatlar:

77

Paroksimal mədəcik taxikardiyasının müalicəsi üçün seçim preparatlar:

78

Amiodaronun əlavə təsirləri79

İnhalyasiya qlükokortikoidlərinə aiddir:

80

Bronxial astma tutmaların aradan qaldıran preparatlar:81

İnhalyasiya üçün işlədilən QKS-in əlavə effektləri:

82

Mukolitik maddələrə aiddir:83

Eyni vaxtda qəbul etdikdə  teofillinin qanda konsentrasiyasını artırır:

84

Eyni vaxtda qəbul etdikdə  teofillinin qanda konsentrasiyasını azaldır:85

Bronxolitiklərə aid deyil:

86

Xroniki obstruktiv bronxitin  müalicəsində baris preparatdır:87

Pnevmokoklara aktivlik aşağı olan antibakterial preparat:

88

Tonzillofaninqitdə seçim preparat hesab olunur:89

Öd yolları infeksiyasında seçim preparatlar:

90

Reanimasiya şöbəsində xəstələrdə baş verən hospital infeksiyası zamanı, kombinə olunan seçim antibakterial preparatlar:

91

Xroniki prostatin müalicəsində istifadə olunan antibakteril preparatlar:92

Clorid turşusunu maksimal aşağı salan preparat qeyd et:

93

H.pylorini məhv etmək üçün eradikasiyalı terapiyada istifadə edilir:94

QSİƏM –in qəbulu zamanı əmələ gələn yaraların profilaktikasında 

nisbətən effektivdir:

95

Oniki barmaq bağırsağın yarasında rasional istifadə edilən antasidlər təyin olunur:

96

Sitoxrop P-450-in inhibə edir:97

XÜÇ-gi zamanı təsdiqlənmiş effektivliyə malik B-blokatoru göstər:

98

Birbaşa müsbət inotrop effektə malik preparatları göstər:99

Anamnezində arterial hipertoniya və miokard infarktı olan xəstələrdə ilkin 

olaraq təyin edilir:

100


Bronxial astması olan xəstələrin Arterial hipertoniyası müalicəsində istifadə 

edilmir:


101

Simpato adrenalin sistemininaktivliyini artıran hipotenziv preparatı göstər:

102

XÜÇ-gi olan xəstənin arterial hipertenziyasını müalicə etmək üçün istifadə olunan ilkin preparat:

103


Gərginlik stenokardiyasında aşağıdakı qrup preparatlardan istifadə edilir:

104


Stenokardiya tutmalarında qəbul edilən sublingual tablet:

105


Revmatizmin Iili profilaktikasına istifadə edilir:

106


AÇF-in ingibitoru hansıdır?

107


Dəmir preparatlarını qəbul etdikdə nəcis hansı rəngə boyanır?

108


Xroniki viruslu Hepatitdə istifadə edilir:

109


Öd daşların həll etmək üçün istifadə edilir:

110


Dimedrolun əlavə təsirləri:

111


Anaflaktik şok zamanı istifadə edilir:

112


Ürək qlikozidlərin dozaaşımında hansı antidot işlədilir?

113


İnsulin asılı şəkərli diabetin müalicəsində istifadə olunur:

114


İnsulin asılı olmayan şəkərli diabetdə istifadə olunur:

115


Pielonefritin müalicəsində uroseptik istifadə olunur:

116


spazmolitik tə`sirə malikdir:  

117


revmatit artritdə istifadə edilir:  

118


 qlükokortikosteroidlərin əlavə tə`sirləri

119


xroniki virus hepatitində istifadə edilir: 

120


heparinin doza aşımının əlamətləri :          

121


xenodezoksixol turşusu preparatların istifadəsi ...cox olmamalıdır

122


hipotiazidlər tə`yin olunmalıdır: 

123


Pankreatin fermentlərinin ingibitorları:   

124


nitroqliserinin effekti neçə dəqiqədən sonra başlayır:

125


astmatik statusda istifadə edilir: 

126


inhalyasion qlükokortikosteroidlərin qəbulu zamanı ağız boşluğunda baş 

verən kandidozun profilaktikası üçün məsləhət görülür:  127

yerli anestetiklərin sistemli əlavə effektlərini göstərin: 

128

revmatizmanın ikincili profilaktikasında istifadə edilir:   129

öskürək əleyhinə dərmanlar ... xəstəliyində göstərişdir:  

130

hamilələrə qadağandır:     131

ftorxinolon törəməsi antibiotiki                   

132

eşitmə sinirin nevritində əks göstərişdir:    133

Simetidin-bu                      

134

hansı QKS-də diprospan var :135

Nazal formada istifadə edilən QKS əks-göstərişdir: 

136

tavegilin qeyri patent beynəlxalq adı:137

miokardial hüceyrədə potensial tə`siri uzadan beta-blokatoru göstər:  

138

aritmogen effektə malik preparatı göstər:  139

alkaloid törəmələrinə aid preparatı göstər: 

140

Ca antoqonistlərinə aiddir:                                       141

metilksantinlərə aid deyil:                                        

142

nootroplara aid deyil 143

fezam preparatının tərkibini göstərin: 

144

trankvlizatorların xoşagəlməyən effektlərini göstərin: 145

hipoqlikemik komanın düzgün müalicəsini göstər: 

146

efitr qrupundan olan anestetik göstər: 147

 seretid- bu  

148

böyrəklərin funksiyası aşağı olduqda hansı preparat tə`yin olunmur:  149

adrenoblokatorların hipotenziv effekti tam olaraq meydana çıxır:  150

dərman plazmada əsasən birləşir:
Yüklə 62,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə